Những Bộ Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim
                  1
Vöông Taøi Vieät


    Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục)
        Cục 1: Phá Xe Tuần Hà Ăn...
Chú Thích: Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5.3 (ăn Pháo) mà đi Tg5-6 thì
diễn biến như sau:
15. Tg5-6   X7.5 16. C7....
Chú Thích: 5 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi X2.2 mà đi X6/1 (ăn Mã) thì
diễn biến như sau:
21. X6/1 X2-6    22. Tg4...
16. S4.5 X2.3     17. X1-4 P8-6     18. P2.3 M8.6     19. X4-3 P6-7
  Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắn...
Kết Thúc Cục 2 Của Chương I
    Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục)
       Cục 3: Phá Phá...
Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi X3.3 mà đi X3-7 (ăn Tốt) thì
diễn biến như sau:
15. X3-7 M8.6    16. P...
23. X3-2 4 X7.5  24. S5/4   M6.7
  Chú Thích: 1 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi S4.5 mà đi P5.4 thì diễn biến
như s...
5. “Dĩ cương thắng nhu” là trường phái lấy tư tưởng tấn công làm chủ đạo. “Dĩ nhu
   khắc cương” là trường phái lấy tư ...
22. M6.4 M2.3     23. P4-6 X2-4
  Chú Thích: 3 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi P4-7 mà đi M6/7 (ăn Pháo) thì
diễn ...
5. Người ta cho rằng phần khai cuộc quyết định thắng thua tới 40%, trung cuộc và
   tàn cuộc mỗi giai đoạn quyết định 3...
19. S5/4  M8/6    20. Tg5.1   X2.8  Chú Thích: Nước thứ 19 của bên Đen. Theo như nguyên phổ thì bên Đen nước n...
Chú Thích: 2 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi T3.5 mà đi X4-5 (chiếu Tướng)
thì diễn biến như sau:
21. X4-5 P3-5 (S) 22....
đối phương thì Tốt là công cụ đắc lực. Hai Tốt qua hà liên kết nhau có sức mạnh
   ngang một Mã, còn nếu là ba Tốt thì ...
13. X2/2 C3.1    14. C7.1 P2.7   15. P5.4  M7.5   16. X2-5 P3.6
17. X3.5 X2.8    18. M1.2 X2-3   19. T3.5 ...
14. M7.8 P2-7      15. X3.1 T3.5   16. M8.7   X4/5    17. M7.9 X2.9
18. P5-3   X2-3    19. S4.5 P3-2  ...
23. T9/7  X2.8   24. S4.5  P3-1    25. X5-7  X2-3    26. T3.5 P1.2
27. Tg5-4  X3-5   28. X7.3  S5/4    ...
17. T9.7  M7/6 (T)  18. X2-7  M6/4   19. X7-6  M4.2   20. X6.5  M2.3
  Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắ...
13. X6/1   P2.4      14. C7.1    P2-5    15. P6.3    P5/2    16. P4.2    P3.4
17. X6.1   P3.4 ...
6. M2.1  P2-3   7. X7-6    X2.8  8. C7.1  P3.4   9. M7.6    M3.2
10. X6-8  P8.4   11. P5.4 1  P8-5  ...
Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục)
       Cục 7: Lên Tượng Tiến Mã Phá Quá Hà Xa Biên Mã

 Các ...
11. T7.9 S6.5   12. X2.4   X9-6   13. S4.5   P2.7 14. M7/8 X2.9
15. X2-6 P3-5   16. X6.1   X6.7   17. X6/...
15. X8/4  C7.1   16. M7/5 X9-6     17. P5-9  P8.4   18. C5.1 C7.1
19. X8/2  C7-8   20. P9-4 M6/7     21...
Biến (B) Bên Trắng đi P2-4 thì diễn biến của cách đi này như sau:
17. P2-4 M7.9      18. T3.1   M6.8  19. P4-2  ...
Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục)
      Cục 1: Xe Hoành Phá Tuần Hà Xa Bình 7 Ăn Tốt

 Các Nư...
17. X7-4   C4-5    18. P8.1   X2.4     19. X8.3 P5-2      20. T5/3 S4.5
21. C9.1   P2-7    22. P7-...
1. Tốt 5 tiến 1 (A)
  2. Tốt 5 tiến 1 (B)
  3. Pháo 6 bình 5
  CÁCH 1: C5.1 (A) Diễn biến của cách đi này như sau:
11...
CÁCH 3: P6-5 Diễn biến của cách đi này như sau:
11. P6-5    M5.6      12. C3.1 1  M6.7      13. P5.2   ...
Kết Thúc Cục 2 Của Chương II


    Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục)
       Cục 3: Hoành Xa...
Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi X8/7 (bắt Pháo) mà đi P7-4
(ăn Sĩ) thì diễn biến như sau:
16. P7-4 S5/4  ...
Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục)
         Cục 4: Lên Xe Thoái Pháo Phá Pháo 8 Qua Hà

 Các...
24. X2-3  P7-5   25. S5.6  X4-8 (S)  26. X3.1  X4/1    27. X3-5  X4.2
28. Tg5.1  X8.6

  Chú Thích: 3 Nước...
21. X8-5   P3-5     22. X5-2   P5.5     Đen cũng thắng!


  Chú Thích: 4 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi...
lên não, đưa ôxy nuôi tế bào não thường xuyên khiến cho trí tuệ minh mẫn được
   lâu hơn, chống được sự âu sầu, mệt mỏi...
Chú Thích: 4 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi M4.2 mà đi X8.6 (bắt Mã) thì
diễn biến như sau:
20. X8.6 M5.6      21...
Chú Thích: 1 Nước thứ 10 nếu bên Trắng không đi P6-2 thì còn 3 biến khác như
sau:
  Biến (A) Bên Trắng đi P6-5 thì diễn b...
17. M6.5 P2-5   18. P8.6        X6.7   19. X3/1     Tg5/1     20. P6/1   X1-2
21. P8-9 T3.1  22....
Chú Thích: 3 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X8-1 (bắt Pháo) mà đi M6.7 thì
bên Đen đi X8/4 hãm Mã & Xe.


  CÁCH 2: P...
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
mai hoa phổ-bản đẹp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

mai hoa phổ-bản đẹp

22,417 views
22,311 views

Published on

5 Comments
13 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
757
Comments
5
Likes
13
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

