Kultura srednjovekovne Srbije

8,097 views
7,590 views

Published on

Za download se obratiti porukom.

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • Kako mogu da skinem prezentaciju?Treba mi hitno.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
8,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kultura srednjovekovne Srbije

 1. 1. KULTURA SREDNJOVJEKOVNE SRBIJE
 2. 2. UNUTRASNJI RAZVOJ SRBIJE
 3. 3. POLJOPRIVREDA Oslanjali su se na stočarstvo I zemljoradnju U zemljoradnji napredak je postizan korišćenjem tropoljnog sistema. Nisu svi slojevi društva jednako iskorištavali svoje posjede. Velika vlastelinstva su davala djelove svoje zemlje seljacima, a oni su zauzvrat davali dio proizvoda I bili duţni da svojim radom sudjeluju u obradi ostalog dijela posjeda, ta obaveza se nazivala “RABOTA”. Svako domaćinstvo je teţilo da gaji stoku jer mu je to bilo višestruko potrebno. Stoku su najvise gajili nomadski narod VLASI.
 4. 4. RUDARSTVO Sredinom XII vijeka u Srbiji se razvilo rudarstvo Najvaţniji rudnici su: Brskovo, Rudnik, Trepča, Novo Brdo-dobijali su srebro, srebro pomješano sa zlatom, olovo i bakar. Prvi rudari su bili SASI ali njih je ubrzo zamjenilo domaće stanovništvo. Rudare su placali trgovci i vlastela i tako izvlacili dobit, dio proizvedenog metala uzimao je vladar. Uz rudnike veoma brzo su rasla nova naselja u
 5. 5. GRADOVI Dio gradova Srbije među njima i oni ekonomski najsnazniji vode porijeklo od rudarskih naseobina( Maglič). U sastvavu srpske drţave također je bilo i starih vizantijskih gradova(Prizren, Skoplje i drugi gradovi Makedonije) i starih primorskih gradova(Kotor, Bar, Ulcinj, Skadar). Svi su oni imali vise ili manje razvijenu zanatsku proizvodju i učestvovali u trgovačkom prometu
 6. 6. TRGOVINA Već krajem XII vijeka postojale su trgovačke veze između primorskih mijesta i oblasti u unutrašnjosti, a kada su rudnici otvoreni trgovina je napredovala. Trgovacki promet je odrzavan po najvise od primorskih gradova, a pogotovo Dubrovnik. Trguje se : stokom, sirom, sušenim mesom, koţom i krznom, medom i voskom. Izvozili su metale koje je evropsko trţiste trebalo, a u Srbiju donosili tkanine, so, luksuzne proizvode iz Italije, vina, začine itd. Trgovci su tada imali razne povlastice od strane vladara kao npr. Garanciju lične i imovinske bezbjednosti i sudsku autonomiju.
 7. 7. DRUŠTVO Za vrijeme Nemanjića društvo se dijeli na klasu velmoţa i na klasu zavisnih seljaka. Zavisni seljaci, zemljoradnici i stočari, radili su u okvirima vlastelinstva dajući brojne novčane, naturalne i radne daţbine . Od njihovog rada uzdrţavali su mnogobrojno svećenstvo i monaštvo, kao i vlastela. Od sredine XIII vijeka društvo se dijeli na vlastelu, vlastelinčiće i sebre. Sebri se dijele na meropse(zemljoradnici i zanatlije) i vlasi(stočari).
 8. 8. ZAKONIK CARA DUŠANA Zakon je usvojen sa ciljem da se osigura vladajući poloţaj i povlastice vlastele, da obezbjedi mjere za drţanje meropaha i drugih sebara i da učvrsti vlast u osvojenim oblastima stvaranjem jedinstvene balkanske drţave. Zakonik se sastoji od 135 do 201. člana. Prilikom sastavljanja Zakona, kao izvori posluţili su: Odredbe iz vizantijskog prava, tzv. Vasilike i razne
 9. 9. DRŽAVNA UPRAVA Zetom je upravljao Nemanjin sin Vukan i njegovi potomci a Humom potomci Nemanjinog brata MIROSLAVA ! U Dušanovo doba lokalna uprava je bila u rukama vladarevih činovnika,koji su se zvali Kefalije. Veće oblasti su u doba carstva davane na upravu velmoţama,Dušanovim srodnicima ili istaknutim vojskovođama. Drţavna teritorija bila je podjeljena na Romaniju(Vizantijske oblasti),Srbiju(kojom je formalno vladao Uroš). Najvišu sudsku vlast imao je vladar.
