Loto s protiv melanholij e
UmeSo kuzu naoitak odlidno
delotvorno utide na zdravlle ah
i umiruje um i emocije.
r Razmutite ...
Sok zelenog li5ia (kelj, radtan,
masladak, dajkon ili kineski ku-
pus) smiruje bes i nestrpljenje.
I Sitno iseckajte 2-3 v...
sulja
^)Je
C^j od
azul<t pa-
normali-
funkciju
bubrega i
bedike i sma-
njuje strahov.e
I OSeCaJ nesl-
gurrrosti.
. Solju a...
ca). Smanjite vatru, kuvajte jod 20
minuta, procedite i pijte ovu supu
vmiu ili rnlaku.
IIAP0MIIIA: Supa moZe da se
duva u...
retpostavlja se da su divlji kupus u Ewopu doneli keltski osvajadi
oko 600. godine pre nade ere, a podeo je da se gaji u s...
Vitaminska salata
I 500 gkupusa
r l kiselajabuka
r 2 Sargarepe
o komad celera
r 1 mala cvekla
. 1 glavicacrvenogluka
o 2 k...
vo powie potide tz'Male Azije, a u Ewopu je stiglo oko 600. godine
pre naie ere. Kelj je bio popularna hrana u Srednjem ve...
Brojna istraiivanja
dovode u vezu ishranu
bogatu hrstaiicama,
medu kojima je i kelj,
i smanjen rizik od
razliiitih vrsta r...
& *'-"w
*F
ps
#
'%
"m
Salata sa maslinama
o 1 manja glavica kelja
o 100 g crnih maslina
I 3kiselakrastavca
r 3 twdo kuvana...
Kupus i kelj
Kupus i kelj
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kupus i kelj

326

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
326
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kupus i kelj

 1. 1. Loto s protiv melanholij e UmeSo kuzu naoitak odlidno delotvorno utide na zdravlle ah i umiruje um i emocije. r Razmutite 1 kadidicu l<nua 't 2-3 kadike hladne vode, sipajte joi jednu dolju vode i stavite da prowi na tihoj v^tr rtz stalno meianje drvenom kaiidicom da se ne prave grumuijice. Dodajte izgnjedeno i iseckano meso 1/2 umeboii Sljive, smanjite vatru na minimum, dodajte nekoliko kapi Sojua (soja-sosa), paLljivo promedajte, kuvajte 2-3 minuta i pij- te dokje toplo. !! Kaiidica gomadija, ka5idica teke 4(zadna koji moZe da se kupi u prodavnicama zdrave hrane) iJi jed- na umeboii 5ljiva pomaLu da ojata Koncentracltu.
 2. 2. Sok zelenog li5ia (kelj, radtan, masladak, dajkon ili kineski ku- pus) smiruje bes i nestrpljenje. I Sitno iseckajte 2-3 vrste 1i5ia, dodaite dvostruko veiu kolidinu hladne vode, stavite na Sporet, sadekajte dok prowi i kuvajte joi 2- 3 minuta. Pred kraj kuvanja dodaj- te mrvicu soli i nekoliko kapi 5ojua, procedite, prome5ajte i pijte toplo ili mlako. j,aeq od lotosovog korena Epomzir da se oslobode masne naslage i sL,tz tz pluia i debelog creva i utide da se smanie melanholidne i depresime manifeitacij e. I Ako koristite suieni lotos uzmite 3 l<ntiltcai stavite u Soliu vode. sadeka- jte oko 30 minuta (dbk ne omekia) i sitno ga iseckajte, vratite u vodu u kojoj ste ga potopili i kuvajte na ti- hoj vatri oko l-5 minuta, procedite i pijte dokje toplo.
