ONLINE   UNGDOMSKULTUR             nyE sociale muligheder               for folKekiRken   ...
PETER             VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
PETER             VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
PETER             VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
PETER             VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
•    Startede i 2007   •    Rødder i Innovation Lab   •    Hjælper virksomheder og organisationer     ...
SOCIALE   MEDIERonsdag den 1. juni 2011
Hvad er sociale medier?  SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an      muliggør udveksling af brugerskab      ...
Hvad er sociale medier?  SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an      muliggør udveksling af brugerskab      ...
Hvad er sociale medier?  SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an      muliggør udveksling af brugerskab      ...
FOLKEKIRKEN    ....onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
DU SKAL             ENGAGERE DIG              PERSONLIGT             og turde vise ...
1. hvem er         de unge? digitale indfodte eller                   /             ...
2.hvad         er sociale         medier  fra iagttagelse til deltagelseonsdag den 1. juni 2011
-       3.hvordan       gor vi?   redskaber til arbejdet             med sociale medieronsdag ...
onsdag den 1. juni 2011
Molly (16)  l Unge Hjem - efterskolen i Aarhusonsdag den 1. juni 2011
Kristoffer (16)  l Unge Hjem - efterskolen i Aarhusonsdag den 1. juni 2011
DIGITALE       l    INDFODTE    • Den generation der vokser        op som teenagere i dag    • Ke...
onsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
NA              ERE VENNERonsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
FLYT FOKUS FRA            AKTIVITETER           TIL MENNESKERonsdag den 1. juni 2011
FLYT FOKUS FRA            AKTIVITETER           TIL MENNESKER          hvAd giver mening fo...
FLYT FOKUS FRA            AKTIVITETER           TIL MENNESKER          hvAd giver mening fo...
2.hvad         er sociale         medier  fra iagttagelse til deltagelseonsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
DANSKERE    ONLINE    Danskerne (+15) brugte i januar måned 2009           1.400.000 timer på dr.dk  ...
DERFOR ER    FACEBOOK    INTERESSANT     • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den       ...
DERFOR ER    FACEBOOK    INTERESSANT     • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den       ...
DERFOR ER    FACEBOOK    INTERESSANT     • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den       ...
KATE-             DRALENonsdag den 1. juni 2011
KATE-             DRALEN             kontrol             ensartethed        ...
, any customer can have a car         painted any coloUr that he wants so                   , ...
MASSE-    KOMMUNI-    KATIONonsdag den 1. juni 2011
MASSE-    MEDIERonsdag den 1. juni 2011
BAZARENonsdag den 1. juni 2011
BAZAREN             fleksibel             mangfoldighed             deltagelse   ...
FRA KONTROL   TIL FORANDRINGonsdag den 1. juni 2011
FRA STANDARD   TIL UNIKTonsdag den 1. juni 2011
FRA PRAEDIKEN   TIL DIALOGonsdag den 1. juni 2011
FRA IAGTTAGELSE   TIL DELTAGELSEonsdag den 1. juni 2011
GAMLE    MEDIERonsdag den 1. juni 2011
SOCIALE    MEDIERonsdag den 1. juni 2011
migonsdag den 1. juni 2011
Blogging                               Twitter                Facebook   ...
1990onsdag den 1. juni 2011
2000onsdag den 1. juni 2011
2005onsdag den 1. juni 2011
2011onsdag den 1. juni 2011
TEKNOLOGI  MENNESKERonsdag den 1. juni 2011
kærlighed           digitalisering                               sanser     ...
kærlighed               digitalisering                              sanser   ...
onsdag den 1. juni 2011
-             3.hvad             gor vi?              redskaber til arbejdet    ...
onsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
NYE    PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
DROP DET             TEKNISKE              FOKUSonsdag den 1. juni 2011
DROP DET              TEKNISKE              FOKUS             indholdet er det vig...
DROP DET              TEKNISKE              FOKUS             indholdet er det vig...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONERonsdag den 1. juni 2011
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENTonsdag den 1. juni 2011
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSEonsdag den 1. juni 2011
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
EVENTonsdag den 1. juni 2011
EVENT   for-   •    Personlige       blogindlæg   •    Videohilsener       fra udvalget   ...
EVENT under               •                       •                 ...
EVENT under               •                        •                ...
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
TA           ENK       ARRANGEMENTER         I         FOR UNDER         OG EFT...
TA           ENK       ARRANGEMENTER         I         FOR UNDER         OG EFT...
TA           ENK       ARRANGEMENTER         I         FOR UNDER         OG EFT...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
onsdag den 1. juni 2011
DIALOG MED    RETNING     • Hvor er du på vej hen?     • Hvem kommunikerer du til?     • Hvilken type indh...
FIND             DE MEST             OPLAGTEonsdag den 1. juni 2011
FIND              DE MEST              OPLAGTE             og tal til deres inter...
FIND                DE MEST                OPLAGTE              og tal til der...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
3 SLAGS BRUG AF    SOCIALE MEDIER I    ORGANISATIONER    EVENT       INTERESSE  BRANDonsdag den 1. juni 2...
BRANDonsdag den 1. juni 2011
BRANDonsdag den 1. juni 2011             ?
KLAR STRATEGI             OG 30 MINUTTER              OM DAGENonsdag den 1. juni 2011
KLAR STRATEGI             OG 30 MINUTTER              OM DAGEN             Indhold...
KLAR STRATEGI             OG 30 MINUTTER              OM DAGEN             Indhold...
DIALOG UDEN    RETNINGonsdag den 1. juni 2011
DIALOG MED    RETNINGonsdag den 1. juni 2011
STRATEGI    Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2...
STRATEGI    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden a...
STRATEGI    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre)    Inspi...
STRATEGI    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre)    3. Op...
STRATEGI    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre)    3. Op...
STRATEGI    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre)    3. Op...
STRATEGI    hvorFor vil vi OVErhOVEdeT    bruge sociale medier?    1. Forstå vores målgruppe (lytte)    2....
MASSE-     BOMBARDMENT             NICHEFOKUSonsdag den 1. juni 2011
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    Inspireret af blogposten: What Motivates P...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    Inspireret af blogposten: What Motivates P...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    In...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier    yDre            indre    A...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte barrierer    Inspi...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte barrierer    Det ...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte barrierer    Det ...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte barrierer    Det ...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte barrierer    Det ...
MOTIVATIONS-    FAKTORER    for aktiv deltagelse på sociale medier     situationsbestemte    Tekniske barri...
VA IKKE            ER           BANGE FOR          EKSPERIMENTERonsdag den 1. juni 2011
VA IKKE            ER           BANGE FOR          EKSPERIMENTER              t...
VA IKKE            ER           BANGE FOR          EKSPERIMENTER              ...
DU SKAL ENGAGERE DIG    1         PERSONLIGT             DROP DET    2         TEKNIS...
Peter Vittrup             PV(aT)seismonaut.dkonsdag den 1. juni 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Online ungdomskultur - nye sociale muligheder for Folkekirken

652 views

Published on

Oplæg for SUK Aarhus på Unge Hjems Efterskole onsdag den 1. juni 2011.

Published in: Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Online ungdomskultur - nye sociale muligheder for Folkekirken

 1. 1. ONLINE UNGDOMSKULTUR nyE sociale muligheder for folKekiRken SUK Aarhus Onsdag den 1. juni 2011 Peter Vittruponsdag den 1. juni 2011
 2. 2. PETER VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
 3. 3. PETER VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
 4. 4. PETER VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
 5. 5. PETER VITTRUPonsdag den 1. juni 2011
 6. 6. • Startede i 2007 • Rødder i Innovation Lab • Hjælper virksomheder og organisationer med at bruge nye og sociale medieronsdag den 1. juni 2011
 7. 7. SOCIALE MEDIERonsdag den 1. juni 2011
 8. 8. Hvad er sociale medier? SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an muliggør udveksling af brugerskab ven des bredt om onlinebaserede tjen t indh old gennem interaktion (Boyd 20 ester, der 07, MEDIER n is på YouT ube, Flickr og Facebook, men liste Kaplan 2009). Det sker ekempelv des hele ti den. Udbredelsen af smartphones ov er sociale medier er lang, og udvi r som bidr aget til lokationsbaserede tjeneste med indbygget GPS eksempelvis snart udviklingen formentligt pege i nye Foursquare eller Endomondo, og ed meget anderledes retninger. De nye tj enester kan altså være opbygget m lleder, er kan kommentere hinandens bi forskellige formål; Amatørfotograf er kan ve nnerne og gamle klassekammerat kondiløbere kan konkurrere mod ragere mulig heden for at dele indhold og inte vedligeholde kontakten. Fælles er de fra skiller de sociale medier sig grundlæggen med hinanden, og på den måde ad ede på eksempelvis ernsynet og avisen . De gamle medier bygg ogiske. enve jskommunikation. De nye er dial det Me dier som en aktør i samfun tåelse for n s udvikling, kan bidrage til en fors Et blik tilbage på medieforskninge ofessor ndet i dag. Den amerikanske mediepr sociale mediers betydning i samfu r den i 1997 tre forskellige paradigmer indenfo Joshua Meyrowitz beskrev tilbage m ier som ka nal retter fokus mod indholdet, so traditionelle medieforskning: Med hæver det til modtager. Medier som sprog frem via mediet overføres fra afsender nteres tået so m måden hvorpå indholdet præse enkelte medies grammatik – fors æring, ka meravinkler osv. Medier som miljø gennem brug af eksempelvis besk r opstår kigger på det enkelte medies omonsdag den 1. juni 2011 givelser og unikke kendetegn, de er
 9. 9. Hvad er sociale medier? SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an muliggør udveksling af brugerskab ven des bredt om onlinebaserede tjen t indh old gennem interaktion (Boyd 20 ester, der 07, MEDIER n is på YouT ube, Flickr og Facebook, men liste Kaplan 2009). Det sker ekempelv des hele ti den. Udbredelsen af smartphones ov er sociale medier er lang, og udvi r som bidr aget til lokationsbaserede tjeneste med indbygget GPS eksempelvis snart udviklingen formentligt pege i nye Foursquare eller Endomondo, og ed meget anderledes retninger. De nye tj enester kan altså være opbygget m lleder, er kan kommentere hinandens bi forskellige formål; Amatørfotograf er kan ve nnerne og gamle klassekammerat kondiløbere kan konkurrere mod ragere mulig heden for at dele indhold og inte vedligeholde kontakten. Fælles er de fra skiller de sociale medier sig grundlæggen med hinanden, og på den måde ad ede på eksempelvis ernsynet og avisen . De gamle medier bygg ogiske. enve jskommunikation. De nye er dial det Me dier som en aktør i samfun tåelse for n s udvikling, kan bidrage til en fors Et blik tilbage på medieforskninge ofessor ndet i dag. Den amerikanske mediepr sociale mediers betydning i samfu r den i 1997 tre forskellige paradigmer indenfo Joshua Meyrowitz beskrev tilbage m ier som ka nal retter fokus mod indholdet, so traditionelle medieforskning: Med hæver det til modtager. Medier som sprog frem via mediet overføres fra afsender nteres tået so m måden hvorpå indholdet præse enkelte medies grammatik – fors æring, ka meravinkler osv. Medier som miljø gennem brug af eksempelvis besk r opstår kigger på det enkelte medies omonsdag den 1. juni 2011 givelser og unikke kendetegn, de er
 10. 10. Hvad er sociale medier? SOCIALEBetegnelsen sociale medier kan an muliggør udveksling af brugerskab ven des bredt om onlinebaserede tjen t indh old gennem interaktion (Boyd 20 ester, der 07, MEDIER n is på YouT ube, Flickr og Facebook, men liste Kaplan 2009). Det sker ekempelv des hele ti den. Udbredelsen af smartphones ov er sociale medier er lang, og udvi r som bidr aget til lokationsbaserede tjeneste med indbygget GPS eksempelvis snart udviklingen formentligt pege i nye Foursquare eller Endomondo, og ed meget anderledes retninger. De nye tj enester kan altså være opbygget m lleder, er kan kommentere hinandens bi forskellige formål; Amatørfotograf er kan ve nnerne og gamle klassekammerat kondiløbere kan konkurrere mod ragere mulig heden for at dele indhold og inte vedligeholde kontakten. Fælles er de fra skiller de sociale medier sig grundlæggen med hinanden, og på den måde ad ede på eksempelvis ernsynet og avisen . De gamle medier bygg ogiske. enve jskommunikation. De nye er dial det Me dier som en aktør i samfun tåelse for n s udvikling, kan bidrage til en fors Et blik tilbage på medieforskninge ofessor ndet i dag. Den amerikanske mediepr sociale mediers betydning i samfu r den i 1997 tre forskellige paradigmer indenfo Joshua Meyrowitz beskrev tilbage m ier som ka nal retter fokus mod indholdet, so traditionelle medieforskning: Med hæver det til modtager. Medier som sprog frem via mediet overføres fra afsender nteres tået so m måden hvorpå indholdet præse enkelte medies grammatik – fors æring, ka meravinkler osv. Medier som miljø gennem brug af eksempelvis besk r opstår kigger på det enkelte medies omonsdag den 1. juni 2011 givelser og unikke kendetegn, de er
 11. 11. FOLKEKIRKEN ....onsdag den 1. juni 2011
 12. 12. onsdag den 1. juni 2011
 13. 13. onsdag den 1. juni 2011
 14. 14. onsdag den 1. juni 2011
 15. 15. onsdag den 1. juni 2011
 16. 16. onsdag den 1. juni 2011
 17. 17. DU SKAL ENGAGERE DIG PERSONLIGT og turde vise noget af dig selv sociale medier handler oM relationer OG DIALOG kraever abenhed.onsdag den 1. juni 2011
 18. 18. 1. hvem er de unge? digitale indfodte eller / / helt almindelige teenagere?onsdag den 1. juni 2011
 19. 19. 2.hvad er sociale medier fra iagttagelse til deltagelseonsdag den 1. juni 2011
 20. 20. - 3.hvordan gor vi? redskaber til arbejdet med sociale medieronsdag den 1. juni 2011
 21. 21. onsdag den 1. juni 2011
 22. 22. Molly (16) l Unge Hjem - efterskolen i Aarhusonsdag den 1. juni 2011
 23. 23. Kristoffer (16) l Unge Hjem - efterskolen i Aarhusonsdag den 1. juni 2011
 24. 24. DIGITALE l INDFODTE • Den generation der vokser op som teenagere i dag • Kender ikke til tiden før internettet • Er vant til at dele deres liv • Oplever teknologien om et naturligt redskabonsdag den 1. juni 2011
 25. 25. onsdag den 1. juni 2011
 26. 26. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 27. 27. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 28. 28. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 29. 29. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 30. 30. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 31. 31. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 32. 32. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 33. 33. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 34. 34. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 35. 35. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 36. 36. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 37. 37. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 38. 38. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 39. 39. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 40. 40. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 41. 41. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 42. 42. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 43. 43. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 44. 44. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 45. 45. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 46. 46. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 47. 47. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 48. 48. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 49. 49. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 50. 50. Foto: Gorm Olesenonsdag den 1. juni 2011
 51. 51. NA ERE VENNERonsdag den 1. juni 2011
 52. 52. onsdag den 1. juni 2011
 53. 53. onsdag den 1. juni 2011
 54. 54. onsdag den 1. juni 2011
 55. 55. onsdag den 1. juni 2011
 56. 56. FLYT FOKUS FRA AKTIVITETER TIL MENNESKERonsdag den 1. juni 2011
 57. 57. FLYT FOKUS FRA AKTIVITETER TIL MENNESKER hvAd giver mening for de uNge? hvordan kan du bruge jeres netvaerk?onsdag den 1. juni 2011
 58. 58. FLYT FOKUS FRA AKTIVITETER TIL MENNESKER hvAd giver mening for de uNge? hvordan kan du bruge jeres netvaerk? Det skaber mUligHEDeronsdag den 1. juni 2011
 59. 59. 2.hvad er sociale medier fra iagttagelse til deltagelseonsdag den 1. juni 2011
 60. 60. onsdag den 1. juni 2011
 61. 61. DANSKERE ONLINE Danskerne (+15) brugte i januar måned 2009 1.400.000 timer på dr.dk 2.300.000 timer på tv2.dk 3.600.000 timer på youtube.com 19.600.000 timer på facebook.com Kilde: FDIM/Gemiusonsdag den 1. juni 2011
 62. 62. DERFOR ER FACEBOOK INTERESSANT • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den gamle landsby. Her har vi bare selv valgt naboerne. Vi vil ikke gå glip af noget. • Støde på det tilfældige. Der sker hele tiden noget nyt. • Selskabelighed med hurtig sladder, fødselsdage, underholdning osv. Giver sammenhængskraft i det nære liv.onsdag den 1. juni 2011
 63. 63. DERFOR ER FACEBOOK INTERESSANT • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den gamle landsby. Her har vi bare selv valgt naboerne. Vi vil ikke gå glip af noget. • Støde på det tilfældige. Der sker hele tiden noget nyt. • Selskabelighed med hurtig sladder, fødselsdage, underholdning osv. Giver sammenhængskraft i det nære liv.onsdag den 1. juni 2011
 64. 64. DERFOR ER FACEBOOK INTERESSANT • Være opdateret. Facebook er nutidens gadespejl fra den gamle landsby. Her har vi bare selv valgt naboerne. Vi vil ikke gå glip af noget. • Støde på det tilfældige. Der sker hele tiden noget nyt. • Selskabelighed med hurtig sladder, fødselsdage, underholdning osv. Giver sammenhængskraft i det nære liv.onsdag den 1. juni 2011
 65. 65. KATE- DRALENonsdag den 1. juni 2011
 66. 66. KATE- DRALEN kontrol ensartethed passivitet monolog information hierakionsdag den 1. juni 2011
 67. 67. , any customer can have a car painted any coloUr that he wants so , long as it is black ”- henry Fordonsdag den 1. juni 2011
 68. 68. MASSE- KOMMUNI- KATIONonsdag den 1. juni 2011
 69. 69. MASSE- MEDIERonsdag den 1. juni 2011
 70. 70. BAZARENonsdag den 1. juni 2011
 71. 71. BAZAREN fleksibel mangfoldighed deltagelse dialog transparens dynamikonsdag den 1. juni 2011
 72. 72. FRA KONTROL TIL FORANDRINGonsdag den 1. juni 2011
 73. 73. FRA STANDARD TIL UNIKTonsdag den 1. juni 2011
 74. 74. FRA PRAEDIKEN TIL DIALOGonsdag den 1. juni 2011
 75. 75. FRA IAGTTAGELSE TIL DELTAGELSEonsdag den 1. juni 2011
 76. 76. GAMLE MEDIERonsdag den 1. juni 2011
 77. 77. SOCIALE MEDIERonsdag den 1. juni 2011
 78. 78. migonsdag den 1. juni 2011
 79. 79. Blogging Twitter Facebook RSS Wikis mig Widgets Google Maps Billed- deling Podcasts YouTubeonsdag den 1. juni 2011
 80. 80. 1990onsdag den 1. juni 2011
 81. 81. 2000onsdag den 1. juni 2011
 82. 82. 2005onsdag den 1. juni 2011
 83. 83. 2011onsdag den 1. juni 2011
 84. 84. TEKNOLOGI MENNESKERonsdag den 1. juni 2011
 85. 85. kærlighed digitalisering sanser internet web 2.0 følelser TEKNOLOGI MENNESKER twitter engagement open scource relationeronsdag den 1. juni 2011
 86. 86. kærlighed digitalisering sanser internet web 2.0 følelser MENNESKER twitter engagement open scource relationeronsdag den 1. juni 2011
 87. 87. onsdag den 1. juni 2011
 88. 88. - 3.hvad gor vi? redskaber til arbejdet med sociale medieronsdag den 1. juni 2011
 89. 89. onsdag den 1. juni 2011
 90. 90. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 91. 91. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 92. 92. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 93. 93. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 94. 94. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 95. 95. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 96. 96. NYE PLATFORMEonsdag den 1. juni 2011
 97. 97. DROP DET TEKNISKE FOKUSonsdag den 1. juni 2011
 98. 98. DROP DET TEKNISKE FOKUS indholdet er det vigtigste!onsdag den 1. juni 2011
 99. 99. DROP DET TEKNISKE FOKUS indholdet er det vigtigste! vaelg de redskaber der passer til opgaven. Det er dog ofte en fordel at arbejde med kendte teknologier som youtube, facebook mv., da det saenker deltagelsesbarrieren.onsdag den 1. juni 2011
 100. 100. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONERonsdag den 1. juni 2011
 101. 101. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENTonsdag den 1. juni 2011
 102. 102. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSEonsdag den 1. juni 2011
 103. 103. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 104. 104. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 105. 105. EVENTonsdag den 1. juni 2011
 106. 106. EVENT for- • Personlige blogindlæg • Videohilsener fra udvalget • Præsentation af programmets indhold • ... Hvordan kan du opbygge forventning online, der gør oplevelsen større for deltagerne?onsdag den 1. juni 2011
 107. 107. EVENT under • • Videoklip og billeder Statusopdateringer • Evalueringer, digte, tegninger mv. • ... for Hvordan kan du indsamle- og fastholde oplevelserne? • Personlige blogindlæg • Videohilsener fra udvalget • Præsentation af programmets indhold • ... Hvordan kan du opbygge forventning online, der gør oplevelsen større for deltagerne?onsdag den 1. juni 2011
 108. 108. EVENT under • • Videoklip og billeder Statusopdateringer • Evalueringer, digte, tegninger mv. • ... for Hvordan kan du indsamle- og fastholde oplevelserne? • Personlige • blogindlæg Videohilsener fra udvalget efter • Præsentation af • Indhold fra udvalg og deltagere med fokus på programmets indhold stemning og relationer • ... • Dryp. Dryp. Dryp. Hvordan kan du opbygge forventning Hvordan kan du forlænge online, der gør oplevelsen større for oplevelsen og forstærke relatio- deltagerne? nerne frem mod næste eventonsdag den 1. juni 2011
 109. 109. onsdag den 1. juni 2011
 110. 110. onsdag den 1. juni 2011
 111. 111. onsdag den 1. juni 2011
 112. 112. onsdag den 1. juni 2011
 113. 113. onsdag den 1. juni 2011
 114. 114. onsdag den 1. juni 2011
 115. 115. onsdag den 1. juni 2011
 116. 116. TA ENK ARRANGEMENTER I FOR UNDER OG EFTERonsdag den 1. juni 2011
 117. 117. TA ENK ARRANGEMENTER I FOR UNDER OG EFTER Det skal leve videre onlineonsdag den 1. juni 2011
 118. 118. TA ENK ARRANGEMENTER I FOR UNDER OG EFTER Det skal leve videre online sociAle medier er geniale til at gore oplevelserne Endnu storre. hurtige billeder, videoklip og opdateringer skaber mere deltagelse end lange, polerede tekster.onsdag den 1. juni 2011
 119. 119. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 120. 120. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 121. 121. onsdag den 1. juni 2011
 122. 122. onsdag den 1. juni 2011
 123. 123. onsdag den 1. juni 2011
 124. 124. onsdag den 1. juni 2011
 125. 125. onsdag den 1. juni 2011
 126. 126. onsdag den 1. juni 2011
 127. 127. onsdag den 1. juni 2011
 128. 128. DIALOG MED RETNING • Hvor er du på vej hen? • Hvem kommunikerer du til? • Hvilken type indhold laver du?onsdag den 1. juni 2011
