TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Demo Kandidaat 17 oktober 2011Stadionweg 37A3077 AR RotterdamT 010-3409955I ww...
Inhoudsopgave1.    Inleiding                                  3 2.    Betekenis van...
1. InleidingDe TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie.Drijfveren en t...
4. Beschrijving van de persoonlijkheid4.1 SamenvattingBeschrijving van de talenten van mevrouw Kandidaat:Afwisseling binne...
4.2 Emotionele balansBalans van mevrouw Kandidaat:Mevrouw Kandidaat gaat over het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat min...
4.3 MotievenWat mevrouw Kandidaat drijft en wat zij wil bereiken:Mevrouw Kandidaat heeft een redelijk ambitieniveau en zij...
4.4 Sociale talenten       Hoe mevrouw Kandidaat in relatie tot anderen is:       Ze laat anderen in groepsver...
4.5 Beïnvloedende talentenHoe en in welke mate mevrouw Kandidaat haar doelen bereikt:In haar stijl van beïnvloeden weet me...
4.6 Leidinggevende talentenHoe mevrouw Kandidaat leiding geeft en welke ambities zij hierin heeft:Mevrouw Kandidaat is vri...
4.7 Organisatorische talentenHoe mevrouw Kandidaat haar werk organiseert:Mevrouw Kandidaat heeft een sterke behoefte aan s...
5. Kwaliteiten en valkuilen overzichtKwaliteiten van mevrouw Kandidaat:- Komt afspraken vaak na. Probeert chaos te ordenen...
6. Communicatie met de kandidaatIn dit hoofdstuk wordt besproken welk communicatiegedrag positief op deze kandidaat zal ui...
6.2 Te vermijden communicatiegedragCommunicatiegedrag dat bij mevrouw Kandidaat beter vermeden kan worden:- Klagen (ook ni...
7. Ideale werkomgeving en voorkeur in managementMevrouw Kandidaat heeft een voorkeur voor:- Dynamiek in het werk door bijv...
8. Ontwikkeling8.1 SuggestiesMevrouw Kandidaat wordt geadviseerd om:- Meer oog en aandacht voor detail te ontwikkelen en z...
8.2 Leer- en ontwikkelstijl        De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van mevrouw Kandidaat:          ...
ConclusieBesproken met Mevrouw Demo Kandidaat. Zij herkent zich goed in de uitkomsten. datum: 20 oktober 2011consultant: J...
Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Talenten                Score  Talenten          ...
Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Emotionele balans (EB)         Score  Beïnvloedende talenten (BT)      ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

TMA talentenrapportage, mevrouw Demo Kandidaat

888 views

Published on

In deze rapportage worden de talenten van uw medewerker (ontwikkel assessment) of kandidaat (selectie assessment) uitgebreid beschreven. Op basis van de motivatie theorie van Murray worden 22 drijfveren geanalyseerd op 6 persoonlijke en interpersoonlijke domeinen (Emotionele balans, Motieven, Sociale talenten, Beïnvloedende talenten, Leidinggevende talenten en Organisatorische talenten). Daarnaast bevat deze rapportage een sterkte/zwakte overzicht, ontwikkelsuggesties en de voorkeursleerstijl. Verder nog tips voor een effectieve communicatiestijl en de te vermijden communicatiestijl. Tenslotte een indicatie voor de voorkeuren voor de werkomgeving en managementstijl.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TMA talentenrapportage, mevrouw Demo Kandidaat

 1. 1. TMA Talentenanalyse Kandidaat-rapportage Demo Kandidaat 17 oktober 2011Stadionweg 37A3077 AR RotterdamT 010-3409955I www.priman.nlE info@priman.nl
