MR Presentation

181 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MR Presentation

 1. 1. Маркетингово изследване на тема: Дилемата на съвременният българин - съжителство или брак Изготвили: Йоана Атанасова Габриела Пенева Галина Димова Ирена Стоева М912 М911 М913 М921 Ивелина Вълчева Елина Грънчарова Ангел Павлов Ръководители: доц.д-р Кирил Петров гл.асл Петя Начева М920 М925 М918
 2. 2. Увод:  Същественото намаляване на броя на браковете у нас ни вдъхнови да направим текущото изследване. Съжителството без брак е предпочитана форма на обвързване сред днешните двойки. Дали това е мода или има икономически и психологически причини за това, ще покажем в нашето маркетингово изследване.  Анкетирани са 140 души на територията на град Бургас посредством анкетни карти. Изследването е с учебна цел.
 3. 3. СКЛЮЧЕНИ БРАКОВЕ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЛАСТ БУРГАС И ВЪЗРАСТ НА ВСТЪПИЛИТЕ В БРАК ЛИЦА По официални данни на НСИ сключените бракове през 2012г. в област Бургас са общо 1 357, като 995 са в градовете, а останалите 362 са в селата. Възраст Мъже Жени Под 18 1 36 18-19 14 72 20-24 211 412 25-29 465 441 30-34 336 192 35-39 160 105 40-49 103 59 50-59 46 28 60 и повече 21 12
 4. 4. Цел, обект и предмет на изследването  Целта на настоящето изследване- да узнаем мнението на жителите на град Бургас за отношението им към съвместното съжителството без брак и за самия брак.  Обект на маркетинговото изследване - общност от хора, на територията на град Бургас, от всички възрастови групи.  Предмет на представеното изследване – дилемата възникваща в партньорите в днешно време, съвместно съжителство или брак.
 5. 5. 1. Вашият  пол е? В анкетата участваха 140 души, като от тях 53 са мъже, а 87 са жени. В процентово изражение това са съответно 37,86 % и 62,14%.
 6. 6. 2. Вашата възраст е? Най-голям е броя на анкетираните на възраст от 18-25 години – 72 (51,43%). След тях се нарежда възрастова група от 26 до 35 години – 35 (25%). Респондентите на възраст над 46 години са 19 (13,57%), а най-малко от анкетираните са на възраст между 36 и 45 години – 14 (10%).
 7. 7. 3. Какво е Вашето образование? Най-голям е броя на анкетираните завършили средно образование – 44,29% (62 души). Анкетираните с висше и със средноспециално образование са с близки резултати, съответно 25,71 % и 23,57%. С полувисше и основно са 3,57 % и 2,86% от анкетираните.
 8. 8. 4. Вашият семеен статус е? Найголям брой от анкетираните са нежен/неомъже на – 76 (54,29%). След тях се нареждат сключилите брак – 33 души (23,57%), а тези, които живеят на семейни начела са 30 – 21,43%.
 9. 9. 5. Религията, която изповядвате? 92,86% от респондентите са християни, а 7,14 изповядват други религии, като ислям,атеизъм,будизъм.
 10. 10. 6. Бракът ценност ли е за Вас? За 67,14%, които са 94 дущи, бракът е ценност.18,57%(26) отговарят че не могат да преценят,а останалите 14,29%(20) не смятат,че бракът е ценност.
 11. 11. 7. Приемате ли съжителството без брак? 54,29% от респондентите (76) приемат съжителството без брак, а 26,43% (37) отговарят, че поскоро го приемат. 5% (7) от анкетираните граждани твърдо не одобряват двойките, които живеят без брак, а 14,29% (20) отговарят с „поскоро не”.
 12. 12. 8. Имате ли приятели, които живеят съвместно, но без брак? 122-ма анкетирани граждани имат приятели, живеещи на семейни начала (87,14%), докато 18-ма нямат такива познати (12,86%). От това следва, че съжителството без брак е все попредпочитана форма на взаимоотношения.
 13. 13. 9. Смятате ли, че съвместното съжителство без брак е устойчива форма? За 55% от респондентите (77 души) съвместното съжителство е устойчива форма, 23,57% (33-ма) смятат, че не е устойчива форма, а 21,43% (30) не могат да отговорят на този въпрос.
 14. 14. 10. Смятате ли, че можете да живеете дълго време с партньор без брак? 92-ма анкетирани смятат, че могат да живеят дълго време с партньор без брак, което е 65,71%. 26 души са на противоположнот о мнение( 18,57%) и смятат, че не биха могли да го направят, а 22-ма човека не могат да преценят (15,71%).
