Billbird: Raport "Jak płacimy rachunki"

1,357 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,357
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
377
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Billbird: Raport "Jak płacimy rachunki"

 1. 1. Płatności faktur w PolsceStar Pr Sp. z o.o.Wita Stwosza 17A02-661 WarszawaNIP: 521-31-88-102REGON: 017466171T: +48 22 856 55 34/40BillBird S.A.ul. Kamienna 2131-403 KrakówNIP: 676-21-65-116REGON: 357218403tel. +48 12 293 33 33
 2. 2. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w KrakowieSpis treści1 Wstęp........................................................... 32 Najważniejsze wnioski ..................................... 43 Zwyczaje opłacania rachunków przez Polaków.... 53.1 O BADANIU ................................................................................. 53.2 RODZAJE RACHUNKÓW W POLSKICH DOMACH.......................................... 53.3 ZWYCZAJE OPŁACANIA FAKTUR........................................................... 63.4 SPOSOBY OPŁACANIA FAKTUR ............................................................ 83.5 GOTOWOŚĆ DO ZMIAN FORMY PŁATNOŚCI.............................................. 83.6 ZALETY I BEZPIECZEŃSTWO E-FAKTUR .................................................. 93.7 NIEPŁACENIE FAKTUR – SPOSOBEM NA OGRANICZENIE WYDATKÓW DOMOWYCH .114 Perspektywy rozwoju e-faktur w Polsce.............124.1 POLSCY PRZEDSIĘBIORCY WOBEC E-FAKTUR ..........................................124.2 ZMIANA PRZEPISÓW O E-FAKTURACH W 2013 ROKU ................................124.3 KORZYŚCI DLA WYSTAWCÓW DOKUMENTÓW:.........................................134.4 KORZYŚCI DLA ŚRODOWISKA Z E-FAKTUR .............................................134.5 PERSPEKTYWY ROZWOJU.................................................................14
 3. 3. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie1 WstępPrzekazujemy Państwu raport opisujący metodyopłacania rachunków przez Polaków. Raport powstał woparciu o badania przeprowadzone w pierwszymkwartale 2013 roku przez pracownię Millward Brown.Niniejszy dokument ma na celu przybliżeniezwyczajów związanych z regulowaniem domowychświadczeń w Polsce.Rachunki – jak podatki – trzeba płacić. Jak sobie z tym radzimy?Zapytaliśmy konsumentów nie tylko o to, gdzie przychodzą z poszczególnymirachunkami, ale także z jakiego powodu wybierają takie, a nie inne sposobyich opłacania. Co sądzą o e-fakturach, czy wciąż przywiązani są dotradycyjnych, papierowych dokumentów. Aby obraz Polaka - płatnikarachunków był pełniejszy, niektóre dane postanowiliśmy porównać z wynikamibadań przeprowadzonych przed dekadą. Po wnioski zapraszam do kolejnejczęści opracowania.Dlaczego BillBird S.A. postanowił wydać raport „Płatności faktur w Polsce”?Od 10 lat z sukcesem działamy na polskim rynku, jako lider w zakresieinnowacyjnych form regulowania płatności. Polacy mogą dzięki nam płacićrachunki oraz korzystać z innych usług finansowych w tysiącach sklepówi na stacjach benzynowych. W ten sposób przełamaliśmy monopol pocztyi bankowych okienek. Jesteśmy także jednym z prekursorów wprowadzeniae-faktury w Polsce, rozwijając od lat własne rozwiązania w tym zakresie –zarówno dla biznesu, jak i klientów indywidualnych.Wiedza naszych ekspertów była wykorzystana na etapie tworzenia Ustawyo Usługach Płatniczych, która implementując do prawodawstwa polskiegozapisy dyrektywy KE uczyniła rynek bezpieczniejszym i stabilniejszym. Samioczywiście również musieliśmy przejść trudną procedurę weryfikacyjną, dziękiczemu w 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyznała BillBird S.A.licencję na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucjipłatniczej. Za pośrednictwem niniejszego raportu i kolejnych opracowańchcielibyśmy dzielić się doświadczeniem i wiedzą pozyskaną na przestrzeniwieloletniej działalności na polskim rynku płatności.Monika WołczyńskaCzłonek Zarządu,Dyrektor Finansowy BillBird S.A.
