PANASONIC Sd zb2502 sa receptima srp

195
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
195
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PANASONIC Sd zb2502 sa receptima srp

 1. 1. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 1 Uređaj za automatsko pripremanje hleba Uputstvo za upotrebu sa receptima Broj modela SD-ZB2502 Hvala vam na kupovini ovog uređaja. •••• Molimo vas da pre upotrebe uređaja pažljivo pročitate ovaj dokument i da ga sačuvate za potrebe budućeg informisanja. •••• Ovaj dokument se koristi uz originalno uputstvo proizvođača. •••• Uređaj je predviđen isključivo za upotrebu u domaćinstvu. Sadržaj Pre upotrebe..................................................................................1 Bezbednosne instrukcije.................................................................................................... 1 Oprema/delovi uređaja...................................................................................................... 2 Sastojci za pripremanje hleba.......................................................................................... 3 Upotreba uređaja..........................................................................4 Lista tipova hleba i opcija za pečenje............................................................................ 4 Pečenje hleba........................................................................................................................ 5 Kada dodajete sastojke...................................................................................................... 5 Spremanje brioša (Brioche)............................................................................................... 5 Priprema testa....................................................................................................................... 6 Priprema brioši testa........................................................................................................... 6 Spremanje torte.................................................................................................................... 6 Pripremanje džema............................................................................................................. 6 Pripremanje kompota......................................................................................................... 7 Recepti...........................................................................................7 Recepti za hleb...................................................................................................................... 7 Recepti za testo..................................................................................................................... 9 Recept za tortu...................................................................................................................... 9 Recepti bez glutena...........................................................................................................10 AVEVE recepti......................................................................................................................10 Recepti za džem..................................................................................................................11 Recepti za kompot.............................................................................................................12 Održavanje i čišćenje uređaja....................................................................................12 Zaštita nelepljive površine..........................................................................................13 Otklanjanje problema ...................................................................................................13 Specifikacija.......................................................................................................................14 Pre upotrebe Bezbednosne instrukcije Kako bi se sprečile nesreće i povrede korisnika, kao i oštećenje imovine, molimo vas da poštujete naredne instrukcije. Naredni simboli ukazuju na stepen opasnosti koji može da izazove pogrešna upotreba uređaja. Upozorenje: označava opasnost od povrede ili smrti. Pažnja: označava opasnost od povrede ili oštećenja. Naredni simboli imaju sledeće značenje. Ovaj simbol označava zabranu. Ovaj simbol označava zahtev koji morate da pratite. Upozorenje Nemojte da koristite uređaj ako je kabl za napajanje ili priključak kabla oštećen ili ako priključak za napajanje ne leži pravilno u utičnici. (U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.) •••• Ako dođe do oštećenja kabla za napajanje, kabl mora da zameni proizvođač, serviser ili na sličan način kvalifikovana osoba kako bi se izbegla opasnost pri narednoj upotrebi. Pazite da ne oštetite kabl za napajanje ili priključak kabla. (U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.) Naredne akcije su zabranjene. (Prepravljanje uređaja, postavljanje u blizinu grejnih tela, savijanje, uvijanje, povlačenje kabla prilikom isključivanja, postavljanje teških predmeta na uređaj i obmotavanje kablom.) Nemojte da uključujete ili isključujete kabl za napajanje mokrim rukama. (Postoji opasnost od strujnog udara.) Pazite da ne prekoračite napon utičnice i nemojte da koristite izvor naizmenične struje koji nije naveden na uređaju. (Može da dođe do strujnog udara ili požara.) •••• Vodite računa o tome da napajanje koje obezbedite uređaju odgovara lokalnom naponu. •••• Povezivanjem drugih uređaja na istu utičnicu možete da izazovete pregrevanje. Unesite priključak za napajanje pravilno. (U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled toplote koja se generiše oko priključka.) Čistite priključak za napajanje redovno. (Prljavština na priključku za napajanje može da izazove oštećenje izolacije usled prodora vlage, dok taloženje vlakana može da izazove požar.) •••• Isključite kabl za napajanje i obrišite ga suvom tkaninom. Prekinite sa upotrebom uređaja i isključite ga iz mrežne utičnice ako prestane da radi pravilno. (Nepravilan rad uređaja može da izazove požar, pojavu dima, strujne udare ili opekotine.) Primeri nepravilnog rada ili kvara: •••• Kabl za napajanje i priključak kabla se zagrevaju. •••• Kabl za napajanje je oštećen. •••• Kućište uređaja je deformisano ili nenormalno vruće. •••• Iz uređaja se čuje nenormalna buka tokom upotrebe. Odmah isključite uređaj i kontaktirajte prodavca ili servis za Panasonic opremu u vezi provere ili popravke uređaja.
 2. 2. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 2 Nemojte da dodirujete, blokirate ili pokrivate ventilacione otvore tokom upotrebe. (To može da izazove opekotine.) •••• Posebnu pažnju obratite na decu. Nemojte da rastavljate, popravljate ili prepravljate uređaj. (To može da izazove požar, strujni udar ili povredu.) •••• Kontaktirajte prodavnicu ili servis za Panasonic opremu. Nemojte da potapate uređaj u vodu ili da ga prskate vodom. (To može da izazove strujni udar ili požar usled kratkog spoja.) Uređaj nije predviđen za upotrebu od strane lica (uključujući decu) sa umanjenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva ili znanja, bez nadzora ili instrukcija o upotrebi uređaja od strane lica koje je odgovorno za njihovu bezbednost. Nadzor dece je neophodan kako bi se sprečila igra sa uređajem. (U suprotnom, može da dođe do opekotina, povreda ili strujnog udara.) Pažnja Kada isključujete uređaj iz mrežne utičnice, pridržavajte priključak, odnosno nemojte da vučete kabl. (U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.) Isključite kabl za napajanje iz mrežne utičnice kada ne koristite uređaj. (U suprotnom, može da dođe do strujnog udara ili požara usled kratkog spoja.) Molimo vas da isključite uređaj i sačekate da se ohladi pre čišćenja. (U suprotnom, može da dođe do opekotina.) Nemojte da dozvolite da kabl za napajanje visi preko stola ili da dodiruje vrelu površinu. (U suprotnom, može da dođe do opekotina ili povreda.) Nemojte da vadite posudu za hleb ili da isključujete uređaj tokom upotrebe. (U suprotnom, može da dođe do opekotina ili povreda.) Nemojte da koristite uređaj na sledećim mestima: •••• Postavite uređaj na čvrstu, suvu, ravnu i vatrostalnu radnu površinu. Udaljite ga najmanje 10 cm od ivice radne površine. •••• Nemojte da postavljate uređaj na nestabilne površine, druge uređaje ili na tkane materijale. U suprotnom, može da dođe do požara. •••• Temperatura raste tokom pečenja. Uređaj treba udaljiti najmanje 5cm od zidova i drugih predmeta. U suprotnom, obližnje površine mogu da promene boju i oblik. Nemojte da dodirujete vrele površine kao što je za posuda za hleb, grejni element ili unutrašnja površina poklopca tokom upotrebe ili nakon pečenja. Temperatura dostupnih površina može da bude visoka tokom upotrebe uređaja. (Može da dođe do opekotina.) •••• Kako biste izbegli opekotine, koristite rukavicu kada vadite posudu ili hleb. Nemojte da koristite vlažne rukavice. Budite pažljivi kada uklanjate lopaticu za testo. Važne informacije •••• Nemojte da koristite uređaj na otvorenom, u blizini izvora toplote ili u prostorijama sa visokom vlažnošću vazduha. Može da dođe do kvara ili deformacije uređaja. •••• Nemojte da koristite suvišnu silu na prikazanim sledećim delovima uređaja: grejni element (A), senzor temperature (B), unutrašnjost poklopca (C). U suprotnom, može da dođe do kvara ili deformacije uređaja. •••• Uređaj nije previđen za kontrolu spoljašnjim tajmerom ili daljinskim sistemom kontrole. Informacije za korisnike o prikupljanju i oslobađanju od stare opreme i baterija Ovaj simbol na proizvodima, pakovanjima i/ili u pratećoj dokumentaciji je znak da iskorišćenu električnu i elektronsku opremu ne treba mešati sa običnim kućnim otpadom. Radi pravilnog postupka, iskorišćenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajuće prikupno mesto, gde će biti prihvaćena besplatno. U nekim zemljama možete da vratite stare proizvode lokalnom prodavcu opreme nakon kupovine odgovarajućeg novog proizvoda. Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda i baterija, pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogućeg negativnog efeta na ljudsko zdravlje i okruženje, do koga bi došlo u slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom. Više informacija o prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i baterija potražite od predstavnika lokalne vlasti, komunalnog preduzeća ili u prodavnici u kojoj ste kupili opremu. U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakovog otpada, korisniku može da bude naplaćena kazna, u skladu sa nacionalnom regulativom. Za poslovne korisnike u EU Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca ili dobavljača u vezi sa dodatnim informacijama. [Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU] Ovi simboli su važeći samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama o pravilnom metodu oslobađanja. Oprema/delovi uređaja Jedinica za unos suvog i koštunjavog voća Sastojci koje unesete u jedinicu, automatski se ubacuju u posudu za hleb nakon izbora menija za pripremanje peciva sa suvim voćem (raisin). Potražite u nastavku dodatne informacije o sastojcima koje možete da unesete u jedinicu. Jedinica za unos suvog voća Lopatica za ražani hleb Lopatica za pšenični hleb Ručica Posuda za hleb Poklopac Otvor za ubacivanje dodataka u smesu Priključak Kontrolna ploča Oprema Merica Merna kašika Za merenje šećera, soli, kvasca i td Za merenje tečnosti (310ml) Oznake na 10ml Supena kašika (oznaka 1/2) Ćajna kašika (oznake 1/4, 1/2, 3/4) A B C Jedinica za unos kvasca
 3. 3. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 3 Kontrolna ploča 1. Radni status označava aktuelnu fazu programa. Sastojci se dodaju tokom „Rest“ režima pre mešanja. indikator je prikazan ako je došlo do prekida napajanja. indikator je prikazan kada ručno dodajete sastojke u meniju 11 i 23. 2. Vreme potrebno za završetak programa. Kada sastojke dodajete ručno, na ekranu se prikazuje vreme do sledećeg dodavanja sastojaka. 3. [Menu] taster – dodirnite taster da odaberete meni. Broj menija se prikazuje i menja prilikom svakog pritiska na taster. Pritisnite i držite taster da brže menjate opcije. Dodatne informacije o menijima potražite u nastavku. 4. [Size] taster – dodirnite taster da odaberete veličinu vekne: XL, L, M. 5. [ Timer] taster – postavka tajmera za odloženo pripremanje (sve dok hleb ne bude gotov) ili izbor perioda pečenja/kuvanja za meni 15, 26 i 27. Pritisnite ▲ da povećate period ili ▼ da ga smanjite. 6. [Crust] taster: možete da birate boju kore: LIGHT MEDIUM DARK 7. [Stop] taster: dodirnite da otkažete/zaustavite program. (Da otkažete/zaustavite program, pritisnite i držite duže od 1 sek.) 8. [Start] taster – Pritisnite da pokrenete program. Sastojci za pripremanje hleba Brašno Glavni sastojak hleba, proizvodi gluten (gluten obezbeđuje čvrstu teksturu i pomaže rast testa) •••• Koristite oštro brašno, a ne meko ili obično. •••• Brašno morate da izmerite na vagi. •••• Oštro brašno: mleveno od tvrde pšenice, poseduje visok sadržaj proteina, što je neophodno za proizvodnju glutena. Ugljen dioksid koji se proizvodi tokom frementacije zarobljava se unutar elastične mreže glutena i na taj način omogućava rast testa. Voda •••• Koristite normalnu protočnu vodu. •••• Upotrebite toplu vodu ako koristite meni 02, 05, 07, 12 ili 20 u hladnoj prostoriji. •••• Upotrebite ohlađenu vodu ako koristite meni 07, 08, 11, 13, 14, 20, 21, 23, 24 ili 25 u toploj prostoriji. •••• Obavezno izmerite tečnosti pomoću priložene merice. So Unapređuje ukus i pojačava gluten kako bi se olakšao rast testa. •••• Vekna hleba može da izgubi na veličini/ukusu ako merenje nije precizno. Mlečni proizvodi Dodaju ukus i prehrambenu vrednost. •••• Ako koristite mleko umesto vode, hranljiva vrednost hleba biće veća. Nemojte da koristite mlečne proizvode uz tajmer, zato što mleko možda neće održati svežinu tokom noći. Smanjite količinu vode proporcionalno količini mleka. Masnoća Daje ukus i meku strukturu hlebu. •••• Preporučujemo vam upotrebu putera ili margarina. Šećer (šećer u zrnu, braon šećer, med, melasa i td.) Hrana za kvasac, zaslađuje i dodaje ukus hlebu, menja boju kore. •••• Upotrebite manje šećera ako koristite suvo grožđe ili voće sa fruktozom. Suvi kvasac Omogućava rast hleba. •••• Koristite suvi kvasac koji ne zahteva prethodnu fermentaciju (nemojte da koristite svež kvasac ili suv kvasac koji zahteva fermentaciju pre upotrebe). •••• Preporučujemo vam upotrebu brzog (instant) kvasca. •••• Kada koristite kvasac iz kesice, zapečatite kesicu odmah nakon upotrebe i čuvajte je u frižideru. (Upotrebite je tokom perioda koji preporučuje proizvođač. Glavne vrste brašna za pripremanje hleba Belo brašno Pravi se mlevenjem jezgra pšenice, očišćenog od mekinja i klica. •••• Nemojte da koristite obično i samonarastajuće brašno kao zamenu za hlebno brašno. Integralno brašno Pravi se mlevenjem celog zrna pšenice, uključujući mekinje i klice. Hleb od ovog brašna bogat je mineralima ali je tanji i gušći od hleba koji je napravljen od belog brašna zbog toga što su vlakna glutena prekinuta ivicama mekinja i klica. Ražano brašno Pravi se mlevenjem jezgra raži. Sadrži više gvožđa, magnezijuma i kalijuma, koji su neophodni za ljudsko zdravlje, znatno više od belog brašna, ali nema dovoljnu količinu glutena. Od ovog brašna pravi se hleb veće gustine i težine. Nemojte da koristite više od preporučene količine (može da dođe do opeterećenja motora). Pirno brašno: Spada u istu porodicu kao pšenica ali predstavlja genetički potpuno različitu vrstu. Iako sadrži gluten, neke osobe koje ne podnose gluten mogu da ga vare (zatražite savet od doktora). Od ovakvog brašna prave se vekne sa ravnom/blago spuštenom gornjom korom. Hleb od integralnog pirnog brašna jer je tanji i gušći od hleba koji je napravljen od belog pirnog brašna. Preporučujemo vam da belo pirno brašno predstavlja više od polovine ukupne količine. •••• Postoji pir „Triticum spelta“ prikladan za pripremanje hleba i jednozrna pšenica (Triticum monococcum: zove se i mali pir) koja nije pogodna za pripremanje hleba, a prodaje se kao pir. [Koristi se u meniju 13, 14, 24 ili 25.] Unapredite ukus hleba sledećim sastojcima: Jaja: podižu hranljivu vrednost i daju boju hleba. (Smanjite količinu vode proporcionalno). Promešajte jaja kada ih dodajete. Mekinje: povećavaju sadržaj vlakana u hlebu. Koristite maksimalno 75ml (5 supenih kašika – sk). Pšenična prekrupa: daje hlebu zrnastu teksturu. Do maks. 60ml (4 sk). Začini, bilje: unapređuju ukus hleba (1-2 sk). Ako koristite mešavinu brašna Mešavine sa kvascem 1. Unesite mešavinu u posudu za hleb, a zatim dodajte vodu. (Pratite instrukcije sa pakovanja o potrebnoj količini vode) 2. Odaberite meni 02, odaberite količinu u skladu sa zapreminom mešavine (XL = 600g; L = 500g) i počnite sa pečenjem. Kod nekih mešavina, količina kvasca nije poznata zbog čega rezultati možda neće biti optimalni. Mešavina sa zasebnom kesicom kvasca 1. Sipajte mešavinu u posudu, zatin dodajte vodu. Nakon toga sipajte izmeren kvasac u jedinicu za dodavanje. 2. Pripremite uređaj u skladu sa tipom brašna iz mešavine i pokrenite pečenje. • Belo brašno, crno brašno meni 01 • Integralno brašno, mešavina krupnozrnog brašna meni 04 • ražano brašno meni 07. Spremanje kifli uz brioche mešavinu brašna •••• Odaberite meni 11 ili 02 „MEDIUM“ veličinu i „LIGHT“ boju kore. 1 2 3 4 5 7 86
