1ÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VEÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VEBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİHaz...
2HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)Bu slaytın sonuna geldiğinde öğrenciler;1. Sorgulayıcı öğrenmenin ne de...
3HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)5. Sorgulayıcı öğrenmenin özelliklerinisöyleyebilecek,6. Sorgulayıcı öğ...
4HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)9. Bağı tanımlayabilecek,10. Bağın özelliklerini sıralayabilecek,11. Ba...
5HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)15. Bağlı öğretimin aşamalarını öğrenebilecek,16. Bağlı öğretim teknikl...
6HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)20. Bağlı öğretimde değerlendirme hakkında bilgisahibi olabilecek,21. G...
7HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)24. Eleştirel düşünceye sahip bir bireyin sahip olmasıgereken genel öze...
8HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)29. Yansıtıcı öğrenme sürecinin öğelerini söyleyebilecek.30. Yansıtıcı ...
9HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)35. Webquest’in çeşitlerini söyleyebilecek,36. Webquest’in hedeflerini ...
10ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERÖğrenmeVar olan bilgide becerilerde alışkanlıklar veyaeğilimlerde farklılıklar kazanma sürecidir.Yap...
11ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERÖğrenci merkezli eğitimSınıfta öğretmeni değil öğrenciyi ortaya koyan,öğretmeni öğretici rolünden al...
12ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERDüşünme:Gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarlaelde edilen malumatı kavramsallaştır...
13ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLEREleştirmek :Bir düşüncenin, bir yargının, bir yapıtındoğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya çıkarmak ...
14ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERAğ nedir?Ağ birbirine kablolarla bağlanmış sunucu, yazıcı,bilgisayar, modem gibi birçok haberleşmeek...
15ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERE-Öğrenme nedir?Internet/Intranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden,bireyin kendi kendine...
16ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERWWW, Web, ya da W3 (World Wide Web) nedir?Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklıyapıd...
17SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENME
18SORGULAYICISORGULAYICI ÖĞRENMEÖĞRENMESorgulayıcı öğrenme; bir olay,problem ya da durumhakkında doğruya ulaşmak için sorg...
19SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulama süreci istem dışı olarak gelişmektedir.Mesela, insan olarak bizler çoğu ...
20SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulama işlemi bilgi toplama ile başlar.Koklama,tatalma,duyma vb. algılar duyu o...
21SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmeyi sadece soru sorma şeklindekısıtlamak yanlıştır.(Bloom ve Edw...
22SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenme sürecinde karşılaşılan en büyükyanlışlık devamlı olarak doğru ...
23SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖğretmen merkezli geleneksel sınıf ortamlarındasorgulayıcı öğrenme işlemine çok ön...
24SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğretim ve geleneksel öğretimin karşılaştırılmasıSorgulamaya DayalıÖğr...
25SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖğrencilere yüklediği sorumluluklar; Öğrenci ne öğrenmesi gerektiğine karar verir...
26SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı temelli bir öğrenme ortamında şuözellikler olmalıdır; Konu ya da ünit...
27SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin özellikleri(1/2);1. Sorgulayıcı öğrenme ,öğrencilerin sorul...
28SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin özellikleri(2/2);4. Bu yaklaşımdaki en önemli gerçek,öğrenc...
29SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin ortaya koyduğu öğrenme yaklaşımı
30SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEEtkili bir sorgulayıcı öğrenmenin sağlanabilmesiiçin gerekli olan öğretmen özellik...
31SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenmenin Uygulama AdımlarıSorgulayıcı öğrenme tüm alanlara kolaycauy...
32SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin Fen ve Teknoloji dalındauygulamaları ile ilgili araştırma s...
33SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin Fen ve Teknoloji dalındauygulamaları ile ilgili araştırma s...
34SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenmenin Uygulama AdımlarıSorgulayıcı öğrenmede Wilder ve Shuttewort...
35SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı ÖğrenmeUygulama Adımları OluşturmaTartışmaDeğerlendirmeKeşfetmeSoru So...
36SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Adımları(1/5)1. Soru sorma:Sorgulayıcı öğrenme soru s...
37SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(2/5)2. Keşfetme:Keşfetme aşaması soru sorma ...
38SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(3/5)3. Oluşturma:Yapılan araştırma sonucunda...
39SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(4/5)4. Tartışma:Bu aşamada öğrenen kendi bil...
40SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(5/5)5. Değerlendirme:Değerlendirme ya da diğ...
41SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖrnek 1Gökdelen yapımı;Bu projede öğrencilerdenkullanılan kırtasiye malzemeleri il...
42SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖrnek 2Öğrencilere bir gün içerisinde çevresindegördükler varlıkları listelemeleri...
43SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESınıf tartışması sonucunda oluşturulan gruplartahtaya yazılır. Öğrencilerin oluştu...
44BAĞLI(ANCHORED) ÖĞRETİMBAĞLI(ANCHORED) ÖĞRETİM
BAĞLI ÖĞRETİMBAĞLI ÖĞRETİMEğitimin en önemli amacı, öğretmenmerkezli eğitimden kurtulup araştırmacı,bilgiye ulaşma yolları...
BAĞ(ANCHOR) NEDİR?BAĞ(ANCHOR) NEDİR?Bağın sözlük anlamı çapa ile bir şeyidemirlemek, sabitlemektir.Bağlı öğretimde ise öğr...
BAĞ’IN ÖZELLİKLERİBAĞ’IN ÖZELLİKLERİ Öğrencilerin ihtiyaçları olan bilgiyi görmelerini veönemli amaçları belirlemelerini,...
BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bağlı öğretim, John Bransford’unliderliğinde Vanderb’da CognitionTekno...
BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bağlı öğretim, bir problem üzerine temellendirilensenaryolar vasıtasıy...
BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bu yaklaşım içinde öğrenciler verilen problemiincelerken, problemin çö...
BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/4)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/4)Bağlı öğretimde bilişsel esneklik kuramıkullanılır.Bilişsel Esneklik K...
BAĞLI ÖĞRETİMİN PRENSİPLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN PRENSİPLERİTüm öğrenme ve öğretme etkinlikleri bir içeriğe görehazırlanmış bir ...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (1/2)BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (1/2)Bağlı öğretim ilk olarak 1990’daVanderbilt Üniversitesi’nde Bilişi...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (2/2)BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (2/2)Bağlı öğretimin dayanak noktasını etkileşimli videoCD’ler oluşturm...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(1/8)(1/8)Bağlı öğretim, durumlu öğrenmenin bir farklıçeşitidir.55
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(2/8)(2/8)Bilginin uyarlandığı bir durum, hikaye veyametinlerle anla...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(3/8)(3/8)Probleme dayalı öğrenmeyle ilişkilidir.57
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(4/8)(4/8)Açık uçlu problemler kullanılır, ama ipuçlarını içerirveya...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(5/8)(5/8)Öğrenme materyalleri öğrencilere bir probleminasıl çözecek...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(6/8)(6/8)Problem üzerinde çalışma ve problem hakkındadüşünme fırsat...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(7/8)(7/8)Bağlı öğretimde grup veya işbirlikçiproblem çözme olanağı ...
BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(8/8)(8/8)Program amaçları, öğrencilere durum üzerinde aktifolarak k...
BAĞLI ÖĞRETİMİN DİĞERBAĞLI ÖĞRETİMİN DİĞERKURAMLARDAN FARKIKURAMLARDAN FARKIBağlı öğretimi diğer öğrenme kuramlarındanayır...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELAMAÇLARI (1/3)AMAÇLARI (1/3) İşe yaramaz, durağan bilginin üstesindengelebilmek...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMEL AMAÇLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMEL AMAÇLARI(2/3)(2/3) Bilgi ve becerileri parçalara ayırmadantümdengelim...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELAMAÇLARI (3/3)AMAÇLARI (3/3) Öğrencileri etkin kılarak öğrenci merkezli sınıfla...
BAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARI(1/2)(1/2)1. Olay ya da öykü yardımıyla çözülecek olanpr...
BAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARI(2/2)(2/2)5. Öğrencilere problemin çözümünde tekrar keşf...
BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (1/2)BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (1/2)1. Hedef yapılar: Hedef yapılar bağlı öğretimintemelidir.2. Ak...
BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (2/2)BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (2/2)4. Uygulanabilirlik: Bu düzeyde öğrenciden kendisi içinyeni ol...
BAĞLI ÖĞRETİMİN TASARIMBAĞLI ÖĞRETİMİN TASARIMİLKELERİİLKELERİ1. Üretici Öğrenme biçimi,2. Videoya Dayalı Sunu Biçimi3. Hi...
BAĞLI ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİNBAĞLI ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİNROLÜROLÜBağlı öğretim öğrenci merkezli bir öğrenmeyönetimidir. Bu yüzd...
Nasıl Çözmeli’ adlı çağının ötesindekiyapıtında Polya (1987) problemçözmedeki araştırmalara temel olacakbir temel ortaya k...
1. Problemi anlamak. Neyi biliyoruz? Verilernedir? Şartlar nedir?2. Plan geliştirmek. Bu tip bir şeyi daha öncegördün mü? ...
BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(1/3)(1/3)Bağlı öğretimin savunduğu öğrenciyidüşünmeye dayalı am...
BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(2/3)(2/3)Öğretmenler öğrenmeyi gösteren değişikkanıtlar toplama...
BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(3/3)(3/3)Bağlı öğretim açısından değerlendirmeye bakışaçısının ...
BAĞLIBAĞLI ÖĞRETİMÖĞRETİM İLE GELENEKSELİLE GELENEKSELÖĞRETİMİNÖĞRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (1/2)KARŞILAŞTIRILMASI (1/2)Gel...
BAĞLIBAĞLI ÖĞRETİMÖĞRETİM İLE GELENEKSELİLE GELENEKSELÖĞRETİMİNÖĞRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (2/2)KARŞILAŞTIRILMASI (2/2)Gel...
BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(1/3)(1/3) Öğrencilerin bilgiyi uygulayarak daha fazlabağımsız düşünür ...
BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(2/3)(2/3) Öğrenmenin kalıcılığını artırır, Bilginin anlaşılmasının ko...
BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(3/3)(3/3) Öğrenciyi öğrenmeye cesaretlendirir. Öğrenciyi eleştirel dü...
BAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI(1/2)(1/2) Problemi formüle etme becerileri zamanalır. Önced...
BAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI(2/2)(2/2) Yöntem hakkında öğretmen ve öğrencitarafından yete...
BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARIBAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI(1/2)(1/2)Bereket Köyü Projesi (Özerbaş)Türkiyede, Özerbaş (2003)’ın g...
BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI (2/2)BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI (2/2)Jasper Woodbury problem Çözme Serisi(Vanderbild, 1998)Yurt...
87ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME
8888Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiççekinmeden açıkça ifade etmeye,içten inandıklarını savunmaya, bunakarşılık da baş...
89ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMETANIM:Öğrenme ortamında güvenilir ve ilişkili bilgiyeulaşmak için yapılan doğru düşünm...
90ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMEBaşka bir tanımda;Eleştirel düşünme ne yapılması gerektiğine kararvermeye odaklanmış a...
91ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME Eleştiri sadece iyi ya da kötü yönleri ortayaçıkarmak değil övgü ve yergiyi birlikte...
92ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME Eleştirel düşünme, genel anlamda yüksekdüşünce becerileri ile birebir ilişkili olupö...
93Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (1...
94Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (2...
95Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (3...
96Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (4...
9797
ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (1/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (1/6)Akılcılık Duygu ve hislerden çok, sebeplere ve veri...
99ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (2/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (2/6)Kişisel Farkındalık Dürtülerin ve önyargıların et...
100ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (3/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (3/6)Dürüstlük Eleştirel düşünme bireyin dürüst olmas...
101ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (4/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (4/6)Açık Fikirlik Mantıklı gelen tüm sebepleri değer...
102ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (5/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (5/6)Disiplin Hızlı karar vermekten ve acelecilikten ...
103ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (6/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (6/6)Yargılama Farklı varsayımları, düşünceleri ve bu...
104Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (1/2)Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (1/2)Birey eleştirel düşünme sürecinde; birl...
105Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (2/2)Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (2/2)Uygulanabilme: Kişi anlayabildiklerini ...
106106Eleştirel Düşünmenin YararlarıEleştirel Düşünmenin Yararları Özgür düşünmeyi geliştirme Problem çözme becerisini k...
107Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (1/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (1/8)Eleştirel düşünmenin tüm alanla...
108Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (2/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (2/8)Sınıf içi OrtamlarSeçilen konu ...
109Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (3/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (3/8)Münazara ÖrneğiÖğrencilerden da...
110Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (4/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (4/8)LaboratuarlarÖğrencilerin uygul...
111Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (5/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (5/8)Ev ÖdevleriHem geleneksel okuma...
112Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (6/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (6/8)Nicel ÖrneklerMatematiksel ödev...
113Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (7/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (7/8)Dönem ÖdevleriBir konu etrafınd...
114Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (8/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (8/8)SınavlarAçık uçlu, çoktan seçme...
115ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMEEleştirel düşünmeyi öğrenmek; Soru sormak ve analiz etmek, Düşünce ve eylemler için...
116ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME116Eleştirel Düşünme Eleştirel Olmayan DüşünmeMantıksal düşünme Mantıksal olmayan düş...
117ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (1/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (1/5) Eleştirel olmak demek İnsanın her zamanolumsuz olması ve her şey ...
118ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (2/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (2/5) Eleştirel düşünürler, anlamak için uğraşırlarmeraklarının canlı k...
119ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (3/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (3/5) Eleştirel düşünürler, kişisel tercihlerin tarafındadırlar vekanıt...
120ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (4/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (4/5) Eleştirel düşünürler diğer insanların fikirleri ile ilgilidirlerv...
121ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (5/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (5/5) Eleştirel düşünürler, önyargısız uygulama yaparlarkendilerinin ko...
122YANSITICI ÖĞRENMEYANSITICI ÖĞRENME
123
124
125YANSITICI ÖĞRENME (1/8)YANSITICI ÖĞRENME (1/8)Yansıtıcı öğrenme,bireyi verilen görevle ilgili neyibaşarıp başarmadığını...
126YANSITICI ÖĞRENME(2/8)YANSITICI ÖĞRENME(2/8)Kuramsal temelleri ilk kez John Dewey(1933) tarafından atılan bu model,artı...
127YANSITICI ÖĞRENME(3/8)YANSITICI ÖĞRENME(3/8)Sorumluluk bilincine sahip eğitimciler veöğrenciler,öğrenme-öğretme sürecin...
128YANSITICI ÖĞRENME (4/8)YANSITICI ÖĞRENME (4/8)Yansıtıcı öğrenme beş önemli soru etrafında toplanır;Öğrenmeyi sorgulama:...
129YANSITICI ÖĞRENME (5/8)YANSITICI ÖĞRENME (5/8)Yansıtıcı öğrenme, başkalarının duygularına önemvermeyi ön plana çıkaran,...
130YANSITICI ÖĞRENME (6/8)YANSITICI ÖĞRENME (6/8)Öğrenmede yansıtma basitçe, öğretim süreci sırasındave sonrasında, öğreti...
131YANSITICI ÖĞRENME (7/8)YANSITICI ÖĞRENME (7/8)Yansıtıcı öğrenme, öğrenme-öğretme ortamındaolanlar üzerinde düşünüp eyle...
132YANSITICI ÖĞRENME (8/8)YANSITICI ÖĞRENME (8/8)Yansıtıcı öğrenmede veri toplama araçlarışunlardır:
1331- ÖĞRETİM GÜNLÜĞÜ1- ÖĞRETİM GÜNLÜĞÜYazılı ya da kayıtlı öğretim deneyimiraporlarıdır.Günlük, öğretmen ya da öğrenciler...
1342-DERS RAPORLARI2-DERS RAPORLARIDers raporları, öğretmene dersin temel özelliklerinihatırlatmaya yarayan listeler ya da...
1353-ARAŞTIRMA VE ANKETLER3-ARAŞTIRMA VE ANKETLERÖğretimin özel yönleri üzerine bilgi toplamak içindüzenlenmiş araştırma v...
1364-SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI4-SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARIDers ya da dersin bir parçasının kayıtlarıdır.Dersteyaşanan olaylar...
1375-GÖZLEM5-GÖZLEMÖğretmenlerin, elde edilen yansıtmalarla sınıflarındaneler olup bittiğini daha nesnel bir biçimde görüp...
138Eylem araştırması, öğretmenin sınıftaki öğrenmeöğretme etkinliklerini incelemesi ve bu incelemelerdenyola çıkarak uygul...
139Örnek: Japon bir İngilizceöğretmeni, derste İngilizce kullanımoranını arttırmak istiyordu.Bununiçin, öncelikle iki haft...
140Kasetleri tekrar dinlediğinde, sınıfyönetimi ve dönüt vermedeJaponcaya başvurduğunugördü.Daha sonra bu iki durumdaJapon...
141İlk önce sınıfında tamamen İngilizce kullanan birrehbere müracaat etti. Onda, sınıf yönetiminde vedönüt vermede en çok ...
142Bir süre sonra, bu kartlaragereksinim duymadan dersiişlemeye başladı.Dersi tekrar kaydettiğinde,Japonca kullanımında ön...
6-OTOBİYOGRAFİ6-OTOBİYOGRAFİBireyin kendisi yani hayatı ile ilgili yazılı olarakbilgi vermesine dayanan bir tekniktir.Otob...
144YANSITICI ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ (1/2)YANSITICI ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ (1/2) Günlük tutma, sınıf gazetesi hazırlama, makaley...
145YANSITICI ÖĞRENMEYANSITICI ÖĞRENMEÖZELLİKLERİ(2/2)ÖZELLİKLERİ(2/2) Verilen öykülerde bulunan toplumsal ve ahlakiolayla...
146YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(1/3)(1/3)1-Olayın Kendisi Yansıtıcı öğren...
147YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(2/3)(2/3)2-Yansımaların toplanması Yansıt...
148YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(3/3)(3/3)3-Yansıtıcı cevaplar ve değerlend...
149YANSITICI ÖĞRENME NASILYANSITICI ÖĞRENME NASILGERÇEKLEŞTİRİLİR?GERÇEKLEŞTİRİLİR?
1501-ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE1-ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENEYANSITMASIYANSITMASIÖğrenciler, öğretmenin etkililiğini değerlendirebilecek...
151ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE YANSITMASININÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE YANSITMASININYOLLARIYOLLARI Dönütler Göz teması-soru yanıt yol...
1522-ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE2-ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYEYANSITMASIYANSITMASIÖğretmen, öğrencilerin öğrenme stratejileri,biçemleri, ...
153ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE YANSITMASINDAÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE YANSITMASINDAKULLANILAN ARAÇLARKULLANILAN ARAÇLAR Günlük,sormac...
1543-ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİYE3-ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİYEYANSITMASIYANSITMASISeçilen öğrencinin başkanlık edeceği toplantılardaya da...
1554-ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN4-ÖĞRETMEN ÖĞRETMENYANSITMASIYANSITMASIHer öğretmen dersten sonra kendi kendine soracağı birtakım so...
156ÖĞRETMENİN YA DA ÖĞRENCİNİN KENDİ KENDİNEYANSITMASIÖğretmenler İçin ; Öğrenciler İçin ;Bu derste hangi sorunlarla karşı...
157ÖĞRETMENİN ÖĞRETMENE YANSITMASINDAÖĞRETMENİN ÖĞRETMENE YANSITMASINDAKULLANILAN ARAÇLARKULLANILAN ARAÇLARÖğrenme ve öğre...
158YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(1/3)(1/3) Öğretimin genel niteliğini artırır. Bilişsel g...
159YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(2/3)(2/3) Sorunların, çatışmaların çözümünü doğallaştırıp...
160YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(3/3)(3/3) Öğretmenin dersini, öğrencilere ve kendiyetenek...
161AĞ ARAŞTIRMASI ( WEBQUEST)AĞ ARAŞTIRMASI ( WEBQUEST)
162WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?WebQuest, öğrencinin etkileşim içinde olduğubilginin belli bir ölçüde veya tamamen intern...
163WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?Ağ Araştırması, tasarlayıcısı Bernie Dodge tarafından“Bilginin tamamının ya da bir kısmın...
164WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?March Ağ Araştırmasını, internette gerekli kaynaklarabağlantı kuran ve öğrencilerin araşt...
165WEBQUEST’ İN TARİHİWEBQUEST’ İN TARİHİWebquest Bernie Dodge ve Tom March tarafından1995 yılında San Diego State Ünivers...
166WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ
167WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ• Kısa Süreli WebquestÖğretim Hedefi:Bilgi kazanımı ve entegrasyon. Öğrenciler önemliöl...
168WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ• Uzun Süreli WebquestÖğretim hedefi:Bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek. 1-4 hafta sü...
169UZUN WEBQUESTLERUZUN WEBQUESTLER
170WEBQUEST HEDEFLERİWEBQUEST HEDEFLERİ (1/4)I. Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik Öğrencileri motive edebilmek için öğre...
171WEBQUEST HEDEFLERİWEBQUEST HEDEFLERİ (2/4)II. Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi:Öğrencilerin elde ettikleri bilgiler...
172WEBQUEST HEDEFLERİ(3/4)III. İşbirliğine Dayalı ÖğrenmeWebquest etkinliği grupla birlikte çalışmayı öğretmekveteşvik etm...
173WEBQUEST HEDEFLERİ (4/4)WEBQUEST HEDEFLERİ (4/4)iv. Süreç ve ErişimWebquestler önceki ve sonraki etkinliklere bağlantıl...
174WEBQUEST BÖLÜMLERİWEBQUEST BÖLÜMLERİ
175WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)1. Giriş:Öğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğineyönlendirmel...
176WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)1. GirişÖğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğineyönlendirmeli...
177GİRİŞ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKÜnlü bir reklam şirketinde ürün tanıtım tasarımcısıolarak işe alındınız yalnız işe devam edebilm...
178WEBQUEST BÖLÜMLERİ (2/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (2/6)2. GörevYapılabilir, ilginç, güdüleyici, otantik ve öğrencitarafından ...
179GÖREV BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEK1.Adım: Öncelikle bir Photoshop programı edinelim.2.Adım: Amblemi yapılacak olan hastane hakkınd...
180WEBQUEST BÖLÜMLERİWEBQUEST BÖLÜMLERİ (3/6)3. SüreçAçık bir şekilde tanımlanmış adımlarİşlemi başarmak için gerçekleşti...
181SÜREÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKSÜREÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKPhotoshop programı edinmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz:-ht...
182WEBQUEST BÖLÜMLERİ (4/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (4/6)4. DeğerlendirmeElde edilen bilgilerin ne şekilde organizeedileceğini,...
183DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ İÇİNDEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ İÇİNÖRNEKÖRNEKZAYIF ORTA İYİ1.Adım:2.Adım:Photoshop programıedinilemediAm...
184WEBQUEST BÖLÜMLERİ (5/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (5/6)5. SonuçWeb sorgusu sona erdirilir. Öğrencilere neöğrendikleri veya ne...
185SONUÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKSONUÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKBravo! birçok kişinin sürekli adını duyduğu amauğraşmaya korktuğu bir pro...
186WEBQUEST BÖLÜMLERİ (6/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (6/6)6. Bilgi KaynaklarıÖğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardım...
187BİLGİ KAYNAKLARI İÇİN ÖRNEKBİLGİ KAYNAKLARI İÇİN ÖRNEK1. http://www.google.com/2. http://www.photoshopderslerim.com/3. ...
188ÖRNEK WEBQUESTÖRNEK WEBQUEST•http://boteneunef.blogcu.com/webquest-ornegi/5425707•http://sahdowfax.blogcu.com/assure-il...
189MOBİL ÖĞRENMEMOBİL ÖĞRENME
190MOBİL ÖĞRENME NEDİR?MOBİL ÖĞRENME NEDİR?M-öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlaryardımıyla karşılamayı düşünen bir...
191MOBİL ÖĞRENME NEDİRMOBİL ÖĞRENME NEDİR?Mobil öğrenme, mobil bilişim ile e-öğrenme alanlarınınbirlikte değerlendirilmesi...
192MOBİL ÖĞRENME NEDİRMOBİL ÖĞRENME NEDİR?Öğrenen; Derslerine masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar,PDA, mobil telefonu...
193MOBİL ÖĞRENMEDE KULLANILANTEKNOLOJİLER Cep telefonu, Video kamera, Fotoğraf makinesi, Mp3, Mp4 çalarlar, Müzik, İn...
194PODCASTPODCASTPodcast, mobil öğrenmede yaygın olarak kullanılanses ve videonun geniş bir kitleye iletimini sağlar.Yout...
195İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARIARAÇLARI Sunucular, Mobil Telefonlar, Cep Bilgis...
196İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARIARAÇLARI
197İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASIARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASITablo 1
198MOBİL ÖĞRENMEMOBİL ÖĞRENMETablo 2
199
200MOBİL ÖĞENMENİN AVANTAJLARIMOBİL ÖĞENMENİN AVANTAJLARI Yaşam Boyu Öğrenme, Farkında Olmadan Öğrenme, İhtiyaç Anında ...
201MOBİL ÖĞENMENİN DEZAVANTAJLARIMOBİL ÖĞENMENİN DEZAVANTAJLARI Çevresel faktörler (gürültü), Kendi kendine öğrenme bece...
202MOBİL ÖĞRENMENİNDEZAVANTAJLARICihazGüvenlikÖğrenenÇevreMobilöğrenmedesınırlılıklarınolmasıKüçük ekranFiyatlarınyüksek o...
203KAYNAKÇA (1/4)KAYNAKÇA (1/4)1. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsiFen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisan...
204KAYNAKÇA (2/4)KAYNAKÇA (2/4)5. Ülgen, G.- Eğitim Psikolojisi6. Babadoğan, C.- Sorgulayıcı ÖğrenmeKuramı(Ankara Üni., Eğ...
205KAYNAKÇA (3/4)KAYNAKÇA (3/4)9. M. G. Moore, Towards a theory of independentlearning and teaching, Journal of10.Higher E...