 2. 2. Inhoudsopgave1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid4.1 Samenvatting 44.2 Emotionele balans 54.3 Motieven 64.4 Sociale talenten 74.5 Beïnvloedende talenten 84.6 Leidinggevende talenten 94.7 Organisatorische talenten 10 5. Sterkte-zwakte-overzicht  5.1 Sterke kanten 115.2 Valkuilen 11 6. Communicatie met de kandidaat  6.1 Effectief communicatiegedrag 126.2 Te vermijden communicatiegedrag 13 7. Ideale werkomgeving en voorkeur in management 14 8. Ontwikkeling  8.1 Suggesties 158.2 Leer- en ontwikkelstijl 16 Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Bijlage 2: Overzicht TMA DimensiesPersoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 2 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 3. 3. 1. InleidingDe TMA Talentenanalyse meet de drijfveren en talenten van de kandidaat en daarmee de motivatie.Drijfveren en talentenDrijfveren zijn de bouwstenen van de persoonlijkheid van mensen. Ze typeren als het ware de persoonlijkheid. De drijfverenhebben een grote invloed op het gedrag van mensen en de ontwikkeling én ontwikkelingsmogelijkheden van de personen.Talenten zijn de positief geformuleerde gedragsbewoordingen en uitleg die voortvloeien uit de lage en hoge scores van dedrijfveren.MotivatieDe drijfveren en daaruit voortvloeiende talenten zijn belangrijke factoren die mensen aanzetten tot gedrag - of juist remmen.Gedrag wordt niet alleen bepaald door het "kunnen" (competenties en cognitieve capaciteiten), maar vooral ook door het"willen" (drijfveren en talenten). Dit alles in een gegeven omgeving die stimuleert of belemmert. Werkzaamheden die bij depersoonlijke drijfveren en talenten aansluiten worden veelal als motiverend ervaren. 2. Betekenis van de scoresDe antwoorden die op de stellingen zijn gegeven worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een9-puntsschaal (Stanine).Bij de stanine (afkorting van ""standard nine"") worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurtzodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.Onderstaande tabel geeft de grootte van de stanineklassen en de vertaalslag naar gangbare normklassen. Stanine Klassengrootte Omschrijving 1 4% Zeer laag 2 7% Laag 3 12% Laag 4 17% Gemiddeld 5 20% Gemiddeld 6 17% Gemiddeld 7 12% Hoog 8 7% Hoog 9 4% Zeer hoog3. ConsistentieIn de vragenlijst zitten een aantal vragen die de consistentie van de gegeven antwoorden meten. Zo wordt gemeten of dekandidaat niet willekeurig antwoorden geeftHieronder ziet u de consistentiescore van de kandidaat weergegeven op een 10-puntsschaal:Consistentie score : 9De respondent heeft de vragenlijst heel consistent ingevuld.De rapportage geeft hoogst waarschijnlijk een goed beeld van de persoonlijkheid.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 3 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 4. 4. 4. Beschrijving van de persoonlijkheid4.1 SamenvattingBeschrijving van de talenten van mevrouw Kandidaat:Afwisseling binnen haar taken en werkzaamheden is voor haar een zeer belangrijke vereiste. Ze heeft geen moeite methet uitvoeren van meerdere opdrachten tegelijkertijd en doet dit zelfs graag. Ze is doelgericht; zij weet welk pad zij wilvolgen en probeert hier duidelijk op aan te sturen. De behoefte aan structuur en netheid is bij haar groot. Ze heeft behoefteaan goede contacten met anderen. Er kan van haar gezegd worden dat zij op menselijke relaties gericht is. Ze is iemandmet doorzettingsvermogen. Ze kan goed met grote druk omgaan en toont zich daarbij veerkrachtig. Ze dient er welenigszins voor te waken dat zij niet de indruk wekt dat urgente zaken haar nauwelijks raken. Ze is iemand die wat snelleren ad rem reageert en zij zal conflicten en confrontaties aangaan als ze op haar pad komen. Ze is tamelijk assertief en kanvoor zichzelf opkomen indien nodig. Ze heeft een redelijk hoge eigenwaarde en zelfrespect. Ook heeft zij emotioneel nietecht moeite met het maken van fouten of vergissingen en zij zal, indien nodig, risico’s durven aangaan. De resultatengeven aan dat mevrouw Kandidaat beschikt over voldoende relativeringsvermogen met betrekking tot haar werk. Dit uitzich ook in haar ambitieniveau; dit is gemiddeld en geeft aan dat zij zich zal inzetten om haar persoonlijke doelen tebereiken en een goede prestatie neer te zetten. Ze kan voldoende omgaan met competitieve elementen of prestatiedrukbinnen haar werk, soms zijn andere factoren (bijvoorbeeld