 4. 4. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 4 Upotreba uređaja Lista tipova hleba i opcija za pečenje Dostupnost funkcije i potrebno vreme •••• • Vreme potrebno za svaki proces zavisi od sobne temperature. Opcije Procesi Broj menija Meni Size (veličina ) Crust (kora) Timer (tajmer) Rest (mirovanje) Knead (mešanje) Rise (rast testa) Bake (pečenje) Ukupno 01 Basic 30-60min 15-30min*3 1 sat 50min - 2 sata i 20min 50-55min 4 sata - 4sata i 5 min 02 Basic Rapid - - 15-20min oko 1 sat 35-40min 1 sat 55min – 2 sata 03 Basic Raisin *1 30-60min 15-30min*3 1 sat 50min - 2 sata i 20min 50min 4 sata 04 Whole Wheat - 1 sat – 1sat i 40min 15-25min*3 2 sata 10min - 2 sata i 50min 50min 5 sati 05 Whole Wheat Rapid - - 15-25min 15-25min*4 1 sat 30min - 1 sat i 40min 45min 3 sata 06 Whole Wheat Raisin - 1 sat – 1sat i 40min 15-25min*3 2 sata 10min - 2 sata i 50min 50min 5 sati 07 Rye - - 45-60min oko 10 min 1 sat 20min - 1 sat i 35min 1 sat 3 sata i 30 min 08 French - - 40 min 2 sata i 5 min 10-20min 2 sata 45min - 4 sata i 10min 55 min 6 sati 09 Italian - - 30 min – 1 sat 10-15min 2 sata 25min - 3 sata 50 min 4 stata 30 min 10 Sandwich - - 1 sat – 1 sat i 40 min 15-25min*3 2 sata 10min - 2 sata i 50min 50 min 5 sati 11 Brioche - *1 - 30 min 25-45min*3 1 sat i 25min 50 min 3 sata i 30min 12 Gluten Free - *2 - - 15-20min 40-45min 50-55min 1 sat 50 min – 1 sat 55min 13 Speciality - 30 min – 1 sat i 15 min 15-30min*3 1 sat 50min - 2 sata i 45min 55min 4 sata 30 min 14 Speciality Raisin - 30 min – 1 sat i 15 min 15-30min*3 1 sat 50min - 2 sata i 45min 55min 4 sata 30 min Bake(programzapečenje) 15 Bake only - - - - - - 30min – 1 sat i 30min 30min – 1 sat i 30min 16 Basic - - - 30 min – 50min 15 – 30min*3 1 sat i 10min - 1 sat i 30min - 2 sata 20min 17 Basic Raisin - - - 30 min – 50min 15 – 30min*3 1 sat i 10min - 1 sat i 30min - 2 sata 20min 18 Whole wheat - - - 55min – 1 sat i 25min 15 – 25min*3 1 sat i 30min - 2 sata - 3 sata 15 min 19 Whole wheat Raisin - - - 55min – 1 sat i 25min 15 – 25min*3 1 sat i 30min - 2 sata - 3 sata 15 min 20 Rye - - - 45 min – 60min oko 10 min - - 2 sata 21 French - - - 40 min – 1 sat i 45min 10 – 20 min 1 sat i 35min – 2 sata i 40 min - 3 sata 35 min 22 Pizza - - (Knead) 10-18min (Rise) 7-15min (Knead) oko 10 min (Rise) 10min 45 min 23 Brioche - - - 30 min 25-45 min*43 35 min - 1 sat i 50 min 24 Speciality - - - 30 min – 1 sat i 5 min 15-30 min*3 1 sat 10 min - 1 sat 55 min - 2 sata i 45 min 25 Speciality Raisin - - - 30 min – 1 sat i 5 min 15-30 min*3 1 sat 10 min - 1 sat 55 min - 2 sata i 45 min 26 Jam - - - - - - - 1 sat 30 min - 2 sata 30 min Dough(programzapripremutesta) 27 Compote - - - - - - - 1 sat- 1 sat 40 min *1 Dostupne su samo ‘Light’ ili ‘Medium’ opcije. *2 Dostupne su samo ‘Medium’ ili ‘Dark’ opcije. *3 Tokom perioda mešanja (knead) odvija se i period rasta (rise). •••• Uređaj za pripremanje hleba biće kratko aktivan tokom perioda rasta (kako bi se obezbedio optimalan razvoj glutena).
 5. 5. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 5 Pečenje hleba Unos sastojaka u posudu za hleb 1. Izvadite posudu za hleb i postavite lopaticu za mešanje. 1. Okrenite posudu za hleb u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. 2. Izvadite posudu za hleb iz uređaja. 3. Postavite lopaticu za mešanje na osovinu Uverite se da su osovina i unutrašnjost lopatice za mešanje čiste. • KAda pripremate ražani hleb, upotrebite odgovarajuću priloženu lopaticu. • Lopatica labavo stoji u ležištu ali mora da dodiruje dno posude za hleb. 2. Postavite izmerene sastojke u posudu za hleb. 1. Sipajte sve suve sastojke izuzev suvog kvasca (brašno, šećer, so i dr.) Brašno morate da izmerite uz pomoć vage. 2. Sipajte vodu i druge tečnosti. 3. Obrišite vlagu i brašno sa spoljašnje strane posude za hleb. 4. Postavite posudu za hleb u uređaj i okrenite je u blago smeru kretanja kazaljke na satu. Spustite dršku. 5. Zatvorite poklopac. Nemojte da otvarate poklopac sve dok se priprema hleba ne završi. (U suprotnom, to utiče na kvalitet hleba) 3. Postavite kvasac u jedinicu za dodavanje kvasca. Ako je jedinica za dodavanje kvasca vlažna, obrišite je uz pomoć tkanine. Nemojte da trljate jedinicu za dodavanje zbog toga što kvasac neće pasti u posudu za hleb zbog statičkog elektriciteta. Spremanje hleba sa dodacima Prethodno očistite i osušite jedinicu za dodavanje sastojaka. (1) Otvorite poklopac jedinice za dodavanje sastojaka. (2) Unesite sastojke. (3) Zatvorite poklopac. 4. Priključite uređaj na mrežnu utičnicu. Izbor programa i pokretanje uređaja 5. Odaberite meni za pečenje pritiskom na taster [Menu]. Možete da promenite veličinu vekne pritiskom na [Size]: XL, L ili M. Možete da promenite boju kore pritiskom na [Crust]: Dark, Medium, Light. Možete da pripremite tajmer. Primer: Sada je 9:00PM i želite da hleb bude spreman u 6:30 sledećeg jutra Postavite tajmer na “9:30” (9 sati i 30 minuta od sada.) Svakim pritiskom na dugme [ Timer] pomerate tajmer za 10 minuta unapred (pritisnite i držite dugme za brže menjanje.) 6. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start] taster. Na ekranu se prikazuje procenjeno vreme do završetka programa. Kada pritisnete Start taster, pokreće se meni „01“. Vađenje hleba 7. Pritisnite [Stop] da isključite uređaj. Uređaj se oglašava sa 8 zvučnih signala kada je hleb gotov i indikator „End“ trepće. 8. Odmah izvadite hleb i sačekajte da se ohladi. Koristite zaštitne rukavice kada vadite hleb iz posude. Odložite hleb na žičanu rešetku da se hladi. 9. Isključite uređaj nakon upotrebe. Ako ne pritisnete „Stop“ taster i ne izvadite hleb iz uređaja kako bi se ohladio, uređaj će nastaviti da održava toplotu kako bi smanjio kondenzaciju pare unutar vekne. Međutim, ovako kora hleba brže dobija braon boju i zbog toga morate odmah po pečenju da isključite uređaj i izvadite hleb iz uređaja kako bi se ohladio. Ako ostavite hleb da se hladi u posudi, doći će do kondezacije. Postavite veknu hleba na žičanu rešetku kako bi se optimalno ohladila. Kada dodajete sastojke Dodavanje sastojaka u hleb ili testo Izborom „Raisin“ menija (03, 06, 14, 17, 19, 25), možete da mešate omiljene sastoje u testo i napravite hleb sa različitim ukusima. •••• Pratite recepat u vezi sa informacijama o količini sastojaka. Suvi sastojci, nerastvorivi sastojci Unesite dodatne sastojke u jedinicu i pripremite uređaj. •••• Suvo voće: isecite sastojke na kockice od oko 5mm, sastojci obloženi šećerom mogu da se zalepe za jedinicu i da ne upadnu u testo. •••• Koštunjavo voće: iseckajte sitno, ovi sastojci utiču na gluten (nemojte da dodajete veliku količinu). •••• Seme: upotrebom krupnog i tvrdog semena možete da oštetite oblogu jedinice i posude za hleb. •••• Bilje: možete da dodate 1-2 supene kašike sušenog bilja. Ako koristite sveže bilje, pratite recept. •••• Slanina, salama: u nekim slučajevima masni sastojci mogu da se zalepe za jedinicu i da ne upadnu u testo. Vlažni/tečni sastojci (rastvorivi sastojci) Unesite dodatne sastojke uz ostale u posudu za hleb. •••• Sveže voće, voće iz alhohola: koristite količinu propisanu receptom, zbog toga što sadržaj vode može da utiče na hleb. •••• Sir, čokolada: ove sastojke ne možete da stavite u jedinicu za dodavanje sastojaka zbog toga što mogu da se zalepe i ne upadnu u posudu za hleb. Spremanje brioša (Brioche) Sastojci: Oštro belo hlebno brašno, tip 550: 400g So: 1 ½ čajne kašike (čk) Šećer: 4 supene kašike (sk) Obrano mleko (suvo): 2 sk Puter (kockice od 2cm, iz frižidera): 50g Voda: 180ml Jaja (umućena), srednje veličine: 2 (100g) Suvi kvasac: 1 ¼ čk Puter za kasnije dodavanje (kockice od 1-2 cm, iz frižidera): 70g Priprema: 1. Isecite puter za kasnije dodavanje na kockice od 1-2cm i odložite ga u frižider. 2. Postavite lopaticu za mešanje u posudu za hleb. 3. Unesite sastojke u posudu za hleb u skladu redosledom recepta. 4. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Odaberite meni 11 pritiskom na [Menu] taster. 2. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start] taster. Prikazuje se preostalo vreme do završetka programa. Start indikator se uključuje. 3. Dodajte puter kada se uređaj oglasi zvučnim signalom, a zatim ponovo pritisnite „Start“ taster. Dovršite dodavanje kockica putera dok indikator trepće. Nakon što pritisnete „Start“ taster, na ekranu se prikazuje preostalo vreme do završavanja programa. 4. Pritisnite „Stop“ taster i izvadite hleb. Kada se uređaj oglasi sa 8 zvučnih signala i „End“ indikator trepće. Start indikator prestaje da trepće. Jednostavan način za pripremanje brioša Dodajte puter uz ostale sastojke na početku. Isecite puter na kockice od 2cm i dodajte ih u posudu za hleb kada i ostale sastojke. •••• Pratite korake iz prethodne procedure. Međutim, kada se uređaj oglasi zvučnim signalima u koraku 3, nemojte da dodajte puter. •••• Vreme potrebno za završavanje programa je 3 sata i 30 minuta.
