Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420

on

 • 1,119 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,119
Views on SlideShare
1,119
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • ad 2. – e-DoDo – bude poskytováno v rámci smluvní licence, tedy případně zvlášť evidovat ad 3. – zahrnutí tiskáren je v principu oprávněné, ne však způsob, jak stanovuje konečné znění (včetně kopírek)

Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420 Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420 Presentation Transcript

 • Knihovny a připravovaná novela autorského zákona Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky
 • Autorský zákon - stav
  • Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění (k 29. 5. 2008 – znovuzavedení poplatků za rozhlasové a televizní přijímače v hotelových pokojích)
  • úplné znění vyhlášeno po „velké novele“ 2006 – č. 398/2006 Sb.
  • K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti (Matušík) http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm
    • velká pozornost stávající úpravě digitálního užití v knihovnách
    • další problémy (trvalé od doby novely)
  • Zkušenost pro přípravu nynější novely
   • knihovny i kraje podpora stanovisku NK + SKIP
   • neidentifikován problém eDoDo – při projednávání implementace rozhořčení nad samotnou právní úpravou
 • Případ eDoDo
  • praxe (formálně) do velké novely AZ 2006
   • fakticky podle řešení v Německu – jako každá jiná kopie na objednávku (rozsudek Bundesgerichtshof – 1979)
   • v ČR – odměna Kč 0,10 za kopii
  • novela AZ 2006 (implementace směrnice 29/2001/ES)
   • každé sdělování obsahu on-line je službou, vyžaduje souhlas nositele práv (licenci)
   • služby informační společnosti – každá transakce se považuje za veřejnou, byť realizována adresně, s chráněným přístupem
   • oprávnění KS uzavřít kolektivní smlouvu
  • implementace se protahovala
   • knihovníci – odmítání zákonné úpravy, měnící se stanoviska na technická řešení
   • Smlouva o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely výzkumu a soukromého studia (dále jen „smlouva“) ze dne 29.12.2008
   • sazby: Kč 15,- za stránku, max. Kč 100,- (+ DPH); z knihy max. 25 stran předlohy
  • dodatek z 4. 3. 2011
   • diferenciace sazby odměny podle formátu pro konečného uživatele
   • elektronická – Kč 5,- papírová – Kč 2,- (+ DPH)
   • min. Kč 10,- max. Kč 75,-
   • z knihy - max. 20 stran
 • Autorský zákon – novela 201x - 1
  • bouřlivý rozvoj sféry digitálního užití => potřeba doplnit, konkretizovat řadu ustanovení, definovat pojmy usnadňující denní praxi
   • jemnější granularita parametrů sdělování veřejnosti
   • obdobně také potřeby knihoven (zejména rozvoj digitálních knihoven)
 • Autorský zákon – novela 201x - 2
  • Náměty NKČR + SKIP ČR na novelu AZ (leden-únor 2010)
   • ZL zhotovit rozmnoženinu vydaného notového záznamu, jenž není dostupný na trhu (a související vymezení díla nedostupného na trhu)
   • ZL zhotovit elektronickou rozmnoženinu díla/záznamu v počtu a formátu nezbytných pro dlouhodobé uchování obsahu
