Liiklusseadus 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Liiklusseadus 3

on

 • 1,702 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,702
Views on SlideShare
1,700
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

1 Embed 2

http://lemill.net 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Liiklusseadus 3 Presentation Transcript

 • 1. Liiklusseaduse muudatused
 • 2. Definitsioonid
  • Autoks loetakse vähemalt neljarattalist mootorsõidukit
  • Mootorsõidukiks ei loeta pisimopeedi, maastikusõidukit ega sõidukit, mille valmistajakiirus on alla kuue kilomeetri tunnis
  • Traktor on mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis. Traktoriks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat
 • 3. Definitsioonid
  • Tasakaaluliikur on ühe inimese vedamiseks mõeldud elektri jõul liikuv isetasakaalustuv kaherattaline üheteljeline sõiduk
  • Pisimopeed on vähemalt kaherattaline sõiduk, mille mootori võimsus ei ületa ühte kilovatti ja valmistajakiirus ei ületa 25 kilomeetrit tunnis
 • 4. Definitsioonid
  • Mopeed on kahe-, kolme- või neljarattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis
  • Ülemineku perioodil registreeritud mopeedidele kehtestatakse omaette tehnonõuded
  • Enne 9.11.2003.a valmistatud mopeedidel võib valmistajakiirus olla mitte üle 50 kilomeetri tunnis
  • Mopeedid ei pea läbima tähtaegset tehnonõuetele vastavuse kontrolli
 • 5. Definitsioonid
  • Mootorrattaks loetakse ka sümmeetrilise rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit, mille valmistajakiirus on üle 45 kilomeetri tunnis või neljarattalist mootorsõidukit, mille suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kilovatti
 • 6. Definitsioonid
  • Haagiseks ei loeta pukseeritavat seadet ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist
  • Kerghaagis on haagis, mille täismass ei ületa 750 kilogrammi
  • Autorong on ühest või enamast vedavast autost ja pukseeritavast seadmest koosnev sõidukite ühend
  • Masinrong on traktorist või liikurmasinast (veduk) ja haagisest või pukseeritavast seadmest või vahetatavast pukseeritavast seadeldisest koostatud sõidukite kombinatsioon
 • 7. Definitsioonid
  • Pukseeritav seade on mootorsõiduki haakes järelveetav või ees tõugatav mehhanism, konstruktsioon, ehitis või muu seadis, millel on vähemalt üks ratas, mis püsivalt maapinnale toetub
  • Vahetatav pukseeritav seadeldis on põllu- või metsamajanduses kasutatav mehhanism, mille peamine otstarve on täiendada või muuta traktori funktsioone ja mis on konstrueeritud traktori haakes vedamiseks
 • 8. Pukseeritava seadme vedu
  • Lubatud sõidukiirus on 25 kilomeetrit tunnis
  • Peavad olema varustatud piduritulede, tagumiste suuna- ja ääretulede laternate, haagise tagumiste punaste võrdkülgsete kolmnurksete helkurite ning aeglase sõiduki ja kiiruspiirangu tunnusmärkidega
  • Järelveetavale lisaseadmele võib paigaldada lisaseadet vedava mootorsõiduki registreerimismärgi
 • 9. Pukseeritava seadme vedu
  • Korraga ei tohi vedada rohkem kui ühte pukseeritavat seadet või vahetatavat pukseeritavat seadeldist
  • Koormaplatvormil või muul osal ei tohi olla ühtki inimest
  • Haakeseadis peab vastama tehnonõuete määruses kehtestatud nõuetele
  • Mass ei tohi ületada tehnonõuete määrusega kehtestatud nõudeid
  • Peab vastama valmistaja tehnonõuetele
 • 10. Hooldussõiduk
  • Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega
  • Hooldussõiduki juht, kelle sõidukil on sisse lülitatud kollane vilkur, võib tööülesannete täitmisel kõrvale kalduda käesoleva seaduse § 14 lõikes 1, §-s 20, §-s 45 ja § 48 lõikes 6 sätestatud nõuetest ning liiklusmärkide, välja arvatud eesõigusmärgid ja kiirust piiravad märgid, ja teemärgiste nõuetest
  • Kollane vilkur peab olema paigaldatud ning olema sisse lülitatud:
   • teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitval sõidukil ehk hooldussõidukil
   • sõidukil, mida kasutatakse teeseaduse §-ga 35 kehtestatud korras
 • 11. Kollase vilkuri täiendav kasutamine
  • Abi osutamise toimingud teel selleks ettenähtud mootorsõidukiga
  • Sõitmine põllumajandus- või metsatööstustraktoriga ja piiratud kiirusega sõidukitega või nende veetavate järelhaagistega, mis on koos koormaga laiemad kui 2,55 meetrit
  • Sõitmine mootorsõidukiga, mille valmistajakiirus ei ületa 40 kilomeetrit tunnis
 • 12. Võistlusauto
  • Võistlusauto peab vastama Rahvusvahelise Autoliidu (FIA) või Eesti Autospordi Liidu kehtestatud nõuetele
  • Võistlusauto võib osaleda liikluses ainult seoses Eesti Autospordi Liidus registreeritud võistluste ja -treeningutega võistluse või treeningu juhendi kohaselt ja kooskõlastatult võistluse korraldajaga.
  • Võistlusautot võib juhtida liikluses ainult Eesti Autospordi Liidu väljastatud sõitjalitsentsi omav isik
  • Võistlusauto ei pea läbima tähtaegset tehnonõuetele vastavuse kontrolli
 • 13. Tehnilised muudatused
  • Kattega teel tohib sõita ainult sellise mootorsõidukiga ja selle haagisega, mis toetuvad tee pinnale pneumaatiliste või elastsest materjalist rehvide või roomikutega või elastsete patjadega varustatud roomikutega (Teeseadus §32 lg 1)
  • Töö-, sõidu- ja puhkeaja nõudeid ei rakendata riigisisesel
  • maanteeveol, kui 10 kuni 17 istekohaga bussi omanik või
  • vastutav kasutaja on rahvastikuregistri andmetel nelja või
  • enama lapse vanem, sellekohane märge on sõiduki registreerimistunnistusel ja bussi kasutatakse mitteäriliseks sõitjateveoks
  • Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik
  • mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud
 • 14. Tehnilised muudatused
  • Autorongil (välja arvatud autorong, mille veduk on B-kategooria auto) ja masinrongil, millel puuduvad ees ülemised ääretuled, peab veduki kabiini või kere esiosa kohal olema valgustatud autorongi tunnusmärk
  • Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada
  • päevatulesid. Päevatuled võivad põleda
  • ilma ääre- ja numbrituledeta
  • Kiiruspiirangu tunnusmärk peab olema
  • paigaldatud sõiduki tagaosale tagaliiklejale
  • nähtavale kohale, kui sõiduki suurim kiirus peab
  • olema väiksem kui 90 kilomeetrit tunnis