Chương trình tập huấn dành cho giảng viên về Các thực hành tốt theo 4C
Nội dung chương trình (1/3) <ul><li>Ngày 1 </li></ul><ul><li>Phần giới thiệu của đại biểu tham gia </li></ul><ul><ul><li>T...
Nội dung chương trình (2/3) <ul><li>Ngày 2 - Tiếp theo </li></ul><ul><li>Trao đổi đầu giờ - Hỏi đáp về nội dung của ngày ...
Nội dung chương trình (3/3) <ul><li>Ngày 3 </li></ul><ul><li>Trao đổi đầu giờ - Hỏi đáp về nội dung của ngày 2 </li></ul>...
<ul><li>Phần đại biểu tham dự tự giới thiệu </li></ul><ul><ul><li>Lý do tham gia 4C </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinh nghiệm...
Mục đích chính của chương trình tập huấn dành cho giảng viên của 4C <ul><li>Tìm hiểu xem học viên đã biết gì về 4C và có...
Cách tiếp cận của chương trình tập huấn dành cho giảng viên của 4C <ul><li>Đề cập được một các tối đa nhu cầu của học viê...
Một số qui định của khóa tập huấn <ul><li>Không dùng điện thoại trong lớp </li></ul><ul><li>Khi một người nói tất cả sẽ cù...
<ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul><li>Vì sao tham gia 4C? </li></ul><ul><li>Làm thế ...
4C là gì? <ul><li>C ommon (Chung) </li></ul><ul><li>4C dựa trên quyết định của mọi thành viên. 4C được xây dựng trên sự n...
Sự phát triển của Hiệp hội 4C <ul><li>Sáng kiến xây dựng tiêu chuẩn với sự tham gia đa bên trên phạm vi toàn cầu được bắt ...
Các yếu tố chính <ul><li>1. Bộ qui tắc như là một hướng dẫn giúp cải tiến theo hướng bền vững </li></ul><ul><li>2. Qui...
1. Bộ qui tắc của 4C – Các thực hành không được chấp nhận <ul><li>Lao động trẻ em: ... </li></ul><ul><li>Lao động cưỡng b...
1. Bộ qui tắc của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá của Đơn vị 4C Được thể hiện tron...
Hệ thống xếp hạng 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Những thực hành không được chấp nhận Điều kiện tiên q...
2. Qui tắc kinh doanh <ul><li>Bên mua: tăng dần số lượng theo thời gian </li></ul><ul><li>Giá cả phản ảnh chất lượng của c...
<ul><li>Một phần phí thành viên do bên mua đóng góp được sử dụng cho việc tập huấn và nâng cao năng lực </li></ul><ul><li>...
Mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm của 4C Các dịch vụ hỗ trợ giúp ‘liên tục cải tiến’ 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verificatio...
<ul><li>Sự tham gia tự nguyện của tất cả các bên </li></ul><ul><li>liên quan </li></ul><ul><li>Mọi thành viên đều thuộc ...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Ban điều hành của Hiệp hội 4C - Ông Joaquim Leite, Chủ tịch - Ông Albre...
Sơ đồ tổ chức của Ban thư ký 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Ban điều hành Giám đốc điều hành Giám đốc...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Priority Activities Antwerp, May 14th & 15th, 2008 Ban thư ký 4C năm ...
Kế hoạch: Tiếp cận thị trường đại trà - 4C và thị trường toàn cầu Các tiêu chuẩn về môi trường VD: hữu cơ Thị trường đặc s...
4C Kế hoạch: 4C - Tiêu chuẩn tối thiểu nhưng tác động đến thị trường năng động Các tiêu chuẩn về môi trường VD: hữu cơ Th...
Con số và sự kiện về 4C <ul><li>4C đề cập đến khoảng 90% lượng cà phê sản xuất mà không có điều kiện tiếp cận thị trường ...
Những điểm khác biệt chính của 4C Bộ qui tắc ứng xử <ul><li>Ở mức cơ bản, cải tiến liên tục </li></ul><ul><li>Đầu tư ít hơ...
Những điểm khác biệt chính của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Giá thành <ul><li>Khác biệt về chất ...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul...
Vì sao tham gia 4C? <ul><li>Tăng thu nhập cho các hộ tham gia với: </li></ul><ul><ul><li>… hiệu quả cao hơn </li></ul></ul...
Vì sao tham gia 4C? (tiếp theo) <ul><li>Cải thiện điều kiện sống của công nhân và các nhà sản xuất cà phê </li></ul><ul><l...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul...
Những ai tham gia vào chuỗi 4C? Tất cả các tác nhân trong chuỗi Bán lẻ / Người tiêu dùng Cá nhân người sx/ đồn điền Nhóm...
Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (1/3)
Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (3/3)
Chu trình cải tiến liên tục Các biện pháp cải tiến (Dịch vụ hỗ trợ) Kiểm tra xác nhận (3-5 năm một lần) Tự đánh giá ở c...
<ul><li>Ma trận Bộ qui tắc 4C và Bản tự đánh giá </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Khía cạnh môi trường </li></ul></ul></ul></...
Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Cách thức thành lập một Đơn vị 4C </li></ul><ul><ul><ul><li>Khá...
Cơ cấu của một Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Bộ phận quản...
Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (1/3)
Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Trách nhiệm của Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C <ul><li>Liên hệ với Ban t...
Định nghĩa của 4C về đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Đối tác kinh doanh của một Đơn ...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Hợp tác xã là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Hợp tác x...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Trưởng nhóm nông hộ là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager ...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C:  Người thu gom là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager (Sơ b...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C:  Nhà máy là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Nhà máy Ngư...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Liên hiệp các nhà sản xuất là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification M...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Tổ chức hỗ trợ các nhà sản xuất là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verificat...
Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Đơn vị xuất khẩu là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Nhà...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Cách thức thành lập một Đơn vị 4C </li></ul><ul><ul><ul><li>Khá...
Các công cụ dành cho Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá Danh sách các đối tác k...
Bản tự đánh giá 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager   XIN GỬI LẠI BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HOẶC ...
Bản tự đánh giá 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
Danh sách đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
Ví dụ về sơ đồ tổ chức của 1 Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Recepción Café pergamino seco A...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
Phân bố của các đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Managing Entity Manufacturing ABC factory Agricultural Services Depart...
Tự đánh giá của Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá của Đơn vị 4C Bộ phận quản lý...
Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Cơ chế kiểm tra xác nhận theo 4C
Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (3/3)
Các bước trong quá trình kiểm tra xác nhận 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Làm thế nào để đảm b...
Phương pháp lấy mẫu 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Số mẫu: 50% căn bậc 2 của tổng số đối tác kinh doan...
Các tiêu chí lấy mẫu - Danh sách đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
Các chỉ số rủi ro trong lấy mẫu 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Rủi ro Lượng cà phê sản xuất Số công n...
Giấy phép <ul><li>Giấy phép kinh doanh cà phê sản xuất trong điều kiện tuân thủ các nguyên tắc 4C </li></ul><ul><li>Có giá...
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Có thêm đối tác kinh doanh? </li></ul><ul><li>Mở rộng hoạt động...
Kiểm tra xác nhận bổ sung 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Tăng tối thiểu 20% số các đối tác kinh doa...
Hệ thống kiểm tra xác nhận của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Đơn vị 4C Ban Thư ký 4C Kiểm tra xác ...
Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Các bước triển khai sau khóa tập huấn </li></ul><ul><ul><li>Chư...
Các hoạt động đào tạo về 4C cho các Đơn vị 4C <ul><ul><li>Quí vị sẽ làm gì để sử dụng và phổ biến những thông tin về 4C đã...
Các bước tiếp theo trong mảng dịch vụ hỗ trợ của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phối hợp cù...
Tổng kết và đánh giá <ul><ul><ul><li>Câu hỏi và giải đáp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đánh giá khóa tập huấn </li>...
Xin cám ơn quí vị! Các chi tiết bổ sung  www.4C-coffeeassociation.org   info@ 4C-coffeeassociation.org 06-08.08.2008 Ca...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

4 C Supp Doc 010 Pres To T Presentation Handout Vietnam 2 2 Vn

1,508 views
1,420 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • to be filled in Slides Time requirement 10 minutes Message … Key Learning Points … Rationale Participants know the general context of the 4C initiative
 • 4 C Supp Doc 010 Pres To T Presentation Handout Vietnam 2 2 Vn

  1. 1. Chương trình tập huấn dành cho giảng viên về Các thực hành tốt theo 4C