 6. 6. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 6 Kada puter dodajete na početku, ukus, tekstura i rast hleba razlikuju se od hleba koji napravite uz naknadno dodat puter. •••• Proces mirovanja (Rest) počinje odmah na početku, a zatim sledi mešanje (Knead) i dizanje (Rise) testa. •••• Kada dodajete sastojke kao što je suvo voće, dodajte ih uz puter. (Upotrebite maksimalno 150 g dodatnih sastojaka) •••• Čak i bez pritiska na Start taster, mešanje se nastavlja nakon 5 minuta. Mešanje se ne nastavlja odmah, čak iako pritisnete Start taster nakon dodavanja putera ili drugih sastojaka. •••• Nemojte da dodajete puter nakon što se na ekranu prikaže preostalo vreme. Priprema testa Priprema: 1. Postavite lopaticu za mešanje u posudu za hleb. 2. Unesite sastojke u posudu za hleb u skladu sa receptom. 3. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Izaberite meni za pripremu testa (“Dough”) pritiskom na [Menu] taster. Tajmer nije dostupan u drugim menijima za testo (izuzev u meniju 22). Ako želite da dodate druge sastojke u testo, potražite dodatne informacije na prethodnoj strani. 2. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start]. Na ekranu se prikazuje procena preostalog vremena do završavanja odabranog programa. Za druge menije izuzev 22, 26 i 2, proces mirovanja (Rest) počinje odmah po pokretanju, a zatim sledi mešanje (Knead) i dizanje (Rise) testa. Start indikator se uključuje. 3. Pritisnite [Stop] taster i izvadite testo… kada se uređaj se oglasi sa 8 zvučnih signala i „End“ indikator trepće. Start indikator prestaje da trepće. Uobličite testo i sačekajte da naraste drugi put u skladu sa receptom, a zatim ga ispecite u pećnici. Priprema brioši testa Priprema: 1. Isecite puter za kasnije dodavanje na kockice od 1-2cm i odložite ga u frižider. 2. Postavite lopaticu za mešanje u posudu za hleb. 3. Unesite sastojke u posudu za hleb u skladu sa receptom. 4. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Izaberite meni „23“ pritiskom na taster [Menu]. 2. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start] Na ekranu se preostalo vreme do dadavanja putera ili dodatnih sastojaka. Start indikator se uključuje. 3. Dodajte puter kada se uređaj oglasi zvučnim signalom, a zatim ponovo pritisnite „Start“ taster. Dovršite dodavanje kockica putera dok indikator trepće. Nakon što pritisnete „Start“ taster, na ekranu se prikazuje preostalo vreme do završavanja programa. 4. Pritisnite „Stop“ taster i izvadite hleb… kada se uređaj se oglasi sa 8 zvučnih signala i „End“ indikator trepće. Start indikator prestaje da trepće. Jednostavan način za pripremanje brioša Dodajte puter uz ostale sastojke na početku. Isecite puter na kockice od 2cm i dodajte ih u posudu za hleb kada i ostale sastojke. •••• Pratite korake iz prethodne procedure. Međutim, kada se uređaj oglasi zvučnim signalima u koraku 3, nemojte da dodajte puter. •••• Vreme potrebno za završavanje programa je 3 sata i 30 minuta. Kada puter dodajete na početku, ukus, tekstura i rast hleba razlikuju se od hleba koji napravite uz naknadno dodat puter. •••• Proces mirovanja (Rest) počinje odmah na početku, a zatim sledi mešanje (Knead) i dizanje (Rise) testa. •••• Kada dodajete sastojke kao što je suvo voće, dodajte ih uz puter. (Upotrebite maksimalno 150 g dodatnih sastojaka) •••• Čak i bez pritiska na Start taster, mešanje se nastavlja nakon 5 minuta. Mešanje se ne nastavlja odmah, čak iako pritisnete Start taster nakon dodavanja putera ili drugih sastojaka. •••• Nemojte da dodajete puter nakon što se na ekranu prikaže preostalo vreme. •••• Uobličite testo i sačekajte da naraste drugi put u skladu sa receptom, a zatim ga ispecite u pećnici. Spremanje torte Priprema: 1. Pripremite sastojke u skladu sa receptom. 2. Postavite posudu za hleb pekarskim papirom i sipajte pomešane sastojke. Uklonite lopaticu za mešanje. Upotrebite papir koji je otporan na masnoću. Sprovedite ovaj korak zato što će torta izgoreti ako bude u direktnom kontaktu sa posudom. 3. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Izaberite meni “15” pritiskom na [Menu] taster. Tajmer nije dostupan u meniju „15“. Pritiskom na ovaj taster samo podešavate trajanje procesa pečenja. 2. Odaberite vreme pečenja pritiskom na [ Timer]. 3. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start]. Na ekranu se procena preostalog vremena do završavanja odabranog programa. Start indikator se uključuje. 4. Pritisnite „Stop“ kada se uređaj oglasi zvučnim signalom i "End" indikator počne da trepće. Proverite da li je pečenje gotovo i izvadite posudu. Start indikator prestaje da trepće. Ako pečenje nije gotovo, ponovite korake 1-3. Možete do dva puta da odaberete maksimalno vreme pečenja, svaki put do 50 minuta. Tajmer počinje od 1 minute, kada je uređaj vreo. Povećajte period pritiskom na [Timer] taster. •••• Da proverite da li je pečenje gotovo, unesite ražanj u centar kolača – kolač je gotov ako se mešavina ne lepi za ražanj kada ga vadite. Budite pažljivi zbog toga što će kolač biti vreo. Pripremanje džema Priprema: 1. Pripremite sastojke u skladu sa receptom. 2. Postavite lopaticu za mešanje u posudu za hleb. 3. Postavite sastojke u posudu za hleb sledećim redom: polovina voća, polovina šećera, preostalo voće, preostala količina šećera. 4. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Izaberite meni “26” pritiskom na [Menu] taster. 2. Odaberite period kuvanja pritiskom na [ Timer]. 3. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start]. Na ekranu se prikazuje vreme do završetka programa. Start indikator se uključuje.