mai hoa phổ-bản đẹp

 1. 1. Những Bộ Kỳ Phổ Nổi Tiếng Cổ Kim 1
 2. 2. Vöông Taøi Vieät Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 1: Phá Xe Tuần Hà Ăn Tốt Bắt Tượng Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. P2-3 M7.8 8. X3.1 P2.2 9. P3.7 1 S6.5 10. X3-7 M8.6 Hình 1 Chú Thích: 1 Nước thứ 9 nếu bên Trắng không đi P3.7 (ăn Tượng) mà đi X3-7 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 9. X3-7 M8.6 10. X7.2 T7.5 11. X7/3 M6.8 12. M2.1 M8.6 13. Tg5.1 P2-6 14. P5.4 S6.5 15. X7-4 X2.8 16. Tg5.1 X9-6 17. P5/1 P8.2 18. P3.3 P8.3 19. P3/3 M6.5 20. P3.1 P6.5 21. X4.5 Tg5-6 22. M1/2 M5/6 23. P3/1 X2-4 24. X1.2 M6/5 25. X1-2 M5.3 Chú Thích: Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi P5.4 (ăn Tốt) mà đi Tg5-6 thì diễn biến như sau: 14. Tg5-6 P8.6 15. X1-2 X9.1 16. X7-6 X2.8 17. Tg6.1 M6.5 18. P5/1 X2-4 19. Tg6-5 X4/3 Chú Thích: Nước thứ 18 nếu Trắng không đi P3.3 mà đi C5.1 (giữ Pháo) thì diễn biến như sau: 18. C5.1 M6/5 19. X4-5 P8.3 20. P3.1 P6.3 21. P3/1 P6/4 22. P3.1 P6-5 Theo như Hình 1 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Xe 7 tiến 2 2. Pháo 3 thoái 5 3. Pháo 3 thoái 8 CÁCH 1: X7.2 Đây là biến rất thường gặp trong các cuộc cờ bởi tính “Tham Ăn” 11. X7.2 M6.8 12. X7-2 M8.6 13. Tg5.1 X9-7 14. M2.1 P2-5 15. P5.3 X2.8 16. Tg5.1 M6.8 17. X2/5 M8.6 2
 3. 3. Chú Thích: Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5.3 (ăn Pháo) mà đi Tg5-6 thì diễn biến như sau: 15. Tg5-6 X7.5 16. C7.1 X7-3 17. X2.2 S5/6 18. 2/7 X2.8 19. Tg6.1 X3.2 20. P5-7 X2-4 CÁCH 2: P3/5 Rút kinh nghiệm sau thất bại “Ăn Nhiều Bội Thực” ở biến X7.2 lần này bên Trắng rút kinh nghiệm bằng cách không ăn Mã mà đi bằng nước P3/5 ngăn chặn nước M6.8 của bên Đen. 11. P3/5 M6.4 12. P3-6 T3.5 13. X7/1 1 X9-7 14. M2.1 M4.3 15. P6/3 P2.4 16.X1.1 P8.5 17. M7/9 X7.9 18. X7.3 X2.7 19. P5.4 X2-6 20. S6.5 P2-4 21. S5.4 P4-8 22. Tg5-6 P8-1 (T) 23. S4/5 P8.2 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X7/1 mà đi X7-2 thì diễn biến như sau: 13. X7-2 M4.3 14. P6/3 P2-3 15. X2.2 P3.3 16. T7.9 X9-6 17. X1.1 X2.9 18. X2-5 X2-4 19. Tg5-6 X6.9 20. P5/2 P3-4 21. P6-5 X6-5 22. Tg6.1 P4/6 23. P5.5 M3.5 (S) 24. X5/1 X5/3 25. X5/3 M3/4 Chú Thích: 2 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi M7/9 mà đi P5/1 thì diễn biến như sau: 17. P5/1 X7.7 18. P5.1 X7-5 19. T3.5 P8-3 20. X7-4 P3.2 21. Tg5.1 P2-4 22. Tg5-6 P3-1 23. S6.5 P1/1 24. Tg6/1 X2.9 CÁCH 3: P3/8 Tương tự như biến 3 nhưng lần này bên Trắng đi P3/8 nhằm sẵn sàng truy cản nước chiếu Tướng của Mã Đen. 11. P3/8 X9-7 12. M2.1 1 M6.4 13. X7.2 X7.8 14. P5-6 X7-4 15. S4.5 T3.5 16. X7/3 P2-5 17. X1-2 X4/1 18. X2.7 X4-7 19. Tg5-4 P5-6 20. X7-6 X2.5 21. X2.2 S5/6 22. X6-8 X7-6 23. Tg4-5 M4.3 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi M2.1 mà đi X7.2 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 12. X7.2 P8.6 13. P3-9 X7.9 14. X7-2 M6.7 15. S6.5 P2.5 16. M7/8 X2.8 17. P5-4 M7.6 18. X2/6 M6/7 19. P4/2 X2-5 20. X2-5 X7-6 Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi P5-6 mà đi M1/3 (ăn Xe) thì diễn biến như sau: 14. M1/3 M4.3 15. Tg5.1 P2.4 Chú Thích: 3 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi X7/3 mà đi X7-5 (ăn Tượng) thì diễn biến như sau: 16. X7-5 X4/1 17. X5-2 X4-3 18. T3.5 M4.3 19. Tg5-4 P2-6 20. M1.3 P6/4 Chú Thích: 4 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X1-2 mà đi Tg5-4 thì diễn biến như sau: 17. Tg5-4 P5.4 18. S6.5 X4-5 19. X1-2 X2.8 20. X7-4 P8-6 21. P6-4 X5-6 22. Tg4-5 M4.3 23. Tg5-6 M3/5 24. T7.5 X6.1 3
 4. 4. Chú Thích: 5 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi X2.2 mà đi X6/1 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 21. X6/1 X2-6 22. Tg4-5 X7.2 23. S5/4 P6-5 24. T7.5 X7-6 25. Tg5.1 X6.3 (S) Kết Thúc Cục 1 Của Chương I Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 2: Phá Pháo Ăn Tượng Sau Đó Lên Mã Lộ 3 Về cơ bản cục này cũng tương tự như cục 1 nhưng ở nước thứ 8 thay vì đi Xe 3 tiến 1 bắt Mã thì lần này bên Trắng đi bằng nước Pháo 3 tiến 7 ăn Tượng, sau đó lên Mã ở lộ 3. Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. P2-3 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. M2.3 T3.5 10. P3/3 X9-7 Hình 2 Theo như Hình 2 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Xe 1 tiến 1 2. Tượng 3 tiến 1 3. Tốt 5 tiến 1 CÁCH 1: X1.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. X1.1 P2.3 12. X1-8 C3.1 13. X3-7 X7.3 14. X8.3 X2.5 15. X7-8 X7.4 16. M7/5 X7-6 17. X8-3 M8.9 18. X3/1 P8.7 19. M5.3 X6-7 20. X3-1 X7.2 CÁCH 2: T3.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. T3.1 P2.3 12. P3-2 X7.5 13. T1.3 C5.1 14. P2-6 1 X2.3 15. P6/4 X2-7 16. T3/1 2 X7.3 17. X1-3 M8.6 18. M3/1 M6.5 19. T7.5 X7-5 20. T1.3 P2-5 21. S4.5 X5-9 22. M1.3 X9-4 23. Tg5-4 X4-6 24. Tg4-5 3 P8.5 25. M3/4 P8-4 Chú Thích: 1 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi P2-6 mà đi C5.1 thì diễn biến như sau: 14. C5.1 C5.1 15. P5.5 Tg5-6 16. P2-6 P2.2 17. T3/5 X2.3 18. P6/3 X2-5 19. P6-4 X5/1 20. M3.4 M8/6 21. M4.3 Tg6-5 22. X1-2 P8-7 Chú Thích: Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi P2-6 mà đi S4.5 thì diễn biến như sau: 4
 5. 5. 16. S4.5 X2.3 17. X1-4 P8-6 18. P2.3 M8.6 19. X4-3 P6-7 Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi T3/1 mà đi S4.5 thì diễn biến như sau: 16. S4.5 X7.2 17. X1-4 M3.5 18. X4.5 M5/7 19. X4-5 M8.7 20. X5-6 M7.9 (T) 21. P5-1 X7.2 22. T7.5 X7-5 23. P1.4 X5/1 24. P1.1 X5-3 25. P1-3 X3.1 26. Tg5-4 X3/2 27. P3/5 X3-6 28. P3-4 P8-6 29. Tg4.1 P2.3 Chú Thích: Nước thứ 27 nếu bên Trắng không đi P3/5 mà đi X6-2 thì diễn biến như sau: 27. X6-2 P2.4 28. Tg4.1 X3-6 29. S5.4 X6-7 Chú Thích: 3 Nước thứ 24 nếu bên Trắng không đi Tg4-5 mà đi S5.4 thì diễn biến như sau: 24. S5.4 P8-6 25. S6.5 X6-4 26. Tg4-5 X4.1 CÁCH 3: C5.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. C5.1 M8/6 12. X3/1 M6.5 13. X3-5 X7.3 14. M3.4 X7.2 15. X5.1 M3.4 16. X5.2 M4.6 17. P5.5 1 S5/6 18. X5/2 P8.1 19. P5/1 2 M6/7 20. X5/2 3 P8-5 21. X5.4 P2-5 22. T3.5 X7/1 23. M7.5 X7-5 Chú Thích: 1 Theo như Hình 3 nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi P5.5 (ăn Tượng) thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi X5.1 (ăn Tượng) thì diễn biến của cách đi này như sau: 17. X5.1 M6.4 18. X5-2 P2-5 19. S4.5 X7-6 20. X2.2 X6/5 21. X2-4 Tg5-6 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi X5.1 (ăn Tượng) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 17. X5.1 M6.4 18. X1.1 X7-6 19. X1-6 Tg5-6 20. S6.5 M4.5 21. X5-2 X6.4 22. Tg5.1 P2.5 23. X6.5 X6/1 24. Tg5/1 P2.1 25. M7/8 X6.1 26. Tg5.1 X2.8 27. X6/5 X6/1 28. Tg5/1 X2-4 Theo biến (B) nước thứ 22 bên Đen vẫn còn một cách đi khác là : X6/1 (chiếu Tướng) sau Hình 3 đó X6-4 (ăn Xe) bên Trắng mất Xe cũng thua! Chú Thích: 2 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi P5/1 thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi P5/2 thì diễn biến của cách đi này như sau: 19. P5/2 X7/1 20. P5.2 P8-5 21. X5-4 X7/2 22. Tg5.1 X7-5 23. Tg5-4 S4.5 24. S4.5 X5-7 25. X4-5 X7.1 26. T7.5 X7-6 27. S5.4 P2-6 28. Tg4/1 P6-5 29. X5.2 X6-5 Biến (B) Bên Trắng đi T3.5 thì diễn biến của cách đi này như sau: 19. T3.5 X7/3 20. X1-2 P8-5 21. S4.5 M6.5 22. T7.5 X7-5 Chú Thích: 3 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X5/2 mà đi X5-3 (ăn Xe) thì diễn biến như sau: 20. X5-3 P8-5 21. Tg5.1 M7.5 Bên Đen ăn lại Xe Trắng, hơn quân Thắng! 5
 6. 6. Kết Thúc Cục 2 Của Chương I Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 3: Phá Pháo Bắt Tượng Đổi Sĩ Mã Bên Phải Cục 3 này vẫn giống cục 2, bên Trắng áp dụng phương châm đánh phủ đầu, dùng phi Pháo phá vỡ hàng phòng ngự của bên Đen. Bên Trắng chấp nhận hy sinh con Pháo để đổi lấy Sĩ, Tượng của bên Đen. Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. P2-3 M7.8 8. P3.7 S6.5 9. P3-6 Tg5-4 10. M2.3 T3.5 Hình 4 Theo như Hình 4 đến đây bên Trắng có 4 cách đi như sau: 1. Mã 3 tiến 4 2. Xe 3 bình 6 3. Xe 1 tiến 1 (A) 4. Xe 1 tiến 1 (B) CÁCH 1: M3.4 Sau khi dùng phi Pháo phá huỷ hàng phòng ngự của bên Đen. Bên Trắng xua quân Kỵ binh nhằm hỗ trợ cho Pháo binh đánh chiếm Trung lộ đồng thời dùng Xe tăng tiến thẳng vào khu vực cung của Tướng Đen, tình thế hết sức nguy hiểm. Diễn biến của cách đi này như sau: 11. M3.4 Tg4-5 12. M4.5 M3.5 13. P5.4 X2-4 14. X3.1 1 P2.2 15. X3.3 2 M8/6 16. X3-4 3 X9-6 17. X4-1 4 C3.1 18. X1/2 (T) C3.1 19. M7/9 P2.5 20. S4.5 P8.6 21. T3.5 X4.3 22. P5/1 P8-1 Chú Thích: 1 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi X3.1 mà đi X3.4 thì diễn biến như sau: 14. X3.4 M8/7 15. P5/2 X9-8 16. X1.1 P8.6 17. X1.1 P8-3 18. X1-4 X4.8 19. X4.4 Tg5-4 20. S4.5 X8.9 21. X4-3 P3/2 22. T7.9 P3-9 23. P5-4 X8/2 24. M7/8 X4/3 25. P4/2 P9.3 26. P4/2 X8-5 27. M8.7 P2.7 28. T9/7 X4.3 29. P4-1 X5.1 30. Tg5-4 X4/1 31. X3-4 (T) X4-3 32. X3-8 X3.2 33. X8/6 X3-2 6
