Karanfilce
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Karanfilce

on

  • 508 views

 

Statistics

Views

Total Views
508
Views on SlideShare
508
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Karanfilce Document Transcript

  • 1. Itlaravi prirodel latln za Y C carsk K,qnnxrtui l'I ltt:,lt"g mir5a, trSry.siga 200. uljem jetre ba- I ffii:#f":pffi'*,HrH fffrgl"T:ffi#.TH##Tf_ I 99 obgte caru. Arapski trgwci done- 3U/o. I l,ty k-Tftj,, E*oprio 4. veku, a Karanfilii (odnosno eugenol) I *_J,..o*j zadin usao u modu teku uspelan je borac protiv p#azita, I yanjem vekr,,kadaj. pgrt"9 :g"j"." !4""ijq ri-ra i gljivica, ukljueujuCi I zbog oporog ukusa koji je sluZio da i kandiau. I zamaskira ulars loSe hrane. a OyaJ za€rnsadtttbrojne flavonoi- I d",k"ji;-.il.i"##;&il#i:"-- I o -Oyd zaiin obiluje manganom, I --=-:-*,-J -j '^:-, irraurc v I wm',tr1ru :*,er* #T:l.mffiyo';TjffiffiH I eugenol, koJr Je predmet broinih zubi aromu. I TF "4a, ukljuduj'ii i ona koja se Veu" inhte da proverite da li je I odnose na prerrenciju zagadenja or- weZ karanfilii protrliate izmedu oi_ I Banrzma spoljnim faktorima (tt" stiju. Dobrog wait t" ie da otpristi I p'mer ugljen tetrahloridory), raka nesto ulja. Ili, stavite t rr""fiiic "I prg*u za.varer4e, kao i upale zglo- s9!u vode i onaj dobrog kvaliteta ie I bova. da.plug vertikalno, a oni ko;i su ba_ I !',, Pls.:.1 e$tratro;'an iz karan- jati ie ili da potonu ili a" pr,it4" rr.- J ruca cesto konste ntban za Drtwe_ rizontalno. [ -g": plom.be, ali i da^uminebol jer y'euvajtekaranfilii u dobro 7-atvo- I r.l.9t]" sa beta-kari9fl.Tgr d..lyjq renoj stikrenoj posudi, na tamnom, t tao blagr anestetici i antibakterijski lrladnom, rurro- mestu. Mleveni I Tili: karanmiiaje desto sastawri H. d#itr"*Jffi!.Hff?": $e9 sppjova z-auparu grhivodrcaza, na ako ga pravilno duvatelRok traia- yilil.'":iLt*e i protivuparno. u HlT.'-1*dtfiite "ko g. duvate u istraZivanjima na ilioinjarna doka- {s obruo^na to da karanfilii ima ?" L1.da dodavanje eugenola iz inte-i'an ukus (posebno mleveni) karanhliia u ishranu vei bogatu pailjivo odmerite koliiinu koiu iete fiJ arbudodajte cmi luk,,okiieni celim karanfilicima (zabodit ih ,, luk) i dobiiete obrok specifidnoq ukusa. Dodavaniem -mlevenoi karanfiliia i karija u ftratko proprZei cmi i beli luk i tofu udahnuCetb jelu dah Indiie. {Z*ikt kompot mlevenim karanfiliiem Zbo_g prijatnog mirisa karanfilid su ioi 2OO. godine pre na5e ere driali u ustima-da osveie rlah pre nego se obrate caru