Your SlideShare is downloading. ×
Mali kuvar 267
Mali kuvar 267
Mali kuvar 267
Mali kuvar 267
Mali kuvar 267
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Mali kuvar 267

230

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
230
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Specijalni dodatak lista Danas broj 267 godina VII petak, 17. maj 2013.Vo}nikola~i ikremovi:Slatkii so~ni
  • 2. 3Evo jedne osve`avaju}e, mu{ke torte (za degustaciju, ni-kako za spremanje!) koja nikako ne ide bez odabranog vi-na, na {ta ni `ene ne ostaju ravnodu{ne.Svi sastojci za kore se sjedine (umute se belanca u {ne, paredom dodaju {e}er, bra{no, narendana kora od pomoran-d`e,mlevenile{nik,mlevenikeks,cimetipra{akzapecivo),pa podele na tri dela. Peku se standardno na 170 stepenioko jedan sat.@umanca, {e}er i sok od pomorand`e se za to vreme ku-vajudoksefilnezgusne.Ostavisedaseohladi.Uohla|enumasu doda se ulupani puter, pa sve jo{ me{a dok masa nepostane glatka i lako maziva.Filujese:kora,fil,kora,fil...Tortaseukrasi{lagomodva-nile i po `elji zaspe seckanim le{nicima.Cherry tortaKore:jaja –12kom;{e}er–300gr;kakao–20gr;pra{akzapecivo–1kesica;bra{no–150gr;Fil:mleko–0,5l;{e}er–300gr;puding od~okolade–2kesice;vi{nje–200gr; margarin – 250gr;~okolada za me{enje–50grPrednostvi{anjaje{toihimausvagodi{njadoba:uranoletosusve`e,kasnijesepreseleuzamrziva~e,paiziminatr-pezedonosemiriseleta;kadaseitopotro{i,tujekompotodvi{anja, tako|e koristan za poslasticu {to sledi.Presvegavaljaumutitijaja(prvobelanca,potom`uman-ca),dodati{e}er,bra{no,kakaoprahipra{akzapecivo.Ma-sa se podeli na tri dela, pa ispeku regularno tri kore.Zafilpresvegatrebaskuvatimleko,dodatirastopljenpu-dingod~okolade,{e}erikuvatinatihojvatripetminuta.Filpotom valja ohladiti, a zatim u njega dodati 250 gramaumu}enog margarina, onda i vi{nje. Sve`e ili zamrznute (izkompota tako|e) oce|ene.Kore se filuju dok se smesa ne utro{i, a torta ukrasi ren-danom ~okoladom ili krem {lagom od ~okolade.Kapri tortaKore:jaja –12kom;{e}er–200gr;bra{no–100gr;pra{akzapecivo–polakesice;kakao–50gr.Fil:jagode–400gr;pudingodjagoda– 2kesice;{e}er– 300gr;slatkapavlaka1lPre svega valja sjediniti sve sastojke za koru, podeliti nadva dela i standardno ispe}i 2 kore.Fil se pravi tako {to se litar vode zavri, pa ubaci 400 gr ja-goda (kada im vreme nije, tu su zamrznute) i 300 gr {e}era.Kuva se oko deset minuta. Zatim se dodaju dve kesice pu-dinga od jagode, pa sve kuva jo{ pet minuta.Masaseostavidaseohladi,azatovremeumutilitarslat-ke pavlake.Filujese:kora,filodjagode,slatkapavlaka,kora,filodja-gode, slatka pavlaka...Torta se ukrasiti slatkom pavlakom, po `elji i jagodama.Kola~ od banana s vinomPuter– 150gr;{e}eruprahu–150gr;jaja–8kom;limun–1kom;mleveniorasi–150gr;mlevenikeks– 150gr;crnovino– 2dl;banane–1kgSamo za gurmane.Pre svega, 150 grama putera valja umutiti sa isto toliko {e-}era u prahu. Ovoj masi postepeno dodavati osam `umana-ca, sok od pola limuna, 150 grama mlevenih oraha, isto toli-ko mlevenog