• Like
Kupus i kelj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Kupus i kelj

 • 260 views
Published

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Loto s protiv melanholij e UmeSo kuzu naoitak odlidno delotvorno utide na zdravlle ah i umiruje um i emocije. r Razmutite 1 kadidicu l<nua 't 2-3 kadike hladne vode, sipajte joi jednu dolju vode i stavite da prowi na tihoj v^tr rtz stalno meianje drvenom kaiidicom da se ne prave grumuijice. Dodajte izgnjedeno i iseckano meso 1/2 umeboii Sljive, smanjite vatru na minimum, dodajte nekoliko kapi Sojua (soja-sosa), paLljivo promedajte, kuvajte 2-3 minuta i pij- te dokje toplo. !! Kaiidica gomadija, ka5idica teke 4(zadna koji moZe da se kupi u prodavnicama zdrave hrane) iJi jed- na umeboii 5ljiva pomaLu da ojata Koncentracltu.
 • 2. Sok zelenog li5ia (kelj, radtan, masladak, dajkon ili kineski ku- pus) smiruje bes i nestrpljenje. I Sitno iseckajte 2-3 vrste 1i5ia, dodaite dvostruko veiu kolidinu hladne vode, stavite na Sporet, sadekajte dok prowi i kuvajte joi 2- 3 minuta. Pred kraj kuvanja dodaj- te mrvicu soli i nekoliko kapi 5ojua, procedite, prome5ajte i pijte toplo ili mlako. j,aeq od lotosovog korena Epomzir da se oslobode masne naslage i sL,tz tz pluia i debelog creva i utide da se smanie melanholidne i depresime manifeitacij e. I Ako koristite suieni lotos uzmite 3 l<ntiltcai stavite u Soliu vode. sadeka- jte oko 30 minuta (dbk ne omekia) i sitno ga iseckajte, vratite u vodu u kojoj ste ga potopili i kuvajte na ti- hoj vatri oko l-5 minuta, procedite i pijte dokje toplo.
 • 3. sulja ^)Je C^j od azul<t pa- normali- funkciju bubrega i bedike i sma- njuje strahov.e I OSeCaJ nesl- gurrrosti. . Solju azuki pasulja i 2,5 cm kombu al- ge uveie pre- lijte vodom, ujutro vodu prospite i naliite sa 4 Solie svei,e. Stavite da prowi i kuvajte oko ZO-:O minuta na tihoj vafri. Procedite i pijte dok je toPlo. da kuvate pasulj i da ga iskoristite kao obrok. fllNapitak od slatkog powia M smaniuie Zeliu za Seierom iJJJ slatkiSima, opudta pankreas i ublaLava promene raspoloZenj a. Po - sebno se preporuduje pacijentima koji pate od hipoglikemije (svako- dne'rno tokom 2-4 nedelle, posle to- ga svaki drugi dan i, na kraju, po po- trebi). r Uzmite iednake kolidine detiri w- ste povrii (na primer crni luk, Sargarepu, kupus i zimsku bundelu), sitno iseckajte i kuvajte u 3-4 puta viSe vode oko 3 minuta (bez poklop-
 • 4. ca). Smanjite vatru, kuvajte jod 20 minuta, procedite i pijte ovu supu vmiu ili rnlaku. IIAP0MIIIA: Supa moZe da se duva u fr1ilderu i podgreva pre jela. EZ S obzirom da se jetra smatra Ilodgovornomzabes i druge ne- gativne emocije ovaj napitak ie po- sebno da pomogne u proleie kad se mentalne bolesti iade manifestuiu. o Potopite u vodu 1/3 Solje jedma, 1 veliku Sitake pedurku i 3 kolutiia su- vog lotosovog korena, sadekajte 30 minuta ili dok ne omek5aiu. U meduwemenu sitno iseckaife 1/3 Solje sveZeg dajkona, 1,/3 Solje Sargarepe i 1/3 5olje mladog luka. OmekSane Sitake pedurku i lotosov koren iseckaite i vratite u vodu od potapanja, dtdajte jeiam, powce i 7/2 iolje klica (bilo kojih). Ukupno sipajte 5 i po Solja vode i naseckajte 1/3 umebodi Sliive. Ostavite da kuva na tihoi vatri oko 35 minuta ili dok ne ispari otprilike 2 Solje napitka, procedite i pijte 5o1ju 1 sat posle rudka a drugu sredinom popodneva. Ovaj napitak moZete da pijete L5 dana svaki dan, pa l-5 dana svaki drugi dan, az;atrmpo potrebi. llTopla kupka za noge, narodito all sa dodatkom morske soli, pomain da se um i emocije opuste a posebno pnja pre spavanja.
