Uzņēmējdarbība Dobeles novadā

3,756 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,756
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uzņēmējdarbība Dobeles novadā

 1. 1. Business in Dobele County Verslas Duobelės krašte
 2. 2. Uzņēmējdarbība Dobeles novadāBusiness in Dobele County Verslas Duobelės krašte
 3. 3. Dobeles novaDa karte / Map of Dobele Count y / Duobelės krašto žeMėl apis
 4. 4. Esmu gandarīts par novada uzņēmējiem, kas ir radoši, veiksmīgi un veido aktīvu uzņēmējdarbības vidi Dobeles novadā! Vairāki Dobeles novada uzņēmumi ir Latvijas sekmīgāko lauksaimnieciskās un rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu vidū. Atpazīstamākie ir graudu pārstrādes uzņēmums AS Dobeles dzirnavnieks, ķīmisko būvmateriālu ražotājs SIA Tenax, sadzīves ķīmijas preču uzņēmums AS Ķīmiskā rūpnīca Spodrība, sveču ražotne Baltic Candles Ltd u.c.. Līdzās šīm nozarēm attīstās arī kokapstrādes, metālapstrādes, būvniecības, tekstilrūpniecības, pakalpojumu un tirdzniecības uzņēmumi. Šo nozaru dzīvotspēja daudzu gadu garumā apliecina Dobeles novada cilvēku radošo garu, kā arī spēju būt līdzvērtīgiem partneriem konkurences apstākļos. Dobeles novads veiksmīgas uzņēmējdarbības vides veidošanai īpašu vērību velta cilvēkresursu un infrastruktūras attīstībai, aktīvi piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Dobeles novada pašvaldība un tās institūcijas aicina uzņēmējus uz radošu domu apmaiņu un konstruktīvu sadarbību, kas veicinās cilvēku labklājību un mūsu novada attīstību. Esmu pārliecināts, ka Dobeles novads ir investīcijām un uzņēmējdarbībai atvērta un perspektīva teritorija. Mums visiem kopā izdosies novadu padarīt par skaitu un plaukstošu novadu! Andrejs Spridzāns I am delighted to have such creative and successful entrepreneurs in our Dobele County. Their Dobeles novada domes priekšsēdētājs contribution in establishing an active business environment has to be taken into account.The Chairman of Dobele Municipality Council A number of companies working in Dobele County have positioned themselves as the most effective Duobelės krašto tarybos pirmininkas enterprises of agricultural and industrial production in Latvia. I would like to mention some of the most successful companies - a grain processing company JSC Dobeles dzirnavnieks, the producer of constructional chemicals Tenax Ltd., the company producing household chemical goods JSC Chemical Plant Spodrība, a candle factory Baltic Candles Ltd., and others. Alongside with the above mentioned sectors, woodworking, metalworking, construction, textile industry, service and trading companies are also developing. The viability of these sectors proves the creative spirit of the people and their ability to be equal partners in a competitive environment. In order to maintain a successful business environment Dobele County pays special attention to the development of human resources and infrastructure by attracting of EU funds. I am sure that Dobele County is a prospective and welcoming region for investments and entrepreneurship. With our joint effort we will make our county a beautiful and flourishing place! Esu patenkintas krašto verslininkais, kurie yra kūrybingi, sėkmės lydimi ir kuria aktyvią verslo aplinką Duobelės krašte! Keletas Duobelės krašto įmonių yra tarp sėkmingiausių žemės ūkio bei pramonės įmonių Latvijoje. Garsiausia yra grūdų perdirbimo įmonė AS Dobeles dzirnavnieks, cheminių statybinių medžiagų gamintoja SIA Tenax, buitinės chemijos prekių įmonė AS Chemijos gamykla Spodrība, žvakių gamykla Baltic Candles Ltd ir kitos. Be minėtųjų, vystomos ir medžio apdirbimo, metalo apdirbimo, statybos, tekstilės pramonės, paslaugų bei prekybos įmonės. Šių sričių ilgametis gyvybingumas liudija apie Duobelės krašto žmonių kūrybinę dvasią, tai pat apie gebėjimą konkurencijos sąlygomis būti lygiaverčiais partneriais. Sėkmingai verslo aplinkai formuoti Duobelės kraštas nepaprastą dėmesį skiria žmogaus išteklių ir infrastruktūros plėtrai, aktyviai pritraukdamas Europos Sąjungos fondų lėšas. Duobelės krašto savivaldybė bei jos institucijos kviečia verslininkus kūrybiškai keistis nuomonėmis ir konstruktyviai bendradarbiauti, tai skatins žmonių gerovę ir mūsų krašto plėtrą. Esu įsitikinęs, kad Duobelės kraštas yra atvira ir perspektyvi teritorija investicijomis ir verslui. Mums visiems kartu pavyks kraštą padaryti gražų ir klestintį!
 5. 5. Uzņēmējdarbība Dobeles novadā Dobeles novada ekonomiskā attīstība ir saglabājusi labākās saimniekošanas tradīcijasno iepriekšējiem gadu desmitiem: tā ir rūpnieciskā ražošana, lauksaimniecības produkcijasražošana un pakalpojumi. Novada attīstības mērķis ir veidot labvēlīgus nosacījumusuzņēmējdarbībai, meklējot jaunas iespējas izaugsmei. Novadu veido Dobeles pilsēta un 10 pagasti – Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu,Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagasts, kas aptver889,7 km² lielu teritoriju, t. sk. lauksaimniecības zemes aptuveni 49 tūkstoši hektāru (55 %kopējās teritorijas), meži – 25 tūkstoši (28,1%). Novadā dzīvo 24,4 tūkst. iedzīvotāju. Novada ilgtspējīgu attīstību nosaka infrastruktūra – transports un ceļi. Teritoriju šķērsoauto maģistrāle Rīga – Liepāja, kuras kopgarums ir apmēram 75 km, valsts 1.šķiras autoceļi– 172,5 km (ieskaitot Tērvetes un Auces novadus) un valsts 2.šķiras autoceļi – 396,6 km, 23valsts nozīmes tilti (arī Tērvetes un Auces novadā) un dzelzceļa līnija Rīga - Jelgava - Liepāja. Teritorijas lielums un ģeogrāfiskais izvietojums ir labvēlīgs ilgtspējīgai sociāli-ekonomiskai izaugsmei. Galvenās uzņēmējdarbības nozares – pakalpojumi (70%), lauksaimniecība (21%),ražošana (4%), tūrisms (2%) un citas nozares (3%). Perspektīvākās nozares un to pārstāvētie uzņēmumi: - ķīmiskā ražošana SIA Tenax, SIA Tenapors, A/S Ķīmiskā rūpnīca Spodrība, SIA Baltic Candles Ltd., SIA Defreo; - lauksaimniecības produktu pārstrāde un pārtikas ražošana AS Dobeles Dzirnavnieks, SIA JP Ziedi, SIA Dobele Agra S.I.A., kooperatīvā sabiedrība Auru grauds, Z/S Ezeriņi, Z/S Lielvildavas, SIA ELACO; - augkopība un lopkopība SIA Baltic Agro Contractor, SIA AGRO DUO; - metālapstrāde un mašīnbūve SIA EAST METAL, SIA Sanders Abrasives; - mežizstrāde un kokapstrāde SIA E WOOD; - apģērbu ražošana SIA NYBO Dobele; - būvniecība SIA SC Dobele, SIA Avotiņi; SIA R.C.F.; - tirdzniecība un pakalpojumi SIA ELAGRO, SIA Mārksmens, Dobeles rajona patērētāju biedrība, Prioritātes novada attīstībai: SIA Lūcija, SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca. - veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai – sakārtot infrastruktūru, 2010. gadā novadā darbojas 703 ekonomiski aktīvi komersanti un komercsabiedrības, atbalstīt uzņēmējdarbības uzsākšanu, kā atbalsta instrumentu izmantojott.sk. 6 akciju sabiedrības, 412 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), 270 individuālie Eiropas Savienības sniegto finanšu palīdzību;komersanti (IK), 15 pārējās uzņēmējdarbības formas. Ekonomiski aktīvas ir 189 zemnieku - sekmēt rūpniecības attīstību – jaunu tehnoloģiju un produktu izstrādi unsaimniecības. ieviešanu; Nodarbināto skaits ekonomiski aktīvos uzņēmumos: - atbalstīt daudznozaru intensīvās lauksaimniecības attīstību; - mikro (1- 9 darbinieki) 80,8 % - pilnveidot pakalpojumu tīklu; - mazie (10 - 49) 15,7 % - attīstīt tūrismu un amatniecību; - vidējie (50 - 249 ) 2,9 % - rosināt uzņēmējus sadarbībai – rast risinājumus investīciju piesaistē ar - lielie (vairāk kā 250) 0,7 % projektu un programmu starpniecību.
