Spring Transactions
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Spring Transactions

 • 1,083 views
Uploaded on

* ACID...

* ACID
* Nested a Flat model transakcí
* Lokální a distribuované transakce
* Propagace a Izolace transakcí
* Volba transakčního manažeru
* Deklarativní ovládání transakcí
* Programové ovládání transakcí

More in: Spiritual , Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,083
On Slideshare
1,083
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
16
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Spring framework Motto: Musíte rozbít vejce když chcete udělat omeletu Spring framework training materials by Roman Pichlík is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.Sunday 13 May 2012 1
 • 2. Řízení transakcí Commit, rollback, programové a deklarativní použití transakcíSunday 13 May 2012 2
 • 3. Transakce • Správné použití a pochopení transakcí je jednou ze základních výzev J2EE aplikací • Transakce • nedělitelná jednotka operace • ACIDSunday 13 May 2012 3
 • 4. ACID • Atomicity • Consistency • Isolation • DurabilitySunday 13 May 2012 4
 • 5. Transakce v Jave • Každý framework nebo technologie má vlastní API • JPA, Hibernate, JDBC, JTA... • Transakce dělíme • Lokální • GlobálníSunday 13 May 2012 5
 • 6. Transakce v Jave • Vetšinou aplikací - lokální transakce • autocommit • řízení transakcí per connectionSunday 13 May 2012 6
 • 7. Lokální transakceSunday 13 May 2012 7
 • 8. Autocommit mode private void updateSomething() { • Defaultní chování JDBC Connection conn = null; Statement stmt = null; • Commit po každé operaci try { conn = ds.getConnection(); stmt = conn.createStatement(); • Možná nekonzistence dat 1 stmt.executeUpdate("update table1"); 2 stmt.executeUpdate("update table2"); } finally { DatabaseUtils.close(conn, stmt); } }Sunday 13 May 2012 8
 • 9. Manuální řízení • Commit/Rollback private void updateSomething() { programově Connection conn = ds.getConnection(); Statement stmt = null; try { • Nutnost propagovat conn.setAutoCommit(false); stmt = conn.createStatement(); connection se započatou stmt.executeUpdate("update table1"); transakcí stmt.executeUpdate("update table2"); conn.commit(); } catch(Exception e) { conn.rollback(); } finally { DatabaseUtils.close(conn, stmt); zahájení transakce } }Sunday 13 May 2012 9
 • 10. Globální transakceSunday 13 May 2012 10
 • 11. JTA • JTA je Java EE standard pro transakce • Řízení • Programové/Deklarativní • Flat model • Distribuované chováníSunday 13 May 2012 11
 • 12. Flat model • All or nothing principSunday 13 May 2012 12
 • 13. Nested model • Vnořená transakce může být rollbacknutá aniž by muselo dojít k rollbacku celé transakceSunday 13 May 2012 13
 • 14. Transakční atributy • Transakce s různým chováním • Propagace transakce • Izolace transakce • Rollback pravidlaSunday 13 May 2012 14
 • 15. Propagace • Required • RequiresNew • Supports • Mandatory • NotSupportedSunday 13 May 2012 15
 • 16. Izolace • Určuje jak hodně se mohou transakce ovlivnitSunday 13 May 2012 16
 • 17. Read uncommitedSunday 13 May 2012 17
 • 18. Read commitedSunday 13 May 2012 18
 • 19. Read repeatableSunday 13 May 2012 19
 • 20. SerializableSunday 13 May 2012 20
 • 21. Transakce ve SpringuSunday 13 May 2012 21
 • 22. • Spring podporuje možnost definovat/ovládat transakce • programově • deklarativně • Spring definuje abstraktní transakční API • to umožňuje stejný přístup k řízení transakcí pro různé frameworky • Hibernate, iBatis, JPA, JDBC • V mnohém přebírá úspěšný koncept EJB • CMT • izolace, propagaceSunday 13 May 2012 22
 • 23. Transakční manažer • Pro využití transakcí musíme nadefinovat transakční manager beanu • HibernateTransactionManager • DataSourceTransactionManager • JtaTransactionManager • Podle typu transakčního manageru se definuje i jeho závislost • DataSourceTransactionManager závisí na datasource <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"> <property name="dataSource" ref="dataSource"></property> </bean>Sunday 13 May 2012 23
