Spring dao
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Spring dao

on

 • 1,016 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,016
Views on SlideShare
1,016
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Spring dao Spring dao Presentation Transcript

 • Spring framework Motto: Musíte rozbít vejce když chcete udělat omeletu Spring framework training materials by Roman Pichlík is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.Sunday 13 May 2012
 • Přístup k datům Jak efektivně používat Spring framework pro přístup k datůmSunday 13 May 2012
 • Práce s daty • Různé oblasti • Definice datového zdroje • Údržba zdrojů • Ošetření výjimek • Řízení transakcíSunday 13 May 2012- bez ohledu na použiti konkretního frameworku
 • Definice datového zdrojeSunday 13 May 2012
 • • Datasource je beana • java.sql.Datasource • Lokální/Poskytovaný • JNDI aplikačního serveruSunday 13 May 2012- datasource participuje v dependency injection jako jákákoliv jiná beana
 • Lokální datasource <bean id="dataSource" class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource" destroy-method="close"> <property name="driverClassName" value="org.hsqldb.jdbcDriver"/> <property name="url" value="jdbc:hsqldb:mem:test"/> <property name="username" value="sa"/> <property name="password" value=""/> </bean> • Connection pool s využitím • Apache DBCP http://commons.apache.org/dbcp/ • Pozor na DBCP v produkci • http://blog.novoj.net/2010/02/07/commons-dbcp-industrialni- standard-s-chybami/Sunday 13 May 2012- zduraznit, ze nezalezi na tom odkud pochazi trida, ktera reprezentuje datasource- DBCP alternativy C3PO, pool aplikacniho serveru (pokud to neni Tomcat)
 • Lokální ds. pro embedded DB • Spring 3.x namespace embedded DB • HSQL, H2, Derby • Inicializace skripty <jdbc:embedded-database id="dataSource"> <jdbc:script location="classpath:schema.sql"/> <jdbc:script location="classpath:test-data.sql"/> </jdbc:embedded-database> EmbeddedDatabaseBuilder builder = new EmbeddedDatabaseBuilder(); EmbeddedDatabase db = builder.setType(H2).addScript("schema.sql").addScript("test-data.sql").build(); // do stuff against the db (EmbeddedDatabase extends javax.sql.DataSource) db.shutdown()Sunday 13 May 2012- rozsiritelne, muznost konfigurovat jinou embedded DB- programový i deklarativní způsob
 • Data Access Object • Návrhový vzor pro přístup k datům • Pouze DAO implementuje logiku pro práci s DB • Motivace • změna implementace • odpovědnost v jedné vrstvěSunday 13 May 2012
 • Implementační možnosti • Přímé použití JDBC • ORM či Semi-ORM framework • JPA, Hibernate, iBatis, JDO... • Co budeme řešit • Konfigurace • Resource management • Exception handlingSunday 13 May 2012- Spring všechny tyto věci řeší za nás- poskytuje high level API, které odstiňuje
 • JDBCSunday 13 May 2012
 • Co obnáší práce s JDBC • Získání databázového připojení • Vytvoření java.sql.Statement • Nastavení parametru • Vykonání • Procházení výsledků a zpracováníSunday 13 May 2012
 • Jak vypadá typický kód Connection con = null; PreparedStatement ps = null; • Kde jsou problémy? ResultSet rs = null; try{ con = getConnection(); • NPE ignorujte ps = con.prepareStatement("select * x"); rs = ps.executeQuery(); while(rs.next()){ //zpracuj hodnoty } } catch(SQLException e) { throw new RuntimeException(e); } finally { try { rs.close(); ps.close(); con.close(); } catch(SQLException e) {} } Sunday 13 May 2012
