จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร

499 views

Published on

จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร....ในยุค New Media
การสัมมนาทางวิชาการ
“เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร”
กองเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี
วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร

 1. 1. “จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร.... ในยุค New Media” รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com
 2. 2. เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนา • กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีการศึกษา • Flipped Classrooms • สื่อการเรียนรู้กับการวิจัยฯ 21 Century • จัดการสื่อการเรียนรู้อย่างไร New Media
 3. 3. หัวข้อสนทนา • ตามบริบทของ ร.ร.กทม. ที่มีสื่อหลากหลายทั้งสื่อยุค เก่าและสื่อยุคใหม่ เช่นหนังสือทามือ หรือเอกสารที่ เข้าถึงเด็กกทม. สามารถเข้าถึงได้สะดวก เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้ครู-ผู้บริหารเห็นความสาคัญของสื่อ ที่มีอยู่ในภาพรวม ทั้งสื่อเก่า สื่อง่าย ๆ ที่มีอยู่ ที่ครู ใช้จริง และ การใช้สื่อ สมัยใหม่ ควรมีการปรับใช้ เข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้จริง
 4. 4. Old Media
 5. 5. New Media
 6. 6. Social Media
 7. 7. MOOCs
 8. 8. Self-paced Learning & Selfie
 9. 9. Learning Management System : LMS
 10. 10. e-Learning
 11. 11. m-Learning
 12. 12. Ubiquitous Learning : u-Learning
 13. 13. การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)
 14. 14. การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
 15. 15. App Education
 16. 16. Game-based Learning
 17. 17. BYOT : Bring your own Technology
 18. 18. Learning how to Learn
 19. 19. ห้องเรียนกลับทาง
 20. 20. 21st Century Classroom
 21. 21. Smart Classroom
 22. 22. ห้องเรียนเสมือน
 23. 23. สภาพแวดล้อมเสมือนจริง
 24. 24. New Media แหล่งการเรียนรู้
 25. 25. การบูรณาการสื่อเก่าสู่เป้ าหมาย
 26. 26. หนังสือทามือ : สื่อมือทา
 27. 27. การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อแบบพอเพียง
 28. 28. การจัดการเรียนรู้แบบสื่อหลัก
 29. 29. การจัดการเรียนรู้แบบสื่อเสริม
 30. 30. การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
 31. 31. การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต
 32. 32. การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้เรียน
 33. 33. การจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม
 34. 34. บทสรุป • Old media ไม่ผิดที่ใช้ New Media ไม่ได้ เสียหายอะไร • เทคโนโลยีไม่มีอะไรที่ยั่งยืน เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับ ไป อย่าไปยึดติดกับ New Media จงเรียนรู้ที่ จะใช้ประโยชน์ตามยุคสมัย • การจัดการเรียนรู้วิธีไหนก็ดีทั้งนั้น แต่ครูและ นักการศึกษาต้องรู้จักที่จะเลือกวิธีการจัดการ เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
 35. 35. คาถาม • โรงเรียน กทม. ต้อง New Media เสมอไปไหม • โรงเรียน กทม. บูรณาการสื่อเก่า กับสื่อใหม่ อย่างไรดี • โรงเรียน กทม. เพียงพอ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน New Media ไหม
 36. 36. วิทยากร • รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com • 081-7037515

×