• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Semestrální práce pro předmět Marketing I DFJP UPCE
 

Semestrální práce pro předmět Marketing I DFJP UPCE

on

 • 1,611 views

Jedná se o návrh marketingového plánu pro mnou vymyšlený produkt ČDPrázdniny

Jedná se o návrh marketingového plánu pro mnou vymyšlený produkt ČDPrázdniny

Statistics

Views

Total Views
1,611
Views on SlideShare
1,611
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Semestrální práce pro předmět Marketing I DFJP UPCE Semestrální práce pro předmět Marketing I DFJP UPCE Document Transcript

  • Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Marketingový plán produktu ČDPrázdniny Semestrální práce z předmětu Marketing IRočník: II. Aleš PetrovskýŠkolní rok: 2011/2012 Studijní obor: DMML 1
  • ObsahÚvod ............................................................................................................................3Představení společnosti České dráhy, a.s. ......................................................................4 Stručná historie společnosti ......................................................................................4 Cíle společnosti ........................................................................................................4Představení produktu ČDPrázdniny ...............................................................................5Situační analýza ...........................................................................................................6 Analýza firmy ...........................................................................................................6 Analýza okolí ............................................................................................................7 Analýza zákazníka ....................................................................................................8Marketingové cíle .........................................................................................................9Marketingová strategie ..............................................................................................10Cenová kalkulace ........................................................................................................13Větší promo akce ........................................................................................................13Kontrola kampaně ......................................................................................................13Závěrem .....................................................................................................................14Zdroje .........................................................................................................................15Přílohy ........................................................................................................................16 2
  • Úvod Pro zpracování marketingového plánu produktu firmy jsem si vybral společnostČeské dráhy, a.s. s fiktivním produktem ČDPrázdniny, který dle mého názoru v portfoliutarifních nabídek této společnosti značně chybí. Práci jsem vypracovával samostatněa informační či aplikační zdroje uvádím na konci práce. Mým cílem je obsáhnout v práci všechny důležité informace pro představenía zavedení produktu ČDPrázdniny, včetně grafických návrhů kampaně. 3
