Návrh imidžovej kampane ŽSR na rok 2007
 
Obsah <ul><li>Základné informácie </li></ul><ul><li>Súčasný imidž ŽSR </li></ul><ul><li>Analýza trhu + konkurencia </li></...
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŽSR Železnice Slovenskej republiky sú prevádzkovateľom dráhy (v zmysle zákona NR SR č.258/1993 Z.z...
Vznik ŽSR <ul><li>1. január 1993 - vznik spoločnosti ŽSR </li></ul><ul><li>1. január 2002 - rozdelenie na dva samostatné...
<ul><li>Železnice SR (ZSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení š tatneho podniku v nadväznosti na roz...
Dosiahnuť vyrovnané príjmy a výdavky v hospodárení ŽSR a plne funkčnú organizačnú štruktúru ŽSR Modernizovať a budovať že...
Kľúčové body ŽSR <ul><li>veľmi siln á tradíci a na Slovensku </li></ul><ul><li>širokospektrálny strategický podnik  štá...
Poskytované služy ŽSR <ul><li>správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC) </li></ul><ul><li>poskytovanie služieb...
<ul><li>Súčasný imidž ŽSR </li></ul>
Súčasný imidž ŽSR <ul><li>nejasná pozícia medzi ŽSR, ŽSKK a ŽS Cargo Slovakia </li></ul><ul><li>doteraz žiadna cielená i...
<ul><li>Analýza trhu + konkurencia </li></ul>
Analýza trhu <ul><li>netypický trh - vyplýva z povahy realizovaných služieb ŽSR, ktoré svojim úzkym a odborným zameraním ...
Konkurencia ŽSR <ul><li>priama – neidentifikovaná </li></ul><ul><li>nepriama </li></ul><ul><ul><li>Národná diaľničná spol...
Výsledky
SWOT analýza Threats pokles využívania železničnej dopravy nepriama konkurencia Opportunities strategický štátny podnik –...
<ul><li>Návrh stratégie </li></ul>
Ciele - základné <ul><li>pozicionovať značku ŽSR ako silný, moderný, štátny podnik, reagujúci na aktuálne dianie </li></ul...
Ciele – pridaná hodnota <ul><li>zvýšenie informovanosti a dôveryhodnosti spoločnosti </li></ul><ul><li>zvýšenie záujmu o ž...
Ciele – pridaná hodnota <ul><li>nastaviť kampaň tak, aby sa dalo plynule nadviazať a pokračovať v roku 2008, kedy ŽSR osla...
Cieľové skupiny <ul><li>deti a mládež (ZŠ, SŠ) </li></ul><ul><li>dospelí – celé Slovensko, všetky príjmové skupiny </li></...
Deti a mládež - rozdelenie <ul><li>I. stupeň ZŠ </li></ul><ul><li>II. stupeň ZŠ </li></ul><ul><li>stredné školy </li></ul>
Deti a mládež - I. stupeň ZŠ <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>cieľ – zvýšiť povedomie, zaujať pútavo...
Deti a mládež - II.stupeň ZŠ <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>dôraz na bezpečnosť – cieľová skupina ...
Deti a mládež – stredné školy <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>dôraz na bezpečnosť – vysoký počet sa...
Dospelí <ul><li>bezpečnostno-osvetový charakter – vzhľadom na vysokú nehodovosť na železničných priecestiach </li></ul><u...
<ul><li>Návrh akčného plánu </li></ul>
<ul><li>Cieľová skupina – deti a mládež </li></ul>
Deti a mládež – všeobecne <ul><li>začiatok kampane – MDD (1. jún 2007) </li></ul><ul><li>súťaž “železnica očami detí“ na ž...
Deti a mládež – I. stupeň <ul><li>osveta na hodinách prvouky </li></ul><ul><ul><ul><li>1 vyučovacia hodina za polrok </l...
Deti a mládež – II. stupeň + stredné školy <ul><li>osveta na hodinách občianskej výchovy </li></ul><ul><ul><ul><li>1 hodin...
Deti a mládež – špecifický projekt <ul><li>v spolupráci s umeleckými školami pripraviť projekt výzdoby železničných staníc...
Deti a mládež – špecifický projekt <ul><li>dlhodobosť projektu – po vyhlásení výsledkov súťaže – výstavy jednotlivých prác...
