Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?

on

 • 4,283 views

Autor: Michał Żyliński

Autor: Michał Żyliński

Projektujesz serwisy lub aplikacje internetowe i czujesz, że popadasz w rutynę? Zobacz, co może zaoferować Silverlight, ninja i czarny koń technologii RIA.

Statistics

Views

Total Views
4,283
Views on SlideShare
4,256
Embed Views
27

Actions

Likes
1
Downloads
21
Comments
0

1 Embed 27

http://www.slideshare.net 27

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych? Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych? Presentation Transcript

  • Silverlight i PHP - jak budować interfejs nowoczesnych aplikacji internetowych?
   Michał Żyliński (Michal.Zylinski@microsoft.com,
   http://blogs.msdn.com/michalz)
  • Agenda
   Silverlight – wprowadzenie
   Pierwsza aplikacja na wylot
   Grafika i animacja
   Biznes
   Smaczki
  • Platforma aplikacyjna Microsoft .NETPełne spektrum możliwości
   Wspólna architektura i narzędzia
   Wdrażanie
   Projektowanie
   Programowanie
   Przeglądarka
   Aplikacja kliencka
  • Filozofia
   Cykl produkcji 9-12 miesięcy (zwykle 2-3 wersje nieoficjalne)
   Ścisła współpraca ze społecznością (http://dotnet.uservoice.com/)
   Większość projektów ma charakter otwarty (np. Silverlight Control Toolkit)
   Niezależność (przeglądarka, system operacyjny, technologia serwerowa, urządzenie)
  • Architektura
  • Warsztat pracy
   Web
   Design
   Blend
   Encoder
  • Warsztat pracy cd.
   Visual Studio (może być Web Developer Express) lub Eclipse Tools for Microsoft Silverlight
   Silverlightruntime
   Silverlight SDK
   Silverlight Tools for Visual Studio 2010
   Expression Blend 4 Beta
  • Warsztat pracy cd.
   Możliwość tworzenia aplikacji Silverlight w środowisku Eclipse
   Działa również pod Mac OS X
   Open source
   Rozwijane zewnętrznymi siłami przy wsparciu MS
   http://www.eclipse4sl.org/
  • Święty Graal programistów
   <Button Width="100">OK
   <Button.Background>
   LightBlue
   </Button.Background>
   </Button>
   Button b1 = new Button();
   b1.Content = "OK";
   b1.Background = newSolidColorBrush (Colors.LightBlue);
   b1.Width = 100;
   Dim b1 As New Button
   b1.Content = "OK"
   b1.Background = New _SolidColorBrush _ (Colors.LightBlue)
   b1.Width = 100
   • Jeden sposób definiowania wyglądu aplikacji
   • … pozwalający na prosty, deklaratywny sposób opisu
   • Separacja zasobów od kodu
   • Prosta linia podziału pomiędzy projektantami a programistami
   • Łatwy w przetwarzaniu i generowaniu przez narzędzia
  • Ciekawsze elementy XAML
   Property attribute
   <Canvas Background=„White”>
   Property element
   <Canvas>
   <Canvas.Background>
   <SolidColorBrush Color=„White”/>
   </Canvas.Background>
   </Canvas>
  • Ciekawsze elementy XAML, c.d.
   Content attribute
   <TextBlock Text=„Username:” />
   Content element
   <TextBlock>
   Username:
   </TextBlock>
   Attached property
   <TextBlock Grid.Column=„0” Grid.Row=„1” />
  • Demo
   {HelloWorld} i wszystko jasne
  • Grafika
   Większość elementów bazuje na wektorach:
   <Rectangle />
   <Ellipse />
   <Line />
   <Polygon />
   <PolyLine />
   <Path />
   Grafika rastrowa: PNG i JPG
   Łatwy import z zewnętrznych narzędzi (gotowe wsparcie dla AI i PS)
   Wsparcie dla pixelshaderów
   Możliwość operacji bezpośrednio na bitmapach
   Transformacje
  • Pozycjonowanie elementów
   Właściwości Margin, Padding, itd.
   Gotowe kontenery
   Canvas
   Grid
   StackPanel
   WrapPanel
   Border
   CustomLayout
  • Animacje
   Perspektywa obiektowa, każda właściwość wizualna może podlegać zmianom w czasie
   Storyboards oparte o klatki kluczowe
   <DoubleAnimation  Duration="0:0:10"  Storyboard.TargetName="myTranslate"  Storyboard.TargetProperty="X"  To="700"  AutoReverse="True"  RepeatBehavior="Forever"/>
  • Demo
   Grafika i animacja
  • Kontrolki
   Komplet standardowych kontrolek na pokładzie (TextBox, TextBlock, CheckBox, Button itd.)
