Masaza na stopalo 1

290 views
205 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
290
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Masaza na stopalo 1

 1. 1. Kad preparat nanesete na dlanove podnite masuLu ttgp,up pogladivanjem. Postavite dianove na bazl prstiju i klizite-plsko "gornje i boinih strana prema skodnom "gloPy. Posle toga podvucite jednu ruku pod qetu i, t:,.ry,cr je lagano p?9ma sebi, nastavite da pi;ti- skatg c,e{{n dlanom preko tabana (od pete ka jagodiiama prlrj y). Desetak pon avanja,s a po step e ni- dotarr"rj.m pritiska, biie dovoljno da ie srobaia pripreme za sleieii poKret.
 2. 2. 1
 3. 3. jlOpustitedeo oko gleZnjeva tako dto iete ukr5tene EJpalieve da postavite ni ris a jagodice prstiju da prislonite i sa.unutasnje i sa spoljas,iiJrtru". glridjrii q"iil. jagodicama od sebe'i por.6r,o ,, ,idrilri_ nu udubuenJu rzmedu glei,nja i Ahilove tetive. Na" taj nadn rasteretiiete refleksnu zonu kukova, iesto iako osetljivih i bolnih u stresnim situaciiama. posle de#tak kru.Znih pokreta nastavire istim putem i rastrliavaite ia_ 's,od,t.T"3 prstiju kao da.crtate-duboke, sitne spiraie. Kada dodete do zadnjegdela refleksne zone kuk&a za_ stanite i pravolinijskim pokretima ito sporije izvucite Jagoclrce prstrlu do poietne poirciie.
 4. 4. $),l d 2
 5. 5. tsazai spojevi prstiju siizuietno optereieni hoda_ njem, fiziikim aktivnostima, ali i modnim hirovi_ ma kada je o obuii re(. .Zbog toga jagodicama palieva lagano rastrljavajte svaki deliZ spoia plstiiu. poinite od veze palca. i drugog prsta sve dosfoja detr,rtog i maiog. uva do ffr mrnuta masain pomenutog regioni biie do_ voljno_da se wh stopala opusti i proLr"vi. "
 6. 6. =!L-fl->m,r roI'*T t-qa t
 7. 7. Er#?*ft ';lFl,: T:?tj:' #": li.* mglt;rastrUavaJte ta1 deo dva do tri minuta ojadaiete imuni_ tet s obzirom na to da se u ovom delu iul^refleksne zone limfnihilezda.
 8. 8. Da opustite sve zglobove ko5dica na stopalima (ima ih 27) desetak puta rasteZite ris. Neka vamLl(tma rh 2/) desetak puta rasteZite ris. Ne[a vam svi prsti poloZeni na tabahima daju potporu pokreti_ ^ ?..jagodicama paldeva i qfihivirir bridovima rasteZite.stop,alo od centra u polje (kao da ielite d,a preporoute labuku). .{
 9. 9. U**ffi:ff Tn:#ltrg::afr ";;;i$f"i;?# ki deo prsta pomerajuii se od bazels.whu. Posle masain razgbajte waki (polako garz'iadite ka sebi).
 10. 10. lllt Postavite levi dlan ispred noktiju a desnim rastrlja- Allvajte levo-desno dvadesetak puta jagodice wih pr- stiju. Na ovaj nadin prokrviiete refleksnu zonu sinusa Sto ie delotvorno da deluie u zimskim danima.
 11. 11. fr{Obuhvatitebazu prstiju tako 5to iete paldeve da El postavite na tabane, a ostale prste na ris. Uz pritisak tula(ite sve prste nekoliko puta na gore.
 12. 12. T**" fr )' ry,.' e*. :,

×