 6. 6. Business in Dobele County Verslininkystė Duobelės krašte The economic development of Dobele County complies with the best traditions Duobelės krašto ekonominis išsivystymas yra išlaikęs gerausias ūkininkavimo observed in economy over the past decades, namely, production of industrial and tradicijas iš ankstinių dešimtmečių: ta yra pramoninė gamyba, žemės ūkio agricultural products and provision of services. The county development aims at produkcijos gamyba ir paslaugos. Krašto išsivystimo tikslas yra padaryti palankiascreating favorable conditions for business activities, through looking for new opportunities salygas verslininkystei, ieškant naujoms galimybėms vystytis.for growth. The county consists of Dobele town and ten parishes - Annenieki, Auri, Bērze, Kraštą sudaro Duobelės miestas ir 10 valsčių – Annenieki, Auri, Bērze, Biksti, Dobele,Biksti, Dobele, Jaunbērze, Krimūnas, Naudīte, Penkule and Zebrene, the total area is 889.7 km ², of Jaunbērze, Krimūnas, Naudīte, Penkule ir Zebrene valsčiai, kurią apima 889,7 km² didelėwhich agricultural land covers about 49,000 hectares (55% of the total area), while forests teritorija, tarp jų žemės ūkio žemės 49 tūkstančiai hektarų (55% iš bendros teritorijos),occupy 25,000 km ² (28.1%). There are 24,400 inhabitants residing in the country. miškai – 25 tūkstančiai (28,1%). Krašte gyvena 24,4 tūkst. gyventojų. The infrastructure, i.e. transport and roads, ensures sustainable development of the Krašto tvariają išsivystymo nuostato infrastruktūrą – transportas ir keliai. Kraštocounty. The territory of the county is intersected by the main road Riga - Liepaja, whose teritorija susikerta magistralė Rīga – Liepāja, kurios bendras ilgis yra apie 75 km, valstybėstotal length is about 75 km, the length of Category 1 motorways is 172.5 km (including 1. klasės autostrados – 172,5 km (įskaitant Tervetės ir Aucės kraštus) ir valstybės 2. klasėsTērvete and Auce counties) and Category 2 motorways – 396.6 km, there are 23 bridges of autostrados – 396,6 km, 23 valstybinės reikšmės tiltai (taip pat Tervetės ir Aucės krašte) irnational importance (also in Tērvete and Auce Counties) and the railway line Riga – Jelgava geležinkelio linija Rīga – Jelgava – Liepāja.- Liepaja. The size and geographic location of the county is favorable for its sustainable Teritorijos dydis ir geografinis išsidėstymas yra palankus tvariajai krašto socialiniai-socio-economic growth. ekonominiai plėtrai. The main business sectors - services (70%), agriculture (21%), manufacturing (4%), Pagrindinės verslininkystės sritys – paslaugos (70%), žemės ūkis (21%), gamybatourism (2%) and other sectors (3%). (4%), turizmas (2%) ir kitos sritys (3%). The most promising sectors and respective companies: Perspektyviausios sritys ir jai atstovaujančios įmonės: - chemical production (Tenax Ltd., Tenapors Ltd., JSC Chemical Plant Spodrība, Baltic - cheminė gamyba (SIA Tena; SIA Tenapors, A/S cheminė gamykla Spodrība, SIA BalticCandles Ltd., Defreo Ltd.); Candles Ltd., SIA Defreo); - processing of agricultural products and food production (JSC Dobeles Dzirnavnieks, - žemės ūkio produktų perdirbimas ir maisto gamyba (AS Dobeles dzirnavnieks, SIA JPJP Ziedi Ltd., Dobele Agra S.I.A Ltd., corporate company Auru grauds, the farm Z/S Ezeriņi, the Ziedi, SIA Dobele Agra S.I.A., Kooperatyvinė bendrovė Auru grauds, Valstiečių ūkis Ezeriņi,farm Z/S Lielvildavas, ELACO Ltd.); Valstiečių ūkis Lielvildavas, SIA ELACO); - crop production and livestock breeding (Baltic Agro Contractor Ltd., AGRO DUO Ltd.); - augalininkystė ir gyvulininkystė ( SIA Baltic Argo Contractor, SIA ARGO DUO); - metal processing and engineering industry (EAST METAL Ltd., Sanders Abrasives Ltd.); - metalo apdirbimas ir mašinų gamyba (SIA EAST METAL, SIA Sanders Abrasives); - logging and wood-processing (E WOOD Ltd.); - miškininkystė ir medžio apdirbimas (SIA E WOOD); - garment manufacture (NYBO Dobele Ltd); - rūbų gamyba (SIA NYBO Dobele); - construction (SC Dobele Ltd., Avotiņi Ltd., R.C.F. Ltd.); - statyba (SIA SC Dobele, SIA Avotiņi, SIA R.C.F); - trade and services (ELAGRO Ltd., Mārksmens Ltd., Consumer`s, Association of Dobele - prekyba ir paslaugos (SIA ELAGRO, SIA Mārksmens, Duobelės rajono vartotojųDistrict, Lūcija Ltd., Dobeles un apkārtnes slimnīca Ltd. (Dobele Hospital)). bendrovė, SIA Lūcija, SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca). In 2010, as many as 703 economically active companies and commercial enterprises 2010. metais krašte dirba 703 ekonomiškai aktyvūs komersantai ir komercinėsworked in the county, including six joint stock companies, 412 limited liability companies bendrovės, tarp jų 6 akcinės bendrovės, 412 bendrovių su ribota atsakomybe (SIA), 270(Ltd.), 270 individual merchants (IK), and 15 other businesses. There are 189 economically individualinių komersantų, 15 kitos verslininkystės formos. Ekonomiškai aktyvios yra 189active farms. valstiečių ūkiai. The number of the employees in economically active companies: Dirbančiųjų skaičius ekonomiškai aktyviose įmonėse: - micro companies (1 - 9 employees) 80.8 %; - mikro (1 – 9 darbininkų) 80,8 % - small companies (10 - 49) 15.7 %; - mažieji (10- 49) 15,7 % - medium-sized companies (50 - 249) 2.9 %; - vidutiniškieji (50 – 249) 2,9 % - large companies (over 250) 0.7 %. - didieji (daugiau kaip 250) 0,7 % Priorities in the development of the county: Prioritetai krašto išsivystymui: - to create a favorable environment for the development of businesses - to build the - sudaryta palanki aplinka verslininkystės išsivystimui – sutvarkyti infrastruktūrą, infrastructure, to support business start-up by taking advantage of EU financial paremti verslininkystės pradėjimą, kaip paremimo instrumentu pasinaudojant assistance; Europos Sąjungos duota finansine pagalba; - to facilitate industrial development - development and introduction of new - padėti vystyti pramonę – naujų technologijų ir produktų gamybą ir įdiegimą; technology and products; - paremti daugiašakę intensyvę žemės ūkio išsivystymą; - to support development of multidisciplinary intensive agriculture; - tobulinti paslaugų tinklą; - to improve a services network; - išsivystiti turizmą ir amatininkystę; - to promote tourism and crafts; - skatinti verslininkus bendradarbiauti – rasti sprendimą investicijų pritraukime ir - to encourage mutual cooperation of entrepreneurs - to find solutions for programų tarpininkavimą. investment attraction through projects and programs.
 7. 7. tūrisMs / tourisM / turizMasViesu nams“Dzirnaviņas” Viesu nams un kafejnīca Dzirnaviņas atrodas Bikstu pagastā, Rīgas-Liepājasšosejas 67. kilometrā. Viesu nams piedāvā atpūtu tūristiem, kā arī sarīkot jaukassvinības draugu pulkā vai ģimenes lokā. Piedāvājam naktsmītni, banketu zāli vaipirti. Viesu namā ir divas divvietīgas un trīs vienvietīgas istabiņas. Mūsu kafejnīca jūsnodrošinās ar lieliski pagatavotām brokastīm, pusdienām vai vakariņām. Kafejnīcaspēj apkalpot vienlaicīgi 70 cilvēkus. Būsiet mīļi gaidīti mūsu namā ikvienā diennaktsstundā!Guest House “Dzirnaviņas” Svečių namas “Dzirnaviņas” The guest house and café Dzirnaviņas is located in Biksti parish, at the 67 Svečių namas ir kavinė Dzirnaviņas yra Bikstų valstyje, Rygos-Liepojos km of Riga-Liepaja highway. It is a nice place where tourists can have a rest and plento 67. kilometre. Svečių namas siūlo poilsį turistams, taip pat surengtiwhere private parties can be held for friends and family. We offer accommodation, a jaukias iškilmes draugų būryje ar šeimos rate. Siūlome nakvynės namus, banketų salebanquet room and a sauna. The guest house has two double and three single rooms. ar pirti. Svečių namuose yra du dviejų ir triejų vietų kambarėliai. Mūsų kavinė užtikrinsOur café serves delicious breakfast, lunch or dinner. The cafe can accommodate 70 jums gardžiai pagamintais pusryčiais, pietumis ar vakariene. Kavinė vienu laiku galipeople at the same time. You are welcome to our house at any time of the day! aptarnauti 70 asmenų. Būsite mielai laukiami mūsų namuose kiekvienu paros metu.“Vienības”, Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713, Latvija+371 63754579, +371 26471329, +371 29178181; andersons@dtg.lv; www.vietas.lv
 8. 8. tūrisMs / tourisM / turizMasAtpūtas komplekss “Niedras” Kempings Niedras ir jauns un moderns atpūtas un sporta komplekss teiksmainā Zebrus ezerakrastā, kas atrodas Dobeles novada Bikstu pagastā. 80 km no Rīgas. Tā darbība sākās 2006. gadā unLatvijas Valsts tūrisma aģentūras rīkotajā konkursā uzreiz ieguva labākās jaunās naktsmītnes godpilnotitulu. Kempings radīts atpūtai pie ezera ģimenēm ar bērniem, draugu pulkā vai darba kolektīviem,baudot skaisto apkārtni. Zebrus ezers ir lielākais Dobeles novadā. Tas kļuvis par iecienītu atpūtas vietumakšķerniekiem. Katru gadu ezerā atjauno zivju krājumus, kā arī nodrošina ezera apsaimniekošanu.Atpūsties var 10 kempinga mājiņās, viesu mājā vai uzceltā teltī. Var izmantot telpas semināru vaisvinību rīkošanai 60 personām ar ēdināšanu grupās vai svinību galdu klāšanu. Fiziskām aktivitātēmierīkoti sporta laukumi, arī tenisa laukums, izkopta peldvieta, radītas iespējas braukt ar vēja dēli,doties makšķerēt vai izkarsēties pirtī ar baļļu. Netālu no kempinga Dobeles novadā atrodas skaistietūrisma un dabas objekti – Jaunpils pils un Pokaiņu mežs, rakstnieces A. Brigaderes muzejs Sprīdīšiun Tērvetes Dabas parks, seni pilskalni un ievērojamais kultūrvēsturiskais piemineklis – K.Ulmaņa Poilsio kompleksas “Niedras”dzimtās mājas/muzejs Pikšas. To visu varat iepazīt izbraukumā ar divriteni gida pavadībā. Netāluatrodas arī Mērijas kundzes ekoloģiskā zemnieku saimniecība, kurā biežs viesis ir populārais pavārs Kempingas Niedras yra naujas ir modernus poilsio ir sportoMārtiņš Rītiņš. Te uzzināsiet visu par putnkopību, kā arī būs iespēja iegādāsieties ne tikai vistu olas, kompleksas pasakiško Zebrus ežero krašte, kuris yra Duobelėsbet pasūtīt arī maltīti un to baudīt pašā ezera krastā, skatoties viļņu dejā. krašto, Bikstu valsčiuose. 