SEO – Search Engine Optimization

340 views
298 views

Published on

Článek popisuje problematiku vyhledávačů, způsoby, kterými hodnotí okolní internet. Pojednává také o technikách (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače), kterými lze upravit internetové stránky tak, aby byly co nejpřitažlivější pro vyhledávače.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SEO – Search Engine Optimization

  1. 1. KPI11 Kurz práce s informacemiZávěrečný modulAutor: Petr ŠpačekDatum: 6. 1. 2012ArgumentaceInternet poskytuje řadu služeb, avšak tou nejznámější je služba Word Wide Web (WWW). Tytodokumenty, služby, stránky a jiné soubory jsou navzájem propojeny a tvoří tak obrovskou hierarchickoustrukturu. Otázkou je, jak k této mase dat přistupovat a jak ji zpřístupnit veřejnosti. K získání informacíslouží vyhledávače, které by se daly nazvat bránou k Internetu. Přes tuto bránu uživatel vyhledává odpovídající výsledky seřazeny podle důležitosti a vypovídajícíschopnosti. O pořadí, v jakém jsou výsledné stránky nabízeny, rozhoduje vyhledávač. Rozhoduje podleurčitých kritérií, kterými se zabývá metodika SEO (Search Engine Optimization, optimalizace provyhledávače). Zjednodušeně se jedná o techniky, které slouží k zobrazení stránek na co nejlepší pozice vevyhledávačích.AnotaceČlánek popisuje problematiku vyhledávačů, způsoby, kterými hodnotí okolní internet. Pojednává také otechnikách (Search Engine Optimization, optimalizace pro vyhledávače), kterými lze upravit internetovéstránky tak, aby byly co nejpřitažlivější pro vyhledávače.Klíčová slovaSEO, Search Engine Optimization, Optimalizace pro vyhledávače, Internetové vyhledávače, hodnocenívyhledávači.1 SEO – Search Engine OptimizationSEO je optimalizace stránek pro vyhledávače. Jedná se o konkrétní techniky, kterými lze upravit webovéstránky tak, aby je vyhledávače zobrazovaly na co nejlepší pozici a tím přilákaly co nejvíce uživatelů ačtenářů. První z těchto technik je optimalizace na samotné stránce v HTML kódu, druhou je optimalizacemimo naši stránku, zejména budováním zpětných odkazů. Blíže se lze o těchto technikách dozvědět v literatuře (1), (2).
  2. 2. 1.1 On-page optimalizaceOn-page optimalizace je anglický pojem, který lze přeložit jako Optimalizace na stránce. Z názvuvyplývá, že se jedná o úpravu samotné stránky, která se zobrazuje uživateli. Konkrétněji se jedná onadpisy, hlavičky, klíčová slova, odkazy, samotný text, popisky metaznaček a jiné. Vyjmenované prvky lze seřadit nejpravděpodobněji do následující upořádané posloupnosti podledůležitosti: text tagu Title, meta description, h1, h2, …, h6, tagu strong, atd. Záleží také na výběru slov,jak často a v jaké značce se vyskytují, jak daleko jsou od počátku stránky a na dalších kritériích. Nestačíse zaměřit pouze na stránku úvodní, ale je třeba optimalizovat každou stránku webu zvlášť.1.2 Off-page optimalizaceOptimalizace mimo stránku je minimálně stejně tak důležitá jako on-page optimalizace. Z velké části jde obudování zpětných odkazů na náš web. V této podkapitole je popsán způsob, jak zpětné odkazy získat, kdeje umisťovat, jak je zapisovat, které se nám vyplatí a které naopak ne.1.3 Internetové vyhledávačeInternetový vyhledávač je služba, která podle parametrů zadaných uživatelem najde odpovídající webovéstránky. Informace o stránkách, podle kterých uživatel vyhledává, jsou uloženy v databázích, kterévyhledávač pravidelně aktualizuje a udržuje. Tento aktualizační proces je z velké části automatický, kdyprogramy tzv. roboti pravidelně „procházejí“ Internet a stahují dokumenty (internetové stránky, textovésoubory, dokumenty typu PDF, Word atd.), které posléze analyzují, indexují a informace o nich zanášejído svých databází. Tento proces procházení (anglicky „crawling“) je řízen algoritmem, který určuje, jakéstránky se budou procházet, jak často a do jaké hloubky (2 str. 35). Kvalita nalezených webových dokumentů určuje kvalitu vyhledávače, proto je potřeba uživatelinabízet, pokud možno, co nejrelevantnější a nejkvalitnější výsledky. Z tohoto důvodu jsou procházenédokumenty zároveň hodnoceny (S-Rank u Seznamu, PageRank u Google, Bing rating. JyaxoRank, Alexa).Hodnocení tedy odráží kvalitu stránek. Aby naše stránka byla co nejlépe hodnocena, to znamená, měla conejvyšší počet zobrazení, musí dodržovat určitá pravidla, které popisuje metodika Search EngineOptimization (SEO).1.3.1 Způsob hodnocení vyhledávačůDalo by se říct, že kvalitní vyhledávač staví na kvalitním známkování stránek. To zahrnuje řaduhodnocení, například podle zpětné odkazové popularity (počet a váha zpětných odkazů na naši stránku)nebo podle relevance, atraktivnosti, serióznosti webu a dalších. Ne všechny tyto parametry jsou známé adefinované. Nemusí však znamenat, že čím je vyšší ohodnocení, tím je stránka umístěna výše vevyhledávači (2 stránky 43-47).
