NOFO  Hva kan vi bidra med ? www.nofo.no
 
NOFO <ul><li>Er en samarbeidende sammenslutning av operatører. Etablert i 1978. </li></ul><ul><li>NOFO skal etablere og v...
Den norske samarbeidsmodellen : Privat NOFO Kommunalt IUAer Statlig KyV
Strategi for styrket oljevern i nord <ul><li>Øke tilgjengeligheten av havgående oljevernfartøy i barriere 1 og 2 bl.a. gj...
NOFO Ressurser
Barrierer
NOFO system  OR fartøy Slepefartøy Lense 400 m Oljeopptaker
OR fartøy i NOFO pool
Slepefartøy i NOFO pool
Utstyr
Overføring av olje
Oljevern i mørke og dårlig sikt – overvåkning <ul><li>Betydelig utvikling siden 2003 </li></ul><ul><li>Et sett av integrer...
Overvåkning
Formasjon
Samarbeid med Kystvakten
Bruk av kystlenser
Current Buster
Innsatsområder strand
Sperring
Strandrenselag
Stående beredskapsteam for strandoperasjoner <ul><li>Spesialteamet : </li></ul><ul><li>NOFOs viktigste innsatsstyrke med k...
Oljevernutstyr i Barentshavet forventet nivå sommeren 2011 <ul><li>Barriere 1 : </li></ul><ul><ul><li>1 system på Goliat ...
Olje- og gassindustriens beredskap Betydelige oljevernressurser <ul><li>20 havgående lenser og oljeopptakere med stor kapa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nofo oddbjørg

802 views
676 views

Published on

NOFO
Hva kan vi bidra med ?

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Det riktige navnet på det norske datterselskapet er DONG E&amp;P Norge AS, DONG Energy er navnet som er felles for hele konsernet. 17 Medlemsbedrifter; alle med aktivitet på norsk sokkel. Eller ønske om aktivitet. Finansieres gjennom nøkkel basert på ”grad av risiko” hvor frekvens av leteboring, antall installasjoner, aktivitet inngår. Statoil betaler mest pr. i dag. Medlemmer uten driftsansvar/aktivitet betaler en lav sum.
 • 1 NOFO system består av 1 OR-fartøy, 1 slepefartøy, 400 m Ringlense, 1 TransRec 150, utstyr- og verkstedscontainer, SKL- hav, leder og 3 operatører. 1 system har en kapasitet 2400 m3/d med døgnkontinuerlig drift. Kapasitet i mørkeoperasjoner er normalt 50% av dagslysoperasjon. Operative hjelpemidler som IR-kamera, oljeradar og downlink øker kapasiteten i mørke til 65%.
 • … .may be transferred from the oil recovery vessel to the shuttle tanker, hence allowing the OR vessel to continue its operation without having to leave the operating area.
 • Kunnskap om hvor oljen er til enhver tid er en viktig forutsetning for effektiv bekjempning . Tommelfingerregel: 90 % av oljen innen 10 % av utbredelsesområdet Selv om lysmålinger viser at det i gjennomsnitt over ett år er mer dagslys i Barentshavet enn i Nordsjøen, møter vi en spesiell utfordring i mørketiden . I månedene fra november til og med januar vil det være en krevende jobb å finne og samle opp olje fra et akuttutslipp. Satellitter i polare baner gir god dekning i Barentshavet I de senere år er det utviklet og tatt i bruk radarteknologi for å se olje på sjøen med vanlig skipsradar . Dette virker uavhengig av vær- og lysforhold. IR-kamera om bord på fartøy er i stand til å påvise de tykkere delene av et oljeflak. Vi vil i tillegg ha avtaler som sikrer tilgang til spesialutstyrte helikoptre som kan lete etter olje med infrarøde kameraer og formidle bildene til oppsamlingsfartøy. NOFO kan også søke bistand fra overvåkningsfly, som i tillegg til infrarøde kameraer også er utstyrt med en spesiell radar som kan oppdage oljeflak på havoverflaten, uansett vær og lysforhold. Når oljen er funnet og samlet i lensene kan oljeoppsamlingsutstyret operere som normalt ved bruk av l yskastere . Oljeoppsamlerne er utstyrt med oljetykkelsesmåler og vann-i-olje sensor for å sikre effektivt opptak i mørket. HF-radarer på land for måling av kystnære strømforhold i sanntid. Oljeindustrien driver et betydelig utviklingsarbeid på dette området og har satt seg som mål å utvikle en beredskap som er like god i mørke som i dagslys. SAR-Synthetic Aperture Radar SLAR-Side-looking Airborne Radar
 • … ..by manoeuvering into different formations pending on the situation.
 • … .and actively employed in oil spill response operations .
 • The local combat groups can draw upon the availability of small vessels from the community in order to help them with different tasks, like employing coastal booms….
 • Smaller vessels and booms, suited for shallow waters will be drawn upon from the local oil spill combat groups…
 • By doing so, the local knowledge to the area will be fully utilised and the units will fight the way they themselves are trained and prepared.
 • The Beach Cleaning Teams, also from the local groups, will protect the beaches and encircle oil slicks in order to prevent further drifting polluting other areas.
 • Forholdsvis nytt utstyr, basert på nyeste kjente teknologi 18 ansatte 16 komplette havgående oljevernsystemer + 2 systemer i bestilling Herav 4-6 systemer plassert permanent på kjøl i områdeberedskap 5 baser med 80 nøkkelpersoner på deltid Pool av ca 25 oljevernfartøyer Pool av ca 25 slepebåter
 • Nofo oddbjørg