 • Jak vypadá typický kód Connection con = null; PreparedStatement ps = null; • Kde jsou problémy? ResultSet rs = null; try{ con = getConnection(); • Často se opakující kód ps = con.prepareStatement("select * x"); rs = ps.executeQuery(); while(rs.next()){ //zpracuj hodnoty • Návrhový vzor } } catch(SQLException e) { Copy&Paste throw new RuntimeException(e); } finally { try { • Uvolnění zdrojů rs.close(); ps.close(); con.close(); • Míchání odpovědností } catch(SQLException e) {} } • Vykonání/Zpracování výsledkuSunday 13 May 2012
 • Jak vypadá typický kód Connection con = null; r u o PreparedStatement ps = null; • Kde jsou problémy? ResultSet rs = null; try{ v z m con = getConnection(); • Často se opakující kód é • Návrhový vzor ps = con.prepareStatement("select * x"); rs = ps.executeQuery(); v o h od h t Copy&Paste while(rs.next()){ r e //zpracuj hodnoty } } catch(SQLException e) { v á m } finally { n e • Uvolnění zdrojů throw new RuntimeException(e); v at je pl try { í m rs.close(); n e ps.close(); e T con.close(); • Míchání odpovědností } e š } catch(SQLException e) {} Ř • Vykonání/Zpracování výsledkuSunday 13 May 2012
 • Template method • Společný kód v předkovi • Potomek přepisuje jenom to je pro něj specifické • zpracování výsledkůSunday 13 May 2012
 • JDBC se SpringemSunday 13 May 2012
 • Klíčové abstrakce org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate org.springframework.jdbc.core.support.JdbcDaoSupportSunday 13 May 2012- resource management- exception handling
 • JdbcTemplate • Centrální třídá pro práci s JDBC • Thread safe • Překlad výjimek • Resource management • Alternativy • org.springframework.jdbc.core.simple.SimpleJdbcTe mplate • org.springframework.jdbc.core.namedparam.NamedPar ameterJdbcTemplateSunday 13 May 2012
 • UkázkySunday 13 May 2012
 • SQL int rowCount = jdbcTemplate.queryForInt("select count(0) from t_accrual"); int countOfActorsNamedJoe = jdbcTemplate.queryForInt( "select count(0) from t_actors where first_name = ?", new Object[]{"Joe"} ); Actor actor = (Actor) jdbcTemplate.queryForObject( "select first_name, surname from t_actor where id = ?", new Object[]{new Long(1212)}, new RowMapper() { public Object mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException { Actor actor = new Actor(); actor.setFirstName(rs.getString("first_name")); actor.setSurname(rs.getString("surname")); return actor; } });Sunday 13 May 2012
 • DML a DDL jdbcTemplate.update( "insert into t_actor (first_name, surname) values (?, ?)", new Object[] {"Leonor", "Watling"}); jdbcTemplate.execute( "create table mytable (id integer, name varchar(100))");Sunday 13 May 2012
 • Pojmenované parametry NamedParameterJdbcTemplate namedParameterJdbcTemplate = new NamedParameterJdbcTemplate(dataSource); String sql = "select count(0) from T_ACTOR where first_name = :first_name"; Map namedParameters = new HashMap(); namedParameters.put("first_name", firstName); int count = namedParameterJdbcTemplate.queryForInt(sql, namedParameters);Sunday 13 May 2012
 • Podpora generik simpleJdbcTemplate = new SimpleJdbcTemplate(dataSource); String sql = "select id, first_name, last_name from T_ACTOR where id = ?"; ParameterizedRowMapper<Actor> mapper = new ParameterizedRowMapper<Actor>() { public Actor mapRow(ResultSet rs, int rowNum) throws SQLException { Actor actor = new Actor(); actor.setId(rs.getLong("id")); actor.setFirstName(rs.getString("first_name")); actor.setLastName(rs.getString("last_name")); return actor; } }; Actor actor = simpleJdbcTemplate.queryForObject(sql, mapper, id);Sunday 13 May 2012
 • Překlad výjimek • Spring překládá checked výjimky DAO tříd na vlastní rodinu runtime výjimekSunday 13 May 2012- překlad podle vendor codes
 • Překlad SQLException • SQLException • Spring zpracuje error code • Namapování na konkrétní DataAccessException • Rozšiřitelné • custom kódy z triggeruSunday 13 May 2012