  3. 3. 1.3.1.1 Hodnocení PageRank od GoogleJedná se o stupnici v rozmezí 0 až 10, kde 10 je nejlepší výsledek. Původní, studentský algoritmus vycházíz principu z padesátých let minulého století z Kendall-Weiovy teorie, která porovnává význam lidí a věcípodle vlivu, který na sebe navzájem mají. PageRank udává míru důvěryhodnosti a významnosti, tj. kolik stránek a jak významných(hodnocených podle stejné metody) odkazuje na danou stránku. Jinak řečeno, každá stránka svýmodkazem předává část své významnosti stránce, na kterou daný odkaz směřuje. S každou další referencísměřující ze stránky se váha odkazů snižuje. Alternativou může být například hodnocení S-Rank od Seznamu.1.3.1.2 Faktory, které ovlivňují pozici ve vyhledávačíchMimo hodnocení za pomoci ranků existuje i celá řada dalších faktorů, které ovlivňují pozici na stráncevyhledávače, která je také označována SERP, podle anglického search engine result page. Mezi tytofaktory např. patří:  popularita, která je vyjádřena množstvím a kvalitou odkazů směřujících na stránku,  relevance příchozích odkazů podle obsahu (tematické odkazy),  dobré hodnocení stránek i uvnitř webu,  poloha nalezených slov dokumentu (čím výše, tím lépe),  existence hledaných slov v titulku stránky, v popisu, případně i v nadpisech,  existence hledaných slov v odkazech, které na stránku směřují (anchor text). Existují také faktory, které naopak škodí hodnocení. Mezi ně například patří:  nepřístupnost stránek pro roboty (vkládaný javascript, prvky activeX, flash,  porušování struktury HTML,  duplicita stránek na webu,  duplicitní obsah s konkurenčními stránkami,  množství odkazů na nekvalitní stránky,  používání nekalých praktik (zapojení do link farem, nákup zpětných odkazů),  nespolehlivé servery, ze kterých dotahujeme dodatečný obsah (javascript, RSS, videa).1.3.1.3 Jak vidí vyhledávače stránku?Roboti vyhledávači jsou softwarové programy, které nedokážou informaci interpretovat tak, jako člověk.Robot nemá trpělivost čekat na úplné načtení stránky a nerozumí tlačítku „pro zobrazení hlavní stránky,klikněte zde“. Nedokáže interpretovat informaci z obrázku. Robot vidí stránku přibližně stejně jakonevidomí uživatel [4], případně textový prohlížeč (links v Linuxu).1.3.1.4 Na jaké vyhledávače se při optimalizaci zaměřit?Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Napovědět může například návštěvnost jednotlivýchsvětových vyhledávačů, přes které uživatelé navštěvují hledané weby.
  4. 4. Podíl světových vyhledávačů k 29.12.2012 3% 2% 7% Google 6% 9% Yahoo! Search Bing 73% Ask AOL Search Ostatní Graf 1-1: Podíl světových vyhledávačů k 29.12.2012. (3)Literatura[1] Smička, R. Optimalizace pro vyhledávače - SEO. Dubany : Jaroslava Smičková, 2004. str. 120. ISBN 80-239-2961-5.  V této knize jsem nalezl konkrétní informace a techniky SEO.  Obsahuje praktické ukázky.  Obsahuje zkušenosti autora.[2] Kubíček, M. Velký průvodce SEO : jak dosáhnout nejlepších pozic ve vyhledávačích. Brno : Computer Press, 2008. ISBN 978-80-251-2195-5.  Z této knihy jsem čerpal spíše teoretické informace.  Obsahuje historická fakta.  Pojednává i o příbuzných tématech, které nespadají přímo pod SEO (např. SEM, vyhledávačích).  Obsahuje i praktické ukázky.[3] Experian Information Solutions, Inc. Experian. Search Engine Trends. [Online] 29. 12. 2012. [Citace: 3. 1. 2013.] <http://www.experian.com/hitwise/online-trends-search-engine.html>.  Zdroj několika zajímavých statistik.  Kromě statistik podílu vyhledávačů zobrazuje i statistiku vyhledávaných klíčových slov.[4] Špinar, D. Přístupnost. [Online] [Citace: 3. 12. 2012.] <http://pristupnost.nawebu.cz/>.  Soubor zajimavých článků, pojednávajících o přístupnosti internetu.  Čtenář se dozví o problémech handicapovaných uživatelů internetu.
  5. 5.  Čtenář zde nalezne nástroje, rady, pravidla jak tvořit přístupný web. Je zde mnoho doporučené literatury k dalšímu vzdělávání.

×