 • 24. Deklarativní řízení • Založeno na AOP • Rollback RuntimteException • XML • Anotace • @TransactionalSunday 13 May 2012 24
 • 25. XMLSunday 13 May 2012 25
 • 26. <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.0.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.0.xsd"> <aop:aspectj-autoproxy/> <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close"> <property name="driverClassName" value="com.mysql.jdbc.Driver"/> <property name="url" value="jdbc:mysql://localhost/booking-demo?useUnicode=true&amp;characterEncoding=UTF-8"/> <property name="username" value="admin"/> <property name="password" value="changeit"/> </bean> <bean id="userStorageDaoJdbc" class="cz.bookingdemo.dao.UserStorageDaoJdbc" > <property name="dataSource" ref="dataSource"/> </bean> <bean id="transactionManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager"> <property name="dataSource" ref="dataSource"/> </bean> <!-- the transactional advice (i.e. what happens; see the <aop:advisor/> bean below) --> <tx:advice id="txAdvice" transaction-manager="transactionManager"> <!-- the transactional semantics... --> <tx:attributes> <!-- all methods starting with get are read-only --> <tx:method name="get*" read-only="true"/> <!-- other methods use the default transaction settings (see below) --> <tx:method name="*"/> </tx:attributes> </tx:advice> <aop:config> <aop:pointcut id="daoOperation" expression="execution(* cz.bookingdemo.dao.*.*(..))"/> <aop:advisor advice-ref="txAdvice" pointcut-ref="daoOperation"/> </aop:config> </beans>Sunday 13 May 2012 26
 • 27. AnotaceSunday 13 May 2012 27
 • 28. <beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop" xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx" xsi:schemaLocation=" http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/tx http://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx-2.5.xsd http://www.springframework.org/schema/aop http://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop-2.5.xsd"> <bean class="cz.sweb.pichlik.springdao.hibernate.UserStorageDaoHibernate"> <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" /> </bean> <tx:annotation-driven transaction-manager="transactionManager"/> <bean id="transactionManager" class="org.springframework.orm.hibernate3.HibernateTransactionManager"> <property name="sessionFactory" ref="sessionFactory" /> </bean> <!-- ... Hibernate session ommited --> </beans> @Transactional(readOnly=false, propagation = Propagation.REQUIRED) public class UserStorageDaoHibernate extends HibernateDaoSupport implements UserStorageDao { public void delete(User user) { getHibernateTemplate().delete(user); } @Transactional(readOnly= true) public User get(long userId) { return (User) getHibernateTemplate().get(User.class, userId); } }Sunday 13 May 2012 28
 • 29. Výjimky • běhová (runtime) => vždy rollback • kontrolovaná (checked) => neovlivňuje • možno změnit chování viz atribut • rollbackFor • noRollbackForSunday 13 May 2012 29
 • 30. Programový způsob • Stará dobrá template method • TransactionTemplate • Méně flexibilní pro práci s except. • netřeba explicitní commit/ rollback • RuntimeException • status.setRoolbackOnly()Sunday 13 May 2012 30
 • 31. TransactionTemplate tt = new TransactionTemplate(txManager); tt.setIsolationLevel(TransactionDefinition.ISOLATION_READ_COMMITTED); tt.execute(new TransactionCallbackWithoutResult() { protected void doInTransactionWithoutResult(TransactionStatus status) { dao.save(user); dao.update(user); } });Sunday 13 May 2012 31
 • 32. Transakce test public class MyService { @Transactional public void doSomething() { //code ommited... } public void addSomething() { doSomething(); //code ommited... deleteSomething(); } @Transactional protected void deleteSomething() { //code ommited... } }Sunday 13 May 2012 32
 • 33. • Nadefinujte pro předchozí DAO objekt transakce • Vyzkoušejte programový způsob • transakce nad vice metodami • vyzkoušejte rollback • Deklarativní způsob • anotace • XMLSunday 13 May 2012 33