อาณาจักรฟังไจ

4,842 views

Published on

ความรู้เล็กน้อยๆ รวมรวมจากเวปไซต์ทั่วไป คงมีประโยชน์ต่อใครหลายคนนะคะ

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อาณาจักรฟังไจ

 1. 1. อาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)วิชา ชีววิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย<br />สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ ประกอบด้วย <br />รา เห็ด และยีสต์ <br />
 2. 2. ลักษณะของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ <br /> เซลล์เป็นแบบ Eucaryotic cell มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส <br /> ไม่มีคลอโรฟิลล์ ดำรงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อย <br /> ผนังเซลล์เป็นสารไคตินกับเซลลูโลส <br /> มีทั้งเซลล์เดียวและเป็นเส้นใยเล็ก เรียกว่าไฮฟา (Hypha) รวมกลุ่ม <br />- เส้นใยมีผนังกั้น (Septatehypha)<br />- เส้นใยที่ไม่มีผนังกั้น (Nonseptatehypha or coencytichypha) <br />
 3. 3. ยีสต์ <br /> เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว แต่อาจมีการต่อกันเป็นสาย เรียกว่า Pseudomycelium เส้นใยของฟังไจอาจเปลี่ยนแปลงแปลงรูปร่างเพื่อทำหน้าที่พิเศษ ได้แก่ Haustoriumเป็นเส้นใยที่ยื่นเข้าเซลล์โฮสต์ เพื่อดูดอาหารจากโฮสต์ พบในราที่เป็นปรสิต Rhizoid มีลักษณะคล้ายรากพืชยื่นออกจากไมซีเลียม เพื่อยึดให้ติดกับผิวอาหารและช่วยดูดซึมอาหารด้วย เช่นราขนมปัง <br />
 4. 4. การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรฟังไจ <br />Fragmentation<br />Budding<br />Fission<br /> การสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ<br /> การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ<br />
 5. 5. 1. Fragmentation<br /> เกิดจากเส้นใยหักเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนเรียก oidiaสามารถเจริญเป็นเส้นใย<br />ใหม่ได้<br />
 6. 6. 2. Budding<br /> การแตกหน่อ เป็นการที่เซลล์แบ่งออกเป็นหน่อขนาดเล็กและนิวเคลียสของเซลล์แม่แบ่งออกเป็นสองนิวเคลียส นิวเคลียสอันหนึ่งจะเคลื่อนย้ายไปเป็นนิวเคลียสของหน่อ เมื่อหน่อเจริญเต็มที่จะคอดเว้าขาดจากกัน หน่อที่หลุดออกมาจะเจริญต่อไปได้ เรียกหน่อที่ได้นี้ว่า Blastospore พบการสืบพันธุ์แบบนี้ในยีสต์ทั่วไป<br />
 7. 7. 3. Fission <br /> การแบ่งตัวออกเป็น 2 ส่วน แต่ละเซลล์จะคอดเว้าตรงกลางและหลุดออกจากกันเป็น 2 เซลล์พบในยีสต์บางชนิดเท่านั้น <br />
 8. 8. 4. การสร้างสปอร์แบบไม่อาศัยเพศ <br /> เป็นการสืบพันธุ์แบบไม่มีเพศที่พบมากที่สุด สปอร์แต่ละชนิดจะมีชื่อและวิธีสร้างที่แตกต่างกันไป เช่น <br />condiosporeหรือ conidia เป็นสปอร์ที่ไม่มีสิ่งหุ้ม เกิดที่ปลายเส้นใยที่ทำหน้าที่ชูสปอร์ (conidiophore) ที่ปลายของเส้นใยจะมีเซลล์ที่เรียกว่า sterigmaทำหน้าที่สร้าง conidia เช่น Aspergillus sp. และ Penicillium sp. <br />sporangiosporeเป็นสปอร์ที่เกิดจากปลายเส้นใยพองออกเป็นกระเปาะ แล้วต่อมามีผนังกั้นเกิดขึ้นภายใน กระเปาะจะมีผนังหนาและเจริญเป็นอับสปอร์ (sporangium) นิวเคลียสภายในอับสปอร์จะมีการแบ่งตัวหลาย ๆ ครั้งโดยมีส่วนของโปรโตพลาสซึมและผนังหนามาหุ้มกลายเป็นสปอร์ที่เรียกว่า sporangiosporeจำนวนมากมาย <br />
 9. 9. 5. การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ <br /> มีการผสมมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์และมีการรวมตัวของนิวเคลียส ซึ่งรวมแล้วเป็น diploid (2n) และมีการแบ่งตัวในขั้นตอนสุดท้ายแบบ meiosis เพื่อลดจำนวนโครโมโซมลงเป็น haploid (n) ตามเดิม<br />
 10. 10. กรรมวิธีในการรวมของนิวเคลียสมี 3 ระยะ ดังนี้ <br />1. plasmogamyเป็นระยะที่ไซโตพลาสซึมของทั้งสองเซลล์มารวมกันทำให้นิวเคลียสในแต่ละเซลล์มาอยู่รวมกันด้วย นิวเคลียสในระยะนี้มีโครโมโซมเป็น n <br /> 2. karyogamyเป็นระยะที่นิวเคลียสทั้งสองมารวมกัน ในฟังไจชั้นต่ำจะเกิดการรวมตัวของนิวเคลียสอย่างรวดเร็วในทันทีที่มีนิวเคลียสทั้งสองทั้งสองอันอยู่ในเซลล์เดียวกัน ส่วนในฟังไจชั้นสูงจะเกิดการรวมตัวของนิวเคลียสช้ามาก ทำให้เซลล์ระยะนี้มีสองนิวเคลียส เรียกว่า dikaryon<br /> 3. haploidizationหรือไมโอซิส เป็นระยะที่นิวเคลียสซึ่งมีโครโมโซมเป็น 2n จะแบ่งตัวแบบไมโอซิส เพื่อลดจำนวนโครโมโซมเป็น n<br />
 11. 11. การสืบพันธุ์แบบมีเพศในฟังไจแต่ละชนิดจะมีโครงสร้างที่เรียกว่า gametangiumทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียที่เรียกว่า gamete เข้าผสมกัน นอกจากนี้ยังพบว่าฟังไจที่มี gametangiumสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอยู่ในไมซิเลียมเดียวกันและสามารถผสมพันธุ์กันได้เรียกว่า monoeciousแต่ฟังไจที่มี gametangiumสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างไมซีเลียมกัน แต่ละไมซีเลียมเรียกว่า dioecious<br />
 12. 12. การสืบพันธุ์แบบมีเพศของฟังไจต่าง ๆ นี้ จะมีการสร้างสปอร์<br />เกิดขึ้นเช่นเดียวกัน สปอร์ที่ได้จากการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศมี<br />ขนาดเล็กและจำนวนน้อยกว่า เช่น ascospore<br />basidiosporezygosporeและ oospore<br />
 13. 13. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรนี้แบ่งเป็น 4 ไฟลัม คือ<br />ไฟลัมไซโกไมโคตา ( Phylum Zygomycota) <br />ไฟลัมแอสโคไมโคตา ( Phylum Ascomycota) <br />ไฟลัมเบสิดิโอไมโคตา ( Phylum Basidiomycota)<br />ไฟลัมดิวเทดโรไมโคตา ( Phylum Deuteromycota)<br />

×