Info 2013 2014 site

2,026 views
1,773 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,026
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Info 2013 2014 site

 1. 1. Omslag Organogram
 2. 2. INFOGIDS 3 Voorwoord Beste bestuursleden, Als bestuurslid van een jongerenvereniging die aangesloten is bij de PJG is het handig om alle basisinformatie van PJG en GAJK in een boekje bij elkaar te hebben. Daarom ontvang je van ons de nieuwe infogids van Plattelands Jongeren Gelderland. Het seizoen 2013-2014 gaat weer een leuk seizoen worden. Doordat de provinciale werkgroepen weer vol zitten met nieuwe bestuurders, nieuwe ideeën en nieuwe energie gaat er een hoop werk verzet worden. En dit alles om jullie te kunnen faciliteren in het besturen van je vereniging maar ook om jongeren te bereiken die op dit moment nog niet bereikt worden. Daarnaast zijn wij begonnen met de PJ Academy. Verderop in deze gids lees je hier meer over, maar nu toch alvast een tipje van de sluier. Met de PJ Academy willen we zoveel mogelijk jonge bestuurders bereiken die meer willen doen dan alleen vrijwilligerswerk. Daarom bieden we expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten aan en kunnen jongeren meedoen aan de Europass. Hierdoor kan je een officieel certificaat krijgen die jouw ervaring en kennis, opgedaan tijdens je vrijwilligerswerk, verzilverd! Tot slot wil ik nog even aandacht op de afgelopen maanden waarin het plattelands jongerenwerk op de kaart is komen te staan. Dankzij vele vrijwilligers, jullie aanwezigheid en ontzettend veel steun van allerlei organisatie hebben we 1 maart 2013 een heel bijzonder evenement weten te organiseren, namelijk ons 100 jarig jubileum. Zonder jullie hulp door onder andere het verspreiden van berichten via Twitter, Facebook en Website was dit jubileum nooit geslaagd. Ook super om te zien dat er zelfs bussen geregeld werden om met hele verenigingen naar Toldijk af te reizen. Als bestuur heeft ons dit evenement de nodige energie gekost, maar ook zeker veel opgeleverd! Heb je nog vragen aan ons, wil je hulp of inspiratie! Vraag het ons. Je kunt altijd bellen of mailen met bestuursleden of het kantoor. De contactinformatie staat verderop in deze gids. Voor nu genoeg geschreven. Ik wens jullie allemaal een goed seizoen toe! Namens Plattelands Jongeren Gelderland, Robert ter Maat Voorzitter Jubileum PJG 100 jaar. Toespraak Robert ter Maat (voorzitter PJG)
 3. 3. 4 INFOGIDS Inhoud Infogids 2013 - 2014 Omslag 1 Organogram 1 Voorwoord 3 Inhoud Infogids 2013 - 2014 4 Wat is PJG? 5 Hoe werkt het in de praktijk? 6 Dagelijks Bestuur PJG 7 PJG bestuur 7 GAJK bestuur 7 Wat doen we in seizoen 2013 - 2014 8  ALV 2014 8  Appie Happie 8  Bestuur on Tour 8  GAJK-dag 8  Ladiesnight 8  PJG en regiobijeenkomsten PJG 8  GAJK en agrarische ledenavonden 9  Vergaderschema 2013 - 2014 9 PJ Academy 10  Expertmeeting: Genereren van nieuwe inkomstenbronnen 10  Inspiratiebijeenkomst: Jij en de maatschappij 10  Expertmeeting: Duurzaam verenigen 11  Inspiratiebijeenkomst: Geef kleur aan je vereniging! 11  Adviesgesprekken 11  Europass 12 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) 13  AgroEnergiek 13  Bewust Ondernemen 13  Eten bij de Boer 13  Remmen met Gassen 14 Plattelandsjongeren.nl 14  Landjepik 15  Jullie zijn Geweldig! 15 Contributie 16  Wat krijg je voor de contributie? 16 Verzekering 17  Wat te doen bij schade 17 KOPY voor ledenbladen en de nieuwsbrief… 18 PJG kantoor 18  PJG en GAJK worden ondersteund door: 18 Adressen 19 OVERZICHT Plattelandsjongerenverenigingen AJK’s en JAV’s 34 KIS ledenadministratie 34
 4. 4. INFOGIDS 5 Wat is PJG? PJG staat voor Plattelands Jongeren Gelderland: een zelfstandige, provinciale vereniging voor en door jongeren van het platteland. Onze 28 lidverenigingen worden namelijk bestuurd door jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren in hun directe omgeving. Naast algemene lidverenigingen zijn een aantal van de lidverenigingen Agrarisch Jongeren Kontakt of Jonge Agrarische Vrouwen. Algemene lidverenigingen hebben soms agrarische commissie. De agrarische jongeren houden zich voornamelijk bezig agrarische informatie avonden, maar ook met activiteiten. Binnen de PJG worden zij ondersteund door het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Wat is onze missie? De missie van de Plattelands Jongeren Gelderland is om het platteland leefbaar en aantrekkelijk te houden voor (agrarische-) jongeren en het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bij hun leefomgeving. Wat is onze visie? Het realiseren van de missie zal vooral moeten gebeuren op plaatselijk niveau. De PJG zal vooral voorwaarden scheppen. Voorwaarden waardoor jongeren zelf in staat zijn om zich te ontwikkelen, hun verborgen talenten aan te boren, elkaar te ontmoeten en lol te hebben. Op deze manier kunnen jongeren zelf en bewust een bijdrage leveren aan hun leefomgeving. De PJG gaat uit van de kracht van de jongeren, het eigen enthousiasme en eigen verantwoordelijkheid om actief deel te nemen aan de maatschappij. In het realiseren van de missie voor agrarische jongeren zal de PJG de jongeren in staat stellen om hun (toekomstige) bedrijf te ontwikkelen zoals zij dat willen. Om de jonge agrariërs hierin een goede keus te kunnen laten maken biedt de PJG kennis aan. Kennis over ondernemerschap, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername. Wat is onze strategie? Lidverenigingen van PJG worden ondersteund met trainingen en advies over uiteenlopende onderwerpen die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de vereniging. PJG is naar lidverenigingen informatievoorzienend over nieuwe ontwikkelingen, nieuwe contacten in het werkveld of het aanbod van training en cursussen door externe partijen. Hierbij willen wij inspireren en motiveren tot het organiseren van meer maatschappelijk georiënteerde activiteiten. We brengen onze lidverenigingen bij elkaar in regiobijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke knelpunten te bespreken en regionale samenwerking te verbeteren. AJK’s en JAV’s worden door het Gelders Agrarische Jongeren Kontakt (GAJK) benaderd. Zo ondersteunt GAJK de AJK’s om actief aan de slag te gaan met actuele, interessante thema’s voor de agrarische sector. Veelal gebeurt dit in samenspraak met het NAJK of andere externe partijen. In verschillende ledenavonden komen zo sectorbrede onderwerpen aan de orde. Wanneer specifiek sector gerichte thema’s behandeld worden, wordt er een werkgroep ingezet. In 2013 is de werkgroep Mestbeleid opgezet.
 5. 5. 6 INFOGIDS PJG is bewust bezig met het leggen en onderhouden van contacten met plattelandsgemeenten. Veelal worden hier de lokale lidverenigingen bij betrokken. Hierdoor wordt jongerenparticipatie gestimuleerd. Tot slot behartigt de PJG de belangen van de verschillende doelgroepen bij verschillende organisaties en overheden, dit met het oog op onze missie en visie. Hoe werkt het in de praktijk? Om de missie na te streven en de strategie uit te voeren krijgt PJG jaarlijks een subsidie van de provincie Gelderland. Dit gaat in het potje ‘project PJG’. In dit project vallen eigenlijk alle activiteiten waarvan jullie ons kennen: PJ Academy, regiobijeenkomsten, provinciale avonden, contact met gemeenten, aspirantenwerk, maatschappelijke stages en nog veel meer. Naast het project PJG voert PJG ook andere projecten uit en organiseert het activiteiten. Deze projecten sluiten altijd aan bij de missie en visie van de PJG en passen binnen de strategie. Voorbeeld van deze projecten/activiteiten zijn: Jubileum PJG 100 jaar, stand op Farm & Country Fair. en voor wie precies: Project PJG is vooral gericht op jullie, de lidverenigingen en zijn bestuurders. De overige projecten kunnen ook gericht zijn op plattelandsjongeren in het algemeen. De doelgroep van de PJG zijn jongeren tussen de 16 en 35 jaar, wonend in een dorp op het platteland. De jongeren zijn zowel agrarisch als niet-agrarische geïnteresseerd en bij voorkeur aangesloten bij een lidvereniging.