   Dodatkowe kontrolki np. z Silverlight Control Toolkit (wykresy, kalendarze itd.)
  • Praca z danymi
   Binding
   OneWay
   OneTime
   TwoWay
   Bindowanie 2 kontrolek
   DataContext
   ItemSource
  • Binding do 1 wartości (XAML)
   <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="White" HorizontalAlignment="Center" > <TextBoxVerticalAlignment="Top" IsReadOnly="True" Margin="5" TextWrapping="Wrap" Height="50" Width="200" Text="{BindingMode=OneWay}" x:Name="textBox1"/> </Grid>
  • Binding do 1 wartości (CS)
   // Obiekt biznesowy
   public classRecording
   {
   public Recording() { }
   public Recording(string artistName, string cdName, DateTime release)
   {
   Artist = artistName;
   Name = cdName;
   ReleaseDate = release;
   }
   public string Artist { get; set; }
   public string Name { get; set; }
   public DateTimeReleaseDate { get; set; }
   // OverridetheToStringmethod.
   public overridestringToString()
   {
   return Name + " by " + Artist + ", Released: " + ReleaseDate.ToShortDateString();
   }
   }
   // Binding
   textBox1.DataContext = new Recording("Chris Sells", "Chris Sells Live",
   newDateTime(2008, 2, 5));
  • Binding do kolekcji
   <StackPanel x:Name="LayoutRoot" Background="White"> <ComboBox x:Name="ComboBox1" Margin="5" Height="40" Width="300" ItemsSource="{BindingMode=OneWay}" />
   </StackPanel>
  • Sample Data
   Prototypy zwykle wymagają wizualizacji informacji
   Sample Data – szybkie modelowanie przykładowych danych (generowanych w locie)
   Pełna kontrola nad zawartością i wyglądem
   Łatwa migracja do docelowych źródeł danych
  • DEMO
   Binding i Sample Data
  • Wygląd
   Aplikowanie styli in-line
   Słabo skalowalne przy dużych projektach
   Szablony / tematy (Resources)
   Page.xaml – ograniczone do okna
   App.xaml
   Możliwość tworzenia skórek tematycznych (np. przechowywanych w osobnych plikach XAML niezależnie od aplikacji)
   Kaskadowość, dziedziczenie
   Zmiany w trakcie działania aplikacji
  • Skórki - przykład
  • DEMO
   Modyfikacja wyglądu kontrolek
  • Visual State Manager (VSM)
   Warstwa abstrakcji pozwalająca zarządzać wyglądem z perspektywy stanów kontrolki
   Np. MouseOver, MouseDown, itp.
   Możliwość definiowania stylu kontrolki w poszczególnych stanach
   Możliwość definiowania charakteru przejść pomiędzy stanami
  • DEMO
   Visual State Manager
  • Komunikacja
   Usługi sieciowe
   Generacja silnie typowanych klas proxy
   Alternatywnie: XML-RPC (http://code.google.com/p/xmlrpc-silverlight)
   Komunikacja request/response
   WebClient
   HTTPWebRequest
   Sockety TCP/IP
   Asynchroniczna komunikacja
   Cross-domain (wymagany plik policy)
  • Komunikacja przez HTTP(s)
   Bazuje na przeglądarce internetowej (ciasteczka, nagłówki)
   Cross-domain
   Plik policy (silverlight -> flash policy)
   Tworzenie żądania
   Uri dataLocation = new Uri("http://localhost/oceny.xml");
   BrowserHttpWebRequest request =
   new BrowserHttpWebRequest(dataLocation);
   HttpWebResponse response =
   (HttpWebResponse)request.GetResponse();
   Przetwarzanie odpowiedzi serwera
   StreamReaderresponseReader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
   string RawResponse = responseReader.ReadToEnd();
  • Usługi Web Services
   Klasy proxy generowane przez Visual Studio (add service reference)
   JSON, SOAP, REST/POX, itp.
   Windows Communication Foundation (WCF)
   Metoda usługi sieciowej
   [WebMethod]
   public List<Transaction> GetTransactionList() { ... }
   Wywoływanie usługi z poziomu klienta
   proxy = new BankProxy();
   transactionList = proxy.GetTransactionList().ToList();
  • Przetwarzanie danych
   LanguageIntegratedQuery
   Składnia T-SQL zintegrowana z językiem C#
   Weryfikacja na etapie kompilacji
   Dla XML lub dowolnych innych kolekcji (IEnumerable)
   varlistaObiektow= from oin DowolnaKolekcjawhere (o.Id>10) orderbyo.Namedescending select o;
  • … z perspektywy PHP
   Dowolny interfejs usługowy (SOAP, XML-RPC, JSON)
   Dla super leniwych, gotowe snippety do osadzania SL w stronach PHP (np.