  2. 2. Nội dung chương trình (1/3) <ul><li>Ngày 1 </li></ul><ul><li>Phần giới thiệu của đại biểu tham gia </li></ul><ul><ul><li>Tên và đơn vị công tác </li></ul></ul><ul><ul><li>Mong đợi khi tham dự chương trình này </li></ul></ul><ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><ul><li>Vì sao tham gia vào 4C? </li></ul></ul><ul><ul><li>4C là gì ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Làm thế nào để áp dụng 4C trong thực tế? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Giới thiệu các bước thực hiện 4C </li></ul></ul></ul><ul><li>Thảo luận nhóm </li></ul><ul><ul><li>Ma trận Bộ qui tắc </li></ul></ul><ul><ul><li>Trình bày kết quả và thảo luận </li></ul></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  3. 3. Nội dung chương trình (2/3) <ul><li>Ngày 2 - Tiếp theo </li></ul><ul><li>Trao đổi đầu giờ - Hỏi đáp về nội dung của ngày 1 </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm </li></ul><ul><ul><li>Ma trận Bộ qui tắc (tiếp theo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Trình bày kết quả và thảo luận </li></ul></ul><ul><li>Giới thiệu : cách thức thành lập một Đơn vị 4C </li></ul><ul><ul><li>Khái niệm và các dạng Đơn vị 4C </li></ul></ul><ul><ul><li>Tự đánh giá và Danh sách đối tác kinh doanh </li></ul></ul>06-08.08.2008
  4. 4. Nội dung chương trình (3/3) <ul><li>Ngày 3 </li></ul><ul><li>Trao đổi đầu giờ - Hỏi đáp về nội dung của ngày 2 </li></ul><ul><li>Giới thiệu : Cơ chế kiểm tra xác nhận theo 4C </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm: </li></ul><ul><ul><li>Phân tích lợi thế và hạn chế của các dạng Đơn vị 4C </li></ul></ul><ul><li>Các bước tiếp theo sau chương trình tập huấn </li></ul><ul><ul><li>Chương trình thực hiện của đại biểu tham gia </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dịch vụ hỗ trợ của 4C </li></ul></ul><ul><li>Tổng kết và đánh giá </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Phần đại biểu tham dự tự giới thiệu </li></ul><ul><ul><li>Lý do tham gia 4C </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinh nghiệm về 4C </li></ul></ul><ul><ul><li>Có bất kỳ câu hỏi nào về 4C </li></ul></ul>
  6. 6. Mục đích chính của chương trình tập huấn dành cho giảng viên của 4C <ul><li>Tìm hiểu xem học viên đã biết gì về 4C và có yêu cầu hỗ trợ nào không </li></ul><ul><li>Giới thiệu chi tiết về 4C, mục tiêu, các mảng chính và công cụ của 4C </li></ul><ul><li>Trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong các vấn đề về xã hội, kinh tế và môi trường để tổ chức tập huấn và áp dụng 4C </li></ul><ul><li>Tập hợp các công cụ và kỹ thuật thích hợp cho việc thực hiện một kế hoạch cải tiến tại mọi cấp của một Đơn vị 4C </li></ul><ul><li>Lên kế hoạch cho các bước cụ thể cho thời gian tới và tiếp tục triển khai thực hiện các thực hành tốt theo 4C </li></ul>
  7. 7. Cách tiếp cận của chương trình tập huấn dành cho giảng viên của 4C <ul><li>Đề cập được một các tối đa nhu cầu của học viên </li></ul><ul><li>Thông tin về những vấn đề liên quan nhằm giúp các Đơn vị 4C đạt được các tiêu chí màu xanh của 4C </li></ul><ul><li>Phương pháp tiếp cận mang tính thực tế: tối thiểu hóa phần lý thuyết </li></ul><ul><li>Hướng tới tương lai: tập trung vào việc ứng dụng những điều cùng nhau học hỏi được vào về các thực hành tốt theo 4C </li></ul>
  8. 8. Một số qui định của khóa tập huấn <ul><li>Không dùng điện thoại trong lớp </li></ul><ul><li>Khi một người nói tất cả sẽ cùng lắng nghe </li></ul><ul><li>Không có ý kiến đúng – sai; mọi thông tin đều bổ ích </li></ul><ul><li>Luôn đúng giờ </li></ul><ul><li>Mọi câu hỏi sẽ được cắm lên bảng và sẽ được trả lời vào thời điểm thích hợp </li></ul><ul><li>Nhu cầu thảo luận nhóm sau giờ làm việc chính thức  </li></ul>
  9. 9. <ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul><li>Vì sao tham gia 4C? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để áp dụng 4C vào thực tế? </li></ul>
  10. 10. 4C là gì? <ul><li>C ommon (Chung) </li></ul><ul><li>4C dựa trên quyết định của mọi thành viên. 4C được xây dựng trên sự nhất trí nội bộ và giữa các nhóm bên liên quan (người sản xuất, thương mại/công nghiệp và tổ chức XH). </li></ul><ul><li>C ode (Bộ qui tắc) </li></ul><ul><li>Bộ qui tắc tự nguyện này bước đầu đưa ra một mức tối thiểu về sự bền vững. Việc tuân thủ được kiểm tra xác nhận. Không phải chứng nhận sản phẩm. </li></ul><ul><li>C offee (Cà phê) </li></ul><ul><li>Dòng cà phê chủ lực / cà phê đại trà. </li></ul><ul><li>Tất cả các loại cà phê, các hệ thống sản xuất, các vùng trồng cà phê. </li></ul><ul><li>C ommunity (Cộng đồng) </li></ul><ul><li>Của ngành cà phê cho chính ngành cà phê: Tính tự chủ. Hệ thống thành viên. </li></ul>