 6. 6. INFOGIDS 7 Dagelijks Bestuur PJG Het Dagelijks Bestuur van PJGelderland bestaat uit bestuurders van het PJG-bestuur en het GAJK-bestuur. In dit bestuur nemen de volgende personen zitting: Robert ter Maat voorzitter Niek Groot Wassink secretaris Mark Hoftiezer penningmeester Dirk Slagman algemeen bestuurslid Zij houden zich o.a. bezig met de financiële zaken, lange termijn planning, personeelszaken, projecten en de algemene ledenvergadering. PJG bestuur Het PJG bestuur bestaat uit: Ruben van Dommelen, Simone Jansen, Robert ter Maat, Annemiek Riefel, Mark Hoftiezer Het PJG bestuur functioneert als aanspreekpunt voor algemene afdelingen. Officieel is het PJG bestuur een werkgroep binnen de organisatie. De taken die het PJG bestuur heeft zijn: Contacten leggen en onderhouden met algemene afdelingen; Contacten onderhouden met PJ.nl aangaande afdelingondersteuning; Organiseren van algemene regiovergaderingen; Uitvoeren van taken bij projecten; Belangenbehartiging van plattelandsjongeren bij provinciale overheid, plattelandsjongeren.nl en het bedrijfsleven. GAJK bestuur Het GAJK is het aanspreekpunt voor agrarische afdelingen en agrarische commissies. Officieel is het GAJK een werkgroep binnen de vereniging Plattelands Jongeren Gelderland. De taken die het GAJK heeft zijn: Contacten leggen en onderhouden met agrarische afdelingen; Contacten onderhouden met NAJK aangaande afdelingondersteuning; Organiseren agrarische provinciale vergaderingen; Uitvoeren van taken behorende bij projecten; Belangenbehartigen van jonge agrariërs bij provinciale overheid, NAJK en het bedrijfsleven. Het GAJK bestuur, v.l.n.r., bestaat uit: Dirk Slagman Nardy Köning Suzanne Ruesink (vicevoorzitter) Beli den Hartog Niek Groot Wassink (voorzitter) Lisette Arends Edward Satkowski
 7. 7. 8 INFOGIDS Wat doen we in seizoen 2013 - 2014 ALV 2014 De Algemene Ledenvergadering van PJG/GAJK is op donderdag 17 april 2014. Appie Happie In 2014 wordt het Appie Happie zaalvoetbaltoernooi georganiseerd op zondag 26 januari 2013. Hiervoor worden alle afdelingen uitgenodigd. De uitnodiging volgt, maar de datum staat vast! Bestuur on Tour Ook in het seizoen 2013-2014 gaan de provinciale bestuurders aan de slag met Bestuur on Tour. De bedoeling is dat zoveel mogelijk afdelingen worden bezocht door bestuurders om kennis te maken, uitleg te geven over PJG en GAJK en te kijken waar jullie ondersteuning voor nodig hebben. Op deze manier willen de provinciale bestuurders meer en beter contact krijgen met afdelingsbestuurders. Daarnaast wordt op deze manier gepro- beerd beter aan te kunnen sluiten bij jullie wensen en vragen. GAJK-dag Vrijdag 1 november wordt de eerste GAJK-dag georganiseerd. Noteer deze datum alvast in je agenda en vertel het tegen alle leden. Na de zomer wordt er meer bekend gemaakt over deze dag. Ladiesnight Voor alle jonge plattelandsvrouwen wordt 10 oktober Ladiesnight georganiseerd. Deze activiteit wordt georganiseerd door PJG/ GAJK en een aantal afdelingen. Noteer deze activiteit alvast in je eigen agenda of die van je vrouw/vriendin! PJG en regiobijeenkomsten PJG De PJG regiobijeenkomsten worden gehouden in de regio’s West- en Oost-Achterhoek. We volgen een vast stramien van vier bijeenkomsten per jaar, waarbij we in de eerste bijeenkomst kijken naar knelpunten, en de keer erop werken aan inspiratie. In de derde bijeenkomst wordt er meer geconcentreerd op het netwerken en in de laatste bijeenkomst doen we een informele activiteit Er wordt dus veel kennis en ervaringen uitgewisseld en het is de uitgelezen kans om besturen te ontmoeten van andere verenigingen. Prima voor je netwerk!
 8. 8. INFOGIDS 9 Regio Oost-Achterhoek Regio West-Achterhoek: Do 19 september 2013 Aalten Do 26 september 2013 Vorden/Warnsveld Do 12 december 2013 Neede Do 19 december 2013 Steenderen Do 13 maart 2014 Borculo Do 20 maart 2014 Laren/Lochem Do 12 juni 2014 Ruurlo Do 19 juni 2014 Vorden/Warnsveld GAJK en agrarische ledenavonden In het seizoen 2013-2014 gaat het GAJK drie provinciale ledenavonden organiseren. Tijdens deze avonden staan de NAJK discussiestukken, actuele onderwerpen en ontwikkelingen in de agrarische sector centraal. Alle leden krijgen de mogelijkheid om mee te praten met de discussiestukken, zij worden per post uitgenodigd voor de ledenavonden. De data van deze ledenavonden kan iedere afdeling dan ook opnemen in hun eigen programma. Om alle leden de mogelijkheid te geven om met een relatief korte reistijd minimaal twee avonden te bezoeken, worden de avonden afwisselend georganiseerd in de omgeving van Stroe, Ruurlo en Arnhem. We hopen dan ook dat jullie hiervan gebruik maken om mee te praten en te discussiëren over verschillende onderwerpen. Daarnaast gaan GAJK-bestuurders een aantal keren per jaar op bezoek bij een aantal AJK’s om kennis te maken, contacten te onderhouden en te kijken waar behoefte is aan ondersteuning. Tot slot is het voor alle afdelingsbestuurders mogelijk om een GAJK bestuursvergadering bij te wonen. Neem hiervoor contact op met Jasper Nickmann via 026-3846233. Vergaderschema 2013 - 2014 Datum Soort avond Locatie Woensdag 28 augustus GAJK bestuur Velp Woensdag 25 september GAJK bestuur Velp Woensdag 16 oktober GAJK Startavond Seizoen 2013-2014 Toldijk Woensdag 30 oktober GAJK bestuur Velp Woensdag 20 november GAJK Provinciale ledenavond* Ruurlo Woensdag 27 november GAJK bestuur Velp Woensdag 22 januari GAJK Provinciale ledenavond** Stroe Woensdag 29 januari GAJK bestuur Velp Woensdag 26 februari GAJK bestuur Velp Woensdag 19 maart GAJK Provinciale ledenavond*** Arnhem Woensdag 26 maart GAJK bestuur Velp Donderdag 17 april Algemene Ledenvergadering PJG/GAJK Didam Woensdag 23 april GAJK bestuur Velp Woensdag 28 mei GAJK bestuur Velp * Thema: Mestbeleid ** Thema: Marktmacht *** Thema: Imago Tot in Stroe, Ruurlo en Velp!
 9. 9. 10 INFOGIDS PJ Academy PJ Academy is opgericht door Plattelands Jongeren Gelderland (PJG). Het is een ‘cursuscentrum’ voor de vrijwillige jonge bestuurders van allerlei verenigingen op het Gelderse platteland. In 2013 worden vier expertmeetings en drie inspiratiebijeenkomsten aangeboden waarin geleerd en geïnspireerd wordt. De onderwerpen hebben alles te maken met het besturen van een vereniging. Naast de georganiseerde avonden voor de individuele bestuurders kunnen aangesloten verenigingen ook adviesgesprekken aanvragen. Deze adviesgesprekken kunnen over ieder onderwerp gaan. Naast de expertise die PJG in huis heeft is er ook een groot netwerk dat ingezet wordt voor specifieke vragen. Tot slot biedt de PJ Academy de mogelijkheid om te werken aan een Europass certificaat. Europass is een systeem om kennis en kunde die op het werk of in de vrije tijd opgedaan wordt te erkennen. Ook werkervaring uit vrijwilligerswerk past binnen de criteria van de Europass. Het officiële certificaat wat hier bij hoort kan gebruikt worden voor onder andere sollicitaties en studiepunten. Expertmeeting: Genereren van nieuwe inkomstenbronnen Deze expertmeeting gaan we aan de slag met het begrip ‘Crowdfunding’. Crowdfunding is een verzamelbegrip voor allerlei initiatieven waarbij de input van velen kan leiden tot het behalen van een doel door één partij. Een manier van sociaal lenen en investeren waarbij marktpartijen elkaar kunnen vinden in vraag en aanbod op verschillende vlakken. Een financiering is niet alleen meer nodig via de bank, kennis haal je niet meer uit de bibliotheek en je vermogen zet je in bij derden in plaats van beleggen. Onderleiding van een expert gaan we werken aan Crowdfunding voor verenigingen. Welke kansen biedt het en hoe organiseer je dat? Wat zijn de voorwaarden om met Crowdfunding aan de slag te gaan en wie zit er allemaal op te wachten? Deze vragen worden deze avond besproken en beantwoord. Je krijgt praktische handvatten om de volgende dag meteen aan de slag te gaan! Hoofdcompetentie: Ondernemend en commercieel handelen, bedrijfsmatig handelen Locatie: Den Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, Toldijk Datum: Maandag 30 september 2013; 20:00 – 22:00 uur Inspiratiebijeenkomst: Jij en de maatschappij Met een terugtrekkende overheid, actieve inzet op burgerparticipatie en bezuinigingen zijn er een tal van veranderingen op komst voor de hele maatschappij. En waar iedereen mee te maken krijgt. Maar wat is de rol van jongerenverenigingen in deze ‘nieuwe’ maatschappij? En wat verwachten buitenstaanders hiervan? Worden er alleen recreatieve activiteiten georganiseerd of liggen er ook verantwoordelijkheden in het ‘opvoeden’ van jongeren? Tijdens deze inspiratiebijeenkomst gaan we proberen deze vragen te beantwoorden. Dit doen we samen met een ambtenaar van de provincie Gelderland die de in’s en out’s weet van het beleid van de overheid en welke gedachten hierachter zitten.