 7. 7. Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi X3.3 mà đi X3-7 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 15. X3-7 M8.6 16. P5/2 M6.8 17. Tg5.1 X9-7 18. X1.2 X7.8 19. Tg5/1 X7.1 20. Tg5.1 X7/1 21. Tg5/1 P2.3 22. M7/5 P2.2 23. M5.7 X7-3 24. S4.5 X3.1 25. M7/8 M8.7 26. Tg5-4 X4.9 27. S5/6 X3-4 28. Tg4.1 P8.6 29. Tg4.1 X4/2 Chú Thích: 3 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi X3-4 mà đi X3/1 thì diễn biến như sau: 16. X3/1 P8.2 17. X1-2 P8-5 18. T3.5 X9-6 19. C5.1 X4.3 20. P5.2 M6.5 21. P5/3 P2-5 Chú Thích: 4 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X4-1 mà đi X4.1 (ăn Xe) thì diễn biến như sau: 17. X4.1 Tg5-6 18. X1.2 X4.3 19. P5-1 M6.7 20. P1.3 P2.3 21. M7/8 X4-6 22. S6.5 P8-7 23. X1/2 M7.8 24. X1-2 X6-7 25. T3.5 P7-8 Chú Thích: Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi P1.3 mà đi T7.5 thì diễn biến như sau: 20. T7.5 M7/5 21. C5.1 M5/6 22. P1/2 X4.3 Đen chiếm ưu thế! CÁCH 2: X3-6 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. X3-6 Tg4-5 12. M3.4 M8.6 13. X6-4 P8.5 14. X4/2 P8/1 15. X4.1 X9-8 16. X1.1 1 P8.3 17. X1-3 X2-4 18. S6.5 X4.8 19. P5-4 X4-3 20. T7.5 P2.7 21. Tg5-6 X8.4 22. X4.5 X8-4 23. Tg6-5 X3.1 Chú Thích: 1 Nước thứ 16 nếu Trắng không đi X1.1 mà đi X1-2 thì bên Đen đi P8-5 (chiếu Tướng) Trắng mất Xe. CÁCH 3: X1.1 (A) Diễn biến của cách đi này như sau: 11. X1.1 X9-6 12. X1-6 Tg4-5 13. X6.7 1 X2-4 14. X6-7 X4.7 15. M7/9 2 P2.6 16. X3.4 X6.8 17. P5.4 Tg5-4 18. S4.5 X4.1 19. P5.2 M3/5 20. X3-5 X6-5 21. S6.5 P2.1 22. S5/6 X4.1 23. Tg5.1 X4/1 24. Tg5.1 M8.7 25. Tg5-4 P8.5 26. M3/2 X4-6 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X6.7 mà đi X3.4 thì diễn biến như sau: 13. X3.4 P8-7 14. M3.2 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. X8.3 C3.1 17. X8-7 P2-7 18. X3-2 P7.7 (S) 19. S4.5 P7-8 (T) 20. P5-3 X6.8 21. X2./1 P7/4 22. X7.3 Tg5-6 23. S5.4 X6/1 24. X7-5 X4.8 25. X2-4 S5.6 26. S6.5 X6-3 Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi M7/9 thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi M7/8 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. M7/8 P2.6 16. X3.4 X4.1 17. P5.4 Tg5-4 18. S6.5 M8/6 19. X3-2 M3.5 Biến (B) Bên Trắng đi X3.4 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. X3.4 X4-3 16. P5.4 Tg5-4 17. P5.2 M8/6 18. X3-2 M3/5 CÁCH 4: X1.1 (B) Diễn biến của cách đi này như sau: 11. X1.1 X9-6 12. X3.2 P8-7 13. X1-6 Tg4-5 14. X6.7 X2-4 15. X6-8 P2.2 16. S4.5 1 P7.5 17. X3/4 M8.6 18. X3.6 2 C3.1 19. C7.1 P2-8 20. P5-2 X4.4 21. C5.1 3 P8.1 22. X3/4 X4-7 7
 8. 8. 23. X3-2 4 X7.5 24. S5/4 M6.7 Chú Thích: 1 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi S4.5 mà đi P5.4 thì diễn biến như sau: 16. P5.4 X4.3 17. T3.5 P7.5 18. X3/4 M8.6 Bắt đôi được quân! Chú Thích: 2 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi X3.6 mà đi X3.2 thì diễn biến như sau: 18. X3.2 C3.1 19. C7.1 P2-8 20. X3-2 X4.4 21. X8-7 X4-7 22. T3.1 X7.3 23. S5/4 X7-5 24. T7.5 M6.7 25. S6.5 M7/8 26. X7/1 M8.9 Chú Thích: 3 Theo như Hình 5 nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi C5.1 thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi X3/4 thì diễn biến của cách đi này như sau: 21. X3/4 M6.4 22. P2-6 P8.5 23. T3.5 X4-8 24. X8-7 X6.8 25. P6/1 M4.3 26. X7/1 P8-9 Chú Thích: Nước thứ 22 nếu bên Trắng không đi P2-6 mà đi S5.6 thì diễn biến như sau: 22. S5.6 X6.7 23. P2.1 X6-4 24. C7.1 P8-3 25. M7.6 P3.1 26. M6.4 X4-3 (T) 27. P2-6 P3.4 28. S6.5 X4-6 29. X8/8 X6-2 30. X8.5 M3.2 Biến (B) Bên Trắng đi X8-7 thì diễn biến của cách đi này như sau: 21. X8-7 X4-6 22. X7-6 M6.8 Hình 5 23. P2.3 X6.4 (T) 24. X6/6 M8.7 25. P2.4 X6-8 (S) 26. X6-3 X8.8 27. M7.6 Tg5-6 28. S5.4 X6-4 29. Tg5-4 X4.1 30. Tg4.1 X4/1 31. Tg4/1 M7/5 32. M6/5 X8-5 Chú Thích: 4 Nước thứ 23 nếu bên Trắng không đi X3-2 mà đi X3.1 (ăn Xe) thì diễn biến như sau: 23. X3.1 P8-5 24. T3.5 T5.7 25. X8-7 M6.7 Đen Thắng! Kết Thúc Cục 3 Của Chương I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. Chiếu bí Tướng đối phương là mục tiêu chính của ván cờ. 2. “Vô chiêu thắng hữu chiêu” là quan điểm chơi không bài bản sẽ thắng được những người chơi theo sách vở, nhưng để chơi được thật sự kiểu “vô chiêu” lại càng cần nghiên cứu kỹ hơn ai hết. 3. Luật cờ Tướng cho phép chiếu tất cả các mặt xung quanh quân Tướng, không cấm chiếu Hậu. 4. Thực tế thi đấu đã khẳng định rằng, nhưng người chời cờ theo ngẫu hứng trong khai cuộc đều không thể đương cự được với những người có học tập, nghiên cứu. 8
 9. 9. 5. “Dĩ cương thắng nhu” là trường phái lấy tư tưởng tấn công làm chủ đạo. “Dĩ nhu khắc cương” là trường phái lấy tư tưởng phòng thủ làm chủ đạo. Chương I: Bình Phong Mã Pá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 4: Thoái Pháo Phá Xe Tuần Hà Tiến Tốt Đổi Tốt (Gồm 2 Cuộc A,B) CUỘC (A) Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. C7.1 P8/1 Hình 6 Theo như Hình 6 đến đây bên Trắng có 2 cách đi như sau: 1. Mã 2 tiến 1 2. Pháo 2 bình 3 CÁCH 1: M2.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 8. M2.1 P8-7 9. X3-6 C3.1 10. X6-7 M3.4 11. X7-6 P2-3 12. T7.9 1 X2.4 13. P2-4 T3.5 14. X1-2 P7-4 15. X6-3 P4-3 16. M7.6 X2.4 17. P5-7 M4.2 18. T3.5 2 P3.6 (S) 19. P4-7 3 M2.1 20. S4.5 X9.1 21. X3-4 M1.3 22. Tg5-4 P3/1 23. X2.7 P3-6 24. S5.4 X2.1 25. T5/7 X2/4 26. X2-3 X2-4 27. X3-5 S4.5 28. X4.2 X4.4 29. Tg4.1 X4/1 30. Tg4/1 X9-7 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi T7.9 thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi X6.1 (ăn Mã) thì diễn biến của cách đi này như sau: 12. X6.1 P3.7 13. S6.5 P3-1 14. Tg5-6 T3.5 15. X6/1 X9-8 16. P2-4 X8.4 17. M7.8 M7.6 18. P5.4 P7-5 19. P4-8 X2-3 20. X6-5 P5.2 21. X5.2 X8.1 22. M8.7 M6.4 23. M7/6 X8-4 24. P8-6 X3.9 25. Tg6.1 X4-2 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi X6.1 (ăn Mã) nhưng diễn biến khác với biến (A) 12. X6.1 P3.7 13. Tg5.1 X9-8 14. X1-2 X8.4 15. X6/1 X2.8 16. X6/3 X2-4 17. Tg5-6 P3-6 18. X2.1 X8-2 19. S6.5 X2.4 20. Tg6.1 P6/2 21. P5.4 P6-9 22. P2.7 M7.5 Đen hơn quân Thắng! Chú Thích: 2 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi T3.5 mà đi P7.6 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 18. P7.6 P3.7 19. S6.5 P3-1 20. T9.7 X9.1 21. P7-2 M7.6 9
 10. 10. 22. M6.4 M2.3 23. P4-6 X2-4 Chú Thích: 3 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi P4-7 mà đi M6/7 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 19. M6/7 M2.3 20. P4-7 X2/1 21. T7/9 X2-3 22. X3.2 X9.1 23. M1.3 X9-4 24. M3.4 X4.7 CÁCH 2: P2-3 Diễn biến của cách đi này như sau: 8. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 13. M2.1 M7.8 14. S6.5 1 P2.7 15. M7/8 X2.9 16. P5.4 X2-3 17. X6/5 X3/3 18. C5.1 P7-2 19. C7.1 X7.5 20. C5.1 X3/2 21. C5-6 X7-5 22. X1.1 M8/6 23. X1-4 X3.3 24. C6.1 P2-6 25. P5-4 X3.1 26. M1.3 X5.3 27. S4.5 X3-5 28. Tg5-4 M6.8 29. M3/2 X5-6 Chú Thích: 1 Theo như Hình 7 nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi S6.5 thì còn 2 biến khác: Biến (A) Bên Trắng đi X1.1 (bắt Mã) thì diễn biến của cách đi này như sau: 14. X1.1 X7-8 15. P5.4 P2.6 16. S4.5 C3.1 17. P5/2 C3.1 18. T3.5 M8/6 19. S5.4 X8.9 20. T5/3 X8-7 21. Tg5.1 P2-9 22. X6-5 P7-5 23. X5-8 T3.5 24. X8.4 C3.1 25. Tg5-6 C3.1 26. Tg6-5 P5.4 27. C5.1 X7/2 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi X1.1 (bắt Mã) nhưng diễn biến khác với biến (A) 14. X1.1 X7-8 15. X6-7 P2.6 16. S4.5 P2/2 17. T7.9 P7.6 18. P5.4 P7-1 19. P5/2 P1.2 20. M7/8 P2-3 21. X7-5 S4.5 Hình 7 22. S5.4 P3.3 23. S6.5 P3/1 24. S5/6 P3-9 25. X5-8 S5/4 26. X8.4 M8/6 27. Tg5-4 X8.9 28. Tg4.1 M6.8 29. M1/3 M8/7 30. Tg4.1 X8/2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. “Cầm Kỳ Thi Hoạ” (Âm Nhạc, Cờ, Thơ ca, Hội hoạ) là bốn thú chơi thanh tao, nghệ thuật bậc nhất của nhân loại. 2. Quy định tính điểm tại các giải cờ quốc gia: Thắng được 1 điểm, Hoà được nửa (0.5) điểm, Thua được 0 điểm. 3. Sự khác biệt giữa người chơi cờ giỏi với người chơi cờ kém không phải ở khả năng tính toán được nhiều hay ít số lượng nước đi (vì nếu như thế máy tính sẽ luôn thắng cờ) mà sự khác biệt chính là sau một loạt nước đi, người chơi giỏi đánh giá được nhanh chóng và chính xác bên nào ưu, bên nào kém, còn người chơi dở không thể đánh giá đúng được. 4. Đa số các danh thủ đương đại đều thiên về tư tưởng tấn công nhưng không mạo hiểm, liều lĩnh đến mức “Chiến thắng hay là chết” mà phương châm phải là “Phi thắng tất hoà”. 10
 11. 11. 5. Người ta cho rằng phần khai cuộc quyết định thắng thua tới 40%, trung cuộc và tàn cuộc mỗi giai đoạn quyết định 30%. CUỘC (B) Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. C7.1 P8/1 8. P2-3 P8-7 9. X3-4 M3.4 10. X4-6 M7.6 11. P3.7 X9-7 12. X6.1 M6.7 Hình 8 13. M2.1 M7.8 14. S4.5 C3.1 15. X6-7 1 P2-5 16. X7/1 P7-6 Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi X6-7 mà đi P5.4 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 15. P5.4 P2-3 16. P5/2 P3.5 17. T3.5 X2.6 18. X6-5 P7-5 19. X5-8 P5.5 20. X8/2 P3/1 21. X8.3 M8/6 22. Tg5-4 P5-6 Theo như Hình 8 đến đây bên Trắng có 4 cách đi như sau: 1. Xe 1 bình 2 2. Xe 7 bình 2 3. Xe 7 bình 4 4. Pháo 5 tiến 4 CÁCH 1: X1-2 Diễn biến của cách đi này như sau: 17. X1-2 X2.8 1 18. X7-2 P5-3 19. X2-7 (T) X7.2 20. P5.4 2 P6-3 Chú Thích: 1 Nước hay! Nếu nước 18 Trắng đi X2.1 (ăn Mã) thì Đen đi X7.9 (ăn Tượng chiếu Tướng) Trắng thoái Sĩ thì Đen X2-8 (ăn Xe) Trắng mất quân thua! Chú Thích: 2 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi P5.4 (ăn Tốt) mà đi X7.3 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 20. X7.3 X7-3 21. X2.1 X3.5 22. X2.5 P6-3 CÁCH 2: X7-2 Diễn biến của cách đi này như sau: 17. X7-2 P5-3 18. T7.9 P6.8 19. X1.1 1 X7.9 20. X1-2 3 P6/2 21. S5/4 P6-3 22. P5.4 4 X2.7 23. X2.3 (T) P3-5 (T) 24. P5/4 X2-5 25. S6.5 P3-5 26. X2/5 (T) X5/1 27. Tg5-6 X5-4 28. S5.6 X7-6 29. Tg6.1 P5-4 Chú Thích: 1 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi X1.1 mà đi S5/4 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 11
 12. 12. 19. S5/4 M8/6 20. Tg5.1 X2.8 Chú Thích: Nước thứ 19 của bên Đen. Theo như nguyên phổ thì bên Đen nước này đi P6-4 (ăn Sĩ) diễn biến như sau: 19. X1.1 P6-4 20. X1-2 P4-1 21. S5/4 P3.1 22. X2-3 (S) X7.8 23. M1/3 X2.9 24. Tg5.1 X2/1 25. Tg5/1 X2-7 26. X2-8 X7.1 27. P5.4 X7/2 Đen ưu thế! Nhưng Trắng còn có thể M7/5 đối công. Xin thay bằng nước X7.9 (ăn Tượng) sau lại thoái P6/2 (bắt Mã) vẫn giữ được Tiên thủ! Chú Thích: 3 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X1-2 (ăn Mã) mà đi S5/4 (ăn Pháo) thì bên Đen đi X7-6 (ăn Sĩ chiếu Tướng) sau đó đi X2.8 hết cờ. Chú Thích: 4 Nước thứ 22 nếu bên Trắng không đi P5.4 (ăn Tốt) mà đi Tiền X2-7 (bắt Pháo) thì Đen đi Tiền P3-9 (ăn Mã) sau đó lại đi tiếp P9.2 cài nước chiếu rút, ưu thế! CÁCH 3: X7-4 Diễn biến của cách đi này như sau: 17. X7-4 P5-3 18. T7.9 1 P6-3 19. P5.4 X2.7 20. X4.3 X2-3 21. T3.5 2 Tg5.1 22. X1-2 X7-8 23. X2-3 X8.7 24. X4.2 X8-9 25. X3.9 X9.2 26. T5/3 X9-7 27. X3/9 X3-1 28. P5-7 3 P3-2 (T) 29. X3.9 P2.7 30. P7/6 X1-3 31. X4-5 Tg5-4 32. X5-6 Tg4-5 33. X3-5 Tg5-6 34. X6/1 Tg6.1 35. X5-4 Tg6-5 36. S5.4 X3.1 Chú Thích: 1 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi T7.9 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi M7.8 thì diễn biến của cách đi này như sau: 18. M7.8 P6-3 19. T7.9 X2.4 20. P5.4 X2-5 21. X4.2 X7.7 22. T3.5 X7-5 23. C5.1 X5-1 (T) 24. P5-7 P3.2 (S) 25. X4-7 M8/6 26. Tg5-4 M6/5 27. M8/9 X5-6 28. S5.4 X6.3 29. Tg4-5 X6-5 30. S6.5 M5.6 31. Tg5-4 X5.1 32. X7-4 M6.8 33. M1/3 X5.1 34. Tg4.1 M8/7 35. Tg4.1 M7/5 36. Tg4/1 M5.4 37. Tg4.1 P3.5 38. M3.5 X5/2 39. Tg4/1 X5-6 Chú Thích: Nước thứ 26 nếu bên Trắng không đi Tg5-4 mà đi S5.4 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 26. S5.4 X5.1 27. S4/5 X5.3 28. S6.5 X1.2 Chú Thích: Nước thứ 30 nếu bên Trắng không đi S6.5 mà đi Tg5-4 thì bên Đen đi M5.4 Mã thành điền khoá Tướng, Trắng không cách nào chống đỡ nổi. Chú Thích: Nước thứ 31 nếu bên Trắng không đi Tg5-4 mà đi Tg5-6 thì diễn biến như sau: 31. Tg5-6 P3-4 32. Tg6.1 X5.1 33. Tg6.1 X5-4 Biến (B) Bên Trắng đi M7.6 thì diễn biến của cách đi này như sau: 18. M7.6 P6-3 19. T7.9 X2.8 20. P5-7 P3.6 (S) 21. M6/7 X7.7 22. X4-8 X7-3 23. X8/3 X3-9 24. X8-7 X9.2 25. X7.6 X9-7 26. S5/4 M8/6 27. Tg5.1 X7/1 28. Tg5.1 M6/7 12
