Reptes del voluntariat en un context de crisi

163 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
163
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reptes del voluntariat en un context de crisi

 1. 1. peqetaqqes.oqg www.peretarres.org Reptes del voluntariat en un context de crisi Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya -16 d’octubre de 2013
 2. 2. peqetaqqes.oqg www.peretarres.org Quiénes son los que sufren? No lo sé, pero son míos. Pablo Neruda
 3. 3. peqetaqqes.oqg Índex www.peretarres.org 1. Agraïment al Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya El voluntariat a l’any 2013 2. La iniciativa personal/social en entitats 3. L’aportació del voluntariat a la societat 3.1 Socials 3.2 Personals 4 Els reptes del voluntariat 0.
 4. 4. peqetaqqes.oqg 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any 2013 Amb la crisi ha augmentat. A l’Estat es parla d’un 20% en els darrers anys Un 19% de voluntariat (població adulta) en relació al 30% de la UE
 5. 5. peqetaqqes.oqg 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any 2013 Els grans números Organitzacions Persones destinatàries Equips Volum econòmic 2007 7.500 1.700.000 245.000 persones voluntàries i 100.000 contractades 2.8% del PIB català 2011 6.800 2.130000 300.000 persones voluntàries i 102.000 contractades 2.8% del PIB català
 6. 6. peqetaqqes.oqg 2013 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any  A Catalunya, segons l’Anuari del Tercer Sector Social (dades del 2011, publicades el 2013): 87% Persones voluntàries Persones contractades 63% 52% 48% 83% 86% Anuari 2013 Anuari 2009 Llibre Blanc 2003 Gràfic 1: Evolució de les organitzacions que compten amb persones voluntàries i/o contractades en els seus equips
 7. 7. peqetaqqes.oqg 2013 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any  A Catalunya, segons l’Anuari del Tercer Sector Social (dades del 2011, publicades el 2013): 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (prev) Gràfic 2: Evolució del nombre de persones voluntàries
 8. 8. peqetaqqes.oqg 2013 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any  A Catalunya, segons l’Anuari del Tercer Sector Social (dades del 2011, publicades el 2013): Homes Més de 65 anys 7.25 Entre 56 i 65 anys 8.5 Entre 46 i 55 anys 8 Dones Entre 36 i 45 anys 3.75 Entre 26 i 35 anys 4 Fins a 25 anys 11 13 12.5 5.8 6.5 7.5 11.8 Gràfic 3: Estructura per edat i sexe de les persones voluntàries (en percentatge)
 9. 9. peqetaqqes.oqg 2013 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any  A Catalunya, segons l’Anuari del Tercer Sector Social (dades del 2011, publicades el 2013): 6% 18% 36% 40% Menys 5 hores setmanals Entre 5 i 10 hores setmanals Entre 10 i 20 hores setmanals Més de 20 hores setmanals Gràfic 5: Hores setmanals de dedicació a l’activitat voluntària (en percentatge)
 10. 10. peqetaqqes.oqg 2013 1. El www.peretarres.org voluntariat a l’any  Entitats amb serioses dificultats, sota un model paraestatal en alguns casos (dependència): - Finançament i Tresoreria - Connexió amb la societat (drets, fons, causes, etc.)  Noves necessitats socials, desigualtats i injustícies s’incrementen (índex de pobresa, atur, desnonaments, precarietat infantil, etc.)
 11. 11. peqetaqqes.oqg 2. Lawww.peretarres.org iniciativa personal/social en entitats  De l’Estat del Benestar a la Societat del Benestar? L’Estat Relacional. L’espai públic. Defensa de drets. Recuperar el sentit profund de les associacions per a l’interès general: - Base patrimonial: Fundacions - Base personal: Associacions  Agenda pròpia, quina necessitat hi ha ara, i com respondre. Articular les múltiples potencialitats. La frescor del moviments socials... L’establishment.
 12. 12. peqetaqqes.oqg 3. L’aportació del voluntariat www.peretarres.org a la societat 3.1 Socials  Legitimitat de determinades causes i de certes organitzacions  Contribució econòmica a l’interès general, al bé comú Desenvolupament de competències personals i professionals (Real Decret 1224/2009 d’acreditació de l’experiència) Innovació social Enfortiment democràtic
 13. 13. peqetaqqes.oqg 3. L’aportació del voluntariat www.peretarres.org a la societat 3.2 Personals  Do: gratuït, llibertat, esperança Hospitalitat, dignitat. Acollir l’altre tal com és Reciprocitat i intercanvi Ètica i una moral diferents Proximitat Xarxa
 14. 14. peqetaqqes.oqg 4. Els reptes del voluntariat www.peretarres.org  Denúncia social, la defensa de drets. Transformació social. No únicament l’atenció a les persones. Hi ha el model de l’Estat del Benestar en joc. Una manera d’entendre el món, i l’altre. El voluntariat en el marc de les entitats no lucratives. La temptació de l’Administració d’apropiar-se. Cal incentivar-lo? Límits del voluntariat en relació als professionals, en un moment que l’Estat i Catalunya tenen una desocupació superior al 25%
 15. 15. peqetaqqes.oqg 4. Els reptes del voluntariat www.peretarres.org Definició d’un pla de voluntariat - Sentit - Encaix en l’organització - Visió - Gestió - Perfil i funcions, activitats  Gestió del cicle del voluntariat (Observatori del Tercer Sector): F ig u r a 3 : E l c i c lo d e l v o l u n t a r ia d o P l a n i f ic a c i ó n · F as e d e p r ep a ra c ió n : · E s tr u c tu r a 1 D e f in ic ió n o r g a n i z a t iv a S i s t e m a t iz a c ió n · In c o rp o ra c ió n • P e r f ile s • • C a p t a c ió n • P r o ce s o 2 C o m p r o m is o de a co g i d a • S e l e c c ió n Tem as · R e l a c i ó n e q u ip o t r a n s v e r s a l e s : · I d e n t i fi c a c i ó n • • G e s t ió n • R e l a c ió n 5 de la s a li d a p o s te r i o r D e s v in c u la c ió n re m u n e ra d o m is i ó n y y v ol u n t a ri a d o v a l o re s • O r g a n iz a c i ó n R e c o n o c im ie n t o • F o rm a ci ó n fo r m a l • C o m u n ic a c i ó n • R e c o n o c im ie n t o in f o r m a l • P a r t ic ip a c ió n 4 R e c o n o c i m ie n t o • S e g u i m ie n t o D e s a r r o ll o 3
 16. 16. peqetaqqes.oqg 4. Els reptes del voluntariat www.peretarres.org  Noves modalitats de voluntariat (puntual, familiar, TIC, corporatiu, persones discapacitades, etc.) Cultura de l’avaluació i de la millora continua, també de les organitzacions i del voluntariat. El coneixement científic i la medició de la contribució.  Discernir sobre la incorporació de voluntaris
 17. 17. peqetaqqes.oqg www.peretarres.org Gràcies per la vostra atenció! Rafael Ruiz de Gauna Director de Relacions Institucionals, Formació i Consultoria

×