• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Nieuwe wetgeving verzuimmanagement

on

 • 519 views

Presentatie over de (nieuwe) wetgeving verzuimmanagement gegeven op het Flex Congres 4 april 2013

Presentatie over de (nieuwe) wetgeving verzuimmanagement gegeven op het Flex Congres 4 april 2013

Statistics

Views

Total Views
519
Views on SlideShare
519
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Nieuwe wetgeving verzuimmanagement Nieuwe wetgeving verzuimmanagement Presentation Transcript

 • (Nieuwe) wetgevingProfit or loss?Jaco Coster, associate4 april 2013
 • o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA)- In vaste dienst- Vangnet: contract en uitzendbedingo Wat staat u te wachten? (Bezava)o Eigen risico ZW en WGAo WVP “Van wat u moet naar wat u kunt”
 • o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA)- In vaste dienst- Vangnet: contract en uitzendbeding
 • Wat moet u nu al?In vaste dienstziekmeldingwerkgever
 • Wat moet u nu al?In vaste dienst2 jaarLoonziekmeldingwerkgeverMaximaal 2 jaar 70% van het loon + cao-aanvulling
 • In vaste dienst2 jaarLoon10 jaar WGAziekmeldingwerkgeverWIAin dienstWat moet u nu al?Maximaal 2 jaar 70% van het loon + cao-aanvullingMaximaal 10 jaar lasten van WGA-uitkering
 • Wat moet u nu al?De kosten (vast)Loono Bij een loon van € 2.500 bruto per maando Over 2 jaar ± € 90.000 inclusief wg-lasteno Bij sanctie UWV: € 100.000 - € 135.000Overigo Begeleiding (casemanager) en inhuur arboo Kosten vervanging (werving/inwerken)o Omzetderving
 • Werkgever groot 0.13%-2.08%Werkgever klein 0.47%-1.56%> 25 wn’ers (> € 755.000/jaar)< 25 wn’ersWat moet u nu al?De kosten (vast)
 • ContractLoon ZWziekmeldingwerkgeverWat moet u nu al?Rest contract loon, daarna ZW-uitkering (totaal max. 2 jaar)ZW-uitkering t.l.v. sectorfonds
 • ContractLoon ZW 10 jaar WGAziekmeldingwerkgeverWIAuit dienstsectorfondsWat moet u nu al?Rest contract loon, daarna ZW-uitkering (totaal max. 2 jaar)ZW-uitkering t.l.v. sectorfondsMaximaal 10 jaar WGA-uitkering t.l.v. sectorfonds
 • UitzendbedingZW 10 jaar WGAziekmeldingwerkgeverWIAuit dienstsectorfondsWat moet u nu al?Maximaal 2 jaar ZW-uitkering + cao-aanvullingZW-uitkering t.l.v. het sectorfondsMaximaal 10 jaar WGA-uitkering t.l.v. sectorfonds
 • ZW WGAWW TotaalAdministrie 6,44 7,86 14,30IA 5,85 7,86 13,71Medisch 5,27 7,86 13,13Techniek 9,17 7,59 16,76IIA 7,64 7,59 15,23Industrie 6,11 7,59 13,70Detacheren 2,07 6,58 8,65Intermediair 2,68 6,68 9,36IB & IIB 1,91 5,75 7,66Gemiddeld 5,24 6,99 12,23Wat moet u nu al?De kosten (vangnet)WGA-premie: 2.65%
 • o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA)- In vaste dienst- Vangnet: contract en uitzendbedingo Wat staat u te wachten? (Bezava)
 • Wat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving BezavaBeperkingZiekteverzuim enArbeidsongeschikheidVangnetters
 • Geen werkgever (meer): werkloos/einde contracto Contract eindigt tijdens ziekteo Ziek bij einde contract (o.a. uitzendbeding)o Ziek na einde contract (na werking ZW < 4 weken)Loon ZW WGAWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava
 • o Vangnet blijft achter(relatief) hoge WGA-instroomgemiddelde verzuimduur langero Activerende wetgeving noodzakelijkWGA vaste medewerkers  63% werktWGA vangnetpopulatie  27% werktWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava
 • o Vangnet blijft achter(relatief) hoge WGA-instroomgemiddelde verzuimduur langero Activerende wetgeving noodzakelijkWGA vaste medewerkers  63% werktWGA vangnetpopulatie  27% werktWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava
 • Stapsgewijze invoering2013 o Beperking loongerelateerde uitkeringo Andere berekening ZW-premieo Geen bankgarantie eigen risicoo Aanpassing ZW-criteriumo Intensivering re-integratieWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava2013 2013
 • Stapsgewijze invoering2013 o Beperking loongerelateerde uitkeringo Andere berekening ZW-premieo Geen bankgarantie eigen risicoo Aanpassing ZW-criteriumo Intensivering re-integratieWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava¹ Alternatief of invoering 1-1-20142013 2013
 • Uitstel van dit onderdeel was nood-zakelijk om Eerste Kamer te lateninstemmen met dit wetsvoorstelSociale partners mogen alternatieve voorstellendoen (met behoud van bezuinigingsdoelstelling)Zo niet dan invoering per 1 januari 2014Beperking loongerelateerde uitkeringWat staat u te wachten?2014 2014
 • 2012 2013Compensatie 25% naar sectorfonds Loonsom privaat uit de berekening 2.35%Uitzendbeding3.43% adm4.32% techn2.89% gem.Uitzendbeding5.85% adm7.64% techn5.24% gem.Wat staat u te wachten?Gewijzigde berekening premie2013 2013
 • o Na één jaar ziekteverzuim beoordeling op allepassende, gangbare arbeid (UWV)o Beoordeling volgens WGA-criteria- vergelijking laatste loon met loon passende arbeido Bij verschil < 35%  beëindiging uitkeringo Bij verschil > 35%  volledige uitkeringWat staat u te wachten?Aanpassing ZW-criterium2013 20131e ZW-jaar 2e ZW-jaar?
 • o UWV sluit arboconvenanten af omre-integratie te bevorderen- arboconvenant met uitzendbranche al gestart- ‘in ruil‘ voor 2-weken loondoorbetalingsplichto Verruiming proefplaatsing- van maximaal 3 naar maximaal 6 maanden- ter beoordeling van UWV- geen loonwaarde moet worden onderbouwdWat staat u te wachten?Intensivering re-integratie2013 2013
 • Stapsgewijze invoering2014o Beperking loongerelateerde uitkering¹o Premiedifferentiatie ZW (individueel)o Premiedifferentiatie WGA (individueel)Wat staat u te wachten?¹ Indien geen alternatief voor 1-1-2014Nieuwe wetgeving Bezava2014 2014
 • o Per gewerkt jaar een maand loongerelateerdo Gewerkt (kalender)jaar  52 dagen loono Daarna vervolguitkering 70% van minimum loon1 2 31 2 31 2 3 4 5 6 7 81 jaar3 jaar8 jaarWat staat u te wachten?Beperking loongerelateerde uitkering2014 201470% van wett. min. loonGewerkt Maanden
 • Grote werkgeversPremie individueelMiddelgrote werkgeversPremie combi individueel-sectoraalKleine werkgeversPremie sectoraal> 100 wn10-100 wn< 10 wnWat staat u te wachten?Gedifferentieerde premie ZW & WGA2014 20141 werknemer= modaal loon
 • Bestaand Vanaf 2014o Vijf premiegroepeno Beperkte differentiatie- Uitzendbeding opslag en kortingo In sectorpremieo Eén premiegroepo Differentiatie afhankelijkvan omvang loonsomo Naar werkhervattingskasWat staat u te wachten?Gedifferentieerde premie ZW2014 2014
 • Bestaand Vanaf 2014o Premie sectoraalo In sectorpremieo Premiedifferentiatie- afhankelijk van loonsomo Naar werkhervattingskasWat staat u te wachten?Gedifferentieerde premie WGA2014 2014
 • Stapsgewijze invoering2016o WGA Vangnet ook privaat (hybride)o WGA-Vast & -Vangnet  één polisWat staat u te wachten?Nieuwe wetgeving Bezava2016 2016
