บทที่7

1,369 views
1,139 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
699
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่7

 1. 1. บทที่ 7 การขนส่ง(Transportation)
 2. 2. ความหมายของการขนส่ง• การเคลือนย้ายวัตถุดบ หรือ สินค้าสาเร็จรูป ทังภายในและ ่ ิ ้ ภายนอกธุรกิจ• ตัวอย่างการขนส่งภายในธุรกิจ Process
 3. 3. • ตัวอย่างการขนส่งภายนอกธุรกิจ
 4. 4. บทบาทของการขนส่ง• ช่วยรวบรวมสินค้าและวัตถุดบจากแหล่งผลิตไปยังผูประกอบ ิ ้ อุตสาหกรรม
 5. 5. บทบาทของการขนส่ง• ช่วยกระจายสินค้าให้ถงมือผูบริโภคทังในประเทศและ ึ ้ ้ ต่างประเทศ
 6. 6. บทบาทของการขนส่ง• ช่วยทาให้ความต้องการซือและความต้องการขายสมดุลกัน ้ ความ ต้องการซือ ้ ความ ต้องการขาย
 7. 7. ตัวอย่างความต้องการซื้อ(อุปสงค์) และความต้องการขาย(อุปทาน)Ipad 2 มีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน Kindle fire มีอุปทานมากกว่าอุปสงค์
 8. 8. สิงทีเ่ กี่ยวข้องในการขนส่ง ่• การบรรจุหบห่อ และการบรรจุภณฑ์ ี ั
 9. 9. ตัวอย่าง การบรรจุภณฑ์ Thaibev ั เครืองดื่มไม่มแอลกอฮอล์ ่ ี เครืองดื่มผสมแอลกอฮอล์ ่• น้าดื่มช้าง • เบียร์ชาง light ้• โซดาช้าง • เบียร์ชาง droughts ขวด ้• น้าผลไม้ • เบียร์ชาง droughts ถัง ้ • เบียร์ชาง classic ้ • เบียร์ชางสาหรับส่งออกต่างประเทศ ้ • เบียร์อาชา • เบียร์ Federbrau
 10. 10. เครืองดืมทีไม่มแอลกอฮอล์ ่ ่ ่ ี
 11. 11. เครืองดืมทีมแอลกอฮอล์ ่ ่ ่ ี
 12. 12. Chang Classic Chang Drought
 13. 13. Chang light Chang ต่างประเทศ
 14. 14. เป็ น ไลท์เบียร์ สาหรับอายุ ๒๒ – ๓๕ ปี
 15. 15. กลุมผลิตภัณฑ์อาหาร ่
 16. 16. ก่อนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ชบา
 17. 17. หลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ชบา
 18. 18. หลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ชบา
 19. 19. หลังการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ น้ าผลไม้ชบา
 20. 20. สิงทีเ่ กี่ยวข้องในการขนส่ง ่• ค่าเบียประกันการขนส่ง ้• ค่าระวางเรือ
 21. 21. วิธการขนส่ง ี• ทางบก o ทางรถยนต์ o ทางรถไฟ• ทางน้า o ภายในประเทศ o ระหว่างประเทศ• ทางอากาศ

×