Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?

on

 • 4,329 views

Autor: Michał Żyliński

Autor: Michał Żyliński

Projektujesz serwisy lub aplikacje internetowe i czujesz, że popadasz w rutynę? Zobacz, co może zaoferować Silverlight, ninja i czarny koń technologii RIA.

Statistics

Views

Total Views
4,329
Views on SlideShare
4,302
Embed Views
27

Actions

Likes
1
Downloads
21
Comments
0

1 Embed 27

http://www.slideshare.net 27

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych? Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych? Presentation Transcript

 • Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?
  Michał Żyliński (Michal.Zylinski@microsoft.com,
  http://blogs.msdn.com/michalz)
 • Agenda
  Silverlight – wprowadzenie
  Pierwsza aplikacja na wylot
  Grafika i animacja
  Biznes
  Smaczki
 • Platforma aplikacyjna Microsoft .NETPełne spektrum możliwości
  Wspólna architektura i narzędzia
  Wdrażanie
  Projektowanie
  Programowanie
  Przeglądarka
  Aplikacja kliencka
 • Filozofia
  Cykl produkcji 9-12 miesięcy (zwykle 2-3 wersje nieoficjalne)
  Ścisła współpraca ze społecznością (http://dotnet.uservoice.com/)
  Większość projektów ma charakter otwarty (np. Silverlight Control Toolkit)
  Niezależność (przeglądarka, system operacyjny, technologia serwerowa, urządzenie)
 • Architektura
 • Warsztat pracy
  Web
  Design
  Blend
  Encoder
 • Warsztat pracy cd.
  Visual Studio (może być Web Developer Express) lub Eclipse Tools for Microsoft Silverlight
  Silverlightruntime
  Silverlight SDK
  Silverlight Tools for Visual Studio 2010
  Expression Blend 4 Beta
 • Warsztat pracy cd.
  Możliwość tworzenia aplikacji Silverlight w środowisku Eclipse
  Działa również pod Mac OS X
  Open source
  Rozwijane zewnętrznymi siłami przy wsparciu MS
  http://www.eclipse4sl.org/
 • Święty Graal programistów
  <Button Width="100">OK
  <Button.Background>
  LightBlue
  </Button.Background>
  </Button>
  Button b1 = new Button();
  b1.Content = "OK";
  b1.Background = newSolidColorBrush (Colors.LightBlue);
  b1.Width = 100;
  Dim b1 As New Button
  b1.Content = "OK"
  b1.Background = New _SolidColorBrush _ (Colors.LightBlue)
  b1.Width = 100
  • Jeden sposób definiowania wyglądu aplikacji
  • … pozwalający na prosty, deklaratywny sposób opisu
  • Separacja zasobów od kodu
  • Prosta linia podziału pomiędzy projektantami a programistami
  • Łatwy w przetwarzaniu i generowaniu przez narzędzia
 • Ciekawsze elementy XAML
  Property attribute
  <Canvas Background=„White”>
  Property element
  <Canvas>
  <Canvas.Background>
  <SolidColorBrush Color=„White”/>
  </Canvas.Background>
  </Canvas>
 • Ciekawsze elementy XAML, c.d.
  Content attribute
  <TextBlock Text=„Username:” />
  Content element
  <TextBlock>
  Username:
  </TextBlock>
  Attached property
  <TextBlock Grid.Column=„0” Grid.Row=„1” />
 • Demo
  {HelloWorld} i wszystko jasne
 • Grafika
  Większość elementów bazuje na wektorach:
  <Rectangle />
  <Ellipse />
  <Line />
  <Polygon />
  <PolyLine />
  <Path />
  Grafika rastrowa: PNG i JPG
  Łatwy import z zewnętrznych narzędzi (gotowe wsparcie dla AI i PS)
  Wsparcie dla pixelshaderów
  Możliwość operacji bezpośrednio na bitmapach
  Transformacje
 • Pozycjonowanie elementów
  Właściwości Margin, Padding, itd.
  Gotowe kontenery
  Canvas
  Grid
  StackPanel
  WrapPanel
  Border
  CustomLayout
 • Animacje
  Perspektywa obiektowa, każda właściwość wizualna może podlegać zmianom w czasie
  Storyboards oparte o klatki kluczowe
  <DoubleAnimation  Duration="0:0:10"  Storyboard.TargetName="myTranslate"  Storyboard.TargetProperty="X"  To="700"  AutoReverse="True"  RepeatBehavior="Forever"/>
 • Demo
  Grafika i animacja
 • Kontrolki
  Komplet standardowych kontrolek na pokładzie (TextBox, TextBlock, CheckBox, Button itd.)
  Dodatkowe kontrolki np. z Silverlight Control Toolkit (wykresy, kalendarze itd.)