 3. 3. sulja ^)Je C^j od azul<t pa- normali- funkciju bubrega i bedike i sma- njuje strahov.e I OSeCaJ nesl- gurrrosti. . Solju azuki pasulja i 2,5 cm kombu al- ge uveie pre- lijte vodom, ujutro vodu prospite i naliite sa 4 Solie svei,e. Stavite da prowi i kuvajte oko ZO-:O minuta na tihoj vafri. Procedite i pijte dok je toPlo. da kuvate pasulj i da ga iskoristite kao obrok. fllNapitak od slatkog powia M smaniuie Zeliu za Seierom iJJJ slatkiSima, opudta pankreas i ublaLava promene raspoloZenj a. Po - sebno se preporuduje pacijentima koji pate od hipoglikemije (svako- dne'rno tokom 2-4 nedelle, posle to- ga svaki drugi dan i, na kraju, po po- trebi). r Uzmite iednake kolidine detiri w- ste povrii (na primer crni luk, Sargarepu, kupus i zimsku bundelu), sitno iseckajte i kuvajte u 3-4 puta viSe vode oko 3 minuta (bez poklop-
 4. 4. ca). Smanjite vatru, kuvajte jod 20 minuta, procedite i pijte ovu supu vmiu ili rnlaku. IIAP0MIIIA: Supa moZe da se duva u fr1ilderu i podgreva pre jela. EZ S obzirom da se jetra smatra Ilodgovornomzabes i druge ne- gativne emocije ovaj napitak ie po- sebno da pomogne u proleie kad se mentalne bolesti iade manifestuiu. o Potopite u vodu 1/3 Solje jedma, 1 veliku Sitake pedurku i 3 kolutiia su- vog lotosovog korena, sadekajte 30 minuta ili dok ne omek5aiu. U meduwemenu sitno iseckaife 1/3 Solje sveZeg dajkona, 1,/3 Solje Sargarepe i 1/3 5olje mladog luka. OmekSane Sitake pedurku i lotosov koren iseckaite i vratite u vodu od potapanja, dtdajte jeiam, powce i 7/2 iolje klica (bilo kojih). Ukupno sipajte 5 i po Solja vode i naseckajte 1/3 umebodi Sliive. Ostavite da kuva na tihoi vatri oko 35 minuta ili dok ne ispari otprilike 2 Solje napitka, procedite i pijte 5o1ju 1 sat posle rudka a drugu sredinom popodneva. Ovaj napitak moZete da pijete L5 dana svaki dan, pa l-5 dana svaki drugi dan, az;atrmpo potrebi. llTopla kupka za noge, narodito all sa dodatkom morske soli, pomain da se um i emocije opuste a posebno pnja pre spavanja.
 5. 5. retpostavlja se da su divlji kupus u Ewopu doneli keltski osvajadi oko 600. godine pre nade ere, a podeo je da se gaji u staroj Grdkoj i Rimu. Smatrali su ga "panaceom",lekom koji ledi mnoge bolesti. U Srednjem veku ovo povrie je bilo poz;nato i kao "1ek siromadnih". o Kupus je tzuzetan tzvor vitami- na C, obiluje hranljivim vlaknima, a sadrLi t magnezrjum, kalcijum, mangan, folate, vitamine A, Bl-, B2 i 86, kalijum, omega-3 masne kiseline, kao i fitohemikalije indol i sulforafan. r Sok sveLeg kupusa je efikasan u ledenju dira na Zelucu, a to potvr- duje i istraLivanje u kome su paci- jenti pili litar sveZeg soka kupusa dnevno Sto je doveo je do potpu- nog izledenja za desetak dana. Razlog za to su visok nivo gluta- mina i amino kiseline koji su "go- rivo" z ielije u zidu i,el:ucz i tan- KOq Creva. o Predmet nekoliko skorijih istra- i,wanja bile su koristi od fitonutri- jenata iz kupusa, posebno indol-3- karbinola (I3C), sulforafana i indola. Ovi sastojci deluju kao an- tioksidansi, diste organrzam od toksina, a I3C pospeduje detoksi- kaciju estrogena i smanjuje rizik od raka doike. o Iako je najmanje obolelih od ra- ka