 • o Koppeling WGA-Vangnet met WGA-Vangneto Keuze in 2016  verplicht kiezen uit publiek ofprivaat verzekeren voor de gehele poliso Beoordeling blijft taak UWV- anders dan bij eigen risico ZW!Wat staat u te wachten?Eén polis WGA Vast & Vangnet2016 2016
 • VLZ WGALoonGedifferentieerde premieHybride: publiek of privaatVastVangnetZW WGAZW-uitkeringPubliek of privaatGedifferentieerde premieHybride: publiek of privaat2 jaar 10 jaarWat staat u te wachten?Eén polis WGA Vast & Vangnet2016 2016Vangnet
 • o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA)- In vaste dienst- Vangnet: contract en uitzendbedingo Wat staat u te wachten? (Bezava)o Eigen risico ZW en WGA
 • Loon ZW-uitkering WGAprivaat publiek ofprivaatVastpubliek of privaatVangnet2014 : alleen publiek2016 : publiek of privaatEigen risico ZW & WGA
 • o Zelf beoordelenarbeids(on)geschiktheido Zelf uitkering vaststellenen betaleno Zelf regie voereno Zelf wet uitvoerennamens UWVZW privaat WGA privaato UWV beoordeeltarbeids(on)geschiktheido UWV stelt uitkering vasten betaalt op verzoeko Afhankelijk oordeel UWVo Alleen dragen financieelrisico + kosten re-integr.Eigen risico ZW & WGA
 • o Zelf beoordelenarbeids(on)geschiktheido Zelf uitkering vaststellenen betaleno Zelf regie voereno Zelf wet uitvoerennamens UWVZW privaat WGA privaato UWV beoordeeltarbeids(on)geschiktheido UWV stelt uitkering vasten betaalt op verzoeko Afhankelijk oordeel UWVo Alleen dragen financieelrisico + kosten re-integr.Eigen risico ZW & WGA
 • o Wettelijke taken- controle  audits- aanwijzingen geven- zo nodig overnemen- beschikkingen, boetes, etc.Eigen risico ZW & WGAo Aanbod producten- loongegevens- volledig dagloon- oordeel duur, recht, etc.Positie UWV
 • o Bij de Belastingdiensto Alleen per 1 januari en 1 juli(startende ondernemingen per direct)o Aanvraagtermijn 13 weken- dus uiterlijk voor 2 oktober resp. 1 april- tot ca. 5 weken daarna intrekking mogelijk (schriftelijk)- na oordeel Belastingdienst is beslissing definitiefEigen risico ZW & WGAAanvragen en beëindigen
 • Transparantie gedurende hele traject- zicht op (eigen) activiteiten- ontwikkeling verzuimschade- resultaten- geen verrassingenEigen risico ZW & WGAVoordelen
 • o Mogelijk lagere kosten- premiedeel ZW (5,24%?) versus eigen kosteno Regie op verzuim en re-integratie- bij effectief beleid: lage(re) verzuimkostenLaag verzuim  lage WGA-instroom !2 jaar ZW 10 jaar WGAEigen risico ZW & WGAVoordelen
 • o Directe relatie met verzuimschade (t-1)o Keuze uit verschillende polisseno Geen separate CAO-aanvulling (uitzendbeding)o Minder afhankelijk van politiek & UWVEigen risico ZW & WGAVoordelen
 • o Actieve betrokkenheid (regie = doen!)o Wettelijke uitvoering is complexo UWV blijft (eind)verantwoordelijkeo UWV heeft polisadministratie- opvragen loongegevens tegen betaling(per 1 juni alleen eigen loongegevens nodig)AandachtspuntenEigen risico ZW & WGA
 • o Neemt activiteiten over- verzuimbegeleiding en arbo- claim vaststellen en betalen- verzekeringsaanbodo Andere methodiek premieberekeningo U blijft als opdrachtgever verantwoordelijkEigen risico ZW & WGAUitbesteden
 • o Wat moet u nu al? (VLZ, ZW, WGA)- In vaste dienst- Vangnet: contract en uitzendbedingo Wat staat u te wachten? (Bezava)o Eigen risico ZW en WGAo WVP “Van wat u moet naar wat u kunt”
 • Wet Verbetering PoortwachterVan toepassing vooro Vast dienstverband (uitzend & intermediair)o Rest looptijd contract (uitzend & intermediair)o Vangnet  eigenrisicodrager ZWVoor vangnet publiek  UWV!Wat u moet…