Dospelí - ciele <ul><li>bezpečnostno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>hlavná téma – imidž ŽSR - hlavne identifikácia...
Dospelí – akčný plán - bezpečnosť <ul><li>natočiť dokument o tragických dopravných nehodách na žel. priecestiach – v spolu...
Dospelí – akčný plán - bezpečnosť <ul><li>PR rozhovory/diskusie v médiách s kompetentnými autoritami - priorita: </li></u...
Dospelí – akčný plán - imidž <ul><li>čiastočné pokrytie pri akčnom pláne pre cieľovú skupinu „deti a mládež“ – MDD, umelec...
Dospelí – interná komunikácia/ PR <ul><li>dôležitá súčasť imidžovej kampane vzhľadom na celkový počet zamestnancov </li></...
<ul><li>Ďalšie aktivity na posilnenie imidžu ŽSR </li></ul>
Tlačové konferencie <ul><li>cieľ </li></ul><ul><ul><li>väčšia informovanosť verejnosti o aktivitách ŽSR, spojenie s media...
Špeciálna tlačová konferencia <ul><li>miesto – osobný železničný vagón na stanici, tuneli alebo moste </li></ul><ul><li>v ...
Veľkoplošná reklama <ul><li>billboardy na železničných staniciach v krajských mestách – slogan „S tradíciou do budúcnosti ...
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu <ul><li>celková cena bez DPH 10.500.000 Sk </li></ul><ul><li>19% DPH  1.995.000 Sk </li></ul><ul><li>celko...
Ďalšie doplnkové aktivity <ul><li>vydanie propagačnej knihy o ŽSR – história, rozdelenie, aktivity... </li></ul><ul><li>vy...
<ul><li>Uptown promotion </li></ul>
<ul><li>Prehľad finačných obratov spoločnosti Uptown production, s.r.o. </li></ul><ul><li>r. 2005 - 4.578.233,50 Sk </li...
<ul><li>Ďakujeme za pozornosť </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kampaň Oktober 2007

1,151 views

Published on

pripravovana marekting. komunikacia na reil

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kampaň Oktober 2007

 1. 1. Návrh imidžovej kampane ŽSR na rok 2007
 2. 3. Obsah <ul><li>Základné informácie </li></ul><ul><li>Súčasný imidž ŽSR </li></ul><ul><li>Analýza trhu + konkurencia </li></ul><ul><li>Návrh stratégie </li></ul><ul><li>Akčný plán </li></ul><ul><li>Rozpočty </li></ul><ul><li>O spoločnosti Uptown production </li></ul>
 3. 4. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ŽSR Železnice Slovenskej republiky sú prevádzkovateľom dráhy (v zmysle zákona NR SR č.258/1993 Z.z. o ŽSR v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 164/96 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov), z čoho im vyplýva povinnosť zabezpečovať a obsluhovať celoštátne a regionálne dráhy a organizovať dopravu na týchto dráhach pre všetkých prevádzkovateľov dopravy na dráhe v zmysle dopravnej politiky štátu bez diskriminačných obmedzení. ŽSR spravujú: ・ 6 877 km koľají normálneho, širokého a úzkeho rozchodu tratí, ・ 1 923 km tratí chránených zabezpečovacím zariadením, ・ 1 159 priecestí so zabezpečovacím zariadením, ・ 8 773 výhybiek ・ 76 tunelov o celkovej dĺžke 43,3 km, ・ 2 283 mostov o celkovej dĺžke 46,7 km, ・ 2 344 železničných priecestí ・ 3 848 budov Organizačné zložky ŽSR: ・ Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie ・ Stredisko železničnej geodézie ・ Výskumný a vývojový ústav železníc ・ Železničné telekomunikácie ・ Údržba železničnej infraštruktúry ・ Závod služieb železníc ・ Stredisko hospodárenia s majetkom ・ Závod protipožiarnej ochrany železníc ŽSR patrí stabilne medzi najväčších zamestnávateľov v rámci Slovenska. Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2006 bol 18 118. Priemerná mzda dosiahnutá v roku 2006 sa pohybovala na úrovni 19 536 Sk. V roku 2007 sa počíta s miernym poklesom počtu zamestnancov, ktorý je spojený najmä s prirodzeným úbytkom zamestnancov z dôvodu odchodu do dôchodku a pod. Kolektívna zmluva ŽSR na rok 2007 garantuje železničiarom rast priemernej mzdy vo výške 5,8 % oproti dosiahnutej priemernej mzde v roku 2006 .
