Uzņēmējdarbība Tērvetes novadā

1,968 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,968
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uzņēmējdarbība Tērvetes novadā

 1. 1. Uzņēmējdarbība Tērvetes novadāBusiness in Tērvete County Verslas Tėrvetės krašte
 2. 2. Uzņēmējdarbība Tērvetes novadāBusiness in Tērvete County Verslas Tėrvetės krašte
 3. 3. T ē r v e T e s n o va d a k a rT e / M a p o f T ē r v e T e Co u n T y / T ė r v e T ė s k r a š To ž e M ė l a p i s
 4. 4. Cienījamie uzņēmēji! Jūsu dzīves pieredze, Jūsu darbs – tās ir nenovērtējamas zināšanas. Katram no Jums ir dažādas izvēles iespējas, kas virza Jūsu dzīvi tālāk un norāda, kurā virzienā varat augt un attīstīties, ja vien to vēlaties. Nedomājiet par to, kā pārspēt cita panākumus, bet domājiet par to, kā pārspēt savus paša panākumus. Ja Jūs ar savu darbu daudz ko dzīvē sasniegsiet, tad pasaule pie Jums pati nāks ar uzslavām, un lai Jums ir gudrība to pazemīgi uzklausīt. Sakāmvārds saka „Ja nevari darīt to, kas Tev patīk, tad lai Tev iepatīkas tas , ko Tu dari”. Es tomēr novēlu Jums katram rast iespēju piepildīt savu sapni, savu ieceri, un nodot to tālāk Jūsu bērniem šeit , Latvijā! Dear entrepreneurs! Your life experience and your work - it is invaluable knowledge. Life provides each of you with wide variety of choices to be made, and the choices you have made direct your life and show you the best way for development. You only have to make the most of it. It is more important to be able to beat your own success than the success of others. The world will praise you if through hard work you achieve much. May you have wisdom to listen to it humbly. The proverb says, “If you cannot do what you like, you have to take delight in what you do.” However, I wish you to fulfill your dreams, your plans, and pass them on to your children here in Latvia!Edvīns UpītisTērvetes novada domes priekšsēdētājsChairman of Tērvete County Council Gerbiami verslininkai!Tervetės krašto tarybos pirmininkas Jūsų gyvenimo patirtis, Jūsų darbas – tai neįkainojamos žinios. Kiekvienas iš Jūsų turi įvairių pasirinkimo galimybių, kurios kreipia Jūsų gyvenimą pirmyn ir nurodo, kuria kryptimi Jūs galite augti ir tobulėti, jeigu tik to panorėsite. Negalvokite apie tai, kaip pranokti kito pasiekimus, bet galvokite apie tai, kaip pranokti savo paties pasiekimus. Jeigu Jūs savo darbu daug gyvenime pasieksite, tada pats pasaulis pas Jus ateis pilnas pagyrimų, ir tegul Jums netrūksta išminties jų nuolankiai išklausyti. Patarlė byloja „Jeigu negali daryti to, kas Tau patinka, tada tepamėgsti tai, ką Tu darai”. Aš vis dėlto linkiu Jums kiekvienam rasti galimybę įgyvendinti savo svajonę, savo idėją, ir perduoti ją toliau Jūsų vaikams čia, Latvijoje!
 5. 5. Uzņēmējdarbība Tērvetesnovadā Tērvetes novads atrodas Latvijas centrālajā daļā uz dienvidiem no Novada attīstības prioritātes: Rīgas un ir Zemgales līdzenuma dienvidu daļas sastāvdaļa. Vienlaicīgi • daudznozaru intensīvās lauksaimniecības attīstība;novads ietilpst Zemgales plānošanas reģionā. Teritorija robežojas ar Lietuvas • pakalpojumu tīkla pilnveide;Republiku, Dobeles novada Auru, Krimūnu, Penkules pagastiem, Auces novada • tūrisma un amatniecības attīstība;Bēnes, Ukru pagastiem un Jelgavas novada Vilces, Zaļenieku pagastiem. • uzņēmējdarbības veicināšana un jaunu darbavietu radīšana; Tērvetes novads izveidots 2002.gadā, apvienojoties Augstkalnes, Bukaišu • investīciju piesaiste projektu un programmu veidā;un Tērvetes pagastiem. Teritorijas lielums ir 22,4 tūkstoši hektāri. Novadā • infrastruktūras uzlabošana.lauksaimniecības zemes īpatsvars ir aptuveni 16 tūkstoši hektāru jeb 71,4% Perspektīvie uzņēmumi novadā:no kopējās teritorijas. Vidējā zemes vērtība ir 244 LVL/ha. Līdzenumus izdaiļo • Akciju sabiedrība agrofirma Tērvete;Tērvetes, Svētes, Auces un citu upju ielejas un pauguraines. Novadā dzīvo vairāk • SIA silāres;kā 4 tūkstoši iedzīvotāju ar blīvumu – 18,6 iedz./km2, kas ir lielāks par vidējo • SIA silaine;Latvijā. Lielākās apdzīvotās vietas ir Kroņauce, Augstkalne, Bukaiši, Tērvete un • SIA agrotirdzniecības kompānija;Zelmeņi. • SIA sigus B; Teritorijas lielums, ģeogrāfiskais izvietojums un attīstītā infrastruktūra • SIA rehabilitācijas centrs Tērvete;ir atbilstoša ilgtspējīgai sociāli ekonomiskai attīstībai. Novadā 2010.gadā bija • Zemnieku saimniecības strazdi, Mežābeles, orhidejas, dārziņi, ausekļi, vaivariņi,reģistrētas 399 komercsabiedrības, t.sk. 1 akciju sabiedrība, 47 sabiedrības ar silmači, osīši, kvietes, Grozgalvji, suteņi, Turaidas, ērģelnieki, putni, ainavas, rietumi,ierobežotu atbildību (SIA), 12 individuālie komersanti (IK), 20 individuālie stārki, rožkalni, vecstēguļi, Bieļas, Gravenieki, Griķi, anšķinaiši, laukgaļi, Māliņi;uzņēmumi (IU), 309 zemnieku saimniecības, 5 kooperatīvās sabiedrības, • Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība dāmnieki;3 pašvaldības uzņēmumi, 2 pārējās tiesiskās uzņēmējdarbības formas1. • A.Brigaderes muzejs sprīdīši; 2009. gadā galvenās uzņēmējdarbības nozares no kopējā reģistrēto • Viesu māja laima;uzņēmumu skaita Tērvetes novadā ir lauksaimniecības produkcijas ražošana • Lauku mājas dzintarlāči un amatnieki;un pārstrāde (63%), pakalpojumu sniegšana (t.sk. izglītības, pārvaldes un • Edgara Zihmaņa vīnogu dārzs.veselības aprūpe, 32%), ražošana (3%) un tūrisms (2 %).2 Plašāka informācija Tērvetes novada mājas lapā www.tervetesnov.lv1 Uzņēmuma reģistra dati2 Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) dati
 6. 6. Business in Tērvete County Verslas Tėrvetės krašte Tērvete County is located in the middle of Latvia to the south of Riga, it lies Tervėtės kraštas yra Latvijos centrinėje dalyje į pietus nuo Rygos. on the southern part of the Zemgale plain. The county is included in the Zemgale Tervėtė yra Žiemgalos lyguma pietinė dalis. Tuo pačiu metu kraštasPlanning Region. The territory borders on the Republic of Lithuania, Auri, Krimūna yra Žiemgalos planavimo regione. Teritorija ribojasi su Lietuvos Respublika,and Penkule parishes of Dobele County, Bēne and Ukri parishes of Auce County and Duobelės krašto Aurų, Krimūnų, Penkulės valsčiais, Aucės krašto Benės, UkrųVilce and Zaļenieki parishes of Jelgava County. Tērvete County was formed in 2002 valsčiais ir Jelgavos krašto Vilcės, Zaleniekų valsčiais. Tervėtės kraštas sudarytasby merging Augstkalne, Bukaiši and Tērvete parishes. The county covers a territory of 2002 metais, susivienijant Augstkalnių, Bukaišių ir Tervėtės valščiams. Teritorijos22.4 thousand hectares. The proportion of agricultural land in Tērvete County is about didys yra 22,4 tukstančiai hektarų. Tervėtės krašte žemės ūkio specifinis tankis16 thousand hectares or 71.4% of the total territory of the county. The average land value yra apie 16 tūkstančių hektarų, arba 71,4% bendros teritorijos. Vidutinė žemėsis 244 LVL per hectare. The valleys of the Tērvete, the Svēte, the Auce and other rivers, vertė yra 244 LVL/ha. Lygūmas išgražino Tervėtės, Svetės, Aucės ir kitų upių slėniaiand also the hills make this area even more beautiful. The number of inhabitants is four ir kalneliai. Krašte gyvena daugiau kaip 4 tukstančiai gyventojų su tankumuthousand with a density of 18.6 people per km2, which is higher than on average in Latvia. – 18,6 giv./ km2, kuris yra didesnis už vidutinį vidurkį Latvijoje. DidžiausiosThe largest populated areas are Kroņauce, Augstkalne, Bukaiši, Tērvete and Zelmeņi. apgyvendintos vietos yra Kronaucė, Augstkalnė, Bukaiši, Tervėtė, Zelmeņi.The size of the territory, its geographical location and the developed infrastructure Teritorijos dydis, geografinis išdėstymas ir išvystyta infrastruktūra yra atitinkamafacilitate a sustainable socio-economic development. In 2010, there were 399 registered socialiniam-ekonominiam išvystimui. Krašte 2010 metais buvo registruotoscommercial companies, including one joint-stock company, 47 limited liability compa- 399 komercinės bendrovės, tarp jų 1 akcinė bendrovė, 47 bendrovės su ribotanies (Ltd.), 12 sole proprietors, 20 individual companies , 309 farms, five co-operative atsakomybe (SIA), 12 individualinių komersantų, 20 individualinių įmonių,societies, three municipal companies, two other legal forms of business1. In 2009, the 309 valstiečių ūkiai, 5 kooperatyviniai ūkiai, 3 savivaldybės įmonės, 2 kitosmajor business sectors in Tērvete County were production and processing of agricultural teisinės verslininkystės formos1. Svarbiausias verslininkystės sričiai Tervėtės krašteproducts (63%), services (including education, administration and health care, 32%), 2009 metais buvo žemės ūkio produkcijos gamyba ir perdirbimas (63%), paslaugųproduction (3%) and tourism (2% of the total number of registered companies).2 suteikimas (tarp jų švietimo, valdybos ir sveikatos priežiūra, 32%), gamyba (3%) ir Development priorities of the county: turizamas (2%, iš bendrų registruotų įmonių)2. • development of multidisciplinary intensive agriculture; Krašto plėtros prioritetai: • improvement of network services; • Daugiašakė (apimanti daug sričių) intensyvi