de werksfeer) binnen het werk voor haar persoonlijk van groterbelang.Ze is functioneel empathisch, wat zij situationeel laat zien. In relatie tot anderen weet zij een balans te vinden tussen eenstempel op de relatie drukken en zich meegaand opstellen. Aan geldende regels of cultuur past zij zich functioneel aan. Zeis niet vaak op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen, maar zij vindt het wel prettig als zij zo nu en dancomplimenten en positieve bevestiging krijgt uit haar omgeving. Hierdoor wordt haar motivatie verhoogd, maar zij is er nietafhankelijk van. In de uitvoering van werkzaamheden is zij gericht op de grote lijnen, maar zij heeft waarschijnlijk ook oogvoor de praktijk. Ze overweegt in haar besluitvorming meerdere standpunten. Indien nodig kan zij ook snel besluitennemen. Wanneer de situatie erom vraagt, zal zij haar behulpzaamheid tonen. Ze zal over het algemeen tamelijk zakelijkzijn en gaat meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. In groepsverband laat zij anderen graag wat meerruimte maar kan zonodig meer op de voorgrond treden. Zowel in kleine kring als in grotere groepen weet zij zich staandete houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er de voorkeur aan meer ruimte aan anderen te laten en zichzelfwat minder te profileren, zonder in de groep echt ondergesneeuwd te raken.Ze is iemand die behoefte heeft aan een klankbord of overleg in het algemeen bij het vormen van haar mening. Ze gaatover het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat minder tegen mensen op. Durft daardoor hoger geplaatsten vrij makkelijk aante spreken. Ze staat redelijk relativerend tegenover hiërarchische verhoudingen. Ze heeft niet altijd even veel energie omzaken voor elkaar te krijgen. Door de mensen om haar heen wordt zij waarschijnlijk ervaren als een tamelijk rustigepersoon, die haar rust op waarde weet te schatten. Zelfs bij zeer moeilijke situaties en taken zal zij nagenoeg geen hulp enondersteuning van anderen vragen. Ze heeft nauwelijks behoefte aan steun uit haar omgeving.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 4 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 5. 5. 4.2 Emotionele balansBalans van mevrouw Kandidaat:Mevrouw Kandidaat gaat over het algemeen uit van zichzelf, kijkt wat minder tegen mensen op. Ze heeft weinig behoefteaan steun vanuit haar omgeving. Ze gaat voornamelijk uit van zichzelf en kan prima functioneren zonder dat anderen haarmoed inspreken als het even tegen zit. De mate van eigenwaarde en zelfrespect is goed in balans en zij bezit een gezondedosis eigenwaarde. Ze is een redelijk optimistische persoonlijkheid.Ze heeft een bepaalde zekerheid waardoor zij vrij weinig moeite heeft met het maken van fouten. Ze is iemand die watsneller en ad rem reageert en zij zal conflicten en confrontaties aangaan als ze op haar pad komen. Ze is tamelijk assertiefen kan voor zichzelf opkomen indien nodig. Ze kan goed met grote druk omgaan en toont zich daarbij veerkrachtig. Zedient er wel enigszins voor te waken dat zij niet te afstandelijk overkomt en niet de indruk wekt dat urgente zaken haarnooit raken.Samenvatting emotionele balans van mevrouw Kandidaat: - Kijkt niet sterk tegen anderen op. - Heeft weinig behoefte aan steun. Gaat voornamelijk uit van zichzelf. - Heeft een redelijke mate van eigenwaarde en zelfrespect. - Is vrij zeker en heeft emotioneel niet al te veel moeite met het maken van fouten. - Zal een conflict aangaan als dit op haar weg komt. - Kan goed met grote druk omgaan en toont zich daarbij veerkrachtig. - Zelfvertrouwen - Respectvol - Dankbaar - Stabiel - Veerkrachtig - Bewonderen - Support vragen - Stressbestendig - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Fouten vermijden - Gelijkwaardig - Zelfstandig - Betrokken - Zelfkritisch - Benaderen - Weinig hulp nodig - Bezorgd Eigenwaarde Ontzag Steunbehoefte Stressbestendig & druk De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon behoefte heeft aan behoefte heeft tegen anderen behoefte heeft aan steun uit de tegen stress kan en behoefte zelfwaardering en mentale en hun prestaties op te kijken, omgeving. heeft aan druk en spanning. stabiliteit bezit. te bewonderen en te respecteren.