keksa i pola ~a{e crnog vina.Onamo umutiti {ne od osam belanaca, sve sjediniti, paume{ati sa kilogramom o~i{}enih i na kolutove ise~enih ba-nana. Pleh se naulji i pospe bra{nom, masa kola~a pa`ljivorazlije, pa sve pe~e na 200 stepeni. Pe~en kola~ jo{ samo valjaposuti vanilin {e}erom, pa ohladiti.Pomorand`a tortaJaja–11kom;pomorand`e–3kom;{e}er–500gr;mlevenikeks– 250gr;mleveniorasi–500gr;~okolada–100gr;puter– 125gr;mlekoKao i svaka klasi~na torta spravlja se od kora i fila. Kora sepe~e u jednom komadu.Dakle, prvo kora: osam celih jaja pre svega valja umutiti(naravno, prvo belanca, pa potom `umanca) s osam ka{ika{e}era, pa smesi dodati osam ka{ika mlevenog keksa, osamka{ika mlevenog oraha, ~etiri {tangle rendane ~okolade, sa-struganu koru od jedne i sok od dve pomorand`e.Pe~e se na 180 stepeni oko pola sata.Sadafil:~etirika{ikemlekasasedamka{ika{e}erasekuvanatihoj vatri dok se {e}er ne otopi, a onda se smesi doda 200 gra-ma mlevenog oraha, pa jo{ malo prokuva. Ohladi se, pa u ma-su ume{a pola pakle putera, tri `umanca i sok od jedne pomo-rand`e.Ohla|enekoresepresekunapola,filuju,aodpreostalatribelancanapravi{nekojimsetortaoblo`isasvihstrana.Oran` torta(Ili: pomorand`a torta na slo`eniji na~in)Kore:10belanca–10kom;{e}er–240gr;bra{no–50gr;rendanakorajednepomorand`e;polakesicepra{kazapecivo;pe~enimlevenile{nik–100gr;mlevenikeks–50gr;polakafeneka{i~icecimeta.Fil:`umanaca–10kom;{e}er–300gr;sokodisce|enepomorand`e;puter– 250gr:Zaukra{avanje:3kesice{lagaodvanilei2dlmleka2SpecijalnidodataklistaDanasmalikuvarŸsezampro.rsZaizdava~a:Du{anMitrovi}Foto:STOCKUrednik:MihajloDajmakGrafi~kooblikovanje:AleksandarMilo{evi}Novaserija:Vilju{komposvetuMikeDajmakaSvakogdananovireceptPi{e: Mika DajmakVo}nikola~i ikremovi:Slatki iso~niNije malo onih koji zavr{etak obroka nemogu da zamisle bez kola~a. Takvi su ~ak iosmislili vina, specijalna vina {to se i zovudezertna vina. Dakle, sve kombinacije su u igri:dezertna vina uz dezert, dezertna vina umestodezerta, dezert uz vina, ili pak dezert umesto vina.Hedonizam za neupu}ene.Vreme koje je formiralo ukuse sada{nje vinskegeneracije, pak, gotovo da je proteralo dezertna vinaiz ponude. Suva, dakle ne slatka, vina gospodare.Ni{ta zato: bela vina, iako suva, idealno se sla`u saslatkim kola~ima. Za prave hedoniste, dakle, nemaprepreka.Ako nemaju hleba, za{to ne jedu kola~e, rekla jeMarija Antoaneta, nesvesna da postoje oni kojinemaju ni hleba ni kola~a. O vinima i da negovorimo.Za istomi{ljenike, na giljotini nastradale vladarke(a ni{ta od hedonisti~kih rekvizita im nijenedostajalo), kola~ nije kola~ ako nije so~an. Sveostalo im je samo sladak hleb.Kola~i s kremom, zato, pomiruju sve istorijskenepravde: oni su u`ivanje i za neistomi{ljenike. Onisu de~ija radost, oni su vinska zanimacija za enofile.Prole}e i leto je, zato, za takve kola~e pravariznica plodova. Pijace su pune vo}em, {to se samood sebe kupa u slastima. Jo{ kada se sve obogatiraznim kremovima i filovima... ima li bolje kruneobroka.
