บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี 27 april[1] พรหมพิไล

 • 1,207 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,207
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. บทเรียน การพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้ กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 2. ความเป็นมาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 3. คลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี
  • ประธานกลุ่ม และ ผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ ( CDA)
  • : คุณสุวิทชัย แสงเทียน
  • วัตถุประสงค์ : เพื่อผลิตดอกกล้วยไม้คุณภาพ
  • ส่งออกนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
  • ก่อตั้ง : ปี พ . ศ . 2546
  • สมาชิกกลุ่ม : จำนวน 11 สวน
 • 4. รายชื่อกลุ่ม 11 สวน บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 รายชื่อ พื้นที่เพาะปลูก สกุล 1. คุณสุวิทชัย แสงเทียน 20 ไร่ ( เดิม 10 ไร่ ) หวาย 2. คุณฐิติกร จันทร์สรณ์ 80 ไร่ ( เดิม 15 ไร่ ) หวาย 3. คุณกิตติ เผื่อนบัวผัน 60 ไร่ ( เดิม 10 ไร่ ) ม็อคคาร่า 4. คุณจักรกริช เอื้อประเสริฐ 40 ไร่ ( เดิม 20 ไร่ ) แวนด้า 5. คุณชูชาติ ธนะศรีสุนี 35 ไร่ ( เดิม 20 ไร่ ) หวาย 6. คุณชุมพล พรหมประทานพร 30 ไร่ ( เดิม 5 ไร่ ) หวาย 7. คุณอำนวย รอดอ่อน 25 ไร่ หวาย 8. คุณทวีชัย ทองประสิทธิ์ 23 ไร่ หวาย 9. คุณอุดม ล้อสมทรัพย์ 17 ไร่ ( เดิม 15 ไร่ ) หวาย , ม็อคคาร่า 10. คุณบุณยรักษ์ เจริญวงศา 6 ไร่ ( เดิม 1 ไร่ ) แวนด้า 11. คุณโกศล ประสงค์สม 4 ไร่ ( เดิม 1 ไร่ ) แวนด้า
 • 5. บทเรียน การพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 6. ผู้เกี่ยวข้องห่วงโซ่อุปทาน บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 7. ต้นน้ำ
  • ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  • ผู้ค้าวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร
  • ผู้รับเหมาก่อสร้างโรงเรือน
  • ผู้ขายปุ๋ย ยา เคมีภัณฑ์
  • ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
  • สถาบันการเงิน
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 อุตสาหกรรมและบริการสนับสนุน
 • 8. กลางน้ำ
  • เกษตรกรเจ้าของสวนกล้วยไม้
  • คลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี 11 สวน
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 ธุรกิจหลัก ขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง ตัดดอก และจำหน่ายกล้วยไม้ อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ส่งออก
  • โรงบรรจุหีบห่อ
  • บริษัทขนส่งสินค้า
  • บริษัทสายการบิน
  • อุตสาหกรรมการประชุม สัมมนา
  • อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 9. ปลายน้ำ
  • ตลาดในประเทศ
  • ตลาดต่างประเทศ
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 ตลาด
 • 10. หน่วยงานสนับสนุน
  • หน่วยงานภาครัฐ
  • สถาบันการศึกษาและสถาบันเฉพาะทาง
  • องค์กร และหน่วยงานสนับสนุน
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 สถาบันที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรม
 • 11. การรวมกลุ่มคลัสเตอร์
  • มีผู้นำกลุ่มที่มีความรู้ จิตอาสา รับผิดชอบ
  • มีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ( สร้างความเก่งรวม )
  • มีการพบปะ เพื่อแลกเปลี่ยนร่วมกันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  • มีการแสวงหาความรู้ และระบุความรู้ที่ตนเองต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 12. สมาชิกในกลุ่มคลัสเตอร์