   renderSilverlightControl($height, $width, $source)
   displaySilverlightVideo($source, $height, $width)
   http://php.miniprojects.org/phpsilverlight/
   Alternatywnie np. WebORB for PHP
   (http://www.themidnightcoders.com/products/weborb-for-php/overview.html)
  • Bezpieczeństwo
   Aplikacje Silverlight działają w środowisku chronionym – sandbox
   Isolatedstorage – brak bezpośredniego dostępu do zasobów systemowych
   Kawałek przestrzeni pozwalającej na przechowywanie danych w strukturze słownikowej (klucz-wartość) lub struktury katalogi/pliki
   Dostępna w kontekście jednego użytkownika i jednej aplikacji
   Domyślna wielkość – 1MB (z możliwością powiększenia)
   Przechowywanie danych tekstowych i binarnych
   Użytkownik ma kontrolę nad isolatedstorage
  • Integracja z OS
   Operacje I/O:
   File (Create, Exists, Delete, OpenDialog, SaveDialog)
   Directory (Exists, Create, Delete, GetFileNames)
   Quota (GetCurrentQuota, IncreaseQuotaTo, GetAvailableSpace)
   Scenariusze offline
   Wystarczy zmiana manifestu aplikacji!
   Wykrywanie podłączenia do sieci
   Integracja z powłoką systemową (menu start, pulpit)
   Wykorzystywanie właściwości Win7 (multitouch, integracja z GPS)
   Elewacja uprawnień (dostęp do mikrofonu, kamery)
  • Integracja HTML DOM - SilverlightSystem.Windows.Browser
   HtmlPage.
   Window
   jest
   ScriptableObject
   HtmlDocument
   HtmlElement
   HtmlObject
  • Dostęp do HTML DOM z kodu zarządzanego
   Nowa przestrzeń nazw
   usingSystem.Windows.Browser;
   Statyczna klasa HtmlPage– punkt dostępowy
   HtmlPage.Navigate("http://www.microsoft.com");
   String server = HtmlPage.DocumentUri.Host;
   Podpinamy zdarzenia, wywołujemy metody, dostajemy się do właściwości
   HtmlElementmyButton =
   HtmlPage.Document.GetElementByID("myButtonID");
   myButton.AttachEvent("onclick", new
   EventHandler(this.myButtonClicked));
   privatevoidmyButtonClicked(object sender, EventArgs e)
   { ... }
  • Dostęp do kodu zarządzanego z JavaScript
   Oznacz właściwość, zdarzenie lub metodę jako [Scriptable]
   [Scriptable]
   public void Search(string Name) { ... }
   Zarejestruj „punkt dostępowy” do obiektu
   WebApplication.Current.RegisterScriptableObject
   ("EntryPoint", this);
   Wykorzystaj kod zarządzany z poziomu JavaScript
   var control = document.getElementById("SilverlightControl");
   control.Content.EntryPoint.Search(input.value);
  • Smaczki: behaviors
   Możliwość stworzenia własnych, powtarzalnych wzorców zachowań
   Niezależne od obiektów/kontrolek
   Znacznie ułatwia komunikację projektant <-> programista
   2 typy:
   Akcje (kiedy …. zrób … )
   Zachowania
   Behave
  • Smaczki: SketchFlow
   Expression Blend pozwala na szybkie, wizualne prototypowanie aplikacji
   Działa niezależnie od typu aplikacji: WPF, Silverlight
   Gotowy player pozwalający na interaktywną prezentację u klienta
   Start
   Navigation
   Main Menu
   Data Entry
  • Demo
   Sketchflow
  • Smaczki: Deep Zoom
   Płynne przeglądanie i powiększanie dowolnej wielkości obrazów
   Tylko dane, które aktualnie ogląda użytkownik
   Symuluje grafikę wektorową
  • Deep Zoom
   Narzędzie dzieli obraz na fragmenty 256 x 256pix
   Następnie generuje zdjęcia niższej rozdzielczości
  • Deep Zoom – jak działa?
   Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
   Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
  • Deep Zoom – jak działa?
   Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
   Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
  • Deep Zoom – jak działa?
   Obrazy najniższej rozdzielczości wyświetlane w pierwszej kolejności
   Po pobraniu obrazów lepszej jakości, następuje płynne podmienianie
  • Deep Zoom w Silverlight
   Wyświetlany przez MultiScaleImage
   Narzędzie Deep Zoom Composer przygotowuje grafiki oraz plik XML z opisem
  • DEMO
   Deep Zoom
  • Q&A?
   Michal.Zylinski@microsoft.com
   (pamiętajcie o Microsoft BizSpark i WebsiteSpark)