Úsvit nového tisíciletí

623 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
623
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Úsvit nového tisíciletí

 1. 1. Úsvit nového tisíciletíOBJEVUJE SE NOVÝ ČLOVĚK. Podoba nového člověka není ještě jasná, avšakhorizont rudne a brzy zde bude slunce. Je ranní mlha a podoba nového člověkanení zřetelná, ale přece jen je několik věcí je o novém člověku křišťálově jasných. A to je nesmírně důležité, protože od těch dob, co se opice stala člověkem,člověk zůstal stejný. Obrovská revoluce je na cestě. Půjde daleko hlouběji, nežrevoluce, která se přihodila, když opice začaly chodit po zemi a staly se lidskýmibytostmi. Tato revoluční změna vytvořila mysl, tato změna vnesla dovnitř psychologii.Nyní nastane další, daleko významnější změna, která vnese dovnitř duši, a takčlověk nebude pouze psychologickou bytostí, ale rovněž bytostí duchovní. Žijete v jedněch z nejživějších časů vůbec. Podle mě je toto nové vědomí nejdůležitější věcí, která se dnes děje. Rád bychvám o tomto novém vědomí něco řekl, o jeho orientacích a jeho charakteristikách,protože vy tomu máte pomoci vyjít z lůna ven - protože vy tím musíte být. Novýčlověk nemůže přijít odnikud, musí přijít skrze vás. Nový člověk může být zrozenpouze skrze vaše lůno. Musíte se stát lůnem.Sbohem starému Jestliže nový člověk uspěje, starý bude muset odejít. Starý člověk může žít jentehdy, když je novému bráněno přijít. Nyní tomu nemůže být bráněno, protože tonení pouze otázka příchodu nového člověka do existence, je to otázka přežití celézemě, vědomí samotného, samotného života. Je to otázka života a smrti. Starýčlověk došel k naprosté destruktivnosti. Starý člověk dosáhl konce svých možností.Nyní není žádná možnost života se starým konceptem člověka, jedině smrt. Starý člověk se připravuje na globální sebevraždu. Starý člověk hromadíatomové bomby, vodíkové bomby, aby spáchal kolektivní sebevraždu. Je to velminevědomá touha. Raději než dovolit být novému člověku, by rád starý člověk zničilcelou záležitost. Musíte porozumět, musíte ochránit nové, protože nové nese s sebou celoubudoucnost. A člověk došel ke stupni, kde je možný obrovský kvantový skok.Milování světa Starý člověk byl jino-světský, starý člověk byl proti světu. Starý člověk vždyhleděl k nebesům. Starý člověk se zajímal více o život po smrti než o život předsmrtí. Zájmem nového člověka bude TENTO život, protože je-li postaráno o tento
 2. 2. život, onen bude vyplývat sám od sebe. Jedinec se s ním nepotřebuje trápit,jedinec na něj nepotřebuje myslet. Starý člověk se příliš zabýval Bohem. Tento zájem vycházel ze strachu. Novýčlověk se nebude zajímat o Boha, nýbrž bude žít a milovat tento svět a z této láskyzakusí existenci Boha. Starý člověk byl spekulativní, nový člověk se chystá býtexistenciální. Starý člověk může být přesně popsán v upanišadovém tvrzení: neti-neti, netoto, ne toto. Starý člověk byl negativní - život-negující, život-odmítající. Novýčlověk bude život-potvrzující: iti-iti, toto a toto. Zájmem starého člověka byl onensvět, zájmem nového člověka je tento, protože z tohoto se onen rodí, a jestliže sestanete příliš zaujatý oním, minete oba. Tento okamžik musí být prožit ve své totálnosti. Tento okamžik musí být prožitve své spontánnosti, s žádnými a priori (pozn.př.předem; zaujatě, s předsudkem)ideami. Starý člověk nesl již připravené odpovědi. Byl napěchován filozofií,náboženstvím a všemi druhy nesmyslů. Nový člověk bude žít život bez jakéhokoli a priori závěru na něj.Svoboda od "ismů" Nový člověk nebude hinduista, nebude mohamedán, nebude křesťan, nebudekomunista. Nový člověk nebude znát všechny tyto "ismy". Nový člověk budejednoduše otvorem, oknem do reality. Bude nechávat realitu takovou jaká je.Nebude na ní promítat svoji vlastní mysl. Nebude používat realitu jako obrazovku.Jeho oči budou přístupné; nebudou plné idejí. Život starého člověka vychází ze strachu - i jeho Bůh nebyl