  • Představení společnosti České dráhy, a.s.Stručná historie společnosti České dráhy jsou společnost s více než stosedmdesátiletou tradicí. Historie drážnídopravy pro naši zemi se začíná psát v roce 1928, kdy začala fungovat první koněspřežnáželeznice nejen u nás, ale i v Evropě a to na trase České Budějovice – Linz. V roce 1839začala provoz první parostrojní železnice na evropském kontinentě z rakouské Vídně doBřeclavi. V roce 1903 byla postavena první elektrifikovaná trať s rozchodem 1435 mm.Významným milníkem byl pro naši společnost rok 1918, kdy vznikly Československéstátní dráhy (ČSD). Rok 1991 byl premiérovým pro síť ČSD, jelikož zde zahájily provozvlaky EuroCity. Po rozpadu ČSFR vznikají v roce 1993 České dráhy a začíná modernizaceželezničních koridorů. O deset let později, v roce 2003, se ze státního podniku stáváakciová společnost a také vzniká státní organizace Správa železniční dopravní cesty. 1.prosince 2007 vzniká dceřiná společnost ČD Cargo, která přebírá od své matkykompletně nákladní dopravu. 1. června 2008 byla převedena funkce provozovateledráhy převedena z ČD na SŽDC. 1. září 2011 od ČD přechází k SŽDC přes 9000zaměstnanců živé dopravní cesty.Cíle společnosti České dráhy, a.s. chtějí zaujmout jednoznačnou pozici na otevírajícím se trhuželezniční dopravy, a proto se musí stát ziskovou a zákaznicky orientovanou společnostís vysokou kvalitou poskytovaného servisu. Špičková kvalita služeb společnosti nenípouze doprava zákazníka z jednoho bodu do druhého, ale velkou částí závisí také naposkytování doplňkových služeb, které poskytnou zákazníkovi při jeho cestě přidanouhodnotu, díky které dá přednost společnosti České dráhy před konkurencí. Strategickécíle společnosti České dráhy jsou rozděleny do čtyř kategorií, kterými jsou Orientace nazákazníka, Stabilita podniku, Governance a Integrace. České dráhy, a.s. jsou silným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti dopravya stejně tak chtějí být i leaderem v oblasti zákaznického servisu. 4
  • Představení produktu ČDPrázdniny Před několika lety České dráhy zavedly pro letní období slevu „Léto -26“, kteráposkytovala 25% slevu pro všechny zákazníky, kteří prokázali svůj věk občanskýmprůkazem. Tato tarifní nabídka byla využívána velkým množstvím mladých zákazníkůČeských drah. V následujícím letním období se tatonabídka již neopakovala a naše společnost sesnažila směrovat zákazníky na produkt In-karta. Jelikož bylo zjištěno, že náš konkurent, společnost RegioJet, se chystá tarifnínabídku, která bude cílit na studenty a mladistvé zákazníky. Nutnost nákupu In-Karty,nosiče el. hotovosti a tarifních aplikací, by mohla odradit studenty od cesty s našíspolečností, a proto přichází naše oddělení s nabídkou ČDPrázdniny. NabídkaČDPrázdniny bude poskytovat slevu 25% všem zákazníkům ve věku od 15 do 26 let vč., kteří se prokáží jakýmkoliv studentským průkazem platným pro školní rok 2011/2012. Nebude se cílit na striktní průkaz, ale pro dokázání nároku na nabídku bude postačovat jakýkoliv studentský průkaz s fotkou, názvem školy, jménem studenta a školním rokem (popř. datem platnosti). Tj. například oranžovýObr. 1: http://www.csadkladno.cz/index.php/zakovske- žákovský průkaz či různé karty univerzitjizdne a středních škol. Tarifní nabídka ČD Prázdniny bude navíc zvýhodňovat studenty ve věku 15 – 26let, kteří mají In-kartu s aplikacemi IN25 a IN50. Držiteli In-karty s aplikací IN25 se popředložení (na pokladně se zařízením UNIPOK) výše zmíněného studentského průkazuzmění na dobu dvou měsíců (1. 7. – 31.8.), aplikace IN25 na IN50. Držitelům aplikaceIN50 se po předložení výše zmíněného studentského průkazu (na pokladně se zařízenímUNIPOK) na období dvou měsíců (1. 7. – 31.8.) nahraje na In-kartu časový doplatek do 1.vozové třídy, což pomůže obsadit vozy 1. třídy přiměřeným množstvím cestujících,jelikož stálí zákazníci využívající 1. tř. (zaměstnanci firem dojíždějící pravidelně za prací)budou během letních měsíců čerpat dovolené apod. Tímto krokem dáme také najevo, žesi vážíme mladých zákazníků s In-kartami, což se nám v minulosti nedařilo úplněideálně, což dokazují negativní reakce např. na sociálních sítích. Jako doplněk budepromo zaměřeno na rezervace míst pro zákazníky a kola. 5
