Stanje PR profesije u BiH 2013

1,504 views
1,455 views

Published on

Stanje PR profesije u BiH 2013 - Rezultati istraživanja

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,504
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
987
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stanje PR profesije u BiH 2013

 1. 1. O STANJU PRPROFESIJEBiHu115I S T R A Ž I V A N J EPRAKTIČARAUČESTVOVALO U ISTRAŽIVANJU
 2. 2. S ciljem analiziranja trenutnog stanja PR profesije u BiH agencija PrimeCommunications je realizovala treće istraživanje o stanju PR profesije u BiH.Rezultati istraživanja pokazuju u kom pravcu se razvila PR profesija uposljednjim godinama, sa kojim izazovima i preprekama se susreću PR-ovci.Stanje PRofesije u BiH
 3. 3. Generalno gledajućinajveći broj PR-ovacakoji su učestvovali uistraživanju dolazi izpreduzeća/ustanovakoji imaju između 10 i50 uposlenika (24,3%),a slijede ispitanici kojirade u organizacijama do300 zaposlenih (23,5%).Dok najmanje ispitanikanalazimo u preduzećima/ustanovama koja imajudo 10 uposlenika (13%).Broj zaposlenih u organizaciji(preduzeću, instituciji)
 4. 4. Najveći broj PR-ovaca radio je neki drugi posao prije sadašnjeg 89,6%Da li Vam je to prvi posao kojim se bavite?Stanje PRofesije u BiH
 5. 5. Sasvim očekivano najveći broj PR-ovaca su osobe koje su prethodnoradile u medijima (36,5%), slijede oni koji su radili u privatnim firmama(19,1%) ili državnim preduzećima (11,3%)Stanje PRofesije u BiH
 6. 6. Skoro dvije trećine (63,5%) učesnika u istraživanju poslom PR-a se baviduže od 5 godina, dok 18,3% ovaj posao radi između 1 i 3 godine. PR-om se 13,9% ispitanika bavi između 3 i 5 godina. Među ispitanicimanajmanje je onih koji se PR-om bave manje od godinu dana (3,5%).Stanje PRofesije u BiH
 7. 7. Koja su, po Vašem mišljenju, znanja i vještine potrebne za uspjeh u PR-u?(prosječna ocjena)Stanje PRofesije u BiH
 8. 8. Prema mišljenju ispitanika za uspijeh u PR-u najpotrebnije je da ste:Stanje PRofesije u BiH3,774,014,054,174,214,214,234,32DOBRI U KOMUNIKACIJI I JAVNOM NASTUPUPOZNAVANJE I RAZUMIJEVANJE BIZNISARAZVIJENE MENADŽERSKE VJEŠTINESPOSOBNOST DA MOTIVIŠETE, SAVJETUJETE I UTIČETE NA DRUGEDOBAR NETWORKPOZNAVANJE ONLINE KOMUNIKACIJEIDENTIFIKOVANJE PROBLEMA I TRENDOVA U OKOLINIDOBRO PISATI SAOPŠTENJA ZA MEDIJE
 9. 9. Polovina PR-ovaca u BiH (49,6%) ima neto platu između 1000 i 2000KM, dok svaki peti (21,7%) ima platu između 500 i 1000 KM. Platu preko2000 KM ima 13,9% ispitanika.*na ovo pitanje odgovorilo je 98 ispitanikaStanje PRofesije u BiH
 10. 10. Stanje PRofesije u BiH
 11. 11. Najveći broj PR-ovaca (97,4%) smatra da je postojanje PR odjela ili PRmenadžera neophodno pri donošenju strateških odluka organizacije ukojoj rade.Stanje PRofesije u BiH
 12. 12. Samo kod 36,5% ispitanika PR odjeli ili PR menadžeri učestvuju udonošenju strateških odluka u organizaciji u kojoj rade, dok 40,9%učestvuje u ovim aktivnostima ali ne u dovoljnoj mjeri. Petina PR-ovci(21,7%) ne učestvuje u donošenju važnih odluka u njihovoj organizaciji.Stanje PRofesije u BiH
 13. 13. U najvećem procentu ubosanskohercegovačkimorganizacijama PR-om se bavi samo jednaosoba (42,6%), dok u22,6% slučajeva tajposao obavlja izmeđudvije i tri osobe. U timuod tri do pet osoba radi18,3% ispitanika. Timoviod pet i više osoba kojise bave PR-om postojeu 3,9% organizacija.Stanje PRofesije u BiH
 14. 14. Stanje PRofesije u BiHNajveći krivac za loš imidž PR struke je nestručan kadar koji se baviovom profesijom (51,3%), a slijede nepostojanje strukovnog udruženja(24,3%) i odsustvo rada na izradi sopstvenog imidža (17,4%). Samo 6,1%smatra da PR struka ima dobar imidž u BiH.
 15. 15. Stanje PRofesije u BiH