 • 5. retpostavlja se da su divlji kupus u Ewopu doneli keltski osvajadi oko 600. godine pre nade ere, a podeo je da se gaji u staroj Grdkoj i Rimu. Smatrali su ga "panaceom",lekom koji ledi mnoge bolesti. U Srednjem veku ovo povrie je bilo poz;nato i kao "1ek siromadnih". o Kupus je tzuzetan tzvor vitami- na C, obiluje hranljivim vlaknima, a sadrLi t magnezrjum, kalcijum, mangan, folate, vitamine A, Bl-, B2 i 86, kalijum, omega-3 masne kiseline, kao i fitohemikalije indol i sulforafan. r Sok sveLeg kupusa je efikasan u ledenju dira na Zelucu, a to potvr- duje i istraLivanje u kome su paci- jenti pili litar sveZeg soka kupusa dnevno Sto je doveo je do potpu- nog izledenja za desetak dana. Razlog za to su visok nivo gluta- mina i amino kiseline koji su "go- rivo" z ielije u zidu i,el:ucz i tan- KOq Creva. o Predmet nekoliko skorijih istra- i,wanja bile su koristi od fitonutri- jenata iz kupusa, posebno indol-3- karbinola (I3C), sulforafana i indola. Ovi sastojci deluju kao an- tioksidansi, diste organrzam od toksina, a I3C pospeduje detoksi- kaciju estrogena i smanjuje rizik od raka doike. o Iako je najmanje obolelih od ra- ka dojke zabelei,en kod devojaka koje su tokom adolescencije desto jele veie kolidine sveLeg ili laatko barenog kupusa pokazalo se da i u kasnijem periodu kupus obezbedu- je zaititu od ove opake bolesti. o Kupus smanjuje nzlk r od raka debelog creva! Visok sadri,al hran- ljivih vlakana i fitonutrlenata za- sluZan je za to, a istraLivarya poka- ntlu da narodi koji jedu velike kolidine kupusa manje oboljevaju od ove vrste raka. o SveZ kupus je odlidan izvor fol- ne kiseline koja je potrebna zapra- vTIan razvoj ploda. o Kupus, takode, smanjuje rizik od srdanog i moZdanog udara, po- mai,e kod rcumatizma i problema sa koZom. ,/ XU" primetite insekte i crve, koji mogu ponekad da se nadu u organski gajenom kupusu stavite 12-1,5 minuta glavicu u slanu vodu ili vodu sa sirietom. {O"biste izbegli nadimanje koje kupus moLe da proizvede dodajte muzatine kumin. komorad ili - oba. ,/ XUo i.elite da jelu od kupusa date mirise Indije kombinujte ise- den crveni i beli kuous sa sveZim sokom limuna, maslinovim uljem i za(inima kao 5to su kurkuma, ku- min, koriiander i crni biber. r/Kiseli"kupus i crni 1uk servirajte preko ka5e od heljde. Kupus sadrZi goitrogene, supstan- ce koje mogu da utidu na funkciju Stitaste LIezde, pa bi oni koji vei imaju problema sa ovom Llezdom trebalo da gaizbegavaju. Pored toga kupus smanuje i absorpciju joda. Crveni bolji od belog Crveni kupus sadrZi wie za- Stitnih supstanci od belog! Ima 6-8 puta viSe vitamina C od belog, u 100 g sveZeg crvenog kupusa rma796,5 mg polifeno- la, od kojih je 28,3 mg antoci- jznina, dok ista kolitina belog ima 45 mg polifenola, ukljudu- juiu 0,01mg antocijanina. Antioksidansi kojima obiluje crveni kupus, posebno antocija- nini, mogu da za5tite ielije mo- zga od negatimog delovanja slobodnih radikala (beta-ami- loid proteina) - navodi se u is- traLivaryu objavljenom u daso- pisu Nauka i tehnologija hrane. Kupus smaniuie rizik od srianog i moidanog udara, kao i od raka dojke i debelog creva, leii iir u stomaku i pomaie kod reumatizma i problema sa koiom
 • 6. Vitaminska salata I 500 gkupusa r l kiselajabuka r 2 Sargarepe o komad celera r 1 mala cvekla . 1 glavicacrvenogluka o 2 kaSike oraha r maslinovo ulje o iabukovo sirie o i kaiika smedeg Sedera o l ka5ikamlevenogkima . so, biber Izrendqte kupus, jabuku, 5ar- garepu i celer, izmeiajte, pa prelij- te marinadom od ulia, sirieta, 5e- iera, soli, bibera i kima. Ostavite da kratko odstoji, pt odozgo na- bacajte kolutove crvenog luka, rendanu siror,rr cveklu i listiie oraha (ili le5nika, badema, kikiri- kija, pistaia...). Lagani kupus . I glavicakupusa o r/zlsokaodparadajza t l paprika . 2-3 paradajza o malo mirodije + 2-3 Sargarepe o nekoliko manjih krompira r 1-2tikvice o glavicacrnogluka o 2 de5njabelogluka r meso po Lelji I so, biber,lorber, tucana paprika Za opekotine i rane I SveZ kupus spredavaju pojam skorbuta. I Kupus ima mnoqo vitamina C, sok od kupusa ie do6ar lek za leie- nje obolele sluzokoLe organ zava- renje, posebno Zeluca. r Shdakje lek protiv hronidnog za- tvora. I Ljutina kupusa potide od sumpo- rovih hetero dda koji deluju antisep- tidno i trebalo bi da se jede kao pre- ventiva kod zaraznth bolesti. I Listovi kupusa stavljaju se na opekotine, rane, direve i uboje. Na malo ulja prodinstajte krupnije iseden crni luk sa kocki- cama mesa. Poredaite naizmenid- no sve ostale sastoik. isedene na komadiie, nalijte toko* od para- dqza i poklopljeno kuvajte na ti- hoj vatri. Na kraju pospite secka- nom mirodijom. Gusta iorba ' 300 g suve slanine I manja glavica slatkog kupusa r 3 Sargarepe o 3 krompira . manja glavica crnog luka . so, biber i lorber Slaninu isecite na deblje kriSke i kuvaite u 1 I vode sa lorberom i biberom u zrnu. Izvadite ie, a u tu vodu dodajte Sargarepu iseienu na Stapiie. i glavicu 1uka. Kupus lseclte na Kfupnfe rezance, popa- rite i spustite u dorbu 15 minuta posle Sargarepe. Zajedno kuvajte oko Vz sata. Pri kraju dodajte ise- den krompir, kuvajte i vratite sla- ninu isedenu na manie komade. Na godiSnjem sastanku Ameridk asocijacije zatstaLivanle raka je 2005 godine predstavljeno istraZivanje kojt -1" pokzr;uJo da Pbljakinje rodene u to "tekl1i 3 puta rede oboljevaju od rak dojke od onih koje su emigrirale r. SAD. Jer, poz;nzto je da je kupur osnovno powie u poljskoj kuhinji. lDrJowanTucakoe "Leienje bifrem
 • 7. vo powie potide tz'Male Azije, a u Ewopu je stiglo oko 600. godine pre naie ere. Kelj je bio popularna hrana u Srednjem veku, a u po- slednje weme sve je viSe "iri'u mnogim kulinarskim specijalitetima. o Kelj je i odlidan izvor vitzmina A, C, mangana, a sadrLi i hranljiva vlakna, kalcijum, bakar, vitamin 86 i kaliium. Ova kombinaciia vi- tamina, hinerala i fitonutrijenata dini kelj zdravstvenim supersta- fom. o Osnovni sastojci kelja znatajne za ,fu"fi" su glukozinati i metil cistein sulofoksidi. Nekoliko istraZivanja po- twduju sposobnost ovih sastojaka da aktiviraiu enizime za detoksikaciiu jetre koji neutrali5u potencijalno kancerogene supstance. o Ovo powie je bogato flavonoi- dom kempferolom. IstraLivanje koje se bavilo zna(ajem flavonoida pol<azaloje da su Lene u dijoj je is- hrani najzastuplj eniji bio kempfe- rol imale 40o/o manii rizik od raka jajnika. Osim kelja, tco;i;e odlidan izvor ovog flavonoida, to su joi i luk, brokoli, spanai, praiiuk,bo- rovnlca. O Jedna 5o1ja kelja obezbeduje 192,4 % preporudenih dnevnih wednosti vitamina A, odnosno be- ta-karotina vaLnog za dobar vid. Beta karotin se, takode, dovodi u vezu sa smanienim riztkom za oboljevanje od epitelijalnih vrsta raka. o Sof a kelja obezbe di&i27 o/o pre- porudene dnevne doz.e mangana. O Preporuduje se dijabetidarima jer hranljiva vlakna odrLavalu nivo Seiera u krvi na naormali. O Kelj blagotvorno deluje i na kar- diovaskularni sistem. O Hranljiva vlakna iz kelja se ve- zu1u za kancerogene supstance i odstranjuju th iz organizma, pa i na tal nadin preventivno deluju protiv raka debelog creva. o Kelj preventivno deluje da ne dode do zatvora. o Bogat je kalcijumom koji je neophodan kostima. o IstraLivania dovode u vezu is- hranu bogatu krstadicama medu kojima je i kelj i smanjen rizik od raLlirrtlh vrsta raka (ra-k pluia, de- belog creva, dojke, jajnika, be5ike). O Kelj je bogat i karotenoidima, posebno luteinom i zeaksantinom, koji spredavaju oSteienja oka zbog prevelikog izlaganja ultraljubida- stom zradenju i preventivno deluju protlv katarakte. o Solja kuvanog kelja sadrLi 88,8o/o dnevnih dnevnih dozavita- mina C, borca protiv slobodnih ra- dikala. o Solja kelja sadrZi 93,6 mgkalci- juma i samo 36,4 kalorije, dok 5o- lia mleka sa 2o/o masti sadrZi 296,7 mg kalcijum a i 727 kaloriju tako da je kelj dobra alternativa mleku i mlednim proizvodima. ,/ Bruo proprLite kelj sa sveZim belim lukom, poprskajte limuno- vim sokom i maslinovim qljem pre servirania. ,/ V poklopljenom sudu kuvajte kelj i jabuke. Pre serviranja, dodajte balsamsko sirie i iseckane orahe. t/ Pomeiqte iseckan kelj, pinjole i feta sir sa pastom od integralnog bra5na, pa dodajte maslinovo ulje. Kelj sadrZi oksalate, pa oni koji imaju problema sa bubrezima i be- Sikom ne smeju da preteruju sa upotrebom ovog powia. Kelj sadrZi i susptance koje mo- gu da utidu na rad Stitaste Llezde, pa bi pacijenti koji imaju problema sa ovom Llezdom trebalo rede da gajedu.
 • 8. Brojna istraiivanja dovode u vezu ishranu bogatu hrstaiicama, medu kojima je i kelj, i smanjen rizik od razliiitih vrsta raka (pluda, debelog creva, dojke, jajnika, beiike) Liina karta K"lj, kuvan, 1 Solja (130S) 136,40 kalorija I vitamin K 1062,10 mcg r vitaminA9620.00IU I vitamin C 53,3d'mg I mangan0r54mg f vlakna2,60g r bakar 0,20 mg I kalcijum 93,60 mg r kafjum 296,40mg I gvoZde l,l7 mg I magnezijum 23,40 mg I omega 3 masne kiseline 0,13 g I proteini 2147 g
 • 9. & *'-"w *F ps # '% "m Salata sa maslinama o 1 manja glavica kelja o 100 g crnih maslina I 3kiselakrastavca r 3 twdo kuvanajaja o 100 g oraha . 5 ka5ika maslinovog ulja aso ZaPrclivz . 1 dl kisele pavlake o r/zlimwna o prstohvat LutogSeiera I so i biber Nasecite kelj na uzafle rezance, prelijte sa 3 ka5ike maslinovog ulla, posolite i ostavite da se maril nirai sat. Masline. krastavce i ku- vana jaja sitno naseckajte, orahe naseckajte krupno i sve umeSajte u ke1i. Kiselu pavlaku umutite sa li- munovim roko.tr, ostatkom masli- novog ulja, posolite, pobiberite i sipajte Seierom i prelijte salatu. Zelenamusaka o 1 glavica kelja + 200 g mlevenejunetine . 150 gbelog sira 'ljaje. 1 glavicacrnogluka . ulje c 2 dlkisele pavlake I malo mleka I so, biber, biljni zatin Kelj isecite na krupnije komade i obarite. Na ulju proprZite isec- kan crni luk sa mesom i zadinite, parpodmazan sud stavite polovi- nu kelja, potom meso, pa izgnje- den sir. Prekrijte ostatkom kelja, prelijte pavlakom umuienom sa jajem i malo mleka rzapecrte. Varivo od kelja . l kgkelja o 2 krompira . 1 glavica crnogluka r I Soljica ulja I 3 denabelogluka o aleva paprika, biljni zatin r so, biber Isecite glavice kelja na veie koma- de, obarite ih i ocedite. Zagrejte b- ljicu ulja, dodajte iseckan crni i beli luk i propdite, a zatrm dodajte koc- kice krompira, aler,u papriku, biljni zatini oceden ke!. fromedajte, pre- liite supom ili vodom u kojoj ste ku- o.itti t.i1, posolite, pobiberiie po uku- su i ostavite da se lagano kuva dok krompir ne podne da se raspada. Za swa p itanj a, s ugestij e, I 0900122331