 10. 10. INFOGIDS 11 Hoofdcompetentie: Samenwerken en overleggen, ethisch en integer handelen Locatie: PJG Kantoor, Arnhemsestraatweg 19, Velp Datum: Donderdag 31 oktober 2013; 20:00 – 22:00 uur Expertmeeting: Duurzaam verenigen Het organiseren van een enkele wervingsactie of het vernieuwen door een nieuwe activiteit is tegenwoordig niet meer genoeg om je vereniging draaiende te houden. In deze samenleving die steeds meer steunt op Social Media en steeds sneller wordt, raak je als vereniging al snel achter op de menigte. Hoe houd je zodoende het hoofd boven water? Ben je nog wel levensvatbaar als vereniging? Is er nog wel behoefte aan de dingen die je doet? Bij deze expertmeeting wordt er onder begeleiding van een expert gekeken naar je toekomst. En er wordt uiteraard gekeken hoe deze toekomst zo succesvol mogelijk ingevuld kan worden. Zelfs in deze individualistische tijd is ruimte om je te verenigen. Daarvoor dien je echter wel de juiste snaren aan te slaan. Op een praktische manier gaat er gekeken worden naar de eerstvolgende stappen van je vereniging. Waarbij ambitie en gedrevenheid hoog in het vaandel staan. Hoofdcompetentie: Gedrevenheid en ambitie tonen Locatie: Den Bremer, Zutphen Emmerikseweg 37, Toldijk Datum: Woensdag 27 november 2013; 20:00 – 22:00 uur Inspiratiebijeenkomst: Geef kleur aan je vereniging! Als plattelandsjongere onderscheid je jezelf al van de grote meute, maar ook het begrip ‘plattelandsjongere’ is nog heel breed. Begrijpelijk daarom dat het best moeilijk is om uniek en uitdagend over te komen bij je achterban en potentiële nieuwe leden. Maar is het werkelijk zo moeilijk? Een beetje kleur kan heel veel verschil maken in een witte kamer. Zo geldt dat ook voor je vereniging. Maar welke kleuren er toegepast moeten worden, dat blijft iets om over te discussiëren. In ‘Geef kleur aan je vereniging!’ wordt er gezamenlijk gekeken naar het toepassen van kleur. Hoe presenteer jij jezelf als vereniging. Denk daarbij niet alleen aan de jongeren, maar ook aan ouders van deze jongeren, maatschappelijke organisaties en je gemeente. Om een vereniging draaiende te kunnen houden is een goede presentatie van essentieel belang. Wat daarvoor nodig is wordt samen op een interactieve manier uitgezocht. Zodoende kun je op een eigen, unieke manier kleur kunt toevoegen aan jouw vereniging. Hoofdcompetentie: Presenteren Locatie: Dorpshuis de Pompe, Dorpsstraat 41, Wilp gld. Datum: Maandag 16 december 2013; 20:00 – 22:00 uur Adviesgesprekken Voor verenigingen biedt PJG adviesgesprekken aan. Deze gesprekken zijn verenigingsgericht en kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Er wordt aangesloten bij de vraag van de vereniging. De PJG heeft expertise in huis over een tal van onderwerpen, daarnaast heeft PJG een groot netwerk dat ingezet wordt voor specifieke vragen. Onderwerpen die zoal behandeld worden in adviesgesprekken zijn: vinden en binden van vrijwilligers, sponsoring, vernieuwde activiteiten.
 11. 11. 12 INFOGIDS Europass Alle bestuurders en vrijwilligers van aangesloten verenigingen bij Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt komen in aanmerking voor een Europass. Europass is een systeem om kennis en kunde die op het werk of in de vrije tijd opgedaan wordt te erkennen. Ook werkervaring uit vrijwilligerswerk past binnen de criteria van de Europass. Het officiële certificaat wat hier bij hoort kan gebruikt worden voor onder andere sollicitaties en studiepunten. Hoe werk je aan Europass? Je kunt op verschillende manieren werken aan jouw Europass: - Bestuurswerk bij een vereniging en/of commissie; - Vrijwilliger bij een vereniging en/of bij een activiteit; - Volgen van expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten. Wanneer kom je in aanmerking voor Europass? Om in aanmerking te komen voor Europass moet je, je aanmelden bij PJG. Je krijgt het namelijk niet vanzelf. Ook gelden er een aantal spelregels. Dit is om de waarde van het certificaat hoog te houden zodat je er ook in de toekomst nog wat aan hebt. De spelregels: o Je moet je aanmelden bij PJG, dit kan via www.pjacademy.nl; o Er vind een kennismakingsgesprek plaats tussen de deelnemers en een medewerker van PJG. Hier wordt uitleg gegeven over de Europass en worden afspraken gemaakt m.b.t. de te leren competenties; o Tussentijds vind er een voortgangsgesprek plaats tussen jou en een medewerker van PJG; o Je bezoekt minimaal 2 expertmeetings/inspiratiebijeenkomsten; Na een jaar - en wanneer jij kunt aantonen dat je met bepaalde competenties ervaring opgedaan hebt - ontvang je het Europass certificaat. Uitgezonderd van een aantal bijeenkomsten en het doen van bestuurs-/ vrijwilligerswerk neemt het werken aan je Europass geen tijd in beslag. Kosten De expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten zijn voor bestuursleden, vrijwilligers en leden van aangesloten verenigingen bij Plattelands Jongeren Gelderland en Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt gratis te volgen (je moet wel in de KIS ledenadministratie staan). Voor overige geïnteresseerde bedragen de kosten 25 euro per bijeenkomst. Adviesgesprekken zijn voor aangesloten verenigingen kosteloos aan te vragen bij het kantoor. Voor niet aangesloten verenigingen/stichtingen wordt een offerte op maat gemaakt. De onderwerpen en de data van de expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten voor 2014 zijn nog niet bekend. Wil jij graag een onderwerp aandragen? Doe dit dan bij een bestuurder, medewerker van PJG/GAJK of via het e-mailadres info@pjgelderland.nl. Meer informatie is te vinden op www.pjacademy.nl.
 12. 12. INFOGIDS 13 Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt is de belangenvereniging voor agrarische jongeren. NAJK heeft ongeveer 8.000 leden en is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De vereniging zet zich in voor de belangen van de agrarische sector. Hiervoor onderhoudt NAJK contacten met o.a. staatssecretaris dhr. Bleker van EL&I, staatssecretaris dhr. Atsma van I&M, LTO en de Europese belangenbehartiger van jonge boeren, CEJA. De toekomst van jongeren in de agrarische sector staat hierin centraal. AgroEnergiek NAJK is een van de initiatiefnemers van het online platform www.AgroEnergiek.nl. Je kunt hier allerlei praktische informatie vinden over energie besparen, energie opwekken en duurzaam produceren. Ook vind je hier een overzicht van alle landelijke en lokale activiteiten en bijeenkomsten rondom de thema's klimaat en energie. Verenigingen die zelf een bijeenkomst of excursie rondom deze thema's willen organiseren kunnen hierin financieel en organisatorisch ondersteund worden. Dit winterseizoen kunnen AJK's terecht voor een activiteit over klimaat en energie. Wil je een interessante spreker uitnodigen, een excursie organiseren naar een interessant bedrijf of een avondje Remmen met Gassen? NAJK helpt je hiermee en stelt bovendien een financiële vergoeding van €200 beschikbaar voor het versturen van uitnodigingen, zaalhuur en hapjes. Bewust Ondernemen Jij bepaalt je eigen toekomst en ontwikkeling en weet wanneer je gas bij moet geven of juist moet remmen. Je weet dat er veel van je wordt gevraagd in een markt waarin ondernemerschap, kennis en innovatie continu in beweging zijn. Bewust en kritisch naar je bedrijf kijken en naar jezelf als (toekomstig) ondernemer, is van belang om gezond de toekomst in te gaan. Om dit te realiseren biedt NAJK samen met de GKC (Groene Kennis Coöperatie, een samenwerkingsverband van alle groene scholen), JOOST, LTO Noord Advies en Rabobank een aantal cursussen aan. Bijvoorbeeld als het gaat om financieel inzicht of bewust op weg naar overname. Bewust Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerkingspartners en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Eten bij de Boer De relatie tussen boeren en burgers staat regelmatig onder druk. Daarom zijn NAJK en Plattelandsjongeren.nl gestart met het initiatief ‘Eten bij de boer’. Hierbij worden burgers uit de directe omgeving bij de boer worden uitgenodigd voor een diner bereid door een chef-kok en (deels) gemaakt van eigen producten. Tijdens het diner leren boer en burger elkaar beter kennen en krijgt de burger de kans om te zien en te proeven hoe het ervoor staat met de agrarische sector in Nederland. Om de diners nog aantrekkelijker te maken wordt er gezorgd voor entertainment, in de vorm van theater, stand-up comedy of live muziek.