206KAYNAKÇA (4/4)KAYNAKÇA (4/4)13. P.Seppala & H.Alamaki, Mobile Learning inteacher training, Journal of Computer Assisted...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ogretimde yeni yaklasimlar ve bt

649 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
649
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
92
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Öğrencinin konuyu anlamasından çok anladığı konuyu analiz etmesi ve farklı yerlerde kullanabilmesi hedeflenir.
 • İnsan ile bir bilgisayarın ortak yanları bulunabilir
 • Örneğin “Alanı 20 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına eşit aralıklarla ağaç dikilecektir, bunun için gerekli ağaç sayısını bulunuz.” şeklindeki bir problem cümlesi için birden fazla çözüm yolu bulunabilmektedir. Öğretmenin yönelteceği böyle bir soru, öğrencilerin farklı seçenekler üzerinden düşünmelerini sağlayacaktır. Alanı 20 metrekare olacak şekilde birden fazla dikdörtgen tanımlanabilir ve her tanımlama için gerekli ağaç sayısının da çözümünün tek olmayacağı gözükmektedir. Bu noktada öğretmenin "Eğer kullanılacak ağaç sayısı 10 ile 20 arasında değişiyorsa ve eşit aralıklarla ağaç dikeceksek bahçemizin çevre uzunluğu ne kadar olurdu?" gibi sorular sorması öğrencileri eleştirel düşünmeye sevk edecektir. Öğrencilere yöneltilecek “Bu bilgi ile geçen hafta öğrendiğim bilgi arasında nasıl bağlantı kurabilirim?” sorusu hem öğrencilerin bilgiyi yapılandırmasını sağlayacak cevabı bulduğunda da kalıcı öğrenmeyi sağlamış olacaktır.
 • İyi yazma iyi eleştirel düşünmeye sahip olduğunu gösterir.
 • Geleneksel öğretmen eğitimi yaklaşımlarına alternatif olarak ortaya atılan bu öğretim modeli son yıllarda oldukça önem kazanmış olup ilgili alanyazını hızla gelişmektedir.
 • 1.Daha sonraki yansıtmanın amaçları için olay ve düşüncelerini kaydedilmesi 2.Yazma sürecinin öğretimin iç yüzünün anlaşılmasına yardımcı olması
 • Ogretimde yeni yaklasimlar ve bt

  1. 1. 1ÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VEÖĞRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR VEBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİBİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİHazırlayanlarHatice GÖNÜLTAŞ 2009215015Nesibe SAĞLAM 2009215023Neslihan KARA 2010215022Şirvan ÖZDEMİR 2010215045Saltanat KUTMANKULOVA 2009215045Özel Öğretim Yöntemleri-IIÖğretim Görevlisi: Tijen Akada
  2. 2. 2HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (1/8)Bu slaytın sonuna geldiğinde öğrenciler;1. Sorgulayıcı öğrenmenin ne demek olduğunuöğrenebilecek,2. Sorgulayıcı öğrenmenin etkili bir şekilde nasılkullanıldığını söyleyebilecek,3. Sorgulayıcı öğrenmenin öğrencilere yüklediğisorumlulukları söyleyebilecek,4. Sorgulayıcı temelli bir öğrenme ortamındaolması gereken özellikleri söyleyebilecek,
  3. 3. 3HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (2/8)5. Sorgulayıcı öğrenmenin özelliklerinisöyleyebilecek,6. Sorgulayıcı öğrenmenin öğretmenlereyüklediği sorumlulukları söyleyebilecek,7. Sorgulayıcı öğrenmenin uygulama adımlarınısöyleyebilecek,8. Sorgulayıcı öğrenmeye örnek verebilecek,
  4. 4. 4HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (3/8)9. Bağı tanımlayabilecek,10. Bağın özelliklerini sıralayabilecek,11. Bağlı öğretimin tanımını yapabilecek,12. Bağlı öğretimin tarihini öğrenebilecek,13. Bağlı öğretimin özelliklerini sayabilecek,14. Bağlı öğretimin temel amaçlarını sıralayabilecek,
  5. 5. 5HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (4/8)15. Bağlı öğretimin aşamalarını öğrenebilecek,16. Bağlı öğretim tekniklerini öğrenebilecek,17. Bağlı öğretimin yararlarını öğrenebilecek,18. Bağlı öğretimin sınırlılıklarını öğrenebilecek,19. Bağlı öğretimde problem çözme hakkında bilgi sahibiolacak,
  6. 6. 6HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (5/8)20. Bağlı öğretimde değerlendirme hakkında bilgisahibi olabilecek,21. Geleneksel öğretim ve Bağlı öğretim arasındakifarkları öğrenebilecek,22. Eleştirel düşünmenin tanımını öğrenebilecek,23. Eleştirel düşünmenin özellikleriniöğrenebilecek,
  7. 7. 7HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (6/8)24. Eleştirel düşünceye sahip bir bireyin sahip olmasıgereken genel özellikler öğrenebilecek,25. Eleştirel düşünmenin hangi uygulama alanlarındauygulandığını öğrenebilecek,26. Yansıtıcı öğrenimin tanımını yapabilecek,27. Yansıtıcı öğrenimin amacını öğrenebilecek,28. Yansıtıcı öğrenimin araçlarını sayabilecek.
  8. 8. 8HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (7/8)29. Yansıtıcı öğrenme sürecinin öğelerini söyleyebilecek.30. Yansıtıcı öğrenmenin özelliklerin söyleyebilecek,31. Yansıtıcı öğrenmenin uygulama adımlarınıöğrenebilecek,32. Yansıtıcı öğrenmenin nasıl gerçekleştirildiğiniöğrenebilecek,33. Yansıtıcı öğrenmenin yararlarını öğrenebilecek.34. Webquest’in tanımını yapabilecek,
  9. 9. 9HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)HEDEF VE KAZANIMLAR (8/8)35. Webquest’in çeşitlerini söyleyebilecek,36. Webquest’in hedeflerini açıklayabilecek,37. Webquest’in özelliklerini söyleyebilecek,38. Mobil Öğrenmenin tanımını yapabilecek,39. İnternet Tabanlı Mobil Araçlarını sayabilecek,40. Mobil Öğrenmenin özelliklerini sayabilecek,
  10. 10. 10ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERÖğrenmeVar olan bilgide becerilerde alışkanlıklar veyaeğilimlerde farklılıklar kazanma sürecidir.Yapılandırmacılık öğrenmeyi; Öğrencilerin varolan bilgisini toplumsal bağlam ve çözülecekolan sorun arasındaki etkileşim olarak açıklar.
  11. 11. 11ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERÖğrenci merkezli eğitimSınıfta öğretmeni değil öğrenciyi ortaya koyan,öğretmeni öğretici rolünden alıp onu rehber,kılavuz rolüne sokan; etkileşimi, sorgulamayıteşvik eden bir öğretim yöntemidir.
  12. 12. 12ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERDüşünme:Gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer kanallarlaelde edilen malumatı kavramsallaştırma, uygulama,analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş şeklidir.Düşünme “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve“eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde detanımlanabilir.12
  13. 13. 13ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLEREleştirmek :Bir düşüncenin, bir yargının, bir yapıtındoğruluğunu ya da yanlışlığını ortaya çıkarmak vegerçek değerini belirtmek için onu incelemekanlamına gelir.
  14. 14. 14ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERAğ nedir?Ağ birbirine kablolarla bağlanmış sunucu, yazıcı,bilgisayar, modem gibi birçok haberleşmeekipmanının en ekonomik ve verimli yoldankullanılmasıdır.
  15. 15. 15ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERE-Öğrenme nedir?Internet/Intranet(yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden,bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiyeulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş-zamanlı ya daeş-zamansız olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişimkurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkilerile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engelleriniortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitiminüstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenmedir.
  16. 16. 16ÖNBİLGİLERÖNBİLGİLERWWW, Web, ya da W3 (World Wide Web) nedir?Yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklıyapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekildeulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir.
  17. 17. 17SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENME
  18. 18. 18SORGULAYICISORGULAYICI ÖĞRENMEÖĞRENMESorgulayıcı öğrenme; bir olay,problem ya da durumhakkında doğruya ulaşmak için sorgulayarak bilgiedinme sürecidir.
  19. 19. 19SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulama süreci istem dışı olarak gelişmektedir.Mesela, insan olarak bizler çoğu zaman etrafımızdaolup bitenleri sorgulayarak anlamayaçalışmaktayız.Sesin geldiği tarafa doğru dönmekinsanlara yakınlaşmak bizleri sorgulama sürecinedoğru iter.
  20. 20. 20SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulama işlemi bilgi toplama ile başlar.Koklama,tatalma,duyma vb. algılar duyu organları yardımıylayapılarak sorgulama işlemine yardımcı olur.
  21. 21. 21SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmeyi sadece soru sorma şeklindekısıtlamak yanlıştır.(Bloom ve Edward,1993)Sorgulayıcı öğrenme soru sormaktan dahafazlasıdır.Etkileyici bir sorgulayıcı öğrenme,var olan bilgi veverileri anlamlı bir şekilde kullanma süreciniiçermektedir.
  22. 22. 22SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenme sürecinde karşılaşılan en büyükyanlışlık devamlı olarak doğru cevaba ulaşmaisteğidir. Ancak bu durum sorgulayıcı öğrenmedegeçerli bir durum değildir. Sorgulayıcı öğrenmede elealınan problemlere ve konulara en uygun çözümyollarını sorgulayarak üretmeleri istenmektedir.
  23. 23. 23SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖğretmen merkezli geleneksel sınıf ortamlarındasorgulayıcı öğrenme işlemine çok önemverilmemektedir.Öğrencilerin sınıf seviyesi arttıkça sorgulamaişleminin artması gerekirken ,geleneksel olarakişlenen derslerde öğrenci çok dinleyen,notalan,söyleneni tekrarlayan rolünü üstlenmektedir.
  24. 24. 24SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğretim ve geleneksel öğretimin karşılaştırılmasıSorgulamaya DayalıÖğretimGeleneksel ÖğretimÖğrenme Teorisi Yapılandımacı DavranışçıÖğrenciAktifPasifÖğrencilerinSonuçlara KatılımıArtan Sorumluluk Azalan SorumlulukÖğrencinin RolüProblem ÇözücüTalimatları Takip EdiciÖğretmenin Rolü Rehber / Yardımcı Yönetici / AktarıcıÖğretimin Amacı Süreç Odaklı Sonuç Odaklı
  25. 25. 25SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖğrencilere yüklediği sorumluluklar; Öğrenci ne öğrenmesi gerektiğine karar verir. Kaynakları ve bu kaynaklardan en iyi nasılöğrenileceğini belirler. Kaynakları uygun şekilde kullanması ve sonuçlarırapor etmesi gerekir. Öğrenme sürecinde kendi öğrenmesinideğerlendirebilmelidir.
  26. 26. 26SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı temelli bir öğrenme ortamında şuözellikler olmalıdır; Konu ya da üniteden çok soru odaklıdır. Öğrenmenin başlamasını sağlamak için konuylailgili genel bir yaklaşımla işe başlanılır. Soruların cevaplanmasında öğrencilere rehberlikedilir.
  27. 27. 27SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin özellikleri(1/2);1. Sorgulayıcı öğrenme ,öğrencilerin sorularsorarak,araştırarak ve verilen problemi analizederek bir sonuca ulaşmasını sağlar.2. Bu süreçte sorgulama,bir şeyi öğrenmeihtiyacından dolayı ortaya çıkar.3. Yaşam boyunca karşılaşılan problemleri vesorunları sorgulayarak ilerleme ve sorgulamabecerilerini kullanma ve bu becerilen kazanılmasınısağlama önemli bir yaklaşımdır.
  28. 28. 28SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin özellikleri(2/2);4. Bu yaklaşımdaki en önemli gerçek,öğrencilerinbizzat gözlemleyerek,yaşayarak ve düşünereköğreniyor olmasıdır.5. Böylece,öğrenciler tüm yaşamları boyuncagerekli olan bilgi ve becerileri öğrenmiş olurlar.6. Öğrencinin farklı sorgulama yöntemleriyardımıyla var olan bilgi düzeyini artırması vearaştırma,inceleme gibi yöntemlerlebilinmeyen şeylere yönelerek bilginingenellenmesi sorgulayıcı öğrenmenin dayanaknoktasıdır.
  29. 29. 29SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin ortaya koyduğu öğrenme yaklaşımı
  30. 30. 30SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEEtkili bir sorgulayıcı öğrenmenin sağlanabilmesiiçin gerekli olan öğretmen özellikleri;1. Öğretmenler öğrencilere konu ile ilgili açıkolmayan anlamları,kavramları ve ilişkilerianlamada yardımcı olmalı,2. Çalışılan konu ya da problemle ilgili tüm bilgilereve kaynaklara sahip olmalı,3. Öğrenciye bilgiyi sadece aktarmakla kalmayıpbilginin farklı yerlerde kullanılmasını,analizedilmesini ve sentezlemesini sağlamalı
  31. 31. 31SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenmenin Uygulama AdımlarıSorgulayıcı öğrenme tüm alanlara kolaycauygulanabilmektedir.Özellikle fen ve teknoloji alanlarında sorgulayıcıöğrenme ortamının özellikleri kullanılarak yapılmışbirçok çalışma mevcuttur.Bunun yanında tarih,ekonomi ve güzel sanatlar gibifarklı alanlarda da mevcuttur.
  32. 32. 32SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin Fen ve Teknoloji dalındauygulamaları ile ilgili araştırma sonuçları(2/3)Öğrencilerin sorgulayıcı öğrenme ile günlük yaşamdakifen olaylarını daha rahat yorumlayarak fenle günlükyaşamdaki olayların ilişkisini anladıkları görülmüştür.Fen bilgisi öğretmenlerinin derslerinde günlükyaşamdan örneklere yer vermesi öğrencilerin bunlarısorgulayarak öğrenmelerini sağlayacaktır.
  33. 33. 33SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı öğrenmenin Fen ve Teknoloji dalındauygulamaları ile ilgili araştırma sonuçları(3/3)Sorgulamaya dayalı öğretim bilimsel okuryazarlığıartırmada ve bilimsel süreçleri anlamada,bilgi dağarcığıve kavramsal anlamayı artırmada,eleştirel düşünmede,akademik başarı testleri için daha yüksek başarıları eldeetmede ve mantıksal-matematiksel bilgininyapılandırılmasında etkilidir.(Haury,1993)
  34. 34. 34SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenmenin Uygulama AdımlarıSorgulayıcı öğrenmede Wilder ve Shutteworth(2005)tarafından ortaya konan sorgulayıcı öğrenme modelisıkça kullanılmaktadır.Bu modelde süreç 5 aşamada elealınmaktadır.
  35. 35. 35SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı ÖğrenmeUygulama Adımları OluşturmaTartışmaDeğerlendirmeKeşfetmeSoru Sorma
  36. 36. 36SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Adımları(1/5)1. Soru sorma:Sorgulayıcı öğrenme soru sorarakbaşlar. Gerçek dünya bağlantılı sorularmerak çekme ilgi uyandırma vemotivasyonu sağlama için kullanılır.Burada önemli olan nokta ele alınansorunun bir keşfetme aşamasınagötürmesidir.Örnek; Ay neden şekil değiştirmektedir?
  37. 37. 37SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(2/5)2. Keşfetme:Keşfetme aşaması soru sorma aşamasındansonra gelen bir merak duygusu ve araştırmaisteği olarak tanımlanabilir.Öğrenenin tamamen kendisinin yaptığı ,bağımsız , kişisel bilgi toplama aşamasıdır.Öğrenen soruyu yeniden biçimlendirebilir,ya daüzerinde oynama yapabilir.
  38. 38. 38SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(3/5)3. Oluşturma:Yapılan araştırma sonucunda bilgi toplamaaşamasının sonuna gelindiğinde öğrenen,bilgiler arası ilişki kurmaya başlar.Öğrenen yeni,orijinal fikirleri,düşünceleri vekuramları kendi deneyimiyle elde ettiğibilgilerden harmanlayarak ortaya koyar.
  39. 39. 39SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(4/5)4. Tartışma:Bu aşamada öğrenen kendi bilgilerini başkasıile tartışır ve başkalarına aynı problemle ilgiligörüşlerini ve edindiği deneyimleri sorar.
  40. 40. 40SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESorgulayıcı Öğrenme Uygulama Alanları(5/5)5. Değerlendirme:Değerlendirme ya da diğer bir ismi ile yansıma,elealınan probleme geri dönerek elde edinilen bilgiışığında nasıl bir çözüm önerisi getirildiği üzerindedüşünme aşamasıdır.Öğrenen en başa dönerek problemi tekrar elealır,gözlemler yapar,alınan kararlar kontrol edilir veortaya konan çözümler üzerinde düşünülür.
  41. 41. 41SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖrnek 1Gökdelen yapımı;Bu projede öğrencilerdenkullanılan kırtasiye malzemeleri ile oluşturdukları birbina inşaatının ne kadar yük taşıyabileceğini sınıfagöstermeleri istenmektedir.Öğrencileroluşturacakları bina için önceden bir planlamayapmışlar,inşa için kullanacakları malzemeleribelirlemişlerdir.
  42. 42. 42SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMEÖrnek 2Öğrencilere bir gün içerisinde çevresindegördükler varlıkları listelemeleri istenir. Buvarlıkları benzerliklerine göre gruplandırmalarıistenir ve cansızlar grubu çıkartılır. Kalan canlılarbenzer özelliklerine göre tekrar gruplandırılır.Öğrencilere “Neden bazı canlıların bir grubabazılarını diğer gruplara koydukları” sorulur.
  43. 43. 43SORGULAYICI ÖĞRENMESORGULAYICI ÖĞRENMESınıf tartışması sonucunda oluşturulan gruplartahtaya yazılır. Öğrencilerin oluşturdukları gruplaragenel bir isim vermeleri istenir. Öğrencilerin yanlışgruplara dahil ettikleri canlılar belirlenerek nedenlerisorgulatılır ve doğru gruba dahil edilir. Öğrencilerin buçalışmalar sonucunda belirledikleri canlı gruplarınınisimleri verilir ve eksik kalan bilgiler tamamlanır.
  44. 44. 44BAĞLI(ANCHORED) ÖĞRETİMBAĞLI(ANCHORED) ÖĞRETİM
  45. 45. BAĞLI ÖĞRETİMBAĞLI ÖĞRETİMEğitimin en önemli amacı, öğretmenmerkezli eğitimden kurtulup araştırmacı,bilgiye ulaşma yollarını öğrenen, eleştireldüşünceye sahip, analiz ve sentezyeteneğini geliştiren, öğrendiklerini sosyalve özel yaşantılarında kullanabilmebecerisine sahip bireyler yetiştirmekolmalıdır.45
  46. 46. BAĞ(ANCHOR) NEDİR?BAĞ(ANCHOR) NEDİR?Bağın sözlük anlamı çapa ile bir şeyidemirlemek, sabitlemektir.Bağlı öğretimde ise öğrenenler için zenginbir bilgi kaynağı sağlayan büyük bir bilgitabanı, bir çevre ayarlamasıdır.46
  47. 47. BAĞ’IN ÖZELLİKLERİBAĞ’IN ÖZELLİKLERİ Öğrencilerin ihtiyaçları olan bilgiyi görmelerini veönemli amaçları belirlemelerini, bunları günlükyaşama uygulamalarını sağlar. Hikayelerden oluşur. Öğrencileri geniş bir bağlamda konuya odaklar. Konu hakkında temel bir ön bilgi sunar. Genellikle video materyallerinden oluşur.47
  48. 48. BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bağlı öğretim, John Bransford’unliderliğinde Vanderb’da CognitionTeknoloji Grubu tarafından geliştirilenteknoloji temelli öğrenme için büyükbir paradigmadır.48
  49. 49. BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bağlı öğretim, bir problem üzerine temellendirilensenaryolar vasıtasıyla, bu senaryoların içine gizlenen yeniilke ve kavramlarla öğrencileri araştırma yapmaya,varsayımlarda bulunmaya, bulduklarının doğruluğunudenetlemeye ve anlamlandırmalar yapmaya iten biröğretim yöntemidir.49
  50. 50. BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/3)Bu yaklaşım içinde öğrenciler verilen problemiincelerken, problemin çözümü için gerekli olançözümü geliştirirken “gerçekçi bir rol” içinegirerler.Örneğin, öğrenciler temel uçuş bilgilerini, havaakımı konusunu, yerçekimini, türbülansı veaerodinamik kuralları öğrenirken ve araştırırkenbir pilotu canlandırmak zorunda kalırlar. 50
  51. 51. BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/4)BAĞLI ÖĞRETİM NEDİR? (4/4)Bağlı öğretimde bilişsel esneklik kuramıkullanılır.Bilişsel Esneklik Kuramı: Sonucu tek bir yollaaçıklanamayan problemlerin sonucuna ulaşmakiçin kendi dalımızın bilgileri haricindeki problemlealakalı diğer konuların bilgisine sahip olmak ve bubilgileri karşılaştırarak doğru sonuca ulaşmaktır.51
  52. 52. BAĞLI ÖĞRETİMİN PRENSİPLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN PRENSİPLERİTüm öğrenme ve öğretme etkinlikleri bir içeriğe görehazırlanmış bir problem durumu yada durumçalışmasına dayanan bir “olay” etrafında gerçekleşir.Tüm kaynak ve materyaller öğrencilerin araştırma veincelemesine olanak sağlamalıdır(internet temelliöğrenme. Teknoloji odaklı araç ve gereçler vb).52
  53. 53. BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (1/2)BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (1/2)Bağlı öğretim ilk olarak 1990’daVanderbilt Üniversitesi’nde Bilişim veTeknoloji grubu tarafından teknolojimerkezli bir öğretim yöntemi olarakortaya çıkmıştır.53
  54. 54. BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (2/2)BAĞLI ÖĞRETİMİN TARİHİ (2/2)Bağlı öğretimin dayanak noktasını etkileşimli videoCD’ler oluşturmaktadır. Bilişim ve Teknoloji grubutarafından yapılan araştırmalarda öğretmen veöğrencilere gerçekçi ve karmaşık problemlerinçözülmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlananetkileşimli CD’ler Durumsal-Bağlı öğretimin temelinioluşturmuştur.54
  55. 55. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(1/8)(1/8)Bağlı öğretim, durumlu öğrenmenin bir farklıçeşitidir.55
  56. 56. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(2/8)(2/8)Bilginin uyarlandığı bir durum, hikaye veyametinlerle anlatılır.56
  57. 57. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(3/8)(3/8)Probleme dayalı öğrenmeyle ilişkilidir.57
  58. 58. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(4/8)(4/8)Açık uçlu problemler kullanılır, ama ipuçlarını içerirveya problemin çözüm iskeletine veri yerleştirir.58
  59. 59. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(5/8)(5/8)Öğrenme materyalleri öğrencilere bir probleminasıl çözeceklerine karar verme denemeleriyapmaları için açıklayabilen zengin kaynaklarıiçerir.59
  60. 60. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(6/8)(6/8)Problem üzerinde çalışma ve problem hakkındadüşünme fırsatlarını öğrencilere sağlamaihtiyacını vurgular.60
  61. 61. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(7/8)(7/8)Bağlı öğretimde grup veya işbirlikçiproblem çözme olanağı mevcuttur.61
  62. 62. BAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİBAĞLI ÖĞRETİMİN ÖZELLİKLERİ(8/8)(8/8)Program amaçları, öğrencilere durum üzerinde aktifolarak kullanma, sorgulama, ilişki kurma ve keşfetmegibi olanaklar sağlar (Kevin oliver, 1999).62
  63. 63. BAĞLI ÖĞRETİMİN DİĞERBAĞLI ÖĞRETİMİN DİĞERKURAMLARDAN FARKIKURAMLARDAN FARKIBağlı öğretimi diğer öğrenme kuramlarındanayıran en önemli özellik kullanılan öykülerinkeşfetme ve tartışma odaklı olması ve teknolojimerkezli olarak hazırlanmasıdır (Moore veParker, 2006).63
  64. 64. BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELAMAÇLARI (1/3)AMAÇLARI (1/3) İşe yaramaz, durağan bilginin üstesindengelebilmek. Bilgiyi etkin bir şekilde yapılandırmayıdestekleyecek ilginç ve gerçekçi bağlamlartasarlamak. Gerçek durumlara dayalı sorun çözme içinöğretmen ve öğrencinin birlikte araştırmayapabileceği, deneyimleri paylaşımlıkullanabileceği bir çevre oluşturmak. 64
  65. 65. BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMEL AMAÇLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMEL AMAÇLARI(2/3)(2/3) Bilgi ve becerileri parçalara ayırmadantümdengelimci bir yapıda öğrencilerin bütüncülolan amaçları başarabilme yeteneklerinigeliştirmek. Öğrencilerin etkili iletişim becerilerini vebağımsız düşünme ve öğrenme becerilerinigeliştirmek.65
  66. 66. BAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELBAĞLI ÖĞRETİMİN TEMELAMAÇLARI (3/3)AMAÇLARI (3/3) Öğrencileri etkin kılarak öğrenci merkezli sınıflaroluşturmak. Öğretmenin rehber, koç rolünü üstlenereköğrencileri ile birlikte öğrenen konumuna geçiponlarla işbirliği içinde araştırma yapmasını sağlamak.66
  67. 67. BAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARI(1/2)(1/2)1. Olay ya da öykü yardımıyla çözülecek olanproblemin işlem basamakları öncedenbelirlenmelidir.2. Problem kolay ve çabuk çözülebilirolmamalıdır.3. Öykülerin anlatımı ya da sunumu için kesinlikleçoklu ortamdan yararlanılmalıdır.4. Öğretmen öğrencilerin öyküden bilgiçıkarmasına yardımcı olmalıdır. 67
  68. 68. BAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN UYGULAMA ADIMLARI(2/2)(2/2)5. Öğrencilere problemin çözümünde tekrar keşfetme gibiteknik özellikler mutlaka sağlanmalıdır.6. Öğrenciler problem için geliştirdikleri çözüm yollarınısınıfta sunmalıdır.7. Ortaya konan fikirlerin güçlü ve zayıf yönleritartışılmalıdır.8. Orijinal senaryo dışında beyin fırtınası yöntemlerikullanılarak tartışma ortamları oluşturulmalıdır. 68
  69. 69. BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (1/2)BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (1/2)1. Hedef yapılar: Hedef yapılar bağlı öğretimintemelidir.2. Aktif öğrenci katılımı: Bu yöntemde, öğrencininbilgisini kendisinin oluşturmasına yardımcı olunur.3. İçerik: Öğrenmenin gerçekleştiği alandır vekaçınılmaz olarak öğrenme üzerinde çok büyük biretkisi vardır.69
  70. 70. BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (2/2)BAĞLI ÖĞRETİM TEKNİKLERİ (2/2)4. Uygulanabilirlik: Bu düzeyde öğrenciden kendisi içinyeni olan bir sorunu çözmesi istenir.5. Farkındalık: Öğrencinin tutum ve eğilimleri hakkındailk sinyalleri aldığımız basamak olarak görünmektedir.6. Bilişsel Çıraklık: Bilişsel çıraklık, öğrencilerin etkinlikve toplumsal etkileşim ile gerçek uygulamalardaöğrencilerin kültürlenmesidir.70
  71. 71. BAĞLI ÖĞRETİMİN TASARIMBAĞLI ÖĞRETİMİN TASARIMİLKELERİİLKELERİ1. Üretici Öğrenme biçimi,2. Videoya Dayalı Sunu Biçimi3. Hikaye Etme Biçimi (Narrative Format)4. Problem Karmaşası (Problem Compleksity)5. Senaryo İçerisine Yerleştirilmiş Veri Tasarımı6. İlişkili Maceralar Grubu (Transfer İçinİmkanlar)7. Programla Bağlantı Kurma71
  72. 72. BAĞLI ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİNBAĞLI ÖĞRETİMDE ÖĞRETMENİNROLÜROLÜBağlı öğretim öğrenci merkezli bir öğrenmeyönetimidir. Bu yüzden Öğretmen rehber veçalıştırıcıdır (antrenördür).Öğretmen rehber, koç rolünü üslenerek öğrencileri ilebirlikte öğrenen konumuna geçip onlarla işbirliği içindearaştırma yapar.72
  73. 73. Nasıl Çözmeli’ adlı çağının ötesindekiyapıtında Polya (1987) problemçözmedeki araştırmalara temel olacakbir temel ortaya koymuştur.Halpern sonuna kadar gitme inadının daproblem çözme sürecinde önemli biretken olduğuna dair örnekler vererek,Polya’ya katılmıştır.Bağlı Öğretimde Problem Çözme (1/2)Bağlı Öğretimde Problem Çözme (1/2)73
  74. 74. 1. Problemi anlamak. Neyi biliyoruz? Verilernedir? Şartlar nedir?2. Plan geliştirmek. Bu tip bir şeyi daha öncegördün mü? Buna benzer bir problemi dahaönce gördün mü? Problemi yeniden kurabilirmisin?3. Planı uygulamak.4. Sonucun kontrol edilmesi. Mantıklı mı?Kullanışlı mı?Bağlı Öğretimde Problem Çözme (2/2)Bağlı Öğretimde Problem Çözme (2/2)74
  75. 75. BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(1/3)(1/3)Bağlı öğretimin savunduğu öğrenciyidüşünmeye dayalı amaçlar belirlemesine,sorunu anlamasına, tek başına analiz etmeye vebilgi düzenleme becerilerini geliştirmesine, nasılöğrenileceğini öğrenmesi ve öğrenilecek şeyinfarkına varmasına yardımcı olacak etkinlikler vedeğerlendirmeler sunulmalıdır. (Regina veShute, 1992)75
  76. 76. BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(2/3)(2/3)Öğretmenler öğrenmeyi gösteren değişikkanıtlar toplamalıdırlar.Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış gözlemlergörüşmeler, çalışma örnekleri, çalışmayaprakları, proje çalışmaları, performanslar vesunular, performans sınavları, değişik biçimdekısa cevaplı sorular değerlendirmedekullanılabilir.76
  77. 77. BAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRMEBAĞLI ÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME(3/3)(3/3)Bağlı öğretim açısından değerlendirmeye bakışaçısının temelini, hazırlanacak programdaçözülecek problemler içine yerleştirilmişuygulamalar, karşılıklı geribildirimler, gerçekhayatla bağlam kurma ve çoklu bakış açılıperformans değerlendirmesi oluşturmaktadır.77
  78. 78. BAĞLIBAĞLI ÖĞRETİMÖĞRETİM İLE GELENEKSELİLE GELENEKSELÖĞRETİMİNÖĞRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (1/2)KARŞILAŞTIRILMASI (1/2)Geleneksel Öğretim Bağlı ÖğretimÖğrencinin pratik yapmaktansa teorikbilgilerle donatılmayı hedeflemektedir.Yani ezbere öğrenmeEzber bilgiyi saf dışı ederek, öğrenciyeyaratıcılığını geliştirmeyi sağlayanortamlar yaratır.Sınıfı etkin grup bilincine yardımcı olanbir atmosfer oluşturmamaktadır.korkununolduğu bir ortama bile çevirebilmektedir.İlginç bir konu öğrenmede daha aktif birşekilde öğrencileri cesaretlendirmeyeyardımcı olan bir ortam sağlamaktadır.Geleneksel öğrenme anlayışı bilgiyiamaç olarak kabul eder.Bilgiye bir öğrenme aracı olarak bakar.78
  79. 79. BAĞLIBAĞLI ÖĞRETİMÖĞRETİM İLE GELENEKSELİLE GELENEKSELÖĞRETİMİNÖĞRETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI (2/2)KARŞILAŞTIRILMASI (2/2)Geleneksel Öğretim Bağlı ÖğretimÖğrencilerin “ne öğrenmesi gerektiği”üzerinde durmaktadır.“Öğrencilerin nasıl öğrenecekleri”sorusuna cevap arar.Öğretmen bilgi takdimcisidir. Öğretmen sınıf yöneticisi, rehber, yolgösterici ve koçluk görevi yapmaktadır.Pasif öğrenme vardır. Aktif düşünme vardır.Öğrenme yöntemleri öğrenmeleringerçek hayatla bağlantısını sağlayamaz.Öğrenmede gerçek yaşamlabağlantıyı sağlar.79
  80. 80. BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(1/3)(1/3) Öğrencilerin bilgiyi uygulayarak daha fazlabağımsız düşünür olmalarını sağlar. Problemin çözümünde öğretmen – öğrencietkileşimini artırır. Problemlerin gerekli ipucu ve keşfe dayalı olarakverilmesi, öğrencinin bilgiyi transfer etmebecerisini geliştirir.80
  81. 81. BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(2/3)(2/3) Öğrenmenin kalıcılığını artırır, Bilginin anlaşılmasının kolaylaştırır, Öğrenci aktif katılımını sağlar, Öğrenilenlerin gerçek yaşamla ilişkilendirir, Problemlerin gerekli ipucu ve keşfe dayalıolarak verilmesi, öğrencinin bilgiyi transferetme becerisini geliştirir.81
  82. 82. BAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN YARARLARI(3/3)(3/3) Öğrenciyi öğrenmeye cesaretlendirir. Öğrenciyi eleştirel düşünmeye ve keşfetmeyesevkeder. Öğrenciyi etkili problem çözmeye sevkeder. Zengin öğrenme ortamları sağlar (Kevin oliver,1999). Zayıf (ezber) bilgiyi kırar. Öğrenme sürecinin kalitesini arttırır.82
  83. 83. BAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI(1/2)(1/2) Problemi formüle etme becerileri zamanalır. Önceden yerleştirilmiş bir programdanbahsetmek zordur. Geleneksel sınıflara göre daha fazlaeğitim teknolojisi araçlarına ihtiyaçduymaktadır.83
  84. 84. BAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARIBAĞLI ÖĞRETİMİN SINIRLILIKLARI(2/2)(2/2) Yöntem hakkında öğretmen ve öğrencitarafından yeterince bilgi sahibiolunmaması yanlış öğrenmelere vezaman kaybına neden olabilir. Geleneksel öğretim yaklaşımına göredaha fazla zamana ihtiyaç vardır.84
  85. 85. BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARIBAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI(1/2)(1/2)Bereket Köyü Projesi (Özerbaş)Türkiyede, Özerbaş (2003)’ın geliştirdiği projedir. Yaklaşık 20 dakikauzunluğunda bir videodisk kaydıdır. Bu videodiskte Matematiksel birgezi planlama problemi sunulmuştur. Baş kahraman Selim, susuz kalanBereket köyüne su getirmek amacıyla bir geziye çıkar. Pamuk dededensu haritasını almaya karar verir ve suyu bulduğu kuyunun üzerineçıkrığı inşa etmeyi planlar. Hikaye Selim’in iki olası sorun üzerindedüşünürken sona erer:“Pamuk dededen aldığı su haritasını okuyabilecek midir?“Kuyunun üzerine çıkrığı inşa edebilecek midir?” 85
  86. 86. BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI (2/2)BAĞLI ÖĞRETİM UYGULAMALARI (2/2)Jasper Woodbury problem Çözme Serisi(Vanderbild, 1998)Yurtdışında , Bransford ve CTGV Üniversitelerinin geliştirdiği ‘Jasper’dizisidir. Öğrencilere izlettirilen VCD’nin ardından, onlara Jasper’ınkayığını, gece karanlığında, elindeki para ve yakıtla eve ulaştırıpulaştıramayacağı sorulmuştur. Bu macera öğrencilerin çözmektebaşarılı olması beklenen on beş matematiksel yan hedefiçermektedir. Jasper dizileri bağlaşık öğrenme ve probleme dayalıöğrenmenin bir örneğini sunmaktadır. Jasper hikayeleri problemlerisunmak için görsel bir hikaye formatı kullanır. Öğrenciler durum veproblemi anlamak için bir videodiskten video segmentleriseyrederler.Öğrenciler için uygun materyaller, problem çözmeyle ilgili fikirlerinolduğu kaynak ortamların “içine iyice yerleştirilmiş” veri ve yönergeyesahiptir (Bransford, 2001).86
  87. 87. 87ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME
  88. 88. 8888Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiççekinmeden açıkça ifade etmeye,içten inandıklarını savunmaya, bunakarşılık da başkalarının samimîdüşüncelerine saygı beslemeyealıştırmalıyız. Aynı zamanda onlarıntemiz yüreklerinde; yurt, ulus, aileve yurttaş sevgisiyle beraberdoğruya, iyiye ve güzel şeylere karşısevgi ve ilgi uyandırmayaçalışmalıyız. Bence bunlar çocukterbiyesinde, ana kucağından enyüksek eğitim ocağına kadar heryerde, her zaman üzerindedurulacak önemli noktalardır. Ancakbu suretledir ki, çocuklarımızmemlekete yararlı birer vatandaş vemükemmel bir insan olurlar.
  89. 89. 89ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMETANIM:Öğrenme ortamında güvenilir ve ilişkili bilgiyeulaşmak için yapılan doğru düşünme yollarınaeleştirel düşünme denir.89
  90. 90. 90ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMEBaşka bir tanımda;Eleştirel düşünme ne yapılması gerektiğine kararvermeye odaklanmış anlamlı, sorumlu ve yansıtıcıdüşünmedir.90
  91. 91. 91ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME Eleştiri sadece iyi ya da kötü yönleri ortayaçıkarmak değil övgü ve yergiyi birlikte içerennesnel bir yargılamadır (İzgören, 2003). Acımasızca yargılamaktan ziyade, karşılıklıöğrenmeye, iletişime, paylaşıma imkântanıyan bir yapıya sahiptir (İnam, 1994).91
  92. 92. 92ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME Eleştirel düşünme, genel anlamda yüksekdüşünce becerileri ile birebir ilişkili olupöğrencinin bilgiyi doğru şekilde kullanıp karaverilmesi ile ilgilenir. Bu süreç boyunca öğrenci, verilen problemi;92
  93. 93. 93Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (1/4)Olması Gereken Genel Özellikler (1/4) Delilleri dikkatli ve özenli şekilde kullanır. Düşünceleri sıralamasını bilir ve onları uyumluve mantıklı şekilde kullanır. Alternatif yolların muhtemel sonuçlarını tahminedebilir.93
  94. 94. 94Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (2/4)Olması Gereken Genel Özellikler (2/4) Geçerli ve geçersiz sonuçları doğru şekilde ayırır. Bir kararı destekleyen yetersiz delillerin varlığını tespiteder. Mantıksal ve bilgiye dayalı verilerin arasındaki farkıanlayabilir.94
  95. 95. 95Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (3/4)Olması Gereken Genel Özellikler (3/4) Benzerlikleri ve zıtlıkları fark edebilir. Bağımsız olarak öğrenebilir. Bir bireyin anlama düzeyinin kısıtlı olduğununfarkındadır ve düşüncelerini bunu göz önündebulundurarak ortaya koyar.95
  96. 96. 96Eleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipEleştirel Düşünceye Sahip Bir Bireyin SahipOlması Gereken Genel Özellikler (4/4)Olması Gereken Genel Özellikler (4/4) Problem çözme becerilerini öğrenilen konunundışındaki alanlarda uygulayabilir. İlişkisiz olan kavramları sözel olarak dilegetirebilir ve delilleri ortaya koyar. Karşı düşünceleri sorgulayabilir ve ortaya konanfikirlerin geçerliliğini delillerle gösterir.96
  97. 97. 9797
  98. 98. ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (1/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (1/6)Akılcılık Duygu ve hislerden çok, sebeplere ve verilere güvenir. Söylenti ve duyumlardan çok, delilleri kullanır ve eldeedilen deliller vasıtasıyla çözüm arar.9898
  99. 99. 99ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (2/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (2/6)Kişisel Farkındalık Dürtülerin ve önyargıların etkilerini tarttığımız zamankendi varsayımlarımızı, önyargılarımızı, yanlılığımızıveya bakış açımızı fark ettiğimiz zaman, eleştireldüşünürüz.99
  100. 100. 100ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (3/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (3/6)Dürüstlük Eleştirel düşünme bireyin dürüst olmasını gerektirir. Duygusal yada bilişsel durumlarda bireykarşısındakini yanıltmaktan olduğunca kaçınır.100
  101. 101. 101ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (4/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (4/6)Açık Fikirlik Mantıklı gelen tüm sebepleri değerlendirir. Farklı yorumlara açıktır. Muhtemel olan farklı yönleri ve çözümleri düşünür.101
  102. 102. 102ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (5/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (5/6)Disiplin Hızlı karar vermekten ve acelecilikten uzak durur. Duyarlıdır, zamanı iyi kullanır, dikkatlidir, titizdirve ayrıntılandırmayı sever.102
  103. 103. 103ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (6/6)ELEŞTİREL DÜŞÜNCE ÖZELLİKLERİ (6/6)Yargılama Farklı varsayımları, düşünceleri ve bunlarınözelliklerini ve ele alınan konuyla ilişkisini kavrar. Kullanılan delilin güçlü -zayıf yanları ve kapsamınıkavrar.103
  104. 104. 104Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (1/2)Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (1/2)Birey eleştirel düşünme sürecinde; birleştirmetutarlık, uygulanabilirlik, yeterlik ve iletişim kurmagibi zihinsel etkinlikleri gerçekleştirilir.Tutarlılık: Eleştirel düşünen, düşüncedekitezatlıkları ortadan kaldırabilmedir.Birleştirme: Eleştirel düşünen, düşüncenin tümboyutlarını ele alabilmelidir.104
  105. 105. 105Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (2/2)Eleştirel Düşünmenin Ana Kuralları (2/2)Uygulanabilme: Kişi anlayabildiklerini de ekleyerekanladıklarını bir modelde uygulayabilmelidir.Yeterlilik: Eleştirel düşünen kişi, deneyimlerini vesonuçlarını sağlam bir şekilde oturtabilmelidir.İletişim Kurabilme: Eleştirel düşünen kişi,düşüncelerini birleştirerek anladıklarını çevresineanlaşılabilir bir şekilde iletebilmelidir.105
  106. 106. 106106Eleştirel Düşünmenin YararlarıEleştirel Düşünmenin Yararları Özgür düşünmeyi geliştirme Problem çözme becerisini kazanma Farklı yönlerden bakabilme Karar verme stratejilerini güçlendirme Bilgi ve görgüyü arttırma Mantıklı düşünme Eleştirel Düşünme Beceriler
  107. 107. 107Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (1/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (1/8)Eleştirel düşünmenin tüm alanlarında ve sınıfaktivitelerinde kullanılabileceğini belirtmek yanlışolmaz. Eleştirel düşünme sınıf ortamlarında, evödevlerinde, sınavlarda ve diğer projelerde çokkolay kullanılabilir.107
  108. 108. 108Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (2/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (2/8)Sınıf içi OrtamlarSeçilen konu alanına bağlı olarak öğrencilerin elealınan konuya eleştirel şekilde yaklaşabilecekleriöğrenme yöntemlerini kullanmayı içerir.Örneğin; öğrencilere sorularsorma, sınıf içi tartışmalar yapma108
  109. 109. 109Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (3/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (3/8)Münazara ÖrneğiÖğrencilerden daha önceden münazaradatartışmak istedikleri bir konu belirlemeleriistenebilir. Öğrenciler eğitim konusunu seçebilirlerve bu konuda kendi olanaklarıyla hazırlık yaparlar.Öğrenciler , geleneksel eğitimi savunanlar veöğrenci merkezli eğitimi savunanlar olarak ikigruba ayrılırlar ve münazaraya başlarlar.109
  110. 110. 110Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (4/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (4/8)LaboratuarlarÖğrencilerin uygulama yapma imkanlarının çokolduğu durumlarda farklı bilimsel yöntemlerkullanılarak eleştirel düşünme becerilerikullanılabilir.Örneğin; fen, teknoloji, biyoloji vb. derslerinde110
  111. 111. 111Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (5/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (5/8)Ev ÖdevleriHem geleneksel okuma ev ödevleri, hem özelolarak belirlenmiş yazım ödevleri öğrencilerineleştirel düşünmelerini arttırmak için kullanılır.111
  112. 112. 112Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (6/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (6/8)Nicel ÖrneklerMatematiksel ödevler ve uygulamalar, günlükhayatın farklı aşamalarında kullanılan istatistikselödevler öğrencilerin problem çözme becerilerinive eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesinisağlar.112
  113. 113. 113Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (7/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (7/8)Dönem ÖdevleriBir konu etrafında öğrenciden kendi düşünceleriniaçıklamasını, başkalarının düşünceleriylekarşılaştırmasını ve sentez yapmasını istemekeleştirel düşünmeyi arttıran önemli faktördür.113
  114. 114. 114Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (8/8)Eleştirel Düşünmenin Uygulama Alanları (8/8)SınavlarAçık uçlu, çoktan seçmeli vb. sınavlar öğrencilerinbilgileri ham olarak alıp ezberlemek yerineeleştirel düşünmeyi güçlendirmek içinkullanılabilir.Örneğin; yorum soruları, kompozisyon sorularıeleştirel düşünme becerilerini arttırır.114
  115. 115. 115ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNMEEleştirel düşünmeyi öğrenmek; Soru sormak ve analiz etmek, Düşünce ve eylemler için neden bulma, Sonuç çıkarmak ve çıkarsamada bulunmak, Kavramları ve fikirleri açıklamak için açık bir dil kullanmak, Ölçütler, nedenler ve kanıtlara dayalı yargılarda bulunmakdemektir.115
  116. 116. 116ELEŞTİREL DÜŞÜNMEELEŞTİREL DÜŞÜNME116Eleştirel Düşünme Eleştirel Olmayan DüşünmeMantıksal düşünme Mantıksal olmayan düşünmeDeneysel (ampirik) düşünme Sezgisel düşünmeYararcı (pragmatik) düşünme Arzuya dayalı düşünmeKuşkucu düşünme Otoriteye dayalı düşünme
  117. 117. 117ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (1/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (1/5) Eleştirel olmak demek İnsanın her zamanolumsuz olması ve her şey hakkında aşırıeleştirici olması demek değildir. Eleştirel olmakdemek olumlu olarak kullanılır. Buradatanımlanan insan her zaman "niçin, nasıl, şöyleolursa ne olur" sorularını soran insan değildir.Eleştirel düşünme problemlere, sorulara vekonulara nasıl yaklaştığınızdır.117
  118. 118. 118ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (2/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (2/5) Eleştirel düşünürler, anlamak için uğraşırlarmeraklarının canlı kalmasını sağlarlar, karmaşıklıklarakarşı sabırlı olurlar ve çatışmaların üstesinden gelmekiçin zamana yatırım yapmaya hazırdırlar.118
  119. 119. 119ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (3/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (3/5) Eleştirel düşünürler, kişisel tercihlerin tarafındadırlar vekanıtlar yararsız olduğu zaman da hüküm vermeyierteleyerek yargılarını kanıtlara dayandırırlar. Yenideliller hata verdiği zaman yargılarını gözden geçirirler.119
  120. 120. 120ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (4/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (4/5) Eleştirel düşünürler diğer insanların fikirleri ile ilgilidirlerve bundan dolayı diğer insanlarla aynı düşüncedeolmasalar bile onları dikkatlice dinlemeyeve okumaya isteklidirler.120
  121. 121. 121ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (5/5)ELEŞTİREL DÜŞÜNÜRLER (5/5) Eleştirel düşünürler, önyargısız uygulama yaparlarkendilerinin kontrol edilmesinden ziyade duygularınıkontrol etmeyi tercih ederler ve hareket etmeden öncedüşünürler.121
  122. 122. 122YANSITICI ÖĞRENMEYANSITICI ÖĞRENME
  123. 123. 123
  124. 124. 124
  125. 125. 125YANSITICI ÖĞRENME (1/8)YANSITICI ÖĞRENME (1/8)Yansıtıcı öğrenme,bireyi verilen görevle ilgili neyibaşarıp başarmadığını ve neyin öğrenildiğinisorgulamasını sağlamasının yanı sıra verilen görevinbaşarılması için nelerin yapılması gerektiğini söyler(Given,2002).
  126. 126. 126YANSITICI ÖĞRENME(2/8)YANSITICI ÖĞRENME(2/8)Kuramsal temelleri ilk kez John Dewey(1933) tarafından atılan bu model,artık günümüzde gelişmiş birçokülkenin hizmet öncesi öğretmeneğitimi programlarında yeralmaktadır.1980’li yıllardan bu yana,yansıtıcı uygulamalar ile ilgiliçalışmalara değinilmektedir.
  127. 127. 127YANSITICI ÖĞRENME(3/8)YANSITICI ÖĞRENME(3/8)Sorumluluk bilincine sahip eğitimciler veöğrenciler,öğrenme-öğretme sürecinde yerinegetirdikleri bir takım sorularla mercek altına alarakürettikleri yanıtlar doğrultusunda, daha iyiyi yapmayaçalışarak öğretimin niteliğini artırma arayışıiçerisindedirler.
  128. 128. 128YANSITICI ÖĞRENME (4/8)YANSITICI ÖĞRENME (4/8)Yansıtıcı öğrenme beş önemli soru etrafında toplanır;Öğrenmeyi sorgulama: ”Ben öğretebilecek miyim?”Akademik ön hazırlık:”Neleri öğreteceğim?”Öğrenmenin içeriği:”Öğrenciler nasıl öğrenecek”Öğrenmeyi örgütleme: ”Ben nasıl ve ne şekildeöğreteceğim?”Okul ve kültürel anlamda: ”Niçin biz öğreteceğiz?”
  129. 129. 129YANSITICI ÖĞRENME (5/8)YANSITICI ÖĞRENME (5/8)Yansıtıcı öğrenme, başkalarının duygularına önemvermeyi ön plana çıkaran, öğretimdeyapılandırmacılığı önemseyen bir sorgulamayaklaşımı ve yaratıcı sorun çözme etkinlikleribütünüdür (Henderson1996).
  130. 130. 130YANSITICI ÖĞRENME (6/8)YANSITICI ÖĞRENME (6/8)Öğrenmede yansıtma basitçe, öğretim süreci sırasındave sonrasında, öğretim ortamında neler olup bittiğinidüşünmek ve bu düşünceler ışığında bir takımdeğişiklikler yapmak olarak açıklanabilir(Mc.Collum 2002).
  131. 131. 131YANSITICI ÖĞRENME (7/8)YANSITICI ÖĞRENME (7/8)Yansıtıcı öğrenme, öğrenme-öğretme ortamındaolanlar üzerinde düşünüp eylemlerde bir takımdeğişikliklere gitmek olarak tanımlandığına göre, hemöğretmenlerin hem de öğrencilerin öğrenme-öğretmeortamları hakkında veri toplamaları gerekmektedir.
  132. 132. 132YANSITICI ÖĞRENME (8/8)YANSITICI ÖĞRENME (8/8)Yansıtıcı öğrenmede veri toplama araçlarışunlardır:
  133. 133. 1331- ÖĞRETİM GÜNLÜĞÜ1- ÖĞRETİM GÜNLÜĞÜYazılı ya da kayıtlı öğretim deneyimiraporlarıdır.Günlük, öğretmen ya da öğrencilerinöğretim-öğrenim işine verdikleri yazılı yanıtlardır.
  134. 134. 1342-DERS RAPORLARI2-DERS RAPORLARIDers raporları, öğretmene dersin temel özelliklerinihatırlatmaya yarayan listeler ya da çizelgelerdir.
  135. 135. 1353-ARAŞTIRMA VE ANKETLER3-ARAŞTIRMA VE ANKETLERÖğretimin özel yönleri üzerine bilgi toplamak içindüzenlenmiş araştırma ve anketlerdir.
  136. 136. 1364-SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI4-SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARIDers ya da dersin bir parçasının kayıtlarıdır.Dersteyaşanan olaylara ilişkin gerçeklerin tam anlamıylayansıtılabilmesi ancak onların ses ve görüntükayıtlarının tutulması ile mümkün olur.
  137. 137. 1375-GÖZLEM5-GÖZLEMÖğretmenlerin, elde edilen yansıtmalarla sınıflarındaneler olup bittiğini daha nesnel bir biçimde görüpdeğerlendirme fırsatı buldukları gözlem tekniği,stajyerlerin bir öğretmenin sınıfını gözlemlemesi ya dabir öğretmenin başka bir meslektaşının sınıfınıgözlemesi biçiminde yapılabilir.
  138. 138. 138Eylem araştırması, öğretmenin sınıftaki öğrenmeöğretme etkinliklerini incelemesi ve bu incelemelerdenyola çıkarak uygulamalarında bir takım değişiklikleregitmesi biçiminde tanımlanabilir(Kemmis ve McTaggart 1988) .6-EYLEM ARAŞTIRMASI (1/5)6-EYLEM ARAŞTIRMASI (1/5)
  139. 139. 139Örnek: Japon bir İngilizceöğretmeni, derste İngilizce kullanımoranını arttırmak istiyordu.Bununiçin, öncelikle iki hafta, süreyledersini kaydetti ve kayıt kasetlerinidinlediğinde, %70 İngilizce, %30Japonca kullandığını fark etti.6-EYLEM ARAŞTIRMASI (2/5)6-EYLEM ARAŞTIRMASI (2/5)
  140. 140. 140Kasetleri tekrar dinlediğinde, sınıfyönetimi ve dönüt vermedeJaponcaya başvurduğunugördü.Daha sonra bu iki durumdaJaponca kullanma oranını azaltmakiçin bir plan oluşturdu.6-EYLEM ARAŞTIRMASI (3/5)6-EYLEM ARAŞTIRMASI (3/5)
  141. 141. 141İlk önce sınıfında tamamen İngilizce kullanan birrehbere müracaat etti. Onda, sınıf yönetiminde vedönüt vermede en çok kullanılan ifadeleri öğrenipküçük kartların üzerine not etti.Bu kartların masasında en göze çarpan yere koydu;sınıf yönetiminde ve dönüt vermede bu kartlardakiifadelerden yararlandı.6-EYLEM ARAŞTIRMASI (4/5)6-EYLEM ARAŞTIRMASI (4/5)
  142. 142. 142Bir süre sonra, bu kartlaragereksinim duymadan dersiişlemeye başladı.Dersi tekrar kaydettiğinde,Japonca kullanımında önemliderecede bir azalmanınolduğunu gördü.(Richards1990).6-EYLEM ARAŞTIRMASI (5/5)6-EYLEM ARAŞTIRMASI (5/5)
  143. 143. 6-OTOBİYOGRAFİ6-OTOBİYOGRAFİBireyin kendisi yani hayatı ile ilgili yazılı olarakbilgi vermesine dayanan bir tekniktir.Otobiyografide amaç: bireyin davranışlarınıngerisinde bulunan ihtiyaçları ve tutumları tespitetmektir.
  144. 144. 144YANSITICI ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ (1/2)YANSITICI ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ (1/2) Günlük tutma, sınıf gazetesi hazırlama, makaleyazma, kompozisyon yazma, çizim yapma,akranlarla konuşma vb. şekilde sınıf ortamındave dışında uygulanabilir. Mutlaka akran değerlendirmesi ve sınıf içitartışma içermelidir. Verilen bir okuma ödevinde bulunan bir karakterhakkında yazılmış yazıya cevap olarak verilebilir.
  145. 145. 145YANSITICI ÖĞRENMEYANSITICI ÖĞRENMEÖZELLİKLERİ(2/2)ÖZELLİKLERİ(2/2) Verilen öykülerde bulunan toplumsal ve ahlakiolaylar arasında ilişkilendirme yapılmasını sağlarve gerçek hayatla yapılan ilişkilendirmeöğrencinin daha çok deneyim kazanmasınısağlar. Akademik çalışmalar üzerindeyapılabilir.Öğrencilerin grup çalışmaları sınıfiçinde değerlendirilir ve grupların neyi başarıpneyi başaramadıkları akran değerlendirmesiiçinde tartışılır.
  146. 146. 146YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(1/3)(1/3)1-Olayın Kendisi Yansıtıcı öğrenmenin başlangıç noktası, dersverme ya da bir öğretim etkinliği vb. bir öğretmeolayı olmalıdır. Öğretmenin başlattığı öğretim olayında kendibireysel öğretimi odak noktası olurken, biryandan da öğrencilerin öğretimin ortayakoyduğu yaklaşımlar hakkında gözlem yaparakve düşünerek motive olmaları istenir.
  147. 147. 147YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(2/3)(2/3)2-Yansımaların toplanması Yansıtıcı öğrenme ikinci aşama, öğrencilerinolayda ne olduğunu incelemelerinden ve karşıtarafa aktarmalarından oluşur. Olayın yazılı olarak tanımlanması, olayın sesli yada görsel olarak kaydedilmesi ve tekrarizletilmesi, olayla ilgili öğrencilerin bir kontrollistesi kullanması ya da hatırlatıcı notlar almasıikinci aşamada yapılmaktadır.
  148. 148. 148YANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN UYGULAMA ADIMLARI(3/3)(3/3)3-Yansıtıcı cevaplar ve değerlendirme Üçüncü aşamada odak noktasını, olayın objektifolarak değerlendirilmesi oluşturur. Öğrenciler ortaya konulan olayı derinlemesineolarak tartışırlar, kendi deneyimleri hakkındasorular sorarlar ve olayda önemli görülen yerlersınıf tartışması kullanılarak irdelenir veöğretmen geri bildirim yapar.
  149. 149. 149YANSITICI ÖĞRENME NASILYANSITICI ÖĞRENME NASILGERÇEKLEŞTİRİLİR?GERÇEKLEŞTİRİLİR?
  150. 150. 1501-ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE1-ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENEYANSITMASIYANSITMASIÖğrenciler, öğretmenin etkililiğini değerlendirebileceken önemli kaynaktı. İşlenen dersin ne denli verimliolduğuyla ilgili bilgiler, en sağlıklı biçimde öğrencidenalınabilir.
  151. 151. 151ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE YANSITMASININÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENE YANSITMASININYOLLARIYOLLARI Dönütler Göz teması-soru yanıt yoluyla Öğrenci günlükleri Sınav kağıtları Öğrencilerle görüşmeler Anketler Haberleşme tartışma listeleri
  152. 152. 1522-ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE2-ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYEYANSITMASIYANSITMASIÖğretmen, öğrencilerin öğrenme stratejileri,biçemleri, tutumları ve başarıları konusundatopladığı bilgileri çözümleyerek elde edeceğiverilerle öğrencilere daha çok yardımcı olabilir.
  153. 153. 153ÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE YANSITMASINDAÖĞRETMENİN ÖĞRENCİYE YANSITMASINDAKULLANILAN ARAÇLARKULLANILAN ARAÇLAR Günlük,sormaca ve görüşme Görüntü ve ses kayıtları E-posta listeleri Web tabanlı anketler İnternet ortamında kurulacak gruplar
  154. 154. 1543-ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİYE3-ÖĞRENCİNİN ÖĞRENCİYEYANSITMASIYANSITMASISeçilen öğrencinin başkanlık edeceği toplantılardaya da internet ortamında kurulan ve yalnızcaöğrencilerin üye olduğu haberleşme-tartışmaortamı kanalıyla öğrenciler olumluluklarıpaylaşabilir,bireysel ya da ortak sorunlara çözümarayabilirler.
  155. 155. 1554-ÖĞRETMEN ÖĞRETMEN4-ÖĞRETMEN ÖĞRETMENYANSITMASIYANSITMASIHer öğretmen dersten sonra kendi kendine soracağı birtakım soruların yanıtlarını kendi kendine üretmeyeçalışarak, öğrenme ya da öğretme becerilerinigeliştirebilir.
  156. 156. 156ÖĞRETMENİN YA DA ÖĞRENCİNİN KENDİ KENDİNEYANSITMASIÖğretmenler İçin ; Öğrenciler İçin ;Bu derste hangi sorunlarla karşılaştım vebu sorunu daha iyi nasıl çözebilirdim ?Bugünkü dersten sonra aklıma takılansorular nelerdir?Bu dersi en az bu derece etkili başkahangi yöntemle işleyebilirdim ?Bugün öğretilenlerle ilgili başka neleryapabilirim?Bugün neleri iyi yapamadım? Bugün tam olarak anlayamadığım bir şeyvar mı? Nasıl öğrenebilirim?Çözüm nedir?Bu sorulardan bazıları şunlardır:
  157. 157. 157ÖĞRETMENİN ÖĞRETMENE YANSITMASINDAÖĞRETMENİN ÖĞRETMENE YANSITMASINDAKULLANILAN ARAÇLARKULLANILAN ARAÇLARÖğrenme ve öğretme sürecinin niteliğini artırmakamacıyla yapılabilecekler şöyle sıralanabilir: Gözlem formları Ses ve görüntü kayıtları Öğrencilerle görüşme Değerlendirilmiş sınav kağıtları Öğretmenlerin tutacakları günlükler
  158. 158. 158YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(1/3)(1/3) Öğretimin genel niteliğini artırır. Bilişsel gelişmenin yanı sıra, duyuşsal vedevinişsel gelişmede kolaylık sağlar. Öğrenci-öğretmen ve öğretmen-öğretmenetkileşimi artırır.
  159. 159. 159YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(2/3)(2/3) Sorunların, çatışmaların çözümünü doğallaştırıpkolaylaştırır. Kişilerin kendi yeteneklerini ve ilgilerinikeşfetmesini sağlar. Öğretmenin öğrencilerini daha iyi tanımasınısağlar. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güdüsünü artırır.
  160. 160. 160YANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARIYANSITICI ÖĞRENMENİN YARARLARI(3/3)(3/3) Öğretmenin dersini, öğrencilere ve kendiyeteneklerine göre planlamasını ve geliştirmesinisağlar. Öğretmenler, karşılıklı deneyim ve görüşalışverişiyle, yalnızca kendi deneyimlerine dayalıolarak değil, başkalarının deneyimlerine vegörüşlerine dayalı olarak da kendi öğretme veöğrenme süreçlerini kolaylaştırırlar.
  161. 161. 161AĞ ARAŞTIRMASI ( WEBQUEST)AĞ ARAŞTIRMASI ( WEBQUEST)
  162. 162. 162WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?WebQuest, öğrencinin etkileşim içinde olduğubilginin belli bir ölçüde veya tamamen internetüzerindeki kaynaklardan veya video konferansaracılığıyla sağlandığı araştırma yönelimli biraktivitedir.
  163. 163. 163WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?Ağ Araştırması, tasarlayıcısı Bernie Dodge tarafından“Bilginin tamamının ya da bir kısmının öğrencitarafından internetten edinildiği araştırmaya dayalıetkinlik” olarak tanımlanmaktadır.
  164. 164. 164WEBQUEST NEDİR?WEBQUEST NEDİR?March Ağ Araştırmasını, internette gerekli kaynaklarabağlantı kuran ve öğrencilerin araştırmalarında, açıkuçlu sorularında, kişisel uzmanlık gelişimlerinde ve yeniöğrenilmiş bilgileri daha ayrıntılı bir öğrenmeyedönüştüren grup çalışmalarında motive eden güvenilirbir öğrenme yapısı şeklinde tarif etmiştir.
  165. 165. 165WEBQUEST’ İN TARİHİWEBQUEST’ İN TARİHİWebquest Bernie Dodge ve Tom March tarafından1995 yılında San Diego State Üniversitesi’ndegeliştirilmiştir.
  166. 166. 166WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ
  167. 167. 167WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ• Kısa Süreli WebquestÖğretim Hedefi:Bilgi kazanımı ve entegrasyon. Öğrenciler önemliölçüde yeni bilgiler edinir ve bu bilgileri anlamlı halegetirir. 1-3 ders süresince olabilir.
  168. 168. 168WEBQUEST TÜRLERİWEBQUEST TÜRLERİ• Uzun Süreli WebquestÖğretim hedefi:Bilgiyi geliştirmek ve sadeleştirmek. 1-4 hafta sürebilir.
  169. 169. 169UZUN WEBQUESTLERUZUN WEBQUESTLER
  170. 170. 170WEBQUEST HEDEFLERİWEBQUEST HEDEFLERİ (1/4)I. Öğrenci Motivasyonu ve Orijinallik Öğrencileri motive edebilmek için öğretmenin,onların kişisel olarak ilgilerini çeken bir webquestoluşturması gerekir. Aynı zamanda öğrencilerin gerçek bir işlemüzerinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekildeotantik olmalıdır.
  171. 171. 171WEBQUEST HEDEFLERİWEBQUEST HEDEFLERİ (2/4)II. Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi:Öğrencilerin elde ettikleri bilgileri uyarlamaları beklenir.Bu amaçla; Yapıcı beceriler geliştirebilir, Karşılaştırmalar yapabilir, Hipotez kurabilir, Sonuçlar çıkarabilirler.
  172. 172. 172WEBQUEST HEDEFLERİ(3/4)III. İşbirliğine Dayalı ÖğrenmeWebquest etkinliği grupla birlikte çalışmayı öğretmekveteşvik etmek için idealdir.
  173. 173. 173WEBQUEST HEDEFLERİ (4/4)WEBQUEST HEDEFLERİ (4/4)iv. Süreç ve ErişimWebquestler önceki ve sonraki etkinliklere bağlantılariçermelidir. Erişim konusundaki sınırlılıklar üreticilik içindesteğe ve güdüye dönüştürülmelidir.