 13. 13. Chú Thích: 2 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi T3.5 mà đi X4-5 (chiếu Tướng) thì diễn biến như sau: 21. X4-5 P3-5 (S) 22. X5-7 P5.5 Đen phản kích! Chú Thích: 3 Nước thứ 28 nếu bên Trắng không đi P5-7 mà đi S5.6 thì bên Đen P3.7 (chiếu Tướng) bắt được Xe bên Trắng. CÁCH 4: P5.4 Diễn biến của cách đi này như sau: 17. P5.4 P6-5 18. P5/2 1 X2.8 19. T3.5 X2-4 20. X7-6 P5.4 (S) 21. X6/3 P5.2 (T) 22. S5.4 P5-4 (T) 23. X6-5 2 M8/6 24. Tg5-4 P5-6 25. X5-4 P4-9 26. S6.5 P9-3 27. S5.4 X7.8 Chú Thích: 1 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi P5/2 mà đi P5.2 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 18. P5.2 M8/6 19. Tg5-4 P5-6 20. X7-4 S4.5 21. S5.4 X7.5 22. X4.1 X2.4 23. X4.1 X2/1 24. X4/1 X7-3 25. T3.5 X3.2 26. Tg4-5 X2-4 27. S4/5 X4.5 28. M1.3 X3.2 29. X4-6 X3-4 30. S5/6 X4/4 31. X1-4 X4.2 32. X4.3 C1.1 33. C1.1 P6-1 34. M3.4 P1.4 Chú Thích: Nước thứ 25 nếu bên Trắng không đi T3.5 mà đi M7/5 thì diễn biến như sau: 25. M7/5 X2-4 26. Tg4-5 X4.5 27. M5.3 X3.4 28. S4/5 P6-4 29. X1-2 P4.7 30. Tg5-4 X4-5 31. X4-7 X3-1 32. M3/5 P4/1 Chú Thích: Nước thứ 26 của bên Đen. Theo như nguyên phổ thì bên Đen nước này đi P6.5 (ăn Sĩ) diễn biến như sau: 26. Tg4-5 P6.5 27. X4/3 X2-4 28. X1.1 Tg5-4 29. S6.5 X4.5 Chú Thích: 2 Nước thứ 23 nếu bên Trắng không đi X6-5 mà đi S6.5 thì diễn biến như sau: 23. S6.5 M8/6 24. Tg5-4 P5-6 Đen Thắng! Kết Thúc Cục 4 Của Chương I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. Đi “nước lửng” là đi một nước không quan trọng nào đó để buộc đối phương đang túng nước đi, phải đi quân bất đắc dĩ, chịu thêm thế bất lợi hoặc hoàn toàn hết nước đi. 2. “Tiên khí, hậu thủ” nghĩa là “Bỏ trước, lấy lại sau”: Hy sinh quân trước để sau đó một số nước sẽ ăn lại quân đối phương. 3. Khi tấn công thì không nên đổi quân, còn khi phòng thủ phải cố tìm mọi cách đổi bớt quân chủ lực của đối phương. 4. Nhiều bạn khi chơi cờ chỉ thích đi các quân mạnh mà quên các quân yếu. Thật ra, giá trị các quân cờ rất bình đẳng, quân mạnh chỉ phát huy đầy đủ sức mạnh khi được các quân yếu hỗ trợ. 5. So với các binh chủng khác thì Tốt là binh chủng tác chiến cự ly ngắn và khả năng khống chế kém nhất. Tuy nhiên trong việc phá hoại thành trì Sĩ, Tượng của 13
 14. 14. đối phương thì Tốt là công cụ đắc lực. Hai Tốt qua hà liên kết nhau có sức mạnh ngang một Mã, còn nếu là ba Tốt thì sức mạnh hơn một Mã hoặc bằng một Pháo. Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 5: Thoái Pháo Hoành Xa Phá Tuần Hà Xa Biên Mã (Gồm 2 Cuộc A,B) CUỘC (A) Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1 Hình 9 Theo như Hình 9 đến đây bên Trắng có 4 cách đi như sau: 1. Xe 2 tiến 6 2. Tốt 1 tiến 1 3. Xe 3 bình 6 4. Xe 3 tiến 2 CÁCH 1: X2.6 Diễn biến của cách đi này như sau: 10. X2.6 P3-7 11. X3-8 M3.4 1 12. X8-6 P2.2 13. C7.1 M7.6 14. X2-5 T3.5 15. X6-3 C3.1 16. X3-7 X9-8 17. X5-3 P2/2 18. X3/2 2 P2-3 19. T7.9 P7-3 20. X7-5 M4.3 21. X5.1 P3.5 (T) 22. P4-7 P3.6 23. X5-4 M3.5 24. T3.5 P3-9 Chú Thích: 1 Nước thứ 11 bên Đen không nên đi P7.8 (ăn Tượng) khó thành đại sự! Chú Thích: 2 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi X3/2 mà đi X7.1 (bắt Mã) thì diễn biến như sau: 18. X7.1 M6/7 19. X3-6 P7.8 20. S4.5 M4.6 21. X7-8 P7-9 22. S5.6 M6.5 23. T7.5 X8.6 24. P4.5 X8-5 25. S6.5 CÁCH 2: C1.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 10. C1.1 C9.1 11. C1.1 X9.3 12. X2.8 M3/5 13. X2/4 1 C3.1 14. C7.1 X9-6 15. S6.5 2 P3.6 16. P4-7 P2.7 17. S5/6 X2.8 18. X3-4 X6.1 19. X2-4 X2-3 20. P7-6 X3.1 21. Tg5.1 X3/1 22. P6/1 P2/1 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X2/4 mà đi X2/2 thì diễn biến như sau: 14
 15. 15. 13. X2/2 C3.1 14. C7.1 P2.7 15. P5.4 M7.5 16. X2-5 P3.6 17. X3.5 X2.8 18. M1.2 X2-3 19. T3.5 X9-4 20. S4.5 X4.4 21. Tg5-4 X4-5 22. P4-7 X5-6 23. Tg4-5 X3-5 Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi S6.5 mà đi S4.5 thì bên Đen P2-3 (bắt Mã). Đen hơn quân thắng! CÁCH 3: X3-6 Diễn biến của cách đi này như sau: 10. X3-6 M3.2 11. X6.2 1 P3.5 12. T7.9 P3-2 13. X2.4 X9-3 14. X6.1 T3.5 15. P4.6 X3-6 16. X6-5 M7/5 17. P5.4 X6.2 18. X5-8 X6-5 19. X8.2 P2/6 Chú Thích: 1 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi X6.2 mà đi X2.6 thì diễn biến như sau: 11. X2.6 T3.5 12. X2-4 C3.1 13. X6-7 P2-3 14. X7-8 X9-4 15. X4-3 X4.4 16. X8-6 M2.4 17. M7/5 X2.8 18. P4.5 P3-6 (T) 19. X3.1 X2-4 20. T7.9 M4.3 Chú Thích: Nước thứ 15 của bên Đen. Theo như nguyên phổ bên Đen đi M2/3 (đuổi Xe bắt Pháo) nhưng bên Trắng có thể đi X6/4 bắt lại Pháo Đen. CÁCH 4: X3.2 Diễn biến của cách đi như sau: 10. X3.2 X9-4 11. P4-3 X4.7 12. P3.5 C3.1 13. C7.1 1 P3.4 14. M7/8 2 M3.2 15. P5.4 3 X4.1 16. Tg5-6 4 P2.7 17. T7.9 P3.4 18. Tg6.1 M2.3 19. Tg6-5 X2.8 Chú Thích: 1 Theo như Hình 10 nước thứ 13 nếu bên Trắng không C7.1 thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5.4 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 13. P5.4 M3.5 14. X3-5 P2-5 15. S4.5 P3.5 16. T7.9 X2.7 17. P3/6 X4/4 18. X2.2 X2-1 19. X2-3 T7.9 20. C1.1 P3-2 21. X5-8 C3.1 22. X3.2 C3.1 23. X8/3 X4.5 24. Tg5-6 X1.2 25. Tg6.1 C3.1 26. Tg6.1 X1/2 Biến (B) Bên Trắng đi P3-8 (ăn Pháo) thì diễn biến của cách đi này như sau: 13. P3-8 C3.1 14. P5.4 M3.5 15. X3-5 P3-5 16. P8-2 X2.3 17. X5/2 C3.1 18. S4.5 X2-6 19. M1.3 X6.3 20. M3.2 T3.5 Hình 10 21. X5-7 P5.5 22. T3.5 S4.5 23. X7-5 Tg5-4 24. X5/1 X6-5 25. X2.2 C3.1 26. T7.9 X4/5 27. M2/4 X5-6 28. X2.2 C3-4 Biến (C) Bên Trắng vẫn đi P3-8 (ăn Pháo) nhưng diễn biến này khác với biến (B) 13. P3-8 C3.1 14. P5-3 T3.5 15. P8-5 T7.5 16. P3-2 C3.1 17. P2.7 T5/7 18. X3.3 Tg5.1 19. M1.3 Tg5-4 20. S4.5 M3/5 Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi M7/8 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi M7.8 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15
 16. 16. 14. M7.8 P2-7 15. X3.1 T3.5 16. M8.7 X4/5 17. M7.9 X2.9 18. P5-3 X2-3 19. S4.5 P3-2 20. M9.7 X4/2 21. X2.8 P2.4 22. Tg5-4 M3.4 23. X2-6 X3/8 24. Tg4.1 X3-4 Biến (B) Bên Trắng đi T7.9 thì diễn biến của cách đi này như sau: 14. T7.9 P2.7 15. M7/8 X2.9 16. S4.5 P3.3 17. P5.4 P3-5 18. P5/5 S4.5 Chú Thích: 3 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5.4 (ăn Tốt) mà đi X3-5 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 15. X3-5 S4.5 16. X5-8 M2.3 17. M8.7 P3.2 18. M1.3 X4-3 19. T7.9 X3-2 20. X8/5 P3.2 21. S6.5 M3.2 22. X2.6 M2/4 23. Tg5-6 P3-1 24. X2-6 M4.3 25. Tg6.1 P2-4 26. X6.1 X2.8 Chú Thích: 4 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi Tg5-6 (ăn Xe) mà đi Tg5.1 thì diễn biến như sau: 16. Tg5.1 M2.4 17. X2.3 P2.6 Đen Thắng! CUỘC (B) Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.4 M8.7 5. C3.1 C7.1 6. X8-3 C3.1 7. M2.1 P8/1 8. P2-4 P8-3 9. X1-2 X9.1 10. X3-8 M3.4 11. X8-6 X9-4 Hình 11 Theo như Hình 11 đến đây bên Trắng có 4 cách đi như sau: 1. Xe 2 tiến 6 2. Tốt 1 tiến 1 3. Pháo 4 bình 3 4. Pháo 5 bình 6 CÁCH 1: X2.6 Diễn biến của cách đi này như sau: 12. X2.6 P3.2 13. X2/5 P3.3 14. T7.9 M7.6 15. X6-3 1 M4.5 16. X3.5 M6.4 17. M7.5 2 P2.7 18. T9/7 M4.5 19. X3-4 Tg5-6 20. X2.8 Tg6.1 21. X2/1 Tg6/1 22. X2-6 M5.3 23. M5/6 P3.3 24. Tg5.1 X2.7 25. T3.5 P2/1 26. P4-8 M3/4 Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi X6-3 thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi X6/3 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. X6/3 C3.1 16. P5.4 M6.4 17. X2.6 M4/3 (S) 18. X2-5 S4.5 19. X5-7 M4/5 20. X6.7 P3/4 21. X6/2 P3.5 22. X6-5 P2.7 16
 17. 17. 23. T9/7 X2.8 24. S4.5 P3-1 25. X5-7 X2-3 26. T3.5 P1.2 27. Tg5-4 X3-5 28. X7.3 S5/4 29. X7/5 P2-4 30. X7-8 P4/2 31. X8/4 P4-6 32. X8-9 P6/6 33. X9-8 S6.5 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi X6/3 nhưng diễn biến này khác với biến (A) 15. X6/3 C3.1 16. T9.7 P2.7 17. M7/8 P3.3 18. S6.5 X2.9 19. T7/9 P3/1 20. X6/1 X4-2 21. X6-8 X2.8 22. S5/6 X2/1 23. X2.4 P3.1 24. S6.5 P3-1 25. X2-4 M4.3 26. S5.6 M3.4 27. S4.5 X2.1 28. S5/6 X2/5 Biến (C) Bên Trắng đi X6-8 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. X6-8 M4.5 16. X2.4 C3.1 17. X8-7 S4.5 18. X7/1 M5.3 19. X7/1 P2.7 20. S6.5 M6.4 21. X7-8 X2.7 22. P4-8 X4-3 23. S5.6 X3.8 24. Tg5.1 X3/1 25. Tg5/1 M4.2 26. Tg5-6 M2.4 27. P8.7 T3.5 28. X2-8 M4.2 29. P5-8 X3-5 Chú Thích: 2 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi M7.5 mà đi X3-4 thì diễn biến như sau: 17. X3-4 Tg5-6 18. X2.8 Tg6.1 19. X2/1 Tg6/1 20. X2-6 M5.3 21. P4-7 P3-5 22. S6.5 M4.3 23. X6.1 Tg6.1 24. X6/7 P2-3 CÁCH 2: C1.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 12. C1.1 P3.5 13. T7.9 M7.6 14. X6/3 C3.1 15. T9.7 P2.7 16. S6.5 P2-1 17. X6-9 X2.9 18. S5/6 X2-3 19. T7/9 P1/2 20. M7/5 2 X3-2 21. X9.1 M4.2 22. X9-6 X4.6 23. P4-6 P3-4 24. P6-7 3 P4/2 25. M1.2 M6.4 26. P7/2 M4.2 Chú Thích: Nước thứ 16 của bên Đen. Theo như nguyên phổ bên Đen đi X2.6 diễn biến như sau: 16. S6.5 X2.6 17. X2.5 P2-1 18. X6-9 M4.6 19. X2-4 M6.5 20. T7/5 X2.3 Nguyên phổ cho là Đen Thắng! Kỳ thực bên Trắng vẫn có thể đi S5/6, sau đó Đen có 2 phương án đó là X2-4 (ăn Sĩ chiếu Tướng) hoặc X2/5 (chiếu rút bắt Xe) Đen khó thắng! Xin thay bằng nước P2-1 để có thế công. Chú Thích: 2 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi M7/5 mà đi X9.1 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 20. X9.1 M4.2 21. X9-8 M2.3 Chú Thích: 3 Nước thứ 24 nếu bên Trắng không đi P6-7 mà đi M5.7 thì diễn biến như sau: 24. M5.7 M2.3 25. S4.5 M3.4 26. S5/6 X2-4 27. Tg5.1 X4/2 28. P5.4 M6.5 CÁCH 3: P4-3 Diễn biến của cách đi này như sau: 12. P4-3 T7.5 13. M1.3 1 P3.5 14. T7.9 2 P3-7 15. P3.5 P2-7 16. X6-3 3 T5.7 17. X3.1 P7-3 (S) 18. M7.6 4 M4.6 19. M6.5 M6.5 20. T3.5 X4.2 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi M1.3 mà đi X6-3 thì diễn biến như sau: 13. X6-3 P3.5 14. T7.9 M4.5 15. X3-8 M5.7 16. X2.3 C3.1 17
