Beredskap for Goliatfeltet
 HSEQ Manager Liv Nielsen, Eni Norge
 Oljevernrådgiver Ole Hansen, Eni Norge

 Beredskapskonfer...
Innholdet i presentasjonen
   • Værforhold
   • Beredskapsetablering
   • Oljevern
               ...
Goliat utbyggingssekvens
                                           Høst  ...
Goliat lokalisering


           Den røde linja indikerer 10 oC
           isotermen i juli, brukes ...
Goliat værdata

 Innsamling av værdata (bøye) - rapport om vind, bølger,
 strøm, vann- og lufttemperatur og vannstandsni...
Værdata - bølger
          6
Værdata - vind
         (1hr mean @ 10 m above sea level)
                        7
Værdata - sjøtemperatur
    Mean monthly water temperature at sea surface and bottom.
              ...
Beredskapsetablering
            9
Goliat FPSO

        Trekk ved utformingen:

           Lav miljørisiko
           Dobbelt skr...
Ising fra sjøsprøyt


  Dekkstrukturen for
  prosessanlegget heves slik at
  sjøsprøyt unngås

  Det er tatt høyde for...
Sub-arktisk klima
 Mørke og siktforhold
 Sjøtemperatur
 Lufttemperatur
 Vind og bølger – sammenlignbart med
 Nordsjøe...
Søk og redning

   Lokasjonsspesifikk
   beredskapsanalyse:

     DFU 1: Mann overbord ifm
     arbeid over ...
Evakueringsutstyr

   Lavere vanntemperatur

   Gjennomgå og oppdatere spesifikasjonene til
   overlevingsdrakten...
Oljevern

   snurr film!
          15
Oljevernberedskap for Goliat – målsetting og eksterne vilkår
 Eni Norges mål for oljevernberedskapen for
 Goliat:
   ...
Miljørettede risiko- og beredskapsanalyser ligger
 til grunn for utformingen av beredskapen:
 Viktige parametere:
    ...
Goliat-oljenes egenskaper

 Kjente reservoarforhold – lavt trykk

 Detaljerte studier av råoljenes egenskaper
 er gjenn...
Oljevernberedskap for Goliat – oppdatering av
analysegrunnlaget
                             ...
Konsekvensreduserende tiltak - barrierer
 Plattform/innretning – Forebyggende tiltak som hindrer at akutt forurensning in...
Tiltakene som styrker oljevernberedskapen for Goliat består av:


  Styrket havgående beredskap (barriere 1 og 2)
   ...
Deteksjon
      • To uavhengige sensorer på
       bunnrammene
         • akustisk
       ...
Fjernmåling
• Oljedetekterende radar og IR-
 kamera plassert på FPSO,
 beredskapsfartøy og forsyningsfartøy

• IR-kamera...
Styrket havgående beredskap (barrierene 1 og 2)

 Nytt beredskapsfartøy med NOFO
 2009-standard

 Beredskapsfartøyet vi...
InnsatsGruppe Kyst
Styrket beredskap i kystsonen

 Nytt konsept for bruk av fiskefartøyer
 i kystnært oljevern - InnsatsG...
Fiskebåter i kystnær beredskap - systemtyper og
bruksområder
                         26
Styrket beredskap i kystsonen

 Fiskefartøybasert
 InnsatsGruppe-Kyst (IG-K) i
 barriere 3

     Nytt depot i Måsøy...
Bruk av fiskebåter i kystnært oljevern


  Status mai 2010
   Samarbeid Eni, Fiskarlaget Nord,
   NOFO, Statoil siden...
Fiskebåtprogram – videre arbeid
  Formell godkjenningsordning (Sjøfartsdirektoratet)
  Utvelgelse av fartøy
     ...
Styrket beredskap i strandsonen
 Nytt konsept - InnsatsGruppe Strand Akuttfase (IG-S-A)

 Erfaring fra aksjoner tilsier ...
Opprettelse av nye depoter i Måsøy og Hasvik kommuner

 Optimal plassering av ressurser for rask
 respons i influensområ...
Detaljerte beredskapsplaner

 Detaljerte beredskapsplaner for hele
 influensområdet
    Aksjonsplan
    Logistikkp...
Implementering av oljevernberedskapen for Goliat

   Implementeringsarbeidet er organisert som et prosjekt og ledes av
...
Oppsummering tiltak for styrket beredskap
  Styrket deteksjon og fjernmåling

  Styrket beredskap i barrierene 1 og 2 (å...
Mer info
   www.eninorge.no
            35
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eni beredskap for goliatfeltet

1,736 views
1,610 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,736
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Eni beredskap for goliatfeltet