 13. 13. 14 INFOGIDS Tijdens een avond ‘Eten bij de boer’ is er natuurlijk ook gelegenheid om vragen aan elkaar te stellen en elkaar als boer en burger beter te leren kennen. Wil jij een diner organiseren op jouw boerenbedrijf? Of lijkt het je leuk om als vereniging aan de slag te gaan met ‘Eten bij de boer’? Remmen met Gassen Hoeveel grasland ga ik scheuren? Hoeveel krachtvoer en maïs voer ik? En splits ik de kunstmestgift wel of juist niet? Tijdens de avond Remmen met Gassen krijg je antwoord op deze en nog veel meer vragen. Je komt meer te weten over de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij. Door op een dashboard aan verschillende knoppen te draaien krijg je op een leuke manier inzicht over hoe je op je bedrijf het klimaatprobleem kunt aanpakken. Belangrijk is natuurlijk dat je de uitvoerbaarheid van de maatregelen hierbij goed in de gaten houdt. Wil jij voor jouw AJK een avondje Remmen met Gassen aanvragen? De zaalhuur, borrelhapjes en eventuele spreker tijdens de avond Remmen met Gassen worden (in overleg) vergoed door NAJK. Meer informatie Voor meer informatie over het aanbod van het NAJK of om gebruik te maken van het aanbod kun je contact opnemen met Kirsten Haanraads via khaanraads@najk.nl. Voor meer informatie over de dit aanbod en meerdere projecten van het NAJK kun je kijken op www.najk.nl.
 14. 14. INFOGIDS 15 Plattelandsjongeren.nl Plattelandsjongeren.nl is dé landelijke koepel organisatie voor alle plattelandsjongerenverenigingen in Nederland. Er zijn 6 provincies aangesloten bij Plattelandsjongeren: Gelderland(PJG) Overijssel(PJO), Groningen(CJP), Zeeland(ZAJK), Brabant(KPJ) en Flevoland(J19NU). Daarnaast zijn er ook lokale afdelingen lid. Samen goed voor 13.000 leden en 230 afdelingen. Het bestuur houdt zich onder andere bezig met kennisuitwisseling, belangenbehartiging en projecten van Plattelandsjongeren.nl Landjepik Op de wereld wordt er genoeg voedsel verbouwd om iedereen genoeg eten gegeven. Toch gaan 1 op de 8 mensen dagelijks met honger naar bed. Eén van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijde voedsel probleem is Landjepik. Westerse investeringsmaatschappijen verjagen boeren van hun land, om daar vervolgens grondstoffen voor onze supermarkten te kunnen verbouwen. Plattelandsjongeren.nl biedt jullie voor slechts 50 euro 2,5 uur vermaak aan, namelijk the game: Landjepik. Dit is een leuke, uitdagende en competitieve teambuildingsactiviteit, waarin je via een soort van ‘Levend Risk’ met een landkaart van 2 bij 3 in team aan de slag gaat om gebieden te veroveren. Dit doen jullie door middel van “battles” waarbij een goede samenwerking noodzakelijk is, maar natuurlijk zijn er ook inhoudelijk kennisvragen rondom het thema. Plezier is gegarandeerd! Durven jullie het aan? Mail naar Suzanne@plattelandsjongeren.nl om deze teambuildingsactiviteit aan te vragen. Jullie zijn Geweldig! Als afdeling organiseren jullie veel, ook voor anderen en dat is geweldig! Het mooie is dat Plattelandsjongeren.nl jullie daar bij kunnen helpen; inhoudelijk en financieel! Inhoudelijk via een workshop om tot ideeën en een goed plan te komen en financieel door met jullie maximaal 1000 EURO binnen te halen voor jullie activiteit. Jullie vragen bij ons een workshop aan en verzamelen zelf een groep jongeren (minimaal 4) die iets willen organiseren. Wij komen een avond met jullie brainstormen, maken een plan & helpen met de aanvraag. Om te zorgen dat jullie aanvraag leidt tot toekenning van ondersteuning vanuit “Ik ben geweldig” houden wij contact met jullie en met de Nationale Jeugdraad. Vraag je workshop meteen aan via auke@plattelandsjongeren.nl en haal die 1000 Euro binnen om iets geweldigs te organiseren voor een ander!
 15. 15. 16 INFOGIDS Contributie Alle leden betalen jaarlijks contributie aan hun lokale jongerenverenigingen. De contributie van lidverenigingen aan PJG wordt berekend aan de hand van het aantal leden, ditzelfde geldt voor de contributie die PJG betaald aan de landelijke organisaties NAJK en PJ.nl. Sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2010 is de contributie gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). Tijdens de ALV in 2013 is een eenmalige verhoging door de aanwezige lidverenigingen goed- gekeurd. Hieronder staat wat leden krijgen voor hun contributie, deze informatie is ook terug te vinden op www.pjgelderland.nl zodat alle leden hiervan op de hoogte zijn. Het aantal leden dat op 1 januari 2014 in de ledenadministratie staat is maatgevend voor de contributie van 2014. De contributie voor 2014 Soort lid PJG/GAJK NAJK BNDR (ledenblad) Verzekering Totaal A-lid € 6,10 € 16,64 € 5,00 € 1,00 € 28,74 B-lid € 6,10 € 1,00 € 7,10 C-lid € 6,10 € 16,64 € 5,00 € 1,00 € 28,74 Per algemene afdeling € 25,00 euro voor het gebruik van de ledenadministratie Wat krijg je voor de contributie? Voor bestuurders/ vrijwilligers: - Inspiratie en informatie in regionale uitwisselingen met andere bestuurders; - Meningsvorming en interessante discussies op GAJK-ledenavonden, op agrarische regiobijeenkomsten en in de werkgroepen; - Digitale nieuwsbrief KorteLijn, boordevol tips, ervaringen en interessante bijeenkomsten; - Gratis ondersteuning van PJG-medewerkers en bestuurders bij het oplossen van knelpunten en het verzilveren van kansen; - Bestuurscursussen op aanvraag; - Europass certificaat waarop jouw kennis en ervaring die tijdens het vrijwilligerswerk opgedaan is bevestigd wordt (lees meer hierover op de pagina PJ Academy); - In de zomer een bestuursbarbecue voor alle bestuursleden; - WA verzekerd tijdens vrijwilligerswerk voor je vereniging, via Plattelandsjongeren.nl (lees meer hierover op de pagina Verzekeringen). Voor Agrarische leden: - Ledenblad BNDR van het NAJK; - Ledenblad GAJKatern van het GAJK; - Meningsvorming en interessante discussies op provinciale ledenavonden over actuele agrarische thema’s; - Lobby voor de belangen van de jonge agrarische ondernemers op provinciaal en nationaal niveau; - Informatie van het NAJK over allerlei actuele ontwikkelingen in de landbouw; - Tegen spotprijzen mee op reis met NAJK internationaal of een goedkope cursus via NAJK-edu; - WA verzekerd tijdens vrijwilligerswerk voor je vereniging, via Plattelandsjongeren.nl (lees meer hierover op de pagina Verzekeringen); - Interessante bijeenkomsten en activiteiten van lokale verenigingen. Voor Algemene leden: - Ledenblad Offline van PJG - Mogelijkheid tot deelname aan allerlei nieuwe activiteiten van plattelandsjongeren.nl. - Een aanbod van spetterende activiteiten van de lokale vereniging; - WA verzekerd tijdens vrijwilligerswerk voor je vereniging, via Plattelandsjongeren.nl (lees meer hierover op de pagina Verzekeringen).
 16. 16. INFOGIDS 17 Verzekering Plattelandsjongeren.nl heeft voor alle aangesloten verenigingen een collectieve aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt letselschade en schade aan zaken van derden. Schade aan zaken in opzicht is hierbij uitgesloten. Met deze verzekering zijn vrijwilligers van de lidverenigingen verzekerd voor het geval zij per ongeluk schade toebrengen aan een ander tijdens het actief zijn voor of ten behoeve van de verzekerde verenigingen (vrijwilligerswerk). Bijvoorbeeld de vrijwilliger stoot tijdens de opbouw van een evenement met een paal tegen een auto die geparkeerd staat en de auto loopt schade op. Dat kan dus zijn schade aan een ander lid of vrijwilliger, maar kan ook zijn schade aan een bezoeker van een activiteit. Een ‘derde’ dus. De verzekering biedt ook dekking voor schade aan eigendommen van deze ‘derde’. Schade aan eigendommen van de verzekerde organisaties zijn niet verzekerd. Daarnaast sluit de verzekering nog een aantal aansprakelijkheden uit voor verzekering. Bijvoorbeeld evenementen buiten Nederland, evenementen met meer dan 1200 bezoekers en evenementen waarbij geen draaiboek aanwezig is. Deze verzekering is een ‘secundaire’ dekking’. Dat wil dus zeggen dat de vrijwilliger de door hem/haar gemaakte schade ook moet melden bij zijn of haar eigen particulier verzekeraar. Zou die eigen WA Particulierenverzekeraar de schade op grond van bedrijfsmatig handelen afwijzen biedt deze WA verzekering van PJG dekking. Indien de particuliere verzekeraar de schade afwijst op grond van geen aansprakelijkheid van de veroorzaker zal ook de WA verzekering van PJG geen aansprakelijkheid erkennen. In de Collectieve ongevallenpolis is dekking voor de financiële gevolgen van een ongeval opgenomen. Er kunnen bedragen uitgekeerd worden bij overlijden als gevolg van een ongeval of bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De polis is alleen bedoeld voor leden, vrijwilligers en eventuele beroepskrachten tijdens activiteiten van de verzekerde verenigingen. De polis dekt dus de financiële gevolgen van een ongeval. Voor de zuiver medische kosten heeft iedereen een individuele zorgpolis. Wat te doen bij schade • Zo spoedig mogelijk melden bij W.B.D. Lippmann Groep BV 070-3028500 afdeling schade en PJG kantoor • Volledig invullen schadeformulier, vooral het ontstaan van de schade is hier belangrijk, dit schadeformulier wordt toegestuurd na melding van de schade; • Noteer eventuele getuigen (naam, adres, telefoonnummer). Aan deze tekst kunnen geen rechten ontleend worden. De verzekeringpolis is op te vragen via info@pjgelderland.nl.