žemės ūkio plėtra; • development of tourism and crafts; • Paslaugų tinklų tobulinimas; • promotion of entrepreneurship, creation of new jobs; • Turizmo, amatininkystės plėtra; • attraction of investments through projects, programs; • Verslininkystės skatinimas, naujų darbo vietų sukūrimas; • improvement of infrastructure. • Investicijų pritraukimas dalyvaujant projekto programose; Prospective companies in the county: • Infrastruktūros pagerinimas. • Joint stock Company agrofirma Tērvete; Perspektyvinės įmonės krašte: • silāres ltd.; • Akcinė bendrovė agrofirma Tērvete; • silaine ltd.; • SIA silāres; • agrotirdzniecības komānija ltd.; • SIA silaine; • sigus B ltd.; • SIA agrotirdzniecības kompānija; • rehabilitation Center Tērvete ltd.; • SIA sigus B; • Farms strazdi, Mežābeles, orhidejas, dārziņi, ausekļi, vaivariņi, silmači, osīši, • SIA rehabilitācijas centrs Tērvete; kvietes, Grozgalvji, suteņi, Turaidas, ērģelnieki, putni, ainavas, rietumi, stārki, • Valstiečio ūkiai strazdi, Mežābeles, orhidejas, dārziņi, ausekļi, vaivariņi, rožkalni, vecstēguļi, Bieļas, Gravenieki, Griķi, anšķinaiši, laukgaļi, Māliņi; silmači, osīši, kvietes, Grozgalvji, suteņi, Turaidas, ērģelnieki, putni, ainavas, • Agricultural Cooperative Society dāmnieki ; rietumi, stārki, rožkalni, vecstēguļi, Bieļas, Gravenieki, Griķi, anšķinaiši, • A. Brigadere Museum sprīdīši; laukgaļi, Māliņi; • guesthouse laima; • Valstiečio ūkio kooperatinė bendrovė dāmnieki; • country houses dzintarlāči, amatnieki; • A.Brigaderės muziejus sprīdīši; • vīnogu dārzs (vineyard) of Edgars Zihmanis • Svečių namas laima;For more information, please visit the website of Tērvete County at: • Kaimo sodybos dzintarlāči, amatnieki;www.tervetesnov.lv • Edgara Zihmaņa vīnogu dārzs. Daugiau informacijos Tervetės krašto internetiniame puslapyje www.tervetesnov.lv1 Data from the Enterprise Register 1 Įmonės registro duomenys2 State Revenue Service (SRS) data 2 Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenys
 7. 7. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sTērvetes Tērvete Nature Park Manager – JSC Latvia State Forestsdabas parks Tērvete – Sprīdītis` Happy Land The ancient valley of the Tērvete River with beautiful landscapes, a unique noble pine tree forest where the mature trees are approaching the age of 300 years, is one of the most popular tourist sites in Latvia. DuringApsaimniekotājs - the European Tourism Forum held in Brussels, the Tērvete Nature Park received the honorary title ofA/s Latvijas valsts meži EDEN project winner and became one of the most distinguished tourist destinations in Europe among the protected areas in Latvia. Tērvete – Sprīdīša laimīgā zeme. During the European Tourism Forum held in Brussels, the Tērvete Nature Tērvetes dabas parku veido Tērvetes upes senleja ar skaistām izkoptām ainavām, Park received the honorary title of EDEN project winner and became one of theunikālo un seno priežu parku – dižsilu, kura koku vecums tuvojas 300 gadiem, tā ir viena no most distinguished tourist destinations in Europe among the protected areastūristu iecienītākajām vietām Latvijā. 2009.gadā Tērvetes dabas parks Eiropas Tūrisma in Latvia.Foruma ietvaros Briselē saņēma goda titulu kā EDEN projekta uzvarētājs un The park is one of the most popular tourist attractions in Latvia withkļuva par Eiropas izcilāko tūristu galamērķi dabas aizsargājamo teritoriju vidū picturesque nature, rich culture, ancient mounds, and a family home of theLatvijā! writer Anna Brigadere. Gleznaina daba, bagāta kultūrvēsture, seni pilskalni, rakstnieces Annas Brigaderes The gorgeous walking paths lead the visitors to the Fairy Tale Forest withdzimtās mājas – tas viss iekļaujas dabas parkā. wooden sculptures – fairy tale characters created by the writer Anna Brigadere. Krāšņās takas atbraucējus ved uz pasaku mežu (koka skulptūras – rakstnieces Annas The visitors can have a ride on a Fairytale Train, take a breather in the Playground,Brigaderes radītie pasaku tēli). Ekskursantus vizina Pasaku bānītis, rotaļu laukumā var where they can try an impressive maze, take a ride in a horse-drawn carriageizvingroties un izložņāt labirintus, izjāt ar zirgu vai arī izbaudīt piknika jaukumus. along the trails of the park or have a picnic there. Every year Tērvete Nature Tradicionāli parkā ik gadus tiek rīkots Lieldienu jampadracis, Valpurģu nakts un Tūrisma Park organizes special events for Easter. There is also a torchlight procession onsezonas atklāšanas svētki. Walpurgis Night , and the annual tourism season is opened with a celebration. Parka rūķi piedāvā Vides radošās darbnīcas bērniem, savukārt pieaugušo grupām un The wooden dwarfs of Tērvete invite children to engage in creative workshopskāziniekiem – interesantas un jautras izdarības kopā ar Sila raganiņu. on environmental issues. The Pine Forest Witch has also prepared a special programme for adults, newlyweds and wedding guests. Līdzās parkam atrodas Tērvetes ūdenskrātuve jeb Gulbju ezers. The water body of Tērvete or Swan Lake is located in the territory of Tā ir vieta, kas ar cilvēku pūlēm pārtapusi par gleznainu 70 ha lielu ezeru, kas atrodas the Tērvete Nature Park. The water body was artificially created and turned intonetālu no Tērvetes sanatorijas. Rudenī ezers pārtop par daudzu migrējošo ūdensputnu atpūtas a picturesque lake that covers 70 ha near the Tērvete Rehabilitation Centre. Invietu tālo pārlidojumu ceļā. autumn the lake becomes a waterfowl rest area for different species of migrating Tā ir makšķernieku un atpūtnieku iecienīta vieta ar izveidotām makšķernieku laipām birds. It is a popular place for fishermen and vacationers. Special footbridges forun drošām peldvietām, piedāvājot gan licencētu makšķerēšanu un vēžošanu, gan laivu un fishermen and safe swimming places have been set up there. Both licensed fishingūdens velosipēdu nomu. Dambja malā ierīkots ērts kempings ar astoņām mājiņām un sporta and crayfish catching, as well as boat and water bicycle renting are available.laukumiem, atpūtas vietām zem nojumēm, galdiem, soliem, ugunskura un telšu vietām. On the edge of the dam there is a comfortable camping site with eight houses Tērvetes dabas parka informācijas centra telpās atrodas kafejnīca Mammadaba, and sports grounds, recreational areas under roofs, tables, benches, picnic sites.piedāvājot kompleksās pusdienas, uzkodas, dažādus siltos ēdienus, desertus un alkoholu. Rīko The information centre of the Tērvete Nature Park houses a café Mammadaba,banketus līdz 40 personām. offering a menu of the day, snacks, a variety of hot dishes, desserts and beverages. Banquets are hosted for up to 40 people.“Tērvetes sils”, Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63726212, +371 26738535,tervete@lvm.lv; www.mammadaba.lv
 8. 8. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sTervėtės gamtos parkasPrižiūrėtojas - AB Latvijos valstybės miškai Tervėtė – Sprīdīša laiminga žemė. (sprīdītis - mažas berniukas iš anos Brigadėrės pasakos, kurisėjo per pasaulį laimės ieškoti.) Tervėtės gamtos parką sudaro Tėrvetės upės senvagė su gražiaisutvarkytais gamtovaizdžiais, unikaliu senųjų pušų parku- didžiojigiria, kurios medžių amžius siekia 300 metų, tai yra viena iš turistųmėgstamiausių vietų Latvijoje. 2009 metais Tervėtės gamtosparkas Europos turizmo forumo ribose Briuseļyje gavogarbės titulą kaip EDEN projekto nugalėtojas ir tapoEuropos įžymiausių turistų galutinio tikslo tarp saugomosgamtos teritorijų Latvijoje. Vaizdinga gamta, turtinga kultūra ir istorija, seni piliakalniai,rašytojos Anos Brigadėrės (Anna Brigadere) gimtieji namai- tai viskasgamtos parke. Spalvingi takai atvykusius veda ant pasakų Miško (medinėsskulptūros - Anos Brigadėrės sukurtos pasakos personažai)Ekskursantus vežioja Pasakų traukinys, žaidimų laukymėje galimaužsiimti įvairiomis pramogomis ir įveikti labirintus, pasijodinėtiarkliais arba pasimėgauti pikniko malonumais. Tradiciškai parkekasmet rengiamas Velykų vakarėlis(jampadracis), Valpurģų naktys(Gegužės 1 naktį pagal liaudies tikėjimą Brokeno kalne vokietijojevyksta burtininkų ir raganų puota) ir turizmo sezono atidarymošventė. Parko nykštukai siūlo vaikams aplinkos kūrybines dirbtuves, osuaugusiems ir vestuvininkams - įdomius ir linksmus pokštus kartusu Šilo raganėle. Šalia parko tyvuliuoja Tervėtės Gulbių ežeras. Vietažmogaus pastangomis tapo vaizdingu 70 hektarų dydžio ežeru. Jis yranetoli Tervėtės sanatorijos. Rudenį ežeras tampa migruojančių vandenspaukščių poilsio vieta perskridimo metu.Tai žvejų ir poilsiautojųmėgstama vieta su įrengtais žvejų tilteliais ir saugiom maudymosivietom. Čia taip pat siūloma licenzijuota žvejyba ir vėžiavimas, beivalčių ir vandens motociklų nuoma. Šalia užtvankos įrengtas patoguskempingas su aštuoniais nameliais ir sporto aikštelėm, poilsio vietųpastogėm, stalais, suolais, laužavietėm ir palapinių vietomis. Tervėtės gamtos parko informacijos centro patalpose yra kavinėMammadaba, kuris siūlo pietų kompleksą, užkandžius, įvairius karštuspatiekalus, desertus ir alkoholį. Ruošia banketus iki 40 asmenų.