 1. 1. Beredskap for Goliatfeltet HSEQ Manager Liv Nielsen, Eni Norge Oljevernrådgiver Ole Hansen, Eni Norge Beredskapskonferansen i Tromsø, 26. mai 2010 www.goliatinfo.com
 2. 2. Innholdet i presentasjonen • Værforhold • Beredskapsetablering • Oljevern 2
 3. 3. Goliat utbyggingssekvens Høst Produksjons- 2013 start vinter 2013 FPSO på Produksjon lokasjon Installering av Havbunn- Forboring av brønner Forboring av brønner brønnrammer installering Vår/ sommer 2011 Sommer 2011-2012 Sommer / høst 2012 Ferdigstillelse av brønner frem til vinter 2014 2011 Omtrentlig tidslinje 2015 3
 4. 4. Goliat lokalisering Den røde linja indikerer 10 oC isotermen i juli, brukes for å definere grensene for den arktiske regionen. Goliatfeltet 4
 5. 5. Goliat værdata  Innsamling av værdata (bøye) - rapport om vind, bølger, strøm, vann- og lufttemperatur og vannstandsnivåer  Meteorologisk Institutt/NTNU utarbeidet rapport om snø og is  Tredjepartverifikasjon er utført – alle verdier er verifisert 5
 6. 6. Værdata - bølger 6
 7. 7. Værdata - vind (1hr mean @ 10 m above sea level) 7
 8. 8. Værdata - sjøtemperatur Mean monthly water temperature at sea surface and bottom. 8
 9. 9. Beredskapsetablering 9
 10. 10. Goliat FPSO  Trekk ved utformingen:  Lav miljørisiko  Dobbelt skrog og dobbel bunn  Elektrifisering  Minst energikrevende  Eget oljelager  Høyt fribord  Utformet i henhold til petroleumsregelverket  Vinterisert  Ingen dreieskive  2 x 100 % livbåtkapasitet  Stigerør på innsiden av ballastvannstankene 10
 11. 11. Ising fra sjøsprøyt  Dekkstrukturen for prosessanlegget heves slik at sjøsprøyt unngås  Det er tatt høyde for ising fra sjøsprøyt ifm utforming av skroget  Strukturer er utformet for å tåle de forventede snø- og islaster  Beskyttelse av sikkerhetskritisk utstyr  Atmosfærisk ising – våt snø ising kan forekomme 11
 12. 12. Sub-arktisk klima  Mørke og siktforhold  Sjøtemperatur  Lufttemperatur  Vind og bølger – sammenlignbart med Nordsjøen og Norskehavet  Ising – ising pga våt snø, regn og fra sjøsprøyt  Polare lavtrykk  Utfordringer:  Søk og redning  Evakueringsutstyr  Deteksjon og opptak av olje 12
 13. 13. Søk og redning  Lokasjonsspesifikk beredskapsanalyse:  DFU 1: Mann overbord ifm arbeid over åpen sjø  DFU 2: Personer i sjøen grunnet helikopter ulykke  DFU 3: Personer i sjøen pga evakuering fra innretningen DFU 3: Risiko for skipskollisjon  DFU 6: Brann som krever ekstern assistanse  DFU 7: Skade eller sykdom som krever ekstern assistanse  Basert på resultatene velger vi beredskapsløsninger og etablerer ytelseskrav 13
 14. 14. Evakueringsutstyr  Lavere vanntemperatur  Gjennomgå og oppdatere spesifikasjonene til overlevingsdrakten   Verifisere spesifikasjonene gjennom testing  Eget prosjekt – samarbeid mellom Eni Norge, Total, Nexen og Dong  Etablere egen styringsgruppe  Arbeidstakerrepresentasjon 14
 15. 15. Oljevern  snurr film! 15
 16. 16. Oljevernberedskap for Goliat – målsetting og eksterne vilkår  Eni Norges mål for oljevernberedskapen for Goliat:  Robust  Effektiv  Godt tilpasset lokale forhold  St.prp. nr. 64 (2008-2009) Utbygging og drift av Goliatfeltet – vilkår nr. 6:  Oljevernberedskap skal være meget høyt prioritert  Operatøren skal foreta en detaljert kartlegging av infrastrukturen innen influensområdet for forurensende utslipp  Operatøren skal gjennomføre tiltak for å styrke oljevernberedskapen i berørte kommuner, som Måsøy, Hasvik og Nordkapp med utgangspunkt i de behov for konkretisering av tiltak som Kystverket har påpekt i høringsrunden.  Endelig beredskapsløsning iht. krav i tillatelse etter forurensningsloven 16