  174. 174. 174WEBQUEST BÖLÜMLERİWEBQUEST BÖLÜMLERİ
  175. 175. 175WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)1. Giriş:Öğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğineyönlendirmelidir.Farklı yöntemlerle öğrencinin ilgisiniuyandırmalıdır.Durumu ortaya koymalı ve duruma ilişkin ön bilgisunmalıdır.
  176. 176. 176WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (1/6)1. GirişÖğrenciyi konuya ve kendisini nelerin beklediğineyönlendirmelidir.Farklı yöntemlerle öğrencinin ilgisiniuyandırmalıdır.Durumu ortaya koymalı ve duruma ilişkin ön bilgisunmalıdır.
  177. 177. 177GİRİŞ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKÜnlü bir reklam şirketinde ürün tanıtım tasarımcısıolarak işe alındınız yalnız işe devam edebilmek içinkendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Sizden özel birhastanenin amblemini yapmanız isteniyor. Tabibunun için iyi bir Photoshop kullanıcısı olmanızgerekiyor. Kendinizi kanıtlayıp işinizde daha birçokprojeye imza atmaya var mısınız? Evet ise devamedelim.
  178. 178. 178WEBQUEST BÖLÜMLERİ (2/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (2/6)2. GörevYapılabilir, ilginç, güdüleyici, otantik ve öğrencitarafından yönlendirilebilir olmalıdır.Etkinliğin sonunda öğrencinin ne yapmasınıistediğimize ilişkin bir açıklama içermelidir.Bir ürün veya sözlü sunum olabilir.
  179. 179. 179GÖREV BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEK1.Adım: Öncelikle bir Photoshop programı edinelim.2.Adım: Amblemi yapılacak olan hastane hakkında araştırmayapalım.3.Adım: Photoshop programını öğrenelim.4.Adım: Değişik tarzda amblem ve logo çalışmalarını gözdengeçirelim5.Adım: Kendimize ait süper bir tasarım planlayalım.6.Adım: Elimizdeki tüm verilerle uygulamaya geçelim.
  180. 180. 180WEBQUEST BÖLÜMLERİWEBQUEST BÖLÜMLERİ (3/6)3. SüreçAçık bir şekilde tanımlanmış adımlarİşlemi başarmak için gerçekleştirilmesi gerekensürecin gözden geçirilmesini sağlar.Öğrenmeye ilişkin tavsiyeler sunabilir.Öğrencilerin gerçekleştirmesi gereken adımlar açıkve öz bir şekilde öğrencilere sunulmalıdır.
  181. 181. 181SÜREÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKSÜREÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKPhotoshop programı edinmek için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz:-http://www.gezginler.net/modules/mydownloads/singlefile.php?download=adobe-photoshop&lid=1077* http://www.google.com/ adresinden amblemi yapılacak hastanenin ne gibiözellikleri olduğunu öğrenebilirsiniz.* Aşağıdaki linklerden Photoshop hakkında ayrıntılı bilgiler edinebilirsiniz:- http://www.photoshopderslerim.com/- http://www.photoshop-tr.com/* Değişik amblem ve logo çalışmalarını aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz:- http://cid-21932aabd2db202c.skydrive.live.com/self.aspx/.Documents/LOGO%20TASARIMI.dochttp://www.webdersleri.com/sayfa.asp?id=873*Kurşun kalem ve A4 kâğıdı ile bir amblem tasarlayın programda uğraşırken kolaylıkolması için.*Artık planı uygulama vakti. Tasarladığınız planı programda yapmaya çalışın.
  182. 182. 182WEBQUEST BÖLÜMLERİ (4/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (4/6)4. DeğerlendirmeElde edilen bilgilerin ne şekilde organizeedileceğini, sonuçların nasıl değerlendirileceğini,değerlendirme kriterlerinin neler olduğunu içerir.Değerlendirme, genelde dereceleme ölçeği (rubrik)kullanılarak gerçekleştirilir.
  183. 183. 183DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ İÇİNDEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ İÇİNÖRNEKÖRNEKZAYIF ORTA İYİ1.Adım:2.Adım:Photoshop programıedinilemediAmblemi yapılacakhastane hakkındaaraştırma yapılmadı.Photoshop programı başkasıyardımı ile edinildiAmblemi yapılacak hastanehakkında çok az araştırmayapıldı.Photoshop programıbaşarılı bir şekildeedinildi.Amblemi yapılacakhastane hakkında yeterliaraştırma yapıldı.3.Adım:4.Adım:Photoshop programıöğrenilemediDeğişik tarzda amblemve logo çalışmalarıaraştırılmadı.Photoshop programı çok azöğrenildi.Değişik tarzda amblem velogo çalışmaları çok azaraştırıldı.Photoshop programıyeterince öğrenildi.Değişik tarzda amblemve logo çalışmalarıyeterince araştırıldı.5.Adım:6.Adım:Bir amblem tasarımıplanlanamadı.Amblem yapılmadı.Tasarımı planlanan amblemyapabilecek türde değil.Amblem düzgün olmadı.Güzel bir amblemtasarımı planlandı.İstenilen tarzda güzel biramblem oluşturuldu.
  184. 184. 184WEBQUEST BÖLÜMLERİ (5/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (5/6)5. SonuçWeb sorgusu sona erdirilir. Öğrencilere neöğrendikleri veya ne başardıkları anlatılır.Öğrenciler, deneyimlerini diğer alanlaragenişletmeleri konusunda teşvik edilir.Sonuçlar ve başarılar üzerinde düşünceleröğrencilerle paylaşılır.
  185. 185. 185SONUÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKSONUÇ BÖLÜMÜ İÇİN ÖRNEKBravo! birçok kişinin sürekli adını duyduğu amauğraşmaya korktuğu bir program öğrenmiş oldun.Ayrıca sana verilen kısa bir bilgi hakkında araştırmayapabilme yeteneği kazandın. Bu sayede buradasenaryo olsa da bir şirketin etkili elemanlarındanolabileceğini kanıtladın.
  186. 186. 186WEBQUEST BÖLÜMLERİ (6/6)WEBQUEST BÖLÜMLERİ (6/6)6. Bilgi KaynaklarıÖğrencinin işlemi gerçekleştirmesi sırasında yardımcıolması amacıyla öğretmen tarafından belirlenmiş websitelerinin adreslerini ve web ortamı dışındakikaynakları içerir.İşlemleri gerçekleştirmek için gerekli bilgi kaynaklarınabağlar da içerebilir.
  187. 187. 187BİLGİ KAYNAKLARI İÇİN ÖRNEKBİLGİ KAYNAKLARI İÇİN ÖRNEK1. http://www.google.com/2. http://www.photoshopderslerim.com/3. http://www.photoshop-tr.com/4. http://www.webdersleri.com/sayfa.asp?id=8735. http://antisistem.blogcu.com/6. www.gencgrafiker.com7. www.salgit.com
  188. 188. 188ÖRNEK WEBQUESTÖRNEK WEBQUEST•http://boteneunef.blogcu.com/webquest-ornegi/5425707•http://sahdowfax.blogcu.com/assure-ile-alakali-webquest/543
  189. 189. 189MOBİL ÖĞRENMEMOBİL ÖĞRENME
  190. 190. 190MOBİL ÖĞRENME NEDİR?MOBİL ÖĞRENME NEDİR?M-öğrenme, eğitim ihtiyaçlarını mobil araçlaryardımıyla karşılamayı düşünen bir uzaktan eğitimmodelidir.
  191. 191. 191MOBİL ÖĞRENME NEDİRMOBİL ÖĞRENME NEDİR?Mobil öğrenme, mobil bilişim ile e-öğrenme alanlarınınbirlikte değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ve belirlibir yere bağlı olmadan e-öğrenme içeriğine erişebilme,dinamik olarak üretilen hizmetlerden yararlanma vebaşkalarıyla iletişimde bulunmayı sağlayan bir öğrenmebiçimidir. (O’Malley, Vavoula, Glew, Taylor, Sharples veLefrere, 2003)
  192. 192. 192MOBİL ÖĞRENME NEDİRMOBİL ÖĞRENME NEDİR?Öğrenen; Derslerine masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar,PDA, mobil telefonu, vb. araçlar ile ulaşabilir, Bu dersler ile ilgili bilgileri edinebilir vedeğerlendirebilir, Sınav alabilir ve Bu yaptığı işlemler veritabanında saklandığı içinöğrenen ile ilgili değerlendirme raporları alınabilir.
  193. 193. 193MOBİL ÖĞRENMEDE KULLANILANTEKNOLOJİLER Cep telefonu, Video kamera, Fotoğraf makinesi, Mp3, Mp4 çalarlar, Müzik, İnternet, E-mail, E-kitaplar, Oyunlar,
  194. 194. 194PODCASTPODCASTPodcast, mobil öğrenmede yaygın olarak kullanılanses ve videonun geniş bir kitleye iletimini sağlar.Youtube, Gcast, TalkShoeiTunesPodlinez, LiquidTalk gibi podcast araçlar vardır.
  195. 195. 195İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARIARAÇLARI Sunucular, Mobil Telefonlar, Cep Bilgisayarları (PDA), Tablet Bilgisayarlar, Dizüstü Bilgisayarlar.
  196. 196. 196İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARIARAÇLARI
  197. 197. 197İNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEİNTERNET TABANLI MOBİL ÖĞRENMEARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASIARAÇLARININ KARŞILAŞTIRMASITablo 1
  198. 198. 198MOBİL ÖĞRENMEMOBİL ÖĞRENMETablo 2
  199. 199. 199
  200. 200. 200MOBİL ÖĞENMENİN AVANTAJLARIMOBİL ÖĞENMENİN AVANTAJLARI Yaşam Boyu Öğrenme, Farkında Olmadan Öğrenme, İhtiyaç Anında Öğrenme, Zaman ve Mekan Bağımsız Öğrenme, Yer ve Şartlara Göre Ayarlanan Öğrenme, Cihazların taşınabilirliği, Diğer aygıtlarla kolay iletişim kurabilme ve yaygınlık.
  201. 201. 201MOBİL ÖĞENMENİN DEZAVANTAJLARIMOBİL ÖĞENMENİN DEZAVANTAJLARI Çevresel faktörler (gürültü), Kendi kendine öğrenme becerisinin yetersizliği, Küçük ekranlar, Sınırlı bant genişliği, Mobil cihazlarının fiyatlarının ve internete erişimücretinin yüksek olması, Cihazın ve verinin güvenlik problemleri, Öğrenme başarısını doğrulamak zor.
  202. 202. 202MOBİL ÖĞRENMENİNDEZAVANTAJLARICihazGüvenlikÖğrenenÇevreMobilöğrenmedesınırlılıklarınolmasıKüçük ekranFiyatlarınyüksek olmasıSınırlı bantgenişliğiTeknoloji açıdan bilgili olmasıKendi kendine öğrenme becerilerininyetersizliğiBaşarısını doğrulamak zorGürültüHava koşullarındandolayı web eerişememeCihazıngüvenlikproblemleriVerinin güvenlikproblemleri
  203. 203. 203KAYNAKÇA (1/4)KAYNAKÇA (1/4)1. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri EnstitüsiFen Bilgisi Öğretmenliği Yüksek Lisans Tezi-Sabriye Nihan TAŞKOYAN2. Özel Öğretim Yöntemleri kitabı-Dr.Ahmet FeyziSatıcı3. Collins, A.- A Cognitive Theory of InguiryTeaching4. Demirel, Ö.- Genel Öğretim Yöntemleri
  204. 204. 204KAYNAKÇA (2/4)KAYNAKÇA (2/4)5. Ülgen, G.- Eğitim Psikolojisi6. Babadoğan, C.- Sorgulayıcı ÖğrenmeKuramı(Ankara Üni., Eğitim Bilimleri)7. The Turkish Online Journal of EducationalTechnology – TOJET April 2004 ISSN: 1303-6521volume 3 Issue 2 Article 23(tablo 1)8. C.Wang, B.Liu, J.Horng, G.Chen, Using MobileTechniques in Improving Information Awarenessto Promote Learning Performance, p. 106, ThirdIEEE International Conference on AdvancedLearning Technologies(ICALT03), 2003.(tablo 2)
  205. 205. 205KAYNAKÇA (3/4)KAYNAKÇA (3/4)9. M. G. Moore, Towards a theory of independentlearning and teaching, Journal of10.Higher Education. Vol. 44, Issue 9, 1973, pp 661-679.11. P.J. Gore, Developing and teaching online courses ingeology at the two-year college level in Georgia.Computers & Geosciences. Vol. 26, Issue 6, 2000, pp641-646.12.Özaygen, A., Internet’e dayalı uzaktan eğitim. Bilimve Teknik. 388.http://www.biltek.tubitak.gov.tr/dergi/00/mart/internete.pdf, 2000.
  206. 206. 206KAYNAKÇA (4/4)KAYNAKÇA (4/4)13. P.Seppala & H.Alamaki, Mobile Learning inteacher training, Journal of Computer AssistedLearning,Vol:19, 2003, pp 330-335.14. Bulun, M., Gülnar, B. ve Güran, M.S. (2004).Eğitimde mobil teknolojiler, The Turkish OnlineJournal of Educational Technology,Vol:3,issue:2.15. Sempozyum: XVIII. Ulusal Eğitim BilimleriKurultayı (örnekler)

  ×