  • Situační analýza V současné době není mladá generace zákazníků pozitivně nakloněna našíspolečnosti. Irituje je zejména fakt, že jim naše společnost nevěnuje dostatekpozornosti, ačkoliv jsou jednou z velmi významných skupin pro naše podnikání a taképro naše zisky. Studentům nenabízíme prakticky žádné nadstandardní podmínkya provedené sociologické výzkumy to jen potvrzují. Hrozí zde především masivnívyužívání spojů RegioJet na trase Praha hlavní nádraží – Ostrava hlavní nádraží a takéspojů Student Agency na ostatních trasách, které jsou v přímé konkurenci s žel. linkami.Analýza firmy Naše firma se i přes rozsáhlé investice do modernizace potýká se zastaralýmvozovým parkem, který citlivě vnímají právě skupiny zákazníků ve věku 15-30 let a takéskupina zákazníků „business“. I přes tento handicap se zvýšil počet přepravenýchzákazníků za první čtvrtletí tohoto roku o 1,8 miliónu zákazníků oproti roku 2011. Todokazuje, že jsme jako firma schopni přilákat cestující do našich vlaků a dokážeme si takvytvořit konkurenční výhodu před dalšími druhy dopravy, jako před dopravouindividuální a autobusovou. SWOT analýza: České dráhy, a.s. a zákazníci 15-26 let Silné stránky Slabé stránky  Možnost přepravy velkých skupin spolu  Nemožnost nabídnout konzistentní kvalitu bez extrémního nárůstu nákladů vlakových soupravVnitřní  Tradiční dopravní prostředek  Nepříjemný personál při přepravě větších skupin a množství kol  Prakticky žádné nadstandardní služby či přidaná hodnota pro cestování této skupiny zákazníků Příležitosti Hrozby  Možnost prokázat, že si těchto  Podcenění poptávky a následné přeplnění zákazníků ceníme vlaků  Využít starší vozy jako výhodu –  Nedostatečně proškolený personálVnější například pro větší skupiny zdarma  Výluková činnost a problémy se zavazadly zařadit vůz BDs a přepravit tak  Nulová přidaná hodnota pro zákazníky zákazníky i zavazadla v jednom voze cestující po menších skupinkách  Posílením personálu snížit nevraživost vůči větším skupinám 6
  • Ze SWOT analýzy vyplývá, že je naše firma připravena na velký počet zákazníkůnejen v cílové skupině 15-26 let a že může nabídnout dostatečnou kapacitu vlaků.Přidanou hodnotu můžeme nabídnout pouze v zajištění soukromí pro větší skupinycestujících a přepravy jejich zavazadel, pro jednotlivce nemáme prakticky nicpřipraveno. Právě zde se ukazuje důležitost nabídky ČDPrázdniny, jako jediné z málapřidaných hodnot pro cestování vlakem o letních prázdninách, byť s horším vozovýmparkem. Stejně tak by bylo dle SWOT analýzy připravit návaznou letní akci pro cestující,kdy po dohodě s poskytovateli občerstvení a představiteli vybraných společnostís nealkoholickými nápoji, nabídneme speciální letní ceny chlazených nápojů,s případným zvážením distribuce těchto nápojů zdarma v 1. vozové třídě ve vlacíchkategorie R, Ex, EC (tam, kde tato služba není zavedena). V souvislosti s touto akcí bybylo vhodné zrušit ne zcela povedenou akci rozdávání nápojů pro cestující nad určitýpočet kilometrů v určených stanicích. Tím by se daly snížit náklady na tyto promo akce. V neposlední řadě je nezbytné zvážit posílení vlakového personálu s případnýmvyužitím brigádníků (s dopravním minimem – např. SŠ dopravního charakteru apod.)pro nakládku kol, kteří ušetří nemalé finanční prostředky (až 60%) oproti posilovánístandardním personálem ČD.Analýza okolí Největšími konkurenty v přepravě zákazníků ve věku 15-26 let jsou autobusovídopravci různých společností s lokálním působením, dále zejména autobusový dopravceStudent Agency s celosíťovou působností a přímou konkurencí pro hlavní tratě (R,Ex,EC) a nakonec konkurence lokálního charakteru, byť na nejlukrativnější trati, železničnídopravce RegioJet. Vlaky Českých drah mají výhodu, že obsluhují většinu chráněných krajinnýchoblastí a národních parků v České republice větší frekvencí spojů, než autobusovákonkurence. Taktéž jsme schopni garantovat kapacity pro nahodilé přepravy turistů is bicykly, což u autobusů není možné. Naše marketingová kampaň by mohla mít lehceútočnou formu proti vlakům RegioJet a autobusům Student Agency, ve kterých kolavýletníků přepravit nelze. 7