 • o Re-integratieverplichtingeno Hoofdrol voor werkgever en werknemero Ondersteuning Arbodienst of bedrijfsartso als poortwachterWet Verbetering PoortwachterSancties tot maximaal1 jaar loon of ZW (erd)Wat u moet…
 • Week Activiteit Naar6 Probleemanalyse Dossier8 Plan van aanpak Dossier42 Formele ziekmelding UWV52 Evaluatie 1e jaar Dossier87 Ontvangst WIA-aanvraag Werknemer91 WIA-aanvraag + r-verslag UWV104 WIA(of loon resp. ZW)UWV(werkgever)Wat verplicht isWat u moet…
 • Week Activiteit Naar6 Probleemanalyse Dossier8 Plan van aanpak Dossier42 Formele ziekmelding UWV52 Evaluatie 1e jaar Dossier87 Ontvangst WIA-aanvraag Werknemer91 WIA-aanvraag + r-verslag UWV104 WIA(of loon resp. ZW)UWV(werkgever)Wat (vooral) nodig is…naar wat u kunt
 • Wat (vooral) nodig isProfessionele aanpak(gezond verstand)bovende regels…naar wat u kunt
 • De route goed beschrijven!o Wat is het (eind)doel?o Activiteiten om doel te bereikeno Afspraken en planningo Wat is het einddoel?o Werknemer pro-actief makenPlan van aanpak…naar wat u kunt
 • Toetsing geschiktheid eigen werkToetsing aanpassing eigen werkToetsing ander werk binnen bedrijfToetsing ander werk buiten bedrijfPlan van aanpak…naar wat u kunt
 • Doen wat is afgesprokeno Frequent contact/overleg (maatwerk!!!)o Elkaar houden aan gemaakte afsprakeno Vastleggen (alleen concreet en relevant)o Constant refereren aan (eind)doelstellingBij elk contact: ‘plan op tafel’Mijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Daag uw arbodienst uito Welke opties zijn haalbaar?- geen genoegen met vage termen- prognose eigen werk/ander passend werk?- inzet andere disciplines: arbeidsdeskundige e.a.?o Waar liggen de kanseno Binnen welke termijn??Mijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Betrek uw werknemer actiefo Welke oplossingen heeft hij/zij?o Welke mogelijkheden ziet uw werknemer?- geen idee is niet acceptabel- activiteiten thuis transformeren naar werk- zo nodig klussen om arbeidsritme te behoudeno Welke acties om herstel te bespoedigen?- eigen initiatief, eigen regie (niet medisch)?Mijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Als de werknemer het niet eens iso Problematiek goed analysereno Afstemming met arbodienst/bedrijfsartso Deskundigenoordeel aanvragen bij UWV- bij UWV, door werkgever of werknemer- uitslag < 3 weken, niet vatbaar voor bezwaar- niet bindend, wel sterk argument- vraag moet gaan over concrete actie, dus geen adviesMijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Als uw medewerker niet wil…o Overtuigen, helpen met ‘wennen aan hetidee’ (van ander passend werk), zo nodigmediationo Dossieropbouw: alle pogingensecuur en concreet vastleggeno Maatregelen, loonsancties, etc.Mijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Boek tijdwinsto Wed op meerdere paarden tegelijk- bij onduidelijke prognose eigen werk spoor 2 starten- arbeidskundige inbreng in vroeg stadiumo Inzet wachtlijstbemiddelingo Bewaak de doorlooptijdeno Tijdscontingent bij hervattingMijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Resultaat scoort beter dan ‘papier’o Bij gerealiseerd 80% loonwaarde marginaletoetsing door UWVo Verslaglegging gericht op resultaato Geen ‘praatjes pot’ vastleggenMijn aanbevelingen…naar wat u kunt
 • Jaco Coster, associate4 april 2013