 9. 9. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sAnnas Brigaderes muzejs“Sprīdīši” Annas Brigaderes muzejs Sprīdīši Kafejnīca Sprīdīši Līdzās Tērvetes dabas parkam atrodas izcilās rakstnieces Annas Brigaderes Muzeja ēkā atrodas kafejnīca sprīdīši, kā arī neliela zāle konferencēm un(1861. – 1933.) memoriālais muzejs. Par literāriem nopelniem 1922. gadā mājas banketiem (40 vietas).dāvinātas rakstniecei, kurā viņa pavadīja 11 pēdējās mūža vasaras, uzrakstot vairākasslavenas lugas. Muzejā gidu pavadībā var iepazīties ar rakstnieces dzīves gājumu un Viesu māja Sprīdīšidaiļradi, aplūkot telpu – dzīvojamo istabu, priekšmetu, lietu un grāmatu kolekcijas Tērvetes upītes krastā līdzās A. Brigaderes muzejam tūristiem piedāvā jaukuautentiskumu. atpūtu viesu namiņā ar virtuvi, viesību telpu un saunu, atsevišķu pirts māju un velosipēdu nomu (viesu skaits 12-18).Jauno pāru stunda Annas Brigaderes muzejā Sprīdīši Jaunajam pārim un kāzu viesiem sagatavota īpaša programma – A. Brigaderesdzīves atziņas un vēlējumi, skaista pastaiga pa sprīdīšu dārzu vai izbraukums zirgapajūgā pa gleznaino Tērveti.“Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 26532691; spridisi@spridisi.lv; www.spridisi.lv
 10. 10. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sAnna Brigadere Museum“Sprīdīši” Anna Brigadere Museum Sprīdīši The memorial museum of the renowned writer Anna Brigadere (1861-1933) is located close to the Tērvete Nature Park. In 1922, the writer wasgiven the house for her literary merits and the last eleven summers of herlife she spent here. Several of her famous plays were written in this house.Tourists are offered guided tours to learn about the writer`s life and hercreative work. Visitors are shown round the house where they can seethe living room, Brigadere`s possessions, authentic book collection andthings.A lesson for newly - married couples at Anna BrigadereMuseum Sprīdīši A special program has been prepared for newly-married couples andwedding guests, they are given life verities and wishes, followed by anamazing walk in sprīdīši garden or a ride in a horse carriage through thepicturesque Tērvete.Cafe Sprīdīši Anos Brigaderės muziejus “Sprīdīši” The museum building houses a cafe sprīdīši, as well as a small hall forconferences and banquets (40 seats). Anos Brigaderės muziejus Sprīdīši Šalia Tervetės gamtos parko yra žymios rašytojos Annos Brigaderės (1861 – 1933) memorialinis muziejus. Už literatūros nuopelnus 1922 m. namai padavanoti rašytojai. Čia jiGuest House Sprīdīši praleido 11 paskutiniųjų gyvenimo vasarų ir parašė keletą garsių pjesių. Muziejuje gido lydimi Visitors are offered to stay in a cosy guest house with a kitchen, a galite susipažinti su rašytojos gyvenimo tėkme ir kūryba, apžiūrėti patalpas - gyvenamąjįparty room, a sauna and a separate bath house (number of guests 12-18) kambarį, daiktų ir knygų kolekcijos autentiškumą.next to Anna Brigadere Museum by the River Tērvete. Also bikes can berented here. Jaunavedžių valanda Anos Brigaderės muziejuje Sprīdīši Jaunavedžiams ir vestuvių svečiams paruošta nepaprasta programa: A.Brigaderės gyvenimo išvados ir linkėjimai, malonus pasivaikščiojimas po sprīdīšu sodą arba išvyka arklių vežimu po vaizdingą Tervetę. Kavinė Sprīdīši Muziejaus pastate yra kavinė sprīdīši, tai pat nedidelė salė konferencijoms ir banketams (40 vietų). Svečių namai Sprīdīši Ant Tervėtės upelio kranto, šalia A. Brigaderės muziejaus, turistams siūlo malonų poilsį svečių namelyje su virtuve, pobūvių patalpa ir sauna, atskirą pirties namelią ir dviračių nuoma (svečių skaičius: 12-18 vietų).
 11. 11. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sTērvetes senvēsturesmuzejs Muzejs uzsāka darbu 2000. gadā. Tā izveidotājs – aizrautīgais zemgaļu vēsturespētnieks, arheologs Normunds Jērums. Ekspozīcijā apskatāma zemgaļu rotu atdarinājumukolekcija (viena no lielākajām Latvijā), tērpi, ieroči, pils makets, zīmējumi un fotogrāfijas. Līdzās muzejam top Tērvetes koka pils – kādreizējo dižo zemgaļu valdnieku Viestarta unNameiša mītnes vieta un varenības simbols. Ik gadus augusta otrajā sestdienā senvēstures muzejs, sadarbībā ar Tērvetes novadadomi, AS latvijas valsts meži un citiem atbalstītājiem, organizē Zemgaļu svētkus.The Ancient History Museumof Tērvete The museum was established in 2000. Its creator is an enthusiastic researcher andarcheologist of Zemgale (Semigallia) history Normunds Jērums. The exhibition presents themost abundant collection of Semigallian`s iron jewellery duplications, which is one of thelargest in Latvia, costumes, arms, layouts of castle moulds, drawings and photographs. Tērvete wooden castle is being built near the museum on the site where the castle ofthe former rulers of Semigallia - Viestarts and Nameisis- once stood. Every year on the second Saturday of August in cooperation with Tērvete County Council,JSC latvijas valsts meži and other supporters the Semigallian festival is held here.Tervetės senovės istorijos muziejus Muziejus atidarytas 2000 metais. Jo įkūrėjas – entuziastingas žemgalių istorijostyrinėtojas, archeologas Normundas Jėrumas (Normunds Jērums). Muziejuje eksponuojamažemgalių papuošalai, medžioklės kolekcija (viena iš didžiausių Latvijoje), drabužiai, ginklai,pilies maketas, piešiniai ir nuotraukos. Šalia muziejaus statomi Tervetės mediniai rūmai – buvusių žymiausių valdovų Viestardoir Nameisos būstinės vietos, kuri simbolizuoja galingumą. Kiekvienais metais rugpjūčio antrą šeštadienį, bendradarbiaujant su Tervetės kraštotarybų, AS latvijos valstybės miškai ir kitais palaikytojais, organizuojamos Žemgaliųšventės.“Jērumi”, Tērvete, Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29896804; lielkenins@inbox.lv; www.lielkenins.lv
 12. 12. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sGrāmatnieku muzejs “Ķipi” Muzejs sabiedrībai atvērts kopš The Museum of 1990. gada un izveidots vecā Zemgaleslauku sētā – grāmatizdevēja Jāņa Rapas Books “Ķipi”(1885.-1941.) dzimtajās mājās. Tās mūžsjau sniedzas otrajā simtā. Ekspozīcijā plaši The museum has been opened to themateriāli par izdevniecību valters un rapa, public since 1990. The museum is established invaiņags, zemnieka domas un citu izdevniecību “Ķipi”- an old Zemgalian farmstead, which is the nativeizdotajām grāmatām. Muzeja bibliotēka house of the book publisher Jānis Rapa (1885-1941).ik gadus tiek papildināta ar senām mācību The building itself is more than a hundred years old.grāmatām un rokrakstu kolekcijām. Lasītavā The exhibition offers a wide range of materialsvar iepazīties ar vairāk kā 1000 grāmatām. about the publishing house valters un rapa,Vasaras sezonā notiek literārie sarīkojumi ar vaiņags, zemnieka domas and about booksrakstnieku, mākslinieku, tulkotāju, aktieru, printed in other publishing houses. Every yearmūziķu, redaktoru un izdevēju piedalīšanos. the museum library is supplemented with oldSarīkojumus papildina tematiskas izstādes. books and manuscript collections. The reading- Apmeklētājiem piedāvā svinēt Jāņus, room is available with more than 1,000 books.uzsliet telti sirmo koku paēnā, pārnakšņot klētiņā vai siena šķūnī, gatavot azaidu melnajā ķēķī (lauku virtuvē) vai arī During the summer season literary events are heldpie kamīna brīvā dabā. with the participation of writers, artists, translators, Muzejs Ķipi piedāvā rīkot kāzas. Kāzinieku rīcībā ir sena lauku sēta ar plašu pagalmu, melno ķēķi un manteļa actors, musicians, editors and publishers. The eventsskursteni, āra kamīnu, vāgūzi, romantisku klēts istabu jaunā pāra nakšņošanai. Muzeja saimnieces vadībā kāziniekiem are made even more attractive by offering variousir iespējas – melnajā ķēķī pagatavojot vienkāršu ēdienu, iestādīt kāzu dienas atmiņu koku. thematic exhibitions. The visitors can celebrate Jāņi - a Latvian festivalBibliofilo muziejus „Ķipi” held in the Summer Solstice (Midsummer) They can set up a tent in the shadow of the grey trees, spend a night Muziejus visuomenei atvėrė duris 1990 metais. Įrengtas sename Žiemgalos kaimo kieme- knygų leidėjo in a granary or hay barn, cook a meal in the melnais Jono Rapos /Jāņa Rapas/ (1885 -1941) gimtuosiuose namuose. Pastato amžius siekia jau antrą šimtmetį. ķēķis (black kitchen) or on a fireplace in the open air. Ekspozicijoje yra daug medžiagos apie leidyklas valters un rapa, vaiņags, zemnieka domas ir kitų leidyklų leistas The museum Ķipi offers premises for weddingknygas. Muziejaus biblioteką kiekvienais metais papildome senais vadovėliais ir rankraščių kolekcijomis. Skaitykloje celebrations, wedding-guests may enjoy the receptiongalima susipažinti su daugiau kaip 1000 knygų. Vasarą vyksta literatūriniai renginiai su rašytojais, menininkais, at an old farmstead with a large yard, a black kitchenvertėjais, aktoriais, muzikais, redaktoriais ir leidėjais. Renginius papildo teminės parodos. (melnais ķēķis) and a mantel chimney, an outdoor Lankytojams siūlo švęsti Jonines, pastatyti palapines senų medžių pavėsyje, pernakvoti svirnoje arba šieno fireplace, an outbuilding (vāgūzi), and a romanticdaržinėje, ruošti valgį kaimo virtuvėje („Melnajā ķēķī”) arba prie židinio po atviru dangumi. granary where a newly married couple can spend Muziejus Ķipi siūlo kelti vestuves. Vestuvininkų žinioje yra senas kaimo kiemas, virtuvė su senu židiniu their first night. The hostess of the museum assists the(manteļkamīns- židinys su atvira liepsna valgio gaminimui kur dūmai yra išvesti iš patalpos pro atvirą kaminą), židinys wedding guests while they make a simple meal in thepo atviru dangumi, ratinė, romantinis klėties kambarys, kur suteikiama galimybė pernakvoti jauniesiems. Muziejaus black kitchen. A newly married couple can also plant ašeimininkei vadovaujant, vestuvininkams suteikiama galimybė- virtuvėje Melnajā ķēķī pagaminti paprastą valgį ir tree in memory for this unforgettable day.pasodinti medį vestuvių dienai prisiminti. “Ķipi”, Tērvete, Tērvetes nov. , LV-3730, Latvija; +371 29351141; tervetetic@inbox.lv