  11. 11. Sự phát triển của Hiệp hội 4C <ul><li>Sáng kiến xây dựng tiêu chuẩn với sự tham gia đa bên trên phạm vi toàn cầu được bắt đầu vào năm 2003 </li></ul><ul><li>Từ năm 2007: trở thành hiệp hội thành viên với Ban thư ký đóng tại Bonn / CHLB Đức </li></ul><ul><li>Kinh phí hoạt động dựa vào phí thành viên </li></ul><ul><li>Phí thành viên được sử dụng để chi trả cho </li></ul><ul><ul><li>(1) Việc kiểm tra xác nhận – bà con nông dân không phải chịu chi phí này </li></ul></ul><ul><ul><li>(2) Góp vào các dịch vụ hỗ trợ và các khóa tập huấn cho bà con nông dân </li></ul></ul><ul><li>Ngoài ra vẫn có thêm nguồn kinh phí bổ sung từ các đối tác ‘công’ để giúp phần hỗ trợ cho bà con </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  12. 12. Các yếu tố chính <ul><li>1. Bộ qui tắc như là một hướng dẫn giúp cải tiến theo hướng bền vững </li></ul><ul><li>2. Qui tắc kinh doanh : Qui định tham gia đối với bên mua </li></ul><ul><li>3. Cấu phần hỗ trợ với các dịch vụ dành cho bà con nông dân </li></ul><ul><li>4. Quản trị : tích cực tham gia và ra quyết định </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  13. 13. 1. Bộ qui tắc của 4C – Các thực hành không được chấp nhận <ul><li>Lao động trẻ em: ... </li></ul><ul><li>Lao động cưỡng bức và trói buộc </li></ul><ul><li>Buôn bán người </li></ul><ul><li>Hội viên và được đại diện bởi Công đoàn </li></ul><ul><li>Ép thôi việc mà không được đền bù thỏa đáng </li></ul><ul><li>Nhà ở đầ đủ cho người lao động </li></ul><ul><li>Nước sạch </li></ul><ul><li>Tài nguyên thiên nhiên </li></ul><ul><li>Sử dụng các thuốc trừ sâu bị cấm </li></ul><ul><li>Quan hệ kinh doanh </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  14. 14. 1. Bộ qui tắc của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá của Đơn vị 4C Được thể hiện trong Những thực hành không được chấp nhận Các yêu cầu & chỉ số + Môi trường, xã hội, kinh tế Các chi tiết của nguyên tắc được phân loại Nguyên tắc (30) Tiêu chí (90) Chỉ số (100 +) Đánh giá tiêu chí theo kết quả kiểm tra xác nhận Indicators (10 +) 10 Môi trường, xã hội, kinh tế
  15. 15. Hệ thống xếp hạng 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Những thực hành không được chấp nhận Điều kiện tiên quyết để tham gia 4C là loại bỏ các thực hành này VD: thuốc trừ sâu bị cấm trên toàn thế giới  Các yêu cầu – hệ thống đèn giao thông <ul><ul><li>Màu đỏ: phải ngừng thực hiện </li></ul></ul><ul><ul><li>VD: sử dụng thuốc trừ sâu độc hại </li></ul></ul><ul><ul><li>Màu vàng: cần được cải tiến </li></ul></ul><ul><ul><li>VD: dùng thuốc trừ sâu có độc tính thấp (theo khuyến cáo của FAO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Màu xanh: hoạt động đó được khuyến khích </li></ul></ul><ul><ul><li>VD: thuốc trừ sâu ít độc hại nhất </li></ul></ul>
  16. 16. 2. Qui tắc kinh doanh <ul><li>Bên mua: tăng dần số lượng theo thời gian </li></ul><ul><li>Giá cả phản ảnh chất lượng của cà phê 4C: sản phẩm và sản xuất </li></ul><ul><li>Bên mua cà phê 4C trang trải chi phí kiểm tra xác nhận </li></ul><ul><li>Sự minh bạch của bên mua thể hiện qua việc kiểm tra xác nhận và báo cáo </li></ul><ul><li>Đầu tư lâu dài vào việc tăng cường năng lực nhằm hỗ trợ cho các hộ sản xuất nhỏ </li></ul><ul><li>Đóng góp vào việc giáo dục cũng như các chương trình tập huấn cho các nông trại, nhà vườn </li></ul><ul><li>Cam kết liên tục cải tiến </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  17. 17. <ul><li>Một phần phí thành viên do bên mua đóng góp được sử dụng cho việc tập huấn và nâng cao năng lực </li></ul><ul><li>Các khóa tập huấn về 4C tại các quốc gia khác nhau </li></ul><ul><li>Các công cụ, tài liệu và khuyến cáo cải tiến luôn sẵn có / có thể truy cập được trên trang web / các đối tác tại địa phương </li></ul><ul><li>Hợp tác với các nhà tài trợ quốc tế và các tổ chức phát triển </li></ul><ul><li>Liên kết với các dịch vụ và công cụ khác </li></ul><ul><li>Mạng lưới học hỏi kinh nghiệm trên toàn cầu </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager 3. Cấu phần Hỗ trợ - Dịch vụ dành cho bà con nông dân
  18. 18. Mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm của 4C Các dịch vụ hỗ trợ giúp ‘liên tục cải tiến’ 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager FNC CIRAD CATIE CIMS SCP EAFCA PAN UK Uni Wageningen ICCRI 4C Project Brazil 4C Project Colombia Koffie- coalitie Project Honduras SNV IUF CABI CIR NWCA IIMB Fedeco- cagua SAI-Platform RA/SAN Techno Serve Embrapa WorldBank SECO BMZ EDE Funde Crecer CNRA African Network ANACAFE Mạng lưới hỗ trợ củ 4C
  19. 19. <ul><li>Sự tham gia tự nguyện của tất cả các bên </li></ul><ul><li>liên quan </li></ul><ul><li>Mọi thành viên đều thuộc Đại hội đồng và </li></ul><ul><li>có quyền quyết định cuối cùng </li></ul><ul><li>Hội đồng đại diện cho các thành viên của 4C: </li></ul><ul><li>người sản xuất, Kinh doanh & Chế biến, các tổ chức dân sự </li></ul><ul><li>Ban tư vấn cho các thành viên liên kết </li></ul><ul><li>Ban hòa giải cho việc giải quyết xung đột trong 4C </li></ul><ul><li>Ban kỹ thuật cho việc tiếp tục phát triển các yêu cầu của Bộ qui tắc, chỉ số, dịch vụ </li></ul><ul><li>Triển khai thực hiện phi tập trung với các Diễn đàn quốc gia & các đối tác địa phương </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager 4. Quản trị Tổ chức xã hội Kinh doanh & Chế biến Người sản xuất
