Asean...pongsak

1,181 views
989 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Asean...pongsak

 1. 1. WHAT ? WHY ? AND HOW ?? ASEAN Economic Community ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์
 2. 2. การรวมกลุ่มทางการค้าที่เกิดขึ้นทั่วโลก
 3. 3. ASEAN ( 8 August 1967)
 4. 4. SAARC ( December 8,  1985 )
 5. 5. ASIA Pacific ( 1980 )
 6. 6. Megatrends <ul><li>กลุ่มประเทศ BRIC จะเป็นดุลอำนาจใหม่ของเศรษฐกิจโลก : B razil, R ussia, I ndia, C hina </li></ul><ul><li>การเปิดเสรีทางการค้า และการลงทุน </li></ul><ul><li>สังคมที่มีคนชรามากขึ้น </li></ul><ul><li>การดูแลและใส่ใจในสุขภาพ </li></ul><ul><li>ราคาน้ำมัน และธัญพืชจะทรงตัวในระดับสูง </li></ul><ul><li>ความก้าวหน้าทาง Information Technology </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมมากขึ้นจากภาคประชาสังคม ในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การเมืองไทยในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา และกรณีมาบตาพุด </li></ul>
 7. 7. Why? ASIAN……….
 8. 8. เกี่ยวกับอาเซียน <ul><li>ภาษาในการทำงานคือ ภาษาอังกฤษ </li></ul><ul><li>คำขวัญอาเซียน “ One Vision, One Identity, One Community” </li></ul><ul><li>วันอาเซียน ตรงกับ วันที่ 8 สิงหาคม </li></ul><ul><li>มีธงและเพลงประจำอาเซียน </li></ul>
 9. 9. ASEAN Charter <ul><li>มีผลบังคับใช้ 15 ธันวาคม 2551 (2008) </li></ul><ul><li>เป้าหมาย – เป็นกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์การ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><ul><li>การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>บังคับใช้กฎหมาย / กติกาได้มากขึ้น </li></ul></ul>
 10. 10. ASEAN – an Overview <ul><li>The Association of South East Asian Nations (ASEAN) was established on 8 August 1967 </li></ul><ul><li>It consists of 10 countries </li></ul><ul><li>As of 2006 ASEAN has a population of 560 people, total land areas of 4.5 million square kilometres, combined GDP of US 1,100 and total gross trade of US 1,400 billion </li></ul>
 11. 11. ASEAN - Membership <ul><li>Brunei Darussalam </li></ul><ul><li>Cambodia </li></ul><ul><li>Indonesia </li></ul><ul><li>Lao PDR </li></ul><ul><li>Malaysia </li></ul><ul><li>Myanmar </li></ul><ul><li>Philippines </li></ul><ul><li>Singapore </li></ul><ul><li>Thailand </li></ul><ul><li>Viet Nam </li></ul>
 12. 12. ASEAN: Politically and Economically Dissimilar, Culturally Similar?
 13. 13. ASEAN: Politically and Economically Dissimilar, Culturally Similar?