nic, než výtvor zestrachu. Jeho chrámy, mešity, gurudwary, kostely - byly všechny ze strachu. Třáslse, obával se. Život nového člověka bude vycházet z lásky, ne ze strachu, protožestrach slouží smrti, láska slouží životu. A jestliže váš život vychází ze strachu, nikdynepoznáte co je život, budete znovu a znovu poznávat pouze smrt. A pamatujte si,že osoba, jejíž život vychází ze strachu, vytváří všechny druhy situací, ve kterýchmusí zakoušet více a více strachu. Váš strach vytváří situace, stejně tak jako vašeláska vytváří situace. Jestliže milujete, budete nacházet tolik důvodů milovat. Kdyžse strachujete, budete nacházet tolik důvodů proč se strachovat.Láska je příchuť Láska přichází, aby se stala příchutí nového vědomí, protože strach byl příchutístarého vědomí, a to vytvářelo války. Během tří tisíc let člověk bojoval v pěti tisícíchválkách - jako bychom nedělali nic jiného - nepřetržité bojování někde nebo jinde.To je velice šílený stav věcí. Lidská minulost je šílená. Nový člověk nebude pokračováním této šílené minulosti. Bude věřit v lásku, neve válku. Bude kreativní, ne destruktivní. Jeho věda, jeho umění - vše bude sloužitkreativitě. Nebude tvořit bomby. Nebude politický, protože politika vychází znenávisti. Politika je zakořeněna ve strachu, nenávisti, destruktivitě.
 3. 3. Nový člověk nebude politický. Nový člověk nebude národnostní, nový člověkbude globální. Nebude mít jakékoliv politické ambice, protože je přihlouplé mítpolitické ambice. Nový člověk bude velmi inteligentní. První náznaky tétointeligence se zvedají na obzoru. Ti, kteří mají oči - je mohou vidět. Děti se bouří. Život nového člověka bude vycházet nikoliv z předsudků, nýbrž ze spontánníodpovědnosti. Starý člověk byl otrok, nový člověk bude svobodný, nový člověkbude mít svobodu v samém jádru svého bytí.Užívání si života Starý člověk byl velmi vážný, starý člověk byl "workoholik". Nový člověk budehravý - homo ludens. Bude věřit v užívání si života. Odloží slova jako "služba","obětování". Nebude se pro cokoliv obětovávat. Nebude obětí jakémukoliv oltáři -státnímu nebo náboženskému, kněžskému nebo politickému. Nedovolí nikomuvykořisťovat jeho život - "Jdi a zemři, protože tvoje země válčí." Jeho odevzdání směřuje k životu, jeho odevzdání nesměřuje k ničemu jinému.Chce žít v radosti, chce se radovat ze všech božích darů, chce oslavovat. Alelujabude jeho jediná mantra. Ježíř říká: "Radujte se, radujte se. Říkám vám, radujte se." Člověk se dosud neraduje. Člověk žije pod obrovskou tíhou vážnosti: Pracuj prozemi. Pracuj pro rodinu. Pracuj pro ženu. Pracuj pro děti. Pracuj pro svého otce amatku. Jen pracuj a pracuj a potom jednoho dne zemři a zmiz do hrobu. A druzíbudou pracovat. A tak to jde dál a dál. Nikdo nevypadá na to, že má čas užívat siživota. Neříkám, že nový člověk nebude pracovat. Bude pracovat, ale nebude to jehotoxikománie. Nebude "workoholik", nebude to drogou, bude pracovat, protožepotřebuje nějaké věci, ale nebude nepřetržitě pracovat pro to, aby více a vícehromadil. Nebude hromadit. Nebude věřit ve vlastnictví obrovského bankovního balancua nebude věřit v dosaü ení velmi vysokého postu; raději bude chtít zpívat píseň,hrát na flétnu, na kytaru, tančit. Nebude se chtít stát známým, bude chtít žít,opravdově žít. Bude připraven být nikým.Proti ortodoxii Nové vědomí bude proti všemu ortodoxnímu. Jakémukoliv druhu ortodoxnosti,katolické nebo komunistické, hinduistické nebo džinistické - jakýkoliv druhortodoxnosti - je druh paralyzování mysli. Ochromuje to. Přestáváte žít. Stává se tostrnulostí kolem vás. Stáváte se fanatiky, stáváte se neústupnými. Stáváte se jako-kamennými. Nechováte se jako tekuté lidské bytí, začínáte se chovat jako mezci. Živá osoba musí zůstat plynoucí. Musí odpovídat měnícím se situacím. Asituace se nepřetržitě mění. Jak můžete zůstávat fixovaní na své postoje, kdyžživot sám není fixovaný? Když život je řeka, jak vy můžete zůstávat neústupnými?