 17. 17. 18 INFOGIDS KOPY voor ledenbladen en de nieuwsbrief… PJG brengt de OFFLINE. Een klein tijdschrift dat alle leden wil inspireren om nog actiever te worden, iets te organiseren of om gewoon mee te doen met de activiteiten die jullie organiseren. Jullie kunnen hier gebruik van maken, door kopij aan te leveren over een van jullie activiteiten. Of nog een leuker idee, kom ermee! Kopij voor de nieuwsbrief KorteLijn is ook van harte welkom. Daarnaast is er voor AJK’s, JAV’s en agrarische commissies de mogelijkheid om nieuws aan te leveren voor de GAJKatern. Neem contact op met het kantoor. PJG kantoor Arnhemsestraatweg 19, 6881 NB Velp Gld. Postbus 8007, 6880 CA Velp Gld. Telefoon 026-3846233 Email info@pjgelderland.nl info@gajk.nl Site www.pjgelderland.nl www. gajk.nl Facebook www.facebook.com/plattelandsjongeren.gelderland www.facebook.com/geldersagrarischjongerenkontakt Twitter @pjgelderland @DBgajk Rekeningnr PJG Rabobank 3039.00.946 PJG en GAJK worden ondersteund door: Robin van Eerden, Projectmedewerker Email: robin.vaneerden@pjgelderland.nl Gemma Janssen, Officemanager, Secretariaat Email: gemma.janssen@pjgelderland.nl Jasper Nickmann, Projectmanager Email jasper.nickmann@pjgelderland.nl
 18. 18. VZ Robert ter Maat Broekweg 2a 7255 KP Hengelo gld 0575-463931 06-13901889 roberttermaat@gmail.com PENNI Mark Hoftiezer Akkermateweg 5 7122 LG Aalten 06-12644447 markhoftiezer@gmail.com SECR Niek Groot Wassink Rammelbroeksweg 6 7157 BD Rekken 06-13379107 niekgrwassink@hotmail.com LID Dirk Slagman Verwoldseweg 42 7245 VZ Laren (gld) 0573-421261 06-15318811 dirkslagman@hotmail.com VZ Robert ter Maat Broekweg 2a 7255 KP Hengelo gld 0575-463931 06-13901889 roberttermaat@gmail.com SECR Mark Hoftiezer Akkermateweg 5 7122 LG Aalten 06-12644447 markhoftiezer@gmail.com LID Ruben van Dommelen Vosbergerweg 51a 8181 JK Heerde 0578-694724 06-54954126 rubenvandommelen@gmail.com LID Annemiek Riefel Hendrik van Bramerenstraat 7 7251 XH Vorden 06-20971785 annemiekriefel@hotmail.com LID Simone Jansen Wichmondseweg 14 7223 LH Baak 0575-845046 06-22818337 simonejansen_@hotmail.com Bestuur Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (Werkgroep GAJK) Vice-Vz Suzanne Ruesink Westendorpweg 2 7122 JT Aalten 06-28186905 suzanne_ruesink@hotmail.com VZ Niek Groot Wassink Rammelbroeksweg 6 7157 BD Rekken 06-13379107 niekgrwassink@hotmail.com LID Beli den Hartog Bandijk 33 6988 BK Lathum 06-38344731 beli.denhartog@live.nl LID Lisette Arends Toldijkseweg 24a 7221 DD Steenderen 06-18927555 l.arends100@gmail.com LID Nardy Köning Foxheuvelstraat 8 6941 RJ Didam 06-24990614 nardykoning@hotmail.com LID Dirk Slagman Verwoldseweg 42 7245 VZ Laren (gld) 0573-421261 06-15318811 dirkslagman@hotmail.com LID Edward Satkowski Papaverhof 2 7211 DK Eefde 06-53935054 edward_nijk@hotmail.com Dagelijks Bestuur Plattelands Jongeren Gelderland (DB-PJG) Bestuur Plattelands Jongeren Gelderland (Werkgroep PJG)
 19. 19. Begeleiding Robin van Eerden Arnhemsestraatweg 19 6881 NB Velp Gld 026-3846233 06-83525116 robin.vaneerden@pjgelderland.nl REGIO RIVIERENGEBIED Zoelen (163) WEBSITE Zoelen website www.jonggelrezoelen.nl VZ/SECR Jan van Mourik Koornbroeksteeg 1a 4116 EE Buren 06-45876961 jan_v_mourik@hotmail.com PENNI Rik van Bemmel Bommelweg 14 4014 PW Wadenoyen REGIO WEST VELUWE PJ West Veluwe (846) VZ Jantine van den Top Engelsestadweg 14 3772 TL Barneveld 0342-424027 info@familievandentop.nl SECR/ADMIN Paulien v/d Pol Nijkerkerweg 136 3771LB Barneveld 06-47852376 paulien188@hotmail.com PENNI Tine Snitselaar Postweg 187 6741 MJ Lunteren 0318-481079 info@ags-snitselaar.nl LID Marjan Bouw Achterveldseweg 12 3772 NB Barneveld 0342-420447 gertbouw@solcon.nl LID Wijmpje Kelderman Berghuisweg 1a 6732 DD Harskamp 0318-456838 blacky1006@hotmail.com REGIO IJSSELVALLEI Heerde/Wapenveld (167) WEBSITE Heerde Wapenvel website www.jonggelreheerde.nl info@jonggelreheerde.nl VZ Arend Jan Kraaijenbrink Plakkenweg 21 8181 SN Heerde 0578-693360 ajkraaijenbrink@gmx.net SECR Jurrien Berghorst Oenerweg 2 8181 RH Heerde 06-22893249 jurrienberghorst@hotmail.com ADMIN/PENNI Ruud de Gooijer Bijlakker 34 8181 TD Heerde 0578-692260 06-55158688 vantheman_88@hotmail.com LID Stefan Bonhof Wezeweg 20a 8181 PP Heerde stefan_bonhof@hotmail.com LID Ruben van Dommelen Vosbergerweg 51a 8181 JK Heerde 0578-694724 06-54954126 rubenvandommelen@gmail.com LID Anneke van de Berg KerksKerkweg 36 8193 KL Vorchten 06-50270201 sienanneke@hotmail.com LID Daniël Dokter Hagestraat 6 8181 EB Heerde 0578-695063 dannydexta@hotmail.com PJG Afdelingen
 20. 20. Terwolde/Nijbroek (171) WEBSITE Terwolde Nijbroek website www.jonggelretn.nl VZ Mirjan Beekman Kerkekamp 4 7396 CD Terwolde 06-13912537 superstar_963@hotmail.com SECR/ADMIN Leonie Wassink Veluwsedijk 61 7397 NP Nijbroek 0578-641768 06-12060715 leonie_wassink@hotmail.com PENNI Anton Ham Dorpsplein 27 7397 NH Nijbroek 0571-841120 06-41555818 a.ham207@upcmail.nl LID Leroy Koers Veluwsedijk 17 7397 NN Nijbroek 06-23389421 leroy_koers@hotmail.com
 21. 21. REGIO WEST ACHTERHOEK Open Jongeren Werk Lochem (180) WEBSITE OJWL website www.ojwl.nl info@ojwl.nl VZ Alette Woestenenk Marsmansteeg 2 7245 WG Laren (gld) 0573-401318 06-10801110 alettewoestenenk@hotmail.com SECR Mariet Haijtink Deventerweg 94 a 7245 PM Laren (gld) 06-20013031 mariet_haijtink@hotmail.com ADMIN/PENNI Annemarie Slagman Verwoldseweg 42 7245 VZ Laren (gld) 0573-421261 06-51046403 annemarie_slagman@hotmail.nl WEBSITE Thijs Loo Deventerweg 82 7245 PM Laren (gld) 06-12727033 thijsloo@hotmail.com LID John Vinke Westermark 38 7245 DC Laren (gld) 06-57308474 johnvinke@hotmail.com LID Erieke Duisterwinkel Stoomdijk 8 7245 PN Laren (gld) 06-16836925 eriekemd@gmail.com PJ Steenderen (181) WEBSITE PJ Steenderen website www.humstee.nl VZ Jose Hartman Schiphorsterstraat 14 7227 NG Toldijk 06-30201225 josehartman@hotmail.com SECR/ADMIN Simone Jansen Wichmondseweg 14 7223 LH Baak 0575-845046 06-22818337 simonejansen_@hotmail.com PENNI Karlijn Beuseker Russerweg 29 7227 DC Toldijk 06-81518145 karlijn.beuseker@hotmail.com LID Jaap Hartman Schiphorsterstraat 14 7227 NG Toldijk 0575-441224 06-51269906 hartman__jaap@hotmail.com LID Jos-Bert Aalbers Broekstraat 5 7223 KK Baak 0575-441316 06-10873548 jbaalbers@hotmail.com LID Jeroen Geurts Dr. A. Ariensstraat 15 7221 CA Steenderen 0575-452137 06-10282536 jeroen_geurts15@hotmail.com LID Jordi Hendriks Toldijkseweg 37 7221 DB Steeenderen 06-216 376 63 jordi_feyenoord37@hotmail.com LID Jan-Pieter Willemsen Schiphorsterstraat 10a 7227 NG Toldijk 06-52278289 jptjuh_hotmail.com LID Matthijs Beuseker Russerweg 29 7227 DC Toldijk 06-27241434 matthijsbeuseker@hotmail.com Vorden/Warnsveld (183) WEBSITE Vorden Warnsvel website www.jong-gelre.nl VZ Annemiek Riefel Hendrik van Bramerenstraat 7 7251 XH Vorden 06-20971785 annemiekriefel@hotmail.com SECR/ADMIN Suzan Koop Oude Enkweg 16 7251 GC Vorden 06-51268033 suzan_koop@hotmail.com PENNI/ASPIRANT Bart Tiessink Deldensebroekweg 10 7251 PX Vorden 06-17536817 btiessink@gmail.com LID Matthijs Klein Haneveld Kapelweg 2 7233 SC Vierakker 0575-441594 06-29052221 kippenhok.henk@gmail.com LID Rick Abbink Kruisdijk 9A 7251 RL Vorden 06- 51 28 34 00 rick_abbink@hotmail.com LID Sebastiaan Hamer 't Heegken 3 7251 PW Vorden 06-23 27 11 30 sebashje@hotmail.com
