Závěrečný úkol KPI

254 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Petra SeidlováKurz práce s informacemi20. 12. 2012 Ženské postavy v knize Hadí zámek Brama Stokera Cílem této eseje je zkoumat tři ženské hrdinky knihy Hadí zámek spisovatele BramaStokera. Toto dílo není příliš známé, nicméně především v kontextu autorových děl vynikápředevším tím, že se jedná o jeho poslední knihu, ve které shrnuje své názory na společnost,vědu a svět obecně. Já jsem se k této knize dostala v rámci předmětu týkajícího se anglickéliteratury a právě ženské hrdinky mě velmi zaujaly. Proto jsem se rozhodla vybrat téma, kterése jich týká. Výběr byl omezen především díky nedostatku sekundárních zdrojů, ale doufám,že se mi podařilo dosáhnout vytýčených cílů a zároveň se opřít o relevantní zdroje. Uplatňujipředevším metody srovnávání a dedukce (jak z textu, tak ze sekundárních zdrojů). Bram Stoker je považován za známého autora především díky svému proslulémuhororovému románu Drákula (Dracula, 1897). Nicméně tato esej se bude zabývat jeho méněznámou knihou – Hadí zámek (The Lair of the White Worm, 1911). Jak již bylo zmíněno,v této poslední knize Bram Stoker vyjádřil svůj zájem o techniku a logiku, které se odrážejítaké v jeho názorech na svět a společnost 20. století. Hlavním cílem této práce je porovnat tři hlavní ženské postavy – Lady Arabellu, Mimia Lillu. Každá bude nejprve krátce představena, budou popsány její příznačné rysy, popsánvztah s jedním z mužských hrdinů a naznačen její vztah k odpovídajícímu typu gotickéhrdinky. Jako první se nabízí popis lady Arabelly. Již od prvních kapitol se Arabella chovánezávisle a sebevědomě. Údajně měla v minulosti manžela, během příběhu se snaží svést panaCaswalla – gentlemana žijícího v sousedství. To podporuje myšlenku, že si je vědoma svých
  2. 2. ženských kvalit a bez obav jich užívá (na rozdíl od Lilly, která bude zmíněna později). Veskutečnosti chce zaujmout všechny (majetné) muže v příběhu, kteří by se mohli stát jejímipotencionálními manželi a ona tak získala vliv a postavení v regionu. Právě tatocharakteristika z ní dělá jednu ze dvou typů gotických hrdinek - silnou, svůdnou anebezpečnou ženu (Hoeveler, 19). V tomto bodě se nabízí myšlenka, že tento sebevědomý způsob ženského chovánímůže být považován za spíše negativní. Stoker naznačil, že ženy tohoto druhu nejsou vhodnépro společnost a měly by z ní být odstraněny. (Hoeveler, 4) Nicméně Stoker přesto poukazujena to, že Arabella není zlá od přírody. Její osobnost byla nejspíše změněna vlivem hada, kterýzpůsobil, že se začala chovat krutě a podle. Druhou ženskou postavou je Mimi Watford Salton. Na začátku knihy se Mimiobjevuje pouze v přítomnosti své sestřenice Lilly a obě jsou popisovány jako poslušné mladédámy viktoriánského období. I tak je ovšem zdůrazněno, že Mimi je přece jen více nezávislá: Obě dívky se navzájem vroucně milovaly a tato náklonnost trvá až dodnes, třebaže se od sebe velmi liší. Lilla, plavovlasá jako Sasové, z jejichž krve vzešla, a vedle ní Mimi, na níž je znát původ její matky. Lilla je mírná jako holubice, zatímco Mimi je temperamentní. A to hlavně ve chvílích, kdy má o Lillu strach. Pak má oči ptáka, jehož mláďata jsou v nebezpečí. (Stoker, 41-42) Mimi je jedinou ženou, která se během příběhu nějakým způsobem vyvine. Nazačátku působí jako pasivní a plachá dívka, ale jak příběh pokračuje, díky lásce se z ní stanemilující žena oddaná svému muži Adamu Saltonovi a je schopna pro něj a díky němupřekonat všechny zlé příhody, které jí během příběhu přijdou do cesty. Mimi Watford Salton se podstatně liší od ostatních dvou – nezapadá do stereotypníhopopisu gotické ženy. Je spíše moderní nadčasovou ženou. To je nejspíše také důvod, proč