 17. 17. Miljørettede risiko- og beredskapsanalyser ligger til grunn for utformingen av beredskapen: Viktige parametere:  Utblåsingsrater/varighet  Oljens egenskaper  Drivtid til land  Miljøsårbare områder innen potensielt influensområde  Standardiserte metoder og verifisert av uavhengig tredjepart  Ukontrollerte utslipp av råolje fra brønn under boring og/eller arbeide med installasjonen (utblåsning) er lagt til grunn for dimensjonering av beredskapen  Drivtid inn til kyst- og strandsonen og størst mengde strandet olje er lagt til grunn for beredskapsdimensjoneringen på kyst og strand 17
 18. 18. Goliat-oljenes egenskaper  Kjente reservoarforhold – lavt trykk  Detaljerte studier av råoljenes egenskaper er gjennomført  Kobbe  Realgrunnen  Blend (Kobbe/Realgrunnen)  Dagens beredskapsmateriell vil fungere godt  Vil ikke stivne selv ved lave temperaturer  Dispergerbar  Goliat-oljenes viskositet eller stivnepunkt vil ikke utgjøre et problem 18
 19. 19. Oljevernberedskap for Goliat – oppdatering av analysegrunnlaget Forutsetn. /Krav Ulykkeshendelse  Oppdatering mht. til miljørisiko fisk Oljedrift Fysiske miljødata - modellering med 3D-OSCAR Beredskapsalternativer Dimensjonerende scenarier  Revidert beredskapsanalyse Analyse av effekt av beredskapsalternativene oljevern med 3D-OSCAR Konklusjon beredskapsanalyse  Utvidede studier for implementering av dispergering og strandrensemidler i beredskapen  Grundig beslutningsgrunnlag 19
 20. 20. Konsekvensreduserende tiltak - barrierer  Plattform/innretning – Forebyggende tiltak som hindrer at akutt forurensning inntreffer  Goliat skal oppfylle alle krav til lav miljørisiko selv når oljevernberedskapens skadebegrensede effekt ikke er medregnet  Beredskap mot akutt oljeforurensning er derfor en tilleggsbeskyttelse, ikke en premiss for risikoaksept Barrierer i oljevernberedskapen  Barriere 1 - bekjempelse nær kilden Barriere 2 - Bekjempelse langs drivbanen  Barriere 3 - Bekjempelse i kystsonen  Barriere 4 - Oppsamling av olje fra landsiden - strandrensing 20
 21. 21. Tiltakene som styrker oljevernberedskapen for Goliat består av:  Styrket havgående beredskap (barriere 1 og 2)  Deteksjon og overvåking  Beredskapsfartøy  Flere tilgjengelige ressurser  Forbedret kyst- og strandsoneberedskap (barriere 3 og 4)  Fiskefartøyer i permanent beredskap  Nye innsatsgrupper i kyst- og strandsonen  Infrastruktur, logistikk og fjernmåling (alle barrierer)  Bruk av ny fjernmålingsteknologi  Landgangsfartøy  Materiell på nye depoter  Detaljerte beredskapsplaner 21
 22. 22. Deteksjon • To uavhengige sensorer på bunnrammene • akustisk • kapasitans (ledningsevne) • Egen inspeksjons-ROV • Feltinterne rørledninger vil bli inspisert med ROV fra beredskapsfartøyet 22
 23. 23. Fjernmåling • Oljedetekterende radar og IR- kamera plassert på FPSO, beredskapsfartøy og forsyningsfartøy • IR-kamera i “all weather SAR”-helikopter • IR-kamera og radar i overvåkingsfly • AIS-bøyer • Satellitt • Landbasert HF-radar (prosjekt under utvikling) 23
 24. 24. Styrket havgående beredskap (barrierene 1 og 2)  Nytt beredskapsfartøy med NOFO 2009-standard  Beredskapsfartøyet vil styrke beredskapen i regionen mht.  liv og redning  slepbåtkapasiteten  oljevern  To forsyningsfartøy med oljevernutstyr under boreperioden – kort responstid  Til sammen 6 havgående oljevernsystemer planlegges å inngå i barrierene 1 og 2 under boreperioden 24
 25. 25. InnsatsGruppe Kyst Styrket beredskap i kystsonen  Nytt konsept for bruk av fiskefartøyer i kystnært oljevern - InnsatsGruppe Kyst (IG-K)  Løsningsforslaget er basert på et nytt kystkonsept med mindre fiskefartøy, middels tunge systemer (lenser og opptakere) og eksterne oljelagringsmedier  Ressursene organiseres som en standardisert taktisk enhet, en innsatsgruppe, som ledes og understøttes av et større moderfartøy  Løsningen baserer seg bl.a. på erfaringene fra oljevernberedskapen i Prince William Sound, Alaska 25
 26. 26. Fiskebåter i kystnær beredskap - systemtyper og bruksområder 26