 7. 7. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 7 4. Pritisnite „Stop“ i izvadite džem kada se uređaj oglasi sa 8 zvučnih signala i "End" indikator počne da trepće. Indikator prestaje da trepće. Ako kuvanje nije gotovo, ponovite korake 1-3. Možete dva puta da odaberete dodatno vreme kuvanja, svaki put između 10-40 minuta. Tajmer počinje od 1 minute, kada je uređaj vreo. Povećajte period pritiskom na [Timer] taster. •••• Tajmer nije dostupan u meniju “26”. Pritiskom na ovaj taster samo podešavate trajanje procesa kuvanja. •••• Neophodno je da obezbedite odgovarajuću količinu šećera, kiseline i pektina za pripremanje gustog džema. •••• Voće sa visokim procentom pektina ukuvava se lako. Voće sa manje pektina ne kuva se dobro. •••• Upotrebite sveže i zrelo voće. Prezrelo ili nezrelo voće ne ukuvava se dobro. •••• Recepti iz ovog priručnika namenjeni su za pripremanje manje gustog džema zbog manje količine šećera. •••• Pridržavajte se navedenih količina sastojaka u receptu. Nemojte da povećavate ili smanjujete količinu voća. Na taj način džem može da proključa ili zagori. Nemojte da povećavate količinu šećera za više od pola količine voća. Na taj način džem može da proključa ili zagori. Kada smanjite količinu šećera, džem neće biti gust. •••• Ako je kiselost voća visoka, može da smanjite količinu limunovog soka ali ako preterate, džem neće biti gust. •••• Kada je vreme kuvanja kratko, voće može ostati u komadima, a džem može da bude tečan. •••• Džem nastavlja da se zgušnjava tokom hlađenja. Pazite da ne prekuvate džem. •••• Sipajte gotov džem u posudu što je pre moguće. Pazite da se ne opečete kada presipate džem. •••• Džem može da zagori ako ostane u posudi za hleb. •••• Čuvajte džem na hladnom i tamnom mestu. Zbog niskog procenta šećera, domaći džem nije tako dugotrajan kao kupovne varijante. Nakon otvaranja tegle, čuvajte džem u frižideru i potrošite ga ubrzo nakon otvaranja. Pripremanje kompota Priprema: 1. Pripremite sastojke u skladu sa receptom. (Uklonite lopaticu za mešanje) 2. Unesite sastojke u posudu za hleb sledećim redom: voće, šećera, tečnost. 3. Postavite posudu za hleb u uređaj i priključite uređaj na napajanje. 1. Izaberite meni “27” pritiskom na [Menu] taster. 2. Odaberite period kuvanja pritiskom na [ Timer]. 3. Pokrenite uređaj pritiskom na [Start]. Na ekranu se prikazuje vreme do završetka programa. Start indikator se uključuje. 4. Pritisnite „Stop“ i izvadite kompot kada se uređaj oglasi sa 8 zvučnih signala i "End" indikator počne da trepće. Indikator prestaje da trepće. Ako kuvanje nije gotovo, ponovite korake 1-3. Možete dva puta da odaberete maksimalno vreme kuvanja, svaki put između 10-40 minuta. Tajmer počinje od 1 minute, kada je uređaj vreo. Povećajte period pritiskom na [Timer] taster. •••• Tajmer nije dostupan u meniju “27”. Pritiskom na ovaj taster samo podešavate trajanje procesa kuvanja. •••• Pridržavajte se navedenih količina sastojaka u receptu. Nemojte da povećavate ili smanjujete količinu voća. Na taj način džem može da proključa ili zagori. Recepti Recepti za hleb Beli hleb Odaberite „01“ ili „02“ meni Size - veličina vekne M L XL Oštro belo brašno, tip 550 400g 500g 600g So 1 ½ čk 1½ čk 2 čk Šećer 1 sk 1½ sk 2 sk Puter 20g 30g 40g Voda 280ml 350ml 420ml Suvi kvasac: (za BAKE RAPID opciju) 1 (2) čk 1 (2) čk 1½ (2 ½) čk Hleb sa suvim voćem Odaberite „03“ meni Size – veličina vekne M L XL Oštro belo brašno za hleb, tip 550 400g 500g 600g So 1½ čk 1½ čk 2 čk Šećer 1 sk 1½ sk 2 sk Puter 20g 30g 40g Voda 280ml 350ml 420ml Suvi kvasac 1 čk 1 čk 1½ čk Suvo voće (unesite u dispenzer) 80g 100g 120g Hleb od integralnog brašna Odaberite „04“ ili „05“ meni Size - veličina vekne M L XL Oštro integralno brašno za hleb 400g 500g 600g So 1½ čk 1½ čk 2 čk Šećer 1 sk 1½ sk 2 sk Puter 20g 30g 40g Voda 280ml 350ml 420ml Suvi kvasac: (za BAKE RAPID opciju) 1 (1½) čk 1 (1½) čk 1¼ (2) čk Hleb od integralnog brašna sa suvim voćem Odaberite „06“ meni Size - veličina vekne M L XL Oštro integralno brašno za hleb 400g 500g 600g So 1½ čk 1½ čk 2 čk Šećer 1 sk 1½ sk 2 sk Puter 20g 30g 40g Voda 280ml 350ml 420ml Suvi kvasac 1 čk 1 čk 1¼ čk Suvo voće (unesite u dispenzer) 80g 100g 120g Francuski hleb Odaberite „08“ meni Oštro belo brašno, tip 550 300g So 1 čk Puter 20g Voda 220ml Suvi kvasac ¾ čk Italijanski hleb Odaberite „09“ meni (SD-2500: 08) Oštro belo brašno, tip 550 400g So 1½ čk Maslinovo ulje 1½ sk Voda 260ml Suvi kvasac 1 čk
 8. 8. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 8 Sendvič vekna Odaberite „10“ meni Oštro belo brašno, tip 550 380g Šećer 2 čk Puter 30g Voda 250ml Suvi kvasac 1 čk Panettone Odaberite meni „11“ Oštro belo brašno za hleb, tip 550 400g Šećer 4 ½ sk So 1 čk Puter (kockice od 2cm, iz frižidera) 50g Jaje (umućeno, srednje veličine) 2 (100g) Mleko 200ml Suvi kvasac 1 ½ čk Puter za naknadno dodavanje (kockice 1-2cm, iz frižidera) 70g Kora narandže (sitno rendana, uz dodatni puter) 50g Suvo grožđe (uz dodatni puter) 50g Suve ribizle (uz dodatni puter) 50g Osnovni meni za brioše Odaberite meni „11“ Oštro belo brašno za hleb, tip 550 400g Šećer 4 sk Mleko u prahu 2 sk So 1 čk Puter (kockice od 2cm, iz frižidera) 50g Jaje (umućeno, srednje veličine) 2 (100g) Voda 180ml Suvi kvasac 1¼ čk Puter za naknadno dodavanje (kockice 1-2cm, iz frižidera) 70g Hleb bez glutena Odaberite „12“ meni. Voda 430ml Ulje 1 sk Mešavina brašna za hleb bez glutena 500 g Suvi kvasac 2 sk Beli hleb od pirnog brašna Odaberite „13“ meni Size - veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 400g 500g 600g Šećer 1 ½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Puter 5g 10g 10g Voda 260ml 340ml 400ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Hleb od integralnog pirnog brašna Odaberite „13“ meni Size - veličina vekne M L XL Pirno integralno brašno 200g 250g 300g Belo pirno brašno 200g 250g 300g Šećer 1½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Ulje 2 sk 3 sk 3 sk Voda 250ml 320ml 380ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Hleb od ražanog i pirnog brašna (zabranjen tajmer za odloženo pečenje hleba) Odaberite „13“ meni. Size - veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 275g 350g 425g Ražano brašno 125g 150g 175g Šećer 1½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Puter 5g 10g 10g Jogurt 120g 150g 180g Voda 180ml 230ml 270ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Hleb od pirnog brašna i brašna od heljde Odaberite „13“ meni. Size - veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 320g 400g 480g Brašno od heljde 80g 100g 120g Med 1 čk 1 čk 1½ čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Susam 1½ sk 2 sk 2½ sk Seme lana 1½ sk 2 sk 2 sk Seme maka 1½ sk 2 sk 2½ sk Ulje 2 sk 3 sk 3 sk Voda 250ml 320ml 380ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Hleb od pirnog brašna sa limunom i makom Odaberite „13“ meni. Size – veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 400g 500g 600g Šećer 1½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Puter 5g 10g 10g Rendana kora limuna 1 1 1 Sok limuna 20ml 20ml 30ml Seme maka 2 sk 3 sk 3 sk Voda 250ml 330ml 380ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Hleb od pirinčanog i pirnog brašna sa semenom četinara i prženim lukom Odaberite „14“ meni. Size – veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 320g 400g 480g Brašno od braon pirinča 80g 100g 120g Šećer 1½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Puter 5g 10g 10g Voda 260ml 340ml 400ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Dodatni sastojci (unesite u posudu za dodavanje) Pinjoli (seme četinara - pine nut) 40g 50g 60g Prženi luk 3 sk 4 sk 5 sk