  • เห็นความสำคัญที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน
  • มีการเปิดกว้าง ยอมรับความเห็นของคนอื่น และให้ข้อมูลซึ่งกันและกัน
  • พร้อมเรียนรู้ ประสบการณ์ใหม่ๆ
  • สร้าง คุณภาพร่วมกัน
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 13. องค์กรที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน
  • ภาครัฐ
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 สถาบันการศึกษา / สถาบันเฉพาะทาง ภาคเอกชน / สถาบันเอกชน
  • ต้องศึกษาและรู้ความต้องการที่แท้จริงของคลัสเตอร์
  • ให้การสนับสนุนที่สอดคล้องกับความต้องการ
  • ให้การสนับสนุนทางวิชาการ เทคโนโลยี
 • 14. ด้านการบริหารจัดการ
  • วัดเชิงคุณภาพตามความเห็นจากคะแนน ด้อยมาก = 1 ไปถึง ดีมาก = 10
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 15. การเปลี่ยนแปลง หลังรวมกลุ่มคลัสเตอร์ บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 หัวข้อ หลังการรวมกลุ่ม ร้อยละ 1. การแก้ปัญหาเรื่องโรคและแมลง 62.47 2. การได้รับความรู้และเทคนิคจากหน่วยงานต่างๆ 49.30 3. คุณภาพกล้วยไม้ 39.57 4. การพัฒนาความรู้ความสามารถ 39.33 5. การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ใหม่ 37.69 6. ผลผลิตกล้วยไม้ต่อไร่ 34.83 7. พื้นที่เพาะปลูกกล้วยไม้ 33.84 8. คุณภาพชีวิต 32.36
 • 16. ด้านการบริหารจัดการ
  • วัดเชิงคุณภาพตามความเห็นจากคะแนน ด้อยมาก = 1 ไปถึง ดีมาก = 10
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 17. พัฒนาการ หลังรวมกลุ่มคลัสเตอร์ บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 หัวข้อ หลังการรวมกลุ่ม ร้อยละ 1. การรับรู้ข้อมูลของตลาด 63.63 2. ราคาของกล้วยไม้ 48.44 3. รายได้ 43.69 4. ปริมาณการขายในตลาดต่างประเทศ 26.46 5. อำนาจการต่อรองกับผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต 24.91 6. ปริมาณการขายในตลาดในประเทศ 17.38
 • 18. การจัดการ
  • ประธานกลุ่ม
  • สมาชิกกลุ่ม
  • จัดระบบ วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความไว้ใจกัน
  • สร้างกลยุทธ์ เพื่อความแข็งแรงของกลุ่ม
  • สร้างคุณภาพของกล้วยไม้ และรักษาคุณภาพ
  • ทำงานตรงเวลา
  • จัดการสวนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 19. บทเรียนสำคัญ
  • คลัสเตอร์เป็นกระบวนการ
  • การพัฒนา : การจัดตั้ง ต้องใช้เวลา (2543- ปัจจุบัน )
  • มีการกำหนดเป้าหมาย : คุณภาพส่งออกไปตลาดนิวยอร์ก
  • ผู้ประสานงานพัฒนาคลัสเตอร์ ( CDA)
  • การรวมกลุ่ม : ที่สมัครใจแบบธรรมชาติ
  • มีข้อตกลง : แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลทางการเกษตรเพื่อคุณภาพ
  • มีข้อปฏิบัติ : ในความสามารถเฉพาะ การปลูกเลี้ยง พันธุ์
  • แนวปฏิบัติ : ประชุมกลุ่มย่อย
  • แสวงหาความรู้ : อบรมทางวิชาการ
  • การสร้างเครือข่าย : หน่วยงานราชการและเอกชน
  • มีความพร้อม : เปิดใจ เปิดโลกทัศน์ ทดลอง เรียนรู้ สิ่งใหม่
  • คุณสมบัติส่วนตน : ขยัน อดทน หูตากว้างขวาง ยอมรับในประสบการณ์ใหม่
  บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 20. บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 21. ถาม - ตอบ บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554
 • 22. ขอขอบคุณ บทเรียนการพัฒนาคลัสเตอร์กล้วยไม้กลุ่มราชบุรี โดย รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธืไอเมท - 27 เมษายน 2554 รศ . พรหมพิไล คุณาพันธุ์ มูลนิธิไอเมท