 • Přidání custom error kódu • classpath kontext v rootu sql-error- codes.xmlSunday 13 May 2012default org/springframework/jdbc/support/sql-error-codes.xmlsql-error-codes.xml do rootu classpathzkopirovat z originalu beanu/DB kterou chceme zmenit
 • Autom. překlad @Repository • Post-processor zajišťující @Repository public class ProductDaoImpl implements automatický překlad ProductDao { vyjímek na @Repository // class body here... třídách } • PersistenceExceptionTra nslationPostProcessor <beans> <!-- Exception translation bean post processor • vytváří proxy --> <bean class="org.springframework.dao.annotation.Pe rsistenceExceptionTranslationPostProcessor"/ > <bean class="product.ProductDaoImpl"/> </beans>Sunday 13 May 2012využití v případě, že pracujeme přímo s JDBC, Hibernatem, JPA případně dalšímitechnologiemi podporovanými Spring frameworkem
 • SimpleJdbcInsert insertActor = new SimpleJdbcInsert(dataSource).withTableName("t_actor"); Map<String, Object> parameters = new HashMap<String, Object>(3); parameters.put("id", actor.getId()); parameters.put("first_name", actor.getFirstName()); parameters.put("last_name", actor.getLastName()); insertActor.execute(parameters);Sunday 13 May 2012
 • Co dál • BLOB/CLOB handling • Connection extractor • Podpora volání stored procedures • ...Sunday 13 May 2012
 • Batch updates • Více update/insert příkazů • menší počet round-trips do DB • DB může lépe optimalizovat • Použití pokud pracujeme s jednou tabulkouSunday 13 May 2012
 • Batch updates batch size=25Sunday 13 May 2012
 • Batch updates - JdbcTemplateSunday 13 May 2012
 • BatchSqlUpdateSunday 13 May 2012
 • DAO Support • JdbcDaoSupport, • HibernateDaoSupport • JpaDaoSupport... • Každý z těchto objektů obsahuje třídu založenou na vzoru TemplateMethod • JdbcTemplate, HibernateTemplateSunday 13 May 2012- automaticky preklad vyjimek
 • JPASunday 13 May 2012
 • JPA == ORM • ORM • Object To Relational Mapping • Snaží se řešit střet dvou světů • Objektového a Relačního • Není specifické pro Javu • každý jazyk/platforma má svůj ORM frameworkSunday 13 May 2012- snaží se pomáhat při prekonávání rozdílů mezi Objektovým a Relačním světem- odstínění od konkrétní databázove technologie
 • ORM přibližuje oba světy Svět objektů Svět relací a tabulek public class User { private List<Order> orders; private String email; private String name; User private Address address; 1 * private class Address { private String street; Order private String zipCode; 1 } * } Item public class Order { private List<Item> orderItems; private long number; } public class Item { private long id; private String name; }Sunday 13 May 2012
 • ORM přibližuje oba světy Svět objektů ORM Svět relací a tabulek public class User { private List<Order> orders; private String email; private String name; User private Address address; 1 * Order private class Address { private String street; private String zipCode; 1 } * } Item public class Order { private List<Item> orderItems; private long number; } public class Item { private long id; private String name; }Sunday 13 May 2012
 • Agenda • Představení JPA • koncepce • mapování • dotazy • Konfigurace EntityManageru • Implementace JPA DAOSunday 13 May 2012
 • Koncept • EntityManager • Reprezentuje jednotku práce • Umožňuje řídit lifeczcle persistentních objektů • vznik, aktualizaci, smazáníSunday 13 May 2012
 • Koncept • EntityManagerFactory • thread-safe objekt • reprezentuje jeden datový zdroj (DB) • faktory pro EntityManager • PersistenceUnit (persistence.xml) • združuje skupinu persistentních tříd • umožňue napojení na transakční infrastrukturu • konfiguruje JPA poskytovateleSunday 13 May 2012persistence.xml musi lezet v rootu classpath