  • 3. 4 5Torta od malinaKore:belanaca –10kom;{e}er–500gr;1ka{ikasir}eta.Fil:maline–{e}er– 250gr;pudingod maline–1kesica;slatkapavlaka–2lKao i vi{nje, maline su vo}ke kojima se poslasti~ari slu`esvih 365 (a nekad i 366) dana u godini.Prvokore:umutise~vrstsnegodbelanacai{e}era,nakra-ju u umu}enu masu doda ka{ika sir}eta. Pe~e se na 170 ste-peni pun sat, a preostala `umanca iskoriste ili za fil za nekudrugu tortu, ili za omlet.Onda fil: rastvori se puding u malo vode {to se odvadiloodlitra.Ostatakvodesjedinisesa{e}eromimalinama(osta-vi se desetak plodova za ukra{avanje) i kuva do klju~anja.Kada proklju~a, doda se puding i kuva jo{ pet minuta uzme{anje. Sve se ohladi. Onamo se umuti slatka pavlaka, pare|a: kora, fil, slatka pavlaka, kora, fil, slatka pavlaka... Na-mazana torta se jo{ samo ukrasi malinama.Krem torta s kupinamaTesto:jaja – 2kom;{e}er–75gr;bra{no–75gr;gustin– 25gr;pra{akzapecivo–1kesica.Krem:`elatin–6listova,kupine– 325gr;slatka pavlaka –750gr; kristal {e}er – 125gr;vanilin{e}er –2kesice;{e}eruprahu–1ka{ika;{lag–250gr;badem– 25gr;koraodjednoglimuna;malosoliS jednom ka{ikom mlake vode umuti se {am od belana-ca, doda {e}er, pa jedno po jedno `umance. Zatim bra{no,gustinipra{akzapecivo.Okruglikalupsepodma`eizapra-{i bra{nom, pa kora pe~e 20-25 minuta na 175 stepeni.Kora se ohladi, pa pristupi izradi fila.Slatka pavlaka se umuti s prstohvatom soli i struganomkorom od jednog limuna, {e}erom i vanilin {e}erom. Smesise doda {lag iz kesice i raskva{eni listovi `elatina. Ovo se po-deli na tri dela.Ohla|ena kora se prese~e na dva dela, preko prve koreprema`etre}inomfila,pore|ajukupine,dodadrugatre}inafila, poklopi, pa cela torta prema`e preostalim kremom.Sve se jo{ samo ukrasi kupinama, {lagom, seckanim ba-demima i pospe {e}erom u prahu.Vo}na tortaPi{kote–1velikopakovanje;jaje–1kom;{lag–0,5l;vo}e– 500gr;slatkopoizboruOva torta je prava mu{ka torta, ne samo zato zato {to jemu{karci slatko jedu. Mogu lako i da je spremaju. Kad imamalina, kupina ili vi{anja, lepa je takva, kad ne, onda su tubreskve, ~ak i zamrziva~i ili konzerve: vo}nog koktela ili sa-mo ananasa.U samousluzi se nabavi veliko pakovanje pi{kota, konzer-vavo}nogkoktela,polalitra{lagaijednojaje.Pi{kotesepore-|aju, nakapaju sokom iz koktela, a u mikseru umuti belances dve ka{i~ice nekog slatka. Ovim {neom prekriju se pi{kote,odozgo pore|a oce|eno vo}e iz konzerve, odnosno sve`e ilizamrznute maline/vi{nje, sve zalije {lagom, pa ostavi jedandanuzamrziva~u,apreslu`enjanekolikosatinasobnojtem-peraturi. Toliko, da se ne opusti sasvim.Kola~ od {ljiva[ljive–1kg; margarin – 125g;{e}er–1~a{a;vanilin{e}er–1kesica;pavlaka –100ml;bra{no–2~a{e;pra{akzapecivo–1kesica;jaja –2kom;slatka pavlaka (po`elji)–1kesaPre svega, zajedno valja umutiti bra{no i pra{ak za pecivo.Onda dodati margarin, pa opet mutiti. Zatim jaja, vanilin {e-}er, {e}er i pavlaku. Mora da postane fino glatko testo {to sesipaupodmazanutepsiju.Natestoseslo`eo~i{}ene{ljive{tosezaspucimetomi{e}erom.Urernizagrejanojna180stepe-ni pe~e se od 45 do 50 minuta. Kada se kola~ ohladi, samo sejo{ izre`e na kocke i