  1. 1. NOFO Hva kan vi bidra med ? www.nofo.no
  2. 3. NOFO <ul><li>Er en samarbeidende sammenslutning av operatører. Etablert i 1978. </li></ul><ul><li>NOFO skal etablere og vedlikeholde en beredskap på norsk kontinentalsokkel for å bekjempe oljeforurensning basert på operatørenes behov utover feltberedskap. Dette inkluderer å bekjempe oljesøl på åpent hav, samt i kyst og strandsonen. </li></ul><ul><li>Operatørene har ansvarliggjort NOFO som operasjonsleder for slike oljevernaksjoner </li></ul>
  3. 4. Den norske samarbeidsmodellen : Privat NOFO Kommunalt IUAer Statlig KyV
  4. 5. Strategi for styrket oljevern i nord <ul><li>Øke tilgjengeligheten av havgående oljevernfartøy i barriere 1 og 2 bl.a. gjennom samarbeid med Kystverket / Kystvakten </li></ul><ul><ul><li>Helhetlig samordning gir større kapasitet og tilgjengelighet </li></ul></ul><ul><li>Utvikle kapasitet og kompetanse for kyst-/strandsoneberedskap og strandrensing, herunder </li></ul><ul><ul><li>Utvikle en flåte med fiskefartøyer og utstyr til bruk for oljevernberedskap i barriere 3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablere en innsatsgruppe for opptak av frittflytende olje i strandsonen og olje som nettopp har strandet (barriere 4) </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvide spesialteam for strandrensing lokale ressurser (barriere 4) </li></ul></ul><ul><li>Utvikle robust logistikkopplegg i samarbeid med lokale krefter </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktur, støttefartøy, rammeavtaler, depot, trening, varsling </li></ul></ul>
  5. 6. NOFO Ressurser
  6. 7. Barrierer
  7. 8. NOFO system OR fartøy Slepefartøy Lense 400 m Oljeopptaker
  8. 9. OR fartøy i NOFO pool
  9. 10. Slepefartøy i NOFO pool
  10. 11. Utstyr
  11. 12. Overføring av olje
  12. 13. Oljevern i mørke og dårlig sikt – overvåkning <ul><li>Betydelig utvikling siden 2003 </li></ul><ul><li>Et sett av integrerte plattformer for overvåking av akutt forurensning </li></ul><ul><ul><li>Satellitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Fly og helikopter (SAR,SLAR, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Plattform (radar, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beredskapsfartøy (radar, IR) </li></ul></ul><ul><ul><li>Landbaserte installasjoner (HF-radar) </li></ul></ul><ul><li>Overføring av informasjon - felles situasjonsbilde </li></ul>
  13. 14. Overvåkning
  14. 15. Formasjon
  15. 16. Samarbeid med Kystvakten
  16. 17. Bruk av kystlenser
  17. 18. Current Buster
  18. 19. Innsatsområder strand
  19. 20. Sperring
  20. 21. Strandrenselag