 9. 9. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 9 Hleb od pirnog brašna sa voćem Odaberite „14“ meni. Size – veličina vekne M L XL Belo pirno brašno 400g 500g 600g Šećer 1½ čk 2 čk 2 čk So 1¼ čk 1½ čk 1¾ čk Puter 5g 10g 10g Mešani začini 2 čk 2 ½ čk 3 čk Voda 270ml 350ml 400ml Suvi kvasac 1 čk 1¼ čk 1½ čk Dodatni sastojci (unesite u dispenzer) Mešano suvo voće 100g 125g 150g Recepti za testo Osnovno testo Odaberite „16“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 500g So 1½ čk Šećer 1½ sk Puter 30g Voda 310ml Suvi kvasac 1 čk Osnovno testo sa suvim voćem Odaberite „17“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 500g So 1½ čk Šećer 1½ sk Puter 30g Voda 310ml Suvi kvasac 1 čk Dodatni sastojci (unesite u dispenzer) Suvo voće 100g Integralno testo Odaberite „18“ meni. Oštro integralno brašno za hleb 500g So 2 čk Šećer 1½ sk Puter 30g Voda 340ml Suvi kvasac 1½ čk Integralno testo sa suvim voćem Odaberite „19“ meni. Oštro integralno brašno za hleb 500g So 2 čk Šećer 1½ sk Puter 30g Voda 340ml Suvi kvasac 1½ čk Dodatni sastojci (unesite u dispenzer) Suvo voće 100g Francusko testo Odaberite „21“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 300g So 1 čk Puter 20g Voda 180ml Suvi kvasac ¾ čk Testo za picu Odaberite „22“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 450g So 2 čk Biljno ulje 4 sk Voda 240ml Suvi kvasac 1 čk Testo za brioši (brioši sa komadićima čokolade) (12 kifli) Odaberite „23“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 400g Šećer 4 sk So 1 čk Puter (kockice od 2cm, iz frižidera) 70g Jaje (umućeno, srednje veličine) 3 (150g) Mleko 90ml Tamni rum 1 sk Suvi kvasac 1½ čk Dodatna količina šećera (kockice od 1-2cm, iz frižidera) 50g Komadići čokolade 120g Nakon vađenja testa iz posude za hleb, pospite ga čokoladom i presavijte donju trećinu testa ga gore i gornju gornju trećinu testa ka dole, a zatim presavijte testo po polovini. Kifle od pirnog brašna(8 kifli) Odaberite „24“ meni. Oštro belo brašno za hleb, tip 550 500g Šećer 1½ sk So 1 čk Puter 10g Voda 310ml Suvi kvasac 1¼ čk Recept za tortu Torta sa višnjama i marcipanom Odaberite „16“ meni. Žuti šećer (golden caster sugar) 50g Puter 175g Jaja 3 Samorastuće brašno 225g Ušećerene višnje, sečene 100g Marcipan, rendan 75g Mlego 60mL Pečeni komadići badema 15g
 10. 10. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 10 Recepti bez glutena Pravljenje hleba bez glutena značajno se razlikuje od pravljenja normalnog hleba. Veoma je važno da konsultujete doktora i pratite naredne napomene ako pravite hleb bez glutena. •••• Ovaj program je razvijen specijalno za određene mešavine brašna bez glutena zbog čega upotreba vaše mešavine možda neće dati odgovarajuće rezultate. •••• Kada odaberete ”gluten free” program, pridržavajte se recepta pažljivo. U suprotnom, hleb možda neće ispasti dobro. Postoje dva tipa mešavina bez glutena: mešavine sa niskim sadržajem glutena i mešavine koje ne sadrže pšenicu i gluten. Ako morate da odaberete jednu od ove dve mešavine, konsultujte prethodno doktora. •••• Rezultati pripremanja i izgled vekne zavise od tipa mešavine. U nekim slučajevima, na vekni može da ostane mala količina brašna sa strane. Mešavine bez pšenice mogu da imaju promenljive rezultate. •••• Sačekajte da se vekna ohladi pre sečenja. •••• Čuvajte hleb na hladnom suvom mestu i upotrebite ga tokom 2 dana. Ako ne možete da iskoristite celu količinu u predviđenom periodu, isecite hleb na porcije željene veličine, stavite u kesu i zamrzivač. Upozorenje za korisnike koji ovaj program koriste iz zdravstvenih razloga: Kada koristite program bez glutena, konsultujte doktora ili stručnjaka za celijakiju i koristite samo sastojke koji su prikladni za vaše zdravstveno stanje. Kompanija Panasonic neće biti odgovorna za posledice upotrebe sastojaka bez konsultacija sa profesionalcem. Ako pravite hleb bez glutena kao deo dijetalne terapije, veoma je važno da ne dođe do mešanja ovog brašna sa brašnom koje sadrži gluten. Budite pažljivi kada čistite posudu za hleb i lopaticu. Za korisnike u Belgiji Naredni recepti zasnovani su na komercijalnim mešavinama brašna bez glutena AVEVE proizvođača. Mešavine su dostupne u apotekama, prodavnicama zdrave hrane i nekim supermarketima. Više informacija o AVEVE proizvodima, potražite na broju 0800/0229210. Hleb bez glutena Odaberite „12“ meni. Voda 320 ml Ulje 1 sk Brašno bez glutena 500 g Kvasac 2 čk Ne možete da odaberete veličinu vekne za ovaj program. Hleb bez glutena sa jajima Odaberite „12“ meni. Voda 100 ml Mleko 180 ml Jaja 2 Ulje 1 sk Brašno bez glutena 500 g Kvasac 2 čk AVEVE recepti Recepti su namenjeni krosnicima u Belgiji. [01 Basic] / [02 Basic Rapid] Beli hleb Odaberite meni "01" ili „02“. Size - veličina vekne M L XL Šećer 1 čk 2 čk 2 čk AVEVE „Surfina“ brašno 400g 500g 600g Voda 250ml 320ml 380ml Puter 1 sk 1 sk 1½ sk So 1 čk 1½ čk 2 čk Suvi kvasac: (za BAKE RAPID opciju) ¾ (1½) čk 1 (1¾) čk 1¼ (2) čk U ovom slučaju, vekna neće narasti i biće tvrđi. [04 Whole wheat] / [05 Whole wheat Rapid] Integralni hleb Odaberite meni "04" ili „05“ Size - veličina vekne M L XL Fino integralno AVEVE brašno 300g 400g 450g „Frans krokant“ AVEVE brašno 100g 100g 150g Šećer 1 čk 2 čk 2 čk Puter 1 sk 1 sk 2 sk So 1 čk 1 čk 2 čk Voda 250ml 320ml 380ml Suvi kvasac: (za BAKE RAPID opciju) 1 (1½) čk 1¼ (1¾) čk 1½ (2) čk U ovom slučaju, vekna neće narasti i biće tvrđa. Program je prikladniji za hleb od poluintegralnog brašna. Mala količina belog brašna se uvek dodaje u prethodno opisan recept. Ako ne želite da dodajete belo brašno, zamenite ga integralnim, ali će hleb biti manji i gušći. Ako dodate suviše belog brašna, upotrebite manju količinu vode (zbog toga što integralno brašno upija veću količinu vode od belog brašna). [08 French] Francuske rolnice Odaberite meni "08" „Frans krokant“ AVEVE brašno 400g Voda 260ml So 1 čk Puter 1 sk Suvi kvasac 1 čk Ne možete da odaberete veličinu vekne i boju kore za ovaj program. Ovaj recept obezbeđuje lagan hleb, koji dobro narasta i nije tako dugotrajan. [09 Italian] Italijanski hleb Odaberite meni "09". „Frans krokant“ AVEVE brašno 400g Voda 240ml So 1½ čk Maslinovo ulje 1½ sk Suvi kvasac ¾ čk Ne možete da odaberete veličinu vekne i boju kore za ovaj program. Ovaj recept obezbeđuje lagan hleb, koji dobro narasta i nije tako dugotrajan.
 11. 11. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 11 [10 Sandwich] Osnovna sendvič kifla Odaberite meni "10". Šećer 1 čk AVEVE „Surfina“ brašno 400g Voda 250ml Puter 1 sk So 1 čk Suvi kvasac ¾ čk Ne možete da odaberete veličinu vekne i boju kore za ovaj program. Recept obezbeđuje mek (gotovo vlažan) hleb, sa braon korom, idealan za tost. [15 Bake only] Pečenje testa Odaberite meni "15". Prikazuje se vreme pečenja od 30 minuta. Pritisnite i držite [TIMER] taster da povećate period pečenja (u koracima od 1 minut) do 1 sat i 30 minuta. Recept za kolač Odaberite meni "15". Jaja 3 Mleko 3 sk Puter 200g „ANCO CAKE MIX“ pakovanje 1 Metod pripremanja: odaberite meni „15“ i odaberite period od 1 sat i 10 minuta preko tajmera. Nakon zvučnog signala, izvadite posudu za hleb iz uređaja i sačekajte da se ohladi. Kada se posuda za hleb ohladi, izvadite kolač i sačekajte da se ohladi na rešetci. [16 Basic] Tart testo (testo za 2 tarta) Odaberite meni "16". Šećer 60g Brašno za kolače 500g Mleko 100ml Jaja 3 Puter 100g So 1½ čk Suvi kvasac 2 čk [18 Whole wheat] Integralno testo Odaberite meni "18". Šećer 1 sk „Frans krokant“ AVEVE brašno 250g „Boerebruin“ AVEVE brašno 250g Voda 280ml So 1½ čk Suvi kvasac 2 čk Metod pripremanja: podelite testo na loptice od oko 50g. Prekrijte testo lanenom tkaninom i sačekajte da naraste. Pecite 15-20 minuta pri 220°C u prethodno zagrejanoj pećnici. [22 Pizza] Testo za picu Odaberite meni "22". „Frans krokant“ AVEVE brašno 500g Voda 290ml So 1 čk Puter 1½ sk Suvi kvasac 2 čk Metod pripremanja: razvucite testo i stavite ga u posudu za pečenje pice. Bocnite testo viljuškom. Nanesite sos od paradajza i ostale sastojke. Pecite 20-25 minuta pri 220°C u prethodno zagrejanoj pećnici. Recepti za džem [26 Jam] Džem od jagoda Odaberite meni ‘26’. Jagode, sitno seckane 600g Šećer 400g Pektin u prahu 13g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Džem od borovnica Odaberite meni ‘26’. Borovnice 700g Šećer 400g 1. Unesite polovinu borovnica u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim borovnicama i šećerom. 2. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 50 minuta. Džem od jabuka i kupina Odaberite meni ‘26’ Jabuke, rendane ili sitno seckane 300g Kupine 400g Šećer 300g Pektin u prahu 6g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Džem od šljiva Odaberite meni ‘26’. Šljive, sitno seckane 700g Šećer 350g Pektin u prahu 6g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Džem od zamrznutog bobičastog voća Odaberite meni ‘26’. Mešano zamrznuto bobičasto voće 700g Šećer 400g Pektin u prahu 10g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni "26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Džem od kajsija Odaberite meni ‘26’. Kajsije, sitno seckane 500g Šećer 250g Pektin u prahu 6g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 30 minuta.