 4. 4. A jestliže zůstáváte neústupnými, ztrácíte kontakt se životem - už jste ve svémhrobě. Nové vědomí bude ne-ortodoxní, ne-fanatické; bude tekuté. Nebude reagovat,bude odpovídat. A rozdíl mezi těmito dvěmi slovy je velký. Reakce je vždy strnulá. Máte fixní ideu, reagujete podle ní. Předtím nežpoložena otázka, je připravená odpověď. Odezva je totálně odlišná. Posloucháteotázku, vstřebáváte otázku, vidíte situaci, vnímáte situaci, prožíváte situaci a ztohoto dokonalého prožití vzejde vaše odezva. Odpovědný člověk nemůže být neústupný, nemůže být určitý, nemůže býtstrnulý. Bude muset žít od okamžiku k okamžiku. Nemůže se rozhodnout předem,bude se muset rozhodovat každý den, v každém okamžiku. A protože se budemuset pohybovat nepřetržitě s životem a jeho měnícími se výzvami, nemůže býtkonzistentní v tom starém smyslu. Jeho konzistence bude pouze jediná: bude vždy ve shodě s životem.Být rebelem Nový člověk bude kreativní. V každém okamžiku bude nalézat své náboženství,v každém okamžiku bude nalézat svou filozofii. A všechno bude trvale růst. Nebudeoddaný minulosti, nemůže být - být oddaný minulosti znamená být poslušný smrti,protože minulost je mrtvá; on bude oddaný přítomnosti. A v bytí oddanémupřítomnosti, bude rebelující proti minulosti. Rebelství se stává jedním z jeho nejnápadnějších charakteristických rysů. Aprotože bude rebelem, nebude dobře zapadat s mrtvou společností, nebude dobřezapadat s mrtvou církví, nebude dobře zapadat s mrtvou armádou. Nebudezapadat nikde, kde je poslušnost základním požadavkem. Nový člověk je spjat s vytvořením nové společnosti kolem sebe. Nejprve nastane nové vědomí, potom nastane nová společnost. Přicházídlouhé období, ve kterém staré bude bránit novému, bude bojovat s novým, budese pokoušet zničit nové. Ale staré nemůže uspět - čas, duch času, nebude v jehoprospěch. Staré musí zemřít. Právě tak jako staré tělo umírá a dělá místo pronějaké nové dítě, tak staré společnosti, staré ortodoxní, musí zemřít. Už žilypřesčas. Žily příliš dlouho!Žádná vypůjčená morálka Nové vědomí nebude moralistické, nebude puritánské; ne, že nebude mítjakoukoli morálku, ale bude mít odlišný druh morálky - morálku, která vyvstává zjedincova vlastního vnímání života, z jedincovy citlivosti, z jedincových vlastníchzkušeností - ne morálku naučenou od ostatních, vypůjčenou. Nový člověk nebudecharakterní člověk ve starém smyslu, protože celý charakter je svazující. Tvoříbrnění kolem vás. Nový člověk bude bezcharakterní ve smyslu, že nebude mít jakékoliv brnění.Nový člověk bude bezcharakterní ve smyslu, že nebude mít kolem sebe vězeňskou
 5. 5. celu. Ne že nebude mít charakter, ale bude dávat charakteru novou definici.Nebude pokrytcem. Staré puritánství, staré moralistické postoje vytvořily ve světě pokrytectví;udělaly z člověka schizofrenika: na povrchu jedna věc, hluboko uvnitř něco jiného -téměř protikladného. Starý člověk žil dvojí život. Nový člověk přichází žít jednotným způsobem. Bude žít jediný život. Cokoliv jeuvnitř něj bude také na jeho vnějšku. Bude autentický. Pamatujte si toto slovo"autentičnost" - to bude novým náboženstvím člověka. To bude novou pravdoučlověka, jeho chrámem, jeho Bohem - autentičnost. A s autentičností zmizí neurózy. Starý člověk byl neurotický, protože byl v ustavičném konfliktu: chtěl dělat jednuvěc a vždy dělal něco jiného, protože něco jiného bylo požadováno. Byl naučendělat něco proti sobě samotnému; byl potlačený. Jeho vlastní autentičnost bylapotlačena; a nadto byl vnucen falešný charakter. Velebili jsme tyto falešné lidi příliš dlouho. Nyní přišel čas - jejich falešnost byměla být odhalena. Velebili jsme tyto mahatmy a svaté tak dlouho, nyní musímevidět jejich neurózy. Byli všichni psychicky nemocní, byli patologičtí. Zdravá osobaje celistvá osoba. Její