dojke zabelei,en kod devojaka koje su tokom adolescencije desto jele veie kolidine sveLeg ili laatko barenog kupusa pokazalo se da i u kasnijem periodu kupus obezbedu- je zaititu od ove opake bolesti. o Kupus smanjuje nzlk r od raka debelog creva! Visok sadri,al hran- ljivih vlakana i fitonutrlenata za- sluZan je za to, a istraLivarya poka- ntlu da narodi koji jedu velike kolidine kupusa manje oboljevaju od ove vrste raka. o SveZ kupus je odlidan izvor fol- ne kiseline koja je potrebna zapra- vTIan razvoj ploda. o Kupus, takode, smanjuje rizik od srdanog i moZdanog udara, po- mai,e kod rcumatizma i problema sa koZom. ,/ XU" primetite insekte i crve, koji mogu ponekad da se nadu u organski gajenom kupusu stavite 12-1,5 minuta glavicu u slanu vodu ili vodu sa sirietom. {O"biste izbegli nadimanje koje kupus moLe da proizvede dodajte muzatine kumin. komorad ili - oba. ,/ XUo i.elite da jelu od kupusa date mirise Indije kombinujte ise- den crveni i beli kuous sa sveZim sokom limuna, maslinovim uljem i za(inima kao 5to su kurkuma, ku- min, koriiander i crni biber. r/Kiseli"kupus i crni 1uk servirajte preko ka5e od heljde. Kupus sadrZi goitrogene, supstan- ce koje mogu da utidu na funkciju Stitaste LIezde, pa bi oni koji vei imaju problema sa ovom Llezdom trebalo da gaizbegavaju. Pored toga kupus smanuje i absorpciju joda. Crveni bolji od belog Crveni kupus sadrZi wie za- Stitnih supstanci od belog! Ima 6-8 puta viSe vitamina C od belog, u 100 g sveZeg crvenog kupusa rma796,5 mg polifeno- la, od kojih je 28,3 mg antoci- jznina, dok ista kolitina belog ima 45 mg polifenola, ukljudu- juiu 0,01mg antocijanina. Antioksidansi kojima obiluje crveni kupus, posebno antocija- nini, mogu da za5tite ielije mo- zga od negatimog delovanja slobodnih radikala (beta-ami- loid proteina) - navodi se u is- traLivaryu objavljenom u daso- pisu Nauka i tehnologija hrane. Kupus smaniuie rizik od srianog i moidanog udara, kao i od raka dojke i debelog creva, leii iir u stomaku i pomaie kod reumatizma i problema sa koiom
 6. 6. Vitaminska salata I 500 gkupusa r l kiselajabuka r 2 Sargarepe o komad celera r 1 mala cvekla . 1 glavicacrvenogluka o 2 kaSike oraha r maslinovo ulje o iabukovo sirie o i kaiika smedeg Sedera o l ka5ikamlevenogkima . so, biber Izrendqte kupus, jabuku, 5ar- garepu i celer, izmeiajte, pa prelij- te marinadom od ulia, sirieta, 5e- iera, soli, bibera i kima. Ostavite da kratko odstoji, pt odozgo na- bacajte kolutove crvenog luka, rendanu siror,rr cveklu i listiie oraha (ili le5nika, badema, kikiri- kija, pistaia...). Lagani kupus . I glavicakupusa o r/zlsokaodparadajza t l paprika . 2-3 paradajza o malo mirodije + 2-3 Sargarepe o nekoliko manjih krompira r 1-2tikvice o glavicacrnogluka o 2 de5njabelogluka r meso po Lelji I so, biber,lorber, tucana paprika Za opekotine i rane I SveZ kupus spredavaju pojam skorbuta. I Kupus ima mnoqo vitamina C, sok od kupusa ie do6ar lek za leie- nje obolele sluzokoLe organ zava- renje, posebno Zeluca. r Shdakje lek protiv hronidnog za- tvora. I Ljutina kupusa potide od sumpo- rovih hetero dda koji deluju antisep- tidno i trebalo bi da se jede