นันทนาการ
<ul><li>รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่องนันทนาการเป็นแบบ Microsoft PowerPoint...
อาจารย์ ปิยะ มีจันทร์ เสนอ
รายชื่อสมาชิก <ul><li>1. นายประสิทธิ์ คำใบศรี เลขที่ 2 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>2. นายณัฐภัทร เต็งทอง เลขที่  19 ม . ...
นันทนาการ ( Recreation) <ul><li>นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ...
ประโยชน์ของนันทนาการ
<ul><li>เมื่อบุคคลและชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่าง ด้วยความสมัครใจ ก็จะก่อให้ผลที่ได้รับในเรื่องขอ...
<ul><li>3 ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชนและเด็ก การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวช...
<ul><li>4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมใน กิจกรรมนันทนาการ จะได้เร...
<ul><li>5 ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครีย...
<ul><li>6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นพื้นเมือง วิถีชีวิต ประเพณี พื้นบ้าน ตลอดจนแหล่งนันทนา...
<ul><li>7 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมือง ได้แก่ กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินป่า...
<ul><li>8 ส่งเสริมในเรื่องการบำบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบำบัดเป็นกรรมวิธีและกิจกรรมที่จะช่วยรักษาคนป่วย ทั้งทางด้...
<ul><li>9 ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้...
<ul><li>10 ส่งเสริมและบำรุงขวัญทหารและตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของ...
<ul><li>11 ส่งเสริมและบำรุงขวัญบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยง...
หลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
<ul><li>เนื่องจากกิจกรรมนันทนาการมีอยู่มากมายหลายอย่างและมีประโยชน์แก่บุคคลแตกต่างกันออกไป จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดั...
<ul><li>2. ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดส่วนบุคคล ควรเลือกกิจกรรมที่ตนถนัด สนใจ และมีความสามารถจะทำให้ประสบความสำเร็จได...
<ul><li>3. ความเหมาะกับงานที่ทำอยู่ แต่ละคนจะมีภารกิจในการงานของตนแตกต่างกันออกไป บางคนมีเวลาว่างมาก บางคนมีเวลาว่างน้อย ...
<ul><li>4. สถานที่ ความสะดวก และความปลอดภัย กิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การ...
<ul><li>5. ฐานะทางเศรษฐกิจ มีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง เช่น การเล่นกอล์ฟ กา...
<ul><li>6. ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนกฎหมายของบ้านเมือง กิจกรรมบางอย่างอาจเหมาะสมกับขนบธรรมเนียม...
<ul><li>7. ประโยชน์ต่อสังคม ถ้ามีโอกาสควรเลือกกิจกรรมที่นอกจากจะให้ เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส...
กิจกรรมนันทนาการประเภท ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงและกิจกรรมบันเทิง
ลักษณะเด่นของกิจกรรม <ul><li>1.  เป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความพึงพอใจ และความเพลิดเพลิน </li></ul><ul><li>2.  เป็นกิจกรรมที...
หลักการเลือกกิจกรรม <ul><li>1 . เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ เพศ และความพร้อมของร่างกายของสมาชิกในกลุ่ม </li></ul><ul><li>...
ประโยชน์จากกิจกรรม <ul><li>1 . ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความกล้าแสดงออก </li></ul><ul><li>2 . ช่วยส่งเสริมให้รู้...