 4. 5. Vznik ŽSR <ul><li>1. január 1993 - vznik spoločnosti ŽSR </li></ul><ul><li>1. január 2002 - rozdelenie na dva samostatné su bjekty </li></ul><ul><ul><ul><li>ŽSR </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Železničn á spoločnosť, a. s. (ZSSK) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Osobná doprava </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Nákladná doprava - Cargo </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 6. <ul><li>Železnice SR (ZSR) vznikli 1. januára 1993 rozhodnutím vlády SR o zriadení š tatneho podniku v nadväznosti na rozdelenie CSFR a t ý m i na rozdelenie Č esko - slovensk ý ch š t á tnych dr á h na dva samostatne subjekty. Rozhodnutie vl á dy SR bolo rozpracovane z á konom NR SR č. 258/1993 Z. z. o Ž elezniciach SR z 30. septembra 1993 v znen í neskorších predpisov. </li></ul><ul><li>Od 1. janu á ra 2002 sa ZSR podla Projektu transform á cie a restrukturalizacie ZSR rozdelili na dva samostatne subjekty - ZSR a Zeleznicnu spolocnost, a. s. (ZSSK). A nasledne 1. januára 2005 sa ZSSK rozdelila na Zeleznicnu spolocnost Slovensko, a.s. zabezpecujucu osobnú dopravu Zeleznicnu spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. zabezpečujúcu nákladnu dopravu. </li></ul><ul><li>ZSR zabezpečuju prepravne a dopravne služby, ktoré zodpovedajú záujmom dopravnej politiky statu a požiadavkám trhu vrátane suvisiacich činnosti. </li></ul><ul><li>Hlavným predmetom činnosti ZSR je od 1. januára 2002: </li></ul><ul><ul><ul><li>sprava a prevádzka zeleznicnej dopravnej cesty (ZDC) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>poskytovanie sluzieb suvisiacich s obsluhou ZDC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zriadovanie a prevadzkovanie zeleznicnych, telekomunikacnych a radiovych sieti </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vystavba, uprava a udrzba zeleznicnych a lanovych drah </li></ul></ul></ul><ul><li>dalsie podnikatelske cinnosti zapisane v obchodnom registri. Viac udajov a informacii mozete najst na nasej internetovej stranke www . zsr . sk . </li></ul>
 6. 7. Dosiahnuť vyrovnané príjmy a výdavky v hospodárení ŽSR a plne funkčnú organizačnú štruktúru ŽSR Modernizovať a budovať železničnú infraštruktúru (rozpracované sú projekty za 15 mld. Sk, ktoré by mali prispieť k rozvoju dopravy aj z pohľadu ostatných dopravcov a po celom území SR) Vybudovať efektívny systém riadenia prevádzky na dopravnej ceste (koordinácia plánu výlukovej činnosti, spolupráca s dopravcami) Maximálne využívať prostriedky z externých zdrojov - štát a príspevky EÚ (najdôležitejšie je pokračovanie v budovaní železničných eurokoridorov) Budovať efektívny systém riadenia správy a údržby železničnej infraštruktúry Zabezpečiť optimalizáciu využitia zdrojov Vytvoriť efektívny systém riadenia ľudských zdrojov (efektívne vzdelávanie zamestnancov s využitím prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, zabezpečiť implementáciu európskych smerníc a rozhodnutí v oblasti odbornej a psychologickej spôsobilosti zamestnancov do predpisov ŽSR) Rozvíjať pozíciu Slovenska ako dôležitého člena v rámci európskych a svetových železničných a dopravných štruktúr Snaha o vytvorenie notifikačnej inštitúcie, ktorá by v rámci Slovenska zabezpečila potrebné certifikáty v oblasti železničnej výroby (aby firmy, ktoré vyrábajú výrobky v oblasti železničnej výroby nemuseli žiadať o potrebné povolenia v iných krajinách EÚ a pod.) Rozbehnúť projekt revitalizácie železničných staníc (v spolupráci so súkromným sektorom zrekonštruovať a zmodernizovať staničné budovy) PRIORITY ŽSR PRE ROK 2007