 13. 13. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sSIA “Aunalāči” Uzņēmums dibināts 2006. gadā un darbojas sabiedriskās ēdināšanasun mazumtirdzniecības jomā. Patlaban strādā deviņi darbinieki. SIA aunalāči pārziņā ir kafejnīca Mammadaba, kafejnīca sprīdīšiun veikals sprīdīši. Kafejnīca Mammadaba atrodas Tērvetes dabas parkainformācijas centrā. Apmeklētājiem tiek piedāvātas gardas maltītes,izmantojot tikai Latvijā audzētus produktus. Veikals sprīdīši iekārtotsTērvetes vēsturiskajā centrā. Līdzās pārtikas un rūpniecības precēm variegādāties pašu gatavotus kulinārijas un konditorijas izstrādājumus.Kafejnīca sprīdīši atrodas līdzās burbuļojošai Tērvetes upītei– rakstnieces Annas Brigaderes muzeja sprīdīši telpās. Viesiemtiek piedāvāti siltie ēdieni, uzkodas, atspirdzinošie dzērieni unalkohols. Mājīgajā svinību zālē iespējams rīkot dzimšanas dienassvinības un atpūtas pasākumus, līdz ar jauku apkalpošanu varpasūtīt svētku cienastu. Nodrošinātas arī nakšņošanas iespējas.Nākotnē uzņēmums centīsies panākt plašāku tirdzniecības apjomu,ražojumu kvalitāti un izstrādājumu daudzveidību, neaizmirstot krāšņāsTērvetes zemgaļu tradīcijas. The company was established in 2006. It provides cateringand retail services. The company employs nine workers. aunalāči Ltd. is in charge of a café Mammadaba, a cafésprīdīši and a shop sprīdīši. The café Mammadaba is located inthe information centre of the Tērvete Nature Park. Visitors canenjoy delicious meals prepared from the products grown in Latvia. Įmonė įkurta 2006 metais ir dirba visuomenės maitinimo ir mažmeninėsThe shop sprīdīši is located in the historical centre of Tērvete. Apart prekybos srityje. Šiuo metu dirba devyni darbuotojai. SIA aunalāči žinioje yra kavinėfrom foodstuffs and manufactured goods you can also buy locally Mammadaba, kavinė sprīdīši ir parduotuvė sprīdīši. Kavinė Mammadaba yra Tervėtėsbaked confectionary and ready-to-serve food there. The Memorial gamtos parko informacijos centre. Lankytojams siūlomi skanūs valgiai, naudojant tikMuseum sprīdīši of the writer Anna Brigadere houses a café Sprīdīši, Latvijoje augintus produktus. Parduotuvė sprīdīši įrengta Tervėtės istoriniame centre. Gretawhich is located in the picturesque Tērvete Nature Park near the maisto ir pramonių prekių galima įsigyti pačių ruoštus kulinarijos ir konditerijos gaminius.Tērvete River. The café offers hot meals, snacks and beverages. You Kavinė sprīdīši yra greta čiurlenančio Tervėtės upelio – rašytojos Anos Brigadėrės (Annacan also organise birthday parties and other events in the cosy hall. Brigadere) muziejaus sprīdīši patalpose. Svečiams siūlomi šiltieji patiekalai, užkandis,We offer good service and holiday refreshments, as well as lodging. gaivinantys gėrimai ir alkoholis. Jaukioje iškilmių salėje galima rengti gimtadienių iškilmes In future the company will try to increase its trading volume, improve the ir poilsio renginius, kartu su maloniu aptarnavimu galima užsisakyti šventinių vaišių. Taip patquality and range of products while respecting the values and sumptuous užtikrintos nakvojimo galimybės. Ateityje įmonė stengsis pasiekti platesnę prekybos apimtį,traditions of the Tērvete Semigallians. gaminių kokybę ir produktų įvairovę, nepamirštant puikias Tervėtės žiemgalių tradicijas.“Sprīdīši”, Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija;+371 29640062; kafejnīca@spridisi.lv; www.spridisi.lv
 14. 14. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sLauku māja“Amatnieki” Lauku māja amatnieki atrodas Kroņaucē 13 km attālumā no Dobeles un 7 kmno Tērvetes, līdzās autoceļam Jelgava – Auce. Tūristiem nodrošinām labiekārtotasistabas, kas piemērotas atpūtai ģimenēm un viesiem (līdz 15 cilvēkiem).Piedāvājam skaistu un latvisku dārza apskati, pirts pakalpojumus un atpūtu ainavudārzā vai arī lauku klusumā. Viesus cienājam ar sezonas ogām un augļiem, bet ar īpašosmiltsērkšķu produkciju – no vasaras līdz vēlam rudenim.Country Houses “Amatnieki” Country House amatnieki is located in Kroņauce 13 km from Dobele and7 km from Tērvete, near the road Jelgava - Auce. The tourists are providedwith comfortable rooms suitable for families and guests (up to 15 beds).Visitors can walk around a beautiful garden designed in a Latvian style, have a restin a landscape garden or in the silence of the countryside, or try a relaxing sauna.Guests are treated to seasonal berries, fruits and special sea buckthorn production fromsummer to late autumn.Sodyba “Amatnieki” Sodyba amatnieki įsikūrusi Kronauceje 13 km atstumu nuo Duobelės ir 7 km atstumu nuo Tervetės (šalia kelio Jelgava-Aucė). Turistams,šeimoms, svečiams siūlome patogius kambarius poilsiui (iki 15 žmonių).Siūlome apžiūrėti gražų, latvišką sodą, pasinaudoti pirčių paslaugomis, pasigrožėtikraštovaizdžiu kaimo tyloje. Svečius sezono metu vaišiname prinokusiomis uogomis irvaisiais. Ypač siūlome šaltalankių produkciją nuo vasaros iki vėlyvo rudens. “Amatnieki”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63768585; +371 29276982; amatnieki2@inbox.lv
 15. 15. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sZemniekusaimniecība“Dzintarlāči” Saimniecība nodarbojas ar smiltsērkšķu audzēšanu un ogu pārstrādi sulā.No aprīļa beigām līdz jūnija sākumam var priecāties par bagātās tulpju kolekcijaskošajām krāsām, kurā ir ap 200 tulpju šķirnes. Tulpju sīpolus interesenti variegādāties. Augusta beigās sākas smiltsērkšķu ogu novākšanas laiks, kurasiespējams nogaršot vai arī ievākt. Viesu rīcībā atpūtai un nakšņošanai irjaunuzceltā guļbaļķu ēka ar jaukām telpām un kamīnu.Farm “Dzintarlāči” The farm grows sea buckthorns and produces sea buckthorn juice.From late April to early June visitors can enjoy abundant colors of tulip collections,including about 200 varieties of tulips. You can buy tulip bulbs on the farm, aswell. Sea buckthorn berries are harvested at the end of August, so they can betasted or picked. Then guests can have a rest and stay in a newly-built log housewith lovely rooms and a fireplace. Meals are also served.Ūkis “Dzintarlāči” Ūkio paskirtis – šaltalankių uogų auginimas ir jų perdirbimas į sultis. Nuobalandžio pabaigos iki birželio pradžios galima mėgautis ryškių spalvų tulpiųkolekcija. Joje yra apie 200 rūšių tulpių. Patinkančius tulpių svogūnėlius lankytojaigali įsigyti. Rugpjūčio pabaigoje prasideda šaltalankių uogų derliaus nuėmimas.Tuo metu uogas galima paragauti arba rinkti. Svečius apgyvendiname ir pailsėtisiūlome naujai pastatytame rąstiniame pastate su maloniais kambariais iržidiniu. Svečius taip pat aprūpiname maitinimu.“Dzintarlāči”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29489048
 16. 16. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sViesu māja “Laima” Viesu nams laima atrodas skaistajā un vēsturiski teiksmainajā vietāTērvetē, kura ir viena no tūristu iecienītākajām vietām Latvijā - gleznaināsdabas, bagātās kultūrvēstures un senatnes pieminekļu dēļ. Viesu namslaima ir lieliska atpūtas vieta Tērvetes dabas parka zonā gan savaatvaļinājuma laikā, gan arī vienkārši garām braucot. Automašīnu varēsietnovietot slēgtā teritorijā. Aktīvās atpūtas cienītājiem izīrējam velosipēdus.Mūsu personālam ir liela pieredze dažādu svētku galdu klāšanā.Piedāvājam komfortablas un mājīgas naktsmītnes. Jūsu rīcībā būs 2 vai 3-vietīgas istabas ar visām ērtībām (TV, WC, duša). Vakaru varēsiet pavadītromantiskā noskaņā viesu nama kafejnīcā vai uzspēlēt kādu biljardapartiju. No rīta saimniece Jūs sagaidīs ar garšīgām brokastīm, lai Jūs spētusmelties spēku tālākam braucienam. Gatavojam pusdienas un vakariņasekskursantu grupām (iepriekš piesakoties līdz 50 personām).Guest House “Laima” Guest House laima is located in a beautiful and historic placecalled Tērvete, which is one of the most popular tourist sites in Latvia.Its picturesque nature, rich culture and history, and ancient monuments Svečių namai “Laima”make it a really special place. The guest house laima is a perfect restingplace located in the area of the Tērvete Nature Park. Visitors are welcometo spend their holiday here or just stop for a short while when passing by. Svečių namai laima yra gražioje ir istoriškai pasakiškoje vietoje kaip Tervėtė, kuri viena išYour car can be safely placed in the territory of the guest house. Those who turistų mėgstamiausių vietų Latvijoje – dėl vaizdingos gamtos, turtingos kultūrinės istorijosenjoy leisure activities are offered a bicycle rent. Our staff has extensive ir senovės paminklų. Svečių namai laima - puiki poilsio vieta praleisti atostogas ar pasigrožėtiexperience in laying tables for different occasions. We offer comfortable pravažiuojant. Svečių namai įsikūrę Tervėtės gamtos parko zonoje. Automašiną galėsite pastatytiand cozy accommodation. You can choose to stay in double or triple rooms uždaroje teritorijoje. Aktyvaus poilsio mėgėjams išnuomojame dviračius. Mūsų personalas turiwith all amenities (TV, WC, and shower). In the evenings visitors can sip didelę patirtį įvairių šventinių stalų serviravimui. Siūlome puikius ir malonius nakvynės bustus.a cup of coffee in romantic atmosphere in the guest house cafe or play Jūsų žinioje bus 2 ar 3 vietų kambariai su visais patogumais (TV, WC, dušas). Vakarą galėsitebilliards. In the morning the hostess will offer you delicious breakfast so leisti romantiškai nusiteikę svečių namo kavinėje arba sulošti įsimintiną biliardo partiją.that you have enough energy for a further journey. We also prepare lunch Ryte, šeimininkė Jūsų lauks su skaniais pusryčiais, kad Jūs turėtumėte semtu jėgų tolesneiand dinner for holidaymakers (booking shall be made in advance; we can kelionei. Ruošiame pietus ir vakarienes ekskursantų grupėms (prašome užsisakyti iš anksto ikiserve up to 50 people). 