 27. 27. Styrket beredskap i kystsonen  Fiskefartøybasert InnsatsGruppe-Kyst (IG-K) i barriere 3  Nytt depot i Måsøy opprettes  Mellomtunge lenser  Høyhastighetslenser – ”Busterssystemer”  Opptakere  Eksterne lagringsmedier  Diverse tauverk, dregger, festemidler 27
 28. 28. Bruk av fiskebåter i kystnært oljevern Status mai 2010  Samarbeid Eni, Fiskarlaget Nord, NOFO, Statoil siden 2008  Kartlagt fiskeflåten i Finnmark  Gjennomgått oppgaver  Evaluert fiskeflåten mht egnethet  Vurdert HMS  Stabilitet  Brann og eksplosjon  Risikoreduserende tiltak  Vurdert tekniske tilpasninger av fartøy  Vurdert dagens regelverk  Rapport til Sjøfartsdirektoratet  Vurdert kompetansebehov og løsninger  Vurdert modeller for organisering  Befaring Alaska  Beredskapsløsning for Goliat 28
 29. 29. Fiskebåtprogram – videre arbeid  Formell godkjenningsordning (Sjøfartsdirektoratet)  Utvelgelse av fartøy  Hasvik  Hammerfest  Måsøy  Nordkapp  Dokumentasjon av hvert enkelt fartøy  Stabilitet  Innfesting av slepekrok  Slepearrangement  Kontraktsinngåelse  Tilpasning av fartøy  Utstyranskaffelse  Administrasjon og organisering i normalsituasjon og under aksjoner  Database over fartøyer og mannskap  Kompetanseoppbygging  Kurs  Øvelser 29
 30. 30. Styrket beredskap i strandsonen  Nytt konsept - InnsatsGruppe Strand Akuttfase (IG-S-A)  Erfaring fra aksjoner tilsier et klarere operasjonelt skille mellom akuttfasen i strandsonen og den mindre tidskritiske strandrensingen  Det er viktig å maksimere opptak av frittflytende olje i strandsonen, og olje som nettopp har strandet - for å hindre videre spredning og nedtrengning i løsmasser  Dette arbeidet forutsettes gjennomført ved implementering av IG-S-A  Hovedoppgaven for IG-S-A vil være:  Lokalisering, låsing og opptak av frittflytende olje ved bruk av lenser  Oppsamling av fri olje på strand  Grovrensning av mobil olje i strandsonen  Utvidelse av “NOFO Spesialteam”  Personell fra regionen 30
 31. 31. Opprettelse av nye depoter i Måsøy og Hasvik kommuner  Optimal plassering av ressurser for rask respons i influensområdet  Materiell til IG-S-A lagres på depoter i Hasvik og Måsøy kommuner  Personlig verneutstyr  Lenser  Opptakere  Minilektere  Lagringsmedier  Lysutstyr og strømaggregater  Utstyr for påføring av absorbenter  Høytrykksspylere  Strandrensemidler med utstyr for påføring  Bruk av landgangsfartøy for transport og utsetting av materiell 31
 32. 32. Detaljerte beredskapsplaner  Detaljerte beredskapsplaner for hele influensområdet  Aksjonsplan  Logistikkplan  Strandtyper  Fotodokumentasjon  ”Vrakviker”  Prioritering av områder  Organisering og gjennomføring av strandaksjon  Taktiske og tekniske løsninger  Disponering av forurenset masse  Gitt en hendelse skal planene raskt kunne tilpasses og iverksettes i aktuelle situasjonen 32
 33. 33. Implementering av oljevernberedskapen for Goliat  Implementeringsarbeidet er organisert som et prosjekt og ledes av Eni i samarbeid med:  NOFO som oljeindustriens operative element for oljevernberedskap  Statoil som lisenspartner  Berørte kommuner/IUAer  Kystverket  Fiskarlaget Nord  Iverksetting gjennom delprosjekter  Akuttfase hav  Fiskebåtprogram  Akuttfase kyst og strand, strandrensing  Etablering av depoter  Logistikk  Kompetanseoppbygging  Deteksjon og fjernmåling 33
 34. 34. Oppsummering tiltak for styrket beredskap  Styrket deteksjon og fjernmåling  Styrket beredskap i barrierene 1 og 2 (åpent hav)  Polarbase Hammerfest  Styrket kystnær beredskap ved bruk av fiskebåter  Depot i Måsøy  Bruk av fiskere - lokal kunnskap og maritim kompetanse  Styrket kapasitet for tiltak i akuttfasen på strand  Depot in Hasvik  Depot in Måsøy  Utvidet ”NOFO spesial team”  Styrket lagringskapasitet  Bruk av ny teknologi  Detaljert logistikk kartlegging av og detaljerte beredskapsplaner for kystsonen  Styrket kompetanse og øvelsesvirksomhet med bruk av lokale kompetansemiljøer 34
 35. 35. Mer info  www.eninorge.no 35

×