80 km nuo Rygos. Ta veiklą pradėjo 2006. metais ir Latvijos valstybės turizmo agentūros rengtame konkurse išRecreation Complex “Niedras” karto laimėjo geriausios naujos nakvynės būsto garbingujų titulą. Kempingas sukurtas poilsiui prie ežero šeimoms su vakais, draugų The campisite Niedras is a new and modern recreation and sports complex on the būriams arba darbo kolektivams, mėgautis gražia aplinka. Zebrus bank of the fabulous Lake Zebrus. It is located in Dobele region Biksti parish, about 80 km ežeras yra didžiausias Duobelės krašte. Ežeras yra pamėgta poilsio vietafrom Riga. The campsite began its activity in 2006 and soon after it was awarded the honorary meškeriotojams. Kiekvienais metais ežere atnaujina žuvų rezerva, taiptitle of the best newly built accommodation at the competition held by the Latvian Tourism pat ir užtikrinta ežero priežūra. Pailsėti galima 10 kempingo nameliuose,Development Agency. The campsite is a perfect place where families with children, friends and svečių name arba pastatytoje palapinėje. Galima naudotis patalposcolleagues can have a rest and enjoy the marvellous scenery. Lake Zebrus is the largest lake in seminaru ar iškilmių rengimu 60 asmenyms su maitinimu grupėse arDobele County. Anglers also find this to be a perfect place for relaxation. Every year the lake is iškilmių stalo paruošimu. Fiziniams aktyvumams įrengtos sporto aikštės,supplemented with juvenile fish and it is well managed all through the year. Visitors can have a taip pat teniso aikštelė, prižiūrėta maudimosi vieta, galymibė čiuožti surest in 10 campsite cottages, a guest house or a tent. The rooms of the campsite can be used for banglente, eiti meškerioti ar įsikaitinti pirtyje su rėčka. Netoli kempingoseminars or celebrations, and accommodate up to 60 people. Meals for groups or celebrations as Duobelės krašte yra gražieji turizmo ir gamtos objektai – Jaunpils pilis irwell as laying the tables are offered to its visitors. There are sports grounds, a tennis court, and Pokainiu miškas (Pokaiņu), rašytojos Anos Brigadėrės (Annas Brigaderes)some specially made places for swimming. Visitors can go windsurfing, fishing or warm themselves muziejus Sprīdīši ir Tervetės gamtos parkas, senoviniai piliakalniai irin a sauna and a hot tub. The most attractive sights of Dobele County are situated near the įžymus kultūrinis-istorinis paminklas – K. Ulmanio (Ulmaņa) gimtasiejicampsite, namely Jaunpils Castle, Pokaiņi Forest, Memorial Museum Sprīdīši of the writer Anna namai/ muziejus Pikšas. Su tuo visu galima susipažinti leidantis i kelionęBrigadere and the Tērvete Nature Park, ancient mounds and the significant cultural monument - su dviračiu gido palyda. Netoli yra ponios Merijos (Mērija) ekologiškasMemorial Museum Pikšas of Kārlis Ulmanis. You can explore all these sights on a guided bike tour. valstiečių ūkis, kuriame dažnas svečias populiarus virėjas MartynasMrs. Mary`s (Mērijas kundze) organic farm is located nearby, the popular chef Mārtiņš Rītiņš is a Rytins (Mārtiņš Rītiņš). Ten sužinosite viska apie paukštininkyste, taipfrequent guest on the farm. Here you will learn all about poultry, you could also buy chicken eggs pat bus galimybė įsigyti ne tik vištų kiaušinius, bet ir užsisakyti maistą irand order a meal to be enjoyed by the lake, while listening to the waves playing their tunes. mėgautis tuo pačiame ežero krašte, žiūrint į bangų šokį. “Niedras”, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713, Latvija; +371 29992299 kempingsniedras@inbox.lv; www.kempingsniedras.lv
 9. 9. tūrisMs / tourisM / turizMasViesnīca „Dobele” Viesnīca Dobele atrodas pilsētas centrā, bet 70 km no Rīgas pārvarami aptuveni50 minūšu braucienā no Starptautiskās lidostas Rīga. Klientu rīcībā ir 29 komfortablivienvietīgi, divvietīgi un četrvietīgi numuri. Katrā numurā ir WC, TV, saziņai ar pasaulivar izmantot arī bezvadu Wi-Fi internetu (par papildus maksu). Viesnīcas piedāvājums:konferenču, semināru un pasākumu zāle 70 cilvēkiem, restorāns, frizētava, solārijs,kosmētiskais kabinets, apsargāta bezmaksas autostāvvieta. Tuvākie apskates objekti pilsētā un tās tuvumā: Dobeles Livonijas ordeņa pils(500 m), P.Upīša muzejs un ceriņu dārzs (1 km), Pokaiņu mežs (13 km), Tērvetesdabas parks (18 km) un Milzkalns (50 km).Hotel ,,Dobele” Hotel Dobele is located in the center of Dobele town. The hotel is located 70 km or approximately fifty minutes from the Riga International Airport by car.We offer our customers 29 comfortable single, double and quadruple rooms. Eachroom has a WC, a TV, a Wi-Fi Internet (for additional charge). Special offers: a hall tohold seminars, workshops and other events for 70 people. There is also a restaurant, ahairdresser`s, a solarium, a beauty parlor, and a free of charge guarded car park. The sights in the town and its vicinity: Ruins of the Castle of Dobele LivonianOrder (500 m), Pēteris Upītis Museum and Lilac Garden (1 km), Pokaiņi Forest(13 km), Tērvete Nature Park (18 km) and Milzkalns Hill (50 km).Viešbutis ,,Dobele” Viešbutis Dobele yra miesto centre. Viešbutis yra 70 km arba apie penkesdešimt minučių važiavimo nuo Tarptautinio oro uosto Rīga. Klientųžinioje yra 29 ištaigingi vieno- dviejų- ir keturių vietų numeriai. Kiekviename numeryjeyra WC, TV, žiniasklaidai su pasauliu galima nauduotis belaidžiu Wi-Fi internetu(papildoma apmokėjima). Viešbučio siūlimas: Konferencijų, seminarų ir renginiųsalė 70 žmonių, restoranas, kirpykla, soliariumas, kosmetikos kabinetas, saugomanemokama mašinų stovėjimų aikštelė. Artimiausi apžiūros objektai mieste ir arti miesto: Doubelės Livonijos ordinopilis (500 m), P.Upyčio (P.Upīša) muziejus ir alyvų sodas (1 km), Puokainiųmiškas (13 km), Tervetės gamtos parkas (18 km) ir Milzkalns (50 km).Uzvaras iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63721229info@hoteldobele.lv; www.hoteldobele.lv
 10. 10. tūrisMs / tourisM / turizMasAtpūtas bāzepie Zebrus ezeraApsaimniekotājs - A/S ”Latvijas Valsts meži” Zebrus ezers ir ideāla vieta pilnvērtīgai atpūtai pie ūdens. Atpūtas komplekss piedāvā aktīvuatpūtu gan ģimenēm, gan organizācijām: no klusas dabas vērošanas vai ģimeniskas atpūtas armakšķerēšanu un zivju zupas vārīšanu līdz iespējai organizēt plašus sporta un atpūtas pasākumus.Ezera krastā izveidotas nojumes ar ērtiem galdiem un ugunskura vietām, iekārtots volejbola unbasketbola laukums, bērniem – lieliskas šūpoles. Naktsmītnēm līdz ar kempinga mājiņām tiekpiedāvāta zālienā izveidota josla telšu celšanai. Izbraukumos ezerā var doties laivās vai izmantotūdens velosipēdus. Neparasti krāšņo skatu uz plašo ainavu veido Zebrus ezera un Svētes ezerakompleksais dabas liegums. Zebrus ezera krastā atrodas Ezerlūķu un Smiltnieku pilskalns, bet Poilsių bazė prie Zebrusstarp abiem ezeriem – garenais, veciem kokiem apaugušais Elkus kalns – sena latviešu kultavieta. Krastā uzbūvēts skatu tornis, kas no augstāka punkta acīm paver neparasti ainavu ar ūdens ežeroplašumu un putnu pārlidojumiem, kas noteikti iepriecinās putnu draugus/vērotājus. Zebrus Prižiūrėtojas - AB Latvijos valstybės miškaiezers ir makšķernieku paradīzes vieta, jo šeit mīt Latvijas ūdeņos reti sastopamais zandarts.Ezera ūdeņi regulāri tiek bagātināti ar zivju mazuļiem, tāpēc izdevusies cope ir garantēta. Zebrus ežeras yra įdiali vieta pilnavertiškam poilsiui prieZebrus ezerā un tā krastos atpūtas un izklaides iespējas atradīs ikviens. vandens. Poilsio kompleksas siūlo aktyvų poilsį tiek šeimoms, tiek organizacijoms: nuo tilios gamtos stebėjimo ar šeimynos poilsiuRecreation Base “Zebrus ezers” su meškeriojimu ir žuvų sriubos virimu iki pat galimybės organizuotiManager – JSC Latvia State Forests plataus sporto ir poilsio renginius. Ežero krašte padarytos pastogės su patogiais stalais ir laužo vietomis, padarita tinklinio ir krepšinio aikštele, Lake Zebrus is a perfect place for relaxation near the water. Recreational facilities for vaikams – nostabios sūpynės. Nakviņės namai kartu su kempingo families and bigger groups of people offer various opportunities both for peaceful angling nameliais siūloma vejoje padarita jousta palapinių pastatimui.and making a fish soup, and for organizing large sports and entertaining events. Simple shelters Ežere galima plaukti valtymis, taip pat naudotis vandens dviračiais.with convenient tables and places for campfires are available next to the swings for children, and Nepaprastai prašmatnų, vaizdų ir platų gamtovaizdį sudaro Zebrusvolleyball and basketball courts. Along with small camping houses the campsite also provides a space ežero ir Svetes ežero kompleksinis gamtos draustinis. Zebrus ežerofor setting up tents. It’s also possible to rent boats and water bicycles and enjoy a ride in the lake and krašte yra Ezerlūķu un Smiltnieku piliakalniai, bet tarp abiejų ežerųthe beautiful landscape that shows the restricted area of Zebrus and the nearby Lake Svēte Ezerlūķi – pailgasis, senais medžiais apaugęs Elkus kalnas – sena latvių kultoCastle Mould and Smiltnieki Hill are situated on the banks of the lake, between the two hills there is vieta. Krašte pastatytas stebėjimo bokštas, kuris iš aukštesnių taškųa longish, timbered Elku Kalns (Idol Hill), which used to be an ancient cult site for Latvians. There is akims atveria nepaprastą gamtovaizdį su vandens plotu ir paukščiųalso an observation tower on the bank of the lake, where visitors can enjoy the spaciousness of the perlekimais, kas be abeju pradžiugins paukščių mylėtojus bei stebėtojus.lake and watch bird migration. This is an ideal place for birdwatchers. Lake Zebrus is popular among Zebrus ežeras yra meškeriotojų rojaus vieta, nes čia gyvena Latvijosanglers, as this is one of the rare lakes still having pike perches. The lake is regularly supplemented vandenynuose retai pasitaikantys sterkas. Ežero vandenys reguliariai yrawith juvenile fish so you can be certain to have a good catch of fish. Lake Zebrus and its surroundings praturtinamas žuvų mailiumi, todėl pavykusi meškeriojimą garantuoja.are equally suitable for anyone looking for rest and leisure activities. Zebrus ežere ir jo krašte poilsio ir prasiblaškimo progą suras kiek vienas. “Zebrus ezers”, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713, Latvija; +371 29252368 lvm@lvm.lv ; www.mammadaba.lv