po `elji zalije ulupanim {lagom.Torta od {ljivaMekobra{no–140gr;jaja –8kom;kakao–50gr;orah–110gr;puter– 150gr;{e}eruprahu–210gr;o~i{}ene{ljive–300gr;cimetJajaseprvoodvojenabelancai`umanca,paondakrenedalje.Puter i {e}er u prahu se dobro umute, onda dodaju, jednopo jedno, `umance, pa se sve dobro umuti. Kada postane pe-nasto ubace se samleveni orasi i {e}er u prahu. Ostavi se nastranu, pa od belanaca napravi {ne. Bra{no i {ne se polakoprome{aju sa ve} pripremljenom smesom.Kalup za tortu podma`e se puterom, zapra{i bra{nom (vi-{ak koji se nije zalepio baca se) pa lagano, bez me{anja, ulijetesto. Na vrhu, jedna do druge, pore|aju se polutke {ljiva.Pe~e se na 200 stepeni, pa kad je gotovo (posle dvadesetakminuta, {to se proveri tako da se ~a~kalicom probode torta,pa ako ~a~kalica iza|e suva, to je to), jo{ samo zaspe me{avi-nom prah {e}era i cimeta.Gocin ki{Testo:bra{no–250gr;puter– 250gr;hladnavoda–8ka{ika;malosoli.Nadev:mlevenibadem,orahilikeks–1{aka;{ljive–500gr;vi-nogradskebreskve–500gr.Zapreliv:kisela pavlaka –4dl;{e}er–4ka{ike;jaja –4kom;prah{e}er–3ka{ikeKadgodjeGocasvojki{odme{anogvo}adonosilanaAduMe|icu, svi gosti a i proilaznici namernici toliko su „degusti-rali” da je pretila ozbiljna opasnost da ostrvo potone. Sre}omtosejo{nijedesilo(semzavrlovisokihvoda,alitosaGocomnema nikakve veze).Svisastojcizatestosedobrozamese,napravilopta,paosta-vi jedan sat u fri`ideru. Pro{ao taj sat, pa ga valja razvu}i naveli~inu tepsije ili pleha u kojem }e se pe}i. Po{to je testo ve}zama{}eno, nema potrebe da se pleh podmazuje. Izbocka sevilju{kom, pa zaspe {akom mlevenih badema ili oraha, akone, onda mlevenim keksom. Obavezno da bi se upio sok koji}evo}epustiti.Odozgo,okrenutonaglavce,daimbudetesno,pore|aju se polutke (bez ko{tica) {ljiva i vinogradskih bresa-ka, pa na 200 stepeni pe~e od dvadeset do trideset minuta.Onamo se umute jaja (prvo belanca, pa `umanca sa {e}e-rom i kiselom pavlakom, pa prelije jo{ vru} ki{ {to se vrati urernuizape~edolepebraonkasteboje.Alijo{nijegotovo.Iz-vadiseizrernekojasepoja~ana250stepeni,kola~zaspeprah{e}erom, pa zape~e samo pola minuta. Da se zacakli.
  • 4. 7Marinin kola~Testo:mlevenikeks – 2{olje;seckaniorasi–1/2{olje;otopljeni margarin – 100gr.Nadev:{vapskisir–500gr;{e}eruprahu–500gr;seckaniorasi–1/2{olje;slatka pavlaka –0,5l;maline–500gr;`elatin–2kesicePrvo valja dobro zavrnuti rukave, a za{to, sledi:Od mlevenog keksa, oraha i istopljenog margarina trebaumesiti testo, pa ga dobro utapkati rukama u podmazanpleh, i ispe}i petnaestak minuta na temperaturi od 175 ste-peni.Krem se pravi na hladno: ulupa se pavlaka, pa pome{a sasirom, {e}erom i orasima. Ovim se prekrije kora, odozgopore|ajumaline,pasvezalijesdvekesice`elatinakojijepri-premljen po uputstvima proizvo|a~a.Vo}ni kola~Mlevenikeks – 1kutija;gaziranisokodpomorand`e–2dl;kisela pavlaka –200gr;kesica {laga;sezonskovo}e–500grNit se kuva, nit se pe~e.Keks (plazma najbolje) se natopi sokom, {to se polo`i nadno ~inije. Kisela pavlaka se umuti, pa prema`e keks, odo-zgo razbaca vo}e (maline, kupine, jagode, vi{nje...), pa svezalije umu}enim {lagom i dobro rashladi.Univerzalni kola~Jaja –5kom;{e}er–250gr;bra{no–300gr;pra{akzapecivo–1ka{i~ica;ulje–1dl;sezonskovo}e–750grDakle,kakvog}eukusabitikola~zavisiod`eljaimogu}-nosti doma}ice: jedno je ako se pravi s malinama, drugo sborovnicama, tre}e...Pre svega jaja na trenutak potopiti u vrelu vodu, zatimih razbiti (ali ljuske ne bacati jo{!), sipati u vanglu za me{e-nje, pa ume{ati sa {e}erom i pet ljuski (od onih jaja) vrelevode. I dalje mutiti, a na kraju dodati bra{no, pra{ak za pe-civo i ulje.Ovako pripremljeno testo standardno se izlije u podma-zan i pobra{njavljen pleh, pa po vrhu zaspe vo}em koje jeprethodnoposutosmalobra{na.Danepadanadnoinele-pi se.Pe~esestandardno,anakrajuzaspeprah{e}eromzami-risanim vanilom.6Kola~ od kajsijaJaja-4kom;bra{no-250gr;jogurt-200gr;{e}er-200gr;zejtin-200gr;pra{akzapecivo;vinogradskebreskve–1kgOd~etiribelancaumutise{ne,pamusedoda{olja{e}era,`u-manca,pa{olja(ijo{malovi{e)bra{na,tepo{oljajogurta,zejti-naikesicapra{kazapecivo.Plehsenaulji,napra{ibra{nom,parazlijetesto,anavrhupore|ajuupolov~enekajsije(naravnobezko{tica),jednadodrugedaimbudegusto,alineitesno.Pe~esena200stepeni,pajo{topaokola~samozapra{iprah{e}erom.Krem-pita sa vo}emTesto:`umanca–7kom;{e}er–8ka{ika;ulje–½{oljice;mleko–1ka{ika;pra{akzapecivo–½kesice;bra{no–8ka{ika.Fil:mleko–1l;pudingodvanile–4kesice;belanca–7kom;{e}er–15ka{ika;bobi~astovo}e(jagoda,malinailikupina)–500grEvo krempite koja se lako da napraviti u svakoj kuhinji.Dakle, testo se zame{a od bra{na, `umanaca, {e}era, ma-lo ulja, malo mleka, i pra{ka za pecivo. Ispe~e jedna debelakora, pa pristupi izradi fila.U litri mleka ukuvaju se (bez {e}era) ~etiri kesice pudingaodvanile.Posebnoseumutebelancasa{e}erom.Uvru}pu-dinglaganoseume{a{am,pajegotovikremzaovuputu.Na kraju jo{ samo krem valja preliti iznad kore, na vrhurazbacati bobi~asto vo}e (jagode, maline ili kupune), pa sa-mo sve dobro ohladiti.Cheese cakeKora:mlevenikeks– 300gr;puter– 100gr;mleko–1,5dl.Krem:posnisir–500gr;kiselapavlaka–4dl;{e}er–200gr;`elatin–30gr;vanilin{e}er–30gr;`umance–1kom. Fil:vo}e (malina, kupina,borovnica,vi{nja)– 1kg;{e}er– 200gr;`elatin–30grE, dragi Sa~mo. Kad si ti pevao „Cheese cake, duble, du-ble cheese cake“, mi ovde pojma nismo imali da se i od siramogu praviti kola~i. Uostalom, i u tvoju novu zemlju to sudoneli Austrougari, pa smo na istom. U E-magazinu “Do-mino” hvale se da imaju najbolji recept za kola~ od sira. Paevo im ga:Okrugli pleh oblo`iti folijom. Umutiti plazma keks, pu-ter i mleko. Oblo`ite dno pleha.Odvojeno umutite sir, pavlaku, {e}er, vanilu i `umance.(Savetujemo da `umance pre toga obradite termi~ki na pa-ri).@elatinrazmutiteu12ka{ikavode,akadasestvrdne,za-grejte dok ne postane te~an. Pome{ajte i `elatin sa ostalimsastojcima. Krem preliti preko podloge od keksa.Uvru}u{erpustavitikilogramvo}ai200gr{e}era.Doda-ti i `elatin po istom postupku. Kada se malo ohladi, sipatipreko krema.Dr`atiufri`iderubar~etirisataidobilisteva{CheeseCa-ke, kao iz poslasti~arnice.Mo`etedaprobateiku}nuverzijubez`elatina,kojane}eizgledati tako profi, ali }e biti kremastija i so~nija. Prijatno.
  • 5. 8[areni kola~ od vi{anjaTesto:jaja –5kom;{e}er–10ka{ika;bra{no–12ka{ika;mleko–4ka{ike;ulje– 2ka{ike;pra{akzapecivo.Krem:puter– 125gr;{e}eruprahu–100gr;jaja – 2kom;~okolada–100gr:{lag–2kesice;sokodjabuka;vi{nje –500grOvaj kola~ se pravi od dve vrste testa, krema i {laga.Prvotestosemutiod5`umanaca,5ka{ika{e}era,7ka{i-ka bra{na, 4 ka{ike mleka i pola kesice pra{ka za pecivo.Drugo testo je od 5 belanaca, 5 ka{ika {e}era, 5ka{ikabra{na,2ka{ikeuljaidrugepolovi-ne kesice pra{ka za pecivo.U pleh, koji je prethodnopodmazan margarinom iposut bra{nom, izlije se`uto testo, po njemupore|aju vi{nje, svepoklopi belim te-stom, pa pe~e na200 stepeni okopola sata.Ohla|eni kola~se dobro zalije so-kom od jabuke,ostavi da stoji i ~e-ka krem {to seumuti od putera, {e-}erauprahu,celihjajai topljene ~okolade zame{enje. Na kraju se sve„obu~e“ ulupanim {lagom.Mera za ovaj izvanredan ko-la~(sve{tojedobrotra`itruda!)jezastandardnipleh.Akose,me|utim,spremau plehu za rernu, onda meru valja udvostru~iti. Tako}e i kasnije zadovoljstvo biti duplo ve}e.Krem od pomorand`eJaja –6kom;{e}er– 200gr;pomorand`a–1kom;`elatin–2kesiceJednostavno, a osve`avaju}e.[est `umanaca se pre svega umute sa sedam ka{ika {e}e-ra, pa ovome doda strugana kora i sok od jedne pomoran-d`e. U {olji tople vode rastope se dve kesice `elatina {to sepolakododaumu}enojmasi.Svesedobroizme{a,odpreo-stalih belanaca umuti {ne, prome{a sa kremom, pa sipa upokva{ene modle i ostavi na najhladnije mesto u fri`ideru(ne u zamrziva~u) do slu`enja.Kru{ke u vanila pudinguKru{ke–4kom;mleko–500ml;{lag– 100gr;puding–1kesica;{e}er–200gr;limunKru{ke se operu, olju{te, pa preseku na ~etiri dela i o~isteodko{tica.Svakikomadsenatrljalimunovimsokom,etodanebipocrnele.U{erpi(gdesekuvajukola~ianikakogula{)polo`i se vo}e, pospe s dve ka{ike {e}era, nalije vodomkol’ko da ogrezne, pa kuva na tihoj vatri dok ne smek{a, alida ostane ~vrsto.Pudingodvanileseregularnoskuva,razlijeu~a{e,padokje jo{ toplo, u svaku zdene ~etvrtka kru{ke, rashladi,pasve,po`eljizalijeslatkimsirupom(de~-ja varijanta), odnosno likerom odkru{ke (`enska varijanta).[ne od jagodaBelanca– 4kom;{e}er– 6ka{ika;jagode–250grKo ne ume dapravi {ne od bela-naca, onako daostane ~vrst, da mo-`e no`em da se se~e,da se ne „znoji“, evomu uputstva koje mo`eda primeni i u drugim pri-likama.[estka{ika{e}erapresvegava-lja usuti u {erpu, preliti {oljom vode,pa u{pinovati gu{}e no za slatko. Za to vre-me ~etiri belanca valja dobro umutiti, pa i dalje uz mu-}enje u {ne polako dodavati onaj u{pinovani {e}er.Ovo je univerzalno uputstvo. Sada konkretan recept.^etvrtkilebobi~astogvo}a(jagode,malineilikupine)uzneprestano mu}enje valja usuti u {ne, pa lepo rashladiti.Flip od pomorand`eJaja–2kom;{e}er–50gr;pomorand`e–2kom;limun–1kom;{lag–100gr;konjak–1dlVi{e koktel nego krem. Ipak...Dva `umanceta pre svega valja umutiti s dve ka{ike {e}e-rauprahu,padodatisokoddvepomorand`e,polalimuna,dve ka{ike {laga, {to se dobro umuti i - dve ~a{ice konjaka.Prilikom konzumiranja ne treba preterivati.

×