การเขียนบทความวิจัย2

711 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนบทความวิจัย2

 1. 1. บทความวิจัยโครงสร้างและองค์ ประกอบ Company LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th
 2. 2. การเขียนบทความ วิจัย1 บทความวิจัยงาน2 ประชุมจัยวารสาร บทความวิ วิชาการ3 บทความวิจัย4 นานาชาติ บทความวิจัยกับการขอ ผลงานวิชาการ www.prachyanun.com
 3. 3. บทความวิจัยงานประชุมวิชาการ www.prachyanun.com
 4. 4. บทความวิจัย วารสาร www.prachyanun.com
 5. 5. บทความวิจัย นานาชาติ www.prachyanun.com
 6. 6. การเขียนบทความวิจัยการ ประชุมวิชาการ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์หรือ ่ งานวิจัย บทความวิจัยมีขนาดสั้น 3-8 หน้ากระดาษ A4 องค์ประกอบหลักของบทความวิจัย (Conference)  ชือเรือง – ชือผู้แต่ง ่ ่ ่  บทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ / คำาสำาคัญ  บทนำา วัตถุประสงค์ สมมุตฐาน ิ  ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรวิจัย  ขันตอนการดำาเนินการวิจย ้ ั www.prachyanun.com
 7. 7. ข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย www.prachyanun.com
 8. 8. ข้อผิดพลาดในการพิมพ์/ ตารางไม่มีผลรวม www.prachyanun.com
 9. 9. การอ้างอิงไม่ถูกต้อง www.prachyanun.com
 10. 10. แบบประเมินผล บทความวิจัย www.prachyanun.com
 11. 11. บทความวิจัยกับการขอ ผลงานวิชาการรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 15 คะแนน บทความวิจัย (ลงพิมพ์ในวารสาร)  วารสารในประเทศ 30 คะแนน  วารสารต่างประเทศ 40 คะแนน »บทความวิจัย (นำาเสนอในการ ประชุมวิชาการ)  ในประเทศ 20 คะแนน  ต่างประเทศ 30 คะแนน
 12. 12. รายงานการวิจัย
 13. 13. บทความวิจัย 20 คะแนน
 14. 14. บทความวิจัย 30 คะแนน
 15. 15. บทความวิจัย 30 คะแนน
 16. 16. บทความวิจัย 40 คะแนน
 17. 17. ค่านำ้าหนักบทความวิจัย สมศ. www.prachyanun.com
 18. 18. ค่านำ้าหนักบทความวิจัย ระดับปริญญาโท www.prachyanun.com
 19. 19. ข้อเสนอให้ พิจารณา www.prachyanun.com
 20. 20. บทสรุป บทความวิจัยในการประชุม วิชาการระดับชาติ บทความวิจัยในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ บทความวิจัยในวารสารระดับ ประเทศ บทความวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ www.prachyanun.com
 21. 21. คำาถาม ???? www.prachyanun.com
 22. 22. Company LOGOwww.themegallery.com

×