vnitřek a její vnějšek jsou stejné. Jestliže miluje, milujevášnivě. Jestliže se hněvá, hněvá se vášnivě. Její hněv má v sobě pravdu, stejnětak jako má v sobě pravdu její láska.Vášeň pro zemi Nový člověk bude pozemský. A "pozemským" nemíním materilistický. Novýčlověk bude realista. Bude milovat tuto zemi. Protože jsme tuto zemi nemilovali anaše takzvaná náboženství nás učila tuto zemi nenávidět, ničili jsme ji. Je topřekrásná planeta, jedna z nejkrásnějších, protože je jednou z nejživějších. Tato planeta musí být milována, z této planety musí být radost. Je to dar. Tototělo má v sobě tak moc mystérií, že i Budha je možný pouze díky tomuto tělu. Tototělo se stává chrámem největších příležitostí: budhovství, nirvány. Toto tělo musíbýt milováno. Tato země musí být milována.Náboženství v přírodě Nový člověk bude nalézat svoje náboženství v přírodě - ne v mrtvýchkamenných sochách, ale v žijících, tančících stromech ve větru. Bude nalézat svénáboženství, když bude brázdit po moři, když bude lézt po pannenských horách.Bude nalézat svoji modlitbu ke sněhu, k měsíci, ke hvězdám. Bude v dialogu s
 6. 6. existencí tak jak je. Jeho odevzdání bude přírodě a skrze toto odevzdání dojde kpoznání nad-přirozeného. Bůh je schován zde v této zemi, v tomto dokonalém těle.Toto dokonalé tělo, Budha. Tato dokonalá země, ráj. Nový člověk bude číst svaté písmo přírody. Ta bude jeho véda, jeho korán, jehobible. Zde bude nalézat kázání v kamenech. Bude se pokoušet rozluštit mystériaživota, nebude zkoušet demystifikovat život. Bude se pokoušet milovat tatomystéria, vstoupit do těchto mystérií. Bude básníkem, nebude filozof. Budeumělcem, nebude theolog. Jeho věda bude mít také odlišný postoj. Jeho věda bude taoistická, nebudeúsilím podmanit si přírodu, protože toto úsilí je pošetilé. Jak si můžete podmanitpřírodu? - jste součást přírody. Jeho věda bude o porozumění přírodě, ne opodmaňování si přírody. Nebude znásilňovat přírodu, bude milovat a přemlouvatpřírodu, aby vyzradila svoje tajemství.Žádná politika Nový člověk nebude ctižádostivý, nebude politický. Politika nemá budoucnost;politika existovala díky neurózám lidstva. Jakmile zmizí neurózy, zmizí politika. Ctižádost jednoduše znamená, že vám něco chybí a vy se utěšujete, že tozískáte v budoucnosti. Ctižádost je útěchou. Dnešek je všechna ubohost, zítra tadybude radost. Vyhlížením zítřka se stáváte schopni snášet dnešek a jeho bídu: dnesje vždy peklo, zítra je nebe. Stále vyhlížíte nebesa, stále si děláte naději. Ale tato naděje nebude jakkoli vyplněna, protože zítřek nikdy nepřichází.Ctižádost znamená, že jste neschopni přeměnit váš dnešek v blaženost; jsteimpotentní. Pouze impotentní lidé jsou ctižádostiví: hledají peníze, hledají moc.Pouze impotentní lidé hledají moc a peníze. Potentní člověk žije. Když mu penízepřicházejí do cesty, užije jich, ale nevyhledává je, nejde po nich. Tak nebo onak sekvůli nim nestrachuje. Starý člověk byl buď honící se za penězmi nebo v obavách o peníze, buďhonící se za mocí nebo v obavách o moc; ale v obou případech bylo jeho celésoustředění na moc a na peníze. Byl ctižádostivý. Starý člověk je politováníhodný.Byl ctižádostivý, protože byl neschopný žít, neschopný milovat. Nový člověk budeschopen žít a schopen milovat. A jeho tadyteď bude tak překrásné, proč by si měldělat starosti se zítřkem? Jeho starostí nebude vlastnit více, jeho starostí bude býtvíce.Autentičnost je radost Nový člověk nebude potřebovat žádnou lež, přetvářku nebo předstírání, budepravdivý, protože pouze skrze pravdu je svoboda. Všechny lži vytváří otroctví.Řekněte jedinou lež a budete jich muset říct tisíc a jednu, abyste ji obhájili - budetemuset vyprávět lži ad nauseam. Potom to nemá konce. Jediná lež se dříve čipozději rozšíří přes celé vaše bytí. Je to jako rakovina.