50 asmenims). “Laimas”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29495041; www.laima.viss.lv
 17. 17. T ū r i s M s / To u r i s M / T u r i z M a sEdgaraZihmaņaVīnogu dārzs Edgara Zihmaņa vīnogu dārzs ir viena no lielākajām vīnogu audzētavāmLatvijā. Kolekcijā ir vairāk kā 50 vīnogu šķirnes. Jūs būsiet pārsteigti, cikkvalitatīvas, skaistas, lielas un garšīgas vīnogas iespējams izaudzēt Latvijā!Dārza saimnieks Edgars Zihmanis apmeklētājus iepazīstina ar siltumnīcām,konsultē par vīnogu audzēšanu un kopšanu, piedāvā nogaršot un iegādātiesvīnogas, kā arī augstvērtīgus stādus. Vīnogu degustācija notiek no augusta viduslīdz oktobrim.Vineyard of Edgars Zihmanis vīnogu dārzs of Edgars Zihmanis is one of the largest grape growingfarms in Latvia. The collection contains more than 50 varieties of grapes.You will really be surprised at the high quality, appearance, size and flavourof the grapes grown in Latvia. Edgars Zihmanis, the owner of the vineyard,shows the visitors round his greenhouses, gives advice on grape growing andcultivation, offers to taste and buy the grapes and high quality seedlings.The grapes can be tasted from the middle of August till October.Edgara Zihmaņa Vynuogių sodas Edgara Zihmaņa vynuogių sodas - vienas iš didžiausių vynuogynų Latvijoje.Kolekcijoje yra daugiau kaip 50 vynuogių rūšių. Jūs būsite nustebinti,kokių gražių, didelių ir skanių vynuogių galima užauginti Latvijoje!Sodo šeimininkas Edgars Zihmanis lankytojams aprodo šiltnamius,konsultuoja apie vynuogių auginimą ir priežiūrą, siūlo paragautiauginamas vynuoges ir nusipirkti aukštos kokybės vynuogių sodinukus.Vynuogių degustacija vyksta nuo rugpjūčio vidurio iki spalio mėn.“Siltumnīcas”, Kroņauce, Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 28609399; info@vinogudarzs.lv; www.vinogudarzs.lv
 18. 18. pa k a l p o J u M i / s e r v i C e s / pa s l au G o sSIA “Agrotirdzniecībaskompānija” Uzņēmums dibināts 1996. gadā un darbojas graudu nozarē. Specializācija –rapša un graudu iepirkšana. Papildus darbojas lauksaimniecības produkcijas importa- eksporta jomā, piedāvājot labāko iepirkuma cenu rapšu un graudu audzētājiem.Sadarbības partneri ir gan ražotāji, gan tirdzniecības uzņēmumi Latvijā, Lietuvā,Igaunijā un citās valstīs, orientējoties uz ilgtermiņa sadarbību, piedāvājot iepirktun pārdot rapsi, graudus (kviešus, miežus, tritikāli, rudzus, auzas), ķimenes, zirņusun dārzeņus. Pakalpojumu veidi: • produkcijas iepirkšana lauku saimniecībās; • transporta pakalpojumi; • graudu pirmapstrāde un glabāšana noliktavā; • ilgtermiņa sadarbības līgumu slēgšana; • informācijas apkopošana un sniegšana par tendencēm graudu tirgū pasaulē. Esam atvērti sadarbībai ar individuālu pieeju katram klientam! The company was established in 1996. Its business activity is cereal industry. Specialization – purchase of rape and grain. Furthermorethe company is engaged in the area of the agricultural product import and Įmonė įkurta 1996 metais, kuri dirba grūdų srityje. Veiklos kryptis: rapsųexport, offering the best purchase price for rapeseed and grain growers. ir grūdų supirkimas. Papildomai dirba žemės ūkio produkcijos importo -Cooperation partners are both producers and trading enterprises in Latvia, Lithuania, eksporto srityje, pasiūlant geresnę supirkimo kainą rapsų ir grūdų augintojams.Estonia and other countries. The company focuses on a long-term cooperation, Bendradarbiavimo partneriai ne tik gamintojai, bet ir prekybinės įmonės Latvijojeoffering to buy and sell rape, cereals (wheat, barley, triticale, rye, oat), cumin, peas Lietuvoje, Estijoje ir kitose šalyse. Daug dėmesio skiria ilgalaikiam bendradarbiavimui,and vegetables. siūlant supirkti ir parduoti rapsas, grūdus (kviečius, miežius, kvietrugius, rugius, Types of services: avižas), žirnius ir daržoves. • purchase of farm production; Paslaugų rūšys: • transport services; • Produkcijos supirkimas žemės ūkiuose; • grain pre-processing and storage in a warehouse; • Transporto paslaugos; • conclusion of long-term cooperation agreements; • Grūdų pirminis apdirbimas ir laikymas sandėlyje; • collection and provision of information on the trends of grain market • Ilgalaikio bendradarbiavimo sutarčių sudarymas; in the world. • Informacijos apie grūdų rinką tendencijų perteikimas pasauliui. We are open for cooperation with an individual approach to each client! Esame atviri bendradarbiavimui su individualiu požiūriu į kiekvieną klientą!“Āres” -2, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3007, Latvija; +371 63081234; info@atk.lv; www.atk.lv
 19. 19. pa k a l p o J u M i / s e r v i C e s / pa s l au G o sSIA “Rehabilitācijas centrsTērvete” Tērvetes sanatorija atrodas Tērvetes dabas parka teritorijā Ēka ir Tērvete Rehabilitation Centre is located within the territory of the Tērvete Naturevalsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā celta 1932. gadā kā Sarkanā Krusta Park. Its building is an architectural monument of national importance. It was built insanatorija ar 250 pacientu vietām. Sanatorijas galvenie darbības virzieni - 1932 as the Red Cross Sanatorium intended for 250 patients. The rehabilitation centremedicīniskā rehabilitācija pacientiem ar elpošanas orgānu saslimšanām, provides the following services - medical rehabilitation for patients with pulmonarypacientiem ar kustību - balsta aparāta traucējumiem, kā arī sociālā and neurology diseases, and for patients with musculoskeletal disorders, as wellrehabilitācija. Centra atrašanās vieta veicina pacientu atveseļošanos, dod as social rehabilitation. The location of the centre contributes to patients` recovery,iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku: doties pastaigā Pasaku mežā, uzkāpt making it also possible for them to spend their free time meaningfully. Some ofTērvetes pilskalnā, apmeklēt netālu esošos muzejus vai doties izjādēs un the options include going for a walk in the Fairy Tale Forest, climbing the Tērveteizbraukumos ar zirgiem, vai sēņot un ogot silā. Makšķernieki var iznomāt laivu Castle Mound, visiting the nearby museums or going horseback riding or in a horse-un izmēģināt laimi Gulbju ezerā. Aktīvās atpūtas cienītāji var nodarboties drawn cart, or picking mushrooms and berries in a pine forest. Fishermen can rentar orientēšanās sportu. Ziemā Tērvete ir ideāla vieta distanču slēpošanai. a boat and try their luck in Swan Lake. Those who like leisure activities can enjoyPiedāvājam izmantot mūsu infrastruktūru sporta un atpūtas nometnēm, orienteering sport. In winter Tērvete is an ideal place for cross-country skiing.semināriem, banketiem, kāzām un citiem pasākumiem. We also provide our facilities for sports and recreation camps, seminars, banquets, weddings and other events.RC “Tērvete”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63726175; +371 27859888;rctervete@zemgale.lv; www.rctervete.lv
 20. 20. pa k a l p o J u M i / s e r v i C e s / pa s l au G o s Tervėtės gamtos parko teritorijoje yra Tervėtės sanatorija. Pastatas yra valstybinės reikšmės architektūros paminklas, pastatytas 1932 metais kaip Raudonojo Kryžiaus Sanatorija 250 pacientų. Sanatorijos pagrindinė darbo kryptis- pacientų medicininė reabilitacija, su plaučių ir kvėpavimo takų susirgimai, su neurologinėmis ligomis, su judėjimo - atramos aparato patologijomis ir socialine reabilitacija. Centre pacientai skatinami sveikam gyvenimui, suteikia galimybė turiningai praleisti laisvalaikį: eiti pasivaikščioti pasakų mišku, užkopti į Tervėtės piliakalnį, apsilankyti netoli esančiuose muziejuose, pajodinėti ar pasivažinėti arkliais, grybauti ir uogauti šile. Žvejai gali išsinuomoti valtį ir išbandyti laimę Gulbių ežere. Aktyvaus poilsio mėgėjai gali užsiimti orientaciniu sportu. Žiemą Tervėtė yra ideali vieta distanciniams slidinėjimams. Siūlome pasinaudoti mūsų infrastruktūrų sporto ir poilsio stovyklomis, sanatorijomis, banketais, vestuvėmis ir kitais renginiais.