 14. 14. Some Indicators of demand Population GDP Total trade No of Accountants ‘ 000 US $million US $million Membership Brunei Darussalam 396 12,317 9,108 79 Cambodia 14,475 8,662 6,437 799 Indonesia 224,905 431,717 161,864 7,171 Lao DPR 5,608 4,128 990 166 Malaysia 27,174 186,960 285,543 25,309 Myanmar 58,605 12,632 5,630 502 Philippines 88,875 146,894 99,183 20,486 Singapore 4,589 161,546 510,089 20,257 Thailand 65,694 245,701 248,688 49,244 Viet Nam 85,205 71,292 77,270 7,500
 15. 15. The three pillars of ASEAN Community Economic Integration and Cooperation Human and Social Development Regional Peace and Stability PEACE PROSPERITY PEOPLE ASEAN Community 2015 One Vision, One Identity, One Community
 16. 16. ASEAN Economic Community <ul><li>The ASEAN Economic Community shall be the end-goal of economic integration measures as outlined in the ASEAN Vision 2020.  Its goal is to create a stable, prosperous and highly competitive ASEAN economic region in which there is a free flow of goods, services, investment and a freer flow of capital, equitable economic development and reduced poverty and socio-economic disparities in year 2020. </li></ul>
 17. 17. ASEAN Economic Community <ul><li>The ASEAN Economic Community shall establish ASEAN as a single market and production base, turning the diversity that characterises the region into opportunities for business complementation and making the ASEAN a more dynamic and stronger segment of the global supply chain. ASEAN’s strategy shall consist of the integration of ASEAN and enhancing ASEAN’s economic competitiveness. </li></ul>
 18. 18. Initiatives Pursued So Far <ul><li>Facilitate free flow of goods, services, investment, capital and labour </li></ul><ul><li>Allow foreign participation of foreign equity: 49% by 2008, 51% by 2010 and 70% by 2015 </li></ul><ul><li>Strengthen the institutional mechanisms of ASEAN, including the improvement of the existing ASEAN Dispute Settlement Mechanism to ensure expeditious and legally-binding resolution of any economic disputes </li></ul><ul><li>The above initiatives are pursued through negotiations involving the government and private sectors </li></ul>
 19. 19. <ul><li>ASEAN Political – Security Community ( ASC) </li></ul><ul><li>พัฒนาการทางด้านการเมือง </li></ul><ul><li>เสริมสร้างบรรทัดฐานที่จะมีร่วมกัน </li></ul><ul><li>เสริมสร้างความเชื่อใจ </li></ul><ul><li>แก้ไขปัญหาภายในโดยสันติ </li></ul><ul><li>สร้างสันติภาพและการป้องกันข้อพิพาท </li></ul>
 20. 20. II. ASEAN Economic Community ( ASCC) <ul><li>การรวมตัวของสินค้าและบริการสำคัญ </li></ul><ul><li>เขตการลงทุนอาเซียน </li></ul><ul><li>ลดอุปสรรคด้านภาษี </li></ul><ul><li>เปิดเสรีด้านบริการและการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>การเคลื่อนย้ายคนและสินค้าอย่างเสรี </li></ul><ul><li>พลังงาน ฯลฯ </li></ul>
 21. 21. III.ASEAN Socio-Cultural Community ( AEC) <ul><li>สร้างสังคมที่มีความเอื้ออาทร </li></ul><ul><li>จัดการผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน </li></ul><ul><li>ส่งเสริมเอกลักษณ์อาเซียน </li></ul>
 22. 22. <ul><li>“ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC “ นั้นถูกเร่งรัดให้ดำเนินการเร็วขึ้นกว่า “ ประชาคมอาเซียน “ โดยจะมีผลเร็วขึ้นถึง 5 ปี คือในปี 2558 นี้หรือนับจากนี้แค่ 4 ปีเท่านั้นเองที่เราจะเข้าสู่การเป็น “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ” สินค้าจำนวน 11 หมวดได้แก่ สินค้าเกษตร / สินค้าประมง / ผลิตภัณฑ์ไม่ / ผลิตภัณฑ์ยาง / สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม / ยานยนต์ / อีเลคทรอนิกส์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / การบริการทางสุขภาพ / การท่องเที่ยว / การขนส่งทางอากาศ </li></ul>
 23. 23. AEC – ผลต่อสินค้า <ul><li>ผลกระทบในด้านบวก สินค้าที่มีโอกาสจะขยายตลาด </li></ul><ul><li>ได้มาก ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>-   ยานยนต์และชิ้นส่วน </li></ul></ul><ul><ul><li>-   อาหารและผลิตภัณฑ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>-   สิ่งทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป </li></ul></ul><ul><ul><li>-   ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ </li></ul></ul><ul><li>ผลกระทบในด้านลบ </li></ul><ul><ul><li>- ข้าวขาว </li></ul></ul><ul><ul><li>- น้ำมันปาล์ม </li></ul></ul><ul><ul><li>- เมล็ดกาแฟ </li></ul></ul>
 24. 24. AEC - ผลต่อธุรกิจบริการ <ul><li>บริการที่จะได้รับผลดี คือ </li></ul><ul><li>สาขาท่องเที่ยว เพราะเป็นสาขาที่มีศักยภาพมากและลักษณะการบริการที่แตกต่างจากประเทศอื่น </li></ul><ul><li>บริการวิชาชีพ เช่น วิศวกร สถาปนิก เป็นวิชาชีพที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งปัจจุบันบุคคลเหล่านี้ได้ออกไปรับงานยังต่างประเทศจำนวนมาก </li></ul><ul><li>บริการสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาล และสปา เพราะไทยมีบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ ตลอดจนมาตรฐานที่สูง แต่ราคาถูกซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศ </li></ul><ul><li>บริการที่จะได้รับผลเสีย คือ </li></ul><ul><li>สาขาโลจิสติกส์ เพราะต้นทุนของไทยสูง อาจจะเสียเปรียบประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่า </li></ul>
 25. 25. ASEAN from the Top Politics Economics Culture Economy Market Social Culture Political Legal Technology
 26. 26. Economy Technology Market Political Legal Social Culture One to Many Many to Many Government Governance Belief Humanity Close Open G7 G20
 27. 27. The Three Connectors in New Wave Landscape Beware Of Their Emergence SOCIAL EXPERIENTIAL MOBILE
 28. 28. World is so small ??
 29. 29. The imperative for ASEAN Marketers The Shifts in Approach: From Nine Core Elements to 12Cs LEGACY MARKETING Segmentation Targeting Positioning MARKETING MIX Price Promotion Branding Process Differentiation Product Place Selling Service NEW WAVE MARKETING Communitization Confirmation Clarification CROWD COMBO Currency Conversation Character Collaboration Codification Co-creation Communal Activation Commercialization Caring
 30. 30. Think of the emerging community out there! Hint: New Active Youth http://www.14thaseansummit.org/thailand_activities_08.php ASEAN Discovery: ASEAN Cartoon and Comic Book for ASEAN people and its culture, launched in the 42 nd ASEAN Ministerial Meeting in Thailand 2009
 31. 31. The economy is considered as the Southeast Asia unlikely star China India Indonesia ASEAN-5 World USA, Europe, Japan <ul><li>Indonesia’s economy was “saved” from the worst of the global recession by robust domestic demand, Vice President designate Boediono said in Singapore on July 28. Growth this year will be about 4 percent, he added. </li></ul><ul><li>“ We have gone through the worst of the crisis,” Boediono said. “Now we’re seeing some light at the end of the tunnel.” </li></ul>GDP Growth 2009 and 2010 2010P Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jan-08
 32. 32. … and the younger generation are ASEANist too, who live by the spirit and transformation of ASEAN
 33. 33. ประเด็นปัญหา หรือข้อน่ากังวลใจเกี่ยวกับ AEC <ul><li>การขาดความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการ ทั้งด้านกฏระเบียบ การขาดทักษะการทำตลาดต่างประเทศ และวัฒนธรรมการค้าขายระหว่างกัน </li></ul><ul><li>การสวมสิทธิจากประเทศนอกกลุ่ม </li></ul><ul><li>การไหลออกของบุคลากร </li></ul><ul><li>ปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดน </li></ul><ul><li>ขีดความสามารถที่ด้อยในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ทักษะภาษาต่างประเทศ </li></ul>
 34. 34. Opportunities Drivers <ul><li>The need to continue developing the economies within ASEAN; there are developed, developing and newly developing countries </li></ul><ul><li>Globalisation of regulation and standards – IFRS, Basel II </li></ul><ul><li>Improvement of governance, both in the public and private sectors </li></ul><ul><li>ASEAN transforming itself into a ruled-based regional body with the adoption of ASEAN Charter </li></ul>
 35. 35. Risks and Challenges <ul><li>Domestic regulation which may not be transparent and consistently applied </li></ul><ul><li>Culture and practices which differ from one country to another </li></ul><ul><li>Changing business environment and disjointed responses from various countries </li></ul>

×