 16. 16. BEZ ODGOVORANE MJERIM REZULTATEPREMA BROJU OBJAVAPREMA BROJU PRISTIGLIH ŽALBI ILI POHVALA OD KUPACA, KLIJENATAPREMA PRODAJNIM REZULTATIMAREZULTATI ODNOSA S JAVNOŠĆU NISU MJERLJIVI 2014.815.728.718.32.6Kako mjerite rezultate u svom radu?Stanje PRofesije u BiH
 17. 17. U svom radu PR-ovci najviše sarađuju sa dnevnim novinama (36,5%),internet portalima (30,4%), televizijama (25,2%), radio stanicama (5,2%)i časopisima (2,6%).Stanje PRofesije u BiH
 18. 18. U svom svakodnevnom radu PR-ovci najčešće koriste sajtove, a slijedeFacebook, You Tube i Twitter. Web sajtove svakodnevno koristi 67,8%ispitanika dok ih 19,1% koristi ponekad. Facebook svakodnevno koristi44,3% PR-ovci, a povremeno 22,6%. Twitter svakodnevno koristi 20,9%ispitanika , a povremeno 18,3%. Interesantno je da se You Tube višekoristi ponekad (55,7%) nego svakodnevno (18,3%).Stanje PRofesije u BiH
 19. 19. Da li u svakodnevnom radu u poslovne svrhe koristite i koliko često…..?Stanje PRofesije u BiH
 20. 20. Nešto više od polovine ispitanika (53%) kaže da njihova institucija imaslužbenu stranicu na Facebooku.Stanje PRofesije u BiHDABEZODGOVORANE
 21. 21. 59.4 18.9 416.2SLUŽBAMARKETINGAPR ODJEL NEKO DRUGI IT STRUČNJAKFacebook stranicom najčešće upravljaju PR-ovci (59,4%) i osobe izmarketinga (16,2).Stanje PRofesije u BiH
 22. 22. Stanje PRofesije u BiHPR I MARKETINGDEŠAVANJIMA U DRUŠTVUPOLITICIMUZICI I FILMUSPORTUTek svaki deseti (11,3%) PR-ovac piše blog, dok istovremeno blogovečita njih 77,4%. Među PR-ovcima najviše se čitaju blogovi o:
 23. 23. Najveći broj PR-ovaca u BiH (55,7%) svoje radno vrijeme utroši napripremanje saopštenja, intervjua, dogovaranje gostovanja itd,a slijede aktivnosti interna komunikacija (13,1%), istraživanje ipravljenje planova (11,4%) i vođenje komunikacijskih aktivnosti (9,6%).Stanje PRofesije u BiH9.6 3.5 1.81.755.711.4 13.1 1.7VođenjemkomunikacijskihaktivnostiObukom itreniranjemsaradnika iliklijenataOsmišljavanje irealizacija društvenoodgovornihaktivnostiIstraživanje ipravljenje planovaOnlinekomunikacijomInternakomunikacijaOdnosi s medijima(pripremanjesaopštenja, intervjua,dogovaranjegostovanja itd..)Bez odgovora
 24. 24. 2.833.232.72.52.72NERAZUMIJEVANJE VAŽNOSTI ODNOSASA JAVNOŠCU OD STRANE MENADŽMENTAPREVIŠEOBAVEZAPODRŠKA ZA REDOVNASTRUČNA USAVRŠAVANJANERAZUMIJEVANJE MEDIJAKROZ ODNOSE S MEDIJIMAFINANSIJSKA SREDSTVA ZAREALIZACIJU PR AKTIVNOSTIPrema mišljenju ispitanikanajveći problem je nedostatakfinansijskih sredstava (2,5), a slijedinerazumijevanje važnosti odnosa sajavnošću od strane menadžmenta (2,7),veliki broj obaveza (2,72), nedostatakpodrške za stručno usavršavanje inerazumijevanje medija (3,23).* što je prosječna ocjena bliže jedinici to je problem izraženijiStanje PRofesije u BiH
 25. 25. ISTRAŽIVANJA4.3 37.4 58.31.7 43.5 54.81.7 27 71.343.5 55.7EKSTERNO KOMUNICIRANJEMARKETINŠKO KOMUNICIRANJEINTERNO KOMUNICIRANJEBEZ ODGOVORA DA NEKod najvećeg broja institucija (43,5%) postoje unaprijed definisani godišnjibudžeti za marketinško i eksterno komuniciranje, dok je znatno manjenovca obezbijeđeno za istraživanja (37,4%) i interno komuniciranje (27%).Stanje PRofesije u BiH
 26. 26. Najveći broj PR-ovca u BiH (40,9%) redovno ili ponekad (40,9%)učestvuje u kreiranju misije i vizije organizacije u kojoj rade. U tojaktivnosti nikada ne učestvuje 16,5% ispitanika.Stanje PRofesije u BiHREDOVNOPONEKADNIKADBEZODGOVORA40.9 40.916.5 1.7
 27. 27. Prema stepenu obrazovanja najveći dio PR-ovaca ima završen fakultet,dok je sa dodatnim obrazovanjem svega 2,6% ispitanika.Stanje PRofesije u BiHVSSSSSDODATNOOBRAZOVANJEBEZODGOVORA80.92.6 2.612.21.8AKADEMSKOZVANJE(MAGISTARILIDOKTORNAUKA
 28. 28. Hvala na povjerenju.Copyright © 2013. Prime Digital. All rights reserved. www.prime.ba

×