DEMOCAMP!EAST/WEST to mi"dzynarodowe targi
zorientowane na m#ode przedsi"wzi"cia internetowe oraz
integracj" ludzi zainter...
Idea

•  PO%&CZY' ró(ne )rodowiska bran(owe
•  DZIELI' SI* wiedz$
•  PROMOWA' projekty oraz zespo#y
•  EDUKOWA' jak ro...
Czy DEMOCAMP jest
 unikalny? Tak, gdy(...
•  zgromadzi# niesamowit$ spo#eczno)+
  (Organizator - Fundacja Polak 2.0 - p...
DEMOCAMP 2010 !
  Trzecia edycja DEMOCAMP odb"dzie si" 22 i 23
pa,dziernika w Poznaniu na terenie Mi"dzynarodowych
   ...
Sponsorzy i Patroni
Uczestnicy
•  300 specjalistów z ró(nych dziedzin zwi$zanych
  z IT, marketingiem i inwestowaniem
•  liderzy opinii, t...
Zaproszeni Go)cie
 Martin Ferro-Thomsen / ISSUU
 Antti Vilpponen / ArcticStartup
 Gunnar Berning / TWAGO
Ramowy program I dnia
•  Konkurs Start-upów (12 zakwalifikowanych
  zespo#ów) prezentuje przez Panelem Jurorów
•  Targi...
Targi/Stoiska
Konkurs start-upów
Gala wieczorna
Organizator targów -
Fundacja Polak 2.0 -
przygotowa!a dla
uczestników Targów
Democamp East/West
niesamowit" atrakcj#.

O ...
Pokazy barma-skie
(oraz 3 drinki dla ka(dego uczestnika Targów)
Ramowy Program II dnia
•  Prezentacje wyg#aszane przez Uczestników
  targów (zespo#y, freelancerzy) w modelu tzw.
  “...
Mo(liwo)ci zaistnienia
   przez Instytucje

•  Stand-up, roll-up
•  Prezentacja podczas II dnia Targów
•  Branding K...
Organizator
Organizatorem targów DEMOCAMP jest
Fundacja Polak 2.0. Fundacja dzia#a na rzecz
integracji bran(y IT od 2007 r...
Wi"cej info


•  http://democamp.org
•  http://blog.polak20.pl/tagged/democamp
•  http://facebook.com/polak20
Koordynator
 Adam Zygadlewicz
 Prezes Zarz"du

 Fundacja Polak 2.0
 Netguru Sp. z o.o.

 fundacja@polak20.pl
   601 8...
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
DEMOCAMP East/West 2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DEMOCAMP East/West 2010

2,004 views
1,924 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,004
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DEMOCAMP East/West 2010

 1. 1. DEMOCAMP!EAST/WEST to mi"dzynarodowe targi zorientowane na m#ode przedsi"wzi"cia internetowe oraz integracj" ludzi zainteresowanych biznesow$ stron$ internetu.
 2. 2. Idea • PO%&CZY' ró(ne )rodowiska bran(owe • DZIELI' SI* wiedz$ • PROMOWA' projekty oraz zespo#y • EDUKOWA' jak rozwija+ projekty w skali mi"dzynarodowej i w oparciu o ró(ne modele finansowania
 3. 3. Czy DEMOCAMP jest unikalny? Tak, gdy(... • zgromadzi# niesamowit$ spo#eczno)+ (Organizator - Fundacja Polak 2.0 - pracuje nad tym od 2007 roku) • Democamp to jedyne w Polsce wydarzenie maj$ce formu#" prawdziwych targów! • mi"dzynarodowy zasi"g - organizator wspó#pracuje od wielu lat z podobnymi inicjatywami z Litwy, %otwy czy Niemiec
 4. 4. DEMOCAMP 2010 ! Trzecia edycja DEMOCAMP odb"dzie si" 22 i 23 pa,dziernika w Poznaniu na terenie Mi"dzynarodowych Targów Pozna-skich
 5. 5. Sponsorzy i Patroni
 6. 6. Uczestnicy • 300 specjalistów z ró(nych dziedzin zwi$zanych z IT, marketingiem i inwestowaniem • liderzy opinii, tzw. trend-setterzy • przedsi"biorcy, prywatni inwestorzy • fundusze seed, inkubatory • “)mietanka” polskiego sektora IT
 7. 7. Zaproszeni Go)cie Martin Ferro-Thomsen / ISSUU Antti Vilpponen / ArcticStartup Gunnar Berning / TWAGO
 8. 8. Ramowy program I dnia • Konkurs Start-upów (12 zakwalifikowanych zespo#ów) prezentuje przez Panelem Jurorów • Targi start-upów (ok 30 stoisk) • Prezentacje zaproszonych Go)ci • Zamkni"ta Debata Inwestorów (po raz pierwszy w historii Democamp) • Gala Wieczorna (koncert zaproszonej Gwiazdy)
 9. 9. Targi/Stoiska
 10. 10. Konkurs start-upów
 11. 11. Gala wieczorna
 12. 12. Organizator targów - Fundacja Polak 2.0 - przygotowa!a dla uczestników Targów Democamp East/West niesamowit" atrakcj#. O godzinie 20:00 po pierwszym dniu targów zagra dla wszystkich VIKA. VIKA jest klasycznie wykszta!con" pianistk", której covery rockowych standardów osi"gne!y niesamowit" wr#cz popularno$% w serwiesie YouTube (ponad 13 mln wy$wietle&). Podczas Democampu,Vika, obieca!a zagra% prawie 2- godzinny koncert.
 13. 13. Pokazy barma-skie (oraz 3 drinki dla ka(dego uczestnika Targów)
 14. 14. Ramowy Program II dnia • Prezentacje wyg#aszane przez Uczestników targów (zespo#y, freelancerzy) w modelu tzw. “unconference” , 20 prezentacji po 20 minut • 2 równoleg#e sesje
 15. 15. Mo(liwo)ci zaistnienia przez Instytucje • Stand-up, roll-up • Prezentacja podczas II dnia Targów • Branding Konkursu, sesji prezentacji • Stoisko informacyjne (I dzie- lub ca#e targi)
 16. 16. Organizator Organizatorem targów DEMOCAMP jest Fundacja Polak 2.0. Fundacja dzia#a na rzecz integracji bran(y IT od 2007 roku organizuj$c wiele tematycznych wydarze- promuj$cych specjalistyczn$ wiedz" m.in. w bran(y gastronomicznej, sklepów internetowych czy innych organizacji pozarz$dowych. Start-upy internetowe - ich promocja i wspieranie - by#y jednak i nadal s$ g#ówn$ cz")ci$ dzia#a- Fundacji. 5
 17. 17. Wi"cej info • http://democamp.org • http://blog.polak20.pl/tagged/democamp • http://facebook.com/polak20
 18. 18. Koordynator Adam Zygadlewicz Prezes Zarz"du Fundacja Polak 2.0 Netguru Sp. z o.o. fundacja@polak20.pl 601 84 34 68

×