  21. 22. Stående beredskapsteam for strandoperasjoner <ul><li>Spesialteamet : </li></ul><ul><li>NOFOs viktigste innsatsstyrke med kompetanse og kapasitet til å ivareta alle operasjonelle aspekter ved kyst- og strandsoneaksjoner </li></ul><ul><li>Støttespiller for NOFOs operasjonsledelse i 1. linje </li></ul><ul><li>Samarbeidspartner, støttespiller, fasilitator og oppstartshjelp for IUA </li></ul><ul><li>Første innsatsstyrke i strandsonen </li></ul><ul><li>Oppgaver : </li></ul><ul><li>Operasjonelle oppgaver ved en kyst-/strandaksjon som innebærer : </li></ul><ul><ul><li>Rådgivning Lagledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgivning Skadestedsledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgivning IUA ledelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Rådgivning NOFO Operasjonsledelse </li></ul></ul><ul><li>Støtte til IUA som innebærer : </li></ul><ul><ul><li>Etablering, organisering og aksjonering </li></ul></ul><ul><ul><li>Strandbefaring </li></ul></ul><ul><ul><li>Logistikk </li></ul></ul><ul><ul><li>Strandrensing </li></ul></ul><ul><li>Organisering : </li></ul><ul><li>Dimensjoneres med 50 personer </li></ul><ul><li>Mobiliseres og etableres under direkte ledelse av NOFO operasjonsledelse </li></ul><ul><li>Administreres i det daglige av NOFO med støtte fra respektive ressursgivere </li></ul>
  22. 23. Oljevernutstyr i Barentshavet forventet nivå sommeren 2011 <ul><li>Barriere 1 : </li></ul><ul><ul><li>1 system på Goliat </li></ul></ul><ul><ul><li>+ 2 system innen dag 1 </li></ul></ul><ul><li>Barriere 2 : </li></ul><ul><ul><li>1. system innen 25 timer (Kystvakt) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operasjonsplan for området </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>+2. system innen 2,5 døgn Områdeberedskap Halten </li></ul></ul><ul><ul><li> Områdeberedskap Troll </li></ul></ul><ul><li>Barriere 3 : </li></ul><ul><ul><li>12+ kystsystemer innen 60 timer, fiskefartøy </li></ul></ul><ul><li>Barriere 4 : </li></ul><ul><ul><li>Strandsonen, 8 innsatsgrupper innen 60 timer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Økt mengde utstyr for strandaksjoner /LGF </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personell fra Spesialteam </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personell og utstyr fra IUA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kystverkets depoter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Personell fra WWF for strandaksjoner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MAPO/NNB/SeaWorks/Andre </li></ul></ul></ul>
  23. 24. Olje- og gassindustriens beredskap Betydelige oljevernressurser <ul><li>20 havgående lenser og oljeopptakere med stor kapasitet </li></ul><ul><li>20-25 oljevernfartøy og 20-25 slepefartøy </li></ul><ul><li>Store lagre av dispergeringsmiddel </li></ul><ul><li>Satellitt, fly og helikopter </li></ul><ul><li>Oljevernutstyr kyst/strand og spesialteam strandrensing </li></ul><ul><li>Avtaler som gir tilgang til store personell- og oljevernressurser, herunder samarbeidsavtale med Kystverket og 20 IUA’er </li></ul>

  ×