รูปภาพกิจกรรมนันทนาการ
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ภาพการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
The End.. ขอบคุณนักเรียนชั้น ม .4 สำหรับข้อมูล
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

นันทนาการ ประเภทดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงและกิจกรรมบันเทิง

11,374 views
11,209 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นันทนาการ ประเภทดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงและกิจกรรมบันเทิง

 1. 1. นันทนาการ
 2. 2. <ul><li>รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาพลศึกษาและสุขศึกษาได้นำเสนอผลงานเกี่ยวกับเรื่องนันทนาการเป็นแบบ Microsoft PowerPoint มาให้เป็นความรู้และประโยชน์ในด้านการกีฬาและทางการศึกษาในด้านการรักษาสุขภาพในชีวิตประจำวันและยังสามารถเป็นสื่อการเรียนการสอนของรุ่นน้องที่สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมได้พอเป็นสังเขป และในทางด้านนันทนาการก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจในหัวข้อต่างๆอีกมากมาย แต่ในที่นี้เราของนำเสนอเพียงบางส่วนที่เราได้ศึกษาค้นคว้ามา </li></ul>คำนำ
 3. 3. อาจารย์ ปิยะ มีจันทร์ เสนอ
 4. 4. รายชื่อสมาชิก <ul><li>1. นายประสิทธิ์ คำใบศรี เลขที่ 2 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>2. นายณัฐภัทร เต็งทอง เลขที่ 19 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>3. นางสาววนิดา สักลอ เลขที่ 22 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>4. นางสาววรลักษณ์ มานะสมบูรณ์ เลขที่ 23 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>5. นางสาวศจีพรรณ วงศ์ชิต เลขที่ 28 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>6. นางสาวพิมพ์ประภา ฤมิตร เลขที่ 29 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>7. นางสาวศศิธร ปู่ชู เลขที่ 32 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>8. นางสาวสุพรรษา ผาทอง เลขที่ 33 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>9. นางสาวพัชชา พูลเจริญ เลขที่ 36 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>10. นางสาวน้ำฝน ถิ่นแฝง เลขที่ 38 ม . 4/3 </li></ul><ul><li>11. นางสาวเบญจรัตน์ เกตุฟัก เลขที่ 39 ม . 4/3 </li></ul>
 5. 5. นันทนาการ ( Recreation) <ul><li>นันทนาการ หมายถึง กิจกรรมที่คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจำโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ และกิจกรรมที่ทำต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา </li></ul>
 6. 6. ประโยชน์ของนันทนาการ
 7. 7. <ul><li>เมื่อบุคคลและชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่าง ด้วยความสมัครใจ ก็จะก่อให้ผลที่ได้รับในเรื่องของคุณค่า และประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ </li></ul><ul><li>1 ช่วยให้บุคคลและชุมชนได้รับความสุข สนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ </li></ul><ul><li>2 ช่วยให้บุคคลและชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดความสมดุลของชีวิต </li></ul>
 8. 8. <ul><li>3 ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชนและเด็ก การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเป็นกำลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ ช่วยให้เด็กและเยาวชนเลือกได้ฝึกฝนตามความสนใจและได้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ได้ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมใน กิจกรรมนันทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตัว สร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ำใจ การให้บริการ รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของความเป็น พลเมืองดีของประชาชาติ </li></ul>
 10. 10. <ul><li>5 ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสุข สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แจ่มใสและช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ ควบคุมอารมณ์ และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย </li></ul>
 11. 11. <ul><li>6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นพื้นเมือง วิถีชีวิต ประเพณี พื้นบ้าน ตลอดจนแหล่งนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนคติ และความซาบซึ้ง อันจักก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติต่อไป </li></ul>
 12. 12. <ul><li>7 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมือง ได้แก่ กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ไต่เขา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสอนผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักคุณค่า ของธรรมชาติ ซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติอันจักเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชาติของโลก </li></ul>
 13. 13. <ul><li>8 ส่งเสริมในเรื่องการบำบัดรักษา กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบำบัดเป็นกรรมวิธีและกิจกรรมที่จะช่วยรักษาคนป่วย ทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจิต เช่น งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริม ความหวัง ความคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนป่วยซึ่งกำลังต่อสู่กับความทุกข์ทางกายหรือจิตกิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬานันทนาการช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้างขวัญกำลังใจของคนป่วย </li></ul>
 14. 14. <ul><li>9 ส่งเสริมมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ </li></ul>
 15. 15. <ul><li>10 ส่งเสริมและบำรุงขวัญทหารและตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของทหาร ตำรวจชายแดน เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญยิ่งในการตอบแทน ให้กำลังใจในกิจกรรมเวลาว่างแก่กองทหารและตำรวจชายแดน </li></ul>