  20. 20. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Ban điều hành của Hiệp hội 4C - Ông Joaquim Leite, Chủ tịch - Ông Albrecht Schwarzkopf, Phó chủ tịch - Ông Roel Vaessen, Quản lý ngân sách và trách nhiệm pháp lý
  21. 21. Sơ đồ tổ chức của Ban thư ký 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Ban điều hành Giám đốc điều hành Giám đốc vận hành Phụ trách hành chính Phụ trách văn phòng Phụ trách kiểm tra xác nhận Phụ trách truyền thông Phụ trách các dịch vụ tại địa phương Điều phối dịch vụ hỗ trợ Điều phối quan hệ với đối tác Điều phối khu vực Tây Phi Điều phối khu vực Đông Phi Điều phối khu vực Châu Á Điều phối khu vực Nam Mỹ Điều phối khu vực Trung Mỹ Hỗ trợ về các vấn đề mang tính chất khái niệm
  22. 22. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Priority Activities Antwerp, May 14th & 15th, 2008 Ban thư ký 4C năm 2008 Common Code for the Coffee Community Association (4C)
  23. 23. Kế hoạch: Tiếp cận thị trường đại trà - 4C và thị trường toàn cầu Các tiêu chuẩn về môi trường VD: hữu cơ Thị trường đặc sản VD: Starbucks, Juan Valdez Các tiêu chuẩn về xã hội VD: Fair Trade Thị trường đại trà… VD. Utz Certified, Rainforest Alliance 4C
  24. 24. 4C Kế hoạch: 4C - Tiêu chuẩn tối thiểu nhưng tác động đến thị trường năng động Các tiêu chuẩn về môi trường VD: hữu cơ Thị trường đặc sản VD: Starbucks, Juan Valdez Các tiêu chuẩn về xã hội VD: Fair Trade Thị trường đại trà… VD. Utz Certified, Rainforest Alliance
  25. 25. Con số và sự kiện về 4C <ul><li>4C đề cập đến khoảng 90% lượng cà phê sản xuất mà không có điều kiện tiếp cận thị trường cà phê chứng nhận hay đặc sản </li></ul><ul><li>Tăng thành viên: khoảng 70% các đơn vị cung cấp cà phê, 60% các đơn vị mua cà phê của thị trường cà phê thế giới </li></ul><ul><li>Lượng cà phê 4C ước tính cho vụ 2007/2008 là khoảng 2.8 triệu bao. Tuy nhiên thực tế law đến cuối tháng 7. 2008 đã có trên 4.5 triệu bao của 26 Đơn vị 4C đã được kiểm tra xác nhận. </li></ul>
  26. 26. Những điểm khác biệt chính của 4C Bộ qui tắc ứng xử <ul><li>Ở mức cơ bản, cải tiến liên tục </li></ul><ul><li>Đầu tư ít hơn </li></ul>Kiểm tra xác nhận của bên ngoài <ul><li>Kiểm tra xác nhận </li></ul><ul><li>Phản hồi tích cực giúp các đơn vị 4C cải tiến mà không mất chi phí </li></ul>Trao đổi thông tin <ul><li>Công bố của thành viên </li></ul><ul><li>Không sử dụng logo trên bao bì sản phẩm </li></ul>
  27. 27.
  28. 28. Những điểm khác biệt chính của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Giá thành <ul><li>Khác biệt về chất lượng </li></ul><ul><li>Tự do thương lượng </li></ul><ul><li>Không có mức giá hay mức thưởng cố định </li></ul>Tính bền vững Tập trung vào các tiêu chí cơ bản về xã hội, môi trường và kinh tế  4C là bước đầu để đạt được các tiêu chuẩn khác cao hơn trên thị trường cà phê Thị trường Nhắm tới khu vực cà phê đại trà  Tham gia vào thị trường bền vững
  29. 29. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul><li>Vì sao tham gia 4C? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để áp dụng 4C vào thực tế? </li></ul>
  30. 30. Vì sao tham gia 4C? <ul><li>Tăng thu nhập cho các hộ tham gia với: </li></ul><ul><ul><li>… hiệu quả cao hơn </li></ul></ul><ul><ul><li>… năng suất cao hơn </li></ul></ul><ul><ul><li>… cải thiện điều kiện marketing </li></ul></ul><ul><li>Tạo điều kiện trao quyền và cải thiện năng lực quản lý </li></ul><ul><li>Tăng nhu cầu mua cà phê 4C của các thành viên của 4C </li></ul><ul><li>Cải thiện thông tin thị trường </li></ul><ul><li>Tiếp cận thị trường tốt hơn </li></ul><ul><li>Cải thiện sự hợp tác trong chuỗi cung ứng </li></ul><ul><li>Tăng nhu cầu về cà phê 4C từ phía các thành viên 4C </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  31. 31. Vì sao tham gia 4C? (tiếp theo) <ul><li>Cải thiện điều kiện sống của công nhân và các nhà sản xuất cà phê </li></ul><ul><li>Bảo tồn môi trường </li></ul><ul><li>Bước đầu tiên trên chặng đường hướng tới các hệ thống chứng nhận </li></ul><ul><li>Hợp tác chặt chẽ với các cơ cấu địa phương </li></ul><ul><li>Cơ cấu quản trị minh bạch và có sự tham gia của đa thành phần </li></ul><ul><li>Được các tổ chức công và tư ủng hộ rộng rãi </li></ul>
  32. 32. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phần giới thiệu về 4C </li></ul><ul><li>4C là gì? </li></ul><ul><li>Vì sao tham gia 4C? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để áp dụng 4C vào thực tế? </li></ul>
  33. 33. Những ai tham gia vào chuỗi 4C? Tất cả các tác nhân trong chuỗi Bán lẻ / Người tiêu dùng Cá nhân người sx/ đồn điền Nhóm người sản xuất / HTX Nhà máy/ Người thu gom/xuất khẩu Kinh doanh Rang xay / hòa tan Đăng ký là Đơn vị 4C với năng lực cung cấp ít nhất là 1 công-te-nơ (20”) cà phê nhân