  • SWOT analýza: České dráhy, a.s. a boj o zákazníka 15-26 let Silné stránky Slabé stránky  Množství spojů a návaznost přepravy  Nemožnost dopravení zákazníků až na  Vlak je vhodný pro cesty s kolem místo (kempy, rekreační střediska) a objemnými zavazadly na výlety  Na některých tratích menší rychlost oprotiVnitřní  Doprava k zajímavým turistickým cílům IAD a AD CHKO a národním parkům  Nepříjímáme ISIC kartu  Cílení na ekologii při dopravě  Zkušenosti s přepravou velkých skupin Příležitosti Hrozby  Výletníci většinou nekoukají na rychlost  Konkurenční boj RegioJetu a SAVnější dopravy s doplňkovými službami (voda, káva…)  Možnost projevit přátelský a osobní  Speciální produkty SA a RJ pro mladé lidi přístup zaměstnanců (řidič autobusu si nemůže povídat o výletech a stew RJ má plné ruce práce s nošením dortíků)Analýza zákazníka Jak již bylo zmíněno, naším zákazníkem, na kterého cílí náš produkt ČDPrázdninyjsou studenti ve věku 15-26 let. České dráhy přepravily v minulém roce 166 milionůcestujících, z toho zhruba 4,1%1 tvoří studenti ve věku 15-26 letNázev segmentu Charakteristika segmentu Počet zákazníků Růst segmentu Mají větší nároky na kvalitu Samostatně Předpokládáme. V letních poskytované služby. Jsou cestující měsících tuto skupinu osloví naše přísní v hodnocení vlakůzákazníci 15-26 nabídka ČDPrázdniny a personálu. Rádi cestují na společné 4,1% z celkovéhoMalé skupiny (2- Nepředpokládáme. Počet jízdenky a pohromadě objemu5) zákazníků 15- cestujících zůstane v oddílových vozech. Často přepravených 26 pravděpodobně konstantní. převážejí kola bez rezervací. cestujících Cestují rádi ve Předpokládáme mírný nárůst kvůliVelké skupiny (6- velkokapacitních vozech, růstu cen PHM a následnému 30) zákazníků mají rezervace pro kola růstu cen při objednávání 15-26 a často i rez. míst. autobusové dopravy.1 Přesný počet cestujících ve věku 15-26 let je součástí obchodního tajemství Českých drah, a.s.,jedná se tedy o hrubý odhad dle statistické ročenky ČD a údajů ČSÚ 8
  • Ze segmentové tabulky vyplívá, že náš produkt ČDPrázdniny by měl cílit zejménana první segment zákazníků (samostatně cestující zákazníci 15-26 let), částečně takév některých opodstatněných případech na segment druhý (větší počet majitelů In-kartyve skupině apod.). Majoritní část druhého a třetího segmentu bude i nadále využívatprodukt „Skupinová sleva“.Marketingové cíle Jako hlavní marketingový cíl si naše oddělení dalo nárůst přepravenýchzákazníků, studentů 15-26 let, během letních prázdnin a v návaznosti na to zvýšenípočtu přepravených zákazníků zmíněné cílové skupiny i mimo letní prázdniny ve vlacíchČeských drah. Jako vedlejší cíle si klademe zvýšení počtu zakoupených aplikací IN25, IN50a d12 na In-kartách Českých drah a také zvýšení počtu zakoupených rezervací projízdní kolo a cestující i mimo prázdninové měsíce. 100% 90% Cíl 3 (Zvýšení počtu 80% zakoupených rezervací) 70% Cíl 2 (Zvýšení počtu nahr. 60% Aplikací IN25, IN50, d1) 50% Cíl 1 (Zvýšení počtu zákazníků 40% 15-26 let) 30% 20% 10% 0% Marketingové cíle tohoto plánu2 Časový doplatek (týdenní, měsíční, tříměsíční, roční) do 1. vozové třídy nahraný na In-kartě ČD,který spolu s jízdenkou do druhé vozové třídy opravňuje zákazníka k využití třídy první. 9
  • Marketingová strategie Po důkladné analýze současného stavu a určení marketingových cílů jsme sezaměřili na strategii, díky které můžeme dosáhnout kýženého výsledku. Díky nabídcelevnějšího jízdného na dva prázdninové měsíce chceme dokázat nalákat studenty dovlaků i mimo jejich standardní cesty do školy apod. Poskytnutím záměrně vybranýchhodnot slev 25% a 50% chceme studentům také dokázat, že nákup In-karty s aplikací jetou pravou volbou pro časté cestování vlaky a studenti, kteří již využívají nabídky IN50a jsou pravděpodobně lépe finančně zajištění (rodiče, brigády) mohou být zlákánik nákupu doplatku do první třídy, který poskytuje za 3990,- lepší komfort a doplňkovéslužby. Marketingová