 7. 8. Kľúčové body ŽSR <ul><li>veľmi siln á tradíci a na Slovensku </li></ul><ul><li>širokospektrálny strategický podnik štátu </li></ul><ul><li>najväčší zamestnávateľ na Slovensku (cca 18 tisíc zamestnancov) </li></ul><ul><li>povolanie železničiar – prestíž a tradícia </li></ul>
 8. 9. Poskytované služy ŽSR <ul><li>správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty (ŽDC) </li></ul><ul><li>poskytovanie služieb súvisiacich s obsluhou ŽDC </li></ul><ul><li>zriaďovanie a prevádzkovanie železničných, telekomunikačných a rádiových sietí </li></ul><ul><li>výstavba, úprava a údržba železničných a lanových dráh </li></ul>
 9. 10. <ul><li>Súčasný imidž ŽSR </li></ul>
 10. 11. Súčasný imidž ŽSR <ul><li>nejasná pozícia medzi ŽSR, ŽSKK a ŽS Cargo Slovakia </li></ul><ul><li>doteraz žiadna cielená imidžova kampaň </li></ul><ul><li>nedostatočná interná komunikácia (vzhľadom na počet zamestnancov) </li></ul>
 11. 12. <ul><li>Analýza trhu + konkurencia </li></ul>
 12. 13. Analýza trhu <ul><li>netypický trh - vyplýva z povahy realizovaných služieb ŽSR, ktoré svojim úzkym a odborným zameraním nie sú úplne jasne vnímané verejnosťou </li></ul>
 13. 14. Konkurencia ŽSR <ul><li>priama – neidentifikovaná </li></ul><ul><li>nepriama </li></ul><ul><ul><li>Národná diaľničná spoločnosť, a.s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Slovenská správa ciest </li></ul></ul><ul><ul><li>Slovenská plavba a prístavy - lodná osobná doprava, a.s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Slovenská plavba a prístavy, a.s. </li></ul></ul><ul><ul><li>letiská </li></ul></ul>
 14. 15. Výsledky
 15. 16. SWOT analýza Threats pokles využívania železničnej dopravy nepriama konkurencia Opportunities strategický štátny podnik – podpora štátu, záujem o rozvoj žiadna priama konkurencia Weaknesses povaha dodávaných služieb – ťažšie vnímanie širokou verejnosťou Strengths silný strategický štátny podnik silná tradícia
 16. 17. <ul><li>Návrh stratégie </li></ul>
 17. 18. Ciele - základné <ul><li>pozicionovať značku ŽSR ako silný, moderný, štátny podnik, reagujúci na aktuálne dianie </li></ul><ul><li>jasne identifikovať a rozlíšiť spoločnosť ŽSR medzi jednotlivými železničnými spoločnosťami (rozdiel medzi ŽSR, ŽSSK a ŽS CARGO Slovakia) </li></ul><ul><li>zdôrazniť tradíciu, ktorá je pridanou hodnotou a zárukou vedomostí </li></ul>
 18. 19. Ciele – pridaná hodnota <ul><li>zvýšenie informovanosti a dôveryhodnosti spoločnosti </li></ul><ul><li>zvýšenie záujmu o železničnú dopravu </li></ul><ul><li>zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach – osveta </li></ul>
 19. 20. Ciele – pridaná hodnota <ul><li>nastaviť kampaň tak, aby sa dalo plynule nadviazať a pokračovať v roku 2008, kedy ŽSR oslavujú 15.výročie svojho vzniku a 160. výročie vzniku železníc ako takých </li></ul>
 20. 21. Cieľové skupiny <ul><li>deti a mládež (ZŠ, SŠ) </li></ul><ul><li>dospelí – celé Slovensko, všetky príjmové skupiny </li></ul><ul><li>zamestanci </li></ul>
 21. 22. Deti a mládež - rozdelenie <ul><li>I. stupeň ZŠ </li></ul><ul><li>II. stupeň ZŠ </li></ul><ul><li>stredné školy </li></ul>
 22. 23. Deti a mládež - I. stupeň ZŠ <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>cieľ – zvýšiť povedomie, zaujať pútavou formou, zdôrazniť tradíciu, nepriame pôsobenie na rodičov - cieľová skupina dospelí </li></ul>