  34. 34. Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (1/3)
  35. 35. Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
  36. 36. Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (3/3)
  37. 37. Chu trình cải tiến liên tục Các biện pháp cải tiến (Dịch vụ hỗ trợ) Kiểm tra xác nhận (3-5 năm một lần) Tự đánh giá ở cấp Đơn vị 4C (mỗi năm một lần) Tham gia vào hệ thống 4C Đăng ký là Đơn vị 4C
  38. 38. <ul><li>Ma trận Bộ qui tắc 4C và Bản tự đánh giá </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Khía cạnh môi trường </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Khía cạnh xã hội </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Khía cạnh kinh tế </li></ul></ul></ul></ul>
  39. 39. Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  40. 40. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Cách thức thành lập một Đơn vị 4C </li></ul><ul><ul><ul><li>Khái niệm và các hình thái của 1 Đơn vị 4C </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các công cụ: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tự đánh giá </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Danh sách các đối tác kinh doanh </li></ul></ul></ul>
  41. 41. Cơ cấu của một Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C Đối tác kinh doanh 1 Đối tác kinh doanh 2 Đối tác kinh doanh 3
  42. 42. Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (1/3)
  43. 43. Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
  44. 44. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Trách nhiệm của Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C <ul><li>Liên hệ với Ban thư ký 4C </li></ul><ul><li>Đảm bảo rằng toàn bộ Đơn vị 4C đáp ứng các nguyên tắc 4C thông qua các công cụ như hệ thống quản lý nội bộ </li></ul><ul><li>Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện và cải tiến theo các nguyên tắc của 4C </li></ul><ul><li>Theo dõi kêt quả thực hiện 4C của các đối tác kinh doanh tại các cấp </li></ul><ul><li>Giúp các đối tác kinh doanh cải tiến các hoạt động để đạt được các tiêu chí màu xanh theo Ma trận 4C </li></ul>
  45. 45. Định nghĩa của 4C về đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Đối tác kinh doanh của một Đơn vị 4C bao gồm tất cả các tác nhân - những người có tiếp xúc trực tiếp với trái cà hay cà phê nhân, hoặc những người làm công việc phun thốc trừ sâu trong quá trình chăm bón - trong chuỗi cung ứng cà phê từ khâu sản xuất cho đến điểm cuối của chuỗi là Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C. (Tài liệu: 4CDocument_031_VerificationScheme_v1.0_en, p. 12)
  46. 46. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Hợp tác xã là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Hợp tác xã (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ
  47. 47. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Trưởng nhóm nông hộ là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Trưởng nhóm nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ
  48. 48. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Người thu gom là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Người thu gom Cơ sở chế biến Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ
  49. 49. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Nhà máy là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Nhà máy Người thu gom Người thu gom Người thu gom (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ
  50. 50. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Liên hiệp các nhà sản xuất là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Người đứng đầu liên hiệp các nhà sản xuất (Sơ bộ) Hệ thống giá m sát nội bộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Cơ sở chế biến 1 Cơ sở chế biến 2 Nhóm nông hộ 1 Nhóm nông hộ 2 Nhóm nông hộ 3
  51. 51. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Tổ chức hỗ trợ các nhà sản xuất là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Người đứng đầu Tổ chức (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Cơ sở chế biến 1 Cơ sở chế biến 2 Hội nông dân Hội nông dân Hội nông dân
  52. 52. Các hình thái của 1 Đơn vị 4C: Đơn vị xuất khẩu là Bộ phận quản lý 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Nhà xuất khẩu Nhà máy 1 Nhà máy 2 Người thu gom 1 Trạm thu mua Người thu gom 2 (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ Nông hộ
  53. 53. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Cách thức thành lập một Đơn vị 4C </li></ul><ul><ul><ul><li>Khái niệm và các hình thái của Đơn vị 4C </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các công cụ: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tự đánh giá </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Danh sách các đối tác kinh doanh </li></ul></ul></ul>