 18. 18. 17. T9.7 M7/6 (T) 18. X2-7 M6/4 19. X7-6 M4.2 20. X6.5 M2.3 Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi T7.9 mà đi P3.5 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 14. P3.5 P3.3 15. S6.5 P2-7 16. M3.4 C3.1 17. P5.4 S4.5 18. X6/2 P7-6 19. M4.2 P3-1 20. M2.4 Tg5-4 21. P5.2 M4.6 22. X2.9 X2.9 23. M7/6 X4.6 24. S5.6 P1-4 25. S4.5 P4-7 26. S5/6 M6.7 27. X2-4 Tg4.1 28. P5-1 X2-4 29. Tg5-6 M7.6 Chú Thích: 3 Theo như Hình 12 nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi X6-3 thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5.4 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X3.3 X2-5 19. X3/4 M4.3 20. T9/7 X4.6 21. M7/8 X5-4 22. S4.5 X4-2 (T) 23. M8.9 M3.2 24. M9/8 M2.4 25. S5/6 Tg5-4 26. S6.5 X2.2 27. T3.5 X4.5 28. Tg5-4 X2-3 29. Tg4.1 X3-8 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P5.4 (ăn Tốt) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. X2.6 P7-1 (T) 19. X3.3 P1-2 20. P5-3 M4.6 21. P3-7 C3.1 Biến (C) Bên Trắng vẫn đi P5.4 (ăn Tốt) Hình 12 nhưng diễn biến này khác với hai biến (A&B) 16. P5.4 S4.5 17. X6-3 X2.3 18. P5/2 M4.3 19. X3.3 M3.1 20. X2.1 P7/3 21. X2-9 M1/3 22. X3-5 X4.6 23. X5-8 X2-5 24. X9-7 M3/5 25. C5.1 X5.2 26. S4.5 X4-7 Chú Thích: 4 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi M7.6 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5.4 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. T3.5 P3.2 21. T9/7 M5.3 22. S4.5 P7-5 23. Tg5-4 X4-6 24. Tg4-5 X2.3 25. P5/2 X2.2 26. P5.1 X2-4 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P5.4 (ăn Tốt) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 18. P5.4 P3.5 19. X2.7 M4.5 20. S4.5 X2.3 21. P5/2 X4.4 22. X3-5 S4.5 23. P5.4 M7/5 24. X5/3 P7-5 25. P5-1 P3-2 26. P1.1 Tg5.1 CÁCH 4: P5-6 Diễn biến của cách đi này như sau: 12. P5-6 M7.6 13. X6-8 1 M4.5 14. P6-5 C3.1 15. C7.1 S4.5 16. M7.5 M6.5 17. P5.4 P2-5 18. X8.5 M5.3 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X6-8 mà đi X6/1 thì diễn biến như sau: 18
 19. 19. 13. X6/1 P2.4 14. C7.1 P2-5 15. P6.3 P5/2 16. P4.2 P3.4 17. X6.1 P3.4 18. Tg5.1 C3.1 19. X6/2 X2.8 20. Tg5.1 C3.1 21. M1.3 X2/3 22. M3.4 X2-5 23. Tg5-4 X5-6 24. Tg4-5 P3-6 25. X2.6 C3.1 26. X2-5 S6.5 27. X6-7 X4.3 Chúng ta vừa kết thúc “Cục 5 Của Chương I” cũng đến đây chúng ta kết thúc phần trình bày về “Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo Tuần Hà Xa” và chúng ta tiếp tục qua “Cục 6 Của Chương I” là phần trình bày về “Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo Quá Hà Xa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 6: Thoái Pháo Phá Xe Vượt Hà Ăn Tốt Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. X8-7 1 P2/1 Hình 13 Chú Thích: 1 Nước thứ 5 bên Trắng X8-7 (ăn Tốt đè Mã) là nước đi vội vàng. Chú Thích: Nước thứ 5 của bên Đen P2/1 là nước đi chủ động để phản kích. Theo như Hình 13 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Xe 7 bình 8 2. Mã 2 tiến 1 (A) 3. Mã 2 tiến 1 (B) CÁCH 1: X7-8 Diễn biến của cách đi này như sau: 6. X7-8 M7.6 7. C7.1 C7.1 8. M2.1 1 C7.1 9. P2-4 T7.5 10. X1-2 P8.1 11. X8.1 P2-8 12. X8.2 P8.8 (S) 13. X8/2 P8-9 (T) 14. X8-7 C7.1 15. P5-3 2 X9-7 16. P3/1 P8.4 17. M7.8 X7.8 18. T7.5 X7-6 19. S6.5 P8-5 Chú Thích: 1 Nước thứ 8 nếu bên Trắng không đi M2.1 mà đi C3.1 (ăn Tốt) thì bên Đen đi P2-7 đổi Xe. Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5-3 (ăn Tốt) mà đi P5.4 thì diễn biến như sau: 15. P5.4 S6.5 16. P4.2 C7-6 17. M1.3 X9-7 18. M3.4 X7.9 19. M4.2 X7/6 20. S4.5 C6.1 21. P4-3 X7-8 CÁCH 2: M2.1 (A) Diễn biến của cách đi này như sau: 19
 20. 20. 6. M2.1 P2-3 7. X7-6 X2.8 8. C7.1 P3.4 9. M7.6 M3.2 10. X6-8 P8.4 11. P5.4 1 P8-5 12. P5/1 M2.4 13. P2.4 3 M4.6 14. P2-5 M6/5 15. P5/3 P3-5 16. P5-8 M5.3 Chú Thích: 1 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi P5.4 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi M6.5 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 11. M6.5 P8-5 12. S6.5 T7.5 13. M5.3 X2.1 14. Tg5-6 X2-3 15. Tg6.1 M2.3 16. Tg6.1 S6.5 17. M3/4 X9-6 18. M4/5 X6.5 19. P5.5 T3.5 20. X8-6 X6.2 21. S5.4 X3-4 Biến (B) Bên Trắng đi C3.1 thì diễn biến của cách đi này như sau: 11. C3.1 P8-1 12. P5.4 M7.5 13. X8-5 T3.5 14. M4.6 M2.3 15. T3.5 M3.5 16. T7.5 P1.3 17. T5/7 X2-3 18. P2-7 X3/1 19. Tg5.1 X9.1 20. X5-9 X3.1 21. Tg5.1 X9-2 22. Tg5-4 X2.6 23. T7.5 P3.2 24. T5.7 P3-9 25. T7/5 P9-5 Chú Thích: Nước thứ 12 của bên Đen. Bên Đen tiến M2.4 (ăn Mã) bỏ Xe chuẩn bị đi tiếp nước M4.3 Chú Thích: 3 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi P2.4 mà đi X8-5 thì diễn biến như sau: 13. X8-5 S6.5 14. X5-7 T7.5 15. X7/2 X9-6 16. X7-6 X6.8 CÁCH 3: M2.1 (B) Diễn biến của cách đi này như sau: 6. M2.1 P2-3 7. X7-6 X2.8 8. C7.1 P3.4 9. M7.6 M3.2 10. X6-7 X2-3 11. T7.9 M2.4 12. X7/2 X3/3 13. T9.7 P8.4 14. C5.1 P8-1 15. T7/9 P1-5 16. S4.5 X9.1 17. X1-2 X9-6 18. T9.7 2 P5-3 19. S5.6 3 P3.3 20. S6.5 P3-1 21. P2-3 X6-2 22. Tg5-4 4 X2.8 23. Tg4.1 X2/4 24. X2.7 X2-3 25. X2-3 M4.5 26. X3-4 P1/1 27. Tg4.1 M5/4 28. P3.3 X3/1 29. P3/1 X3-8 30. S5/6 M4.2 31. X4.2 Tg5.1 32. X4-6 X8-6 33. Tg4-5 M2.3 Chú Thích: Nước thứ 16 của bên Đen. Bên Đen chuẩn bị đi X9-6 khống chế cửa Tướng của bên Trắng. Chú Thích: 2 Nước thứ 18 nếu bên Trắng đi T9.7 nhằm mục đích cản không cho bên Đen đi M4.2 Chú Thích: 3 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi S5.6 mà đi T7/9 thì diễn biến như sau: 19. T7/9 X6.7 20. T9/7 P3-5 21. P2.1 M4.2 Chú Thích: 4 Nước thứ 22 nếu bên Trắng không đi Tg5-4 mà đi Tg5-6 thì diễn biến như sau: 22. Tg5-6 X2.8 23. Tg6.1 M7.6 24. X2.4 C7.1 25. X2-3 M4.5 26. T7/5 M6.5 27. X3-4 M5.3 Kết Thúc Cục 6 Của Chương I 20
 21. 21. Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 7: Lên Tượng Tiến Mã Phá Quá Hà Xa Biên Mã Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. M2.1 T7.5 6. X8-7 M7.6 Hình 14 Theo như Hình 14 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Tốt 7 tiến 1 2. Xe 7 thoái 2 3. Xe 7 bình 8 CÁCH 1: C7.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. C7.1 P2.4 8. P5.4 S6.5 9. P5/1 P2-3 10. X7-4 P3.3 11. S6.5 P3-1 12. X4/1 P8.2 13. X4-3 P8-5 14. X3/1 X2.9 15. M7/6 P1-4 Chú Thích: Nước hay! Bên Đen đi P2.4 phục nước P2-3 bắt Xe, bắt Tượng. CÁCH 2: X7/2 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. X7/2 S6.5 8. X7-4 X9-6 9. P2-4 M3.4 10. X4/1 M4.5 11. M7.5 P8.4 12. C3.1 1 P8-5 13. S4.5 P2.7 14. P4.3 P5-1 15. C7.1 P1.3 16. Tg5-4 2 X2.8 17. Tg4.1 P2-4 18. M1/2 P4-6 19. P5-4 X6-8 20. X1.1 P6-4 21. X1.1 X8.8 22. Tg4/1 P4/2 23. S5/6 X8-6 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi C3.1 mà đi X4.2 (ăn Mã) thì bên Đen đi P8-5 (ăn Mã chiếu Tướng) sau đó X6.4 ăn lại Xe bên Trắng. Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi Tg5-4 mà đi X4-7 thì diễn biến như sau: 16. X4-7 X6.4 17. X1-2 X2.6 18. X7/1 X6.4 19. X2.9 S5/6 20. X2/3 X2.2 21. S5/4 X2-4 CÁCH 3: X7-8 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. X7-8 P8.4 8. P2-4 M6.5 9. X1-2 1 M5/4 10. X8-7 P8-3 21
 22. 22. 11. T7.9 S6.5 12. X2.4 X9-6 13. S4.5 P2.7 14. M7/8 X2.9 15. X2-6 P3-5 16. X6.1 X6.7 17. X6/2 P5.2 18. Tg5.1 Tg5-6 19. P5-7 T5.3 20. X7/1 M3.2 21. C1.1 2 T3.5 22. X7/1 M2.1 23. X6-9 X6.1 24. Tg5.1 X2-4 25. M1.2 X4-5 26. Tg5-6 X6-5 Chú Thích: 1 Nước thứ 9 nếu bên Trắng không đi X1-2 mà đi M7.5 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 9. M7.5 P8-5 10. S4.5 M3.4 11. X8-5 S6.5 12. X5/1 X9-6 13. Tg5-4 P2.7 14. P5-6 X2.8 15. Tg4.1 P5-1 16. X1-2 M4.5 17. P6-5 M5.3 18. X5-6 M3.4 Chú Thích: 2 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi C1.1 mà đi P7.7 (ăn Tượng) thì diễn biến như sau: 21. P7.7 Tg6.1 22. X6.2 X2/1 23. X6/4 X6.1 24. Tg5/1 X2-4 Kết Thúc Cục 7 Của Chương I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chương I: Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo (Gồm 8 Cục) Cục 8: Tiến Mã Tiến Tam Binh Phá Trực Hoành Xa Biên Mã Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P8-5 M2.3 2. M8.7 C7.1 3. X9-8 X1-2 4. X8.6 M8.7 5. M2.1 T7.5 6. X1.1 C3.1 Hình 15 Theo như Hình 15 đến đây bên Trắng có 2 cách đi như sau: 1. Xe 1 bình 4 2. Xe 8 bình 7 CÁCH 1: X1-4 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. X1-4 M3.4 8. X8-6 M4.3 9. X4.5 S6.5 10. X6-8 M3/4 11. X4-3 C3.1 12. X8/1 M4.6 13. X3.1 P2-7 14. X8.4 C7.1 15. C3.1 1 P7.7 16. S4.5 X9-7 17. P5-4 X7.5 18. T7.5 M6.5 19. P2-5 P7-9 20. P4-2 X7.4 21. S5/4 X7/2 22. P2/2 X7-5 23. S6.5 X5-9 24. M7/8 P8-7 25. P2-3 X9-7 26. P3-2 X7-2 Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi C3.1 mà đi X8/4 thì diễn biến như sau: 22