 21. 21. pa k a l p o J u M i / s e r v i C e s / pa s l au G o sSIA “Sigus B” Firma SIA sigus B dibināta 1995. gadā un 15 gadu laikā pierādījusi kā Company „sigusB” Ltd. was established in 1995. During these 15 years of its existenceprofesionālu un uzticamu partneri Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija), the company has proved itself to be a professional and reliable partner in the Baltic StatesEiropā (Polija, Čehija, Vācija, Beļģija, Nīderlande) un NVS valstīs (Krievija, - Latvia, Lithuania, Estonia, in Europe - Poland, Czech Republic, Germany, Belgium, theBaltkrievija, Ukraina). Firmas pamatvērtības – profesionāls personāls, Netherlands) and in CIS countries -Russia, Belarus and Ukraine. The core values of thestabili sadarbības partneri, operativitāte un mūsdienīgi saziņas company are the following- professional staff, reliable cooperation partners,līdzekļi. efficient and modern means of communication. Įmonė SIA sigus B įkurta 1995 metais. Per 15 metų įrodė profesionalią ir patikimą partnerystę Baltijos šalyse (Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje), Europoje (Lenkijoje,Čekijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje ) ir NVS šalyse (Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje). Įmonės pagrindinės vertybės –profesionalus personalas, stabilūsbendradarbiavimo partneriai, operatyvumas ir šiuolaikiškos žiniasklaidos priemonės.“Upītes”, Zelmeņi, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63726223; sigus@sigusb.lvwww.sigusb.lv
 22. 22. pa k a l p o J u M i / s e r v i C e s / pa s l au G o sSIA “Idea Venit” Uzņēmums dibināts 2010. gadā. Darbības virziens – medicīnas tūrisms. Piedāvājums: • lauku tūrisms (veselības pirts ar mājās gatavotām ziedēm); • chondron terapija (reģeneratīvā šūnu terapija); • vingrošanas nodarbības (pašatveseļošanās sistēma cigun); • semināru rīkošana (cigun sistēmas apgūšanai). Firma SIA idea venit sadarbībā ar Polijas speciālistiem izmanto modernasbioinženērijas metodes pacientu ārstēšanai ar kaulu un locītavu bojājumiem.Sadarbībā ar Latvijas ķirurgiem firma piedāvā medicīnisko reģenerācijassistēmu, kas saistīta ar šūnu terapiju. Lauku sēta pļavenieki spēj nodrošinātpacientiem rehabilitāciju ar pilnvērtīgu atpūtu un pastaigām skaistās dabastakās un paskatīties uz mazās Anneles pasauli, kas atklāta rakstnieces A.Brigaderes triloģijā dievs.daba.darbs. Bet dienas gaitas noslēgt ārstnieciskajāpirtī. The company was established in 2010. Įmonė įkurta 2010 metais. Business activity - medical tourism. Veiklos kryptis – medicininis turizmas. Offer: Pasiūlymai: • rural tourism (healthy saunas with homemade ointments); • Kaimo turizmas (sveikatos pirtis su naminiais tepalais); • chondron therapy (regenerative cell therapy); • chondron terapija (regeneratyvi ląstelių terapija); • gymnastics (self-recovery system cigun); • gimnastikos užsiėmimai; • seminars (to learn cigun) • seminarų rengimas (cigun sistemos įsisavinimui). idea venit Ltd. in cooperation with the Polish specialists use modern Įmonė SIA idea venit bendradarbiauja su Lenkijos specialistais. Ji naudojabioengineering methods to treat patients with bone and joint impairments. modernią bioinžinerijos technologiją pacientų gydymui, sergančių kaulų ir sąnariųIn cooperation with the Latvian surgeons the company offers regenerative ligomis. Bendradarbiaudama su Latvijos chirurgais įmonė siūlo medicininęmedical system, which involves cell therapy. Farmstead pļavenieki can provide reabilitaciją, kurioje taikoma ląstelių terapiją. Sodyboje pļavenieki pacientamsrehabilitation of patients including a good rest and a walk along the beautiful siūloma reabilitacija su pilnaverčiu poilsiu ir pasivaikščiojimu gražiais gamtosnature paths, enjoying the world of Little Annele depicted in sculptures and takais. Sodyba siejama su latvių rašytojos Annos Brigaderės vardu, kuri gražiausiasstatutes created in the trilogy God.nature.Work. by the writer A. Brigadere. savo vaikystės akimirkas įamžino prisiminimų trilogijoje „dievas, gamta, darbas”. Finally you can enjoy bathing in a healthy sauna. Dienos pabaigoje siūloma gydomoji pirtis. “Pļavenieki”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29269794 sandra_zusevica@inbox.lv; dravica77@gmail.com; www.ideavenit.lv
 23. 23. ražošana / produCTion / GaMyBaSIA “Būve eko” SIA Būve eko dibināta 2006. gadā. Uzņēmumā nodarbināti četri darbinieki. Galvenie darbības virzieni: • galdniecības un būvniecības pakalpojumu sniegšana Latvijā; • vides apsaimniekošana – cieto sadzīves atkritumu savākšana Tērvetes novadā. Uzņēmums nodarbojas ar masīvkoka mēbeļu, logu un durvju izgatavošanu unekskluzīvu guļbūvju ražošanu. Attīstības potenciālu uzņēmums saskata galdniecībasnozarē, paplašinot ražošanu un izstrādājot jaunus produktus, vides apsaimniekošanā– izbūvēt šķiroto atkritumu laukumu, lai Tērvetes novada iedzīvotājiem būtu iespēja nodotauto riepas, plastmasas un stiklu izstrādājumus, kā arī būvgružus. The company Būve eko Ltd. was established in 2006. The company employs fourworkers. Main business activities: • provision of carpentry and construction services in Latvia; • environmental management – collection of solid household waste in Tērvete County. The company produces solid wood furniture, windows and doors, and alsomanufactures exclusive log buildings. The company sees the potential for growth incarpentry and joinery, by increasing production capacity and developing new products. Asa part of the environmental management activities it is foreseen to build a site for sortedwaste, so that the inhabitants of Tērvete County could dispose of car tyres, plastic and glassproducts, as well as construction waste. SIA Būve eko įkurta 2006. metais. Įmonėje aprūpinti darbu keturi darbininkai. Pagrindinės darbo kryptys: • Stalystės ir statybų paslaugų tęsimas Latvijoje; • Aplynkos tvarkymas – kietų buitinių šiukšlių surinkimas Tervetės šalyje. Įmonė užsiima medžio masyvo baldų, langų, ir durų gamyba ir išskirtinių rąstiniųpastatų gamyba. Įmonė išvystimo potencialą mato stalininkystės srityje, prapletantgamybą ir padarant nujus produktus. Aplinkos tvarkyme atlikta rūšiuotų šiukšlių aikštėsstatybą, kad Tervetės krašto gyventojams būtų galimybė atiduoti automobilių padangas,plastmases ir stiklo gamynius, taip pat ir statybines atliekas.„Zīles”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29703473; bveeko@inbox.lv
 24. 24. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sLKS “Dāmnieki” LKS dāmnieki dibināta 1994. gadā. Saimniecība apsaimnieko vairāk kā1000 ha aramzemes Tērvetes, Penkules, Bukaišu, Auru, Ukru un Zaļeniekupagastā. 1/5 daļa ir īpašuma zemes, pārējā nomas zeme. Strādājošo skaits– 18. Darbības virzieni: • graudu un citus neklasificēto lauksaimniecības kultūru audzēšana; • lauksaimniecības pakalpojumi; • graudu, sēklu un lopbarības vairumtirdzniecība. Produkciju realizē Latvijā. Tehnisko bāzi veido – mehāniskās darbnīcas, materiālu noliktava,degvielas bāze, graudu kaltes ar noliktavām, kokapstrādes darbnīca un tehnika(automašīnas, traktori, lauksaimniecības mašīnas un kombaini). 2010.gadāuzbūvēta jauna kalte, iegādāti moderni svari un iekārtas graudu kvalitātesnoteikšanai. Nākotnē plāno palielināt lauksaimniecības produkcijas ražošanu,pārstrādi un realizāciju, lauksaimniecības pakalpojumu apjomu un kvalitāti,modernizēt un paplašināt ražošanas bāzi. LKS dāmnieki was founded in 1994. The farm manages more than 1,000 haof arable land in Tērvete, Penkule, Bukaiši, Auri, Ukri and Zaļenieki parishes. Onefifth of the land is owned by the company, the company leases the rest of the land. LKS dāmnieki įkurta 1994 metais, ūkininkaujant daugiau kaip 1000 hektarų ariamosNumber of employees - 18. žemės, Tervėtės, Penkulės, Bukaisų, Aurų, Ukrų, Zalieniekų kaimuose. 1/5 dalis yra Business activities: nuosavos žemės, kita žemė nuomojama. Įmonėje dirba 18 darbuotojų. • grain and other non-classified agricultural crop breeding; Darbo kryptys: • agricultural services; • Grūdų ir kitų neklasifikuotų žemės ūkio kultūrų auginimas. • wholesale of grain, seeds and animal forage. • Žemės ūkio paslaugos. Products are sold in Latvia. • Grūdų, sėklų ir gyvulių pašarų didmeninė prekyba. A technical basis consists of a mechanical workshop, a warehouse for Produkciją realizuoja Latvijoje.storing materials, a fuel depots, grain dryers with warehouses, woodworking Techninis pagrindas-mechaninės dirbtuvės, kuro bazė, grūdų džiovyklos ir sandėliai,workshop and machinery (cars, tractors, agricultural machinery and harvesters). medienos apdirbimo dirbtuvės ir technika (automobiliai, traktoriai, žemės ūkio mašinosIn 2010, a new grain dryer was built, modern grain scales and equipment for ir kombainai). 2010 metais pastatyta nauja džiovykla, įsigytos modernios svarstyklės irdetermining grain quality were purchased. In future the company plans to grūdų kokybės nustatymo įrangos. Ateityje planuojama padidinti žemės ūkio produkcijosincrease production, processing and marketing of agricultural products, the gamybą, perdirbimą ir realizavimą, žemės ūkio paslaugų apimtį ir kokybę, modernizuoti iramount and quality of services, and to modernize and expand the production plėsti gamybos bazę.base. “Dāmnieki”, Zelmeņi , Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63726031, +371 63726089, damnieki@apollo.lv
 25. 25. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sAS “Agrofirma Tērvete” Uzņēmums kā lauksaimniecības artelis dibināts 1947. gadā, apsaimniekojot 100 ha zemes. 1992. gadā pārveidoja par paju sabiedrību agrofirma Tērvete, bet 1998. gadā – par akciju sabiedrību. Uzņēmums apsaimnieko ap 3000 ha zemes, no tām 2/3 ir uzņēmuma īpašums, pārējo zemi nomā no īpašniekiem. Agrofirmā strādā 230 darbinieku. Darbības galvenie virzieni: • augkopība; • piensaimniecība; • zirgkopība; • alus darīšana; • pārtikas mazumtirdzniecība. Augkopības speciālisti audzē kviešus un alus miežus. Alus miežus pārstrādā un izmanto alusdarītavā iesala un alus ražošanai. Agrofirma nodrošina arī lopkopības un zirgkopības nozari ar nepieciešamo barību. Augkopībā izmanto modernu lauksaimniecības tehniku (firmas John deere un Claas kombainus un traktorus). Agrofirma ir viena no lielākajām piena ražotajām Latvijā. Ganāmpulks (700 govis) izveidots no augstražīgākajām uzņēmuma Holšteinas melnraibās šķirnes govīm. Piena pārstrādes uzņēmumiem gadā piegādā līdz 6000 t piena. Zirgaudzētava dibināta 1964. gadā. Tā specializējusies sporta zirgu audzēšanā divos virzienos – šķēršļu pārvarēšanai (konkūrs) un iejādei. Patlaban audzētavā ir 100 zirgi. Kā vaislas materiālu izmanto Holšteinas, Hanoveras un oldenburgas šķirnes ērzeļus. Uzņēmumam piederošie zirgi, kā arī pārdotie zirgi palīdzējuši jātniekiem gūt uzvaras starptautiskās sacensībās, piedalīties Eiropas čempionātos un uzvarēt Pasaules kausa izcīņas atsevišķos posmos. Agrofirma piedāvā izjādes ar zirgiem, kā arī iepazīšanos ar mūsdienīgas zirgaudzētavas darbu. Alusdarītava darbu uzsāka 1971. gadā. Kaut arī darītava ir neliela, tās alus šķirnes ir populāras Latvijā. Alus unikalitāte – to ražo tikai no Tērvetes pakalnos izaudzētajiem un pašu iekultajiem miežiem. Darītavā ražo trīs gaišā alus šķirnes, kurām piešķirts valsts atdzīts kvalitātes zīmols - „Kvalitatīvs produkts. Latvija”. Zīmols apliecina spēju izsekot izejvielu izcelsmei un tās izcilai kvalitātei. Latvijas tirgū Tērvetes alus aizņem 3%. Alus guvis plašu atzinību un īpašu vietu alus lietpratēju un cienītāju vidū. Alusdarītava grupām piedāvā alus degustāciju jaunajā zālē, kā arī filmu par to, kāds ceļš noejams no miežu lauka līdz putojošam alus kausam – viss ražošanas process. Mazumtirdzniecība ietver ēdināšanas servisu, kulinārijas un konditorejas izstrādājumu ražošanu. Uzņēmuma veikalos Dobelē un Kroņaucē var iegādāties pārtikas produktus un uzņēmuma produkciju: alu, pienu, konditorejas un kulinārijas izstrādājumus, kā arī ieturēt garšīgas maltītes bārā Tērvetes alus, kafejnīcā Mārtiņroze (Dobele) un ēdnīcā saime (Kroņauce).“Tišas”, Kroņauce, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 63768530agrofirma@tervete.lv; www.tervete.lv
 26. 26. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i s The company was founded as an agricultural co-operative artel in 1947, Įmonė kaip žemės ūkio artelė įkurta 1947 metais, ūkininkaujant 100farming 100 ha of land. In 1992 the company changed its status to a joint hektarų žemės. 1992 metais reorganizuota į pajinę draugiją agrofirmastock company agrofirma Tērvete, but since 1998 it is a stock company. The Tērvete, o 1998 metais - į akcinę bendrovę. Įmonė ūkininkauja apie 3000 hacompany manages around 3,000 ha of land, two thirds of the land belongs to žemės, iš kurių 2/3 yra įmonės nuosavybė, kita žemė nuomojama iš žemėsthe company, the remaining land is leased from the owners. Agrofirma employs savininkų. Agrofirmoje dirba 230 darbuotojų.230 workers. Pagrindinės darbo kryptys: Main fields of activity: • Augalininkystė; • crop farming; • Pienininkystė; • dairy-farming; • Arklininkystė; • horse-breeding; • alaus darymas; • beer brewing; • maisto prekių mažmeninė prekyba. • retail sale of food. Augalininkystės specialistai augina kviečius ir alaus miežius. Alaus Crop specialists cultivate wheat as well as barley intended for production of miežius perdirba ir naudoja alaus salyklo darykloje alaus gamybai.beer. This barley is processed and used to produce malt and beer in the brewery. Taip pat įmonė apsirūpina gyvulininkystei ir arklininkystei reikalinguAgrofirma also supplies livestock and horse-breeding industry with the pašaru. Augalininkystei yra naudojama moderni žemės ūkio technikanecessary food. Modern farming techniques (like combine harvesters and (Įmonių John Deere ir Claas kombainai ir traktoriai). Įmonė yra vienatractors as John deere and Claas) are used in crop farming. Agrofirma is one iš didžiausių pieno gamintojų Latvijoje. Karvių banda sudaryta išof the largest milk producers. The herd consists of 700 highly productivity 700 įmonės pačių pieningiausių juodmargiu Holšteinų veislės karvių.Holstein Black and White breed cows. The company supplies milk processing Pieno perdirbimo įmonėms per metus pristatoma iki 6000 t pieno.establishments with up to 6,000 tons of milk. The stud-farm was founded in Žirgynas įkurtas 1964 metais. Jis specializavosi dviejose sportinių arklių1964. It specializes in sport horse breeding in two directions –show-jumping auginimo kryptyse- konkursuose (kliūčių įveikinėjime) ir jodinėjime.(overcoming obstacles) and dressage. Currently, the farm has 100 horses. Šiuo metu žirgyne yra 100 arklių. Veisliai renkamasi Holšteino, Hanoverio,Holstein, Hanover and oldenburg breed stallions are used as breeding material. oldenburgo veislės eržilai. Įmonei priklauso ir įsigyti arkliai padėjęThe horses owned by the company as well as the ones that have been sold have raiteliams iškovoti pergales tarptautinėse varžybose, dalyvauti Europoshelped their riders win awards in international competitions, participate in the čempionatuose ir laimėti pasaulio taurės turnyrą atskiruose etapuose.European Championships and win the World Cup in separate stages. Agrofirma agrofirma Tērvete siūlo jodinėjimą, taip pat susipažinti su darbu moderniameoffers horseback riding, as well as getting acquainted with the work carried out žirgyne.on a contemporary stud. Alaus darykla savo darbą pradėjo 1971 metais. Nors darykla nėra The brewery was opened in 1971. Although the brewery is small, the beer didelė, tačiau esančios alaus rūšys Latvijoje yra populiarios. Alausis popular all over Latvian. The uniqueness of the beer is that it is produced only unikalumas - tai gaminimas tik iš Tervėtėje išaugintų ir pačių prikultųfrom the barley cultivated and threshed in Tērvete hills. Three types of lager miežių. Darykloje gaminamos trys šviesaus alaus rūšys, kurioms suteiktasare produced in the brewery. They have been awarded a brand recognized on nacionalinis kokybės ženklas - “Kokybiškas produktas. Latvija”. Ženklasa national level called Quality Product of Latvia. The brand confirms its superb parodo sugebėjimą kontroliuoti žaliavų kilmę ir puikią kokybę. Latvijosquality and the ability to trace the origin. Tērvete beer occupies 3% of all Latvian turguose Tervėtės alus užima 3%. Alus pasiekęs pripažinimą ir ypatingąbeer market. The beer is widely recognized and has gained a special place vietą tarp alaus specialistų ir gerbėjų. Alaus darykla ekskursijų grupėmsamong beer experts and admirers. The brewery offers beer tasting for visitors in siūlo alaus degustavimą naujojoje salėje. Įmonė siūlo pamatyti visąthe new hall. They can also watch a movie showing the entire beer production gaminimo procesą - koks yra alaus kelias nuo miežių laukų iki putojančioprocess – from barley cultivation on the field to a frothy mug of beer. alaus bokalo. Retail includes catering, culinary and pastry production. You can buy Mažmeninė prekyba turi maitinimo paslaugas, kulinarijos ir konditerijosfoodstuff and company products, such as beer, milk, confectionery and culinary gaminių gaminimą. Įmonės parduotuvėse Duobeleje ir Kronaucėje galimaproducts in its shops in Dobele and Kroņauce. You are welcome to enjoy a nusipirkti maisto prekių ir įmonės produkcijos: alaus, pieno, konditerijos irdelicious meal in the bar Tērvetes alus, at the cafe Mārtiņroze (Dobele) and the kulinarijos gaminių, taip pat suteikiama galimybė skaniai pavalgyti barecanteen saime (Kroņauce). Tērvetes alus, kavinėje Mārtiņroze (Duobele) ir valgykloje saime (Kronauce).
 27. 27. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS “Strazdi” Saimniecība strazdi atrodas Tērvetes novada Tērvetes pagastā. 1992. gadā ar 20 ha zemes uzņēmumu reģistrēja kā zemnieku saimniecību. Patlaban kopējā zemes platība ir 1103 ha, no kuriem 300 ha ir īpašumā. Apstrādājamā zeme atrodas Zemgales līdzenumā. Izlīdzinātais reljefs, labā augsnes auglība, meliorācija un optimālais nokrišņu daudzums nodrošina veiksmīgu un ražīgu saimniekošanu. Stratēģisko un operatīvo vadību nodrošina strazdu īpašnieks Valters Bruss, nodarbinot septiņus darbiniekus. Saimniecība specializējusies augkopības produkcijas ražošanā. Galvenie ražošanas virzieni: • pārtikas kviešu un rapša audzēšana; • graudaugu sēklas materiāla ražošana. Par īpaši labiem sasniegumiem 1995. un 1999. gadā saimniecība apbalvota ar LR Zemkopības ministrijas balvu – prēmiju sējējs. Ražošanas modernizācijai izmantoti SAPARD un ELVGF fondu projekti. Uzņēmuma tālākā attīstība un konkurētspējas nodrošināšana vērsta uz ES un Latvijas lauksaimniecības sektoru, pilnveidojot un modernizējot ražošanu ar jaunas lauksaimniecības tehnikas palīdzību, lai nodrošinātu ekonomisku un augstas kvalitātes graudu un rapša audzēšanu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām. The farm strazdi is located in Tērvete County Tērvete parish. In 1992 the company Ūkis strazdi yra Tervėtės krašto Tervėtės valščiuose. 1992 metais įmonė, turinti was registered as a farm with 20 ha of land. Currently the total land area is 1103 ha, of 20 hektarų žemės, įregistravo kaip valstiečių ūkį. Šiuo metu žemės plotis yra 1103 which 300 ha are owned by the farm. Arable land lies in the plains of Zemgale. Due to the ha, iš kurių 300 ha yra nuosavos žemės. Apdirbama žemė yra Žiemgalės lygūmoje. even terrain, fertile soil, drainage and optimum rainfall it is possible to manage the farm Išlygintas reljefas, gerosios dirvos derlingumas, melioracija ir optimalus kritulių successfully and productively. Strategic and operational management is provided by the kiekis užtikrina sėkmingą ir našų ūkininkavimą. Strateginį ir operatyvinį vadovavimą farm owner Valters Bruss. The company employs seven workers. The farm specializes in užtikrina strazdu savininkas Valters Bruss, įdarbinus septynis darbuotojus. Ūkis crop production. specializavęs augalininkystes produkcijos gamyboje. The main production areas: Pagrindinės gamybos kryptys: • growing of wheat for human consumption and rape; • maistinių kviečių ir rapsų auginimas; • production of cereal seed. • grūdinių sėklų medžiagų gamyba. In 1995 and 1997, the Ministry of Agriculture awarded the farm with a prize Apie ypač gerus pasiekimus 1995 ir 1999 metais ūkis apdavanotas sējējs (Sower) for particularly good performance. The modernization of the production Latvijos Respublikos Valstiečių ūkio Ministerijos apdovanojimu – premija has been possible due to the implementation of SAPARD and EAGGF projects. sējējs. Gamybos modernizavimui naudoti SAPARD ir ELVGF fondų projektai. In order to be able to operate successfully on the EU and Latvian agricultural sector, Įmonės toliausias išsivystymas ir konkurencingumo apsirūpinimas atkreiptas į ES ir į the company works on its further development and competitiveness. The company Latvijos žemės ūkio sektorių, tobulinant ir modernizuojant gamybą su nauja žemės modernizes its production by introducing new agricultural machinery which ensures ūkio technikos pagalbą, kad užtikrintu ekonomišką aukštos kokybės grūdų ir rapsų economical production of high-quality grain and rapeseed that comply with the auginimą atitinkamai technologiškiems reikalavimams. technological requirements.“Kalna Kliņģeri”, Tērvetes pag., Tērvetes nov., LV-3730, Latvija; +371 29495660; valters.bruss@inbox.lv
 28. 28. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sSIA “Silāres” SIA silāres dibināta 1994. gadā. Darbības virzieni: • graudaugu un lauksaimniecības kultūru audzēšana; • gaļas ražošana un gaļas produktu pārstrāde; • gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība. Ražošanā nodarbināti 16 darbinieki. Saimniecība nodarbojas ar ziemaskviešu un ziemas rapša audzēšanu 650 ha platībā, ik gadus ievācot ap 2000tonnu kviešu graudu un 800 tonnu rapšu sēklas. Ražošanu nodrošina kvalificētidarbinieki, moderna tehnika, graudu kalte un noliktavas produkcijas uzglabāšanai.Ilgstošs sadarbības partneris ir LPKS latraps, kas nodrošina saimniecību ar auguaizsardzības līdzekļiem, minerālmēsliem, kā arī graudu un rapšu sēklu realizāciju.SIA silāres ražo kvalitatīvus gaļas izstrādājumus – dažādu veidu desas un kūpinājumus.Desu un kūpinājumu kvalitāti nodrošina izcili meistari, kā arī vienmēr svaigas Latvijāražotas izejvielas, neizmantojot sojas miltu piedevas. Produkcijas apjoms ir neliels,taču izstrādājumu labā kvalitāte ar izteiktajām garšas īpašībām ieguvusi atzinību plašāapkārtnē – gan Dobelē un Bauskā, gan Jūrmalā un Rīgā. silāres Ltd. was established in 1994. SIA silāres įkurta 1994 metais. Business activities: Darbo kryptys: • cultivation of crops and agricultural products; • Grūdinių ir žemės ūkio kultūrų auginimas; • meat production and processing of meat products; • Mėsos gamyba ir mėsos produktų perdirbimas; • wholesale of meat and meat products. • Mėsos ir mėsos produktų didmeninė prekyba. The company employs 16 people. The company grows winter wheat and winter Gamyboje dirba 16 darbininkų. Ūkis užsiima žieminių kviečių ir žieminių rapsųrape in the area of 650 ha. The annual yield is about 2,000 tons of wheat and 800 tones auginimu apie 650 ha plote. Kiekvienais metais nuimama apie 2000 t kvietinių gŗūdųof rapeseed. Production is carried out by employing a qualified staff, using modern ir 800 t rapsų sėklų. Gamybą aprūpina kvalifikuoti darbininkai, moderni technika,machinery, grain dryers and a warehouse for storing the products. LPKS latraps has grūdų džiovykla ir sandėliai produkcijos laikymui. Ilgalaikis bendradarbiavimobeen the company`s cooperation partner providing the company with plant protection partneris - LPKS latraps (Žemės ūkio paslaugų kooperatyvinė bendrovė), kuriproducts, fertilizers, and assisting in the sale of grain and rapeseed. silāres Ltd. produces aprūpina ūkį augalų priemonėmis, mineralinėmis trąšomis, taip pat grūdų ir rapsųhigh- quality meat products - different types of sausages and smoked meat products. sėklų realizavimu. SIA silāres gamina kokybiškus mėsos gaminius - įvairias dešrų rūšisThe quality of the sausages and smoked meat is ensured by employing highly skilled ir rūkytus gaminius. Dešrų ir rūkytų gaminių kokybę užtikrina nuostabūs meistrai.workers and experts, and using fresh raw materials produced in Latvia, without the use Latvijoje gaminiai gaminami tik iš šviežiausios žaliavos, nesinaudojant sojų miltais.of soybean meal supplements. The production is made in small amounts but its fine Produkcijos apimtys yra nedidelės, bet gaminių gera kokybė su ryškiomis skonioquality and excellent taste have been widely recognized among the customers from savybėmis, pasiekusi teigiamą įvertinimą visose apylinkėse - Duobelėje, Bauskoje,Dobele, Bauska, Jūrmala and Rīga. Jūrmaloje ir Rygoje. “Beķeri”, Augstkalne, Augstkalnes pag.,Tērvetes nov., LV-3709, Latvija; +371 63729497, +371 29491293; bekeri@inbox.lv
 29. 29. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS “Māliņi” Z/s Māliņi dibināta 1991. gadā. Apsaimniekojamā The farm Māliņi was established in 1991. The farm Z/s Māliņi įmonė įkurta 1991 metais. Dirbamos zemes platība – 520 ha. Uzņēmumā strādā trīs cultivates 520 ha of land. The company employs three žemės plotas – 520 ha. Imonėje dirba 3 darbuotojai. darbinieki. Saimniecība nodarbojas ar graudu, rapša workers. The company is engaged in grain, oilseed Įmonės paskitis – grūdų, rapsų ir aliejinių linų un eļļas linu audzēšanu. Linu audzēšana uzsākta rape and flax growing. Flax growing was started in auginimas. Linų auginimas pradėtas 2010 metais. 2010. gadā. Sadarbojas ar LPKS latraps, SIA iecavnieks, 2010. The company has established partnership with Bendradarbiauja su LPKS latraps, SIA iecavnieks, SIA elagro. Ir sava graudu kalte un graudu glabātuve. the LPKS latraps, iecavnieks Ltd. , and elagro Ltd. They SIA elagro. Įmonė turi savo grūdų džiovyklą ir grūdų Uzņēmums vēlas saglabāt esošos ražošanas apjomus have their own grain dryer and grain storage. The saugyklą. Įmonė siekia ir ateityje išlaikyti esamą un kvalitāti arī turpmāk. company wants to maintain both the existing amount gamybos apimtį ir kokybę. and quality of production in future.“Māliņi”, Bukaišu pag., Tērvetes nov., LV-3714, Latvija; +371 29155724; mikelsonsainars@inbox.lv
 30. 30. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS “Griķi” Zemnieku saimniecība dibināta 1998. gadā, The farm was established in 1998, and now Valstiečio ūkis įkurtas 1998 metais. Ūkyje valdomaapsaimnieko 380 ha zemes. Saimniecībā strādā the company employs three workers. The land area 380 ha žemės. Ūkyje dirba 3 darbuotojai. Valstiečiotrīs darbinieki. Zemnieku saimniecībā nodarbojas farmed by the company is 380 ha. The main economic ūkis užsiima žiemos kviečių (250 ha) ir žiemos rapsųar ziemas kviešu (250 ha) un ziemas rapša (130 ha) activities are the production of winter wheat, which (130 ha) sėklų auginimu. Ilgalaikis bendradarbiavimosēklu audzēšanu. Ilgstošs sadarbības partneris ir LPKS is grown in 250 ha and winter rapeseed, grown in partneris LPKS latraps, kuris aprūpina ūkį visais augalųlatraps, kas nodrošina saimniecību ar augu aizsardzības 130 hectares. LPKS latraps has been the company`s apsaugos preparatais, mineralinėmis trąšomis, taip patlīdzekļiem, minerālmēsliem, kā arī graudu un rapšu lasting cooperation partner providing the company rūpinasi grūdų ir rapsų sėklų realizavimu. Produkcijąsēklu realizāciju. Produkciju realizē Latvijā. with plant protection products and fertilizers. The realizuoja Latvijoje. products are marketed in Latvia. „Griķi”, Bukaišu pag., Tērvetes nov., LV-3714, Latvija; +371 26137337; sandis.pika@inbox.lv
 31. 31. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS„Orhidejas” Zemnieku saimniecība dibināta 1992. gadā. The farm was established in 1992, and now the Valstiečio ūkis įkurtas 1992 metais. ŪkyjeSaimniecība apsaimnieko vairāk kā 350 ha zemes. company employs two workers. The land farmed by the valdoma daugiau kaip 350 ha žemės. Ūkyje dirbaSaimniecībā strādā divi darbinieki. Uzņēmums company reaches more than 350 ha. The main areas of 2 darbuotojai. Įmonė užsiima grūdų ir rapsųnodarbojas ar graudu un rapša sēklu audzēšanu. its economic activity is the production of grain and sėklų auginimu. Produkciją realizuoja Latvijoje.Produkciju realizē Latvijā. Ilgstošs sadarbības partneris rapeseed. The products are marketed in Latvia. LPKS Ilgalaikis bendradarbiavimo partneris LPKS latraps,ir LPKS latraps, kas nodrošina saimniecību ar augu latraps has been the company`s lasting cooperation kuris aprūpina ūkį augalų apsaugos preparatais,aizsardzības līdzekļiem, minerālmēsliem, kā arī graudu partner providing the company with plant protection mineralinėmis trąšomis, taip pat rūpinasi grūdų irun rapšu sēklu realizāciju. products and fertilizers, as well as assisting in the sale rapsų sėklų realizavimu. of grain and rapeseed.„Orhidejas”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709, Latvija; +371 29419593; orhidejas@navigator.lv
 32. 32. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS „Mežābeles” Zemnieku saimniecība dibināta 1992. gadā. The farm was established in 1992, and now the Valstiečio ūkis įkurtas 1992 metais. ŪkyjeSaimniecība apsaimnieko vairāk kā 300 ha zemes. company employs two workers. The land farmed by valdoma daugiau kaip 300 ha žemės. Ūkyje dirbaSaimniecībā strādā divi darbinieki. Uzņēmums the company reaches more than 350 ha. The main areas 2 darbuotojai. Įmonė užsiima grūdų ir rapsųnodarbojas ar graudu un rapša sēklu audzēšanu. of its economic activity is the production of grain and sėklų auginimu. Produkciją realizuoja Latvijoje.Produkciju realizē Latvijā. Ilgstoši sadarbības partneri rapeseed. The products are marketed in Latvia. LPKS Ilgalaiki bendradarbiavimo partneriai: LPKS latraps,ir LPKS latraps, SIA elagro Trade, SIA linas agro, kas latraps, elagro Trade, Ltd., linas agro Ltd. have been the SIA elagro Trade, SIA linas agro, kurie aprūpina ūkįnodrošina saimniecību ar augu aizsardzības līdzekļiem, company`s lasting cooperation partners providing the augalų apsaugos preparatais, mineralinėmis trąšomis,minerālmēsliem, kā arī graudu un rapšu sēklu company with plant protection products and fertilizers, tai pat rūpinasi grūdų ir rapsų sėklų realizavimu.realizāciju. as well as assisting in the sale of grain and rapeseed. „Mežābeles”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709, Latvija; +371 29418845
 33. 33. l au k s a i M n i e C ī B a / a G r i C u lT u r e / ž e M ė s ū k i sZS„Blīkšķi” Zemnieku saimniecība Blīkšķi dibināta The farm Blīkšķi was founded in 2001. The Valstiečio ūkis Blīkšķi įkurtas 2001 metais.2001. gadā. Īpašnieks Sandis Šnepsts apsaimnieko owner of the farm Sandis Šnepsts manages Savininkas Sandis Šnepsts valdo 220 ha žemės.220 ha zemes. Saimniecībā nodarbināti trīs darbinieki. 220 ha of land. The farm employs three workers. Ūkyje dirba 3 darbuotojai. Veiklos sritis – žemės ūkioDarbības profils – lauksaimnieciskā ražošana. Business activity - agricultural production. produktų gamyba Produkcijas veidi: Types of production: Produkcijos rūšys: • graudaugi (kvieši); • cereals (wheat); • grūdai (kviečiai); • rapsis. • rape. • rapsai. Produkciju realizē vietējā tirgū. Uzņēmuma The products are sold on the domestic market. Produkcija realizuojama vietoje. Įmonės vystymosiattīstības stratēģija – sasniegt vēl labāku kvalitāti, The development strategy of the company is to achieve strategija – siekti aukštesnės kokybės, įvertinantizvērtējot mūsdienu ražošanas tendences un a higher quality by assessing contemporary trends in dabartinių gamybos technologijų tendencijas irizmantojot arī modernas tehnoloģijas. the production and by using advanced technologies. naudojant modernesnes technologijas.„Dobumi”, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709, Latvija; +371 29475968; sandisDobumi@inbox.lv

×