เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

131
-1

Published on

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
"ประสบการณ์การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ"
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 9.30-11.30 น.
ณ ห้อง 216-217 ชั้น 2
อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Published in: Education, Technology

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 1. 1. Visiting Researcher) Edith Cowan University, Perth) Western Australia, Australia -
 2. 2. KM
 3. 3. (Visiting Researcher) (Research Group)
 4. 4. Edith Cowan University (ECU)
 5. 5. Visiting Researcher
 6. 6. Research Tools
 7. 7. Room 13.217
 8. 8. 00 Mbps
 9. 9. Library Databases
 10. 10. EndNote Training
 11. 11. ECU Seminar
 12. 12. Ph.D Seminar
 13. 13. eAgriculture Research Group
 14. 14. Research Group
 15. 15. Field Trial
 16. 16. Minute Research
 17. 17. Researcher Group
 18. 18. Poster Poster Paper Oral
 19. 19. Research Week
 20. 20. Framework e-Agriculture
 21. 21. e-Training BPCD with ECU
 22. 22. Imagineering Instructional Model
 23. 23. Results : Research Paper Research Paper (1) Imagineering in Education – An imperative framework (2) Web-based training in e-Agriculture for Agricultural College (3) A Comparison of SDLC-Based Learning and Imagineering Learning by Undergraduate Students in Computer Science with Different Experience (4) Formulation of Knowledge Management Policy by ICT Community Learning Centers, Ministry of Information and Communication Technology, Thailand (5) International Distance Consulting via Web Conferencing (6) Web Portal for Blended Knowledge Management among Faculty Members and Staff
 24. 24. : (7) (8) (9) (10) (11) (12)
 25. 25. QS World
 26. 26. QS World Ranking 2014 by Subject
 27. 27. World Ranking : CS&IS
 28. 28. World Rankin : EE&EC
 29. 29. World Ranking : Science
 30. 30. Acknowledgment eAgriculture Research Group School of Computing and Security Edith Cowan University : ECU Faculty of Technical Education KMUTNB
 31. 31. Conclusion - - - - -
 32. 32. Any Questions ?????
 33. 33. Guest Speaker
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×