 11. 11. tūrisMs / tourisM / turizMasViesu māja “Eglāji” Atpūtas bāze Ē Z Eglāji atrodas Dobeles pilsētā – klusā rajonā, kas ļauj tūristiemjauki un mierīgi pavadīt laiku, baudot mazpilsētas nesteidzīgo dzīvi vai lauku klusumu.Mēs piedāvājam: 2 banketu zāles atsevišķās ēkās, 2 virtuves pašu rīcībā, naktsmītnes– 5 istabas ar 18 vietām, vannas istabu, WC, bezvada internetu (garantētais ātrums10 Mbit/s), TV katrā istabā, pirti ar dušu, atklāto baseinu vasarā un apsildāmo kubulu,vasaras terasi, kas ir ideāli piemērota šašliku cepšanai. Īpaša telpa atvēlēta ājurvēdasmasāžām. Basketbolam, volejbolam un tenisam ierīkoti speciāli laukumi, bet zēnus unmeitenes iepriecinās bērnu laukums ar batutu. Mēs par Jums parūpēsimies!Guest House “Eglāji” The recreation center ĒZ Eglāji is located in Dobele town - a quiet area, where the visitors can have a rest and enjoy leisurely life of a small town, as wellas relax in rural tranquility. We offer: 2 banquet halls in separate buildings, 2 kitchensfor the guests own use, lodging - 5 rooms with 18 beds, bathrooms, WCs, wirelessinternet (speed 10 Mbit /s), there is a TV in every room, a sauna with a shower, anopen swimming pool in summer and a heated tub, a summer terrace, which is perfectfor cooking shashlik. A special room is furnished for Ayurvedic massage. There arespecial courts for playing basketball, volleyball and tennis. Little boys and girls willtake delight in playing in the children’s playground with trampoline. We will take care of you!Svečių namas “Eglāji” Poilsio bazė Ē Z Eglāji yra Duobelės mieste – tyliame rajone, tai leidžia turistams maloniai ir ramiai praleisti laiką, mėgautis miestelio neskubiugyvenimu ir kaimo tyla. Mes siūlome: 2 banketų sales skirtinguose pastatuose, 2virtuves turistų žinioje, nakvynės namus – 5 kambarius su 18 vietų, vonia, WC, belaidžiuinternetu (garantuotas greitis 10 Mbit/s), TV kiekviename kambaryje, pirtimi su dušu,atviru baseinu per vasarą ir apšildomu kubilu, vasaros terasą, kuri įdealiai tinka šašlikųkepimui. Ypatinga patalpa skirta ajurvedos masažams. Krepšiniui, tinkliniui ir tenisuiyra irengtos specialios aikštelės, o berniukus ir mergaites pradžiugins vaikų aikštelėsu batutu. Mes Jumis pasirūpinsime!Dārza iela 33, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 26558790eriks.zemitis@inbox.lv ; www.eglaji.lv
 12. 12. tūrisMs / tourisM / turizMasViesu māja “Dabaicēni” Viesu nams Dabaicēni atrodas gleznainā vietā – 3 kilometrus noDobeles. Viesu nama 1. stāvā atrodas pirts un baseins ar nelielu telputējas dzeršanai un atpūtai pēc izbaudītās pirts, bet 2. stāvā - lielākasvinību telpa. 3. stāvā izvietotas četras divvietīgas istabiņas gulēšanai.Mazā banketu zāle domāta 30 cilvēkiem, bet lielā – 120 cilvēkiem.Viesu nama āra terase un āra kamīns radīs jaukas izjūtas līdzās dabai.Apmeklētāju rīcībā ir arī telšu celšanas vieta, dīķis un auto stāvlaukums.Ja vēlaties atpūsties, izbaudīt klusumu un dabu, laipni aicināti Dabaicēnos.Guest House “Dabaicēni” The guest house Dabaicēni is located in a picturesque place 3 km from Dobele. On the first floor of the guest house is a sauna anda swimming pool with a small room where you can drink tea and relaxafter the sauna. On the second floor there is a larger room for celebrations,on the third floor there are four double rooms. A small banquet hall ismeant for 30 people, but the big one can accomodate 120 people. You canenjoy nature on the guest house terrace, there is also an outdoor fireplace.There is a pond, a car park and a camping site where to set up tents.If you want to relax and enjoy silence and nature, welcome to .Svečių namai “Dabaicēni” Svečių namai Dabaicēni yra vaizdingoje vietoje – 3 kilometrai nuo Duobelės. Svečių namo 1 aukšte yra pirtis ir baseinas su nedidelepatalpa arbatos gėrimui ir poilsiu po pirties, o 2 aukšte – didesnė iškilmiųpatalpa. 3 aukšte padaryti keturi dviejų vietų miegamieji kambariai.Mažoji banketų salė skirta 30 žmonių, o didžioji – 120 žmonių. Svečiųnamo laukinė terasa ir laukinis židinys suteikia malonius jausmus gamtoje.Lankytojų žinioje yra palapinvietės, tvenkinys ir mašinų stovėjimų aikštelė.Jeigu norite pailsėti, mėgautis tyla ir gamta, maloniai kviečiame i Dabaicēni. “Dabaicēni”, Dobeles pag., Dobeles nov., LV - 3701, Latvija; +371 29322410 svetlanaglusaka@inbox.lv; www.dabaiceni.viss.lv
 13. 13. tūrisMs / tourisM / turizMasDobeles vācu nams Vācu mācītājmuiža pastāv kopš 19. gs. sākuma. No 1867. līdz 1905. gadam mācītājmuižādzīvoja vācu draudzes mācītājs, ievērojamais latviešu valodas un etnogrāfijas pētnieksAugusts Bīlenšteins (1826 - 1907). Mācītājmuižas ēku komplekss un parks veido ansambli,kas ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Dobeles vācu nams ir Dobeles vācu kultūrasbiedrības (dib. 1989. gadā) īpašums, atrodas gleznainās Bērzes upes krastā, Dobelesdziesmusvētku parkā, Dobelē, Uzvaras ielā 53d. 1992. gadā pēc ēkas pārbūves tika atklātsVācu nams. Biedrību dibināja un ilgus gadus vadītāja Krista Banga, patlaban vada VivitaDolotova, apvienojot 30 biedrus. Biedrība aktīvi piedalās citu vācu biedrību, Latvijas valsts unDobeles pilsētas rīkotajos pasākumos. Par Dobeles sadraudzības pilsētu Vācijā kļuvusi Šmēlnespilsēta, sniedzot materiālu palīdzību pilsētai un vācu biedrībai. Ilgus gadu notiek abu pilsētukultūras kolektīvu, kā arī vācu un latviešu skolēnu apmaiņas braucieni. Biedrības dziedātājuansamblis Die Lustigen izpilda vācu dziesmas ne tikai Latvijā, bet arī Vācijā un Lietuvā.Nama telpās katru mēnesi notiek dievkalpojumi vācu valodā, kā arī vācu kultūras un svētkusvinēšanas pasākumi. Namā ir zāle svinībām un semināriem, darba kabinets, divas istabas Duobelės vokiečių namasviesiem ar lieliskām nakšņošanas iespējām četriem cilvēkiem, virtuvi, dušu un tualeti. Viesnīcatiek piedāvāta arī citiem pilsētas ciemiņiem. Vokiečių pastoriaus dvaras gyvuoja jau nuo 19 šimt. pradžios. Nuo 1867 iki 1905 metų pastoriaus dvare gyvenoThe German Vicarage vokiečių parapijos pastorius, žymus latvių kalbos ir etnografijos tyrynėtojas Augustas Bilenšteinas (1826 - 1907) (Augusts Bīlenšteins). The GermanVicarage was built at the beginning of the 19th century. Augusts Bīlenšteins Pastoriaus dvaro pastatų kompleksas ir parkas sudaro ansamblį, kuris yra (1826 - 1907), a clergyman of the German parish, a well-known researcher of the Latvian vietinės reikšmės architektūros paminklas. Duobelės vokiečių namas irlanguage and ethnography lived in the vicarage between 1867 and 1905. The building complex and Duobelės vokiečių kultūros draugijos (įkurta 1989 metais) nuosavybė,the park of the vicarage form an ensemble, which is an architectural monument of local importance. yra prie vaizdingo Berzės (Bērzes) upės kranto, Duobelės Dainų šventėsThe Dobele German House is a property of the German Cultural Society (founded in 1989) and is parko, Duobelėje, Uzvaras ielā 53d. 1992 metais po pastato perstatymolocated on the banks of the picturesque River Bērze, in Song Festival Park, at 53d Uzvaras Street, buvo atidarytas Vokiečių namas (Vācu nams). Draugiją įkūrė ir daugDobele. In 1992, after the transformation of the building, the German House was opened. The metų vadovavo Krista Banga, šiuo metu Vivita Dolotova, suvieninjantGerman Society was founded by Krista Banga, who was its leader for many years. Currently Vivita 30 narius. Draugija aktyviai dalyvauja kitų vokiečių draugija, LatvijosDolotova is the leader of the society, which consists of 30 members. The society actively participates valstybės ir Duobelės miesto rengtose renginiuose. Duobelės Draugystėsin the events held by other German Societies, the Latvian State and the town of Dobele. The miestas Vokietijoje tapęs Šmiolno miestu, teikiant materialinę pagalbasociety cooperates with the German city Schmölln, as a result of this friendship the Dobele German miestui ir vokiečių draugijai. Daug metų vyksta abiejų miestų kultūrosSociety and the town has received material assistance. The cultural groups and pupils from both kolektyvų ir vokiečių ir latvių mokinių apsikeitimų išvykai. Draugijoscities have participated in numerous exchange tours. The ensemble of the society Die Lustigen dainuotojų ansamblis Die Lustigen atlieka vokiečių dainas ne tiksings German songs not only in Latvia, but also in Germany and Lithuania. The services in the Latvijoje, bet ir Vokietijoje ir Lietuvoje. Namo patalpose kiekvieną mėnesįGerman language, as well as German festivals and other cultural events are held here monthly. vyksta pamaldos vokiečių kalba, vokiečių kultūros ir švenčių renginiai.The German House offers rooms for celebrations and seminars - a study, two guest rooms with Name yra salė iškilmėms ir seminarams, darbo kabinetas, du kambariaiexcellent accommodation for four people, a kitchen, a shower and a toilet. The hotel is also svečiams su nakvynės galimybėmis keturiems asmenims, virtuvė, dušas iroffered to other visitors of the town. tualetas. Viešbutis siūlomas taip pat kitiems miesto svečiams.Dobeles vācu kultūras biedrība, Uzvaras iela 53d, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija+371 28818222, +371 27794115; terra@navigator.lv; www.deutscheshaus.lv
 14. 14. tūrisMs / tourisM / turizMasPokaiņu mežs Pokaiņu mežs ir jauns un neparasts tūrisma objekts, kas atrodas 13 kilometruattālumā no Dobeles – Īles virzienā. Mežs izveidojies uz stāviem pauguriem undziļām ielejām, radot neparasti gleznainu ainavu. Taču galvenais iemesls, kādēļšo vietu iecienījuši apmeklētāji, ir brīnumainie nostāsti par Pokaiņu mežu.Te sapulcināti slavenie Pokaiņu akmeņi: gan grupās, gan akmeņu krāvumikaudzēs, gan izkārtoti valnīšos. Tik liela dažādu izmēru un formu akmeņukoncentrācija vienuviet rada patiesi neparastu iespaidu. Tas cilvēkiem lieksajust savdabīgus enerģijas strāvojumus – vieni redz vīzijas, bet citi – uztverneparastas informācijas plūsmu. Ekskursiju vadītāji Pokaiņu meža apmeklētājiemstāsta arī par novērotām dabas anomālijām. Zintnieki, dziednieki un ekstrasensišo mežu nešaubīgi uzskata par senu svētvietu. Ja prāts nepieņem stāstuspar pārdabiskām parādībām, tad tomēr apkārtnes miers un iespēja izbaudītinteresantu pastaigu svaigā gaisā un skaistā dabā iepriecinās jebkuru skeptiskinoskaņotu cilvēku. Mežu sevišķi iecienījuši orientēšanās sporta pārstāvji.Galvenais – neaizmirst ērtus apavus, jo takas ved pa paugurainu apvidu.Pokaiņi Forest Puokainių miškas Pokaiņi Forest is a new and unusual tourist site located 13 kilometres Puokainių (Pokaiņu) miškas yra naujas ir nepaprastas turizmo objektas, kuris from the town of Dobele in the direction of Ile. The forest, located on steep yra 13 kilometrų atsumu nuo Duobelės – Ilės (Īles) kriptyje. Miškas yra ant stataushills and little valleys, is known for an unusually picturesque landscape. But the kalnelio, ir giliose lomose, sudarant nepaprastai gražų gamtovaizdį. Tačiau pagrindinėmain reason why this place is popular with visitors is the miraculous stories being priežastis, kodel šią vietą pamėgę lankytojai, yra stebuklingi padavimai apie Puokainiųtold about Pokaiņi Forest. Here lie the famous Pokaiņi stone stacks, in smaller mišką. Čia surinkti garsūs Puokainių akmenys: ir grupės, ir sukrautos krūvos, ir išdėstyti,and bigger groups, forming stone rivers and little stone dykes. Such an amount pylimuose. Tiek daug įvairių dydžių ir formų akmenų koncentravimas vienoje vietojeof stones of all shapes and sizes indeed creates an extraordinary impression. Many sukelią iš tiesų nepaprastą ispudį. Tas žmonėms leidžia pajausti savotiškas energijospeople even claim to have felt a kind of energy running through them, some see sroves – vieni mato vizijas, bet kiti – pagauna nepaprastos informacijos srovę. Ekskursijųvisions and some claim to have received some information flow. Guides and visitors vadovai Puokainių mišką lankytojams taip pat pasakoja apie pastebėtas gamtosof the forest talk about rare natural phenomena; however scientists, healers anomalijas. Burtininkai, žolininkai ir ekstrasensai šį mišką neabejojančiai laiko kaipand seers consider this to be an ancient sanctuary. Even if previous experience sena šventą vietą. Jeigu protas nepriima pasakojimus apie antgamtiškus reiškinius, visand lack of scientific explanations stops the belief in supernatural wonders, dėl to aplynkos ramybė ir galimybė pasimėgauti įdomiu pasivaikščiojimu gryname orethe calm of the surroundings and a tranquil walk in the fresh air will cheer up ir gražioje gamtoje, pradžiugins bet kurį skeptiškai nuositeikusį žmogų. Mišką įpatingaiany sceptical mind. The forest is also popular among orientation sports fans. pamėgę orientavimo sporto atstovai. Svarbiausia – nepamiršti patogios avalynės, nes Don’t forget comfortable shoes as the paths of Pokaiņi lead along hilly area. takas vedžioja per kalvotas vietoves. “Senpokaiņi”, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724, Latvija +371 63729177, +371 63726212; lvm@lvm.lv, tervete@lvm.lv; www.mammadaba.lv
 15. 15. tūrisMs / tourisM / turizMasBrīvdienu māja “Neimaņi” Brīvdienu māja Neimaņi atrodas 1 km attālumā noDobeles, Bērzes upes krastā, līdzās Dobeles – Krimūnas ceļam.Piedāvājam: 1. stāvā – kamīntelpu un saunu, bet 2. stāvā –četrvietīgu guļamistabu, kā arī dzīvojamo istabu ar TV. Klientu rīcībā irdārza kamīns, grils un sporta spēļu laukums.Holiday Home “Neimaņi” Holiday home Neimaņi is located 1 km from Dobele, on a bank of the river Bērze, near the road Dobele – Krimūna.We offer a fireplace room and a sauna on the ground floor, a four-bed room and a living room with a television on the first floor.Visitors are welcome to use a fireplace and a grill in the garden, and asports ground. Poilsio namai “Neimaņi” Poilsio namai Neimaņi yra 1 km atstumu nuo Duobelės, prie Bėrzės upės kranto, šalia Duobelės–Krimūnų kelio.Siūlome: pirmajame aukšte – židinio patalpą ir sauną, antrajameaukšte – keturvietį miegamąjį, taip pat gyvenamąjį kambarį su TV.Klientų žinioje yra sodo židinys, grilis ir sporto žaidimų aikštelė.“Neimaņi”, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 29353018, +371 63822091
 16. 16. tūrisMs / tourisM / turizMasLauku māja”Ozolāres” Lauku māja aktīvai atpūtai Ozolāres atrodas Latvijas dienvidos, kur Zemgaleslīdzenums pāriet Kurzemes pauguros. 60 km no Rīgas – auto ceļa Rīga - Liepājatuvumā. Piedāvājam iespēju atpūsties lauku klusumā un mierā, simtgadīgu kokupavēnī, klausoties putnu balsis, sienāžu čīgāšanu un varžu kurkstēšanu dīķī, nobaudītbioloģiski audzētus produktus un aplūkot saimniecībā mītošus trušus un putnus.Lauku mājas 1. stāvā izbūvēta viesību telpa 20 cilvēkiem, bet 2. stāvā četri mājīgi divvietīginumuri ar visām ērtībām (dušām un WC) astoņu cilvēku uzņemšanai. Viesus nodrošina arī arbrokastīm un iespēju nopērties pirtī vai pasēdēt pie dīķa izkoptā piknika vietā.Country House “Ozolāres” The country house Ozolāres is located in the south of Latvia, where the plain of Zemgale starts rising up turning into Kurzeme hills. It is 60 km from Riga, nearthe motorway Riga-Liepaja. You can enjoy leisure activities here. We offer the possibilityto relax in the silence and peace of the countryside, sit in the shade of a hundred-year-oldtrees, and listen to the voices of birds, grasshoppers and frogs croaking in the pond. You canalso taste organically produced products and watch rabbits and birds living on the farm.A party room on the ground floor can admit 20 people, on the second floor there are fourcomfortable and cozy double rooms with all amenities (showers and WCs) for eight people.Guests are served breakfast, they can enjoy steam-bath or sit by the pond in a speciallydesigned picnic place.Kaimo namas “Ozolāres” Kaimo namas aktyviam poilsiui Ozolāres yra Latvijos Pietuose, kur Žiemgalės lygumos pereina Kuržemės kalvose. 60 km nuo Rygos – arti autostrados Rīga-Liepāja. Siūlome galimybę pailsėti kaimo tyloje ir ramybėje, šimtamečių medžiųpauksmėje, klausantis paukščių giesmių, žiogų čirenimo ir varlių kurkimo tvenkinyje,paragauti biologiškai augintus produktus ir apžūrėti ūkije gyvenančius triušius ir paukščius.Kaimo namo 1 aukšte įrengta pobūvio patalpa 20 žmonių, o 2 aukšte – keturi jaukūs dviejųvietų numeriai su visais patogumais (dušais ir WC) aštuonių žmonių priėmimui. Svečius taippat aprūpina pusryčiais ir galimybe išsiperti pirtyje ar pasedėti prie puoselėto tvenkinio piknikovietoje. “Ozolāres”, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 29257804; www.ozolares.lv
 17. 17. tūrisMs / tourisM / turizMasViesu māja“Blaizas” Kur Zemgales līdzenums tiekas ar Austrumkursas paugurainesmainīgajām ainavām, netālu no Kārļa Ieviņa aprakstītā Zebrusezera, atrodas Z/S Blaizas Zāļu nams un pirts. Apcerīgi rosinošā laukuklusumā piedāvājam atpūsties un izjust pirts priekus. Mežā vai pļavāikvienam viesim dots izbaudīt veldzējoši svaigu gaisu un sirdī rastmieru un skaidrību. Darbošanās svaigā gaisā radīs jauku noskaņojumuun patiesi palīdzēs atbrīvoties no ikdienas stresa. Te ir lieliska iespējapastaigāties pa dzīvnieku takām, negaidīti satikt stirnu, briedi vailapsu, aplūkot bebru būves, iepriecēt sirdi ar dzērves vai piekūna balsi,vērot dzērvju, gulbju un zosu pārlidojumus. Tās visas būs skaidras unskanīgas dabas pasaules zīmes. Iesakām apskatīt jauko apkārtni,interesantos dabas un vēstures objektus gan mūsu tuvumā, gan attālāk.Aicinām to visu izbaudīt!Guest House “Blaizas” The sauna and herbal house of the farm Z/S Blaizas is located near Lake Zebrus, which is described by the writer Kārlis Ieviņš,where the lowland of Zemgale turns into a scenic and changeable Svečių namas “Blaizas”landscape of the upland of Austrumkursa. You are welcome to relaxand experience the delights that a sauna can bring in a contemplating Kur Žiemgalės lyguma susitinka su Rytų Kuršo kalvelėmis (Austrumkursassilence of the countryside. Each guest can feel refreshing air of a meadow pauguriene) permainigais gamtovaizdžiais, netoli nuo Karlo Ievinio (Kārlis Ieviņš)or wood, and find peace and clarity in their hearts. After having spent aprašytas Zebrus ežero yra valstiečių ūkio Blaizas Žolių namas ir pirtis. Raginame apžvelgtiso much time in the fresh air, your spirits will rise and you will forget kaimo tylūmoje, siūlome pailsėti ir patirti pirties džiaugsmą. Miške ar pievoje kiekvienamabout the daily stress. While walking along the animal trails, you svečiui suteiktą galimybę patirti vilgynčiai gryną orą ir širdyje rasti ramybę ir aiškumą.may unexpectedly run into a doe, a deer or a fox, watch beavers` Darbas griname ore sukels malonę nuotaiką ir tikrai padės išsivaduoti nuo kasdienybės streso.lodges, listen to the calls of cranes or falcons, watch the migration of Čia yra puiki galimybė pasivaikščioti gyvūnų takais, netikėtai sutikti stirną, elnia arcranes, swans and geese. These all are signs of nature. We advise you lapę, apžiūrėti bebrų statynius, pradžiuginti širdį gervės ar sakalo balsu, stebėti gervių,to explore the lovely surroundings, interesting natural and historical gulbių ir žasų perskrydimus. Visą tai būs aiškųs ir skambųs gamtos pasaulio ženklai.sites both in the vicinity and in some more distant places as well. Patariame apžiūrėti jaukią aplynką, įdomius gamtos ir istorijos objektus taip arti mūsų , taip atokiai.You are welcome to enjoy it all! Kviečiame tą visą patirti!“Blaizas”, Annenieku pag., Dobeles nov., LV-3718, Latvija; +371 29498285blaizas@tvnet.lv; www.blaizas.lv
 18. 18. tūrisMs / tourisM / turizMasKārļa Ulmaņa piemiņas muzejs„Pikšas” Apceļojot Latviju, neaizmirstiet iegriezties Zemgales novadā. Starp Jelgavuun Dobeli, jūs gaida Latvijas valsts dibinātāja, brīvības ceļa aizsācēja, pirmā ValstsMinistru Prezidenta un pēdējā pirmskara Latvijas Prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877- 1942) dzimtās mājas Pikšas. 1993. gadā tās pārtapa par K. Ulmaņa piemiņasmuzeju Pikšas, kas veidotas kā 20. gs. 30. gadu lauku sēta ar raksturīgu ēkuansambli. Ekspozīcija un izstādes sniedz informāciju par K. Ulmaņa devumuvalsts tapšanā un attīstībā, dod iespēju saprast un izjust latviešu zemniekaikdienu, Tēvzemes mīlestību, kā arī sniedz plašāku ieskatu lauksaimniecībasattīstībā Latvijā un K. Ulmaņa paveikto laikā no 1918. gada līdz 1940. gadam.Līdz ar tematiskajām ekskursijām (tajā skaitā 1.-3. klašu skolēniem Tēva sētā jauki bij),muzejs piedāvā izstāžu zāli pasākumu rīkošanai, bet kā īpašus viesus uzņem jaunospārus un kāzu viesus.Kārlis Ulmanis Memorial Museum“Pikšas” Kārļa Ulmaņa prisiminimo muzejaus “Pikšas” When traveling around Latvia, take the opportunity to visit Zemgale region. You are welcome to visit the family house Pikšas, which is located Apkeliaujant Latviją, nepamirškite užsukti į Žiemgalės srity. Tarpbetween Jelgava and Dobele. This is the home of Kārlis Ulmanis (1877 - 1942), the Jelgavos ir Duobelės jūs laukia Latvijos valstybės įkūrėjo, laisvės keliofounder of the Latvian State, the struggler for freedom, the first Prime Minister of pradininko, pirmojo Valstybės Ministro Prezidento ir paskutinio prieškarinėsLatvia and the last pre-war President of Latvia. In 1993 the home was turned into Latvijos Prezidento Karlo Ulmanio (1877 – 1942) (Kārlis Ulmanis) gimtieji namaiKārlis Ulmanis Memorial Museum Pikšas, designed as a typical farmstead of the Pikšas. 1993 metais gimtieji namai tapo Karlo Ulmanio atminimo muziejus1930s with a characteristic ensemble of buildings. The exposition and displayed Pikšas, kuris padarytas kaip 20 šimtmečio 30 metų kaimo sodyba su būdingaexhibits provide information on Kārlis Ulmanis` contribution to the establishment and pastatų ansambliu. Ekspozicija ir paroda teikia informaciją apie K. Ulmaniodevelopment of the state. It also gives a general overview on the farmers` daily chores, įnašą valstybės kūryboje ir išsivystyme, suteikia progą suprasti ir pajausti latviotheir love for their homeland, and provides a profound insight into the development valstiečio kasdienybę, tėvinės meilę, taip pat suteikia platesnį požiūrį žemės ūkioof agriculture in Latvia and Ulmanis` personal accomplishments from 1918 to 1940. išsivystyme Latvijoje ir K. Ulmanio atlikto nuo 1918 metų iki 1940 metų. Kartu suApart from thematic tours (including “We had a great time in our father’s home” (Tēva tematinėmis ekskursijomis (tarp jų 1. - 3. klasės mokiniams Tēva sētā jauki bij`sētā jauki bij) for the pupils of Grades 1-3), the museum offers an exhibition hall for (Tėvo kaime gera buvo)), muziejus siūlo parodų salę renginių rengimams, bet kaipholding different events. Newly married to couples and wedding guests are particularly ypatingus svečius priima jaunavedžius ir vestuvininkus.welcome. “Pikšas”, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732, Latvija; +371 29364230, +371 26670812 piksas@piksas.lv; www.piksas.lv
 19. 19. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Elagro” Uzņēmums izveidots 2004. gadā, kurā šobrīd nodarbināti 42 darbinieki. Elagro ir strauji augošsuzņēmums. Tā galvenais darbības virziens – tirdzniecības pakalpojumi: • lopbarības piedevas un to sastāvdaļu imports un eksports, • lauksaimniecības produkcijas – graudaugu, rapša un kukurūzas imports un eksports, • lauksaimniecības produkciju piedāvājums augkopības saimniecībām (sēklas materiāli, augu aizsardzības līdzekļi, minerālmēsli). Elagro sadarbības partneri ir ražotāji un tirdzniecības uzņēmumi Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Krievijā,Baltkrievijā, Polijā, Čehijas Republikā u.c. Uzņēmums ir lielākais zivju miltu piegādātājs Baltijas valstīs un Įmonė įkurta 2004 metais, kurioje įdarbinta 42Baltkrievijā. Izveidotā Produktu Kvalitātes kontroles nodaļa seko produktu uzglabāšanas apstākļiem un darbuotojų. Elagro yra greitai didejanti įmonė. Joskvalitātes rādītāju atbilstībai ES prasībām, bet laboratorija – graudu un rapša kvalitātei. Tas sekmē augstas pagrindinė kryptis – prekybos paslaugos:kvalitātes graudu piegādi pārstrādes uzņēmumiem, lopbarības ražotājiem un tirdzniecības uzņēmumiem. • pašarų priedai ir jų sudėtinės dalių importas irUzņēmums sniedz laboratorijas, pirmapstrādes un uzglabāšanas pakalpojumus lauksaimniekiem. Viens no eksportas,darbības virzieniem – maizes izstrādājumu ražošana un tirdzniecība. SIA Elagro veikals – ceptuve • žemės ūkio produkcjos – grūdinių, rapsų ir kukurūzųDzirnas piedāvā Dobeles iedzīvotājiem un viesiem smalkmaizītes, pīrādziņus, svaigi ceptu maizi, mīklu un importas ir eksportas,saldētus mīklas pusfabrikātus, bet bērniem – brīnišķīgas ekskursijas ar stāstu par ceļu no graudiem līdz • žemės ūkio produkcijos pasiūla augalininikystėssmaržīgai un siltai maizītei. Firma piedāvā iznomāt ceptuves iekārtas, kuras dod iespēju tirgot savā veikalā ūkiams (sėklų medžiagos, augalų apsaugossiltu, svaigu maizi un konditorejas izstrādājumus. priemonės, mineralinės trašos). Elagro bendradarbavimo partneriai yra gamintojai ir prekybos įmonės yra Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje, The company Elagro was established in 2004, currently the company employs 42 workers. Elagro Baltarusijoje, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje ir kt. Įmonė is a fast-growing company. The main business activity is trade: yra didžiausia žuvies miltų tiekėja Baltijos valstybėje ir • import and export of fodder and its components; Baltarusijoje. Įmonėje įkurta Produktų Kokybės kontrolės • import and export of agricultural products - cereal, rape and maize; skyrius, kuris sieka produktų išlaikymo salygų, kokybės • sale of agricultural products to farms dealing with crop farming (seed material, plant protection rodiklių atitikimui ES reikalavimams. Įkurta laborotorija products, fertilizers). grūdų ir rapsų kokybės nustatimui paremti aukštos kokybės Elagro cooperates with producers and trading companies in Latvia, Lithuania, Estonia, Russia, grūdų pritaikimui perdirbimo įmonėms, pašarų gamintojamsBelorussia, Poland, Czech Republic, and other countries. The company is the largest supplier of fish meal ir prekybos įmonėms, taip pat tiesia laborotorijas, pirminiuiin the Baltic States and Belorussia. The Quality Control Department established by the company supervises apdirbimui ir išlaikymo paslaugas ūkininkams. Viena iš darbothe storage conditions of products, and ensures that the quality of products meets the EU requirements. krypčių – Duonos gamynių gamyba ir prekyba. SIA ElagroThe laboratory, which is established to determine the quality of grain and rape, contributes to the supply of parduotuvė – kepykla Dzirnas siūlo Doubelės gyventojams irhigh-quality grain to processing companies, producers of fodder and trading companies. The company also svečiams bulkutes, pyragėlius, šviežiai keptą duoną, tešlą iroffers the farmers laboratory, preliminary treatment and storage services. One of its business activities is šaldytos minklės pusgaminius, o vaikams – puikias ekskursijasmanufacturing and marketing procedure for bakery products. The shop - bakery Dzirnas offers the residents ir pasakojama apie kelią nuo grūdų iki kvepiančios šiltosand visitors of Dobele muffins, pies, freshly baked bread, dough, and frozen convenience food made of dough. duonelės. Įmonė siūlo išnuomoti kepyklos įrangas, kuriasChildren can learn about the bread making in guided study tours and enjoy the whole aromatic process. suteikia galimybę savoje parduotuvėje kepti šiltą, sviežią duonąThe company offers to lease equipment for bakeries, so that they can sell warm, fresh bread and pastry. ir konditerijos gamynius.Uzvaras iela 14b, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63781097elagro@elagro.lv; www.elagro.lv
 20. 20. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA „Latagrokoncerns” Uzņēmums Dobelē darbojas kopš 1998. gada un līdz šim bija pazīstams ar nosaukumuSIA Zemnor. 2008. gadā uzņēmums kļūst par lielākā Lietuviešu lauksaimniecības uzņēmumaAgrokoncernas Grupa meitas uzņēmumu Latvijā un 2010. gada nogalē iegūst nosaukumu SIALatagrokoncerns, kurā nodarbināti 16 darbinieki un tā apgrozījums 2010. gadā sasniedzis 8miljonus latu. Uzņēmuma darbības sfēra ir minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu mazum un vairumtirdzniecība, kā arī graudu un rapša sēklas iepirkšana. Lai gan uzņēmuma mājvieta ir Dobelē,tas sadarbojas ar zemnieku saimniecībām un lauksaimniecības preču tirgotājiem visā Latvijā.Uzņēmumam ir ilgstoša sadarbība ar minerālmēslu ražotājiem Krievijā, Baltkrievijā, Norvēģijā,Holandē un Lietuvā. Dobelē, Uzvaras ielā 56 atrodas minerālmēslu un dārzkopības preču veikals,kurā pat visprasīgākais pircējs atradīs sev nepieciešamos minerālmēslus, lauksaimniecībasķīmiju, saimniecības preces un sēklas. Uzņēmuma teritorijā atrodas graudu pieņemšanas bāzear laboratoriju un minerālmēslu noliktavas, bet dzelzceļa sliežu ceļa atzars nodrošina efektīvusun drošus produkcijas pārvadājumus. Uzņēmuma mērķis tuvākajā nākotnē ir kļūt par vienu novadošajām graudu iepirkšanas kompānijām Latvijā un saglabāt drošas pozīcijas minerālmēslu unaugu aizsardzības līdzekļu mazum un vairum tirdzniecības tirgū. Įmonė Duobelėje dirba nuo 1998 metų ir iki šiol buvo žinoma su pavadinimu SIA Zemnor. 2008 metais įmonė tapo vienos iš didžiausių Lietuvos žemės ūkio įmonių Agrokoncernas Grupa dukterine įmone Latvijoje. 2010 metų pabaigoje įgijo The company has been working in Dobele since 1998 and until now it was known as pavadinimą SIA Latagrokoncerns. 2010 metais įmonėje įdarbinta Zemnor Ltd. In 2008, the company became a subsidiary of the largest Lithuanian agricultural 16 darbuotojų. Per 2010 metus pasiekta 8 milijonų latų apyvarta.company Agrokoncernas Grupa in Latvia. At the end of 2010 it was called Latagrokoncerns Ltd. Įmonės pagrindini veiklos sfera - mažmeninė ir didmeninė prekybaAt the end of 2010, the company employed 16 workers. In 2010, its turnover reached 8 million trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, tai pat grūdų ir rapsų sėklųlats. The company’s basic economic activities are retail and wholesale of fertilizers and plant supirkimas. Nors įmonės pastogė yra Duobelėje, ji bendradarbiaujaprotection products, purchase of grain and rape seeds. Although the company is based in Dobele, su žemės ūkiais ir žemės ūkio prekių prekiautojais visoje Latvijoje.it cooperates with farms and traders of agricultural products all over Latvia. The company has a Įmonė turi besitęsiantį bendradarbiavimą su trąšų gamintojaislong-lasting cooperation with producers of mineral fertilizers in Russia, Byelorussia, Norway, Rusijoje, Baltarusijoje, Norvegijoje, Olandijoje ir Lietuvoje.Netherlands and Lithuania. The shop selling fertilizers and goods for gardening is located Duobelėje, Uzvaros gatvėje 56 yra trąšų ir sodininkystės prekių parduotuvė,at Uzvaras iela 56, where even the most demanding customer will find necessary fertilizers, kurioje net labai reiklus pirkėjas suras sau reikalingų trąšų, žemės ūkioagricultural chemicals, household items and seeds. A grain terminal with a laboratory and chemijos, ūkio prekes ir sėklas. Įmonės teritorijoje yra grūdų priėmimofertilizer warehouses are located in the territory of the company. A railway track, which bazė su laboratorijų ir trąšų sandėliais. Teritorijoje yra geležinkelio bėgiųcrosses the territory of the company, ensures efficient and reliable shipment of the production. kelio atšaka, kuri aprūpina efektyvų ir saugų produkcijos pervežimą.In the nearest future, the company plans to become one of the leading grain purchasing companies Įmonės tikslas - artimiausioje ateityje tapti viena iš vadovaujančių grūdųin Latvia and maintain its position in the market as regards retail and wholesale of fertilizers and supirkimo kompanijų Latvijoje ir išsaugoti savo pozicijas trąšų ir augalųplant protection products. apsaugos preparatų mažmeninės ir didmeninės prekybos rinkoje. Uzvaras iela 56, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63781860 info@agrokoncernas.lv; www.agrokoncernas.lv
 21. 21. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Mārksmens” Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Mārksmens dibināta 1997. gadā.Uzņēmums darbojas pārtikas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecībasjomā. SIA Mārksmens apsaimnieko 13 veikalus ar nosaukumu top! – Dobelē,Bauskā, Aucē, Jūrmalā, Bēnē, Šķibē, Jaunpilī, Elejā, Jūrmalā, Staļģenē, Codēun Jaunbērzē. Uzņēmumam pieder vairumtirdzniecības bāze Dobelē, kurapiegādā pārtikas produktus Zemgales reģionā. Pilsētā atvērta picērija SunnyPizza un sporta komplekss. Dobelē, Jaunpilī, Aucē un Bēnē darbojas pārtikasstikla taras pieņemšanas punkti. Nākotnē uzņēmums iecerējis atvērt jaunustop! veikalus Zemgalē un citos Latvijas reģionos. A limited liability company Mārksmens was founded in 1997. The company is engaged in the food retail and wholesale sector. MārksmensLtd. runs 13 stores -called Top in Dobele, Bauska, Auce, Jūrmala, Bēne, Šķibe,Jaunpils, Eleja, Staļģene, Code and Jaunbērze. The company owns a wholesaledepot in Dobele. Foodstuff from there is delivered all over Zemgale region.The town has also acquired a new pizzeria Sunny Pizza and a sports complex.The company has set up glass collection points in Dobele, Jaunpils, Auce andBēne. In future the company intends to open new stores under the name Topin Zemgale and other regions of Latvia. Uždaroji akcinė bendrovė Mārksmens įkurta 1997 metais. Įmonė dirba maisto didmeninės ir mažmeninės prekybos srityje. SIA Mārksmensremia 13 parduotuvių pavadinimu top! – Duobelėje, Bauskoje, Aucėje,Jurmaloje, Benėje, Škibėje, Jaunpilije, Elėje, Stalgenėje, Cuodėje ir Jaunberžėje.Įmonei priklauso didmeninės prekybos bazė Duobelėje, kuri tiekia maistoprekes Žiemgalės regione. Mieste atidarita picerija Sunny Pizza ir sportokompleksas. Duobelėje, Jaunpilije, Aucėje ir Benėje dirba maisto stiklinės tarospriėmimo punktai. Ateitije įmonė planuoja atidaryti naujas top! parduotuvesŽiemgalėje ir kituose Latvijos regionuose.Bērzes iela 19, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63707300
 22. 22. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA ”J.E.F.” SIA J.E.F. dibināts 1995. gadā. Firma iekļauta Būvkomersantu reģistrā undarbus izpilda sertificēti aroda meistari. Uzņēmuma darbības virzieni irelektrotehniskie un galdniecības pakalpojumi. Uzņēmums veic elektroapgādesun elektrosistēmu remontu, montāžu un projektēšanu, iekšējo un ārējo elektriskotīklu līdz 20kV, projektēšanu un izbūvi. Piedāvā pakalpojumu - izmantot specializēto tehniku. SIA J.E.F. galdniecībāizgatavo lieliskas kvalitātes dažāda dizaina koka izstrādājumus – kāpnes, durvis,virtuves mēbeles gan pēc privātpersonu, gan iestāžu un uzņēmumu pasūtījuma.Galdniecības kapacitāte ir liela. Uzņēmumā strādā pieredzes bagāti meistari,nodrošinot savlaicīgu pasūtījuma izpildi un individuālu pieeju katram klientam.Uzņēmums nākotnē plāno attīstīt pakalpojumu klāstu, radīt un piedāvāt jaunusproduktus, pilnveidot infrastruktūru, ieviest modernas tehnoloģijas un darbapaņēmienus. Iecerēts koka izstrādājumus eksportēt uz Norvēģiju. J.E.F. Ltd. was established in 1995. The company has been included on the list of the Construction Merchant Register and employs certified mastercraftsmen. Business activities are: • electronic and technical services; • joinery services. The Company performs the following tasks: SIA J.E.F. įkurta 1995 metais. Įmonė įtraukta į statybinių komersantų registrą ir • repair, installation and design of electrical systems and electrical supply darbus atlieka sertifikuoti aruodo meistrai. Įmonės veiklos sritys - elektrotechninės systems; ir staliaus darbų paslaugos. • installation of internal and external electrical networks -up to 20kV • Įmonė teikia: elektros tiekimo ir elektro sistemų remontą, montažą ir • design and construction. projektavimą; The company also rents out specialized technique. The joinery J.E.F. Ltd • vidaus ir išorinių elektros tinklų iki 20 kV., projektavimą ir statybą.produces fine quality timber products of different designs such as ladders, doors, Siūlo paslaugas naudojat specializuotą techniką. SIA J.E.F. staliaus darbai:kitchen units custom-made for individual clients and institutions. The capacity gamina puikios kokybės įvairių dizainų medžio gaminius – laiptai, durys, virtuvėsof joinery is high. The timely execution of the placed orders and individual baldai pagal privačius asmenų, įstaigų ir įmonių užsakymus. Staliaus darbųapproach to each customer are ensured by involving experienced craftsmen. imlumas yra didelis. Įmonėje dirba patyrę meistrai, kurie garantuoja tinkamąThe future intentions of the company are to develop a wider range of services, užsakymų vykdymą per susitartą laiką ir individualų priėjimą kiekvienam klientui.create and offer new products, build infrastructure, introduce modern technologies Ateityje įmonė planuoja išvystyti paslaugų rinkinį, sukurti ir pasiūlyti naujus produktus,and methods of work. In future the company plans to export its timber products tobulinti infrastruktūrą, įdiegti modernias technologijas ir darbo metodo būdus.to Norway. Ateityje numatyta medžio gaminius eksportuoti į Norvegiją. “Birztalas 14”, Miltiņi, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732, Latvija +371 63722254, +37129287714; info@jef.lv; www.jef.lv
 23. 23. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “JaunbērzesEnergoserviss” SIA Jaunbērzes Energoserviss (SIA JES) darbību uzsāka1993. gadā. Patlaban veiksmīgi darbojas pakalpojumu biznesā – elektromontāža,sabiedriskā ēdināšana, viesu māju uzturēšana un citu veidu pakalpojumi.Darbības pamatvirziens ir elektromontāža, elektrotehniskie mērījumi unelektroiekārtu tehniskā apkalpošana. Sadarbībā ar ZRA ELLAT īsteno vērienīgusūdenssaimniecību attīstības projektus Latvijā. Sabiedriskās ēdināšanasnozarē uzņēmums iesaistījās, atverot nelielu kafejnīcu Kaprīze Jaunbērzespagastā (Dobeles novads). Nedēļas nogalēs kafejnīcā itāļu šefpavārs gatavoun piedāvā itāļu ēdienus. Šie ēdieni atspoguļo itāļu virtuves daudzveidību.Jaunbērzē atvērts arī neliels SIA JES veikaliņš Salmes Bode. Viesību mājaKaprīze aicina izmantot: naktsmītnes, lielo viesību zāli 60 personām, mazoviesību zāle 10 personām, pirti un baseinu (arī krievu pirti), bērnu laukumu,saimnieku organizētus atpūtas un tematiskos pasākumus. SIA Jaunbērzes Energoserviss (SIA JES) veiklą pradėjo 1993 metais. Jaunbērzes Energoserviss Ltd. (JES Ltd.) was established in 1993. Šiuo metu sėkmingai dirba paslaugų versle – elektromontažas, Currently the company is a successful service provider specializing in visuomenės maitinimas, svečių namų rėmimas ir kitų veiklų paslaugas.electric installation, catering, maintenance of guest houses and other Veiklos pagrindinė kryptis – elektromontažas, elektrotechnikos matavimaiservices. Its main business activity is electric installations, measurement of ir elektroįrangų techninės apžiūros aptarnavimas. Bendradarbiaujant supower quality and maintenance of electrical equipment. In cooperation with mokslinių-gamybinių susivienijimu ELLAT realizuojame plataus masto vandensZRA ELLAT the company implements large water management projects in ūkio tvarkybos išsivystimo projektus Latvijoje. Visuomenės maitinimo srytijeLatvia. As regards the catering sector, the company has a small cafe Kaprīze įmonė įsitraukė, atidarant nedidelę kavinę Kaprīze Jaunberžio (Jaunbērzes)in Jaunbērze parish, in Dobele County. At weekends the cafe offers Italian valsčiuje (Duobelės krašte). Savaitgaliais kavinėje italų šefas gamina irdishes prepared by an Italian chef. These dishes reflect the diversity of Italian siūlo itališkus patiekalus. Šie patiekalai vaizduoja itališkos virtuvės įvairovę.cuisine. A small shop Salmes Bode owned by JES Ltd. is open in Jaunbērze.. Taip pat Jaunberžėje atidaryta nedidelė SIA JES parduotuvėlė Salmes Bode.The guest house Kaprīze offers: Svečių namas Kaprīze kviečia pasinaudoti: • accommodation, • nakvynėmis, • a large banquet hall for 60 persons, • didžiąja pobūvio sale 60 asmenų, • a small party room for 10 persons, • mažaja pobūvio sale 10 asmenų, • a sauna and a pool (also Russian bath), • pirtimi ir baseinu (taip pat rusiška pirtimi), • children’s playground. • vaikų aikštele. The hosts organize recreational and thematic events. Šeimininkų organizuotus poilsių ir tematinius renginius.Dārza iela 4, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717, Latvija+37163723519, +37129241432; jessia@inbox.lv; www.jes.lv
 24. 24. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Ilva” Firma Ilva dibināta 1991. gadā Dobelē. Darbības virzieni - moderno tehnoloģiju piedāvājumi: • foto un telekomunikāciju pakalpojumi, • interneta pieslēgums (Dobele un Jelgava), internets+telefons, datortehnika, kopēšana, kā arī video filmu noma. Modernā ciparu laboratorija nodrošina iespēju ātri unkvalitatīvi drukāt fotogrāfijas no jebkura datu nesēja, piedāvājotpilsētas iedzīvotājiem dažādus foto pakalpojumus. Nākotnēiecerēts darboties TV pakalpojumu jomā. The company Ilva was founded in Dobele in 1991. The company specializes in provision of modern technologyservices: • photography, • telecommunication services - internet connection (Dobele and Jelgava), Internet + phone, computer engineering, copying, and video rental services. Advanced Digital laboratory provides the possibility to printphotos from any data carrier quickly and in high-quality thusoffering the residents of Dobele a variety of photographic services.The future intention is to work in the field connected with theprovision of TV services. Firma Ilva įkurta 1991 metais Doubelėje. Darbo kryptis - modernios technologijos pasūlimai: • foto, telekomunikacijų paslaugos, • interneto ryšys, internetas + telefonas, kompiuterinė technika, kopijavimas, taip pat ir video filmų nuoma. Moderni skaitmeninė laboratorija užtikrina galimybę greitai irkokybiškai spausdynti fotografijas iš bet kokių laikmenų – siūlantmiesto gyventojams įvairias foto paslaugas. Ateityje planuojmadirbti TV paslaugų srityje. Baznīcas iela 4, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63723388 office@ilva.lv; www.ilva.lv
 25. 25. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Firma Zemgale” SIA Firma Zemgale dibināta 1993. gadā. Šajā gadā laikraksta Zemgaleredakcijas darbinieki privatizēja redakcijas īpašumu un uzsāka laikrakstaizdošanu. Patlaban firmā strādā 18 darbinieki. Darbības joma – laikrakstaizdošana un poligrāfijas pakalpojumi. Laikraksts Zemgale sniedz vispusīgu unobjektīvu informāciju lasītājiem ne vien Auces, Dobeles un Tērvetes novadā,bet arī Rīgā un citviet Latvijā, kā arī ārvalstīs. SIA Firma Zemgale piedāvā poligrāfijas pakalpojumus: drukā ielūgumus,apsveikuma kartiņas, veidlapas, plakātus, afišas, etiķetes, uzlīmes, veicT-kreklu un citu audumu (lakatiņu, karogu u.c..) apdruku. The company Firma Zemgale Ltd. was established in 1993. This is the year when the editorial staff of the Zemgale privatized the propertybelonging to the editorial office and began publishing a newspaper. Currently, there are 18 staff members in the company. Businessactivities: • newspaper publishing; • printing services. The Zemgale newspaper provides comprehensive and objectiveinformation to its readers on current events and news in the counties of Auce,Dobele and Tērvete, as well as in Riga, Latvia and abroad. The company FirmaZemgale Ltd. offers polygraphy services: printing of invitations, greetingcards, forms, posters, labels, stickers, printing on T-shirts and other fabric(scarves, flags, etc..). SIA Firma Zemgale įkurta 1993 metais. Tais metais laikraščioZemgale redakcijos darbuotojai privatizavo redakcijos turtą ir pradėjolaikraščio leidimą. Šiuo metu firmoje dirba 18 darbininkai. Darbo sritis– laikraščio leidimas ir poligrafijos paslaugos. Laikraštis Zemgale teikiavisapusišką ir objektyvią informaciją skaitytojams ne tik Aucės, Duobelės irTervėtės krašte, bet ir Rygoje ir kitose vietose Latvijoje, taip pat užsienyje. SIAFirma Zemgale siūlo poligrafijos paslaugas: spauzdina kvietimus, sveikinimoatvirutes, blankus, plakatus, afišas, etiketes, lipdukus, atlieka marškinėlių irkitų audinių (skarelių, vėliavų ir kt.) marginimą.Brīvības iela 31, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija; +371 63781766zemgale.sia@inbox.lv; www.zemgalesia.lv
 26. 26. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Oktāns” SIA Oktāns dibināts 1995. gadā un nodarbojas Oktāns Ltd. was founded in 1995. The company is SIA Oktāns įkurta 1995 metais ir užsiima degalųar degvielas vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, engaged in fuel wholesale and retail, rent of transport didmenine ir mažmenine prekyba, transporto irtransporta un tehnikas nomas pakalpojumiem. Firmā and machinery. The company employs 13 workers. technikos nuomos paslaugomis. Įmonėje dirba 13strādā 13 darbinieki. Dobeles novada iedzīvotāji Residents and guests of Dobele County enjoy the small darbuotojų. Nedidelėje kavinės degalinėje siūlomi šviežiun viesi iecienījuši arī nelielo kafejnīciņu degvielas cafe in the petrol station, which offers fresh pastries and konditerijos gaminiai ir aromatinga kava, mėgstamauzpildes stacijā, kurā tiek piedāvāti svaigi konditorejas aromatic coffee. tarp Duobelės krašto gyventojų ir svečių!izstrādājumi un aromātiska kafija! „Vītoliņi”, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710, Latvija + 371 63721161, + 371 29414033, fakss + 371 63721829; oktāns@inbox.lv
 27. 27. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Dream” Uzņēmums dibināts 2006. gadā un to veido divas The company was established in 2006. It has Įmonė įkurta 2006 metais, kuri susideda iš dviejųkafejnīcas Miltiņkrogs un Sporta Centrs, nodarbinot 18 two cafes Miltiņkrogs and Sporta Centrs. It employs 18 kavinių Miltiņkrogs ir Sporta Centrs. Įmonėje įdarbintacilvēkus. Uzņēmums darbojas sabiedriskās ēdināšanas workers. Its business activity is catering. The company 18 žmonių, kurie dirba visuomeninio maitinimo srityje.jomā. Firma piedāvā klāt svinību galdus ar aukstajiem offers to lay banquet tables for both smorgasbord and Įmonė siūlo uždengti stalus šaltais ir karštais patiekalais,un karstajiem ēdieniem, rīko izbraukuma banketus. main courses, as well as hosts banquets. organizuoja išvažiavimo banketus.“Atvaras”, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732, Latvija; +371 63722132, +371 29179707daigakutovoja@inbox.lv
 28. 28. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Sprīdītis” – veikals & kafejnīca Uzņēmums dibināts 1992. gadā, nodrošinot darbu The company was established in 1992, it employs Įmonė įkurta 1992 metais ir ten dirba 1010 cilvēkiem. Galvenie darbības virzieni: 10 workers. Main business activities: darbininkų. Pagrindinės darbo kryptys: • pārtikas un rūpniecības preču – trauku, • retail of foodstuff and industrial goods • maisto ir pramonės prekių – indų, žaislų, rotaļlietu, kosmētikas, bižutērijas, sadzīves - dishes, toys, cosmetics, jewelry, household kosmetikos, bižuterijos, buitinės chemijos ķīmijas mazumtirdzniecība, chemicals, mažmeninė prekyba, • ēdināšanas pakalpojumi (kompleksās • catering services (business lunch, delivery • maitinimo paslaugos (kompleksiniai pusdienas, pasūtījumi pusdienu piegādei, of prepared food, offsite catering including pietųs, priima užsakymus pietų pristatimui, izbraukuma banketi ar galdu klāšanu un laying and serving the table). išvykimų banketai su stalų paruošimu ir servēšanu). serviravimu. Zaļā iela 1, Dobele, Dobeles nov., LV – 3701, Latvija; +371 63721245, +371 29452727 spriditis.dobele@inbox.lv
 29. 29. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Vipēdis”Restorāns - Kafejnīca Restaurant – Cafe Restoranas – Kavinė„Rasa” “Rasa” “Rasa” Uzņēmums dibināts 2003. gadā, strādā The company was established in 2003, Įmonė įkurta 2003 metais, dirba 9 darbinieki. Restorāns Rasa sniedz ēdināšanas it employs nine workers. The restaurant Rasa 9 darbininkai. Restoranas Rasa teikia maitinimopakalpojumus. Piedāvājumā – plaša ēdienu izvēle, provides catering services. We offer a wide choice of paslaugas. Siūlomas – platus maisto pasrinkimas,pieņem pasūtījumus pusdienu piegādei, klāj svinību dishes, take orders for lunch and deliver prepared food, priima užsakymus pietų pristatymui, paruošia iškilmiųgaldus ar aukstajiem un karstajiem ēdieniem līdz 250 lay tables for banquets offering cold and hot meals for stalus su šaltaisiais ir karštaisiais patiekalais iki 250personām, servē furšeta tipa galdus, rīko izbraukuma up to 250 people, serve smorgasbord (a buffet style), asmenų, serviruoja furšeto stalus, išvykimo banketaisbanketus ar galdu klāšanu un servēšanu. Restorāns as well as deal with offsite catering including laying su stalo paruošimu ir serviravimu. Restoranas siūlopiedāvā telpu īri – divas banketu zāles un konferenču tables and waiting tables. You can rent rooms in the patalpų nuoma – dvi banketų sales ir konferencijoszāli, sniedzot pilnu ēdināšanas un apkalpošanas servisu restaurant- two banquet halls and a conference room salę, teikiant pilną maitinimą ir aptarnavimą servisąsemināru un konferenču dalībniekiem. Saskaņā ar with a complete catering and serving services for the seminarų ir konferencijų dalyviams. Sutikimą suklienta vēlmēm izveido telpu noformējumu, iespējams participants of seminars and conferences are available. kliento norais, sukuria patalpų išvaizdį, galima taip patizmantot arī bērnu pasākumu vadītājas pakalpojumus, The rooms can be decorated according to the customer’s pasinaudoti vaikų renginių vedėjos paslaugomis, taipkā arī organizē un piedāvā muzikālos vakarus. wishes. The entertainer is available for children`s pat organizuoja ir siūlo muzikalius vakarus. parties. We also organize and offer musical evenings.Uzvaras iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV – 3701, Latvija; +371 63721217, +371 29121944artakleina@inbox.lv
 30. 30. pa k a l p o j u M i / s e r v i C e s / pa s l a u g o sSIA “Lustes” SIA Lustes darba lauks – kreatīvu pasākumu Lustes Ltd. specializes in organizing and hosting SIA Lustes veiklos srytis – kūrybiškų renginiųorganizēšana un vadīšana. Piedāvājam svētku un events. We offer staging of holiday and thematic events, organizavimas ir vadovavimas. Siūlome iškilmių irtematisko pasākumu režiju un telpu vizuālo noformējumu and decorating rooms by providing all the necessary tematinių renginių režisavimą ir patalpų vizualinįar inventāra nodrošinājumu, dekorēšanu, apgaismošanu equipment, decorations, lighting and sound. We help Apipavidalinimą ar inventorio užtikrinimą, dekoravimą,un apskaņošanu. Palīdzam rīkot un vadīt korporatīvos to organize and host corporate and private events apšvietimą ir garso aparatūros irengimą... Padedameun privātos pasākumus pieaugušajiem un bērniem, for adults and children, including weddings, with rengti ir vesti kooperatyvinius ir privačius renginiustajā skaitā kāzas – ar īpašo atribūtu izgatavošanu special attributes used for marking the moment when suaugusiems ir vaikams, tuo tarpu vestuves - SUjaunā pāra mičošanai un guldināšanai, nelūgto newlyweds become a family, namely a midnight ritual Ypatingų atributų paruošimais jaunavedžių gaubtuvaisviesu – čigānu pulcināšanu un goda vārtu celšanu. at a wedding called mičošana, when the newly married ir guldymais, nekviestų svečių - čigonų surinkimas irZiemassvētku Rūķis, Rūķu mamma, Ziemassvētku couple is put to bed, like gathering of the uninvited bromo vartų pakėlimas. Kalėdų Nykštukas, Nykštukųeglīte, Mazā raganiņa, Pirāts, Ragana, Čigāniete – viņi guests – the Gypsies and making of honorary gates mama, Kalėdų eglutė, Mažoji raganėlė, Piratas, Ragana,visi ir gatavi Jūs iepriecināt! for the newlyweds. Such characters as the Christmas Čigonė – jie visi yra pasiruošę jus pradžiuginti! Gnome, the Mother Gnome, the Christmas tree, the Little Sorceress, the Pirate, the Witch, and the Gypsy Woman - are all ready to entertain you! “Glāznieki”, Bērzes pag. , Dobeles nov., LV-3732, Latvija; +371 29863994, +371 29539149 lustes_pasakumi@inbox.lv

×