strategie by se měla dělit na dvě části a to na část „červnovou“ a načást „zářijovou“. V červnové části budeme propagovat levnější ježdění o prázdninách prostudenty 15-26 let, popř. komfortnější cestování pro držitele IN50, v menší míře takémístenky zdarma při nákupu jízdenky přes eShop ČD (již probíhající kampaň) a nakonecrezervaci části vozu (a rezervaci pro jejich kola) pro velké skupiny zdarma. V zářijové částise zaměříme na retrospektivní aspekty proběhlé kampaně a budeme zákazníkypodněcovat k nákupu In-karty Českých drah s výše zmíněnými aplikacemi, pokud se jimlevnější či pohodlnější cestování líbilo. Kampaň by se měla nést v duchu mládí,studentské zábavy a oproti zaběhlým konvencím by neměla být zkostnatěláa staromódní, jako podstatná část předchozích kampaní. 10
  • Product Price Place Promotion Placky pro zaměstnance ČD, letáky ve Prodej: UNIPOK (pokladní) UPOK (platba stanicích a vlacích, reklama v outdoorech, Na jedné jízdence na průměrnou vzdálenost SŽDC výpravčí s komercí), POP (VOV, polepy 5 lokomotiv (spolu s IN25 a IN50), 113 km přijdeme (151 Kč obyč. jízdné) o 38 Kč POV), UNIPAJ, MOPAJ (IT zaměstnanec) stevardky v prostojích distribuující brožurky (113,- s 25% slevou), krát současný počet Reklamní bannery na webových stránkách cestujících na dva měsíce, je předpokládaná Prodej: eShop ČD (paušální poplatek 0% sleva -> 25% sleva (idnes.cz, idos.cz, cd.cz a další), komerční ztráta 19 000 000 Kč Pro dorovnání ztráty bance, IT zaměstnanci) emaily novými cestujícími je potřeba jich získat Prodej TeleTiket (telefonistka, paušální zhruba 168 000 do 11/2012 (konec druhé části Není speciální promo poplatek bance)ČDPrázdniny (1.7.-31.8.) kampaně) Zřízení: není potřeba, pouze prokázání Info v letácích průkazkou u POV, VOV, VLR Placky pro zaměstnance ČD, letáky ve Prodej: UNIPOK (pokladní) UPOK (platba stanicích a vlacích, reklama v outdoorech, SŽDC výpravčí s komercí), POP (VOV, Na jedné jízdence na průměrnou vzdálenost polepy 5 lokomotiv (spolu s IN25 a IN50), POV), UNIPAJ, MOPAJ (IT zaměstnanec) 113 km přijdeme (113 Kč IN25) o 37 Kč (76,- stvardky v prostojích distribuující brožurky s IN50), krát současný počet cestujících na Reklamní bannery na webových stránkách Prodej: eShop ČD (paušální poplatek IN25 -> IN50 dva měsíce, je předpokládaná ztráta 7 400 000 (idnes.cz, idos.cz, cd.cz a další), komerční bance, IT zaměstnanci) Kč Pro dorovnání ztráty novými cestujícími je emaily potřeba jich získat zhruba 97 000 do 11/2012 Prodej TeleTiket (telefonistka, paušální Není speciální promo (konec druhé části kampaně) poplatek bance) Zřízení: Pouze na pokladně se zařízením Info v letácích UNIPOK (pokladní) Při přepočítané ceně 665,- za doplatek do 1. Placky pro zaměstnance ČD, letáky ve Prodej: Není – pouze prokázání nároku In- tř. na dva měsíce by činila pravděpodobná stanicích a vlacích, reklama v outdoorech, kartou s d1 u POV,VOV, VLR IN50 -> IN50 + d1 ztráta 39 900 000 Kč. Pro pokrytí této ztráty polepy vybraných vozů 1. třídy (Aee, Apee by si muselo d1 na rok zakoupit do 11/2012 Zřízení: Pouze na pokladně se zařízením a Ampz), stevardky v prostojích distribuující 10 000 zákazníků, nebo na tři měsíce 20 050 UNIPOK (pokladní) brožurky. Reklamní bannery na webových 11
  • Product Price Place Promotion stránkách (idnes.cz, idos.cz, cd.cz a další), komerční emaily / Info v letácích Prodej: Pouze na pokladně se zařízením Letáky ve stanicích a vlacích, reklama Rezervace pro větší skupiny Pokud by rezervace využilo 400 000 cestujících UNIPOK (pokladní), zaslání informací do v outdoorech, spolupráce 15 Kč -> 0 Kč s kolem (200 t. a 200 t.) za dva měsíce, tak DKV (pracovník DKV) a na CZS (pracovnice s cykloorganizacemi, polepy cyklovozů Bvt, ztráta při této akci činí 6 000 000 Kč. To CZS) samolepky na bočnicích vozů BDs znamená, že by si do 11/2012 muselo Prodej: Pouze na pokladně se zařízením a BDbmsee, reklamní bannery na webových Rezerv. pro kola (mimo SCP3) podobné služby zakoupit dvojnásobný počet UNIPOK (pokladní), zaslání informací do stránkách (idnes.cz, idos.cz, cd.cz a další), 15 Kč -> 0 Kč cestujících. DKV (pracovník DKV) a na CZS (pracovnice komerční emaily CZS)3 Mimo vlaky SuperCity Pendolino, pro které platí speciální nabídka 12