 • PersistentContext a EntityManagerSunday 13 May 2012- entity manager umoznuje pristup k persistentnimu contextu- persistentni context predstavuje in-memory stav pers. entit a stara se o jeho synchronizacis databází
 • EntityManager API Metoda v EntityManager API Popis SQL příkaz Přidání instance entity do persist(Entity instance) insert into table PersistenContext Odstranění entity z remove(Entity instance) delete from table where id=? PersistentContext Nahrání podle primárního find(Entity class, Primary key) select * from table where id=? klíče Aktualizace stavu entity v merge(Entity instance) update table set ... where id=? PersistentContext Vytvoří objekt reprezentující createQuery(String jpql) dotaz Vynutí synchronizaci flush() PersistenContext s databází Transakce, zjištování existence další metody entity atd.Sunday 13 May 2012
 • JPA Providers • Implementace JPA specifikace • EclipseLink/Toplink • referenční implementace • Apache OpenJPA • Hibernate EntityManagerSunday 13 May 2012
 • Hibernate JPA • Hibernate EntityManager • bridge pro JPA rozhrani • Starý dobrý Hibernate pod kapotou • Lze používat Hibernate anotace nad rámec JPA specifikaceSunday 13 May 2012
 • JPA mapování • Metadata pro popis vztahu • Entita/Tabulka • Field/Sloupec • Vazby (one2one, one2many) • Využití smart defaults • pokud DB schéma koresponduje s obj. modelemSunday 13 May 2012
 • Co můžeme anotovat • Třídy • propojení na tabulku • aplikuje se na celou třídu pokud na fieldech neřekneme jinak • Fieldy • propojení na sloupečky • všechny fieldy jsou persitentí • @Transient - excludeSunday 13 May 2012
 • Jednoduché mapováníSunday 13 May 2012
 • Relační mapováníSunday 13 May 2012- podporovany vsechny mozne i nemozne způsoby mapování
 • JPA a dotazy • Získání entity podle primárního klíče • Použití JPQL • Použití SQLSunday 13 May 2012- při použití SQL padá výhoda odstínění od konkrétní databáze, přesto je to někdy nutné- pokud už musíte držte SQL kód na jednom místě
 • Získání entity primarním klíčemSunday 13 May 2012
 • Získání dotazemSunday 13 May 2012
 • Konfigurace EntityManagerFactory ve Springu • LocalEntityManagerFactoryBean • LocalContainerEntityManagerFact oryBean • JNDI lookup • Všechny vyžadují persisten.xml pro konfiguraciSunday 13 May 2012
 • persistence.xml • Vždy na classpath v META-INF • Specifikuje persistence unit a vendor konfiguraciSunday 13 May 2012
 • LocalEntityManagerFactoryBean • Standalone aplikace, testy • Nelze specifikovat datasource • JPA provider určen z • META-INF/services/javax.persistence.spi.PersistenceProviderSunday 13 May 2012
 • LocalContainerEntityManagerFactoryBean • Plně konfigurovatelné do nejmenších detailů • Datasource a Vendor specific konfiguraceSunday 13 May 2012
 • Jak funguje factory beanaSunday 13 May 2012
 • JNDI lookup • EntityManagerFactory se získá z JNDI • Použití v případe deploymentu do ASSunday 13 May 2012
 • Implementace DAO • Žadná závislost na Spring třídách • nemusíme dědit • inject @PersistentContext • překlad vyjímek přes • PersistentExceptionTranslationPostProces sorSunday 13 May 2012
 • Ukázka DAO s překladem výjimek @Repository public class UserJPADao implements UserDao{ @PersitenceContext private EntityManager entityManager; public void saveUser(User user) { entityManager.persiste(user); } }Sunday 13 May 2012
 • • springdao projekt • dodejte chybějící implementaci do • cz.sweb.pichlik.springdao.hibernate.UserStorageDaoHibernate • cz.sweb.pichlik.springdao.jdbc.UserStorageDaoJdbc • samozřejmostí je zelený test • cz.sweb.pichlik.springdao.UserStorageDaoTest • cz.sweb.pichlik.springdao.hibernate.UserStorageDaoHibernateTestSunday 13 May 2012ukazata konfiguraci Springu