 23. 24. Deti a mládež - II.stupeň ZŠ <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>dôraz na bezpečnosť – cieľová skupina častejšie bez dozoru dospelých – nutná ostražitosť na žel. priecestiach, koľajách </li></ul><ul><li>skrytá/mierna propagácia železničiarskeho povolania – dôraz na tradíciu a prestíž </li></ul>
 24. 25. Deti a mládež – stredné školy <ul><li>výchovno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>dôraz na bezpečnosť – vysoký počet samovrážd cieľovej skupiny </li></ul><ul><li>odstrašujúce príklady </li></ul>
 25. 26. Dospelí <ul><li>bezpečnostno-osvetový charakter – vzhľadom na vysokú nehodovosť na železničných priecestiach </li></ul><ul><li>zvýšenie informovanosti a dôveryhodnosti ŽSR </li></ul><ul><li>zvýšenie záujmu o železničnú dopravu </li></ul>
 26. 27. <ul><li>Návrh akčného plánu </li></ul>
 27. 28. <ul><li>Cieľová skupina – deti a mládež </li></ul>
 28. 29. Deti a mládež – všeobecne <ul><li>začiatok kampane – MDD (1. jún 2007) </li></ul><ul><li>súťaž “železnica očami detí“ na železničných staniciach veľkých miest - súťaž v kreslení na chodník (stenu) o „najkrajší vlak“ – ceny – železničiarska tematika (klieštiky, makety vlakov, železničiarska taška...) </li></ul><ul><li>prítomnosť „managementu“ – dôveryhodnosť </li></ul><ul><li>rozdávanie pripravených POS materiálov (náučné brožúry) + drobné darčeky pre deti so železničiarkou tematikou (napr. píšťalka, lízatko v tvare výpravky) </li></ul><ul><li>prínos – novinári (neplatené PR), rodičia – pokrývame cieľovú skupinu dospelí </li></ul>
 29. 30. Deti a mládež – I. stupeň <ul><li>osveta na hodinách prvouky </li></ul><ul><ul><ul><li>1 vyučovacia hodina za polrok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prítomnosť niekoho zo ŽSR </li></ul></ul></ul><ul><li> (napr. prednosta stanice v danej obci) </li></ul><ul><ul><ul><li>prednáška o fungovaní železničnej dopravy </li></ul></ul></ul>
 30. 31. Deti a mládež – II. stupeň + stredné školy <ul><li>osveta na hodinách občianskej výchovy </li></ul><ul><ul><ul><li>1 hodina za polrok </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prítomnosť niekoho zo ŽSR (prednosta stanice v danej obci) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>prezentácia o hlavných činnostiach ŽSR – nasleduje súťaž o zaujímavú cenu (napr. cesta vlakom) + dôraz na bezpečnosť (tlaková vlna pri prejazde vlaku) </li></ul></ul></ul><ul><li>II. stupeň – zdôrazniť možnosti a atraktívnosť železničiarskeho povolania </li></ul>
 31. 32. Deti a mládež – špecifický projekt <ul><li>v spolupráci s umeleckými školami pripraviť projekt výzdoby železničných staníc – súťaž o najkrajšiu stanicu </li></ul><ul><li>prínos: </li></ul><ul><ul><ul><li>zlepšenie imidžu čakární železničných staníc, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ktorý je často občanmi vnímaný veľmi zle </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>možnosť „lacného“ PR – sústrediť sa na regionálne média </li></ul></ul></ul>
 32. 33. Deti a mládež – špecifický projekt <ul><li>dlhodobosť projektu – po vyhlásení výsledkov súťaže – výstavy jednotlivých prác na jednotlivých žel. staniciach – opäť pripútať pozornosť médií – hlavne regionálnych </li></ul><ul><li>možnosť ďaľšieho kultúrneho programu v spolupráci s umeleckými školami (hudobné, spevácke, alebo tanečné vystúpenie detí) </li></ul>