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 5 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 6. 6. 4.3 MotievenWat mevrouw Kandidaat drijft en wat zij wil bereiken:Mevrouw Kandidaat heeft een redelijk ambitieniveau en zij toont enthousiasme voor zaken als deze haar maar enigszinsaanspreken. Om tot prestaties te komen is zij vrij goed in staat zichzelf te motiveren door winst en competitie. De behoefteaan afwisseling binnen een functie of taken is bij haar uitgeproken aanwezig en van groot belang voor haar motivatie. Zespreidt haar aandacht het liefst over meerdere werkzaamheden en projecten tegelijkertijd. Ook vindt zij het belangrijk datzij zeer regelmatig aan nieuwe dingen kan werken. Ze is een echte generalist. Tevens zet zij door bij problemen enuitdagingen. Ze kan zich ergens in vastbijten en zal niet loslaten tenzij het echt moet. Ze zal werkzaamheden niet zomaaronafgemaakt of onopgelost laten liggen. Ze heeft niet altijd even veel energie om zaken voor elkaar te krijgen. Door demensen om haar heen wordt zij waarschijnlijk ervaren als een tamelijk rustige persoon, die haar rust op waarde weet teschatten. Ze is niet vaak op zoek naar erkenning van haar prestaties door anderen, maar zij vindt het wel prettig als zij zonu en dan complimenten en positieve bevestiging krijgt uit haar omgeving. Hierdoor wordt haar motivatie verhoogd, maarzij is er niet afhankelijk van.Samenvatting motieven van mevrouw Kandidaat: - Heeft een redelijk ambitieniveau, wordt echt enthousiast als zaken aanspreken. - Is bovengemiddeld gedreven door competitie. - Wordt zeer sterk gemotiveerd door variatie en afwisseling. - Is een uitgesproken generalist. - Bezit doorzettingsvermogen. - Komt tamelijk rustig over. - Is niet sterk afhankelijk van complimenten en aanzien om gemotiveerd te blijven. - Representatief - Gevarieerd - Competitief - Trots - Omgevingsgericht - Presteren - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Bescheiden - Focus - Tevreden - Nuchter - Geconcentreerd - Relativerend Aanzienbehoefte Afwisseling Ambitie & uitdaging De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon behoefte heeft om aanzien te behoefte heeft aan variatie en succes wil hebben, uitdaging genieten en erkenning te nieuwe ervaringen. behoeft, competitiedrang heeft krijgen in werk en prestaties. en wil presteren.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 6 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 7. 7. 4.4 Sociale talenten Hoe mevrouw Kandidaat in relatie tot anderen is: Ze laat anderen in groepsverband graag wat meer ruimte maar kan zonodig meer op de voorgrond treden. Zowel in kleine kring als in groepen weet zij zich staande te houden. Bij groepen en sociale evenementen geeft zij er de voorkeur aan meer ruimte aan anderen te laten en zichzelf wat minder te profileren, zonder in de groep echt ondergesneeuwd te raken. Sociale relaties, vriendschap en contacten met anderen zijn voor mevrouw Kandidaat van tamelijk groot belang. Ze heeft een redelijk grote behoefte aan vriendschappen en een goede band met collega’s. Ze is iemand met een gebalanceerde intrinsieke belangstelling in de problemen van anderen. Ze zal zich dus zowel functioneel als intrinsiek inleven, afhankelijk van de situatie. In moeilijke situaties zal zij zelden hulp van anderen vragen. Ze zal vrijwel zonder overleg tot actie overgaan. Ze heeft heel weinig behoefte aan afstemming. Wanneer de situatie erom vraagt, zal zij haar behulpzaamheid tonen. Ze zal over het algemeen tamelijk zakelijk zijn en gaat