 23. 23. 15. X8/4 C7.1 16. M7/5 X9-6 17. P5-9 P8.4 18. C5.1 C7.1 19. X8/2 C7-8 20. P9-4 M6/7 21. X8-2 X6.7 Đen chiếm ưu thế! CÁCH 2: X8-7 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. X8-7 M7.6 8. X1-4 P2.2 9. X4.3 S6.5 10. C1.1 X9-6 11. S4.5 X2.2 12. X7-9 M3.4 13. X4-8 M6.7 14. P5.4 2 C3.1 15. X8-7 M4.6 16. P5/2 P8-7 17. X9-2 3 M7/5 18. C5.1 P7.7 19. P2-4 M6/7 20. C5.1 P2.3 21. P4-8 4 X2.5 22. X2/1 X2-3 23. X2/5 P7-4 24. S5/6 X3-9 25. B5.1 X9/1 26. X7-5 C7.1 27. X5-3 X9-5 28. S6.5 X6.8 Chú Thích: Nước thứ 11 của bên Đen. Bên Đen giăng bẫy, lên Xe giữ Mã chuẩn bị phục nước P8.1 bắt chết Xe bên Trắng. Chú Thích: 2 Theo như Hình 16 nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi P5.4 (ăn Tốt) thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P2-3 thì diễn biến của cách đi này như sau: 14. P2-3 M7.9 15. T3.1 C3.1 16. X8-7 M4.6 17. P3-2 P8.3 18. X7.4 M6.8 19. P5.4 P8.2 20. X9-7 P8-5 21. S5.4 P5/4 22. X7-5 (S) M8.6 23. Tg5.1 P2-5 24. X5/1 X2.6 25. Tg5.1 M6.8 26. S6.5 X6.7 27. S5.4 M8.6 28. Tg5-6 X2-4 Biến (B) Bên Trắng đi P2-4 thì diễn biến của cách đi này như sau: 14. P2-4 C3.1 15. X8-7 M7.8 16. X7-2 M8/6 17. S5.4 X6.7 18. X2.3 M4.6 19. M1.2 M6.8 Hình 16 20. X2.2 S5/6 21. P5.4 S4.5 22. X9-6 M8.7 23. Tg5.1 P2-5 24. Tg7.5 X2.6 25. X6/5 X2/5 26. X2/3 C7.1 27. M2/1 M7/9 28. T3.1 X6-5 29. Tg5-4 C7-6 30. X6.4 X2.5 31. M7/5 X2-4 32. X6-7 Tg5-4 33. X7-5 C6.1 34. X5-6 X4/4 35. P5/4 C6.1 36. Tg4.1 X4-6 Chú Thích: Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi M1.2 mà đi S6.5 thì diễn biến như sau: 19. S6.5 X6.1 20. M1.3 X6-7 21. M3.4 X7.1 22. S5/4 M6.7 23. X2.2 S5/6 24. P5.4 S4.5 25. P5-4 P2.5 26. T7.5 P2-1 27. T5/3 X2.7 28. M7/6 P1-4 29. S4.5 P4-7 30. S5/6 X2-4 31. Tg5-6 M7.6 Chú Thích: 3 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X9-2 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi T7.5 thì diễn biến của cách đi này như sau: 17. T7.5 M7.8 18. X7.5 P2-5 19. X7/3 M6.5 20. P5.3 S5.4 21. T3.5 X6.9 22. S5/4 M8/6 23. Tg5.1 X2.6 23
 24. 24. Biến (B) Bên Trắng đi P2-4 thì diễn biến của cách đi này như sau: 17. P2-4 M7.9 18. T3.1 M6.8 19. P4-2 P2-5 20. X9-2 X6.6 21. X2-3 X2.5 22. X3.1 X2-3 23. T7.5 P5.2 24. X3.2 X6/6 25. X3-4 Tg5-6 26. P2-4 M8.6 27. Tg5-4 P5-6 Chú Thích: Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi T3.1 (ăn Mã) mà đi P4.7 (ăn Xe) thì diễn biến của cách đi này như sau: 18. P4.7 M9.7 19. Tg5-4 P2-6 20. S5.4 M6.5 21. S4/5 P6/3 Chú Thích: 4 Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi P4-8 mà đi M7.5 thì diễn biến như sau: 21. M7.5 P2-9 22. X2/1 P9.2 23. X2/5 P7-4 24. X2.3 P4/3 25. M5.4 P4-1 26. X2.3 P1.3 27. S5/6 X6-7 28. C5.1 X2.5 29. X2/4 X2-5 30. Tg5-4 X5/4 Đen chiếm ưu thế! Kết Thúc Cục 8 Của Chương I ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chúng ta vừa kết thúc bố cục cuối cùng của chương I trình bày về thế trận “Bình Phong Mã Phá Đương Đầu Pháo”. Trong quyển Mai Hoa Phổ này thì đây là thế trận được tác giả “Vương Tài Việt” sáng tạo và nâng cao lên tới mức hoàn chỉnh, khiến ai xem cũng phải thán phục. Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. Việt Nam là nước rất mạnh trên thế giới về cờ Tướng, thường chỉ đứng sau Trung Quốc. Khoảng cách giữa hai nước cũng đang được các kỳ thủ Việt Nam tích cực làm giảm đi đáng kể. 2. Mười bí quyết chơi cờ: - Không được nôn nóng muốn chiến thắng nhanh. - Đua quân sang địch phải thong thả. - Tấn công đối phương phải nhìn lại mình. - Nên bỏ quân giành lấy nước tiên. - Bỏ lợi nhỏ để được lợi lớn hơn. - Gặp nguy hiểm nên hy sinh để cứu vãn tình thế. - Lúc nào cũng cần thận trọng, chớ nôn nóng muốn giải quyết nhanh. - Khi bị động thì cần có lực lượng đối phó. - Đối phương mạnh thì nên phòng thủ. - Khi ta yếu thì cố gắng thủ hoà. 3. Một số lời khuyên cho người mới học chơi cờ: - Hãy chơi ván cờ tự tin hết mình. - Hãy cố gắng phối hợp nhiều quân một lúc. - Đặc biệt cẩn thận trước những nước đi của đối phương. - Khi chơi vào thế yêu hơn, hãy cố gắng tạo ra những khó nhiều nhất, lớn nhất cho đối phương. 4. Mã nhật, Tượng điền, Xe liền, Pháo cách. Dân gian 5. Cờ là trời, bàn là đất, biến hóa khôn lường. Ngô Thừa Ân 24
 25. 25. Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục) Cục 1: Xe Hoành Phá Tuần Hà Xa Bình 7 Ăn Tốt Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 C5.1 7. X7.2 X1.2 8. P6-7 X4.7 9. M8.9 P2.4 10. X7.1 P2-5 Hình 17 Theo như Hình 17 đến đây bên Trắng có 2 cách đi như sau: 1. Tượng 3 tiến 5 2. Mã 3 tiến 5 CÁCH 1: T3.5 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. T3.5 P5-1 (T) 12. X9-8 1 P1-2 13. X8-9 X1-3 14. P7.5 P5.5 15. S5.4 2 P2-7 16. P8.1 P7/1 17. C7.1 P7-5 18. P8-5 P5-7 (T) 19. S4.5 X4/2 20. P5/1 P7-5 21. T7.5 X4-9 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi X9-8 mà đi M9/8 thì diễn biến như sau: 12. M9/8 X1-3 13. P7.5 P5.5 14. S5.6 P5-2 15. X9.3 P2-7 16. M8.7 M7.5 17. P7/3 M5.7 18. C3.1 M7.5 19. S4.5 P7-5 20. Tg5-4 M5.7 21. C3.1 C5.1 22. X9.3 M7.8 23. Tg4.1 P5-9 Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi S5.4 mà đi S5/6 thì diễn biến như sau: 15. S5/6 M7.5 16. P7/3 P2-7 17. P8.2 M5.3 18. P7-3 M3.5 19. P3.5 P7/6 20. M3.5 P7-8 21. M5/3 M5.6 CÁCH 2: M3.5 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. M3.5 P5.4 12. T3.5 C5.1 13. X7-9 1 T3.1 14. X9-8 2 C5-6 15. P8.1 P5/4 16. C7.1 4 M7.5 17. M9.7 M5.4 18. X8.2 5 P5-2 19. X8-9 P2-3 20. P8.6 S4.5 21. M7.5 P3.5 22. M5.4 M4.6 23. S5.4 P3-6 24. T5/3 P6-2 25. S4.5 P2.2 26. S5/6 X4.1 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X7-9 (ăn Xe) mà đi X7/3 thì diễn biến như sau: 13. X7/3 C5-4 14. X7.5 X1-2 15. X9-8 M7.5 16. X7/3 M5.6 25
 26. 26. 17. X7-4 C4-5 18. P8.1 X2.4 19. X8.3 P5-2 20. T5/3 S4.5 21. C9.1 P2-7 22. P7-5 P7-5 23. M9.8 Tg5-4 24. M8/7 X4/1 Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi X9-8 mà đi C9.1 thì diễn biến như sau: 14. C9.1 M7.5 15. M9.8 M5.6 16. C3.1 C7.1 17. M8.7 C7.1 18. M7.9 S4.5 19. X9-8 C7.1 20. P8.1 M6.5 Chú Thích: Nước thứ 14 của bên Đen. Bên Đen đi C5-6 là để đề phòng bên Trắng đi P8.1 đổi mất Pháo. Chú Thích: 4 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi C7.1 mà đi P8.6 (chiếu Tướng) thì diễn biến như sau: 16. P8.6 S4.5 17. X8.5 M7.5 18. C9.1 Tg5-4 19. M9.8 M5.3 Chú Thích: 5 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi X8.2 ( giữ Pháo) mà đi P7-8 thì diễn biến như sau: 18. P7-8 M4.3 19. T7.9 P5-8 20. S5/6 X4-7 21. X8-7 P8.7 22. S4.5 X7.1 23. S5/4 X7/3 24. S4.5 X7-3 25. P8.6 (T) T1/3 26. X7.1 P8/5 27. S5/4 X3-2 28. X7.1 P8.3 29. X7/1 X2.1 30. P8-9 X2-5 31. S4.5 X5-7 32. Tg5-4 P8/3 33. X7.2 P8-6 Kết Thúc Cục 1 Của Chương II --------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục) Cục 2: Xe Hoành Phá Pháo Trái Bình Lộ 7 Bắt Mã Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 C5.1 7. X7.2 X1.2 8. P8-7 M3.5 9. X7-8 C5.1 10. P7.7 1 S4.5 Hình 18 Chú Thích: 1 Nước thứ 10 nếu bên Trắng không đi P7.7 (ăn Tượng) mà đi P6-5 thì diễn biến như sau: 10. P6-5 M5.6 11. P5.2 S4.5 12. T7.5 M6.8 13. P7/1 P2.7 14. X8/3 X1-4 15. X9-8 X4.6 16. P5-4 M8.7 17. P4/3 P5.5 18. S5.6 X4-3 Đen hơn quân Thắng! Theo như Hình 18 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 26
 27. 27. 1. Tốt 5 tiến 1 (A) 2. Tốt 5 tiến 1 (B) 3. Pháo 6 bình 5 CÁCH 1: C5.1 (A) Diễn biến của cách đi này như sau: 11. C5.1 P5.3 12. P6-5 M5.6 13. M3.5 P5.2 14. T7.5 M6.8 15. T5.7 1 X4.5 16. M8.6 2 P2-5 17. X9.1 X1-4 18. P7-9 X4-5 (T) 19. X8.3 3 X4/2 20. P9-6 4 X5-3 21. S5.4 M7.5 22. T7/5 M5.4 23. T5.7 M8.7 24. Tg5.1 X3-5 25. Tg5-4 P5-6 26. S4/5 M4/6 27. S5.4 M6.7 Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi T5.7 mà đi X8-4 thì diễn biến như sau: 15. X8-4 P2.6 16. T5.7 M8.7 17. M5/4 X1-5 18. X9.2 X5-2 19. X9-6 P2-6 20. X4/5 X4.6 21. S5.6 X2.7 22. Tg5.1 X2/1 Chú Thích: Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X4/5 (ăn Pháo) mà đi X6.6 (ăn Xe) thì diễn biến như sau: 20. X6.6 X2.7 21. S5/6 P6/4 22. Tg5.1 X2/1 23. X6/7 M7/6 (T) Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi M8.6 mà đi M8.7 thì diễn biến như sau: 16. M8.7 M8.7 17. M5/4 P2-5 18. S5.6 M7.5 (S) 19. Tg5-6 M7/6 20. X8-5 M6.4 21. X5/4 M4.3 22. M4.6 X4.1 23. X5-6 M3/4 24. Tg6.1 M4/6 25. Tg6/1 X1-4 26. Tg6-5 X4.6 Chú Thích: Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X8-5 (ăn Mã) mà đi Tg6.1 thì bên Đen đi P5-4 thắng. Chú Thích: 3 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi X8.3 (chiếu Tướng) mà đi M6.5 (ăn Xe) thì bên Đen đi M8.7 chiếu hết cờ. Chú Thích: 4 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi P9-6 (ăn Xe) mà đi T7/5 thì diễn biến như sau: 20. T7/5 X5-3 21. X8/9 X4.8 22. X9-6 M8.7 23. Tg5-6 P5-4 24. X6.6 S5.4 25. S5.6 M7.5 Đen hơn quân thắng! CÁCH 2: C5.1 (B) Diễn biến cuảc cách đi này như sau: 11. C5.1 P5.3 12. Tg5-6 P2-4 13. P6.6 1 M4.5 14. S5.6 2 M4.3 15. Tg6-5 P4-5 16. X8-5 M7.5 17. M8.7 X1-4 18. Tg5.1 X4.5 19. P6-9 M5.6 20. Tg5-4 X4-6 21. Tg4.1 P5-6 (S) Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi P6.6 (ăn Xe) mà đi X8-6 thì diễn biến như sau: 13. X8-6 P4.5 14. X6/4 X4.6 15. S5.6 M5.6 16. M3.5 P5-4 17. S6/5 M6.4 18. Tg6-5 X1-5 19. M5.4 X5.2 20. M4.3 P4-1 21. C9.1 M4.6 22. Tg5-6 X5-4 Chú Thích: Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi Tg6-5 mà đi S5.6 thì diễn biến như sau: 18. S5.6 X1-6 19. S4.5 X6.4 20. M5/6 X6-7 21. T3.5 M4/6 Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi S5.6 mà đi X8-6 thì bên Đen đi M4.3 lưỡng chiếu hết cờ. 27
 28. 28. CÁCH 3: P6-5 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. P6-5 M5.6 12. C3.1 1 M6.7 13. P5.2 X4.7 14. M8.7 Tg5-4 15. P5-9 2 M7/5 (T) 16. P9.3 3 P5.2 17. X8/1 4 M5/4 18. T3.5 P2-5 19. P9.2 5 Tg4.1 20. X8.3 Tg4.1 21. X8/1 P5-2 (S) 22. X9-8 P2.2 23. C7.1 P5.1 24. C7.1 M4.6 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi C3.1 thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5.2 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 12. P5.2 M6.8 13. P5-4 M7.5 14. X8-5 M8.7 15. P4/3 P2.6 16. X9.2 X1-3 17. X9-8 X3.4 18. S5/6 X4.7 19. S4.5 P2-5 20. M3/5 Tg5-4 21. M8.7 X3.1 22. X8-7 X4.1 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P5.2 (ăn Tốt) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 12. P5.2 M6.8 13. X8-4 P2.6 14. P5-4 M8.7 15. P4/3 X1-3 16. P7-9 X4.7 17. C5.1 X3.4 18. M3.5 X3.3 Biến (C) Bên Trắng đi M3/1 thì diễn biến của cách đi này như sau: 12. M3/1 X4.7 13. M8.7 M6.5 14. T3.5 C5.1 15. M7.5 P5.5 16. S5.6 P2-5 17. X8.3 M7.5 18. M5.6 M5.4 19. M6.5 X1-5 20. P7-4 S5/4 21. P4-6 P5/3 22. X9-8 P5-6 23. S4.5 X4-5 24. S6/5 X5.6 25. Tg5-4 M4.6 Chú Thích: Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi M7.5 (ăn Tốt) mà đi X9.1 (đổi Xe) thì diễn biến như sau: 15. X9.1 X4-1 16. M7/9 M7.5 17. X8-5 P2.7 18. T7.9 C5.1 19. X5/4 X1-4 Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5-9 (bắt Xe) thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi X9.1 (đổi Xe) thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. X9.1 X4/6 16. T7.5 M7/5 (T) 17. M7.5 P5.4 18. X9/1 X4.3 19. P5.1 M7.5 Biến (B) Bên Trắng đi P7/2 thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. P7/2 X1/1 16. X9.1 X1-4 17. P7-3 P5.4 18. S5.4 X4-1 (T) 19. M7/9 X4.8 20. Tg5.1 X4/1 21. Tg5/1 M7/6 22. M9.7 P2-5 23. P3.1 M6.5 24. S4.5 M5.3 25. S5.6 X4/1 26. Tg5.1 X4.1 27. Tg5/1 X4-6 Chú Thích: 3 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi P9.3 (ăn Xe) mà đi M7.5 (ăn Mã) thì bên Đen đi X4.1 chiếu hết cờ. Chú Thích: 4 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X8/1 (bắt Pháo) mà đi bằng một nước khác thì bên Đen đi M5/7 (ăn Tốt) sau đó lại đi M7.6 chiếu hết cờ. Chú Thích: 5 Nứơc thứ 19 nếu bên Trắng không đi P9.2 (chiếu Tướng) mà đi X8-6 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 19. X8-6 X4/4 20. X9.1 P5-8 Đen Thắng! 28