 4. 4. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie2 Najważniejsze wnioskiZ badań przeprowadzonych przez Millward Brown w 2013 roku wynika, żew naszym kraju stopniowo zmieniają się zwyczaje opłacaniarachunków. Trudno jednak nazwać tę sytuację rewolucją, mamyraczej do czynienia z ewolucyjnym przejściem od tradycyjnychfaktur do elektronicznych oraz powolnym odchodzeniem odtradycyjnych sposobów płatności na rzecz płatności dokonywanych w sieciinternetowej.Obecnie 47% osób opłacających rachunki korzysta z usług poczty.To znacznie mniej niż 10 lat temu, gdy odsetek ten wynosił aż70%. Faktury opłacane do niedawna głównie w okienkach pocztowychregulowane są m.in. przez Internet, w oddziałach banków, niezależnychpunktach płatności oraz – także coraz rzadziej – bezpośrednio w kasachusługodawców.W naszym kraju wciąż istnieją dwie grupy konsumentów, zktórych pierwsza, znacznie większa, silnie przywiązana jest doopłacania rachunków gotówką. Te osoby wolą oczywiście korzystać zfaktur papierowych, nadal odnajdując wiele zalet tego rozwiązania. Drugagrupa, płacąca swoje domowe świadczenia za pomocąkomputerów lub smartfonów, stanowi jeszcze wyraźnąmniejszość.Obecnie jedynie 20% osób opłacających faktury papierowe byłabyzainteresowana zmianą formy rozliczeń, dotyczy to szczególnienajczęstszych płatności, tj. za prąd, gaz i telefonię komórkową.Podobnie jak dziesięć lat temu najczęściej płacimy za prąd i gaz,następnie za telefonię komórkową. Ponad 80% płatników otrzymujedokumenty tylko w formie papierowej, natomiast około 1/5 osóbkorzysta jednocześnie z e-faktur. Płatności za Internet, telefoniękomórkową, telewizję kablową i cyfrową są częściej realizowane drogąelektroniczną.
 5. 5. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie3 Zwyczaje opłacania rachunkówprzez Polaków3.1 O badaniuW dniach 21-28 stycznia 2013 roku Millward Brown przeprowadził badanietypu Omnibus na próbie 667 osób płacących rachunki w Polsce.3.2 Rodzaje rachunków w polskich domachPodobnie jak dziesięć lat temu najczęściej regulowane sąpłatności za energię elektryczną oraz gaz, następnie za telefonkomórkowy oraz Internet.Telefon stacjonarny został w polskich gospodarstwach domowych wypartyprzez telefon komórkowy – obecnie to trzeci najczęściej opłacany rachunek.Rys. 1. Rodzaje opłacanych rachunków w polskich gospodarstwach domowych
 6. 6. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie3.3 Zwyczaje opłacania fakturW polskich gospodarstwach domowych opłacaniem rachunkówzajmują się częściej kobiety. Tu od lat nic się nie zmienia.Choć nadal najczęściej wybieranym miejscem dokonywania płatności sąokienka pocztowe, w przeciągu ostatniego dziesięciolecia właśniePoczta Polska straciła najwięcej klientów. Dziś z fakturami przychodzi tuniespełna 50% ankietowanych, podczas gdy dziesięć lat temu aż 70% osóbdokonywało płatności jakiegoś rachunku w urzędzie pocztowym.Rys. 2. Osoby odpowiedzialne za opłacanie rachunkówRys. 3. Płatnicy regulujący rachunki na poczcie
 7. 7. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w KrakowieKto jest beneficjentem tych zmian? Wielu z nas wybiera Internet. Alegotówka w Polsce trzyma się bardzo mocno – niespełna 30% płatnikówopłaca jakichś rachunek przez Internet, reszta to głównie transakcjegotówkowe. 7% osób wybierających gotówkę kieruje się doniezależnych punktów płatności zlokalizowanych np. w sklepach czystacjach benzynowych lub do samodzielnych punktów kasowych.Zaskakujące, że co czwarty z nas płaci rachunki gotówką w banku – co jestzazwyczaj jedną z najdroższych opcji, ze względu na wysokie prowizje.Nie przyjął się za to zwyczaj regulowania należności poprzezwystawianie „polecenia zapłaty” na rachunku bankowym.Rys. 4. Sposoby regulowania płatności
 8. 8. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie3.4 Sposoby opłacania fakturNależności za abonament radiowo-telewizyjny, prąd, gaz, czynsz i telefonystacjonarne są regulowane częściej w placówkach pocztowych niż w innysposób. Drogą elektroniczną dokonywane są opłaty za usługi„nowoczesne”, tj. Internet, telefonię komórkową, telewizję kablowąi cyfrową.Ponad 80% płatników otrzymuje faktury tylko w formiepapierowej, około 1/5 osób korzysta także z dokumentówelektronicznych, są to najczęściej osoby młode w wieku od 25 do 39 lat.Rachunki za Internet, telefonię komórkową, telewizję kablową i cyfrową sączęściej opłacane w sieci.Tab. 1. Sposoby opłacania rachunkówRys. 5. Forma otrzymywanych faktur
 9. 9. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie3.5 Gotowość do zmian formy płatnościDziś 1/5 osób otrzymujących faktury papierowe byłabyzainteresowana zmianą formy rozliczeń na elektroniczne, szczególnie wprzypadku najczęściej dokonywanych płatności, tj. za prąd, gaz i telefoniękomórkową. Do zmiany bardziej przekonane są osoby otrzymujące już chociażjedną e-fakturę.3.6 Zalety i bezpieczeństwo e-fakturUżytkownicy e-faktur doceniają je ze względu na możliwościłatwego i bezpiecznego przechowywania, a także ze względówekologicznych. Na wybór takiej formy płatności minimalny wpływ miałydodatkowe korzyści oferowane przez wystawców faktur oraz opłaty zawystawianie dokumentów papierowych.Rys. 6. Skłonnośc płatników do zastąpienia dokumentów papierowychelektronicznymiRys. 7. Powody wyboru e-faktury
 10. 10. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w KrakowieBezpieczeństwo e-faktur jest cenione szczególnie przez osobyznające ten rodzaj rozliczeń, ludzi młodych i wykształconych.Dla osób starszych, powyżej 60 roku życia, z wykształceniempodstawowym i zawodowym, mieszkańców wsi i małych miast orazniekorzystających z Internetu bardziej bezpieczne wydają siędokumenty papierowe. Są one dla nich wygodniejsze ze względu nałatwość kontrolowania terminów płatności oraz możliwość przechowywaniarachunków w jednym miejscu.Rys. 8. Która forma faktury jest wg podatników bezpieczniejszaRys. 9. Jakie są powody niekorzystania z e-faktur
 11. 11. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie3.7 Niepłacenie faktur – sposobem na ograniczenie wydatkówdomowychPrawie 40% Polaków świadomie decyduje się dziś nanieterminowe opłacanie rachunków, połowa z tej grupy stosuje takiedziałania sporadycznie. Najczęściej opóźnienia dotyczą opłat za prąd i telefonkomórkowy.W celu zmniejszenia wydatków domowych na stałe Polacynajczęściej rezygnują z abonamentu za telefonię stacjonarną, telewizjękablową/cyfrową oraz Internet.Około 29% dokonujących płatności zrezygnowało w ciągu ostatnich2 lat z różnych usług telekomunikacyjnych.Rys. 10. Nieterminowe opłacanie fakturRys. 11. Rezygnacja z usług telekomunikacyjnych - sposobem ograniczaniawydatków domowych
 12. 12. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie4 Perspektywy rozwoju e-fakturw Polsce4.1 Polscy przedsiębiorcy wobec e-fakturPolscy przedsiębiorcy są wciąż sceptycznie nastawieni do e-faktur,tylko 13% spośród nich chętnie zrezygnowałoby z dokumentówtradycyjnych. Szacuje się, że od 8 do 11% faktur w naszym kraju jestwystawianych elektronicznie1. Głównymi powodami niechęci firm wobec e-faktur jest niewystarczający poziom wiedzy o przepisach oraz zasadachdziałania dokumentów elektronicznych, brak wyszkolonego personelui odpowiednich narzędzi do obsługi systemu, a także niska akceptacja takichform płatności ze strony kontrahentów.4.2 Zmiana przepisów o e-fakturach w 2013 rokuNowelizacja dotyczy zasad wystawiania oraz wyrażania zgody naotrzymywanie e-faktur, stanowi duże ułatwienie dla przedsiębiorcówkorzystających z takiej formy rozliczeń.Najważniejsze zmiany obejmują:fakturą elektroniczną jest każdy dokument wystawionyi otrzymany w formie elektronicznej, możliwe jest wystawienie fakturyelektronicznej na podstawie dorozumianej zgody odbiorcy naotrzymywanie e-faktur,e-faktury nie muszą być przesyłane na skrzynkę odbiorcy, mogą byćpobierane np. z serwera wystawcy dokumentu,wystawca nie musi drukować faktur, zobowiązany jestdo przesłania dokumentu w formie gwarantującej archiwizacjęw niezmienionej postaci,uproszczono zasady dotyczące zapewnienia autentyczności pochodzenia,integralności treści i czytelności dokumentu (wcześniej przedsiębiorcymusieli stosować np. podpis elektroniczny).1Dane pochodzą z artykułu: Do e-faktur trudno przekonać klientów, 10.11. 2011, , www.biznes-gazetaprawna.pl
 13. 13. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie4.3 Korzyści dla wystawców dokumentów:redukcja kosztów funkcjonowania firmy,szybszy wpływ faktur zakupowych,mniejsze ryzyko popełniania błędów w fakturach,lepsza kontrola nad przepływem płatności,skrócenie czasu obiegu dokumentów,zmniejszenie ryzyka zaginięcia dokumentów,łatwiejszy dostęp do danych historycznych.Dla odbiorców e-faktur ważne staje się bezpieczeństwo obiegudokumentów, czas otrzymania rachunku oraz łatwość dostępu do faktur.4.4 Korzyści dla środowiska z e-fakturredukcja kosztów funkcjonowania firmy,zmniejszenie zużycia papieru,redukcja odpadów wytwarzanych w przedsiębiorstwach,mniejsze zużycie wody i mniejsza emisja CO2,oszczędność energii.* Źródło: Eurostat 2010; dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających min. 10 pracownikówRys. 12. Odsetek przedsiębiorstw korzystających z e-faktury w Unii Europejskiej(wystawiających bądź otrzymujących e-faktury)*
 14. 14. ul. Kamienna 21 • 31-403 Kraków • tel. 12 293 33 33 • www.billbird.plSąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegokapital zakładowy 4 490 368,00 zł opłacony w całościKRS 0000038732 • NIP 676-21-65-116 • REGON 357218403BillBird S.A.z siedzibą w Krakowie4.5 Perspektywy rozwojuPolski rynek e-faktur systematycznie się rozwija, faktury papierowe sąstopniowo zastępowane dokumentami elektronicznymi.Badania Eurostat dowodzą jednak, że wporównaniu z innymi krajami europejskimi Polskapod względem liczby wystawianych e-faktur wprzedsiębiorstwach oraz wysyłanych do odbiorcówindywidualnych wciąż wypada blado.Wynika to m.in. z przyzwyczajeń konsumentówi osób prowadzących księgowość wprzedsiębiorstwach, niskiego stopniainformatyzacji społeczeństwa, wciąż też nieupowszechniła się wiedza na temat realnych iznacznych oszczędności, które może przynieść korzystanie z dokumentówelektronicznych.Do niedawana na przeszkodzie w upowszechnieniu e-faktur stały teżkwestie formalno-prawne. Aby zmienić ten stan rzeczy i zachęcić klientów dokorzystania z dokumentów elektronicznych niezbędne jest prowadzenie akcjipromocyjnych, informacyjnych, likwidowanie zapóźnień technologicznych, atakże zmiana postawy administracji państwowej i rozwój e-administracji.Przemysław PłudowskiDyrektor sprzedaży produktów elektronicznychBillBird S.A.

×