 22. 22. REGIO OOST-ACHTERHOEK Aalten (187) WEBSITE Aalten website www.jonggelreaalten.nl VZ Ellen Effing Kastanjelaan 71 7101 LW Winterswijk 06-30367725 elleneffing@hotmail.com SECR/ADMIN Esther Groot Nibbelink Giebinkslat 4 7095 CC De Heurne esther_grootnibbelink@msn.com PENNI Frank Koskamp Thijsweg 4 7122 KH Aalten 06-12733137 frank_koskamp@hotmail.com WEBSITE Ellen Effing Kastanjelaan 71 7101 LW Winterswijk 06-30367725 elleneffing@hotmail.com LID Anne Schutte Pietheinstraat 38 7122 VP Aalten anneschutte13@hotmail.com LID Marten Lageschaar Groot Deunkweg 3 7122 RS Aalten martenlageschaar@hotmail.com AJK Suzanne Ruesink Westendorpweg 2 7122 JT Aalten 06-28186905 suzanne_ruesink@hotmail.com Borculo/Geesteren (188) www.jong-gelre.com WEBSITE Internet Website https://www.facebook.com/jonggelreborculogeesteren VZ Linda Nieuwenhuis Grolse steeg 4a 7271 RV Borculo 06-30418107 linda_n1@hotmail.com SECR/ADMIN Remco Bakhuis Respelhoek 16 7274 EM Geesteren 06-36186625 bakhuisremco@hotmail.com KP/REGIO Linda Nieuwenhuis Grolse steeg 4a 7271 RV Borculo 06-30418107 linda_n1@hotmail.com PENNI Ingrid Harkink Kulsdom 13 7274 EG Geesteren 06-53814355 ingridharkink@hotmail.com Eibergen (189) WEBSITE Eibergen website www.jonggelre-eibergen.nl VZ Roy Hogemans Kranenweg 3 7152 CM Eibergen 06-22703604 royhogemans@hotmail.com ADMIN Lisa Blankenborg Winterswijkseweg 25 A 7152 BV Eibergen 06-57836425 lisablankenborg13@msn.com PENNI Jeroen HJ Lammers Hoonesweg 7 7152 AH Eibergen 06-20718265 lammersjeroen@live.nl 2E PENNI Michel Hoitink Hupselse Dwarsweg 7 7151 HP Eibergen 0545-471636 06-43136848 mjbhoitink@live.nl PR Tonny Roerdink Kranenweg 5 7152 CM Eibergen 0545-474391 06-20816719 toone17@hotmail.com LID Jozef te Brake Leliestraat 38 7151 GJ Eibergen 06-10603696 jozef38@hotmail.com
 23. 23. Ruurlo (192) WEBSITE Ruurlo website www.jonggelreruurlo.tk VZ/PR Sander Dijkman Wildpad 2 7261 MR Ruurlo 0573-452646 06-11113699 sander_dijkman@hotmail.com SECR/PR Anniek Langermans Borculoseweg 73 7261 NK Ruurlo 0573-452383 06-13920023 anniekmei06@hotmail.com PENNI/ADMIN Martijn Fokkink Kremerskamp 40 7261 TH Ruurlo 0575-556636 06-30275246 martijnfokkink@hotmail.com LID Marthijn Kersten Kremerskamp 62 7261 TH Ruurlo marthijnkersten@hotmail.com LID Bianca Pasman Garvelinkampweg 28 7261 CJ Ruurlo 0573-454582 bianca.pasman@hotmail.com LID Mart Koenders Batsdijk 7 a 7261 SP Ruurlo 0573-453364 mart_koenders@hotmail.com LID Walter Bretveld Goudvinkendijk 5 7261 RD Ruurlo bretveld@hotmail.com Neede (191) WEBSITE PJG Neede website www.jonggelre-neede.hyves.nl VZ/KP/PR Nienke Reurink Kupersweg 2 7161 PD Neede 0545-291832 06-51391266 n.reurink@hotmail.com SECR/ADMIN Manon ten Elsen Gosselinkweg 1 7161 WK Neede 0545-294772 06-10427582 manontenelsen@hotmail.com PENNI Cristiaan Leppink Deldenseweg 3 7161 MA Neede 0545-291790 06-30787534 christiaanleppink@hotmail.com LID Tonnie ten Hoopen Pasmanweg 4 7161 ME Neede 0545-291734 06-22143883 tonniehoopen@hotmail.com LID Bart Lammersen Harpersweg 7 7161 PL Noordijk 06-22157579 bart_lammersen@hotmail.com LID Laura ten Brinke Thoomsenweg 19 7161 AZ Neede 06-30411950 laula1988@upcmail.nl
 24. 24. Begeleiding Jasper Nickmann Arnhemsestraatweg 19 6881 NB Velp Gld 026-3846233 06-13488967 Jasper.nickmann@pjgelderland.nl REGIO RIVIERENGEBIED AJK Over Betuwe (600) VZ Esther Ellen Weteringsewal 3 6671 LA Zetten 0488-454407 ellenesther@hotmail.com SECR/ADMIN Vincent Mulder Drielse Rijndijk 39 6665 LP Driel 06-57578547 aanval91@hotmail.com PENNI Eric den Bruinen Weteringsewal 3 6671 LA Zetten 0488-454407 ellenesther@hotmail.com LID Mark van Ooijen Randwijkse Rijndijk 32 6668 LM Randwijk 0488-491738 06-13813256 mark.ooijen90@gmail.com LID Paul Berendsen Hollanderbroekstraat 27 6661 NA Elst LID Diederik Tap Tielsestraat 233 6673 AD Andelst 0488-452474 06-16262085 Diederiktap@hotmail.com Zoelen (onderdeel van Zoelen 163) VZ Jan van Mourik Koornbroeksteeg 1a 4116 EE Buren 06-45876961 jan_v_mourik@hotmail.com REGIO IJSSEL VALLEI AJK IJsselvallei (1163) VZ Niek Visser Deventerstraat 702 7325 WD Apeldoorn 0571-272502 06-22769187 niek_visser@hotmail.com SECR/ADMIN Jeroen Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen 06-15437641 jeroenbeker@hotmail.com ADMIN Niek Visser Deventerstraat 702 7325 WD Apeldoorn 0571-272502 06-22769187 niek_visser@hotmail.com PENNI Henry de Boer Elsbosweg 25 7381 BH Klarenbeek 055-3011544 boertjen@hotmail.com LID Ton Ruiterkamp Vaassenseweg 8 7396 NA Terwolde 0571-291296 t.ruiterkamp@kpnmail.nl AJK Nunspeet/Hulshorst/Hierden (199) VZ Rene Rozeboom Mezenbergerweg 34 8085 SV Doornspijk 06-43939759 rene_rozeboom@hotmail.com SECR/ADMIN Simon van der Kroon Harderwijkerweg 381 8077 RG Hulshorst 06-29341119 scvdkroon@hotmail.com PENNI Marijn Polinder Zuiderzeestr.weg west 162 8085 AK Doornspijk 06-42187637 mp@kliksafe.nl LID Krijnjan Polinder Nassaulaan 58 8071 NB Nunspeet 06-13314014 krijnjanpolinder@hotmail.com LID Jan Rozeboom Mezenbergerweg 36 8085 SV Doornspijk 06-52622334 j.rozeboom@live.nl Agrarische Jongeren Kontakten (AJK's en JAV's)