 10. 10. KULTURA
 11. 11. OBILJEŽLJA VIZANTIJSKE KULTURE Osnivanjem autokefalne srpske arhiepiskopije za kraljevinu Stefana Prvovjenčanog, ona se potpuno vezala za vizantijsku crkvu i otvorila se širom njenim kulturnim uticajima. Očuvala je bogosluţenje na crkvenoslovenskom jeziku koji je pod uticajem srpskog govornog jezika primio osobene crte. To je srpska recenzija ili redakcija crkvenoslovenskog jezika.
 12. 12. KNJIŽEVNOST Originalno knjiţevno stvaranje kod Srba najbolje je došlo do izraţaja u ţivotopisima vladara i crkvenih starješina. Prve biografije (ţitija) su posvećene osnivaču dinastije Nemanjića a pisali su ih Sava i Stefan Prvovjenčani. Kasnije je napisana Savina opširna biografija, a sredinom XIV vijeka arhiepiskop Danilo II je napisao niz biografija vladara sve do Dušana. U kasnijem periodu jedini koji piše je Konstantin Filosof, napisao je “Ţitije Despota Stefana Lazarevića”. Ulogu sličnu ţitijama igrale su i pohvale sastavljene u
 13. 13. ŽITIJE “Ţitije Svetog Simeona”prvo izdanje – napisao Sveti Sava. „„Ţitije Svetog Simeona‟‟drugo izdanje-napisao Stefan Prvovjenčani. „„Ţitije Svetog Simeona‟‟trećce izdanje-napisao Domentijan “Ţitije Svetog Save” – napisao TeodosijeDomentijan “Ţitije Stefana Dečanskog” – napisao Grigorije Camblak. “Ţitije despota Stefana Lazarevića” – Konstantin Filosof.
 14. 14. SVETI SAVA Ko je bio Sveti Sava? Gdje se zamonašio? Najveće zasluge Svetog Save? Najvaţnije djelo? Gdje je prenjeo mošti svoga oca? Koga je pomirio tim postupkom?
 15. 15. ARHITEKTURA Počev od Nemanje srpski vladari su smatrali svojom duţnošću da podiţu crkve i uz njih prebivališta za monahe. Najraniji arhitektonski spomenici iz doba Nemanjića čine poseban stil koji je nazvan “Raška škola”. Najznačajniji spomenici raške škole su manastiri Studenica, Ţiča, Mileševa, Sopoćani, Gradac i Arilje. Za vrijeme Milutina javlja se u srpskoj umjetnosti novi stil “Srpsko-vizantijski stil”(Gračanica, Hilandar i Bogorodica Ljeviška u Prizrenu). Iz vremena posle Nemanjića su spomenici stila nazvanog “Moravska škola”(Crkva Svetog Trojstva).
 16. 16. ZADUŽBINE Đurdjevi stupovi-zaduţbina Stefana Nemanje Studenica-najznačajnija zaduţbina Stefana Nemanje Ţiča-zaduţbina Stefana Prvovjenčanog i Svetog Save. Mileševa-zaduţbina kralja Vladislava Gradac-zaduţbina Jelene Anţujske,zene kralja Urosa I. Morača-zaduţbina kneza Stefana Nemanjćca,Vukanovog sina. Arilje-zaduţbina kralja Dragutina, Saborna crkva u Hilandaru-zaduţbina kralja Milutina Gračanica-zaduţbina kralja Milutina
 17. 17. SLIKARSTVO Široke zidne površine u crkvama uslovile su stvaranju freski. Teme su bile odredjene crkvenim propisima i pravilima. Slike na zidovima spomenika Raške škole su jednostavne, svečane i snaţne Vrhunac slikarstva dostignut je u manastiru Sopoćanima. U crkvama Srpsko-vizantijskog stila kompozicije su brojnije i sloţenije.
 18. 18. PITANJA Kako se zvala obaveza seljaka prema njihovim gospodarima?RABOTA! Ko su bili prvi rudari?SASI! Kako se dijelilo društvo za vrijeme Nemanjića?Na klasu velmoţa i zavisnih seljaka Kome su posvecene prve biografije(ZITIJE)?Osnivacu dinastije Nemanjića Koja su tri stila u arhitekturi?Raška škola, Srpsko-vizantijski stil, Moravska škola. Kako se nazivaju crteţi na zidovima crkava?FRESKE.

×