iets meer uit van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Ze is iemand die een evenwicht weet te vinden tussen zich aanpassen aan de omgeving enerzijds en haar eigen weg gaan anderzijds. Samenvatting sociale talenten van mevrouw Kandidaat: - Laat anderen in groepen meer ruimte, kan zich zonodig in grotere groepen staande houden. - Heeft een vrij sterke behoefte aan sociale contacten. - Heeft een gemiddelde intrinsieke belangstelling in menselijke problemen. - Heeft bijna geen steun nodig. - Is over het algemeen zakelijk, maar kan zonodig hulpvaardig zijn. - Vindt evenwicht tussen zich aanpassen en een eigen weg gaan. - Formeel - Opvallend - Hulpverlenend - Inlevend - Amicaal - Integer - Aanwezig - Servicegericht - Diplomatiek - Communicatief - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Informeel - Onopvallend - Zakelijk - Feitelijk - Individueel - Grensverleggend - Geeft ruimte - Delegeren - Functioneel - Gereserveerd Conformeren Extraversie Hulpverlenen Sociale empathie Sociabiliteit & contactDe mate waarin de persoon De mate waarin de persoon wil De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoonzich graag schikt en aanpast opvallen en neigt tot extravert behoefte heeft om anderen te intrinsieke belangstelling en behoefte heeft aan vriendschap aan kaders en cultuur. gedrag tonen. helpen en te ondersteunen. interesse heeft voor menselijke en sociaal contact. problemen en behoefte heeft het gedrag bij anderen te analyseren. Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 7 © EhrmVision 1999 - 2011 PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 8. 8. 4.5 Beïnvloedende talentenHoe en in welke mate mevrouw Kandidaat haar doelen bereikt:In haar stijl van beïnvloeden weet mevrouw Kandidaat een balans te vinden tussen op krachtige wijze overtuigen en opsubtiele wijze overtuigen. Ze voelt zich nauwelijks belemmerd wanneer een ander niet meegeeft of wanneer zijgeconfronteerd wordt met tegenslag of weerstand. Ze geeft niet snel op maar kan wat moeite hebben met loslaten vanzaken waarvan het minder zin heeft om aan te trekken.Ze heeft, in vergelijking met anderen, minder energie om zaken voor elkaar te krijgen. Dit betekent dat zij er uiteindelijk nietalles aan zal doen om anderen te beïnvloeden of om meer problematische doelstellingen te bereiken. Tevens gaat zij bijhet overtuigen van mensen wat meer assertief te werk maar kan als de situatie erom vraagt zich ook meer tolerantopstellen. Als de sfeer wat meer gespannen wordt zal zij meestal in gesprek blijven maar zij weet ook wanneer zijconfrontaties beter kan vermijden. Ze kan zich aanpassen aan de kaders en cultuur van een omgeving als zij dat wilwaardoor zij wat eerder en redelijk de taal zal spreken en verstaan van de cultuur waarin zij zich begeeft. Hierdoorbegrijpen en accepteren mensen haar wat eerder wat haar beïnvloedingsvermogen ten goede komt.Samenvatting beïnvloedende talenten van mevrouw Kandidaat: - Weet een balans te vinden tussen krachtig en subtiel overtuigen. - Zet door bij weerstand of tegenslag en geeft niet snel op. - Heeft wat minder energie om voor iets te gaan. - Gaat wat meer assertief te werk maar kan zich ook meer tolerant opstellen indien nodig. - Past zich aan als dat van belang is, maar weet ook wanneer haar eigen lijn te bewaken. - Sturend - Ondernemend - Assertief - Doorwerken - Overtuigend - Energievol - Duidelijk - Taken afronden - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Beïnvloedt - Kalm - Vergevingsgezind - Loslaten   subtiel - Geduldig - Tolerant - Prioriteiten - Meegaand   verleggen Dominantie Energie & actie Confrontatie Volharding De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon wil behoefte heeft krachtig en actie behoeft en beschikt over behoefte heeft confronterend te doorzetten en vasthouden. dominant op te treden en te energie om zaken te reageren en (verbaal) grenzen handelen. ondernemen en doelen te aan te geven. bereiken.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 8 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 9. 9. 4.6 Leidinggevende talentenHoe mevrouw Kandidaat leiding geeft en welke ambities zij hierin heeft:Mevrouw Kandidaat is vrij sterk gericht op het team en laat de te kiezen richting ook graag over aan de groep. Ze zalregelmatig willen afstemmen met haar omgeving of team. Dit kan haar wel ontvankelijk maken voor de invloed vananderen. Ook heeft zij een redelijk grote behoefte aan vriendschap en sociaal contact met directe collega’s. Ze zal eeninformele en vriendschappelijke stijl van leidinggeven prefereren. Omdat zij zich gemiddeld inleeft in anderen weet zij inhaar stijl van leidinggeven een balans te vinden tussen situationeel optreden en haar eigen koers varen.Op het gebied van leiderschap geeft zij aan dat zij aspiraties heeft om leiding te geven en verantwoording te nemen. Zeoverweegt in haar besluitvorming meerdere standpunten. In haar stijl van leidinggeven handelt zij doelgericht; zij weet welkpad zij wil volgen en stuurt hier duidelijk op aan.Samenvatting leidinggevende talenten van mevrouw Kandidaat: - Is meer gericht op het team en anderen dan op zichzelf. - Heeft een informele, vriendschappelijke stijl van leidinggeven. - Heeft ambitie om leiding te geven. - Neemt niet graag besluiten zonder draagvlak. - Geeft leiding op sterk doelgerichte wijze. - Initiatiefrijk - Autonoom - Verantwoordelijk - Probleemoplossend - Eigen mening - Leidend - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Genuanceerd - Groepsgericht - Volgend - Overwegend - Transparant - Accepteren Besluiten nemen Onafhankelijk denken & Verantwoording & De mate waarin de persoon handelen leiderschap stelling wil nemen, behoefte De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon heeft besluiten te nemen en behoefte heeft aan autonomie behoefte heeft om leiding te daaraan vast te houden. en zelfstandigheid bij geven en verantwoording te oordeelsvorming en handelen. nemen.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 9 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 10. 10. 4.7 Organisatorische talentenHoe mevrouw Kandidaat haar werk organiseert:Mevrouw Kandidaat heeft een sterke behoefte aan structuur in de vorm van discipline, kaders of regels. Ze hecht aannormen en waarden en kan formeel zijn. Haar stijl van organiseren is ordelijk, planmatig en gestructureerd. Veel variatie enafwisseling in de werkzaamheden zijn voor haar een absolute vereiste. Ze is iets minder praktisch ingesteld, maar meerabstract en theoretisch. Ze neemt de tijd om haar besluiten te nemen en af te wegen. Ze heeft bij haar besluitvormingenige behoefte aan de mening van anderen en zal deze ook meenemen in haar overwegingen.Samenvatting organisatorische talenten van mevrouw Kandidaat: - Heeft behoefte aan een omgeving met een duidelijke structuur, orde en regels. - Is planmatig, methodisch, gestructureerd en ordelijk. - Hecht bijzonder sterk aan afwisseling en variatie. - Heeft zowel een theoretische als een praktische instelling, met nadruk op de theoretische. - Vraagt om meningen alvorens besluiten te nemen. - Doelgericht - Gestructureerd - Praktisch - Concreet - Accuraat - Efficiënt - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Procesgericht - Creatief - Theoretisch - Improviseren - Flexibel - Abstract Doelgerichtheid Orde & structuur Pragmatisme De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon het behoefte heeft zich te richten behoefte heeft aan een van belang vindt dat zaken op (gestelde) doelen en planmatige aanpak, ordening nuttig en praktisch zijn en daar resultaten. en netheid. zelf naar wil handelen.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 10 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 11. 11. 