kao pre- ventiva kod zaraznth bolesti. I Listovi kupusa stavljaju se na opekotine, rane, direve i uboje. Na malo ulja prodinstajte krupnije iseden crni luk sa kocki- cama mesa. Poredaite naizmenid- no sve ostale sastoik. isedene na komadiie, nalijte toko* od para- dqza i poklopljeno kuvajte na ti- hoj vatri. Na kraju pospite secka- nom mirodijom. Gusta iorba ' 300 g suve slanine I manja glavica slatkog kupusa r 3 Sargarepe o 3 krompira . manja glavica crnog luka . so, biber i lorber Slaninu isecite na deblje kriSke i kuvaite u 1 I vode sa lorberom i biberom u zrnu. Izvadite ie, a u tu vodu dodajte Sargarepu iseienu na Stapiie. i glavicu 1uka. Kupus lseclte na Kfupnfe rezance, popa- rite i spustite u dorbu 15 minuta posle Sargarepe. Zajedno kuvajte oko Vz sata. Pri kraju dodajte ise- den krompir, kuvajte i vratite sla- ninu isedenu na manie komade. Na godiSnjem sastanku Ameridk asocijacije zatstaLivanle raka je 2005 godine predstavljeno istraZivanje kojt -1" pokzr;uJo da Pbljakinje rodene u to "tekl1i 3 puta rede oboljevaju od rak dojke od onih koje su emigrirale r. SAD. Jer, poz;nzto je da je kupur osnovno powie u poljskoj kuhinji. lDrJowanTucakoe "Leienje bifrem
 7. 7. vo powie potide tz'Male Azije, a u Ewopu je stiglo oko 600. godine pre naie ere. Kelj je bio popularna hrana u Srednjem veku, a u po- slednje weme sve je viSe "iri'u mnogim kulinarskim specijalitetima. o Kelj je i odlidan izvor vitzmina A, C, mangana, a sadrLi i hranljiva vlakna, kalcijum, bakar, vitamin 86 i kaliium. Ova kombinaciia vi- tamina, hinerala i fitonutrijenata dini kelj zdravstvenim supersta- fom. o Osnovni sastojci kelja znatajne za ,fu"fi" su glukozinati i metil cistein sulofoksidi. Nekoliko istraZivanja po- twduju sposobnost ovih sastojaka da aktiviraiu enizime za detoksikaciiu jetre koji neutrali5u potencijalno kancerogene supstance. o Ovo powie je bogato flavonoi- dom kempferolom. IstraLivanje koje se bavilo zna(ajem flavonoida pol<azaloje da su Lene u dijoj je is- hrani najzastuplj eniji bio kempfe- rol imale 40o/o manii rizik od raka jajnika. Osim kelja, tco;i;e odlidan izvor ovog flavonoida, to su joi i luk, brokoli, spanai, praiiuk,bo- rovnlca. O Jedna 5o1ja kelja obezbeduje 192,4 % preporudenih dnevnih wednosti vitamina A, odnosno be- ta-karotina vaLnog za dobar vid. Beta karotin se, takode, dovodi u vezu sa smanienim riztkom za oboljevanje od epitelijalnih vrsta raka. o Sof a kelja obezbe di&i27 o/o pre- porudene dnevne doz.e mangana. O Preporuduje se dijabetidarima jer hranljiva vlakna odrLavalu nivo Seiera u krvi na naormali. O Kelj blagotvorno deluje i na kar- diovaskularni sistem. O Hranljiva vlakna iz kelja se ve- zu1u za kancerogene supstance i odstranjuju th iz organizma, pa i na tal nadin preventivno deluju protiv raka debelog creva. o Kelj preventivno deluje da ne dode do zatvora. o Bogat je kalcijumom koji je neophodan kostima. o IstraLivania dovode u vezu is- hranu bogatu krstadicama medu kojima je i kelj i smanjen rizik od raLlirrtlh vrsta raka (ra-k pluia, de- belog creva, dojke, jajnika, be5ike). O Kelj je bogat i karotenoidima, posebno luteinom i zeaksantinom, koji