 15. 15. 11. Според Вас какви фактори влияят върху решението на днешните двойки да живеят без брак? N Percent Percent of Cases икономически 86 44,6% 61,4% психологически 54 28,0% 38,6% социални 46 23,8% 32,9% друго 7 3,6% 5,0% Total 193 100% 137,9% Факторите, влияещи върху решението на днешните двойки да живеят без брак, респондентите подреждат по следния начин: икономически – 44,6%, психологически – 28%, социални – 23,8% и други – 3,6%.
 16. 16. 12. Приемата ли отглеждането на деца без брак? На този важен въпрос 51,43% са отговорили положително. 37,14% са против отглеждането на деца без брак, а 11,43% остават неутрални.
 17. 17. 13. Според Вас ощетени ли са децата, отглеждани от родители без брак, спрямо тези, чийто родители са сключили брак? Мнозинството анкетирани – 60% са на мнение, че децата, отглеждани от родители без брак не са ощетени по никакъв начин от това и са напълно равни с другите деца, а 21,43% на могат да преценят този въпрос и предпочитат да останат неутрални. 18,57% смятат, че децата, отглеждани от родители без брак са ощетени.
 18. 18. 14. . Смятате ли, че през последните 20 години у нас са се променили ценностите на младите хора относно брака? 61,43% (86-ма) имат положително мнение на въпроса. Към тяхното мнение клонят още 6,43%, които отговарят с „поскоро да” (9-ма). 30,71% (43-ма) отговарят с „не”, като 1,43% (2-ма) ги подкрепят с отговор ”по-скоро не”.
 19. 19. 15. Мислите ли, че нежеланието за брак е бягане от отговорност? 76 бургазлии не смятат, че хората, нежелаещи да сключат брак, бягат от отговорност. Те са мнозинството с 54,29%. 45-ма са на противоположно то мнение – 32,14%. Другите 19 – 13,57% - не могат да преценят.
 20. 20. 16. За нашето общество семейството е: N Percent Percent of Cases традиция 89 46,6% 63,6% ценност 67 35,1% 47,9% задължение 33 17,3% 23,6% друго 2 1,0% 1,4% Total 191 100,0% 136,4% За 89 от анкетираните, семейството е традиция (46,6%). За 67 (35,1%) – ценност, задължение е за 33 от респондираните (23,6%).
 21. 21. 17. . Съжителството без брак израз на несериозни намерения ли е? Мнозинството анкетирани – 54,29% не мислят, че нежеланието за брак е бягане от отговорност, докато 32,14% смятат, че е. 13,57% души не могат да преценят.
 22. 22. 18. Каква е според Вас подходящата възраст за сключване на брак? Мнозинството от 72,86% смята, че възрастовата група 26-30 е найподходяща за сключване на брак. 17,14% мислят, че от 31 до 40 години е най-подходящата. 7,86% нареждат за най-подходяща възрастта от 18 до 25, а 2,14% нареждат възрастта от 41 до 50 години за подходяща.
 23. 23. 19. Ако все още не сте сключили брак, считате ли, че сте готови за това? Резултатите на този въпрос са сходни. 46,62% не са готови за брак (62-ма), 36,09% са готови (48), а 17,29% не могат да преценят.
 24. 24. 20. Бихте ли сключили църковен брак? От 140 анкетирани отговор на този въпрос са дали 138, а двама не са посочили отговор. 105 от тях, което е 75%, са отговорили с „да”, а останалите 33 (23,57%) не биха сключили църковен брак.
 25. 25. 21. Бракът за Вас е ? N Percent Percent of Cases Задължение 10 6,4% 7,3% Необходимост 15 9,6% 10,9% Нормално развитие на нещата 98 62,8% 71,5% Институция, в която вярвате 23 14,7% 16,8% Друго 10 6,4% 7,3% Total 156 100,0% 113,9% Анкетираните са подредили отговорите по следния начин: нормално развитие на нещата – 98 души (62,8%); институция, във която вярват – 23 (14,7%); необходимост – 15 (9,6%); а за задължение и нещо друго са отговорили еднакъв брой анкетирани – по 10 души, което е 6,4%.
 26. 26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ За по-голямата част от анкетираните бракът е ценност и традиция, но не са против съжителството без брак и смятат, че то е устойчива форма и не е израз на несериозни намерения. По-голямата част приемат отглеждането на деца без брак и не смятат, че те са ощетени спрямо децата, чиито родители имат брак. Много голяма част от респондентите смятат, че през последните двадесет години са се променили ценностите на младите хора отностно брака, но те биха сключили брак, включително и църковен.

×