กิจกรรม
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ตั้งอยู่ถนนวัยศึกษา หมู่ที่ 2
ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
มีพื้นที่ 9 ขุนชานา...
ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
ในพ.ศ.2499 ได้รวมโรงเรียนทั้ง
สองเป็ นโรงเรียนแบบสหวิทยาและ
ให้ชื่อว่าโรงเรียนทองสวัสดิ์...
ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
โรงเรียนทองสวัสดิ์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ทางโรงเร...
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
ผลงานดีเด่น
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับดี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ระดับภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงงานวิทยาศาสตร์ มาตรฐา...
ผลงานดีเด่น
โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน งานมหกรรม
การศึกษาระดับชาติ
รางวัชนะเลิศ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ งาน
วิท...
THANK YOU
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

956 views

Published on

การเรียนการสอนของ พวกเราทองสวัสดิ์วิทยาคาร

Published in: Education, Spiritual, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

 1. 1. กิจกรรม การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
 2. 2. ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ตั้งอยู่ถนนวัยศึกษา หมู่ที่ 2 ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ 9 ขุนชานาไร่ 3 งาน 30 ตารางวา ตั้งขึ้นราว พ.ศ.2450 สมัยญ ชนานุรักษ์ (สวัสดิ์ ชลัย) เป็นนายอาเภอแม่สะเรียง และมีขุนสุวรรณ สิงหราช (พัฒน์ สิงหราช) เป็นครูใหญ่ สถานศึกษา เริ่มแรกใช้ศาลาวัดกิตติวงศ์ (เดิมชื่อวัด สบหาร)เป็นสถานที่เรียน
 3. 3. ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ในพ.ศ.2499 ได้รวมโรงเรียนทั้ง สองเป็ นโรงเรียนแบบสหวิทยาและ ให้ชื่อว่าโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยมีนายปัญญา ไหวดี เป็นครูใหญ่ ปัจจุบันนายจาลอง ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้อานวยการโรงเรียน
 4. 4. ประวัติโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนทองสวัสดิ์เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทางโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมการ เรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยให้ผู้เรียนมีโอกาส ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยการศึกษาทดลองและปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น บุคคลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง
 5. 5. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 6. 6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 7. 7. การศึกษาดูงานนอกสถานที่
 8. 8. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
 9. 9. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
 10. 10. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
 11. 11. การเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการ
 12. 12. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
 13. 13. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
 14. 14. การทาโครงงานวิทยาศาสตร์
 15. 15. ผลงานดีเด่น โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับดี งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โครงงานวิทยาศาสตร์ มาตรฐานดาวเงิน งานวิทยาศาสตร์ กับวิถีชีวิตเมืองในหมอก จ.แม่ฮ่องสอน รางวัลชนะเลิศ การพูดทางวิทยาศาสตร์
 16. 16. ผลงานดีเด่น โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญเงิน งานมหกรรม การศึกษาระดับชาติ รางวัชนะเลิศ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ งาน วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตเมืองในหมอก รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ งานวิทยาศาสตร์ กับวิถีชีวิตเมืองในหมอก ระดับช่วงชั้นที่ 2
 17. 17. THANK YOU

×