Prezentacija
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Prezentacija

on

 • 179 views

 

Statistics

Views

Total Views
179
Views on SlideShare
138
Embed Views
41

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

3 Embeds 41

http://www.poletparacin.com 36
http://poletparacin.com 3
http://www.slideee.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Prezentacija Prezentacija Presentation Transcript

 • PREZENTACIJA PREDUZEĆAPREZENTACIJA PREDUZEĆA POLET d.o.o.POLET d.o.o. Glavički put bb, 35250 ParaćinGlavički put bb, 35250 Paraćin
 •  Osnovano 1995. godineOsnovano 1995. godine  Prostire se na placu od 3 haProstire se na placu od 3 ha  Na raskrsnici puteva E-75 i E-761 (Paraćin-Zaječar)Na raskrsnici puteva E-75 i E-761 (Paraćin-Zaječar)
 • Osnovna delatnost u početku je bila transport u domaćem iOsnovna delatnost u početku je bila transport u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju, a kasnije su se razvijale i drugemeđunarodnom drumskom saobraćaju, a kasnije su se razvijale i druge delatnosti.delatnosti. Danas POLET, pored pružanja usluga transporta, poseduje i pružaDanas POLET, pored pružanja usluga transporta, poseduje i pruža usluge:usluge: Stovarište ogreva i građevinskog materijala (u Paraćinu),Stovarište ogreva i građevinskog materijala (u Paraćinu), Motel-restoran,Motel-restoran, Špediciju,Špediciju, Digitalnu kolsku vagu,Digitalnu kolsku vagu, Tehnički pregled teretnih i putničkih vozila,Tehnički pregled teretnih i putničkih vozila, Servis za pranje vozila iServis za pranje vozila i Parking terminal.Parking terminal. Na svom placu ima i magacinski i kancelarijski prostor od oko 2500 m2Na svom placu ima i magacinski i kancelarijski prostor od oko 2500 m2 koji je iznajmljen firmama (COCA COLA, KNJAZ MILOŠ, Carinakoji je iznajmljen firmama (COCA COLA, KNJAZ MILOŠ, Carina Republike Srbije kao i više špediterskih firmi). Na placu postoji i parkingRepublike Srbije kao i više špediterskih firmi). Na placu postoji i parking prostor za 60 kamiona.prostor za 60 kamiona. View slide
 • Šematski prikaz organizacije POLETŠematski prikaz organizacije POLET View slide
 • POLET – Međunarodni i unutrašnjiPOLET – Međunarodni i unutrašnji transporttransport  Tržište EU i prostor EX JugoslavijeTržište EU i prostor EX Jugoslavije  Godišnji prihod od transporta oko 3,5 milionaGodišnji prihod od transporta oko 3,5 miliona evraevra  60 profesionalnih vozača60 profesionalnih vozača  50 vozila za međunarodni i unutrašnji prevoz50 vozila za međunarodni i unutrašnji prevoz  Prosečna starost zaposlenih u organizacijiProsečna starost zaposlenih u organizaciji transporta 29 godina, sa višim i visokimtransporta 29 godina, sa višim i visokim obrazovanjem u oblasti transporta, ekonomije iobrazovanjem u oblasti transporta, ekonomije i pravaprava
 • POLET – vozni parkPOLET – vozni park  31 kompleta vozila EURO 5 norme31 kompleta vozila EURO 5 norme  11 teretnih i kompleta vozila EURO 3 norme11 teretnih i kompleta vozila EURO 3 norme  8 najsavremenijih kombi vozila8 najsavremenijih kombi vozila
 • Tovarni prostorTovarni prostor  Poluprikolice cerade 90-120 mPoluprikolice cerade 90-120 m33 ili 32 euroili 32 euro paletepalete  Kombi vozila 14 mKombi vozila 14 m33 ili 5 euro paleteili 5 euro palete