  54. 54. Các công cụ dành cho Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá Danh sách các đối tác kinh doanh Sơ đồ tổ chức (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C Đối tác kinh doanh 1 Đối tác kinh doanh 2 Đối tác kinh doanh 3
  55. 55. Bản tự đánh giá 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager   XIN GỬI LẠI BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ ĐÃ ĐƯỢC ĐIỀN ĐẦY ĐỦ HOẶC CÂU HỎI LIÊN QUAN ĐẾN BAN THƯ KÝ CỦA HIỆP HỘI CÀ PHÊ 4C:   ĐỊA CHỈ: FAX: EMAIL: BONN OFFICE, FRIEDRICH-EBERT-ALLEE 40, 53113 BONN; GERMANY +49-228-850 50- 20 [email_address] ; [email_address]                         THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ 4C   Tên của Đơn vị 4C/ Bộ phận quản lý:     Địa chỉ:     Số đăng ký của Đơn vị 4C:     Loại hình của Đơn vị 4C:     Số lao động làm dài hạn:     Số lao động làm thời vụ:     Lượng cà phê 4C của Đơn vị 4C (bao):     Diện tích (hec-ta) trồng cà phê của toàn bộ Đơn vị 4C:                         NGÀY, NƠI HOÀN THÀNH BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ:       TÊN NGƯỜI PHỤ TRÁCH :     CHỮ KÝ                     NHỮNG THỰC HÀNH KHÔNG ĐƯỢC CHẤP NHẬN     THỰC HÀNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ   1 LAO ĐỘNG TRẺ EM   Đơn vị 4C của chúng tôi vẫn còn những hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất.   PLEASE TICK FOR ASSESSMENT!   Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất bị cấm và tuyệt đối không có tại Đơn vị 4C của chúng tôi (theo Công ước 182 của Tổ chức lao động quốc tế ILO).     2 LAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC VÀ TRÓI BUỘC   Tại Đơn vị 4C của chúng tôi vẫn tồn tại những trường hợp lao động cưỡng bức và trói buộc.   PLEASE TICK FOR ASSESSMENT!   Các hình thức lao động cưỡng bức và trói buộc bị cấm và không tồn tại ở Đơn vị 4C của chúng tôi (theo Công ước 29 và 105 của Tổ chức lao động quốc tế ILO).     3 BUÔN BÁN NGƯỜI   Trong Đơn vị 4C của chúng tôi vẫn cón hiện tượng buôn bán người.   PLEASE TICK FOR ASSESSMENT!   Việc buôn bán người bị cấm và không tồn tại trong Đơn vị 4C của chúng tôi (theo Công ước của Liên Hiệp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nghị định thư về buôn bán trái phép và buôn lậu được thông qua vào năm 2000 và có hiệu lực từ tháng 12 năm 2003).     4 HỘI VIÊN VÀ SỰ ĐẠI DIỆN BỞI CÔNG ĐOÀN   Mọi công nhân viên trong Đơn vị 4C của chúng tôi không được tự do lựa chọn tham gia đoàn thể và không được công đoàn đại diện.   PLEASE TICK FOR ASSESSMENT!   Mọi công nhân viên trong Đơn vị 4C của chúng tôi đều được tự do lựa chọn tham gia đoàn thể và không được công đoàn đại diện.     5 CƯỠNG BỨC THÔI VIỆC MÀ KHÔNG ĐỀN PHÙ THỎA ĐÁNG   Vẫn có những trường hợp cưỡng bức thôi việc mà không đền bù thỏa đáng trong Đơn vị 4C của chúng tôi.   PLEASE TICK FOR ASSESSMENT!   Trong Đơn vị 4C của chúng tôi không có việc cưỡng bức thôi việc mà không đền bù thỏa đáng (theo Công ước Quốc tế về những quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, điều 11; Diễn giải số 7 về quyền an cư E/C. 12/1997/4; Quyết định 1993/77 về cưỡng bức thôi việc của Ủy ban Nhân quyền; Quyết định số 1998/9 về cưỡng bức thôi việc của Tiểu ban thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền).  
  56. 56. Bản tự đánh giá 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  57. 57. Danh sách đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  58. 58. Ví dụ về sơ đồ tổ chức của 1 Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Recepción Café pergamino seco Acopio Programa 4C Análisis de calidad Transporte a trilladora Acopio Otro programa No Cumple Si Cumple
  59. 59. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  60. 60. Phân bố của các đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  61. 61. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Managing Entity Manufacturing ABC factory Agricultural Services Department Coffee farmers Agronomist-coffee 4C Registration by Self-assessment Group 1= 245 farmers Group 2 =270 farmers Green coffee buying center, XYZ - KLM province <ul><li>Sustainable Agriculture training; to transfer knowledge and practices to farmers </li></ul><ul><li>- Technical assistance </li></ul><ul><li>- Green Coffee Direct Procurement </li></ul>
  62. 62. Tự đánh giá của Đơn vị 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Bản tự đánh giá của Đơn vị 4C Bộ phận quản lý Đối tác kinh doanh 1 Đối tác kinh doanh 2 Đối tác kinh doanh 3 Tự đánh giá hoặc qua phỏng vấn Tự đánh giá hoặc qua phỏng vấn Bản tự đánh giá Danh sách các Đối tác kinh doanh Cấp đối tác kinh doanh (Khuyến cáo: Từng Đối tác kinh doanh tự đánh giá) Cấp tổng hợp Không phải là phép tính toán học!