 7. 7. Buďte pravdivý a nepotřebujete se skrývat, můžete být otevření. Buďte pravdivía nepotřebujete se chránit před existencí, můžete být zranitelní. V této zranitelnostivás pronikne existence, Bůh dosáhne vašeho srdce. Řekněte lež a jste ve strachu. Také se budete obávat Boha, budete se bát tvářív tvář Bohu. Budete se bát tváří v tvář sám sobě. Budete od sebe neustále utíkat,od ostatních, od Boha. Budete se stále skrývat za svými neoprávněnými nároky.Pokrytectví se stane vaším životním stylem, a to je cesta do pekla. Pokrytectvívytváří peklo. Autentičnost je jediná radost - jediná radost, říkám. A jestli nejsteautentičtí, nebudete nikdy radostní. Nové vědomí nebude snášet dvojaké řeči. Nové vědomí bude vášnivěnenávidět takové věci. Tato nenávist k předstíranému je nejhlubším rysem novéhočlověka. Nový člověk bude oponovat strukturovaným, strnulým, neomylnýmsystémům, protože život je překrásný tok. Není strukturovaný, je svobodou. Není tovězení, je to chrám. Bude chtít po organizacích, aby byly tekuté, měnící se,přizpůsobující se a lidské. Naše státy jsou nelidské, naše armády jsou nelidské, naše církve jsou nelidské.Zbavují člověka lidskosti. Degradují člověka na věc, protože nerespektují svobodučlověka. Nový člověk bude respektovat svoji svobodu a také bude respektovatsvobodu ostatních. Starý člověk se stále plete, strká nos do cizích záležitostí, pokouší semanipulovat, kritizuje, odsuzuje, snaží se být užitečný, trestá. Starý člověk se stálezajímá o ostatní: "Co právě děláte?" Nové vědomí nechá každého svému vlastnímu životu. Dokud člověk neubližujeostatním, nemělo by se mu být překážet. Dokud člověk není pro ostatnínebezpečný, nemělo by se mu být překážet. Dokud se člověk neplete do svobodyněkoho jiného, neměl by nikdo do něj zasahovat.Tekuté struktury Starý svět zůstával bez individuality. Nenáviděl individualitu, měl rád pouzeovce, davy - lidi chovající se stejným způsobem, kde každý následuje stejnou rutinua stejné struktury. Nový člověk bude mít všechny druhy možností. Nový člověkbude milovat tekuté struktury. Bude lidský, bude respektovat lidské bytosti. Jehorespekt bude téměř zbožný. Nový člověk bude muset najít nové formy společenství, důvěrnosti, intimity,sdílení záměrů, protože stará společnost nezmizí okamžitě. Bude otálet, budenavádět ke všem druhům boje proti nové společnosti - jak se vždycky děje. Má takmnoho nezadatelných práv, nemůže to jít snadno. Půjde to jedině tehdy, když sepro ni stane nemožné setrvat v existenci. Předtím než stará společnost odejde novýčlověk bude muset vytvořit nové druhy komun, nové druhy rodin, nová společenstvíblízkosti, intimity, sdílení záměrů.