 • Organizacija transporta – ljudski resursiOrganizacija transporta – ljudski resursi  DirektorDirektor  Lice odgovorno za kontrolu tehničke ispravnosti vozilaLice odgovorno za kontrolu tehničke ispravnosti vozila  Upravnik transportaUpravnik transporta (sistem upravljanja kvalitetom, analiza i(sistem upravljanja kvalitetom, analiza i racionalizacija transportnih operacija, zakonski propisi, vozni park,racionalizacija transportnih operacija, zakonski propisi, vozni park, dozvole za međunarodni prevoz stvari)dozvole za međunarodni prevoz stvari)  Dispečer transporta i komercijaleDispečer transporta i komercijale (planiranje i organizacija vozila i(planiranje i organizacija vozila i vozača, sastavljanje i dostavljanje ponude korisnicima usluga, ugovaranjevozača, sastavljanje i dostavljanje ponude korisnicima usluga, ugovaranje prevoza, zaduženje/razduženje vozača sa ture)prevoza, zaduženje/razduženje vozača sa ture)  FakturistaFakturista (fakturisanje realizovanih usluga)(fakturisanje realizovanih usluga)  BlagajnikBlagajnik (blagajničko poslovanje)(blagajničko poslovanje)  Lice odgovorno za kontrolu troškova nastalih pri realizacijiLice odgovorno za kontrolu troškova nastalih pri realizaciji transportnih uslugatransportnih usluga
 • Organizacija transporta – ljudski resursi (2)Organizacija transporta – ljudski resursi (2)  Profesionalni vozačiProfesionalni vozači
 • Organizacija transporta – IT tehnologijaOrganizacija transporta – IT tehnologija  Transportni informacioni sistem (aplikacioni softver zaTransportni informacioni sistem (aplikacioni softver za upravljanje voznim parkom) – Transport Manager,upravljanje voznim parkom) – Transport Manager, firme Cyclefirme Cycle  On-line berza tereta – TimocomOn-line berza tereta – Timocom  Aplikacija za praćenje i navigaciju vozila u realnomAplikacija za praćenje i navigaciju vozila u realnom vremenu primenom GPRS tehnologije – NTS (na svimvremenu primenom GPRS tehnologije – NTS (na svim vozilima)vozilima)  Telemetrija, praćenje potrošnje goriva u realnomTelemetrija, praćenje potrošnje goriva u realnom vremenu – Fleet Management Solution-ovo rešenjevremenu – Fleet Management Solution-ovo rešenje
 •  Preduzeće POLET d.o.o. od 23. martaPreduzeće POLET d.o.o. od 23. marta 2008. godine posluje po međunarodnom2008. godine posluje po međunarodnom standardu kvaliteta ISO 9001:2001,standardu kvaliteta ISO 9001:2001, 24.03.2011. reocenjivanje ISO 9001:200824.03.2011. reocenjivanje ISO 9001:2008 standardastandarda  Punopravni član poslovnog udruženjaPunopravni član poslovnog udruženja Međunarodni transport (predstavnikMeđunarodni transport (predstavnik POLET-a je član Upravnog odbora)POLET-a je član Upravnog odbora)
 • Dalji pravci razvoja...Dalji pravci razvoja...  Novi kamionski terminalNovi kamionski terminal  Izgradnja regionalnog distributivnogIzgradnja regionalnog distributivnog centra i pružanje kompletne logističkecentra i pružanje kompletne logističke uslugeusluge  Organizacija regionalnog centra zaOrganizacija regionalnog centra za obuku profesionalnih vozačaobuku profesionalnih vozača
 • Kontakt e-mail, telefon i adresaKontakt e-mail, telefon i adresa WWW.POLETPARACIN.COMWWW.POLETPARACIN.COM INFO@POLETPARACIN.COMINFO@POLETPARACIN.COM TRANSPORT@POLETPARACIN.COMTRANSPORT@POLETPARACIN.COM Telefon: 035/566-566Telefon: 035/566-566 Fax: 035/562-004Fax: 035/562-004 Adresa:Adresa: POLET d.o.o.POLET d.o.o. Glavički put bbGlavički put bb 35250 Paraćin35250 Paraćin
 • Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!