 16. 16. <ul><li>11 ส่งเสริมและบำรุงขวัญบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้นๆให้เกิดความรักความสามัคคีมีขวัญและกำลังใจต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานต่อไปถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลย </li></ul>
 17. 17. หลักในการเลือกกิจกรรมนันทนาการ
 18. 18. <ul><li>เนื่องจากกิจกรรมนันทนาการมีอยู่มากมายหลายอย่างและมีประโยชน์แก่บุคคลแตกต่างกันออกไป จึงควรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1. สุขภาพของร่างกาย ควรเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ เพศ ขนาดของรูปร่าง ตลอดจนความพร้อมของร่างกายและจิตใจ ส่วนกิจกรรมที่เกินกำลังหรือเกินความสามารถควรหลีกเลี่ยงเพราะจะกลับกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และผู้สูงอายุ ก็ไม่ควรเล่นกีฬาหนักหรือโลดโผน ตื่นเต้น น่าหวาดเสียว เป็นต้น </li></ul>
 19. 19. <ul><li>2. ความสนใจ ความสามารถ และความถนัดส่วนบุคคล ควรเลือกกิจกรรมที่ตนถนัด สนใจ และมีความสามารถจะทำให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั้น ๆ </li></ul>
 20. 20. <ul><li>3. ความเหมาะกับงานที่ทำอยู่ แต่ละคนจะมีภารกิจในการงานของตนแตกต่างกันออกไป บางคนมีเวลาว่างมาก บางคนมีเวลาว่างน้อย บางคนต้องทำงานใช้แรงและกำลังมาก บางคนทำงานใช้สมองมากแต่ไม่เหนื่อย ดังนั้น จึงต้องเลือกกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมในแต่ละคนไป เช่น คนที่ทำงานใช้แรงมาก ต้องเลือกกิจกรรมเบา ๆ อาทิ ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ ส่วนคนที่ใช้สมองมากก็ควรเล่นกีฬาที่ใช้กำลัง เช่น แบดมินตัน ตะกร้อ เป็นต้น </li></ul>
 21. 21. <ul><li>4. สถานที่ ความสะดวก และความปลอดภัย กิจกรรมบางอย่างจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเลือกกิจกรรมจึงต้องพิจารณาถึงความพร้อมของอุปกรณ์และสถานที่ด้วย เช่น บางคนสนใจว่ายน้ำแต่ไม่มีสระ บางคนสนใจฟุตบอลแต่ไม่มีสนาม เป็นต้น </li></ul>
 22. 22. <ul><li>5. ฐานะทางเศรษฐกิจ มีกิจกรรมหลายประเภทที่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมากและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง เช่น การเล่นกอล์ฟ การสะสมวัตถุโบราณ สะสมรถเก่า เล่นกล้องถ่ายรูป เป็นต้น กิจกรรมประเภทนี้จึงไม่เหมาะสมกับผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่มั่นคง กิจกรรมที่ประหยัดและสามารถให้ประโยชน์ได้มากกว่า ได้แก่ การออกกำลังกาย การเล่นดนตรี เป็นต้น </li></ul>
 23. 23. <ul><li>6. ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนกฎหมายของบ้านเมือง กิจกรรมบางอย่างอาจเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นหนึ่ง แต่อาจขัดกับประเพณีวัฒนธรรมของอีกท้องถิ่นหนึ่ง </li></ul>
 24. 24. <ul><li>7. ประโยชน์ต่อสังคม ถ้ามีโอกาสควรเลือกกิจกรรมที่นอกจากจะให้ เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและสังคมด้วย </li></ul><ul><li>8. ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำความรบกวนหรือทำความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ควรเลือกกิจกรรมที่ทำให้เกิดความรัก ความพอใจ และความสมัครสมานสามัคคีกัน </li></ul>
 25. 25. กิจกรรมนันทนาการประเภท ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดงและกิจกรรมบันเทิง
 26. 26. ลักษณะเด่นของกิจกรรม <ul><li>1. เป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความพึงพอใจ และความเพลิดเพลิน </li></ul><ul><li>2. เป็นกิจกรรมที่ยามว่างที่ทำด้วยความสมัครใจ </li></ul><ul><li>3. ไม่ขัดต่อศีลธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และกฎหมาย </li></ul><ul><li>4. ไม่ก่อความเสียหายต่อทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและสาธารณสมบัติ </li></ul><ul><li>5. ไม่สร้างความเดือดร้อนและรบกวนผู้อื่น </li></ul>
 27. 27. หลักการเลือกกิจกรรม <ul><li>1 . เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับอายุ เพศ และความพร้อมของร่างกายของสมาชิกในกลุ่ม </li></ul><ul><li>2 . เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความถนัด และความสนใจ </li></ul><ul><li>3 . เป็นกิจกรรมที่ประหยัดค่าใช้จ่าย </li></ul><ul><li>4 . เป็นกิจกรรมที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ </li></ul><ul><li>5 . เป็นกิจกรรมที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมของสังคม ตลอดจนกฎหมายของบ้านเมือง </li></ul>
 28. 28. ประโยชน์จากกิจกรรม <ul><li>1 . ช่วยส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความกล้าแสดงออก </li></ul><ul><li>2 . ช่วยส่งเสริมให้รู้จักความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม </li></ul><ul><li>3 . ช่วยส่งเสริมสมรรถภาพทางกายให้ดูดีขึ้น </li></ul><ul><li>4 . ช่วยส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ </li></ul><ul><li>5 . ช่วยส่งเสริมให้พัฒนาความสุข ความสนุกสนาน ทั้งตนเองและคนรอบข้าง </li></ul>
 29. 29. รูปภาพกิจกรรมนันทนาการ
 30. 30. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 31. 31. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 32. 32. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 33. 33. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 34. 34. ภาพการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 35. 35. ภาพการแสดงรำถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 36. 36. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 37. 37. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 38. 38. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 39. 39. ภาพการเล่นดนตรีและร้องเพลงแบบวงดนตรี
 40. 40. The End.. ขอบคุณนักเรียนชั้น ม .4 สำหรับข้อมูล

×