5. Kwaliteiten en valkuilen overzichtKwaliteiten van mevrouw Kandidaat:- Komt afspraken vaak na. Probeert chaos te ordenen. Werkt planmatig en netjes.- Kan zelfstandig problemen oplossen. Valt anderen niet snel lastig met eigen problemen.- Een hoge aandachtsspreiding, kan makkelijker met meerdere taken tegelijkertijd omgaan. Kan beter omgaan met hectieken chaos. Staat open voor nieuwe dingen en veranderingen.- Werkt graag naar doelen toe. Stelt doelen. Gaat door tot doelen bereikt zijn.Mogelijke valkuilen van mevrouw Kandidaat:- Houdt soms te sterk vast aan structuren.- Niet weten wanneer hulp te vragen, te lang zelfstandig doorgaan.- Minder focus, soms moeite met concentreren.- Heeft er weleens moeite mee als er geen tot weinig doelen worden gesteld.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 11 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 12. 12. 6. Communicatie met de kandidaatIn dit hoofdstuk wordt besproken welk communicatiegedrag positief op deze kandidaat zal uitwerken en welk gedrag betervermeden kan worden. Er worden suggesties gedaan hoe de kandidaat het meest effectief benaderd kan worden en welkebenadering eerder averechts zal uitpakken. Deze informatie kan dus vooral nuttig zijn voor degenen die met dezekandidaat willen communiceren.6.1 Effectief communicatiegedragSuggesties voor effectieve communicatie met mevrouw Kandidaat:- Wees effectief en efficiënt in uw gesprekken met haar; benoem het doel van het gesprek en geef kort aan wat besprokengaat worden. Wees concreet. Omschrijf of benoem het nut of doel van zaken, werkzaamheden of situaties. Werk duidelijknaar een conclusie toe. Zorg dat zij weet waar zij aan toe is, schep duidelijkheid.- Creëer een vriendelijke, maar zakelijke sfeer. Wees georganiseerd. Schep duidelijkheid en neem een leidende (maar nietbedreigende) rol aan.- Ga georganiseerd en goed voorbereid te werk, eventueel met ondersteunend materiaal. Breng structuur aan in hetgesprek. Hanteer een formele communicatiestijl. Wees accuraat en realistisch en geef haar de ruimte om dit ook te zijn.Schep duidelijkheid over het vervolg van het gesprek of het vervolg op andere zaken.- Toon persoonlijke interesse, probeer een gemeenschappelijk belangstellingsgebied te vinden. Wees attent. Probeer eensympathieke, vriendelijke sfeer te creëren.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 12 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 13. 13. 6.2 Te vermijden communicatiegedragCommunicatiegedrag dat bij mevrouw Kandidaat beter vermeden kan worden:- Klagen (ook niet over triviale zaken als het weer) of uitgebreid en emotioneel begrip vragen. Dit zal irritatie oproepen.Houd het liever kort, duidelijk en zakelijk.- Haar sterk confronteren met irrelevante (bij)zaken of theoretische uiteenzettingen. Er omheen draaien. Haar in hetongewisse laten. Onduidelijk zijn.- Ongestructureerd communiceren.- Kortaf en gesloten zijn.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 13 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 14. 14. 7. Ideale werkomgeving en voorkeur in managementMevrouw Kandidaat heeft een voorkeur voor:- Dynamiek in het werk door bijvoorbeeld variatie in werkzaamheden en planning, waarbij een beroep wordt gedaan opaanpassingsvermogen, improvisatievermogen of organisatietalent. Diversiteit in contacten, taken en omgeving.- Een omgeving waarin een no-nonsensecultuur heerst en de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Een organisatiemet voldoende middelen om resultaten te behalen.- Een omgeving waarin een beroep gedaan wordt op samenwerking of waarin voldoende overlegmomenten bestaan omfeedback te krijgen en te geven. Een organisatie waarin beslissingen in overleg genomen worden en er relatief veelinteractie tussen collega’s is.- Een omgeving waarin een laag hiërarchische cultuur heerst, bij voorkeur met korte lijnen, en waarin meedenken en eeneigen kijk op zaken worden aangemoedigd of gewaardeerd.