 25. 25. Heerde/Wapenveld (onderdeel afdeling Heerde/Wapenveld 167) KP Jan Sebus Berghorst OudeBosweg 2 8251 RD Dronten 0578-692776 ruitenbergb@hotmail.com LID Arend Jan Kraaijenbrink Plakkenweg 21 8181 SN Heerde 0578-693360 ajkraaijenbrink@gmx.net REGIO ACHTERHOEK AJK Zelhem (184) VZ Roel Hakvoort Baaksevoetpad 7 7255 KV Hengelo GLD 06-13618132 roelhakvoort@hotmail.com SECR/ADMIN Dennis Roekevisch Everhardinkweg 3a 7021 MP Zelhem 06-10940693 dennis@roekevisch.nl PENNI Henry Smeitink Oosterwijkweg 1 7021 MT Zelhem 0314-623772 smeitink308@hotmail.com LID Martin Wassink Aaltenseweg 29 7025 CJ Halle martinwassink@hotmail.com LID Rick Nijland Eeltinkweg 7 7021 KJ Zelhem 06-20576972 ricknijland1989@hotmail.com LID Arjen Hebbink Potronsdijk 5 7025 CH Halle 06-25393955 ahebbink11@hotmail.com AJK Oude IJsselstreek (196) VZ Erik Lubbers Ulftseweg 126 B 7064 BG Silvolde 0315-686147 06-42978103 erik0902@hotmail.com SECR/ADMIN Janneke Diersen Gendringseweg 8 7076 AB Varselder jannekediersen@hotmail.com LID Ruud Knipping Oranjesingel 4 7081 CW Gendringen ruudknipping@hotmail.com LID Gijs Duenk Lankhorsterstraat 1 7234 SR Wichmond 0575 441892 06-10689649 gijsxduenk@hotmail.com LID Roel Wikkerink Harterinkdijk 25 7065 AP Sinderen LID George Holtslag Jonkerstraat 18 7078 AG Megchelen 0315-377231 georgeholtslag@hotmail.com LID Jeroen Orth Pastoor Meursstraat 5 7045 AE Azewijn 0314-642684 06-20537249 jeroen_orth@hotmail.com AJK De Liemers (599) VZ Bert Blom Begoniastraat 41 6982 CV Doesburg 06-13117856 bertblom83@gmail.com SECR/ADMIN Willem van Arem Grote Veldstraat 8 6986 CH Angerlo 0313-631260 06-12129834 willemvanarem@hotmail.com PENNI Joris Köning Oude Steeg 7 6903 PB Zevenaar 0316-344190 06-51680250 j.koning@forfarmers.eu LID Denise Rosendaal Broekweg 4 7036 AK Loerbeek LID Wilbert Beerling IJsseldijk 92 6931 AE Westervoort 06-10416670 LID Harm Vister De Aa 1 6923 BJ Groessen 0316-333692 vister_harm@hotmail.com
 26. 26. AJK Aalten (onderdeel van afdeling Aalten 187) KP Suzanne Ruesink Westendorpweg 2 7122 JT Aalten 06-28186905 suzanne_ruesink@hotmail.com PENNI Frank Koskamp Thijsweg 4 7122 KH Aalten 06-12733137 frank_koskamp@hotmail.com ADMIN Mitchel Somsen Wolterinkweg 9 7122 MD Aalten 06-36179849 mitchelsomsen@hotmail.com Marijn Schreurs Waliënseweg 16 7105CD Winterswijk 062-8777713 marijnschreurs@hotmail.com Nadine Bongen Zilverbekendijk 6 7122 PX Aalten 0544-376858 06-31197914 nadine_bongen@hotmail.com Bas Koskamp markerinkdijk 17 7122 RK Aalten 0543-452438 beernd@hotmail.com; Jelmer Harbers Vellegendijk 11 7122 NN Aalten 0543-461576 jelmerharbers@hotmail.com AJK Ruurlo (onderdeel van afdeling Ruurlo 192) KP Sander Dijkman Wildpad 2 7261 MR Ruurlo 0573-452646 06-11113699 sander_dijkman@hotmail.com AJK Beltrum (595) VZ/SECR Rene Helmers Bellegoorseweg 1 7156 NA Beltrum 0545 261281 r.helmers@hotmail.com ADMIN Coen Tackenkamp Vincent van Goghstraat 21 7141 XP Groenlo 06-13106254 coen_tackenkamp@hotmail.com PENNI Rene Helmers Bellegoorseweg 1 7156 NA Beltrum 0545 261281 r.helmers@hotmail.com LID Marco Arink Mentinksweg 2 7156 RV Beltrum 0544 481413 marco_arink@hotmail.com LID Anne Groot Zevert Boskamp 20 7156 JR Beltrum grzanne@hotmail.com LID Bart Mentink Bosmansweg 3a 7156LC Beltrum 0544-481611 06-23684835 bartmentink70@hotmail.com LID Jan Geverinck Ringweg 7 7156 RX Beltrum 0544 481372 jangeverinck@hotmail.com LID Chiel te Veluwe Peppelendijk 1 7156 NL Beltrum 0544 481481 chielteveluwe@hotmail.com AJK Neede (onderdeel van afdeling Neede 191) KP Cristiaan Leppink Deldenseweg 3 7161 MA Neede 0545-291790 06-30787534 christiaanleppink@hotmail.com AJK Lievelde/Vragender (942) VZ Erwin van de Wolfshaar Vragenderweg 71 7134 NA Vragender 06-51637376 erwin_vragender@hotmail.com SECR Derk Klein Ikink Heelweg 8 7134 PB Vragender 06-43008878 derkkleinikink@hotmail.com PENNI Leon Bleumink Brandersdijk 14 7136 KV Zieuwent 0544-461941 06-20449265 bleuminkleon@hotmail.com ADMIN Erwin van de Wolfshaar Vragenderweg 71 7134 NA Vragender 06-51637376 erwin_vragender@hotmail.com LID Teun Lageschaar Lankveldweg 4 7134 PS Vragender 06-22914333 smitteun@hotmail.com LID Sander Waenink Schoolweg 19 7108 BM Woold Winterswijk 0543-564100 swaenink@hotmail.com LID Rob Hulshof Voshuttedijk 4 7131 MJ Lichtenvoorde 06-13572412 rob_hulshof@hotmail.com
 27. 27. AJK Hazima (596) VZ Frank Spiekker Boschlaan 8 7131 RB Lichtenvoorde 0544-376014 06-40775201 ajkhazima@live.nl SECR Toby Hummelink Schoppenweg 14 7136 KH Zieuwent 0544-351797 06-23526048 tobyhummelink@live.nl SECR Frank Spiekker Boschlaan 8 7131 RB Lichtenvoorde 0544-376014 06-40775201 ajkhazima@live.nl ADMIN/PENNI Leon Krabbenborg Veenweg 4 7135 JC Harreveld 0544-372999 06-43532813 leonkrabbenborg@hotmail.com LID Thijs Engelen Kleuterstraat 23 7136 LP Zieuwent 0544-351935 06-12729901 tmfengelen@gmail.com LID Jelle Reukers Scheiddijk 11 7263 SV Marienvelde 06-13466168 jelle_reukers3@hotmail.com LID Bart ten Have Kranenkampsweg 2 7136 JC Zieuwent 06-30939490 Bartkaaster@hotmail.com AJK Laren/Lochem (onderdeel van afdeling OJW Lochem en Almen 180) SECR Herco Hoentjen Broekstraat 9a 7241 PG Lochem 0573-471381 hercohoentjen@hotmail.com LID Laurens Woestenenk Marsmansteeg 2 7245 WG Laren (gld) 06-30417734 woestenenk1@hotmail.com LID Gerjan Meuleman Deventerweg 94a 7245 PM Laren (gld) 0573-402167 06-45374589 gettes_meuleman@hotmail.com LID Bert Jan Fokkink Grote Drijfweg 9 7241 NM Lochem 0573-421253 bertjanfokkink@hotmail.com LID Sander Koeslag Sportparkweg 20 7245 RB Laren (gld) sanderkoeslag95@hotmail.com LID Gert-Jan Eggink Broekdijk 15b 7245 RN Laren (gld) 0573-221381 06-22118060 gertjaneggink@gmail.com Steenderen e.o. (onderdeel van afdeling Steenderen e.o. 181) VZ Jose Hartman Schiphorsterstraat 14 7227 NG Toldijk 06-30201225 josehartman@hotmail.com SECR Jordi Hendriks Toldijkseweg 37 7221 DB Steeenderen 06-21637663 jordi_feyenoord37@hotmail.com PENNI Karlijn Beuseker Russerweg 29 7227 DC Toldijk 06-81518145 karlijn.beuseker@hotmail.com LID Jeroen Geurts Dr. A. Ariensstraat 15 7221 CA Steenderen 0575-452137 06-10282536 jeroen_geurts15@hotmail.com LID Jos-Bert Aalbers Broekstraat 5 7223 KK Baak 0575-441316 06-10873548 jbaalbers@hotmail.com LID Jaap Hartman Schiphorsterstraat 14 7227 NG Toldijk 0575-441224 06-51269906 hartman__jaap@hotmail.com