 8. 8. Láska ne manželství Nové vědomí nebude mít co do činění s institucemi jako je manželství. Novýčlověk bude mít přirozenou nedůvěru k manželství jako instituci. Vztah muže aženy má pro něj hlubokou hodnotu, pouze když je rostoucím, proudícím vztahempro oba. Bude si málo vážit manželství jako formality nebo slibů trvalosti, které seukazují jako vysoce nestálé. Bude milovat okamžik a prožívat ho v jeho totálnosti. Manželství nemá žádnou budoucnost. Láska má budoucnost. V minulosti nebyla láska realita, realitou bylo manželství. V budoucnosti láskabude skutečností a manželství se bude stávat více a více neskutečné. V minulostise lidé vdávali jeden za druhého, od té doby se postupně začali mít rádi a milovat. V budoucnosti se lidé budou milovat a mít rádi jeden druhého, pouze pak budoužít společně. V minulosti nejprve přišlo společné soužití, a přirozeně, když žijetespolečně, vzrůstá náklonnost, vzrůstá závislost. Byl to potřebný jev. Manželpotřeboval manželku, manželka potřebovala manžela, a potom děti potřebovali, abyrodiče byli spolu. Byl to, více či méně, ekonomický fenomén; ale nevycházelo to zlásky. Budoucnost pozná odlišný druh vztahu, který je založen čistě na lásce, a kterýbude trvat v existenci pouze dokud bude trvat láska. A nebude touha po jehostálosti, protože v životě není nic stálé; pouze plastické květiny jsou stálé. Opravdové růže se rodí ráno a odchází večerem. A to je jejich krásou: jsoupřekrásné, když přicházejí a jsou překrásné, když jejich okvětní lístky začínajíuvadat. Jejich život je překrásný, jejich zrození je překrásné, jejich smrt jepřekrásná, protože je zde živost. Plastická květina se nikdy nerodí, nikdy nežije,nikdy neumírá. Manželství bylo v minulosti plastickou květinou. Nové vědomí nemůže mítžádný respekt k manželství. Bude muset vytvořit nový druh intimnosti - přátelství. Abude se muset naučit žít s nestálým fenoménem lásky a všeho ostatního.Život s nestálostí Potřebuje to kuráž, žít s nestálostí života, protože se pokaždé něco mění,musíš se pořád měnit. Jedinec chce zůstat stálý - vypadá to bezpečněji, vícezabezpečené. To je tak, jak žil starý člověk. Starý člověk nebyl dobrodružný; celýjeho zájem byla bezpečnost. Nový člověk bude mít dobrodružného ducha; jehozájmem nebude bezpečnost, jeho zájmem bude extáze. Jedinec bude schopný a dostatečně odvážný říct: "Nevím, ale zajímám se ovědění. A jsem připraven vejít do jakékoliv dimenze, do jakéhokoliv dobrodružství."Nový človek bude připraven riskovat. Starý člověk byl velmi obchodnický, nikdypřipraven riskovat. Riziko bylo anatéma; jeho cílem byla bezpečnost. Ale s bezpečností začínáte umírat. Je to pouze v dobrodružství, nepřetržitémdobrodružství, kde život roste k vyšší a vyšší plnosti, kde dosahuje k vrcholkůmHimalájí.
 9. 9. Nedůvěra k autoritám Nový člověk bude spontánní, nepředvídatelný, ochotný riskovat pro nové, mluvita konát divoce a výstředně. Bude věřit, že všechno je možné a cokoliv může býtvyzkoušeno. Nebude lpět na známém, bude vždy přístupný neznámému inepoznatelnému. A nebude se obětovávat pro jakoukoliv budoucnost, protoženebude idealistou. Nebude se obětovávat pro jakékoliv abstraktní ideje, ideály,ideologie. Bude mít důvěru ve vlastní zkušenosti a hlubokou nedůvěru k celé vnějšíautoritě. Nový člověk bude důvěřovat pouze své vlastní zkušenosti. Pokud něconebude znát, nebude tomu důvěřovat. Žádná vnější autorita nemůže pomocinovému člověku. Nikdo nemůže říci: "Když to říkám, tak musíš věřit. Protože jsmevždycky věřili, tak musíš věřit. Protože naši předkové věřili, tak musíš věřit. Protožeje to psáno ve védách a bibli, musíš věřit." Nový člověk nebude mít co do činění s takovými nesmysly, nový člověk budevěřit, pouze když ON sám ví. To je opravdová důvěra - důvěra v jedincovy vlastní možnosti, jedincův vlastnípotenciální. Nový člověk bude respektovat sám sebe. Věřit ve vnější autority jeneuctivé vůči vlastnímu bytí. Toto je podle mě nejdůležitější jev, který se dnes děje. Do existence přicházínový člověk. První paprsky jsou už na horizontu. Připravujte se na přijetí novéhočlověka. Připravte se. Staňte se hostitelem hosta, který je právě teď s to zaklepatna vaše dveře v jakékoliv chvíli. A to je to, o čem je celá sannyas: příprava na přijetínového člověka. Bude to skvělé dobrodružství přijmout nového člověka. Bude to také riskantní,protože se to starému nebude líbit.Vyňato z The Secret of The Secrets

×