 • Praca z danymi
  Binding
  OneWay
  OneTime
  TwoWay
  Bindowanie 2 kontrolek
  DataContext
  ItemSource
 • Binding do 1 wartości (XAML)
  <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" HorizontalAlignment="Center" > <TextBoxVerticalAlignment="Top" IsReadOnly="True" Margin="5" TextWrapping="Wrap" Height="50" Width="200" Text="{BindingMode=OneWay}" x:Name="textBox1"/> </Grid>
 • Binding do 1 wartości (CS)
  // Obiekt biznesowy
  public classRecording
  {
  public Recording() { }
  public Recording(string artistName, string cdName, DateTime release)
  {
  Artist = artistName;
  Name = cdName;
  ReleaseDate = release;
  }
  public string Artist { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public DateTimeReleaseDate { get; set; }
  // OverridetheToStringmethod.
  public overridestringToString()
  {
  return Name + " by " + Artist + ", Released: " + ReleaseDate.ToShortDateString();
  }
  }
  // Binding
  textBox1.DataContext = new Recording("Chris Sells", "Chris Sells Live",
  newDateTime(2008, 2, 5));
 • Binding do kolekcji
  <StackPanel x:Name="LayoutRoot" Background="White"> <ComboBox x:Name="ComboBox1" Margin="5" Height="40" Width="300" ItemsSource="{BindingMode=OneWay}" />
  </StackPanel>
 • Sample Data
  Prototypy zwykle wymagają wizualizacji informacji
  Sample Data – szybkie modelowanie przykładowych danych (generowanych w locie)
  Pełna kontrola nad zawartością i wyglądem
  Łatwa migracja do docelowych źródeł danych
 • DEMO
  Binding i Sample Data
 • Wygląd
  Aplikowanie styli in-line
  Słabo skalowalne przy dużych projektach
  Szablony / tematy (Resources)
  Page.xaml – ograniczone do okna
  App.xaml
  Możliwość tworzenia skórek tematycznych (np. przechowywanych w osobnych plikach XAML niezależnie od aplikacji)
  Kaskadowość, dziedziczenie
  Zmiany w trakcie działania aplikacji
 • Skórki - przykład
 • DEMO
  Modyfikacja wyglądu kontrolek
 • Visual State Manager (VSM)
  Warstwa abstrakcji pozwalająca zarządzać wyglądem z perspektywy stanów kontrolki
  Np. MouseOver, MouseDown, itp.
  Możliwość definiowania stylu kontrolki w poszczególnych stanach
  Możliwość definiowania charakteru przejść pomiędzy stanami
 • DEMO
  Visual State Manager
 • Komunikacja
  Usługi sieciowe
  Generacja silnie typowanych klas proxy
  Alternatywnie: XML-RPC (http://code.google.com/p/xmlrpc-silverlight)
  Komunikacja request/response
  WebClient
  HTTPWebRequest
  Sockety TCP/IP
  Asynchroniczna komunikacja
  Cross-domain (wymagany plik policy)
 • Komunikacja przez HTTP(s)
  Bazuje na przeglądarce internetowej (ciasteczka, nagłówki)
  Cross-domain
  Plik policy (silverlight -> flash policy)
  Tworzenie żądania
  Uri dataLocation = new Uri("http://localhost/oceny.xml");
  BrowserHttpWebRequest request =
  new BrowserHttpWebRequest(dataLocation);
  HttpWebResponse response =
  (HttpWebResponse)request.GetResponse();
  Przetwarzanie odpowiedzi serwera
  StreamReaderresponseReader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
  string RawResponse = responseReader.ReadToEnd();
 • Usługi Web Services
  Klasy proxy generowane przez Visual Studio (add service reference)
  JSON, SOAP, REST/POX, itp.
  Windows Communication Foundation (WCF)
  Metoda usługi sieciowej
  [WebMethod]
  public List<Transaction> GetTransactionList() { ... }
  Wywoływanie usługi z poziomu klienta
  proxy = new BankProxy();
  transactionList = proxy.GetTransactionList().ToList();
 • Przetwarzanie danych
  LanguageIntegratedQuery
  Składnia T-SQL zintegrowana z językiem C#
  Weryfikacja na etapie kompilacji
  Dla XML lub dowolnych innych kolekcji (IEnumerable)
  varlistaObiektow= from oin DowolnaKolekcjawhere (o.Id>10) orderbyo.Namedescending select o;
 • … z perspektywy PHP
  Dowolny interfejs usługowy (SOAP, XML-RPC, JSON)
  Dla super leniwych, gotowe snippety do osadzania SL w stronach PHP (np.