 28. 28. Vorden/Warnsveld ( onderdeel van afdeling Vorden/Warnsveld e.o. 183) KP Sebastiaan Hamer 't Heegken 3 7251 PW Vorden 06-232711 30 sebashje@hotmail.com LID Johan Riefel Hekkelerdijk 8 7207 DB Zutphen 0575-521656 06-127 4524 johanriefel@hotmail.com Eibergen (onderdeel van afdeling Eibergen 189) KP Bram Groot Wassink Rammelbroeksweg 6 7157 BD Rekken 0545-431756 06-22661576 Bram_GrWassink@hotmail.com LID Erika Stokkers Zwilbroekseweg 9a 7152 CL Eibergen 0545-286007 06-10646272 erikastokkers@hotmail.com LID Maarten Pleiter Oude Borculoseweg 9a 7141 JA Groenlo 06-48211118 maarten-pleiter@hotmail.com REGIO VELUWE AJK Ederveen (197) 2E VZ Gert Jan Nap Nieuwenhuizerweg 31 6741 MX Lunteren 06-23183517 gjnap@hetnet.nl SECR/ADMIN Nelis Haalboom Kade 26 6718 XH Ede neeltjehaalboom@hotmail.com PENNI Jaap v/d Berg Nieuwenhuizerweg 19 6741 MX Lunteren 06-30063599 jaap@vandenbergagro.nl LID Maarten Melissen Nieuwenhuizerweg 13 6741 MX Lunteren 06-40585478 maartenmelissen@solcon.nl AJK Stroe/Wekerom (200) WEBSITE AJK Stroe Wekerom website www.ajkstroewekerom.nl VZ Jantien van den Top Hoge Valkseweg 62 6741 GN Lunteren 0318-461262 06-50554311 tjvandentop@live.nl 2E VZ Marco Boon Barnseweg 124 3771 RP Barneveld 0324-420540 06-41621332 marcotjepower@hotmail.com SECR/ADMIN Philip van de Top Laageinderweg 16-1 3774 TD Kootwijkerbroek 0342-444000 06-50651219 info@tksbiobrandstof.nl 2E SECR Arie Verschoor Scherpenzeelseweg 66 3772 MD Barneveld 0342-493303 ajverschoor@kliksafe.nl PENNI Henk Hazeleger Valkseweg 214bis 3771 SJ Barneveld 0342-423339 06-13104552 henkhazeleger@solcon.nl LID Johan van Beek Plaggeweg 14 3774 RN Kootwijkerbroek 06-46140443 jvbeek@vanbeekvof.nl LID Eelco Jansen Hogevalkseweg 98 6741 GN LUNTEREN 06-40407482 eelco_jansen@hotmail.com
 29. 29. AJK Zwartebroek e.o. (201) WEBSITE Zwartebroek website www.ajkzb.nl. VZ Peter van Dronkelaar Korte Holk 1 3861 MJ Nijkerk 06-22976397 info@quotamel.nl SECR/ADMIN Hanneke van Wessel Ravengoedseweg 1 3785 XA Zwartebroek 06-28630046 j.w.vanwessel@live.nl PENNI/ADMIN Frank Lankhorst Barneveldseweg 123 3862 PB Nijkerk 06-29311926 maatschaplankhorst@hotmail.com LID Gerjanne Doppenberg Hoge einderweg 3 3882 TB Putten 06-17108093 gerjannedoppenberg@hotmail.com LID Harry van den pol Donkeresteeg 8 3882 SM Putten 06-38059954 polletjeharry@hotmail.com LID Wouter van Wincoop Hardenbergerweg 2 3882 SB Putten 033-2452164 06-22702085 wincoopjewouter@hotmail.com JAV Nijkerk/Voorthuizen/Terschuur (205) VZ Ria Ossendrijver Hessenweg 116 3791 PL Achterveld 06-51393484 rialangemheen@solcon.nl SECR/ADMIN Eline van de Braak Leemweg 2 3784 KD Terschuur 0342-461353 e.fastenau@live.nl PENNI Femmy van Rootselaar Verbindingsweg 4 3781 LS Voorthuizen 0342-470040 wouterfemmy@hetnet.nl
 30. 30. Plattelands Jongeren Organisaties Algemeen CPJ-Gelderland Reehorst 44 3772 RB Barneveld 06-51565343 evert_jan_r@hotmail.com CPJ Groningen Thesingerweg 8 9797 TG Thesinge J19 Nu Flevoland Postbus 237 8250 AE Dronten www.j19nu-nop.nl KPJ Limburg Postbus 1048 6040 KA Roermond 0475-691806 info@kpj-limburg.nl CPJ Utrecht Kerkweg 82 3628 AR Kockengen superbrammetje@hotmail.com PJGelderland Arnhemsestraatweg 19 6881 NB Velp 026-3846233 Info@pjgelderland.nl PJS Bemuurde Weerd OZ 12 3514 AN Utrecht 030-2769869 post@najk.nl PlattelandsJongeren.nl Postbus 816 3500 AV Utrecht 030-2769869 06-48074153 jdekort@stichting-pjs.nl PJOverijssel Postbus 816 3500 AV Utrecht 030-2769869 pjo@stichting-pjs.nl CPJ Groningen Thesingerweg 8 9797 TG Thesinge Agrarisch NAJK Postbus 816 3500 AV Utrecht 030-2769869 post@najk.nl BAJK Postbus 100 5201 AC 's Hertogenbosch 073-2173630 06-15071784 sander@bajk.nl DAJK Postbus 186 9200 AD Drachten 0512-305285 mensing@najk.nl GrAJK Postbus 186 9200 AD Drachten 0512-305283 tdjong@grajk.nl HAJK Postbus 649 2003 RP Haarlem 023-51622704 mgroot@hajk.najk.nl LAJK Postbus 960 6040 AZ Roermond 0475-381777 hschlepers@lltb.nl OAJK Postbus 816 3500 AV Utrecht 030-2769869 rwilzing@oajk.nl GAJK Arnhemsestraatweg 19 6881 NB Velp 026-3846233 info@gajk.nl UAJK Vlieterweg 17 3931 PN Woudenberg info@uajk.nl ZAJK Postbus 46 4460 BA Goes 0113-247729 info@zajk.nl AJF Postbus 186 9200 AD Drachten 0512-305280 mwieldraaijer@ajf.najk.nl FAJK Postbus 186 9200 AD Drachten 0512-305282 hhoiting@fajk.nl Studiereizen Stichting Uitwisseling Postbus 9225 1800 GE Alkmaar 072-5896144
 31. 31. OVERZICHT Plattelandsjongerenverenigingen AJK’s en JAV’s REGIO IJsselvallei AJK Nunspeet/Hulshorst/Hierden JG Heerde/ Wapenveld JG Terwolde/ Nijbroek AJK IJsselvallei REGIO Achterhoek en Liemers OJW Lochem AJK Laren Lochem (JG Almen ism OJWL) JG Vorden/ Warnsveld JG Borculo/Geesteren JG Neede JG Ruurlo JG Eibergen AJK Beltrum PJ Steenderen AJK Zelhem AJK HaZiMa AJK Lievelde/ Vragender AJK de Liemers JG Aalten, AJK Aalten-Winterswijk AJK Oude IJsselstreek AJK Oost Achterhoek (samenwerking tussen JG Borculo Geesteren, JG Neede, en JG Eibergen voor de agrarische leden) REGIO West Veluwe AJK Zwartebroek JAV Voorthuizen/ Nijkerk/ Terschuur AJK Stroe/ Wekerom PJ West Veluwe AJK Ederveen REGIO Rivierengebied PJ Zoelen AJK Over Betuwe KIS ledenadministratie KIS staat voor Klant Informatie Systeem. KIS is het ledenadministratiesysteem van de plattelandsjongeren in Nederland. Een database op internet waarop ledenadministrateurs van afdelingen gegevens van hun leden bijhouden. Het is een online systeem, via internet. Dit betekent dat je te allen tijde op elke plek op de aardbodem de gegevens van je leden kan inzien of bewerken. Het grote voordeel is, dat het snel is en je gegevens kunnen altijd up to date zijn als je regelmatig mutaties doet! Voor KIS-trainingen, inlogcodes, hulp bij automatisch incasso en alle andere vragen rondom KIS ledenadministratieprogramma kun je terecht bij Gemma Janssen op PJG kantoor
 32. 32. INFOGIDS35
 33. 33. Donderdag 19 september Regiovergadering Oost Achterhoek Aalten Donderdag 26 september Regiovergadering West Achterhoek Vorden Maandag 30 september Expertmeeting: Genereren van financiering Toldijk Donderdag 10 oktober Ladies Night Volgt nog Woensdag 16 oktober GAJK Startavond Seizoen 2013-2014 Toldijk Donderdag 31 oktober Inspiratiebijeenkomst: Jij en de maatschappij Velp Vrijdag 1 november GAJK-dag Volgt nog Woensdag 20 november GAJK Provinciale ledenavond Ruurlo Woensdag 27 november Expertmeeting: Duurzaam verenigen Toldijk Donderdag 12 december Regiovergadering Oost Achterhoek Neede Maandag 16 december Inspiratiebijeenkomst: Kleur aan je vereniging Wilp Donderdag 19 december Regiovergadering West Achterhoek Steenderen Woensdag 22 januari GAJK Provinciale ledenavond Stroe Donderdag 13 maart Regiovergadering Oost Achterhoek Borculo Woensdag 19 maart GAJK Provinciale ledenavond Arnhem Donderdag 20 maart Regiovergadering West Achterhoek Lochem Donderdag 17 april Algemene Ledenvergadering PJG/GAJK Didam Donderdag 12 juni Regiovergadering Oost Achterhoek Ruurlo Donderdag 19 juni Regiovergadering West Achterhoek Vorden Expertmeetings en inspiratiebijeenkomsten in 2014 worden eind 2013 bepaald en ingepland. Wil je graag een onderwerp behandeld zien? Geef dit door via info@pjgelderland.nl

×