   • ZL na zpřístupňování rozmnoženin děl šířených na volném Internetu knihovnami-příjemkyněmi povinného výtisku na místě samém, včetně sdílení mezi nimi (WebArchiv společně v knihovnách s právem pv)
   • Zákonná licence na sdílení rozmnoženin tzv. osiřelých děl a děl nedostupných na trhu při jejich zpřístupňování oprávněnými knihovnami (tj. pokud je některá knihovna má ve fondu, může je zpřístupňovat z centrálního repozitáře)
   • Zákonná licence na absenční půjčování elektronických příloh tištěných publikací, pokud obsahují zvukový či zvukově obrazový záznam
   • Výslovné zakotvení zákonné licence na meziknihovní výpůjční služby
   • Stanovení pravděpodobného počtu tiskových rozmnoženin autorských děl zhotovených v rámci poskytování rozmnožovacích služeb
 • Autorský zákon – novela 201x - 3
  • Pracovní návrh Ministerstva kultury (9. 7. 2010)
  • návrhy na desítky změn od 25-30 subjektů
  • pro knihovny významné zejména:
   • nový způsoby stanovení výše odměny za poskytování kopírovacích služeb za úplatu
   • zakotvení a úprava užití tzv. osiřelého díla
   • odměna za absenční půjčování rovněž pro nakladatele
  • práce na novele zastaveny v důsledku změn vlády, ale také v očekávání vývoje na evropské úrovni
 • Pracovní návrh Ministerstva kultury - 1
  • nový způsob stanovení výše odměny za poskytování kopírovacích služeb za úplatu (Ministerstvo kultury, DILIA, Asociace poskytovatelů kopírovacích služeb)
  • v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení, v případě, že je v nich umístěn
   • 1 přístroj ……………. 700,- Kč měsíčně
   • 2-3 přístroje………… 2 100,- Kč měsíčně
   • 3-5 přístrojů………… 5 600,- Kč měsíčně
   • více než 5 přístrojů…. 9 800,- Kč měsíčně
  • jednání NK a DILIA (8. 4. 2011)
   • sazebník nerealizovatelný
   • za přechodem na paušální sazby stojí MK (rovněž z jednání na MK)
   • jaké kritérium pro vytvoření alternativních kategorií knihoven, pro něž by se vyjednaly specifické, přiměřené sazby
 • Odměny držitelům práv: Reprografické kopie
  • Odměna autor + nakladatelé – zastupuje Dilia
  • Kopie za úplatu zhotovené na rozmnožovacích zařízeních (kopírky, tiskárny )
  • Sazba (bez ohledu na formát) + 20% DPH
   • černobílé kopie – Kč 0,20
   • barevné kopie – Kč 0,40
  • Započítává se 70 % zhotovených kopií
    • v mnoha případech příliš tvrdé, obecní úřad 20%
 • Údajné výhody a nevýhody
  • Dle počtu zhotovených kopií
  • velká administrativní zátěž
  • obtížná kontrolovatelnost a vymahatelnost
  • nedostatečná vynutitelnost - upřednostňování „šedé zóny“
  • technologický vývoj - scannování, tisku z digitálního podkladu apod.
  • Paušál
  • jednoduchost výpočtu odměny a relativní administrativní nenáročnost
  • zlepšení kontrolovatelnosti a  vymahatelnosti odměn
  • transparentnost, právní jistota
  • možnost odhadovat náklady na náhradní odměny pro budoucí období.
  Paušál: vždy někoho zvýhodňuje nebo poškozuje
 • Kolik knihoven odvádí poplatky?
  • Z cca 6000 knihoven odvádějí Dilii poplatky 552
  • 181 knihoven posílá hlášení do 100 kopií/rok = do 20 Kč/rok.
  • 312 knihoven hlásí méně než 1000/kopií/rok = pod 100/měsíc = do 150 Kč/rok, tj. více než polovina evidovaných v naší databázi.
  • mnohé knihovny hlásí okrouhlé částky („100 Kč“)
  • Je to důkaz, že knihovny podvádí?