 29. 29. Kết Thúc Cục 2 Của Chương II Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục) Cục 3: Hoành Xa Giáp Mã Phá Quá Cung Pháo Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 C5.1 7. X7.2 X1.2 8. P8-7 M3.5 9. P6-5 X4.7 10. M8.9 C5.1 Hình 19 Theo như Hình 19 đến đây bên Trắng có 4 cách đi như sau: 1. Pháo 5 tiến 2 2. Tốt 5 tiến 1 3. Tốt 3 tiến 1 4. Xe 7 bình 8 CÁCH 1: P5.2 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. P5.2 P2.5 12. X7-8 1 P2-7 13. P7.7 S4.5 14. X8.3 P5.3 15. C5.1 M5.7 16. X8/7 2 M7.5 (T) 17. X8-3 X1-5 18. X3-5 3 Tg5-4 19. X9-8 4 M5.6 20. S5.4 X4.1 21. Tg5.1 M7.5 22. X8.2 X5-4 23. Tg5-4 M5.6 24. X5.2 X4/3 (T) 25. S4.5 6 X4-8 (S) 26. X8-6 M6.7 Chú Thích: 1 Nước thứ 12 nếu bên Trắng không đi X7-8 (bắt Pháo) thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi M3/1 thì diễn biến của cách đi này như sau: 12. M3/1 P2/1 13. M1.3 P5.3 14. C5.1 M5.6 15. M3/1 P2-7 16. P7-5 P7-5 17. M9/8 X1-4 18. M8.7 X4.5 (S) 19. X7-4 M7.5 20. C5.1 M6.5 21. T3.5 X4-3 (S) 22. M1.3 P5/1 23. M3.4 M5.3 24. C5-6 X4/4 25. X4-5 S4.5 26. X5/2 M3.2 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi M3/1 nhưng diễn biến này khác với biến (A) 12. M3/1 P2/1 13. P5.3 T3.5 14. P7-5 M5.6 15. C5.1 P2-7 16. P5.1 X4/2 17. X7-4 M6.7 18. P5-4 M7.9 (T) 19. T7.5 C7.1 20. C5.1 X1-4 21. X9-8 C7.1 22. X8.4 M7.8 23. X4-2 P7.1 24. M9/7 M9/8 25. M7.6 M8.7 (T) 26. Tg5-6 X4.4 29
 30. 30. Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi X8/7 (bắt Pháo) mà đi P7-4 (ăn Sĩ) thì diễn biến như sau: 16. P7-4 S5/4 17. P4/8 P7-5 18. S5.4 M7.5 (T) Chú Thích: 3 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi X3-5 mà đi T3.5 thì diễn biến như sau: 18. T3.5 M7.5 19. P7/5 Tg5-4 20. X9-8 M5/7 (T) 21. X3-4 M5.4 22. X8.2 M7.6 23. C9.1 M4.5 24. X8-5 X5.5 25. X4-5 M6.7 Chú Thích: 4 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi X9-8 mà đi X5.1 (cản Mã) thì diễn biến như sau: 19. X5.1 M5/7 20. X5.4 M7.8 (T) Chú Thích: Nước thứ 24 của bên Đen. Nếu bên Đen không đi Tiền X4/3 mà đi Hậu X4-8 thì diễn biến như sau: 24. X5.2 X4-8 (S) 25. S4/5 X4/3 26. X8-6 Trắng hơn quân Thắng! Chú Thích: 6 Nước thứ 25 nếu bên Trắng không đi S4.5 mà đi X5-4 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 25. X5-4 X4-8 (S) 26. S4.5 X4-7 CÁCH 2: C5.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. C5.1 P5.3 12. M3.5 P5.2 13. T3.5 P2-5 14. M5.6 P5.5 15. S5.4 M5.4 16. M6/4 P6/6 17. X7-6 X1-5 18. S4.5 X5.6 19. Tg5-4 X4.1 CÁCH 3: C3.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. C3.1 P2.5 12. P5-8 C5.1 13. P8.7 X1-4 14. X7.3 M5.4 15. X7/2 1 S4.5 16. X7-6 S5.4 17. P8/2 P5.3 18. P8-3 C5.1 19. T3.5 M4.5 20. M3.5 M5.7 Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi X7/2 (bắt Xe) mà đi X9-8 thì diễn biến như sau: 15. X9-8 X4.1 (T) 16. Tg5-6 M4.3 17. Tg6-5 X4.7 CÁCH 4: X7-8 Diễn biến của cách đi này như sau: 11. X7-8 P2-3 12. P7.5 X1-3 13. P5-7 C5.1 14. P7.5 C5-6 15. P7-3 M5.4 16. M3.5 C6-5 17. X8.1 P5.2 18. X8/5 C5-6 19. T3.5 C6.1 20. X9.1 X4-1 21. X8-6 M4.6 22. X6.1 C6-5 23. Tg5-6 1 M6.5 24. T7.5 2 M5/3 25. M9/7 X1-3 26. P3-7 X3.1 27. Tg6.1 X3-4 Chú Thích: 1 Nước thứ 23 nếu bên Trắng không đi Tg5-6 mà đi X6-4 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 23. X6-4 C5.1 24. Tg5-6 X1-4 Đen Thắng! Chú Thích: 2 Nước thứ 24 nếu bên Trắng không đi T7.5 (ăn Tốt) mà đi S4.5 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 24. S4.5 C5.1 25. P3-2 P5-4 26. X6.2 C5.1 Đen Thắng! Kết Thúc Cục 3 Của Chương II 30
 31. 31. Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục) Cục 4: Lên Xe Thoái Pháo Phá Pháo 8 Qua Hà Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.4 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-7 C5.1 7. X7.2 X1.2 8. P8.4 P2/1 9. P6-5 P2-3 Hình 20 Theo như Hình 20 đến đây bên Trắng có 2 cách đi như sau: 1. Xe 7 bình 3 2. Pháo 5 tiến 3 CÁCH 1: X7-3 Diễn biến của cách đi này như sau: 10. X7-3 M3.5 11. P8-7 X4.7 12. M8.7 P3-7 13. X3-4 X1-4 14. X9-8 C5.1 15. P5.2 1 P7.5 16. T3.1 2 P7-3 17. M3.4 P5.3 18. M4.5 3 M7.8 19. X4-3 4 P5/1 20. X3/1 5 M8.7 21. X3-5 M7.5 22. X5-3 M5.3 23. S5.6 X4-6 (T) Chú Thích: 1 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P5.2 (ăn Tốt) thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi C5.1 (ăn Tốt) thì diễn biến của cách đi này như sau: 15. C5.1 M7.8 16. X4-5 M8.6 17. X5/1 M6.8 18. P5-4 P7.6 19. M7.5 M8.7 20. P4/1 P7.2 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi C5.1 (ăn Tốt) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 15. C5.1 M7.8 16. X4-3 M8.6 17. X3.2 M6.8 18. X3-4 P5-6 19. P5-4 M5/6 20. P4/1 X4/5 (T) 21. X8.5 X4-6 (T) 22. X8-2 M8.7 Biến (C) bên Trắng vẫn đi C5.1 (ăn Tốt) nhưng diễn biến này khác với hai biến (A,B) 15. C5.1 M7.8 16. X4-3 M8.6 17. P5.4 P5.3 18. T3.5 X4-6 (S) 19. X3-4 P7.6 20. M7.5 M6.5 21. S5.4 X6-8 22. P5/1 X4.1 23. Tg5.1 X8.6 Chú Thích: 2 Nước thứ 16 nếu bên Trắng không đi T3.1 mà đi T3.5 thì diễn biến như sau: 16. T3.5 P5.3 17. C5.1 M5.4 18. T5.3 M7.8 19. X4-2 M4.3 20. P7/4 M8.6 21. P7.7 S4.5 22. P7-9 Tg5-4 23. X2/4 M6.7 31
 32. 32. 24. X2-3 P7-5 25. S5.6 X4-8 (S) 26. X3.1 X4/1 27. X3-5 X4.2 28. Tg5.1 X8.6 Chú Thích: 3 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi M4.5 (ăn Mã) mà đi C5.1 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 18. C5.1 M5.4 19. M7.5 X4/2 (T) 20. M5/3 P3.1 21. T1/3 X4-2 (T) 22. X8-9 P3/2 23. X4-3 P3-5 24. T7.5 X2-3 25. X9-6 M4.2 26. P7-6 M2.3 27. P6/5 X3-1 28. X3-7 X4.6 29. X6.1 X1.3 Chú Thích: 4 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi X4-3 mà đi X4-2 (bắt Mã) thì diễn biến như sau: 19. X4-2 M8.7 20. C5.1 M7.5 21. X2-3 M5.3 22. S5.6 X4-6 (T) 23. Tg5-6 X4.5 Chú Thích: 5 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X3/1 (bắt Mã & Pháo) mà đi X8.5 (bắt Pháo) thì diễn biến như sau: 20. X8.5 M8.6 21. X3-4 M4.6 Bên Trắng khó chống đỡ nổi. CÁCH 2: P5.3 Diễn biến của cách đi này như sau: 10. P5.3 M7.5 11. P8-5 1 P5.2 12. X7-8 M3.4 13. X8.2 2 X1-4 14. T7.5 P5-7 15. M3/2 3 M4.6 16. P5/2 X4.4 (T) 17. M8.9 4 X4-5 (T) 18. X8/4 5 M6.8 19. M2.1 X5-7 20. X9-6 6 X4.7 21. Tg5-6 X7-4 22. Tg6-5 P7-9 23. P5-1 P3-5 24. X8-5 T3.5 25. X5-8 P9-5 26. P1-5 7 P5-7 (S) 27. X8.1 P7.8 28. T5/3 M8.6 Chú Thích: 1 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi P8-5 (ăn Mã) thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5.2 (ăn Pháo) thì diễn biến của cách đi này như sau: 11. P5.2 P3.2 12. P5-9 M5.6 13. X9.2 M6.8 14. X9-4 X4-2 15. P8/4 M8.7 16. Tg5-6 P3-4 17. P8-5 T7.5 18. X4/1 X2.8 19. Tg6-5 X2-3 20. S5/6 X3/1 21. S4.5 P4-2 22. P5-8 X3/1 23. X4-3 X3-2 24. P9.2 X2-7 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P5.2 (ăn Pháo) nhưng diễn biến này khác với biến (A) 11. P5.2 P3.2 12. P5-9 M5.6 13. M3/1 X4-2 14. M8.9 X2.2 15. P9.2 X2/3 Chú Thích: 2 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi X8.2 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi X8-7 thì diễn biến của cách đi này như sau: 13. X8-7 X1-2 14. C5.1 M4.2 15. X7/2 P5-3 16. X7.1 M2.4 17. M8.9 X2.5 18. X9.1 M4/3 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi X8-7 nhưng diễn biến này khác với biến (A) 13. X8-7 X1-2 14. M8.9 M4/3 15. X7-9 X2.2 16. X9/2 (T) M3.5 Chú Thích: 3 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi M3/2 mà đi M3/1 thì diễn biến như sau: 15. M3/1 M4.6 16. P5/2 P7-9 17. X8/3 X4.2 (T) 18. X8.1 X4.2 (S) 19. X8.1 P9.4 20. C9.1 M6.8 21. P5-3 T7.5 22. X8-7 C7.1 Chú Thích: Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi P5-3 mà đi X8-5 (chiếu Tướng) thì diễn biến như sau: 32
 33. 33. 21. X8-5 P3-5 22. X5-2 P5.5 Đen cũng thắng! Chú Thích: 4 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi M8.9 mà đi X8/3 thì diễn biến như sau: 17. X8/3 X4-5 (T) 18. X8-5 X4-5 19. X5-3 X5.4 (S) 20. X3-7 P3-8 21. M2.1 M6.5 22. T3.5 X5.1 (T) 23. M1/2 X5-8 (T) 24. M2.4 X8.1 25. X7-4 X8-6 Chú Thích: 5 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi X8/4 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P5-7 thì diễn biến của cách đi này như sau: 18. P5-7 M6.4 19. P7.5 Tg5.1 20. X9-6 X5-7 21. T3.1 P7-5 22. M2.4 X7-6 23. M4.2 Tg5-6 24. M2.4 M4.6 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P5-7 nhưng diễn biến này khác với biến (A) 18. P5-7 M4.6 19. X9-6 P3.5 20. X8-6 P7.5 21. T5/3 X5.2 22. S4.5 M4.6 23. Tg5-4 P3-6 Chú Thích: 6 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi X9-6 thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi X8.1 thì diễn biến của cách đi này như sau: 20. X8.1 P7.5 21. T5/3 X7-5 22. X8-5 X4-5 23. X5-6 X5/1 (T) 24. Tg5-6 P3-4 25. X6-4 X5.3 (S) 26. X4/2 X5-4 (T) 27. Tg6-5 P4-5 28. X4-2 X4.3 Biến (B) Bên Trắng đi M1.3 (ăn Xe) thì diễn biến của cách đi này như sau: 20. M1.3 M8.7 21. M3/4 P7.5 Chú Thích: 7 Nước thứ 26 nếu bên Trắng không đi P1-5 mà đi X8-5 thì diễn biến như sau: 26. X8-5 P5.3 (T) 27. X5/2 P5.6 28. T3.5 X4-5 Kết Thúc Cục 4 Của Chương II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. Phần lớn các nước đi trong ván cờ chỉ có tính tốt “tương đối” nghĩa là hầu như không phải và cũng không có nước đi tốt nhất hoặc duy nhất đúng. Do đó, việc chọn nước đi phụ thuộc nhiều vào các đặc thù cá nhân của người chơi cờ: kiến thức, kinh nghiệm, tính cách, lối chơi, khả năng đánh giá đối phương .v.v. 2. Có nhiều hệ thống phòng thủ, đôi khi nhìn bề ngoài tưởng là yếu kém nhưng lại đảm bảo hiệu quả hơn hết, ngược lại có một số hệ thống phòng thủ với các quân liên hoàn nhưng đó lại là hiện tượng bên ngoài, chỉ vững chắc tạm thời mà thôi, khi đối phương hy sinh quân , đột phá thì toàn bộ hệ thống tan rã rất nhanh chóng. 3. Cờ rất có ích đối với người cao tuổi. Cờ không chỉ giúp họ có thú vui tuổi già, giải toả những lo toan thường nhật mà còn là dịp để thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình. Chơi cờ còn rất quan trọng ở chỗ giúp cho đầu óc người cao tuổi chống được sự trì trệ, đãng trí do trí lão kém hoạt động. Đánh cờ giúp cho máu lưu thông 33