 12. 12. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 12 Džem od ribizla i čilija Odaberite meni ‘26’. Ribizle, grubo izgnječene 300g Sitno seckana čili paprika srednje veličine 1-2 Koren đumbira, sitno rendan 4cm Narandže, sok i rendana kora 2 Šećer 150g Pektin u prahu 3g 1. Unesite sve sastojke izuzev šećera i pektina u posudu za hleb. 2. Dodajte šećer i pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Melba od breskve Odaberite meni ‘26’. BResvke, sitno seckane 500g Maline 200g Šećer 300g Pektin u prahu 8g 1. Unesite polovinu voća u posudu za hleb, a zatim dodajte polovinu šećera. Ponovite prethodni korak sa preostalim voćem i šećerom. 2. Pospite pektin na sastojke u posudi za hleb. 3. Odaberite meni „26“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. Recepti za kompot [27 Compote] Začinjen kompot od jabuka Odaberite meni ‘27’. Jabuke, oljuštene, očišćene i iscekane na kockice 1000g Štapić cimeta 1 Karanfilić 2 Rendana kora limuna 1 Sok od limuna 2 sk Šećer 100g Voda 75ml 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 20 minuta. 4. Promešajte kada se kuvanje završi. Kompot od crvenog voća Odaberite meni ‘27’ Šljive, očišćene od koštice i podeljene na polovine 300g Višnje, očišćene od koštice 250g Jagode, očišćene od stabiljke i lišća 250g Žuti šećer 75g Voda 75ml Maline (dodajte nakon kuvanja) 200g 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb navedenim redom. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat . 4. Promešajte kada se kuvanje završi. 5. Dodajte maline. Kompot od rabarbare i đumbira Odaberite meni ‘27’. Rabarbara, sečena na komade od 2 cm 700g Sok od narandže 2 sk Kristalizovani đumbir, sitno seckan 20g Šećer 100g Voda 100ml 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb navedenim redom. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 40 minuta. 4. Promešajte kada se kuvanje završi. Kompot od mešanog bobičastog voća Odaberite meni ‘27’ (SD-2500: ‘25’) Mešano bobičasto voće (jagode, maline, kupine) 800g Šećer 75g Voda 2 sk 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb navedenim redom. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat. 4. Promešajte kada se kuvanje završi. Sos od jabuka Odaberite meni ‘27’. Bramley jabuke, oljuštene, očišćene i iseckane 1000g Voda 2 sk 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb navedenim redom. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat i 20 minuta. 4. Promešajte kada se kuvanje završi. Breskva u sirupu od vanile Odaberite meni ‘27’. Breskve, očišćene i isečene na 1/8. 1000g Šećer 100g Štapić vanile ½ Voda 125ml 1. Uklonite lopaticu za mešanje iz posude za hleb. 2. Unesite sve sastojke u posudu za hleb navedenim redom. Sipajte vodu. 3. Odaberite meni „27“ i uz pomoć tajmera unesite vreme od 1 sat. 4. Kada se kuvanje završi, izvadite breskve. Pažljivo sipajte sirup preko voća. Sačekajte da se ohladi. Održavanje i čišćenje uređaja Pre čišćenja, isključite uređaj i sačekajte da se ohladi. Kako biste izbegli oštećenje uređaja •••• Nemojte da koristite abrazivna sredstva! •••• Nemojte da perete delove uređaja u mašini za pranje sudova. •••• Nemojte da koristite benzin, razređivač ili alkohol! •••• Nakon pranja delova, obrišite ih tkaninom. Održavajte čistoću uređaja. Kućište uređaja, poklopac i ventilacioni otvor za paru. Obrišite vlažnom tkaninom. Posuda za hleb i lopatica za mešanje Uklonite ostatke testa i isperite vodom. •••• Ako ne možete da izvadite lopaticu, sipajte toplu vodu u posudu na 5-10min. Nemojte da potapate posudu pod vodu. Merica i kašika za merenje Operite vodom. •••• Nemojte da perete mericu i kašiku u mašini za pranje sudova.
 13. 13. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 13 Kućište uređaja Obrišite vlažnom tkaninom. •••• Čistite kućište uređaja pažljivi kako ne biste oštetili senzor temperature. Poklopac jedinice za dodatne sastojke. Izvadite poklopac i operite ga vodom. •••• Podignite poklopac pod uglom od oko 75°. Poravnajte veze i odvojite poklopac. Pritisnite poklopac pod istim uglom kada ga postavljate. Sačekajte prethodno da se uređaj ohladi zbog toga što će biti vreo odmah nakon upotrebe. •••• Vodite računa o tome da ne oštetite zaptivku. U suprotnom, može doći do curenja pare, kondenzacije ili deformacije uređaja. Jedinica za dodavanje kvasca. Obrišite vlažnom tkaninom i sačekajte da se prirodno osuši. •••• Ako brišete suvom tkaninom, suvi kvasac neće upasti u posudu za hleb zbog statičkog elektriciteta. Jedinica za dodatne sastojke. Izvadite jedinicu i operite je vodom. •••• Perite jedinicu nakon svake upotrebe. Zaštita nelepljive površine Posuda za hleb i lopatica za mešanje obložene su nelepljivom površinom zahvaljujući kojoj se na ovim površinama ne zadržavaju mrlje i omogućava vađenje hleba. Kako biste izbegli oštećenje ovih površina, pratite naredne instrukcije. •••• Nemojte da koristite tvrd pribor za jelo da izvadite hleb iz posude. Ako hleb ne možete lako da izvadite iz posude, ostavite posudu da se ohladi 5-10 minuta. Nemojte da ostavljate vrelu posudu bez nadzora. Nakon toga, protresite posudu nekoliko puta uz upotrebu rukavica. (Pridržavajte ručicu tako da ne ometa vađenje hleba.) •••• Vodite računa o tome da lopatica za mešanje ne ostane u vekni prilikom sečenja. Ako lopatica ostane u vekni, sačekajte da se vekna ohladi, a zatim je izvadite. (Nemojte da koristite tvrd ili oštar pribor za jelo kao što je nož ili viljuška.) Pazite da se ne opečete zbog toga što lopatica za mešanje može da bude vrela. •••• Upotrebite mek sunđer kada čistite posudu za hleb i lopaticu za mešanje. Nemojte da koristite abrazivna sredstva za čišćenje. •••• Tvrdi, grubi ili krupni komadi sastojaka kao što je brašno sa celim zrnom ili krupno mlevenim zrnom, šećer ili koštunjavi plodovi i seme mogu da oštete nelepljivu površinu posude. Ako koristite velike komade sastojaka, podelite ih u manje količine. Molimo vas da se pridržavate količina koje su navedene u receptima. Otklanjanje problema Pre zahteva za servisom proverite moguća rešenja za vaše probleme. Zbog čega hleb koji pravim ne narasta dovoljno? Zašto je gornja strana vekne neravna? Za sve vrste hleba: •••• Kvalitet glutena u brašnu može biti slab ili ne koristite dovoljno oštro brašno. (Kvalitet glutena zavisi od temperature, vlažnosti, skladištenja brašna i sezone žetve.) Pokušajte sa drugim tipom brašna. •••• Testo je suviše čvrsto zato što niste upotrebili dovoljnu količinu tečnosti. Oštrije brašno sa višim procentom proteina upija više vode od drugih tipova brašna, zbog čega morate da dodate 10-20ml vode. •••• Ne koristite odgovarajući tip kvasca. Upotrebite suv kvasac iz kesice (sa oznakom “instant”.). Ovaj tip kvasca ne zahteva prethodnu fermentaciju. •••• Ne koristite dovoljnu količinu kvasca ili je kvasac star. Upotrebite mernu kašiku. Proverite datum do koga možete da koristite kvasac (čuvajte u frižideru. •••• Kvasac je došao u dodir sa tečnošću pre mešanja. Vodite računa o tome da unesete sastojke navedenim redom i tečnost dodate na kraju. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu soli ili nedovoljnu količinu šećera. Proverite recept i izmerite odgovarajuće količine sastojaka priloženom opremom. Vodite računa o tome da so i šećer ne budu u drugim sastojcima. Specijalne vrste hleba: •••• Jednozrna pšenica koristi se za spremanje specijalnih vrsta hleba i/ili se koriste druge vrste pirnog brašna. Pirno brašno treba da predstavlja do 60% ukupne količine brašna kada koristite više od dve vrste brašna pored pirnog brašna. Količina ražanog brašna ili brašna od pirinča treba da predstavlja do 40% ukupne količine, a brašno od heljde do 20% ukupne količine. Zašto je vekna puna vazdušnih džepova? •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu kvasca. Proverite recept i izmerite tačne količine priloženom kašikom. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu tečnosti. Neki tipovi brašna upijaju veću količinu tečnosti (smanjite količinu tečnosti za 10-20ml.) Vekna splašnjava nakon narastanja. •••• Kvalitet brašna nije dobar. Upotrebite drugo brašno. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu tečnosti. Smanjite tečnost za 10-20ml. Vekna suviše narasta. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu kvasca/vode. Proverite recept i izmerite tačne količine priloženom kašikom. Vodite računa o tečnosti koja postoji u drugim sastojcima. •••• Niste upotrebili dovoljnu količinu brašna. Pažljivo izmerite brašno. Zašto je vekna bleda i lepljiva? •••• Ne koristite dovoljnu količinu kvasca ili je kvasac star. Upotrebite priloženu kašiku za merenje. Proverite rok trajanja kvasca. •••• Došlo je do prekida napajanja ili je uređaj zaustavljen tokom pripremanja hleba. Uređaj se isključuje ako je zaustavljen duže od 10 minuta. Morate da izvadite hleb iz posude i počnete ponovo sa novim sastojcima. Postoji višak brašna na vekni. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu brašna ili niste upotrebili dovoljnu količinu tečnosti. Proverite recept i izmerite tačne količine sastojaka. Zašto vekna nije umešena pravilno? •••• Niste postavili lopaticu za mešanje u posudu za hleb. Uverite se da je lopatica instalirana pravilno pre unosa sastojaka. •••• Došlo je do prekida napajanja ili je uređaj zaustavljen tokom pripremanja hleba. Uređaj se isključuje ako je zaustavljen duže od 10 minuta. Morate da izvadite hleb iz posude i počnete ponovo sa novim sastojcima. Zašto vekna nije ispečena? •••• Odabrali ste meni za pripremanje testa. Ova opcija ne obuhvata proces pečenja. •••• Došlo je do prekida napajanja ili je uređaj zaustavljen tokom pripremanja hleba. Uređaj se isključuje ako je zaustavljen duže od 10 minuta. Možete da pokušate da ispečete testo u pećnici ako je naraslo i spremno za pečenje. •••• Nema dovoljno vode i funkcija za zaštitu motora je aktivirana. Do ovoga dolazi kada je uređaj preopterećen i kada se višak sile primenjuje na motor. Kontaktirajte prodavca. Proverite recept i izmerite tačne količine sastojaka. •••• Zaboravili ste da instalirate lopaticu za mešanje. •••• Nosač lopatice je zaglavljen. Ako se lopatica ne okreće kada je instalirate, morate da zamenite jedinicu nosača osovine (kontaktirajte servisera). Testo curi sa donje strane posude za hleb. •••• Mala količina testa može da iscuri kroz ventilacione otvore (kako se ne bi zaustavili pokretni delovi). Ovo ne predstavlja grešku ali možete povremeno da proverite da li se osovina lopatice okreće. Ako se osovina ne okreće dok je lopatica instalirana, morate da zamenite osovinu. Stranice vekne su pale i donja strana je vlažna. •••• Ostavili ste hleb u posudi suviše dugo nakon pečenja. Izvadite ga odmah nakon pečenja. •••• Došlo je do prekida napajanja ili je uređaj zaustavljen tokom pripremanja hleba. Uređaj se isključuje ako je zaustavljen duže od 10 minuta. Možete da pokušate da ispečete testo u pećnici. Lopatica za mešanje zvecka. •••• Do ovoga dolazi zato što lopatica nije pričvršćena za nosač osovine (ovo nije problem). Osećam miris paljevine tokom pripremanja hleba. Iz otvora za paru izlazi dim. •••• Sastojci su se prolili na grejni element. U nekim slučajevima, tokom mešanja mala količina sastojaka izađe iz suda. Pažljivo obrišite posudu nakon pečenja kada se uređaj ohladi. Izvadite posudu za hleb iz uređaja radi dodavanja sastojaka.
 14. 14. Panasonic Automatic Bread Maker SD-ZB2502 14 Lopatica ostaje u vekni kada je izvadim iz posude. •••• Testo je tvrdo. Sačekajte da se hleb ohladi pre vađenja lopatice. Pokušajte da dodate 10-20ml vode sledeći put. •••• Ispod lopatice formirala se kora. Operite lopaticu nakon svake upotrebe. Kora puca i postaje mekša nakon hlađenja. •••• Para iz hleba može da prođe kroz koru i učini je mekšom. Smanjite količinu pare smanjenjem vode za 10-20ml ili upola manjom količinom šećera. Kako da obezbedim hrskavu koru? •••• Upotrebite meni 08 ili „Dark“ opciju za boju kore ili pecite testo u pećnici pri temperaturi od 200°C /gasna oznaka 6 još 5-10 minuta. Hleb je lepljiv i seče se nejednako. •••• Hleb je bio suviše topao kada ste ga sekli. Sačekajte da se ohladi pre sečenja. Dodatni sastojci ne mešaju se pravilno u testo za brioši. •••• U neke mešavine sastojaka teže se mešaju dodatni sastojci. Smanjite količinu dodatnih sastojaka za pola. Na donjem delu brioša postoji višak ulja. Kora je masna. Hleb ima velike rupe. •••• Da li ste puter dodali u periodu od 5 minuta nakon zvučnog signala? Nemojte da dodajete puter dok je na ekranu prikazano preostalo vreme. Ukus putera može da bude slab. Brioši nisu ispali dobro kada koristim mešavinu za hleb. •••• Pokušajte sledeće. Smanjite količinu kvasca uz meni 11 ili 23 (ako kvasac dodajete zasebno). Pratite recept sa pakovanja, ali mešavina za hleb treba da bude teška 350-500g. Postavite suvi kvasac (ako ga dodajete zasebno) u jedinicu za dodavanje kvasca, a zatim dodajte suve sastojke i puter u posudu za hleb. Nakon toga dodajte vodu. Ako unosite dodajte sastojke, dodajte ih kasnije. Dovršite pripremanje u skladu sa receptom koji možete da nađete na kutiji mešavine. Ne možete da izvadite hleb iz posude. •••• Ostavite hleb u posudi 5-10 minuta da se ohladi, nemojte da ostavljate posudu sa hlebom bez nadzora. Nakon toga, protresite posudu nekoliko puta pomoću rukavica. Pridržavajte ručicu kako ne bi ometala vađenje hleba. Kada kuvate džem, džem zagoreva ili se lopatica zaglavljuje i ne možete da je skinete. •••• Količina voća je suviše mala ili je upotrebljena suviše velika količina šećera. Postavite posudu za hleb u sudoperu i ispunite je toplom vodom do pola. Ostavite posudu da upije vodu sve dok se pečena mešavina brašna ili lopatica ne osolobodi. Nakon uklanjanja zagorele materije, operite posudu mekim sunđerom. Vodite računa o toploj vodi. Džem je prokuvao. •••• Upotrebili ste suviše veliku količinu voća ili šećera. Upotrebite količine navedene u receptima. Džem je suviše tečan i nije dovoljno gust. •••• Voće nije bilo zrelo ili je prezrelo. •••• Upotrebljena je mala količina šećera. •••• Vreme kuvanja nije dovoljno. •••• Upotrebljeno je voće sa niskim procentom pektina. Upotrebite tečan džem kao sos za deserte. Ostavite džem da se ohladi. Tokom hlađenja džem nastavlja da se zgušnjava. Da li mogu da koristim zamrznuto voće? •••• Možete da koristite zamrznuto voće. Koje vrste šećera mogu da koristim za džem? •••• Beli šećer i granulirani šećer. Nemojte da koristite braon šećer i šećer sa malim brojem kalorija ili veštački zaslađivač. Kada pravim džem, da li mogu da koristim voće iz alkohola? •••• Nemojte da koristite ovo voće. Kvalitet takvog voća nije dovoljno dobar. Voće je smežurano kada spremam voće u sirupu. •••• Period kuvanja bio je suviše dug. Voće je možda prezrelo. Suvi kvasac ne upada u posudu za hleb. •••• Trenutak aktiviranja jedinice za dodavanje kvasca zavisi od odabranog programa menija i temperature prostorije. Jedinica za dodavanje kvasca je vlažna ili je došlo do formiranja statikog elektriciteta. Obrišite vlažnom tkaninim i sačekajte da se osuši prirodno. Kvasac je navlažen. Upotrebite nov suvk kvasac Indikator prikazuje se na ekranu. •••• Došlo je do prekida napajanja u trajanju od oko 10minuta ili postoji drugi problem sa napajanjem. Ovo neće uticati na rad uređaja ako je prekid napajanja kratkotrajan. Uređaj će nastaviti sa radom ako se napajanje uspostavi tokom narednih 10 minuta, ali rezultati možda neće biti zadovoljavajući. Na ekranu se prikazuje indikator „01“. •••• Došlo je do prekida napajanja. Izvadite testo i počnite ponovo sa novim sastojcima. Na ekranu se prikazuje indikator „H01-H02“. •••• To je znak da postoji problem sa uređajem. Kontaktirajte prodavca ili ovlašćeni servis. Na ekranu se prikazuje indikator U50“. •••• Uređaj je vreo (preko 40°C). Do ovoga dolazi prilikom ponovne upotrebe. Sačekajte da se uređaj ohladi ispod 40°C pre sledeće upotrebe (indikator U50 se isključuje). Specifikacija Napajanje 230 V ~ 50Hz Potrošnja 550W Kapacitet (oštro brašno) maks. 600g; min.300g (suvi kvasac) maks. 7.5g; min. 2.25g Kapacitet jedince za suvo voće maks. 150g suvog voća Tajmer Digitalni tajmer (do 13 sati) Dimenzije (V x Š x D) oko 38.2 x 25.6 x 38.9cm Težina 7.6kg Oprema Merica, kašika za merenje Naziv uvoznika i adresa u skladu sa EU GPSD direktivom 2001/95/EC/Art.5 Panasonic Marketing Europe GmbH Hagenauer Str.43 65203 Wiesbaden F.R.GERMANY Panasonic Corporation Web Site: http://panasonic.net.

×