 33. 34. Dospelí - ciele <ul><li>bezpečnostno-osvetový charakter </li></ul><ul><li>hlavná téma – imidž ŽSR - hlavne identifikácia a rozlíšenie medzi jednotlivými žel. spoločnosťami + hlavné oblasti pôsobnosti ŽSR </li></ul><ul><li>ďaľšia téma – vysoká nehodovosť na železničných priecestiach spôsobovaná predovšetkým nedbalosťou vodičov osobnej a nákladnej cestnej dopravy </li></ul>
 34. 35. Dospelí – akčný plán - bezpečnosť <ul><li>natočiť dokument o tragických dopravných nehodách na žel. priecestiach – v spolupráci s dopravnou a železničnou políciou, očitými svedkami nehody, pozostalými + inými svedkami dopravných nehôd </li></ul><ul><li>dokument by sa premietal na veľkoplošných obrazovkách železničných staníc (kde sú k dispozícii) + v programe venovanom dopravnej bezpečnosti Tempo (STV) </li></ul>
 35. 36. Dospelí – akčný plán - bezpečnosť <ul><li>PR rozhovory/diskusie v médiách s kompetentnými autoritami - priorita: </li></ul><ul><ul><ul><li>rozhlas (Rádio Expres pred/po dopravnom servise) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>publicistické/diskusné relácie v TV (diskusná relácia o bezpečnosti TEMPO) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>printové média – týždenníky a mesačníky </li></ul></ul></ul>
 36. 37. Dospelí – akčný plán - imidž <ul><li>čiastočné pokrytie pri akčnom pláne pre cieľovú skupinu „deti a mládež“ – MDD, umelecké školy </li></ul><ul><li>podlinkové aktivity – informačné materiály (letáky) na staniciach, zlosovateľné cestovné lístky – na zadnej strane lístku – otázka – cestujúci odpovie, vyplní osobné údaje a odovzdá sprievodcovi vo vlaku – verejné zlosovanie na Dni Otvorených dverí pri príležitosti Dňa železničiarov (27.9.2007) </li></ul>
 37. 38. Dospelí – interná komunikácia/ PR <ul><li>dôležitá súčasť imidžovej kampane vzhľadom na celkový počet zamestnancov </li></ul><ul><li>využitie časopisu „Ž Semafor“ – mesačník zamestnancov ŽSR </li></ul>
 38. 39. <ul><li>Ďalšie aktivity na posilnenie imidžu ŽSR </li></ul>
 39. 40. Tlačové konferencie <ul><li>cieľ </li></ul><ul><ul><li>väčšia informovanosť verejnosti o aktivitách ŽSR, spojenie s medializáciou osobností top manažmentu, s dôrazom na Generálneho riaditeľa </li></ul></ul><ul><ul><li>jednoznačná identifikácia ŽSR medzi ostatnými železničnými spoločnosťami </li></ul></ul>
 40. 41. Špeciálna tlačová konferencia <ul><li>miesto – osobný železničný vagón na stanici, tuneli alebo moste </li></ul><ul><li>v spolupráci so ŽSSK a ŽS Cargo Slovakia – (poskytnutie vagónov) </li></ul><ul><li>dôraz na rozdielnosti v poskytovaných službách jednotlivých železničných spoločností – prezentácia niekoho z top manažmentu a následné súťaže </li></ul>
 41. 42. Veľkoplošná reklama <ul><li>billboardy na železničných staniciach v krajských mestách – slogan „S tradíciou do budúcnosti - cestovanie po dráhach ŽSR“ </li></ul><ul><li>slogan použiť aj na vlakoch/vagónoch – možná spolupráca s ŽSSK (šetrenie zdrojov) </li></ul>
 42. 43. Návrh rozpočtu
 43. 44. Návrh rozpočtu <ul><li>celková cena bez DPH 10.500.000 Sk </li></ul><ul><li>19% DPH 1.995.000 Sk </li></ul><ul><li>celková cena s DPH 12.495.000 Sk </li></ul>
 44. 45. Ďalšie doplnkové aktivity <ul><li>vydanie propagačnej knihy o ŽSR – história, rozdelenie, aktivity... </li></ul><ul><li>vydanie špeciálnej poštovej známky ku dňu železničiarov – verejná súťaž na grafický návrh (spojené s PR) </li></ul>
 45. 46. <ul><li>Uptown promotion </li></ul>
 46. 47. <ul><li>Prehľad finačných obratov spoločnosti Uptown production, s.r.o. </li></ul><ul><li>r. 2005 - 4.578.233,50 Sk </li></ul><ul><li>r. 2006 - 46.035.448,70 Sk </li></ul>
 47. 48. <ul><li>Ďakujeme za pozornosť </li></ul>

×