spredavaju oSteienja oka zbog prevelikog izlaganja ultraljubida- stom zradenju i preventivno deluju protlv katarakte. o Solja kuvanog kelja sadrLi 88,8o/o dnevnih dnevnih dozavita- mina C, borca protiv slobodnih ra- dikala. o Solja kelja sadrZi 93,6 mgkalci- juma i samo 36,4 kalorije, dok 5o- lia mleka sa 2o/o masti sadrZi 296,7 mg kalcijum a i 727 kaloriju tako da je kelj dobra alternativa mleku i mlednim proizvodima. ,/ Bruo proprLite kelj sa sveZim belim lukom, poprskajte limuno- vim sokom i maslinovim qljem pre servirania. ,/ V poklopljenom sudu kuvajte kelj i jabuke. Pre serviranja, dodajte balsamsko sirie i iseckane orahe. t/ Pomeiqte iseckan kelj, pinjole i feta sir sa pastom od integralnog bra5na, pa dodajte maslinovo ulje. Kelj sadrZi oksalate, pa oni koji imaju problema sa bubrezima i be- Sikom ne smeju da preteruju sa upotrebom ovog powia. Kelj sadrZi i susptance koje mo- gu da utidu na rad Stitaste Llezde, pa bi pacijenti koji imaju problema sa ovom Llezdom trebalo rede da gajedu.
 8. 8. Brojna istraiivanja dovode u vezu ishranu bogatu hrstaiicama, medu kojima je i kelj, i smanjen rizik od razliiitih vrsta raka (pluda, debelog creva, dojke, jajnika, beiike) Liina karta K"lj, kuvan, 1 Solja (130S) 136,40 kalorija I vitamin K 1062,10 mcg r vitaminA9620.00IU I vitamin C 53,3d'mg I mangan0r54mg f vlakna2,60g r bakar 0,20 mg I kalcijum 93,60 mg r kafjum 296,40mg I gvoZde l,l7 mg I magnezijum 23,40 mg I omega 3 masne kiseline 0,13 g I proteini 2147 g
 9. 9. & *'-"w *F ps # '% "m Salata sa maslinama o 1 manja glavica kelja o 100 g crnih maslina I 3kiselakrastavca r 3 twdo kuvanajaja o 100 g oraha . 5 ka5ika maslinovog ulja aso ZaPrclivz . 1 dl kisele pavlake o r/zlimwna o prstohvat LutogSeiera I so i biber Nasecite kelj na uzafle rezance, prelijte sa 3 ka5ike maslinovog ulla, posolite i ostavite da se maril nirai sat. Masline. krastavce i ku- vana jaja sitno naseckajte, orahe naseckajte krupno i sve umeSajte u ke1i. Kiselu pavlaku umutite sa li- munovim roko.tr, ostatkom masli- novog ulja, posolite, pobiberite i sipajte Seierom i prelijte salatu. Zelenamusaka o 1 glavica kelja + 200 g mlevenejunetine . 150 gbelog sira 'ljaje. 1 glavicacrnogluka . ulje c 2 dlkisele pavlake I malo mleka I so, biber, biljni zatin Kelj isecite na krupnije komade i obarite. Na ulju proprZite isec- kan crni luk sa mesom i zadinite, parpodmazan sud stavite polovi- nu kelja, potom meso, pa izgnje- den sir. Prekrijte ostatkom kelja, prelijte pavlakom umuienom sa jajem i malo mleka rzapecrte. Varivo od kelja . l kgkelja o 2 krompira . 1 glavica crnogluka r I Soljica ulja I 3 denabelogluka o aleva paprika, biljni zatin r so, biber Isecite glavice kelja na veie koma- de, obarite ih i ocedite. Zagrejte b- ljicu ulja, dodajte iseckan crni i beli luk i propdite, a zatrm dodajte koc- kice krompira, aler,u papriku, biljni zatini oceden ke!. fromedajte, pre- liite supom ili vodom u kojoj ste ku- o.itti t.i1, posolite, pobiberiie po uku- su i ostavite da se lagano kuva dok krompir ne podne da se raspada. Za swa p itanj a, s ugestij e, I 0900122331
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×