  • Cenová kalkulace Jedná se o středně velkou a střednědobou kampaň, která by měla sloužitk masovému nalákání studentů do vlaků ČD i mimo cesty do školy, odradit je od cestys konkurencí a také sloužit jako menší omluva pro zákazníky s IN50, kterým se nevěnujeprakticky žádná pozornost. V menším množství pak chceme zákazníky nalákat narezervace míst. ZtrátyZtráta z 0%-25% 19 000 000 KčZtráta z IN25-IN50 7 400 000 KčZtráta z d1 25% z 39 900 000 KčZtráta z rezerv. 6 000 000 KčZtráta celkem 42 150 0004 NákladyPropagace 2 750 000 Kč Předpokládaná návratnost do 11/2012Kampaň je považována za úspěšnou, pokud do 30.11.2012 dosáhne návratnost alespoň 40% tj. zákazníci ze skupiny 15-26 zakoupí jízdní doklady IN25, IN50, aplikace IN25, aplikace IN50, doplatky d1, plus všichni zákazníci rezervace alespoň za 18 000 000 Kč.Větší promo akce  Na produkt ČDPrázdniny bude také zaměřen stánek na veletrhu CzechRaildays 2012 v Ostravě.  Využita bude plocha oblouků pražského hlavního nádraží.Kontrola kampaně Doporučujeme stanovit kontrolní body k 31.7., 31.8., 31.10 a závěrečnýk 30.11.2012. Vyhodnocení by mělo proběhnout do 21.12.2012. V září doporučujemevypracovat sociologický výzkum ohledně využívání prázdninových nabídek. Připravía zpracuje odbor O29, oddělení Kreativní, mediální a korporátní identity do 15.8.2012.4 Ztráta za doplatky v 1. vozové třídě nelze započítávat celá do celkové ztráty, jelikož zdeneposkytujeme novou přepravní smlouvu, ale pouze lepší kvalitu vozů s doplňkovými službamiv Ex, EC a SC 13
  • Závěrem Mým záměrem bylo zpracovat marketingový plán pro nový produkt, který bydopravce České dráhy, a.s. mohl zařadit do svého tarifního portfolia. Bohužel měprovázely obrovské problémy s dohledáváním přesných čísel přepravených cestujícícha proto jsou v práci použité hrubé odhady dle Českého statistického úřadu a Ročenky ČDpro rok 2011. Je tedy pravděpodobné, že cenová kalkulace by byla jiná, nicméně by se itak jednalo o jednu z větších kampaní. Při číslech, která mně vycházela, jsem přemýšlel,kolik musí být ztráta Českých drah na trati Praha – Ostrava a Praha – Brno s nabídkouČD Promo. Pravděpodobně to musí být opravdu velké částky. Díky této práci jsem si opět procvičil své kreativní myšlení v oblasti promo akcíproduktů a té, což považuji za největší přínos, jsem si uvědomil, že nelze pouze bezhlavěposkytovat jakési slevy bez řádné kalkulace ztráty. Čísla jsou opravdu velká a překvapivá.Oblast marketingu je zajímavá a tato semestrální práce byla zatím nejzajímavější,kterou jsem mohl na UPCE zpracovávat. Aleš Petrovský 14
  • Zdroje[1] Vzor marketingového plánu [online]. Dostupné na WWW:<http://www.promarketing.cz/storage/mpvzor.doc>.[2] Počty žáků a studentů [online]. Dostupné na WWW:<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vzdelavani>.[3] Výroční zprávy [online]. Dostupné na WWW:<http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/fakta-a-cisla/vyrocni-zpravy/-703/>.[4] Tarifní kalkulátor jízdného ČD [online]. Dostupné na WWW:<http://jizdenka.idos.cz/NT.aspx>.[5] Čím se řídíme [online]. Dostupné na WWW:<http://www.cd.cz/infoservis/cim-se-ridime/-3939/>.[6] Výroční zprávy [online]. Dostupné na WWW:<http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/fakta-a-cisla/vyrocni-zpravy/-703/>.[7] Kolektiv autorů. Základy marketingu. Vyd. 3. Praha : VŠE, 2007. 220 s. ISBN978-80-245-1169-6 15
  • Přílohy Kampaň pro tento produkt by měla být zaměřena pro mladé zákazníky a měla by se nést v jednoduchém minimalistickém a lehceútočném duchu. Níže uvádím několik návrhů pro propagaci produktu ČDPrázdiny: