Dobrodošli	
  v	
  PM	
  	
  (delavnici…	
  
	
  
…7	
  KLJUČNIH	
  ORODIJ	
  IN	
  TAKTIK	
  
VSEBINSKEGA	
  MARKETINGA	
  	
  
	
  
Izhodišče	
  delavnice	
  
1.  Sprememb	
  komunikacijskega	
  okolja…?	
  	
  A	
  kaj	
  to	
  
pomeni	
  za	
  načrtova...
3	
  +	
  1	
  
•  Kaj	
  je	
  vsebinski	
  markeFng	
  	
  in	
  zakaj	
  je	
  “must	
  	
  have”	
  za	
  
podjetja?	
...
Ogrevanje…	
  
•  Obrnite	
  se	
  k	
  sosedu	
  –	
  poiščite	
  nekoga	
  s	
  
katerim	
  boste	
  par.	
  
•  Naloga:...
Analiza	
  
•  Kdo	
  je	
  govoril	
  predvsem	
  o	
  predstavitvenih	
  
podatkih	
  podjetja?	
  
•  Kdo	
  je	
  opis...
 
Kako	
  zbudiF	
  pozornost,	
  vzpostaviF	
  
odnos,	
  zgradiF	
  razumevanje	
  	
  in	
  
ustvariF	
  interes?	
  
	...
Svet	
  okoli	
  nas	
  je	
  sestavljen	
  iz	
  
zgodb	
  
Več	
  kot	
  60%	
  	
  časa	
  komuniciranja	
  
med	
  nami	
  je	
  sestavljeno	
  iz	
  
pripovedovanja&poslušanja	
 ...
Zakaj	
  imamo	
  radi	
  zgodbe?	
  
Zgodbe	
  so	
  psihološko	
  orodje,	
  ki	
  
omogoča	
  dojemanje	
  sveta	
  okoli	
  nas	
  
in	
  nam	
  tako	
  omo...
Zgodbe	
  kot	
  avionski	
  simulatorji	
  
Pazite,	
  kako	
  razlagate	
  svet	
  okoli	
  
sebe.	
  KajF	
  takšen	
  bo.	
  	
  
-­‐	
  Erich	
  Heller,	
  britan...
Če	
  so	
  zgodbe	
  pomemben	
  del	
  
komunikacijskega	
  sveta	
  okoli	
  nas	
  in	
  
ljudje	
  z	
  njihovo	
  po...
Odgovor	
  je	
  jasen:	
  
	
  
Podjetja	
  	
  

MORAJO	
  	
  
(o	
  sebi)	
  pripovedovaF	
  zgodbe!	
  
Če	
  jih	
  ne	
  bomo…	
  
	
  
…bodo	
  zgodbe	
  o	
  nas	
  
pripovedovali	
  drugi	
  !	
  
Vsak	
  od	
  nas	
  ima	
  izkušnjo,	
  kaj	
  se	
  zgodi	
  
ko	
  zgodbe	
  o	
  nas	
  pripovedujejo	
  drugi	
  
• 
...
Ampak,	
  tu	
  se	
  zgodba	
  o	
  zgodbah	
  šele	
  
začne…	
  
	
  Kaj	
  je	
  dobra	
  zgodba,	
  s	
  katero	
  la...
Podatki,	
  slogani,	
  oglasi,	
  PR	
  sporočila,	
  številke	
  
same	
  po	
  sebi	
  še	
  niso	
  zgodbe…	
  
 

Popust	
  15%	
  
Je	
  to	
  zgodba?	
  
Zgodbe	
  ne	
  obstajajo	
  same	
  po	
  sebi	
  
•  Obstajajo	
  podatki….	
  
•  …zgodbe	
  pa	
  	
  je	
  potrebno	
...
Dobre	
  zgodbe	
  nastanejo,	
  ko…	
  
•  …	
  dobijo	
  obliko,	
  ki	
  sploh	
  omogoča,	
  da	
  jo	
  
poslušalci	
...
Kdo	
  in	
  zakaj	
  bi	
  poslušal	
  našo	
  
zgodbo?	
  
•  Za	
  ljudi	
  so	
  pomembne	
  zgodbe,	
  ki	
  zadevajo...
 
Nasvet:	
  

•  Če	
  želiš	
  	
  zares	
  zbudiF	
  pozornost,	
  je	
  morda	
  
dobro	
  začeF	
  s	
  poslušanjem.	...
Zgodba	
  o	
  zgodbah	
  
•  Zgodbe	
  lahko:	
  povemo,	
  zapojemo,	
  narišemo,	
  
fotografiramo,	
  posnamemo…	
  
• ...
Storytelling	
  =	
  storydoing	
  
 
Smisel	
  vsake	
  zgodbe	
  je	
  	
  

	
  
Odpiranje/graditev/utrjevanje	
  

ODNOSA	
  
	
  
	
  
3	
  ključi	
  za	
  komunikacijsko	
  uspešnost	
  
•  Dobre	
  zgodbe	
  so	
  jedro	
  učinkovitega	
  
komuniciranja	
...
 
Zgodbe	
  so	
  v	
  jedru	
  vsebinskega	
  
markeFnga:	
  	
  
	
  
zgodbe	
  so	
  gorivo,	
  CM	
  je	
  ogenj.	
  
...
Vsebinski	
  markeFng	
  je	
  nov	
  strateški	
  
pristop	
  h	
  komuniciranju	
  podjeFj	
  s	
  
kupci	
  in	
  drugi...
CM,	
  m,	
  PR	
  na	
  google	
  iskanju	
  
Kaj	
  	
  je	
  vsebinski	
  markeFng:	
  
•  Celovit,	
  strateški	
  in	
  prakFčno	
  uporaben	
  
odgovor	
  na:	
  
...
Različni	
  vidiki	
  vsebinskega	
  markeFnga	
  
–  Produkcija	
  vsebin	
  	
  

–  Produkcija	
  lastnih	
  medijev:	
...
Razlogi	
  za	
  vzpon	
  VM	
  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Nemoč	
  	
  (neučinkovitost)	
  oglaševalskega	
  markeFnga	
  
Š...
Kaj	
  se	
  dogaja?	
  
•  ZDA:	
  2.000-­‐5.000	
  markeFnških	
  sporočil	
  dnevno	
  
•  Več	
  kot	
  200	
  mio	
  ...
•  Premik	
  iz	
  „push“	
  markeFnga	
  v	
  „pull“	
  
markeFng	
  je	
  postal	
  imperaFv	
  za	
  graditev	
  in	
  ...
Količina	
  informacij,	
  ki	
  jih	
  sodoben	
  kupec	
  
prouči	
  pred	
  nakupom	
  
10,4

5.27

Povprečno	
  št	
  ...
ZMOT	
  
Ključni	
  naloga	
  vsebinskega	
  markeFnga	
  
	
  
•  ZasnovaF	
  atrakFvne	
  vsebine…	
  
•  ….v	
  ustreznih	
  for...
 

Trije	
  temeljni	
  Fpi	
  medijev	
  
§  Kupljeni	
  mediji	
  

	
  
§  Lastni	
  mediji	
  (newsleser,	
  blog,	
...
 

	
  USPEŠNA	
  PODJETJA	
  SE	
  SPEMINJAJO	
  
IZ	
  ZAKUPNIKOV	
  OGLASOV	
  V	
  
USTVARJALCE	
  VSEBIN	
  IN	
  MED...
Potrebujemo	
  novo	
  kombinacijo	
  
kompetenc	
  
UREDNIŠKO	
  VSEBINSKE	
  

TEHNOLOŠKE	
  	
  
KOMPETENCE	
  

VSEBIN...
E-­‐knjiga
	
  

Screencast
	
  
Strip/ilustracija
	
  

Bela	
  knjiga
	
  

Virtualni	
  
dogodek
	
  

Digitalna	
  
re...
7	
  ORODIJ	
  VSEBINSKEGA	
  
MARKETINGA	
  
(KOS)	
  VSEBINE	
  
Vsebinski	
  element,	
  ki	
  omogoča	
  
mulFplikacijo	
  
Običajno	
  članek…	
  
….	
  ki	
  postane:	
  
–  Infografika	
  
–  20	
  objav	
  na	
  FB-­‐ju	
  
–  3	
  novice	
  z...
Dovolj	
  velik	
  kos	
  vsebine?	
  
•  Članek/blog	
  objava	
  
•  Video	
  
•  Intervju	
  
•  Galerija	
  fotografij	...
Obrazec	
  za	
  pripravo	
  vsebin	
  
CHECK	
  LISTA	
  za	
  vnaprej	
  načrtovane	
  
nadgradnje	
  	
  
	
  
DISTRIBU...
Kdo?	
  	
  
INTERNO	
  ALI	
  EKSTERNO…	
  
	
  
UREDNIK	
  	
  
Z	
  razumevanjem	
  markeFnga/podjetja	
  in	
  
potreb...
Kontekst	
  
1+1=3...	
  
	
  
…	
  kadar	
  je	
  kos	
  vsebine	
  del	
  medija…	
  
	
  
…	
  medij	
  =	
  ciljna	
  ...
E-­‐NOVIČNIK	
  
„E-­‐NOVIČNIK“	
  	
  kot	
  del	
  vsebinskega	
  
markeFnga	
  
Koliko	
  je	
  star	
  e-­‐mail?	
  
•  42	
  let	
  (letos	
  oktobra)	
  

	
  
Ali	
  še	
  funkcionira?	
  
•  Po	
  teh	
  leFh	
  je	
  še	
  vedno	
  eno	
  najučinkovitejših	
  orodij	
  

	
  
Definicija	
  vsebinskega	
  e-­‐novičnika	
  
	
  
E-­‐novičnik	
  je	
  časovno	
  planirano,	
  periodično	
  
sporočilo...
Vrste	
  e-­‐novičnikov	
  
•  Množični	
  e-­‐novičnik	
  	
  
–  Organsko	
  pridobljene	
  baze	
  
–  Kupljene	
  baze...
Pogoji	
  za	
  kakovosten	
  e-­‐novičnik	
  
•  Pridobljena	
  baza	
  (naslovi)	
  
	
  
•  Vsebina	
  
...ostalo	
  je...
Zakaj	
  sploh	
  imeF	
  novičnik	
  
• 
• 
• 
• 
• 

Učinkovit	
  glede	
  na	
  vložek	
  
Hitra	
  kreacija	
  
Enosta...
Kaj	
  je	
  pomembno?	
  
• 
• 
• 
• 

Naslov	
  
Dizajn	
  
Vsebina	
  
Distribucija	
  
Naslov	
  (subject)	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
• 
• 
• 
• 
• 

Zanimiv	
  
Pr...
Dizajn	
  
Kaj	
  je	
  bilo	
  prej?	
  Dizajn	
  ali	
  tekst?	
  
Ali	
  res	
  ni	
  dobrega	
  dizajna	
  brez	
  pra...
Vsebina	
  
• 
• 
• 
• 
• 

Jasna	
  smer/namen	
  
Relevantnost	
  
Zanimivost	
  
Kakovost=novinarska	
  kompetenca	
  
...
Primer	
  	
  

Gumbi	
  za	
  deljenje	
  na	
  
družabna	
  omrežja	
  

Slike	
  ustvarjajo	
  vizualni	
  
interes	
  ...
FormaF	
  vsebin	
  
•  Novice	
  
•  Izobraževalne	
  vsebine	
  
•  TesF	
  	
  
•  NasveF	
  
	
  
…V	
  različnih	
  o...
Distribucija	
  

Top	
  10	
  ponudniki	
  (priljubljen	
  MailChimp	
  je	
  na	
  14.	
  
mestu	
  (Vir:	
  toptenrevie...
Segmentacija	
  
• 
• 
• 
• 
	
  

Po	
  interesni	
  skupini	
  
Po	
  obdobju	
  vpisa	
  
Po	
  akFvnosF	
  naročnikov	...
Primeri	
  in	
  vprašanja	
  
Kakšen	
  je	
  zadovoljiv	
  open	
  rate?	
  
• 
• 

Nizek	
  8%	
  do	
  visok	
  45%	
 ...
BELA	
  KNJIGA	
  
Ni	
  knjiga,	
  ni	
  članek	
  
Kaj	
  je	
  bela	
  knjiga	
  
Best	
  Case	
  Scenario	
  
	
  
•  Bela	
  knjiga	
  je	
  način	
  kako	
  izobraževaF	...
Kako	
  (in	
  kje)	
  jih	
  najdemo	
  
•  Bele	
  knjige	
  so	
  povsod	
  vendar...	
  
•  TisF,	
  ki	
  belo	
  knj...
Kako	
  jih	
  uporabljamo	
  v	
  SME	
  
•  Lastna	
  produkcija	
  bele	
  knjige	
  v	
  vašem	
  nišnem	
  
segmentu	...
Uporabna	
  vsebina	
  
•  Na	
  družbenih	
  omrežjih	
  dviguje	
  vrednost	
  
objavam	
  (podjetje	
  ponudi	
  “real	...
Potencial	
  
Kakovostno	
  izdelane	
  in	
  distriburiane	
  bele	
  
knjige	
  dvigujejo	
  kredibilnost	
  podjetju	
 ...
Primer	
  za	
  pridobivanje	
  leadov	
  
Free	
  Give	
  away	
  

Produkt&storitev	
  
POSLOVNE	
  VIDEO	
  VSEBINE	
  
Kakšen	
  občutek	
  imate,	
  če	
  stran	
  	
  
on-­‐line	
  produkta	
  nima	
  videa...
Ponovimo	
  številke	
  
•  2.	
  največji	
  iskalnik	
  na	
  svetu	
  je	
  _________	
  	
  
•  Uporabniki	
  mobilnih...
Vrste	
  video	
  vsebin	
  
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Animacija	
  (2D,	
  2,5D,	
  3D…)	
  
Posnetek	
  (intervju,	
  predsta...
1.	
  Animacija	
  	
  
A.	
  Chipotle	
  scarecrow	
  video	
  (11	
  mio)	
  
hsp://www.youtube.com/watch?
v=lUtnas5ScSE...
2.	
  Posnetek	
  
Corning-­‐A	
  Day	
  made	
  of	
  glass	
  (22	
  mio)	
  
hsp://www.youtube.com/watch?
v=6Cf7IL_eZ38...
3.	
  Prezentacija	
  
Nlb	
  –	
  upravljanje	
  osebnih	
  financ	
  
Distribucija:	
  s	
  pomočjo	
  iPadov	
  ob	
  os...
4.	
  Dogodek	
  
Škoda–	
  4x4	
  doživetje	
  
hsp://www.youtube.com/watch?
v=7G4LUvespos	
  
	
  
	
  
5.	
  Vine	
  
6s=100%	
  konzumacija	
  
	
  
Mailchimp	
  –	
  quick	
  laugh:	
  
hsps://vine.co/v/b179QtF00Xw	
  
	
  ...
+1	
  BONUS:	
  Lahko	
  je	
  tudi	
  vabilo	
  
POMP	
  Forum	
  –	
  vabilo	
  na	
  dogodek	
  o	
  
vsebinskem	
  mar...
How	
  to?	
  

a.  Kako	
  je	
  povezan	
  z	
  nami?	
  
b.  Kako	
  je	
  povezan	
  z	
  gledalcem	
  (odkrit,	
  
pr...
Ojačevalci	
  
Pomen	
  dobre	
  distribucije	
  
-­‐  Lastni	
  mediji	
  
-­‐  Dogodki	
  
-­‐  Družbeni	
  mediji	
  (o...
INFOGRAFIKA	
  
TakFka	
  in	
  format	
  vsebinskega	
  
markeFnga	
  
Kaj	
  je	
  infografika	
  
•  Kompleksno	
  vprašanje…	
  
•  Kaj	
  je	
  dobra	
  infografika?	
  
•  Infografike	
  so	
...
Kdo	
  sodeluje	
  pri	
  kreiranju	
  
infografik?	
  
• 
• 
• 
• 

Raziskovalec	
  
Designer	
  &	
  Animator/programer	
...
5	
  korakov	
  do	
  uspešne	
  infografike?	
  
1.  Jasno	
  postavljeni	
  markePnški	
  cilji	
  
2.  Koncept,	
  ki	
 ...
4	
  korisF	
  uspešne	
  infografike	
  
1.  Komunikabilnost	
  
2.  Je	
  magnet	
  za	
  SEO	
  link	
  back	
  
	
  
3....
Potencial	
  
Pravilno	
  koncipirane	
  in	
  izvedene	
  
infografike	
  imajo	
  velik	
  potencial	
  ker	
  
delujejo	...
Primeri	
  infografik	
  
Video:	
  
•  hsp://www.youtube.com/watch?
v=IxumhXTD9o4	
  
StaFčni	
  primer	
  
•  hsps://docs...
Si	
  želite	
  infografiko?	
  
No	
  pa	
  jo	
  preverimo:	
  
	
  
1.  Kaj	
  želite	
  povedaF?	
  
2.  Ali	
  imate	
...
(KORPORATIVNA)	
  REVIJA	
  
„Kraljica“	
  vsebinskega	
  markeFnga	
  
KORPORATIVNE	
  REVIJE	
  
SO	
  TROJANSKI	
  KONJ	
  
Tudi	
  spletne	
  interakFvne	
  revije…	
  
 
John	
  Deere,	
  Michellin,	
  Baci…	
  
 
Podjetja	
  so	
  že	
  največji	
  
založniki	
  
•  8	
  od	
  10	
  revij	
  z	
  najvišjo	
  naklado	
  v	
  VB	
  s...
KorporaFvne	
  revije	
  so	
  učinkovite	
  
•  Bralci	
  jih	
  v	
  povprečju	
  akFvno	
  berejo	
  25	
  minut	
  =	
...
Pogoj,	
  da	
  revije	
  delujejo	
  
•  Razumevanje	
  komunikacijskih	
  potreb	
  
ciljnih	
  skupin	
  
•  KreaFvna	
...
ZASNOVA	
  USTREZNE	
  UREDNIŠKO/
VSEBINSKE	
  STRATEGIJE	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  	
  	
  	
...
Kdo	
  revijo	
  dobi?	
  
Adreme,	
  naročniki	
  so	
  	
  bistvo!	
  
	
  
Naročilo	
  na	
  revijo	
  preko:	
  	
  
	...
The	
  future	
  of	
  Corporate	
  Publishing	
  
More	
  than	
  70	
  %	
  of	
  the	
  	
  companies	
  will	
  invest...
Morda	
  pa	
  je	
  res…	
  
	
  

Na	
  korporaFvne	
  revije	
  se	
  najbolj	
  odziva	
  ciljna	
  
skupina	
  stara	...
 
1-­‐7-­‐30-­‐4-­‐2-­‐1	
  	
  medijski	
  načrt	
  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

1=Dnevno	
  (FB,	
  Twiser,	
  blog)	
  
7=Tedens...
DOGODEK	
  
	
  
Komunikacijsko	
  orodje	
  
Zakaj	
  morate	
  uvrsFF	
  dogodek	
  
temeljno	
  listo	
  svojih	
  
komunikacijskih	
  akFvnosF	
  
•  Sodi	
  med	
 ...
Tipi	
  in	
  vrste	
  dogodkov	
  
Po	
  velikosF	
  
Po	
  vrsF	
  (od	
  izobraževalnih	
  do	
  umetniških…)	
  
Po	
 ...
Jedro	
  dogodka	
  =	
  vsebina	
  
Temeljna	
  formula	
  dogodka:	
  
•  Menjam	
  vsebino	
  (zanimivo,	
  lepo,	
  
k...
Kako	
  pripraviF	
  dober	
  dogodek?	
  
•  Organizacija	
  pride	
  na	
  koncu!!!!!	
  
•  Uvodne	
  faze:	
  
–  Za	
...
Vrh	
  gospodarstva	
  
Vrh	
  gospodarstva	
  
Vrh	
  gospodarstva	
  
Netko	
  
netko	
  
netko	
  
Netko	
  
Pomp	
  Forum	
  
Pomp	
  forum	
  
Pomp	
  Forum	
  
Kaj	
  lahko	
  stori	
  malo	
  podjetje?	
  	
  
•  Zasnujte	
  svoj	
  temeljni	
  avtenFčen	
  strokovno	
  
predstavi...
CATCH	
  22	
  
Vsebinski	
  markeFng	
  ne	
  deluje	
  
(dovolj	
  dobro),	
  če	
  ne	
  postane	
  del	
  
komunikacij...
 

Pogoji,	
  da	
  vsebinski	
  markeFng	
  deluje	
  
Strateški	
  pristop	
  
Razumevanje	
  komunikacijskih	
  potreb	...
Kaj	
  se	
  je	
  zgodilo	
  v	
  
zadnjih	
  5	
  lePh*:	
  
KORPORATIVNE	
  REVIJE	
  

KorporaFvne	
  revije,	
  
neka...
Case1	
  :	
  Škoda	
  
Simply	
  Clever	
  magazine	
  
Posebna	
  
izdaje	
  
revije	
  

Strategic	
  koncept	
  of	
  CM	
  	
  
Video	
  produkcija/film	
  

FB&T
witer	
  

R...
Razvoj	
  socialnih	
  
omrežij	
  –	
  FB	
  in	
  
aplikacije	
  
Posebne	
  
parcialne	
  ali	
  
celotne	
  akcije	
  ...
Revija	
  Simply	
  
Clever	
  
Dogodki	
  -­‐	
  
poglobljena	
  
obdelava	
  
obstoječih	
  
strank	
  

Digitalna	
  re...
Dvomi,	
  
pomisleki,	
  
vprašanja	
  
glede	
  	
  (učinkovitosF)	
  
vsebinskega	
  markeFnga	
  
VM	
  ni	
  nič	
  novega.	
  JE!	
  
VM	
  temelji	
  na	
  tem,	
  da	
  organizacija	
  želi	
  postaF	
  lastnik	
  
o...
VM	
  ne	
  more	
  povečaP	
  
prodaje.	
  LAHKO!*	
  
• 
• 
	
  

Proces	
  nakupa	
  se	
  je	
  bistveno	
  spremenil	...
Ne	
  verjamem,	
  
da	
  je	
  učinkovit.	
  JE	
  
NAKUPNI	
  INTERES	
  

21,8	
  %	
  	
  
bralcev	
  ob	
  branju	
  ...
 	
  

Ne	
  verjamem,	
  
da	
  je	
  učinkovit.	
  JE	
  

KONZUMACIJA	
  

Do	
  

2	
  uri	
  

povprečno	
  berejo	
 ...
Ne	
  verjamem,	
  
da	
  je	
  učinkovit.	
  JE	
  
KAKOVOST/RELEVANTNOST	
  

100%

	
  

prejemnikov	
  v	
  BIH	
  in	...
Ne	
  verjamem,	
  
da	
  je	
  učinkovit.	
  JE	
  
DOSEG:	
  

20.000	
  

rednih	
  bralcev	
  
revije	
  Telemag	
  
VM	
  je	
  dražji?	
  NI	
  NUJNO*	
  
•  VM	
  	
  spreminja	
  celotno	
  logiko	
  razdelitve	
  	
  
markeFnškega	
  ...
Ali ni VM prezahteven za nas?
NI NUJNO*	
  
•  Razvoj	
  novih	
  
kompetenc	
  je	
  
nujnost	
  sodobnega	
  
markeFnga....
VM ni primeren za krizo? JE	
  

•  Težje	
  vzpostaviF	
  sFk	
  s	
  
potencialnimi	
  kupci	
  -­‐	
  dobre	
  
vsebine...
7	
  

insajderskih	
  nasvetov	
  
1.  Adrema	
  je	
  neizmerno	
  bogastvo.	
  Gradite	
  jo.	
  	
  
2.  Merite	
  uči...
+7	
  	
  

insajderskih	
  nasvetov*	
  
1. 

Če	
  se	
  le	
  da	
  segmenPrajte	
  kupce	
  po	
  značilnosPh	
  življ...
 

PM,	
  poslovni	
  mediji	
  
	
  
§  Priprava	
  kreaPvnega,	
  učinkovitega,	
  koncepta	
  vsebinskih	
  
(korporaP...
 
	
  
	
  
Dve	
  darili:	
  
	
  

1.	
  
Bela	
  knjiga	
  o	
  vsebinskem	
  markeFngu	
  
	
  
2.	
  
Analiza	
  komu...
 

FUTURE:	
  CONTENT	
  
 
Hvala	
  
	
  
	
  
	
  
igor.savic@p-­‐m.si	
  
primoz.inkret@p-­‐m.si	
  
boštjan.sukic@p-­‐m.si	
  
7 orodij vsebinskega marketinga
7 orodij vsebinskega marketinga
7 orodij vsebinskega marketinga
7 orodij vsebinskega marketinga
7 orodij vsebinskega marketinga
7 orodij vsebinskega marketinga
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

7 orodij vsebinskega marketinga

440

Published on

Predstavitev sedmih orodij vsebinskega marketinga agencije Poslovni mediji.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
440
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7 orodij vsebinskega marketinga

 1. 1. Dobrodošli  v  PM    (delavnici…    
 2. 2. …7  KLJUČNIH  ORODIJ  IN  TAKTIK   VSEBINSKEGA  MARKETINGA      
 3. 3. Izhodišče  delavnice   1.  Sprememb  komunikacijskega  okolja…?    A  kaj  to   pomeni  za  načrtovanje  komuniciranja?   2.  Veliko  podjeFj  ima  komunikacijski  potencial,  a  se  ga   niF  ne  zavdajo  dobro.  Kako  ga  akFviraF?   3.  Priložnost  za  mala  podjetja,  saj  VM  ne  terja  velikih   oglaševalskih  proračunov  za  zakupe  medijev  (terja   pa  pridobitev  novih  kompetenc).  
 4. 4. 3  +  1   •  Kaj  je  vsebinski  markeFng    in  zakaj  je  “must    have”  za   podjetja?   •  Primeri    in  nasveF    za  uporabo  posameznih  orodij  in   takFk:  7   •  Zakaj  je  pomembno  vgradiF  VM  v  genski  zapis  podjetja?   +  Zaključek  (s  posebnim  gostom)    
 5. 5. Ogrevanje…   •  Obrnite  se  k  sosedu  –  poiščite  nekoga  s   katerim  boste  par.   •  Naloga:  v  eni  minuF  ga  prepričajte,  da  postane   vaš    poslovni  partner/sodelavec.   •  Pozor:    ne  gre  za  samopredstavitev.    Gre  za  to,   da  ga  navdušite.  Kaj  mu  boste  povedali?     •  Ocenite    prepričljivost  na  lestvici  od    1-­‐10  
 6. 6. Analiza   •  Kdo  je  govoril  predvsem  o  predstavitvenih   podatkih  podjetja?   •  Kdo  je  opisoval,    kaj  podjetje  dela?   •  Kdo  je  povedal  kakšno  zanimivo  zgodbo  o   sebi,  ali  primer  vezan  na  svoj  izdelek/storitev?   •  ....  
 7. 7.   Kako  zbudiF  pozornost,  vzpostaviF   odnos,  zgradiF  razumevanje    in   ustvariF  interes?     …kupci   …sodelavci   …partnerji   …vlagatelji   ….  
 8. 8. Svet  okoli  nas  je  sestavljen  iz   zgodb  
 9. 9. Več  kot  60%    časa  komuniciranja   med  nami  je  sestavljeno  iz   pripovedovanja&poslušanja  zgodb  
 10. 10. Zakaj  imamo  radi  zgodbe?  
 11. 11. Zgodbe  so  psihološko  orodje,  ki   omogoča  dojemanje  sveta  okoli  nas   in  nam  tako  omogočajo  ustrezne   reakcije  
 12. 12. Zgodbe  kot  avionski  simulatorji  
 13. 13. Pazite,  kako  razlagate  svet  okoli   sebe.  KajF  takšen  bo.     -­‐  Erich  Heller,  britanski  filozof  
 14. 14. Če  so  zgodbe  pomemben  del   komunikacijskega  sveta  okoli  nas  in   ljudje  z  njihovo  pomočjo     vzpostavljajo  odnos,  oblikujejo   stališča  in  obnašanje….     Kaj  to  pomeni  za  podjetja,   podjetnike…?  
 15. 15. Odgovor  je  jasen:     Podjetja     MORAJO     (o  sebi)  pripovedovaF  zgodbe!  
 16. 16. Če  jih  ne  bomo…     …bodo  zgodbe  o  nas   pripovedovali  drugi  !  
 17. 17. Vsak  od  nas  ima  izkušnjo,  kaj  se  zgodi   ko  zgodbe  o  nas  pripovedujejo  drugi   •  •  •  •  •  Konkurenca   Zavistneži   IgnoranF   Nevedneži   …  
 18. 18. Ampak,  tu  se  zgodba  o  zgodbah  šele   začne…    Kaj  je  dobra  zgodba,  s  katero  lahko    vplivamo   na  to,  kaj  si  o  nas  mislijo  naši  potencialni   kupci?    
 19. 19. Podatki,  slogani,  oglasi,  PR  sporočila,  številke   same  po  sebi  še  niso  zgodbe…  
 20. 20.   Popust  15%   Je  to  zgodba?  
 21. 21. Zgodbe  ne  obstajajo  same  po  sebi   •  Obstajajo  podatki….   •  …zgodbe  pa    je  potrebno  šele  ustvariF!     Ni    največja  težava  ustvariF  zgodbo  -­‐    izziv  je   ustvariF  dobro  zgodbo,  ki  bo  gradila  naš  brand/ blagovno  znamko.      
 22. 22. Dobre  zgodbe  nastanejo,  ko…   •  …  dobijo  obliko,  ki  sploh  omogoča,  da  jo   poslušalci  razumejo   •  …  jih  pravi    “mediji”      prenesejo     uporabnikom    in  se  ustvari    dejanski  kontakt  
 23. 23. Kdo  in  zakaj  bi  poslušal  našo   zgodbo?   •  Za  ljudi  so  pomembne  zgodbe,  ki  zadevajo   njih!  (in  ne  predvsem  pripovedovalce)     (slepa  pega  tradicionalnega  markeFnga,  ki  misli,   da  so  zgodbe  samo  drugače  povedani  oglasi)  
 24. 24.   Nasvet:   •  Če  želiš    zares  zbudiF  pozornost,  je  morda   dobro  začeF  s  poslušanjem.    -­‐  Guy  Daniels,  Fujutsu    
 25. 25. Zgodba  o  zgodbah   •  Zgodbe  lahko:  povemo,  zapojemo,  narišemo,   fotografiramo,  posnamemo…   •  novi  mediji  vse  to  omogočajo?  Ne…   ZAHTEVAJO!!!  
 26. 26. Storytelling  =  storydoing  
 27. 27.   Smisel  vsake  zgodbe  je       Odpiranje/graditev/utrjevanje   ODNOSA      
 28. 28. 3  ključi  za  komunikacijsko  uspešnost   •  Dobre  zgodbe  so  jedro  učinkovitega   komuniciranja  -­‐  (nove)  zakonitosF  produkcije  in   distribucije  zgodb       •  kako  ustvarjaF  uporabne,  koristne,  zanimive,  zabavne   zgodbe   •  Razumevanje,  upravljanje    obstoječih  in   ustvarjanje  (novih)  lastnih  medijev   •  kako  zgodbe  postaviF  v  pravi  kontekst  in  jih  prenesF/ povezaF  s  poslušalci   •  Osredotočenost  na  “poslušalca”  (uporabnika,   kupca,  potencialnega  kupca,  partnerja…)       •  kako  poslušalce  poiskaF,  z  njimi  ustvariF  odnos  in  ga  razvijaF  
 29. 29.   Zgodbe  so  v  jedru  vsebinskega   markeFnga:       zgodbe  so  gorivo,  CM  je  ogenj.    
 30. 30. Vsebinski  markeFng  je  nov  strateški   pristop  h  komuniciranju  podjeFj  s   kupci  in  drugimi  deležniki  
 31. 31. CM,  m,  PR  na  google  iskanju  
 32. 32. Kaj    je  vsebinski  markeFng:   •  Celovit,  strateški  in  prakFčno  uporaben   odgovor  na:   –  Težavo  vsakogar,  ki  želi  UČINKOVITO  komuniciraF   s  kupci  ali  drugimi  deležniki   –  SPREMEMBE  v  komunikacijskem  okolju     –  Spremembe  v  načinu  razmišljanja  in  obnašanja   KUPCEV  
 33. 33. Različni  vidiki  vsebinskega  markeFnga   –  Produkcija  vsebin     –  Produkcija  lastnih  medijev:     •  kaj  so  vsebine,  kako  jih   pripraviF…   •  ustvarjanje  lastne   komunikacijske   infrastrukture   –  Distribucija  vsebin     •  kako  prenesF  vsebine  do   uporabnikov…   –  Uporabnost  vsebin     •  kakšne  vsebine  res   potrebujejo  uporabniki…   –  Ustvarjanje  in  upravljanje   kontaktov     •  iskanje  leadov,  graditev   odnosov,  lojalnost…   –  Tehnološke  možnosFh  in   priložnosFh   •  web&digital&social             –  Uporabi  “zasluženih”   medijev   •  razumevanje  družbenih  in   interesnih  omrežij..   –  Strateško  načrtovanje   komunikacij   •   preusmeritev  celotnega   koncepta  komuniciranja   –  Organizacijska  in  miselna   sprememba  v  podjetju       •  nujnost  notranjih   sprememb  v  podjetjih…  
 34. 34. Razlogi  za  vzpon  VM   •  •  •  •  •  •  •  Nemoč    (neučinkovitost)  oglaševalskega  markeFnga   Šibitev  “tradicionalnih”  množičnih  medijev     Ogromne  količine  informacij   Jaz,  jaz,  jaz….  (razvoj  obrambnih  mehanizmov)   Razvoj  novih  komunikacijskih  tehnologij  in  okolij     Sprememba  procesa  odločanja  pri  kupcih…   ….  
 35. 35. Kaj  se  dogaja?   •  ZDA:  2.000-­‐5.000  markeFnških  sporočil  dnevno   •  Več  kot  200  mio  Američanov  vpisanih  na  “do  not   call  list”   •  86%  ljudi  preskakuje  TV  reklame   •  44%  direktne  pošte  ni  nikoli  odprte   •  99,9  %  banerjev  ostane  nepoklikanih   •  90  %  mailov  ni  nikoli  odprFh  in  99,5  ne  spodbudi   nobenega  klika  
 36. 36. •  Premik  iz  „push“  markeFnga  v  „pull“   markeFng  je  postal  imperaFv  za  graditev  in   preživetje    blagovnih  znamk.  
 37. 37. Količina  informacij,  ki  jih  sodoben  kupec   prouči  pred  nakupom   10,4 5.27 Povprečno  št  virov   2010 Source:    Google/Shopper  Sciences,  Zero  Moment  of  Truth  Study  Apr  2011   2011
 38. 38. ZMOT  
 39. 39. Ključni  naloga  vsebinskega  markeFnga     •  ZasnovaF  atrakFvne  vsebine…   •  ….v  ustreznih  formaFh  (oblikah)  in     •  jih  pripeljaF  do  točk  v  prodajno  odločevalskem   -­‐  komunikacijskem  lijaku.  
 40. 40.   Trije  temeljni  Fpi  medijev   §  Kupljeni  mediji     §  Lastni  mediji  (newsleser,  blog,  print  and   digital  magazine…)   §  Zasluženi  mediji(  social  media,  viral   campaign..)   Tradicionalno   oglaševanje  in   PR     CONTENT     MARKETING   in  PR    
 41. 41.    USPEŠNA  PODJETJA  SE  SPEMINJAJO   IZ  ZAKUPNIKOV  OGLASOV  V   USTVARJALCE  VSEBIN  IN  MEDIJEV      ki  skupaj  s  tekstom/zgodbami  ustvarjajo  tudi  njihov       kontekst      PODJETJA  POSTAJAJO  ZALOŽNIKI  
 42. 42. Potrebujemo  novo  kombinacijo   kompetenc   UREDNIŠKO  VSEBINSKE   TEHNOLOŠKE     KOMPETENCE   VSEBINSKI   MARKETING   MARKETINŠKE   KOMPETENCE   PR   KOMPETENCE  
 43. 43. E-­‐knjiga   Screencast   Strip/ilustracija   Bela  knjiga   Virtualni   dogodek   Digitalna   revija   Knjiga   Wiki   Case  study   Facebook     Knjižnica  vsebin   Road  show   dogodek   Video   Twiser   Webinar Facebook     Spisek  virov E-­‐učenje     Virtualna   Benchmark   aplikacija   Testamonial   pomoč   poročilo   Spletna  igra   Mobilna  aplikacija   Video     Tiskan   blog   Spletna  stran   Članek     PR  sporočilo   newsleser   Megalog   Izmenjava  slik   Blog   intranet   Podcast   Okrogla  miza   KorporaFvna   Brendirano   Audio  knjiga   orodje E-­‐newsleser     revija Community     Lastno  socialno  omrežje   www   Widget   Medijski  koFček  
 44. 44. 7  ORODIJ  VSEBINSKEGA   MARKETINGA  
 45. 45. (KOS)  VSEBINE   Vsebinski  element,  ki  omogoča   mulFplikacijo  
 46. 46. Običajno  članek…   ….  ki  postane:   –  Infografika   –  20  objav  na  FB-­‐ju   –  3  novice  za  newsleser   –  10  twiser  objav   –  Prezentacija   –  Pinterest  galerija   –  2  x  Mini  intervju   ….  
 47. 47. Dovolj  velik  kos  vsebine?   •  Članek/blog  objava   •  Video   •  Intervju   •  Galerija  fotografij   •  Posnetek  dogodka/sestanka   •  Case  study   •  Q&A   …    
 48. 48. Obrazec  za  pripravo  vsebin   CHECK  LISTA  za  vnaprej  načrtovane   nadgradnje       DISTRIBUCIJA  za  vnaprej  načrtovano   promocijo  
 49. 49. Kdo?     INTERNO  ALI  EKSTERNO…     UREDNIK     Z  razumevanjem  markeFnga/podjetja  in   potreb  ciljne  skupine  in  naročnika.     NOVINAR   Strokovno  avtorska  kompetenca  –  garancija  za   privlačne  vsebine.  
 50. 50. Kontekst   1+1=3...     …  kadar  je  kos  vsebine  del  medija…     …  medij  =  ciljna  javnost  +  frekvenca…     ….  Ki  je  osnova  za  gradnjo  in  vzdrževanje   ODNOSA.  
 51. 51. E-­‐NOVIČNIK   „E-­‐NOVIČNIK“    kot  del  vsebinskega   markeFnga  
 52. 52. Koliko  je  star  e-­‐mail?   •  42  let  (letos  oktobra)    
 53. 53. Ali  še  funkcionira?   •  Po  teh  leFh  je  še  vedno  eno  najučinkovitejših  orodij    
 54. 54. Definicija  vsebinskega  e-­‐novičnika     E-­‐novičnik  je  časovno  planirano,  periodično   sporočilo  poslano  na  e-­‐naslove  naročnikov  z   namenom  prebiranja  vsebine  in  akcije   bodisi  znotraj  e-­‐novičnika  ali  na  ločeni   spletni  strani.  
 55. 55. Vrste  e-­‐novičnikov   •  Množični  e-­‐novičnik     –  Organsko  pridobljene  baze   –  Kupljene  baze     •  AvtomaFzirana  sporočila  sprožena  z  avto   responderji  
 56. 56. Pogoji  za  kakovosten  e-­‐novičnik   •  Pridobljena  baza  (naslovi)     •  Vsebina   ...ostalo  je  mogoče  kupiF  
 57. 57. Zakaj  sploh  imeF  novičnik   •  •  •  •  •  Učinkovit  glede  na  vložek   Hitra  kreacija   Enostavno  sledenje  in  druga  metrika   Enostavna  personalizacija  (ime,  priimek)   Bolj  efekFven  kot  družabna  omrežja  
 58. 58. Kaj  je  pomembno?   •  •  •  •  Naslov   Dizajn   Vsebina   Distribucija  
 59. 59. Naslov  (subject)                                     •  •  •  •  •  Zanimiv   Prepoznaven   Jasen   Nevsiljiv   Primer  dobrih  besed  v  naslovu:  skrivnost,   čudovito,  sposobnosF,  izboljšanje,   informacija,  video,  eknjiga,  objava,  revija  
 60. 60. Dizajn   Kaj  je  bilo  prej?  Dizajn  ali  tekst?   Ali  res  ni  dobrega  dizajna  brez  pravega   teksta?   •  •  •  •  •  Enostavna  pisava  in  barve   Prepoznavnost  pošiljatelja  (logo)   Jasen  CTA   Tekst  „first“  slike  so  blokirane   Responsive  -­‐  vse  več  branja  na  pametnih   telefonih  in  tabličnih  računalnikih  
 61. 61. Vsebina   •  •  •  •  •  Jasna  smer/namen   Relevantnost   Zanimivost   Kakovost=novinarska  kompetenca   Pravopis  
 62. 62. Primer     Gumbi  za  deljenje  na   družabna  omrežja   Slike  ustvarjajo  vizualni   interes   Jasen  naslov  in  zanimiva   vsebina   Jasno  definiran  CTA,  ki   vzpodbudi  bralca  da  gre  globje  
 63. 63. FormaF  vsebin   •  Novice   •  Izobraževalne  vsebine   •  TesF     •  NasveF     …V  različnih  oblikah-­‐mulFmedijsko  
 64. 64. Distribucija   Top  10  ponudniki  (priljubljen  MailChimp  je  na  14.   mestu  (Vir:  toptenreviews)  
 65. 65. Segmentacija   •  •  •  •    Po  interesni  skupini   Po  obdobju  vpisa   Po  akFvnosF  naročnikov   Po  kraju   Rezultat  pri  segmentaciji  po  vseh   področjih  (Vir:  Mailchimp)  
 66. 66. Primeri  in  vprašanja   Kakšen  je  zadovoljiv  open  rate?   •  •  Nizek  8%  do  visok  45%   Dobro  povprečje  znaša  15%  –  20%   –  –  Redni  mesečni  e-­‐novičnik:  20%   Redni  dnevni  e-­‐novičnik:  15%   Kaj  pa  CTR?   •  Pri  CTR  moramo  izmeriF  vse  klike  znotraj  e-­‐novičnika,  ki  se  predvsem  nanašajo   na  vsebino.     Na  kaj  posebej  pazimo?   •  •  •  •        E-­‐novičnik  se  lahko  pošilja  samo  FsFm,  ki  so  se  nanj  nedvoumno  naročili   Vsebina  mora  biF  relevantna  za  bralca/naročnika   Uredniška  vsebina  vedno  zmaga  nad  oglaševalsko   List  burn  –  zloraba  mejling  liste  
 67. 67. BELA  KNJIGA   Ni  knjiga,  ni  članek  
 68. 68. Kaj  je  bela  knjiga   Best  Case  Scenario     •  Bela  knjiga  je  način  kako  izobraževaF  in   prodajaF  hkraF.     Spletni  obiskovalci  vse  pogosteje  iščejo   nasvete  orodja  in  vire,  ki  jim  pomagajo   reševanju  vsakdanjih  vprašanj  ali   raziskovanju  produktov  in  storitev.  
 69. 69. Kako  (in  kje)  jih  najdemo   •  Bele  knjige  so  povsod  vendar...   •  TisF,  ki  belo  knjigo  izdaja  mora  najF  čim  boljši  distribucijski   kanal   •  Posamezna  industrija  ni  omejena  na  samo  en  vir   •  Mnogi  renomirani  viri   •  Težko  je  najF  kakovosten  vir   Primer:  GARTNER  
 70. 70. Kako  jih  uporabljamo  v  SME   •  Lastna  produkcija  bele  knjige  v  vašem  nišnem   segmentu  ki  je  relevantna  vaši  ciljni  skupini.  Kaj  pa   zdaj?     •  Uporabite  jo  lahko  na  sledeče  načine:   –  Koristni  dokument  za  pridobivanje  novih  potencialnih  kupcev   –  Povzamete  na  blogu  in  seveda  navedete  vir   –  Morda  knjigo  za  prenos  ponudite  tudi  ostalim  strokovnim   spletnim  stranem   –  Jo  dodatno  oglašujete,  promovirate  (z  drugimi  orodji  VM)     Krepite  avtoriteto  in  strokovno  kompetenco.  
 71. 71. Uporabna  vsebina   •  Na  družbenih  omrežjih  dviguje  vrednost   objavam  (podjetje  ponudi  “real  value”  in   ne  govori  samo  o  sebi)   –  Del  vsebine  za  posamezno  objavo  ali  tweet   –  Celotna  bela  knjiga  in  redirect  na  landing   stran   •  Izobraževalna  vsebina   –  Kot  “dodatek”  ponudbam  ali  “giveaway”  
 72. 72. Potencial   Kakovostno  izdelane  in  distriburiane  bele   knjige  dvigujejo  kredibilnost  podjetju  na   dolgi  rok,  periodično  izdajanje  pa  pomaga   podjetje  postaviF  v  vlogo  “market  leaderja”.       Po  vsebinski  plaF  nekoliko  zahtevnejši   “piece  of  content”  vendar  zaradi  tega  toliko   več  vreden.  
 73. 73. Primer  za  pridobivanje  leadov  
 74. 74. Free  Give  away   Produkt&storitev  
 75. 75. POSLOVNE  VIDEO  VSEBINE   Kakšen  občutek  imate,  če  stran     on-­‐line  produkta  nima  videa?  
 76. 76. Ponovimo  številke   •  2.  največji  iskalnik  na  svetu  je  _________     •  Uporabniki  mobilnih  naprav  si  ogledajo  video   vsebino    ____    x  več  kot  uporabniki  PC   •  ___  najbolj  popularen  način  za  podajanje  vsebine   •  ___  %  vsebin  naj  bi  predstavljal  video  čez  10  let   •  ____  spletnih  oglaševalskih  budžetov  naj  bi   zajemala  produkcija  videa  v  naslednjih  5  leFh   In  manj  kot  ___  ogledov  ima  povprečen  You  tube   video!  
 77. 77. Vrste  video  vsebin   1.  2.  3.  4.  5.  Animacija  (2D,  2,5D,  3D…)   Posnetek  (intervju,  predstavitev…)   Prezentacija/razlaga   Dogodek   Vine    
 78. 78. 1.  Animacija     A.  Chipotle  scarecrow  video  (11  mio)   hsp://www.youtube.com/watch? v=lUtnas5ScSE     Explaining  campaign:   hsp://www.youtube.com/watch? v=GrNK472n4M0  
 79. 79. 2.  Posnetek   Corning-­‐A  Day  made  of  glass  (22  mio)   hsp://www.youtube.com/watch? v=6Cf7IL_eZ38     Nadaljevanje  –  2  del.  (4  mio)   hsp://www.youtube.com/watch? v=jZkHpNnXLB0    
 80. 80. 3.  Prezentacija   Nlb  –  upravljanje  osebnih  financ   Distribucija:  s  pomočjo  iPadov  ob  osebnem   svetovanju  v  poslovalnici   hsp://www.youtube.com/watch? v=DT1WD2Xogvk       (TED,  Steve  Jobs  Keynote…)  
 81. 81. 4.  Dogodek   Škoda–  4x4  doživetje   hsp://www.youtube.com/watch? v=7G4LUvespos      
 82. 82. 5.  Vine   6s=100%  konzumacija     Mailchimp  –  quick  laugh:   hsps://vine.co/v/b179QtF00Xw     Simon  Shuster  –  bestsellers   hsps://vine.co/v/brbbPp9KOY0      
 83. 83. +1  BONUS:  Lahko  je  tudi  vabilo   POMP  Forum  –  vabilo  na  dogodek  o   vsebinskem  markeFngu     hsp://www.youtube.com/watch? v=_UaQiLzH9Vw      
 84. 84. How  to?   a.  Kako  je  povezan  z  nami?   b.  Kako  je  povezan  z  gledalcem  (odkrit,   preprost,  oseben,  zapeljiv…)   c.  InterakFven  (odziv  oz.  CTA  že  znotraj  videa)   d.  OpFmizacija  (mobilne  naprave)  
 85. 85. Ojačevalci   Pomen  dobre  distribucije   -­‐  Lastni  mediji   -­‐  Dogodki   -­‐  Družbeni  mediji  (oglaševanje)  
 86. 86. INFOGRAFIKA   TakFka  in  format  vsebinskega   markeFnga  
 87. 87. Kaj  je  infografika   •  Kompleksno  vprašanje…   •  Kaj  je  dobra  infografika?   •  Infografike  so  orodje  vsebinskega   markeFnga  ki  s  pripovednjem  zgodb  in   vizualnim  prikazom  različnih  podatkov   izobražuje  in  infomira  ciljno  skupino  
 88. 88. Kdo  sodeluje  pri  kreiranju   infografik?   •  •  •  •  Raziskovalec   Designer  &  Animator/programer   Story  teller/avtor   Urednik   •  Kakšne  so  vrste?  
 89. 89. 5  korakov  do  uspešne  infografike?   1.  Jasno  postavljeni  markePnški  cilji   2.  Koncept,  ki  pripoveduje  zgodbo     3.  Zanimivi  in  zanesljivi  podatki  in  preverjeni  viri,  ki   lahko  podprejo  “zgodbo”     4.  Najboljši  –  zmagovalni  design  infografike     5.  Komunikacijski  načrt  za  pravilno  umesFtev  in   distribucije  infografike      
 90. 90. 4  korisF  uspešne  infografike   1.  Komunikabilnost   2.  Je  magnet  za  SEO  link  back     3.  Je  gorivo  za  deljenje     4.  Vzbuja  zanimanje  
 91. 91. Potencial   Pravilno  koncipirane  in  izvedene   infografike  imajo  velik  potencial  ker   delujejo  kot  privlačno  markeFnško  orodje.       So  primerne  za  vsako  podjetje  a  nimajo   garancije  za  viralnost  predstavljajo  pa   pomembno  invesFcijo  v  vsebinski   markeFng.    
 92. 92. Primeri  infografik   Video:   •  hsp://www.youtube.com/watch? v=IxumhXTD9o4   StaFčni  primer   •  hsps://docs.google.com/document/d/ 1Jql96DKaX_Fj7gi_GiOV25z2CReMr5nF3y ceROCWk0g/pub  
 93. 93. Si  želite  infografiko?   No  pa  jo  preverimo:     1.  Kaj  želite  povedaF?   2.  Ali  imate  podatke?   3.  Ali  “paše”  k  vaši  blagovni  znamki?   4.  Imate  dobrega  oblikovalca?   5.  Jo  lahko  objavite  na  več  kot  enem  mestu?   6.  Kakšen  je  Call  to  acFon  vase  infografike?   7.  Je  vsebina  relevantna  ali  želite  biF  le  “in”?  
 94. 94. (KORPORATIVNA)  REVIJA   „Kraljica“  vsebinskega  markeFnga  
 95. 95. KORPORATIVNE  REVIJE   SO  TROJANSKI  KONJ  
 96. 96. Tudi  spletne  interakFvne  revije…  
 97. 97.   John  Deere,  Michellin,  Baci…  
 98. 98.   Podjetja  so  že  največji   založniki   •  8  od  10  revij  z  najvišjo  naklado  v  VB  so   korporaFvne  revije  (Sky  Magazine:  ˃  7  mio);   povprečna  naklada:  350.000  izvodov  na  revijo   •  Več  kot  500  britanskih  podjeFj  izdaja  najmanj   eno  korporaFvno  revijo     •  Na  nemško  govorečem  območju  je  skupna   naklada  korporaFvnih  revij  višja  od  prodajnih   –  skoraj  milijarda  izvodov  na  leto    
 99. 99. KorporaFvne  revije  so  učinkovite   •  Bralci  jih  v  povprečju  akFvno  berejo  25  minut  =  50   30-­‐sekundnih  TV-­‐oglasov   •  79  %  prejemnikov  dejansko  bere  korporaFvne   revije.   •  57  %  bralcev  prebere  vsaj  polovico  revije   •  10  %  jih  da  naprej  prijatelju,  sorodniku   •  V  povprečju  skoraj  polovica  prejemnikov  stori  nekaj   kot  rezultat  prejemanja  in  branja  korporaFvne  revije   •  Tiskane  in  spletne  interakFvne  mulFmedijske  revije.      
 100. 100. Pogoj,  da  revije  delujejo   •  Razumevanje  komunikacijskih  potreb   ciljnih  skupin   •  KreaFvna  uredniška  zasnova,  presežki,   izvirnost,  inovaFvnost…   •  Odlični  teksF,  fotografije   •  Vrhunski  design   •  Domišljena  distribucija   •  Vpetost  v  celotno  komunikacijsko   strategijo    
 101. 101. ZASNOVA  USTREZNE  UREDNIŠKO/ VSEBINSKE  STRATEGIJE                                                    Strokovna  področja/                                                                Informacijske  potrebe  ciljne                                           Kompetence  blagovne  znamke              skupine                                                                                         urejanje  
 102. 102. Kdo  revijo  dobi?   Adreme,  naročniki  so    bistvo!     Naročilo  na  revijo  preko:       •  vstopne  spletne  strani  spletne  revije   •  same  revije     •  •  •  •  spletne  strani  podjetja   bannerja     dogodki..   posebne  akcije  (igre…)  
 103. 103. The  future  of  Corporate  Publishing   More  than  70  %  of  the    companies  will  invest  in  digital   publishing  in  addiFon  to  exisFng  budgets.  For  53  %  of  the   companies  printed  magazines  will  stay  „extremely  relevant.   We will invest in addition to existing budgets in digital publishing Printed magazines will stay extremely relevant CP will gain in importance strongly We will aim at target groups more specifically We will increase our cooperation with Corp. Publis. We will shift CP budgets from print to digital
 104. 104. Morda  pa  je  res…     Na  korporaFvne  revije  se  najbolj  odziva  ciljna   skupina  stara  med  18-­‐24  let.        
 105. 105.   1-­‐7-­‐30-­‐4-­‐2-­‐1    medijski  načrt   •  •  •  •  •  •  1=Dnevno  (FB,  Twiser,  blog)   7=Tedensko  (eNewsleser,  www)   30=Mesečno  (bela  knjiga,  webinar,  časopis)   4=Četrtletno  (eKnjiga,  revija/magazine)   2=Pol  letno  (dogodki,  megalog)   1=Yearly  (raziskave/študije,  knjiga)  
 106. 106. DOGODEK     Komunikacijsko  orodje  
 107. 107. Zakaj  morate  uvrsFF  dogodek   temeljno  listo  svojih   komunikacijskih  akFvnosF   •  Sodi  med  najbolj  učinkovita  (čeprav  draga   komunikacijska  orodja)   •  Ker  sodi  med  neposredno/osebno  komunikacijo   •  Ker    je  v  osnovi  preprosto  orodje   •  Ker  sproža  takojšnje  in  hkraF  zelo  dolgoročne  učinke   •  …..  
 108. 108. Tipi  in  vrste  dogodkov   Po  velikosF   Po  vrsF  (od  izobraževalnih  do  umetniških…)   Po  Fpu  publike  (odprF,  javni,  strokovni…)   Po  lokaciji   Po  zasnovi  dogodka   Posebne  vrste  dogodkov  (sejmi,   predstavitve,  srečanja,  sestanki…)   •  ….   •  •  •  •  •  • 
 109. 109. Jedro  dogodka  =  vsebina   Temeljna  formula  dogodka:   •  Menjam  vsebino  (zanimivo,  lepo,   koristno,  nenavadno,  uporabno….)  za   pozornost  in  čas.   Bistvena  značilnosF  dogodka:     •  vplete  (lahko)  vse  čute   •  razum&čustva  
 110. 110. Kako  pripraviF  dober  dogodek?   •  Organizacija  pride  na  koncu!!!!!   •  Uvodne  faze:   –  Za  koga   –  Kaj  mora  biF  vsebina  (vredna  “menjave”)   –  Kakšen  naj    bo  sFl  in  način   –  KreaFvna  ideja  in  scenarij   •  Organizacija     •  Izvedba   •  Analiza  
 111. 111. Vrh  gospodarstva  
 112. 112. Vrh  gospodarstva  
 113. 113. Vrh  gospodarstva  
 114. 114. Netko  
 115. 115. netko  
 116. 116. netko  
 117. 117. Netko  
 118. 118. Pomp  Forum  
 119. 119. Pomp  forum  
 120. 120. Pomp  Forum  
 121. 121. Kaj  lahko  stori  malo  podjetje?     •  Zasnujte  svoj  temeljni  avtenFčen  strokovno   predstavitveni  dogodek    in  ga  razvijajte     •  Zasnujte  izobraževalni  dogodek   •  Povežite  dogodek  z  vsemi  ostalimi   komunikacijskimi  akFvnostmi  =  dogodki  so   “gorivo”  za  vse  ostale  medije   •  Event  management  uvrsFte  na  listo   kompetenc,  ki  jih  potrebujete  (…ko  postanejo   zahtevnejše,  pokličite…?  )  
 122. 122. CATCH  22   Vsebinski  markeFng  ne  deluje   (dovolj  dobro),  če  ne  postane  del   komunikacijskega  genetskega   zapisa  podjetja  =  strategija  
 123. 123.   Pogoji,  da  vsebinski  markeFng  deluje   Strateški  pristop   Razumevanje  komunikacijskih  potreb  uporabnikov   Vrhunska  vsebina   Vrhunski  design   Domišljena  distribucija   Integracija  v  celotstno  strategijo  podjetja  
 124. 124. Kaj  se  je  zgodilo  v   zadnjih  5  lePh*:   KORPORATIVNE  REVIJE   KorporaFvne  revije,   nekateri  drugi   korporaFvni  mediji,   korporaFvni  dogodki….   KORPORATIVNI  MEDIJI   Lastni  Fskani  mediji,   lastni  web  mediji,  socilani   mediji   …..   VSEBINSKI   MARKETING   Medsebojno  povezani  ,   integrirani  različni   vsebinski  mediji  
 125. 125. Case1  :  Škoda  
 126. 126. Simply  Clever  magazine  
 127. 127. Posebna   izdaje   revije   Strategic  koncept  of  CM     Video  produkcija/film   FB&T witer   Revija   Digitalna  revija   Web  portal   Events   Games   E-­‐Newsle^er   Web  magazine  
 128. 128. Razvoj  socialnih   omrežij  –  FB  in   aplikacije   Posebne   parcialne  ali   celotne  akcije  za   pridobivanje   kontaktov   Lastni  dogodki   Povezava  z   oglaševalskimi   akcijami   Pridobivanje   novih   kontaktov   Strateška   partnerstva  za   pospeševanje   prodaje   Mini  Revija   Simply  Clever     Oglaševanje  na   ključne  besede     Sponzorstva   134  
 129. 129. Revija  Simply   Clever   Dogodki  -­‐   poglobljena   obdelava   obstoječih   strank   Digitalna  revija   Portal   Simplyclever.si     GRADNJA   ODNOSOV  / usmerjanje   k  prodaji   Prepoznavanje   obnašanja,   analiFka  in   merjenje,   poslušanje  in  re-­‐ markeFng       Prodajno   vsebinske  akcije   Newsleser   Simplyclever   135  
 130. 130. Dvomi,   pomisleki,   vprašanja   glede    (učinkovitosF)   vsebinskega  markeFnga  
 131. 131. VM  ni  nič  novega.  JE!   VM  temelji  na  tem,  da  organizacija  želi  postaF  lastnik   odnosa  s  svojimi  kupci  in  drugimi  deležniki     •  Posamična  orodja  v  uporabi  že  dolgo  časa   •  Ne  gre  več  za  dodatek  tradicionalnemu  oglaševanju  / komuniciranju  (BTL)  ampak  za  temeljno  spremembo  logike   komuniciranja  z  deležniki.   •  Nova  “vsebinska  logika”  še  vedno  vsebuje  oglaševanje,   vendar  ga  vsebinsko  obogaF  in  postavi  v  funkcijo   celovitejšega  komuniciranja  z  deležniki  
 132. 132. VM  ne  more  povečaP   prodaje.  LAHKO!*   •  •    Proces  nakupa  se  je  bistveno  spremenil   Celovit  VM    (lahko)  vpliva    potencialne  kupce  v  zelo  različnih  fazah  nakupnega  procesa   Interes,  potreba   Raziskovanje,   iskanje  rešitev   Primerjava   rešitev,   definiranje   nakupa   nakup  
 133. 133. Ne  verjamem,   da  je  učinkovit.  JE   NAKUPNI  INTERES   21,8  %     bralcev  ob  branju  revije   Simply  Clever  (Škoda)   prične  razmišljaF  o  nakupu   novega  vozila  
 134. 134.     Ne  verjamem,   da  je  učinkovit.  JE   KONZUMACIJA   Do   2  uri   povprečno  berejo   vodstveni  kadri  revijo   Azimut  (UCB)  
 135. 135. Ne  verjamem,   da  je  učinkovit.  JE   KAKOVOST/RELEVANTNOST   100%   prejemnikov  v  BIH  in  Republiki   Srbski  je  prebralo  mednarodno   interno  revijo  Zavarovalnice   Triglav  Obzornik  internaFonal  
 136. 136. Ne  verjamem,   da  je  učinkovit.  JE   DOSEG:   20.000   rednih  bralcev   revije  Telemag  
 137. 137. VM  je  dražji?  NI  NUJNO*   •  VM    spreminja  celotno  logiko  razdelitve     markeFnškega  budgeta.   •  Povečuje  se  delež  sredstev  v  produkcijo  vsebin   in  lastnih  medijev,  kar  postaja  “lastni  kapital”   podjeFj,  ki  omogoča  doseganje  učinkov    
 138. 138. Ali ni VM prezahteven za nas? NI NUJNO*   •  Razvoj  novih   kompetenc  je   nujnost  sodobnega   markeFnga.   •  Zunanji  pogled  –   partnerstvo   •  Vsebinska   strokovnost  =   komunikacijska   strokovnost  
 139. 139. VM ni primeren za krizo? JE   •  Težje  vzpostaviF  sFk  s   potencialnimi  kupci  -­‐  dobre   vsebine  so  najboljši  način  
 140. 140. 7   insajderskih  nasvetov   1.  Adrema  je  neizmerno  bogastvo.  Gradite  jo.     2.  Merite  učinke.  Od  preprosFh,  ki  bolj  zapletenim  merilom.   3.  Opredelite  svojo  udarno  peterko  vsebinskih  orodij:   web  portal  +  e  mail  +  revija  +  infografike  +  bela  knjiga   4.  Imenujte  skrbnika  vsebin  (CCO)    in  postavite  uredniški  koledar   5.  Poslušajte  kaj  vas  sprašujejo  in  vsebine  zgradite  kot  odgovore   6.  7.  Zbudite  v  sebi  iskalca  in  pripovedovalca  zgodb  (novinarske  kompetence)   MulPplikacirajte  vsebine  
 141. 141. +7     insajderskih  nasvetov*   1.  Če  se  le  da  segmenPrajte  kupce  po  značilnosPh  življenjskega  sPla  in   prilagodite  vsebine  /medije.   2.  Pripravljate  vsebine  medijsko  nevtralno   3.  Tiskane  revije  –  najučinkovitejše  orodje   4.  IdenFficirajte  katere  vsebine  boste  pripravili  za  potencialne  kupce  glede  na   faze  prodajnega  procesa  (segmentacija  glede  na  fazo  v  prodajnem  procesu).   5.  Preglejte  kazalo  vsebin(npr.  v  reviji)  in  zapišite  na  katero  težavo  ali  potrebo   bralca  (uporabnika,  kupca)  odgovarja.   6.  Izpišite  naslove  (člankov,  novic  v  NL…)  in  preverite  kakšen  vFs,  bo  medij   (revija..)  pusFl  na  bralca   7.  Vztrajajte  
 142. 142.   PM,  poslovni  mediji     §  Priprava  kreaPvnega,  učinkovitega,  koncepta  vsebinskih   (korporaPvnih)  medijev  in  strategije  (vsebinski,   oblikovni…)   §  Organizacija,  logisFka,  vodenje  procesov,  kontrola…   §  Celostna  izvedbena  produkcija  na  nivoju  vseh  orodij  (od     revij,  internetnih  revij,  elektronskih  pisem  do  oglasov)   §  Uredniška,  redaktorska,  copy  podpora   §  Avtorska  podpora  (teksF,  foto,  ilustracije,  infografika…)   §  KreaPvna  produkcija:  oblikovalska,  izvedbeno  oblikovalska   dela,  produkcijska  ….   §  AnaliPka  /  spremljanje  učinkov  in  sledenje  ciljev  
 143. 143.       Dve  darili:     1.   Bela  knjiga  o  vsebinskem  markeFngu     2.   Analiza  komunikacijske  vitalnosF   (potenciala)  –  prijava  na  email    
 144. 144.   FUTURE:  CONTENT  
 145. 145.   Hvala         igor.savic@p-­‐m.si   primoz.inkret@p-­‐m.si   boštjan.sukic@p-­‐m.si  
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×