  renderSilverlightControl($height, $width, $source)
  displaySilverlightVideo($source, $height, $width)
  http://php.miniprojects.org/phpsilverlight/
  Alternatywnie np. WebORB for PHP
  (http://www.themidnightcoders.com/products/weborb-for-php/overview.html)
 • Bezpieczeństwo
  Aplikacje Silverlight działają w środowisku chronionym – sandbox
  Isolatedstorage – brak bezpośredniego dostępu do zasobów systemowych
  Kawałek przestrzeni pozwalającej na przechowywanie danych w strukturze słownikowej (klucz-wartość) lub struktury katalogi/pliki
  Dostępna w kontekście jednego użytkownika i jednej aplikacji
  Domyślna wielkość – 1MB (z możliwością powiększenia)
  Przechowywanie danych tekstowych i binarnych
  Użytkownik ma kontrolę nad isolatedstorage
 • Integracja z OS
  Operacje I/O:
  File (Create, Exists, Delete, OpenDialog, SaveDialog)
  Directory (Exists, Create, Delete, GetFileNames)
  Quota (GetCurrentQuota, IncreaseQuotaTo, GetAvailableSpace)
  Scenariusze offline
  Wystarczy zmiana manifestu aplikacji!
  Wykrywanie podłączenia do sieci
  Integracja z powłoką systemową (menu start, pulpit)
  Wykorzystywanie właściwości Win7 (multitouch, integracja z GPS)
  Elewacja uprawnień (dostęp do mikrofonu, kamery)
 • Integracja HTML DOM - SilverlightSystem.Windows.Browser
  HtmlPage.
  Window
  jest
  ScriptableObject
  HtmlDocument
  HtmlElement
  HtmlObject
 • Dostęp do HTML DOM z kodu zarządzanego
  Nowa przestrzeń nazw
  usingSystem.Windows.Browser;
  Statyczna klasa HtmlPage– punkt dostępowy
  HtmlPage.Navigate("http://www.microsoft.com");
  String server = HtmlPage.DocumentUri.Host;
  Podpinamy zdarzenia, wywołujemy metody, dostajemy się do właściwości
  HtmlElementmyButton =
  HtmlPage.Document.GetElementByID("myButtonID");
  myButton.AttachEvent("onclick", new
  EventHandler(this.myButtonClicked));
  privatevoidmyButtonClicked(object sender, EventArgs e)
  { ... }
 • Dostęp do kodu zarządzanego z JavaScript
  Oznacz właściwość, zdarzenie lub metodę jako [Scriptable]
  [Scriptable]
  public void Search(string Name) { ... }
  Zarejestruj „punkt dostępowy” do obiektu
  WebApplication.Current.RegisterScriptableObject
  ("EntryPoint", this);
  Wykorzystaj kod zarządzany z poziomu JavaScript
  var control = document.getElementById("SilverlightControl");
  control.Content.EntryPoint.Search(input.value);
 • Smaczki: behaviors
  Możliwość stworzenia własnych, powtarzalnych wzorców zachowań
  Niezależne od obiektów/kontrolek
  Znacznie ułatwia komunikację projektant <-> programista
  2 typy:
  Akcje (kiedy …. zrób … )
  Zachowania
  Behave
 • Smaczki: SketchFlow
  Expression Blend pozwala na szybkie, wizualne prototypowanie aplikacji
  Działa niezależnie od typu aplikacji: WPF, Silverlight
  Gotowy player pozwalający na interaktywną prezentację u klienta
  Start
  Navigation
  Main Menu
  Data Entry
 • Demo
  Sketchflow
 • Smaczki: Deep Zoom
  Płynne przeglądanie i powiększanie dowolnej wielkości obrazów
  Tylko dane, które aktualnie ogląda użytkownik
  Symuluje grafikę wektorową
 • Deep Zoom
  Narzędzie dzieli obraz na fragmenty 256 x 256pix
  Następnie generuje zdjęcia niższej rozdzielczości
 • Deep Zoom – jak działa?
  Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
  Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
 • Deep Zoom – jak działa?
  Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
  Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
 • Deep Zoom – jak działa?
  Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
  Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
 • Deep Zoom w Silverlight
  Wyświetlany przez MultiScaleImage
  Narzędzie Deep Zoom Composer przygotowuje grafiki oraz plik XML z opisem
 • DEMO
  Deep Zoom
 • Q&A?
  Michal.Zylinski@microsoft.com
  (pamiętajcie o Microsoft BizSpark i WebsiteSpark)