  3. 3. Mimi jako jediná ze tří žen přežije závěrečné peripetie, protože Stoker ji (díky svéprogresivitě) považoval za vhodnou pro moderní společnost. Třetí ženou příběhu je Lilla Watford – méně význačná sestřenice Mimi. Lilla odzačátku reprezentuje submisivní nesebevědomou dívku, která je naprosto závislá na svésilnější sestřenici. Představuje přesný opak Arabelly a tím také druhý gotický typ ženy –slabou plavovlasou dívku, která sebou nechá snadno manipulovat. Jejím osudovým mužem je Edgar Caswall – bohatý usedlík ze sousedství. Edgar pocelou dobu projevuje svou dominantnost a nadvládu nad Lillou. Společně se sluhou Oolangouji hypnotizují a snaží se ji ovlivnit. Tím se projevuje další její charakteristika – její závislostna ostatních a neschopnost vybojovat si své vlastní místo ve společnosti. Edgarovy pokusyovlivnit její psychiku vedou až k užívání mesmerismu, který na její labilní psychiku zapůsobítak fatálně, že způsobí její smrt. Stoker Lillu pravděpodobně užil jako dokonalý opakArabelly, nicméně tím, že nechal obě na konci knihy zemřít, naznačil, že ani jednu z nichnepovažuje za ženu přínosnou pro novodobou společnost. (Senf, 121) V knize se tedy setkáváme se třemi různými typy žen v různých pozicích. Nicméně itak zde existují určité podobnosti. Lilla a Arabella mají společný tragický osud, který sloužíjako autorův důkaz toho, že lidé kteří společnost určitým způsobem neposouvají a neovlivňuj,jsou pro ni zbyteční. Naproti tomu také vyzdvihl ideální ženu pro svou dobu – Mimi. Jejípřizpůsobivostí a progresivitou Stoker rozbil gotický stereotyp a její oddanou, ale racionálníláskou podtrhl svou důvěru ve svět založený na logické harmonii.
  4. 4. Bibliografie:BYRON, Glennis. Bram Stokers Gothic and the Resources of Science. Critical Survey [online]. 2007, 19.2, s. 48-62 [cit. 2012-12-20]. Dostupné z: https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/836/1/stokerandscience.pdf  Zaměřuje se na Lady Arabellu  Osvětluje její spojení s Hadem  Pomáhá mi při rozboru chování Arabelly  Vědecké zaměření StokeraHOEVELER, Diane Long. Objectifying Anxieties: Scientific Ideologies in Bram Stoker’s Dracula and The Lair of the White Worm. Érudit [online]. 2006, č. 44 [cit. 2012-12- 20]. DOI: 10.7202/014003ar. Dostupné z: http://www.erudit.org/revue/ron/2006/v/n44/014003ar.html  Monografie  Zmiňuje všechny tři postavy  Naznačuje sociální a historický kontext díla
  5. 5.  Přichází s poznatky, které užívám ve své práci  Srovnává postavyRAE, Angela Lynn. The Haunetd Bedroom: Female Sexual Identity In Gothic Literature, 1790-1820. Grahamstown, 1999. Dostupné z: http://eprints.ru.ac.za/1271/1/rae-ma- readonly.pdf. Magisterská diplomová práce. Rhodes University.  Vysokoškolská magisterská práce  Zabývá se ženskými postavami v gotických románech  Naznačuje jejich typickou roli, což potřebuji pro svůj výzkum  Přestože není zaměřena přímo na dílo, mnoho obecných poznatků o ženských hrdinkách je pro mou esej vhodnéSENF, Carol. Science and Social Science in Bram Stokers Fiction. Westport, CT: Greenwood Press, 2002, s. 97-127. ISBN 978-0313312038.  Monografie  Zmiňuje všechny postavy  Objevuje zajímavé úhly pohledu na postavy, které užívám ve své práci  Zaměřuje se jak na vědecký, tak na sociální kontext postav  Zabývá se jednotlivými postavami v příběhu a pomáhá mi tak definovat jejich roliSTOKER, Bram. Hadí zámek. Brno: Moba, 2008. ISBN 978-80-243-3292-5.
  6. 6. Klíčová slova  Gotické hrdinky  Moderní společnost  Sebevědomí ženyAnotaceAutorkou této krátké eseje je studentka oboru Anglický jazyk a literatura Masarykovyuniverzity. Je patrné, že se nejedná o práci na vysoce odborné úrovni, spíše o základní syntézufakt vyplývajících ze samotné knihy a sekundárních zdrojů. Přesto se autorka pokusilaalespoň základně zhodnotit tři ženské postavy knihy Hadí zámek britského spisovatele 20.století Brama Stokera. Hodnotí jejich roli v příběhu a zasazuje do kontextu gotické literatury,do které kniha patří.

×