  • Kopírování v knihovnách je doplňková, příležitostná služby
  • Obecný trend = klesá počet zhotovovaných kopií
 • Pracovní návrh Ministerstva kultury - 2
   • zakotvení a úprava užití tzv. osiřelého díla
    • dílo, jehož autor není znám nebo znám je, ale nelze zjistit jeho bydliště nebo pobyt
    • jeho práva spravuje příslušný kolektivní správce
    • délka trvání majetkových práv jako u anonymního díla (70 let od vydání)
    • rejstřík osiřelých děl (vytváří a spravuje kolektivní správce)
    • po marném uplynutí doby depozita se příjmy převedou do Státního fondu kultury České republiky, resp. Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
 • Pracovní návrh Ministerstva kultury - 3
   • odměna za absenční půjčování rovněž pro nakladatele
    • zvýšení odměny na Kč 1 za výpůjčku
     • fakticky zejména veřejné knihovny
     • 45% autoři literárních, vč. vědeckých a kartografických děl, 15% autoři výtvarných děl, 40% nakladatelé
    • 50 let od vydání
  • NK+SKIP:
   • akceptovatelné, pokud bude hrazeno státem nikoli na úkor položek pro knihovny
   • předpokládá se vstřícný postoj nakladatelů k otázkám zpřístupňování obsahu digitálních knihoven
 • Pracovní návrh Ministerstva kultury - 4
  • Návrhy NK + SKIP – většinou odmítnuty
   • v rozporu s evropskou AP legislativou nebo nepotřebné
   • třeba vyčkat na vývoj EU
  • detailizace/granularizace se nám nejeví jako zbytečná – ať už s ohledem na legislativní praxi dalších evropských zemí, ale i USA, k níž se koneckonců AZ postupnými novelizacemi přibližuje
 • Pracovní návrh Ministerstva kultury - 5
  • Další návrhy významné pro knihovny/školy
   • oprávnění kolektivního správce získávat informace z registru obyvatel (v souvislosti se správou problému osiřelých děl)
    • žádoucí, aby obdobné oprávnění získala i Národní knihovna pro vytváření souboru národních autorit
   • oprávnění kolektivního správce uzavřít hromadnou smlouvu na základě rozšířené kolektivní licence
    • promítání či zhotovování kopií děl za hranice použití při vyučování
    • pro vytváření sbírek pro studium
 • Nová etapa přípravy novely AZ
  • MK vyzývá k předložení návrhů na novelu do 30. 4. 2011
   • osiřelá díla – zavedení systému jejich licencování
   • zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv
   • zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb
   • další náměty
 • Představy NK a SKIP - 1
  • způsob stanovení výše odměny za kopírovací služby za úplatu
  • vymezení „díla, jež není komerčně dostupné“ („out-of-commerce work“)
   • obecně (OoCW označí nositel práv)
   • periodický tisk či alespoň noviny do konce 1989 (resp. jiná hranice)
   • rozebrané vydání
   • vytvořit resjtřík
  • oprávnění knihoven et al. zhotovovat archivní/konzervační kopie v technologicky a konzervačně odůvodněném počtu, jakož i migrovat dílo (obsah) v důsledku technologických změn na nové platformy
  • zpřístupňování obsahu Národní digitální knihovny
   • ve všech knihovnách na místě samém („terminálové zpřístupnění“)
   • další varianty
   • různé možnosti řešení – jednání s DILIA
 • Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna Financování IOP + státní rozpočet – 300 mil. Kč Do konce roku 2019 zdigitalizovat více než 50 mil. stran, cca 300 000 svazků z 19. až 21. století Budou digitalizované texty zpřístupněny?
 • Chybí politické rozhodnutí
  • Jak stát podpoří přístup k informacím, ke kulturnímu a vědeckému dědictví
  • Jak podpoří vzdělávání, výzkum a zpřístupnění kulturních?
  • Možné varianty:
   • Volně na internetu – licenci hradí stát – příklad Norsko
   • Na internetu za úplatu – platí individuální uživatel – žádná podpora
   • Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – bezúplatná zákonná licence
   • Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – licenční poplatek hradí stát (analogie u výpůjček)
   • Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – licenční poplatek hradí knihovna
 • Důvody pro takové řešení
  • Knihovny – instituce veřejného zájmu, jsou financovány z veřejných zdrojů
   • Respektování autorských práv
  • Tradiční funkce:
   • Rovný (bezplatný) přístup k informacím, vzdělávání a kulturním hodnotám
   • Trvalé uchování a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví
  • Stejné úlohy v digitálním světě
   • Legální využití digitálních dokumentů
   • Kontrola využití digitálních dokumentů z hlediska AZ
   • Úhrady odměn držitelům práv
 • Představy NK a SKIP - 2
  • vyřešit půjčování příloh tištěných publikací
   • není řešitelné jinak než zákonnou licencí
  • zpřístupňování „e-pv“ („povinného výtisku“)
   • výsledky webharvestingu
  • veřejné instituce by za užití osiřelých děl platily, až pokud by se nositel práva přihlásil
 • Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky [email_address] V prezentaci jsou použity části prezentace Víta Richtera (snímky bez loga Národní knihovny ČR)