การเขียนบทความวิจัย2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การเขียนบทความวิจัย2

on

 • 919 views

 

Statistics

Views

Total Views
919
Views on SlideShare
904
Embed Views
15

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

1 Embed 15

http://md.rmutk.ac.th 15

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การเขียนบทความวิจัย2 Presentation Transcript

 • 1. บทความวิจัยโครงสร้างและองค์ ประกอบ Company LOGO ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th
 • 2. การเขียนบทความ วิจัย1 บทความวิจัยงาน2 ประชุมจัยวารสาร บทความวิ วิชาการ3 บทความวิจัย4 นานาชาติ บทความวิจัยกับการขอ ผลงานวิชาการ www.prachyanun.com
 • 3. บทความวิจัยงานประชุมวิชาการ www.prachyanun.com
 • 4. บทความวิจัย วารสาร www.prachyanun.com
 • 5. บทความวิจัย นานาชาติ www.prachyanun.com
 • 6. การเขียนบทความวิจัยการ ประชุมวิชาการ บทความวิจัยเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์หรือ ่ งานวิจัย บทความวิจัยมีขนาดสั้น 3-8 หน้ากระดาษ A4 องค์ประกอบหลักของบทความวิจัย (Conference)  ชือเรือง – ชือผู้แต่ง ่ ่ ่  บทคัดย่อ ไทย-อังกฤษ / คำาสำาคัญ  บทนำา วัตถุประสงค์ สมมุตฐาน ิ  ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรวิจัย  ขันตอนการดำาเนินการวิจย ้ ั www.prachyanun.com
 • 7. ข้อควรระวังในการเขียนบทความวิจัย www.prachyanun.com
 • 8. ข้อผิดพลาดในการพิมพ์/ ตารางไม่มีผลรวม www.prachyanun.com
 • 9. การอ้างอิงไม่ถูกต้อง www.prachyanun.com
 • 10. แบบประเมินผล บทความวิจัย www.prachyanun.com
 • 11. บทความวิจัยกับการขอ ผลงานวิชาการรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร 15 คะแนน บทความวิจัย (ลงพิมพ์ในวารสาร)  วารสารในประเทศ 30 คะแนน  วารสารต่างประเทศ 40 คะแนน »บทความวิจัย (นำาเสนอในการ ประชุมวิชาการ)  ในประเทศ 20 คะแนน  ต่างประเทศ 30 คะแนน
 • 12. รายงานการวิจัย
 • 13. บทความวิจัย 20 คะแนน
 • 14. บทความวิจัย 30 คะแนน
 • 15. บทความวิจัย 30 คะแนน
 • 16. บทความวิจัย 40 คะแนน
 • 17. ค่านำ้าหนักบทความวิจัย สมศ. www.prachyanun.com
 • 18. ค่านำ้าหนักบทความวิจัย ระดับปริญญาโท www.prachyanun.com
 • 19. ข้อเสนอให้ พิจารณา www.prachyanun.com
 • 20. บทสรุป บทความวิจัยในการประชุม วิชาการระดับชาติ บทความวิจัยในการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ บทความวิจัยในวารสารระดับ ประเทศ บทความวิจัยในวารสารระดับ นานาชาติ www.prachyanun.com
 • 21. คำาถาม ???? www.prachyanun.com
 • 22. Company LOGOwww.themegallery.com