 34. 34. lên não, đưa ôxy nuôi tế bào não thường xuyên khiến cho trí tuệ minh mẫn được lâu hơn, chống được sự âu sầu, mệt mỏi thường dễ đến với tuổi già. Chương II: Đương Đầu Pháo Phá Quá Cung Pháo (Gồm 5 Cục) Cục 5: Lên Xe Phá Xe Qua Hà Ăn Tốt Đè Mã Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. P2-6 P8-5 2. M2.3 M8.7 3. X1-2 X9.1 4. X2.6 X9-4 5. S6.5 M2.3 6. X2-3 C5.1 Hình 21 Theo như Hình 21 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Pháo 8 tiến 4 2. Tốt 3 tiến 1 (A) 3. Tốt 3 tiến 1 (B) CÁCH 1: P8.4 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. P8.4 C3.1 8. P8-1 M7.9 9. X3-1 P2.5 10. T7.5 1 C5.1 11. X1-7 2 C5.1 12. M3.5 P2-5 13. T3.5 P5.5 14. Tg5-6 P5-9 15. X7-2 X4.5 16. M5.4 P9-7 17. X2/6 3 M3.5 18. M8.6 X1.1 19. X9-8 X1-6 20. M4.2 4 X4-7 21. X2-3 M5.4 22. X8-7 5 M4.5 23. P6-3 X7.1 24. X3.2 6 X6.8 Chú Thích: 1 Nước thứ 10 nếu bên Trắng không đi T7.5 mà đi P6/2 thì diễn biến như sau: 10. P6/2 X1-2 11. X1-7 X4.7 12. X7.1 C5.1 13. C5.1 P2-5 14. T3.5 P5.5 15. S5.6 X2.8 Chú Thích: 2 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi X1-7 (bắt Mã) mà đi C5.1 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 11. C5.1 M3.2 12. M8.6 P2-5 13. T3.5 P5.5 14. Tg5-6 X1-2 15. C5.1 M2.3 16. X9-7 C3.1 17. C5.1 M3.2 18. X7.1 X4.5 19. C5-6 X4-1 Chú Thích: 3 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X2/6 mà đi M4.6 thì diễn biến như sau: 17. M4.6 P7.2 18. Tg6.1 X1-2 19. M6.4 Tg5.1 20. X9.1 P7/1 21. S5.4 P7-1 34
 35. 35. Chú Thích: 4 Nước thứ 20 nếu bên Trắng không đi M4.2 mà đi X8.6 (bắt Mã) thì diễn biến như sau: 20. X8.6 M5.6 21. M4.2 X4-3 22. M6.8 P7-2 23. X8/4 M6.7 24. X2-3 X3.3 25. Tg6.1 M7/5 26. P6-5 M5.3 27. P5-6 X3/1 28. Tg6/1 X3-5 29. X8-7 X5.1 30. Tg6.1 X6.7 31. S4.5 X6-5 Chú Thích: 5 Nước thứ 22 nếu bên Trắng không đi X8-7 mà đi X8.2 thì diễn biến như sau: 22. X8.2 P7-2 23. X3.3 X6.8 24. S5/4 M4.3 Chú Thích: 6 Nước thứ 24 nếu bên Trắng không đi X3.2 (ăn Xe) mà đi X3-1 thì diễn biến như sau: 24. X3-1 X7-6 25. Tg6-5 X6-8 (T) Bắt được Mã Trắng chiếm ưu thế! CÁCH 2: C3.1 (A) Diễn biến của cách đi này như sau: 7. C3.1 M3.5 8. P8.4 C3.1 9. M3.4 C1.1 10. M4.5 X4.2 11. C3.1 X4-5 12. X3-5 M7.5 13. C3-4 C5.1 14. C5.1 1 M5.6 15. P8/3 2 P2-4 16. M8.7 C3.1 17. C7.1 M6.8 18. P6-5 3 M8.7 19. Tg5-6 X1.3 20. Tg6.1 X1-4 21. S5.6 X4.3 22. X9-8 P5.5 23. T3.5 X4-2 24. Tg6-5 P4-8 25. Tg5-6 X2-4 26. M7.8 P8.6 27. S4.5 X4.1 28. Tg6.1 M7/6 Chú Thích: 1 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi C5.1 (ăn Tốt) mà đi C4.1 (bắt Mã) thì diễn biến như sau: 14. C4.1 M5.6 15. P8-5 S4.5 16. C5.1 M6.8 17. P6-2 Tg5-4 18. T7.5 P5.3 19. M8.6 X1.3 20. M6.5 X1-4 21. X9-8 P2-1 22. X8.4 P1.4 23. X8-5 P1.3 24. S5.6 M8.6 Chú Thích: 2 Nước thứ 15 nếu bên Trắng không đi P8/3 mà đi P8-4 (bắt Mã) thì diễn biến như sau: 15. P8-4 M6.8 16. P6-2 X1.3 17. X9.2 X1-2 18. M8.7 P2/1 19. P4.2 P2-5 20. C5.1 X2-4 21. X9-8 X4.5 22. X8.4 P5-6 23. C4-3 P6.3 24. X8-2 P6-5 Chú Thích: 3 Nước thứ 18 nếu bên Trắng không đi P6-5 mà đi P6-2 (cản Mã) thì diễn biến như sau: 18. P6-2 M8.6 19. Tg5-6 X1.3 Đen Thắng! CÁCH 3: C3.1 (B) Diễn biến của cách đi này như sau: 7. C3.1 M3.5 8. M3.4 P2.1 9. M4.5 M7.5 10. P6-2 1 C5.1 11. P2.7 2 M5.4 12. X3.3 P5.4 13. T7.5 3 X1.2 14. P2-4 4 X4-6 15. P4-6 Tg5.1 16. M8.6 P2.3 17. C7.1 5 X1-6 18. M6.5 C5.1 19. T5/7 6 C5.1 20. T7.5 P2-7 21. X3-2 M4.5 22. T3.5 P7.3 23. T5/3 X6.7 (T) 35
 36. 36. Chú Thích: 1 Nước thứ 10 nếu bên Trắng không đi P6-2 thì còn 3 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi P6-5 thì diễn biến của cách đi này như sau: 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. P8-6 M5.3 13. X3-7 P5.4 14. X7/1 X1-5 15. X9-8 P2-7 16. T3.1 P7-8 17. X8.5 P8.6 18. T1/3 C5.1 19. X7/1 S6.5 20. X8-2 X5-4 21. X2-5 X4-5 (T) 22. Tg5-6 X4.5 Chú Thích: Nước thứ 21 nếu bên Trắng không đi X2-5 mà đi X2/5 (ăn Pháo) thì bên Đen đi X4.5 (ăn Pháo) vẫn thắng. Biến (B) Bên Trắng vẫn đi P6-5 nhưng diễn biến này khác biến (A) 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. C7.1 C5.1 13. P5.2 P5.3 14. C5.1 M5.6 15. X3-7 P2.3 16. P8-5 P2-5 17. M9.7 X4/2 18. M7.9 X1-6 Biến (C) Bên Trắng vẫn đi P6-5 nhưng diễn biến này khác với hai biến (A&B) 10. P6-5 X4.7 11. M8.9 X1.2 12. C5.1 M5.3 13. X3-7 M3.4 14. X7-8 P5.3 15. X8/2 M4.3 16. P8-6 X4-5 17. Tg5-6 X5.1 18. Tg6.1 X1-4 19. X8-5 X4.5 20. Tg6.1 X5-4 Chú Thích: 2 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi P2.7 mà đi C5.1 (ăn Tốt) thì diễn biến như sau: 11. C5.1 M5.4 12. X3.3 P2.6 13. T7.5 P5.5 14. T3.5 M4.5 15. P8-6 M5.7 16. Tg5-6 X1-2 17. P2.7 P2-6 18. X9.2 X2.9 19. Tg6.1 M7.5 20. S5/4 X2/1 21. Tg6/1 M5/6 Chú Thích: Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi T7.5 mà đi X9-8 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 13. X9-8 M4.3 14. T7.5 M3.2 15. P2.7 X1.2 Chú Thích: 3 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi T7.5 mà đi P8-5 thì diễn biến như sau: 13. P8-5 M4.2 14. M8.9 X1.2 15. P2-4 X1-4 16. P4-6 Tg5.1 17. P6/2 X4.1 Chú Thích: 4 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi P2-4 (ăn Sĩ) thì còn 2 biến khác như sau: Biến (A) Bên Trắng đi M8.6 thì diễn biến của cách đi này như sau: 14. M8.6 M4.5 15. M6.5 M5.3 16. M5/6 X4.7 17. P2/8 M3.1 18. P8-5 T3.5 19. P2-6 C5.1 Chú Thích: Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi P2/8 (bắt Xe & Mã) mà đi P8-5 (chiếu Tướng) thì diễn biến như sau: 17. P8-5 T3.5 18. P2/8 X4-5 19. Tg5.1 P2.5 Biến (B) Bên Trắng vẫn đi M8.6 nhưng diễn biến này khác với biến (A) 14. M8.6 M4.5 15. T3.5 X4.7 16. P2-4 X1-6 17. P4-6 Tg5.1 18. X9-6 Tg5-6 19. P6-4 X6.7 20. P4/9 X4-5 Chú Thích: 5 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi C7.1 mà đi M6.5 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 36
 37. 37. 17. M6.5 P2-5 18. P8.6 X6.7 19. X3/1 Tg5/1 20. P6/1 X1-2 21. P8-9 T3.1 22. X9-7 X2-6 23. X3.1 X6/2 (S) 24. X3-4 Tg5-6 25. Tg5-6 P5.2 26. S4.5 C5.1 27. T5.7 X6-5 28. P6-5 X5-6 Chú Thích: 6 Nước thứ 19 nếu bên Trắng không đi T5/7 mà đi X3/4 thì diễn biến như sau: 19. X3/4 M4.6 20. X3-6 M6.7 21. Tg5-6 X6.7 (T) 22. S5/4 X6.8 23. Tg6.1 X6/1 24. Tg6/1 X2-9 25. T3.1 X6.1 26. Tg6.1 X6-1 27. X6-5 Tg5-6 28. X5/2 P9-8 29. T1/3 X1/1 30. Tg6/1 P8.2 Kết Thúc Cục 5 Của Chương II ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Chương III: Đương Đầu Pháo Phá Chuyển Giác Mã (Gồm 3 Cục) Cục 1: Bắt Tốt Đầu Đè Mã Phá Lên Sĩ Phải Các Nước Đi Cơ Bản: Trắng Đen 1. T3.5 P8-5 2. M2.4 M8.7 3. M4.6 1 X9-8 4. P2-3 P5.4 5. S4.5 P5-4 6. X1-4 P2.2 Hình 22 Chú Thích: 1 Nước này bên Trắng nên đi M8.7 hoặc S4.5 Theo như Hình 22 đến đây bên Trắng có 3 cách đi như sau: 1. Xe 4 tiến 3 2. Pháo 8 tiến 2 3. Pháo 8 tiến 1 CÁCH 1: X4.3 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. X4.3 P2-1 8. P8-9 1 P1-5 9. M8.7 X8.9 10. X4/3 X8-6 11. Tg5-4 X1.1 12. X9-8 X1-6 13. P3-4 X6-8 14. Tg4-5 2 X8.8 15. P4/2 S6.5 16. X8.4 P4-9 17. X8-1 3 P9.3 18. M6.5 C7.1 19. C7.1 C9.1 20. X1/2 P9-6 21. S5/4 X8/4 Chú Thích: 1 Nước thứ 8 nếu bên Trắng không đi P8-9 mà đi M8.9 hoặc T7.9 thì bên Đen đi P4-1 bắt hai Xe Trắng. Chú Thích: 2 Nước thứ 14 nếu bên Trắng không đi Tg4-5 mà đi X8.9 (ăn Mã) thì bên Đen đi X8.8 (chiếu Tướng) sau đó bình song Pháo vào lộ 6 bên Trắng khó chống nổi. 37
 38. 38. Chú Thích: 3 Nước thứ 17 nếu bên Trắng không đi X8-1 (bắt Pháo) mà đi M6.7 thì bên Đen đi X8/4 hãm Mã & Xe. CÁCH 2: P8.2 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. P8.2 P2-5 8. P8-5 X1.1 9. M8.7 X8.7 10. P3.4 X1-8 11. P3.3 S6.5 12. X9-8 T3.5 13. P5/1 1 X8.2 (T) 14. X8.9 M7.6 15. P5.1 M6.7 16. X8/5 M7.5 17. T7.5 P5.3 18. S5.4 P4-5 Chú Thích: 1 Nước thứ 13 nếu bên Trắng không đi P5/1 mà đi X8.9 (ăn Mã) thì diễn biến như sau: 13. X8.9 X8-5 (T) 14. T7.5 P5.3 15. S5.4 P4-5 CÁCH 3: P8.1 Diễn biến của cách đi này như sau: 7. P8.1 P2-8 8. P8-6 1 P8.5 9. X4.7 2 P8-9 10. P6-5 T7.5 11. M6.5 3 M2.3 12. M5.6 X1.1 13. P5-6 C7.1 14. M8.7 M7.8 15. X9-8 M8.7 16. X4/5 X8.9 17. S5/4 M7.9 18. X8.1 X8/1 19. S4.5 X8-7 20. P3-2 X1-8 21. P6.1 M9.8 22. T5/3 M8/7 23. S5/4 X7.1 24. M6.7 X8-3 25. X8-1 X7-6 26. Tg5.1 X6/2 Chú Thích: 1 Nước thứ 8 nếu bên Trắng không đi P8-6 (ăn Pháo) mà đi P3-2 (bắt Xe) thì diễn biến như sau: 8. P3-2 P8-1 9. M8.9 P4-2 10. P2-3 P2/4 11. X9-8 P2-5 12. X4.7 X1.2 13. S5/4 P5.5 14. X4-9 P1-5 15. M6.5 M2.1 16. T7.5 X8.7 17. P3.4 X8-5 18. S4.5 X5/2 Chú Thích: 2 Nước thứ 9 nếu bên Trắng không đi X4.7 (bắt Mã) mà đi X4-2 (ăn Pháo) thì diễn biến như sau: 9. X4-2 X8.9 10. S5/4 X1.2 11. M8.7 X1-4 12. P6-5 T3.5 13. X9-8 M2.4 14. S6.5 X4.4 15. P5.1 C7.1 16. X8.5 M7.8 17. X8-3 X4-7 18. X3-6 M4.2 19. P3/2 X3-7 20. M7/9 M2.3 Chú Thích: 3 Nước thứ 11 nếu bên Trắng không đi M6.5 mà đi X4-3 (ăn Mã) thì bên Đen đi X8.9 (chiếu Tướng) sau đó rút về bắt lại quân. Kết Thúc Cục 1 Của Chương III ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Góc Kiến Thức - Bạn Có Biết? 1. Bỏ quân cần giành được nước tiên, ăn quân chớ để bị thất thế. Quất Trung Bí Phổ 2. Cờ Tàn: Một Tốt thua Pháo, Sĩ. Chỉ hoà trong trường hợp Tốt đứng gần cung Tướng và có cơ hội đổi lấy Sĩ làm Pháo mất ngòi. 3. Cờ Tàn: Một Tốt hoà một Mã. Bên Tốt chỉ thua khi chưa kịp đưa Tốt sang sông và bị Mã không chế. 4. Mất Pháo, Mã cờ yếu thế. Mất Tượng cờ dễ lâm nguy. Dân gian 5. Cờ Tàn: Hai Tốt khó thắng một Sĩ, một Tượng. Chỉ thắng nếu Sĩ, Tượng và Tướng đứng tản lạc không bảo vệ được nhau. 38

×