Slide Digital Image

1,381 views
1,240 views

Published on

Bengkel Multimedia: Digital Image

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide Digital Image

 1. 1. INTAN Bukit Kiara<br />Bengkel Multimedia:Digital Image<br />
 2. 2. Objektif Kursus<br />Penggunaan Aplikasi Adobe Photoshop di dalam Projek Multimedia.<br />Mempelajari proses membangunkan imej dalam aplikasi Adobe Photoshop.<br />Pengalaman hands-on dengan aplikasi Adobe Photohop.<br />
 3. 3. Methodologi<br />Mempelajari langkah demi langkah<br />Latihan pada setiap akhir bab.<br />Penggunaan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja semasa latihan.<br />Proses berkumpulan adalah berasaskan mencipta poster/grafik daripada proses memebri idea sehinggalah persembahan berkumpulan.<br />
 4. 4. HARI 1<br />Antaramuka Photoshop CS3.<br />Asas warna dan ukuran ukuran dokumen.<br />Asas transformasi objek.<br />Penggunaan selection tool.<br />
 5. 5. HARI 2<br />5. Teknik layer.<br />6. Asas pembaikpulih foto.<br />7. Teknik penggunaan type tool & custom shape tool.<br />8. Penggunaan ‘Clipping Mask’.<br />
 6. 6. HARI 3<br />9. Mencetak Foto<br />10. Teknik Layer Mask<br />11. Penggunaan Mask<br />12. Pengklonan Imej<br />13. Penggunaan filter untuk mencipta imej <br /> hujan<br />
 7. 7. Apakah itu Photoshop?<br />Adobe Photoshop merupakan sebuah perisian penghasilan dan pengubahsuaian imej yang amat dikenali ramai terutamanya di kalangan pereka, jurugambar mahupun artis grafik digital.<br />
 8. 8. Antaramuka Photoshop<br />Antaramuka Photoshop boleh dibahagikan kepada beberapa komponen utama. Antarakomponenutamaadalah<br />Toolbox<br />Option Bar<br />Palette windows<br />Menu Bar<br />
 9. 9. AsasWarnadanUkuranDokumen<br />Mod Warna<br />RGB (Reg, Green, Blue) – Media Elektronik<br />CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black) – Cetakan<br />Piksel (picture element) adalah unit asasbagikodwarnapadapaparanatauimejdidalamkomputer.<br />
 10. 10. Penggunaan Selection Tool<br /><ul><li>Marquee Tool membolehkanandamemilihkawasandalambentuksegiempatataubulatan.
 11. 11. Lasso Toolmemerlukanandamenggerakkantetikustanpabolehianyadilepaskansehinggalahkeseluruhankawasanpilihanberjayadibentuk.
 12. 12. Polygonal Lasso Toolmerupakankemudahan yang seringdigunakanbagibagimemilihobjekataukawasan yang lebihbersegisifatnya.</li></li></ul><li>AsasPembaikpulihanFoto<br /><ul><li>MenentukanFokusImejMenerusiKemudahan Blur, Sharpen Dan Smudge
 13. 13. MemotongSebahagian Dari ImejMenggunakan Crop Tool
 14. 14. PengklonanImejMenerusiKemudahan Clone Stamp
 15. 15. MemindaPencahayaan Dan WarnaPadaImejMenerusiKemudahan Dodge, Burn Dan Sponge</li></li></ul><li>Teknik Layer<br /><ul><li>AsasTranformasiObjekbolehdilaksanakanmenerusiarahanEdit>TransformatauEdit>Free Trasformdi menu.
 16. 16. Layer adalahsalahsatukomponen yang sangatpenting.
 17. 17. Gambar-gambar yang diletakkandidalam layer yang berlainanmemudahkanpengubahsuaiansusunangambar. </li></li></ul><li>Penggunaan Clipping Mask<br />Clipping mask adalahsatukaedah yang digunakanuntukmendapatkanpaparanimejdidalambentukataulingkunganteks yang telahditetapkan.<br />
 18. 18. Penggunaan Type Tool & Custom Shape Tool<br /><ul><li>IkonType Tooldigunakanuntukmenaipataumemasukkanelementekskedalamsesuatupaparanatau fail imej.
 19. 19. Terdapatduajenisteks yang bolehdihasilkaniaituteks yang padumenerusipilihanType TooldankawasanpilihanberbentukteksmenerusipilihanType Mask Tool.</li></li></ul><li>MembuatPengklonanPadaImej<br /><ul><li>Ikon Clone Stamp Tool merupakanantarakemudahan yang paling tepatdigunakanbagimenghasilkanklonsesuatuobjekatauimej.
 20. 20. Ikon Pattern Stamp Tool digunakanuntukmembuatkloncoraktertentupadasuatuimej yang dikehendaki.
 21. 21. Kemudahan Healing Brush mempunyaipernanan yang samadengan Clone Stamp Tool tetapimempunyaikelebihan yang membolehkannyamenghasilkanklonimej yang lebihrealistik. Ianyamampumengesan ton warnapikselimej yang berdekatandengannyadanseterusnyamenghasilkankombinasiataupadananwarna yang lebihrealistik.
 22. 22. Ikon Patch Tool merupakansatulagikemudahan yang barudiperkenalkandidalam Adobe Photoshop CS3. Ianyamerupakanikon yang menggabungkankemudahanikon Lasso Tool dan Healing Brush Tool. </li></li></ul><li>MembuatPengklonanPadaImej<br />Sebelum<br />Selepas<br />
 23. 23. ProjekBerkumpulan<br />Projekadalahberasaskankepada case-study dimanasetiapindividuakandiberikansenarioberbezauntukmenghasilkangrafikberdasarkankoleksigambar yang diberikan.<br />contoh<br />
 24. 24. TerimaKasih<br />

×