- Een gestructureerde organisatie met heldere communicatie, procedures, kaders en/of regels.- Een organisatie waarin men oog heeft voor elkaar, veelal een informele werksfeer heerst en collegialiteit van belang is.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 14 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 15. 15. 8. Ontwikkeling8.1 SuggestiesMevrouw Kandidaat wordt geadviseerd om:- Meer oog en aandacht voor detail te ontwikkelen en zich wat minder impulsief of ongeduldig op te stellen.- Door te zetten en taken daadwerkelijk af te ronden alvorens nieuwe taken of projecten op te pakken.- Soms wat flexibeler om te gaan met “chaos”, wanorde of verandering.- Voldoende pauze te nemen en zo nu en dan afstand te nemen. Soms zaken aan een ander over te laten en voldoendeontspanning in te bouwen.Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 15 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 16. 16. 8.2 Leer- en ontwikkelstijl De voorkeur in leer- en ontwikkelstijl van mevrouw Kandidaat: Verticale as: Orde en structuur Horizontale as: Pragmatisme Gestructureerd Gestructureerd theoretisch Gestructureerd praktisch Theoretisch Praktisch Creatief theoretisch Creatief praktisch Creatief - Praktisch - Gestructureerd - Doorwerken - Competitief - Gevarieerd - Efficiënt - Accuraat - Taken afronden - Presteren - Omgevingsgericht - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Neutraal - Theoretisch - Creatief - Loslaten - Tevreden - Focus - Abstract - Flexibel - Prioriteiten - Relativerend - Geconcentreerd   verleggen Pragmatisme Orde & structuur Volharding Ambitie & uitdaging AfwisselingDe mate waarin de persoon het De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon wil De mate waarin de persoon De mate waarin de persoon van belang vindt dat zaken behoefte heeft aan een doorzetten en vasthouden. succes wil hebben, uitdaging behoefte heeft aan variatie ennuttig en praktisch zijn en daar planmatige aanpak, ordening behoeft, competitiedrang heeft nieuwe ervaringen. zelf naar wil handelen. en netheid. en wil presteren. Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 16 © EhrmVision 1999 - 2011 PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 17. 17. ConclusieBesproken met Mevrouw Demo Kandidaat. Zij herkent zich goed in de uitkomsten. datum: 20 oktober 2011consultant: Jan Prins Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 17 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 18. 18. Bijlage 1: TMA-radar en cijfermatig overzicht Talenten Score Talenten Score Aanzienbehoefte 4 Hulpverlenen 4 Afwisseling 9 Onafhankelijk denken & handelen 3 Ambitie & uitdaging 6 Ontzag 3 Besluiten nemen 4 Orde & structuur 8 Conformeren 5 Pragmatisme 4 Confrontatie 6 Sociabiliteit & contact 7 Doelgerichtheid 8 Sociale empathie 5 Dominantie 5 Steunbehoefte 2 Eigenwaarde 6 Stressbestendig & druk 7 Energie & actie 3 Verantwoording & leiderschap 6 Extraversie 4 Volharding 7 Overig Score Consistentie 9Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 18 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden
 19. 19. Bijlage 2: Overzicht TMA Dimensies Emotionele balans (EB) Score Beïnvloedende talenten (BT) Score Eigenwaarde 6 Dominantie 5 Ontzag 3 Energie & actie 3 Steunbehoefte 2 Confrontatie 6 Stressbestendig & druk 7 Volharding 7 Motieven (MO) Score Leidinggevende talenten (LT) Score Aanzienbehoefte 4 Besluiten nemen 4 Afwisseling 9 Onafhankelijk denken & handelen 3 Ambitie & uitdaging 6 Verantwoording & leiderschap 6 Sociale talenten (ST) Score Organisatorische talenten (OT) Score Conformeren 5 Doelgerichtheid 8 Extraversie 4 Orde & structuur 8 Hulpverlenen 4 Pragmatisme 4 Sociale empathie 5 Sociabiliteit & contact 7 Overig Score Consistentie 9Persoonlijk rapport van: Demo Kandidaat 19 © EhrmVision 1999 - 2011PRiMAN Staffing Solutions alle rechten voorbehouden

×