  63. 63. Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  64. 64. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Cơ chế kiểm tra xác nhận theo 4C
  65. 65. Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (2/3)
  66. 66. Cao Thanh Van – Verification Manager Quá trình thực hiện tại Đơn vị 4C (3/3)
  67. 67. Các bước trong quá trình kiểm tra xác nhận 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Làm thế nào để đảm bảo rằng các đối tác áp dụng tốt các nguyên tắc 4C? </li></ul><ul><li>Chỗ nào cần cải tiến? </li></ul>
  68. 68. Phương pháp lấy mẫu 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Số mẫu: 50% căn bậc 2 của tổng số đối tác kinh doanh + Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C Ví dụ : [ ½ √1000] + 1 = 17 (Sơ bộ) Hệ thống giám sát nội bộ Bộ phận quản lý của Đơn vị 4C Đối tác kinh doanh 1 Đối tác kinh doanh 2 Đối tác kinh doanh N Lấy mẫu 1. Rủi ro 2. Địa lý 3. Ngẫu nhiên
  69. 69. Các tiêu chí lấy mẫu - Danh sách đối tác kinh doanh 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  70. 70. Các chỉ số rủi ro trong lấy mẫu 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Rủi ro Lượng cà phê sản xuất Số công nhân Kết quả đánh giá / theo dõi từ Bộ phận quản lý Diện tích trồng cà phê Hoạt động chính (chế biến ướt / khô) Các thông tin chung về khu vực
  71. 71. Giấy phép <ul><li>Giấy phép kinh doanh cà phê sản xuất trong điều kiện tuân thủ các nguyên tắc 4C </li></ul><ul><li>Có giá trị trong vòng 3 năm </li></ul><ul><li>Nêu rõ số các đối tác kinh doanh của Đơn vị 4C </li></ul><ul><li>Đi kèm theo các lô hàng bán cho tác nhân tiếp theo trong toàn bộ chuỗi cung cấp cà phê 4C </li></ul><ul><li>Chỉ các thành viên của 4C mới được phép kinh doanh cà phê 4C </li></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  72. 72. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  73. 73. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Có thêm đối tác kinh doanh? </li></ul><ul><li>Mở rộng hoạt động (nhà máy mới)? </li></ul>
  74. 74. Kiểm tra xác nhận bổ sung 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Tăng tối thiểu 20% số các đối tác kinh doanh (Trường hợp các hộ nhỏ, tối thiểu có thêm 50 hộ) Tăng tối thiểu 40% lượng cà phê tuân thủ 4C 1 năm sau đợt kiểm tra xác nhận trước đây Miễn phí!!!
  75. 75. Hệ thống kiểm tra xác nhận của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager Đơn vị 4C Ban Thư ký 4C Kiểm tra xác nhận hệ thống Tổ chức kiểm tra xác nhận địa phương Phụ trách kiểm tra xác nhận tại địa phương Ban điều hành Thông tin Kiểm tra xác nhận
  76. 76. Thảo luận nhóm 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  77. 77. 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Các bước triển khai sau khóa tập huấn </li></ul><ul><ul><li>Chương trình thực hiện của đại biểu </li></ul></ul><ul><ul><li>Các dịch vụ hỗ trợ của 4C </li></ul></ul>
  78. 78. Các hoạt động đào tạo về 4C cho các Đơn vị 4C <ul><ul><li>Quí vị sẽ làm gì để sử dụng và phổ biến những thông tin về 4C đã thu nhận được từ chương trình này? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quí vị sẽ phổ biến hoặc sử dụng những thông tin đó cho những đối tượng nào? </li></ul></ul><ul><ul><li>Chúng ta có thể làm gì để hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại địa phương? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quí vị cần sự hỗ trợ nào từ đâu để hiện thực hóa được mong muốn của mình? </li></ul></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  79. 79. Các bước tiếp theo trong mảng dịch vụ hỗ trợ của 4C 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager <ul><li>Phối hợp cùng các đối tác địa phương & các thành viên kinh doanh và chế biến để hiện thực hóa các dịch vụ hỗ trợ của 4C như các lớp đào tạo giảng viên </li></ul><ul><li>Phi tập trung dần các dịch vụ hỗ trợ tại Châu Phi, Châu Á và Mỹ La tinh </li></ul><ul><li>Thiết lập & hỗ trợ Diễn đàn 4C tại các khu vực có nhiều nhu cầu nhất </li></ul><ul><li>Phối hợp với các tổ chức tài trợ, các ngân hàng phát triển & hợp tác kỹ thuật để chia sẻ các thực hành tốt nhất & áp dụng các dự án liên quan đến cà phê 4C </li></ul><ul><li>Tìm kiếm thêm quĩ bổ sung cho các hoạt động hỗ trợ của 4C </li></ul><ul><li>Hoàn thiện việc hợp tác trong theo dõi và đánh giá độc lập việc áp dụng 4C </li></ul><ul><li>Hỗ trợ của Ban Kỹ thuật </li></ul><ul><ul><li>Họp lần 1 vào tháng 4. 2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>Họp lần 2 vào tháng 10. 2008 </li></ul></ul>
  80. 80. Tổng kết và đánh giá <ul><ul><ul><li>Câu hỏi và giải đáp </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Đánh giá khóa tập huấn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Những điều thu nhận được từ khóa tập huấn </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Khuyến cáo / đề nghị </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kết luận </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kết thúc khóa đào tạo </li></ul></ul></ul>06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager
  81. 81. Xin cám ơn quí vị! Các chi tiết bổ sung www.4C-coffeeassociation.org info@ 4C-coffeeassociation.org 06-08.08.2008 Cao Thanh Van – Verification Manager

  ×