 129. 129. FIND DE MEST OPLAGTEonsdag den 1. juni 2011
 130. 130. FIND DE MEST OPLAGTE og tal til deres interesseonsdag den 1. juni 2011
 131. 131. FIND DE MEST OPLAGTE og tal til deres interesse er dEt konfirmanderne eller...? hVAD giver mening for dem? kan I udforme projektet sammen?onsdag den 1. juni 2011
 132. 132. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 133. 133. 3 SLAGS BRUG AF SOCIALE MEDIER I ORGANISATIONER EVENT INTERESSE BRANDonsdag den 1. juni 2011
 134. 134. BRANDonsdag den 1. juni 2011
 135. 135. BRANDonsdag den 1. juni 2011 ?
 136. 136. KLAR STRATEGI OG 30 MINUTTER OM DAGENonsdag den 1. juni 2011
 137. 137. KLAR STRATEGI OG 30 MINUTTER OM DAGEN Indholdet kommer iKke af siG sElv. dialogen skal prioriteres.onsdag den 1. juni 2011
 138. 138. KLAR STRATEGI OG 30 MINUTTER OM DAGEN Indholdet kommer iKke af siG sElv. dialogen skal prioriteres. hvem fungerer som den daglige community manager? Hvilke opdateringer skal der laves hvornar?onsdag den 1. juni 2011
 139. 139. DIALOG UDEN RETNINGonsdag den 1. juni 2011
 140. 140. DIALOG MED RETNINGonsdag den 1. juni 2011
 141. 141. STRATEGI Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 142. 142. STRATEGI 1. Forstå vores målgruppe (lytte) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 143. 143. STRATEGI 1. Forstå vores målgruppe (lytte) 2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 144. 144. STRATEGI 1. Forstå vores målgruppe (lytte) 2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre) 3. Opbygge større engagement (motivere) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 145. 145. STRATEGI 1. Forstå vores målgruppe (lytte) 2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre) 3. Opbygge større engagement (motivere) 4. Muliggøre dialog og refleksion (facilitere) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 146. 146. STRATEGI 1. Forstå vores målgruppe (lytte) 2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre) 3. Opbygge større engagement (motivere) 4. Muliggøre dialog og refleksion (facilitere) 5. Udvikle nyt indhold (medskabe) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 147. 147. STRATEGI hvorFor vil vi OVErhOVEdeT bruge sociale medier? 1. Forstå vores målgruppe (lytte) 2. Forøge kendskabet til vores produkt (markedsføre) 3. Opbygge større engagement (motivere) 4. Muliggøre dialog og refleksion (facilitere) 5. Udvikle nyt indhold (medskabe) Inspireret af bogen: Groundswell - vinderstrategier i en verden af sociale teknologieronsdag den 1. juni 2011
 148. 148. MASSE- BOMBARDMENT NICHEFOKUSonsdag den 1. juni 2011
 149. 149. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 150. 150. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 151. 151. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 152. 152. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 153. 153. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Magt Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 154. 154. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Magt Præmiering Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 155. 155. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Magt Præmiering Samarbejde Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 156. 156. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Nysgerrighed Magt Præmiering Samarbejde Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 157. 157. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Nysgerrighed Magt Udfordring Præmiering Samarbejde Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 158. 158. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Nysgerrighed Magt Udfordring Præmiering Altruisme Samarbejde Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 159. 159. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier yDre indre Anerkendelse Nysgerrighed Magt Udfordring Præmiering Altruisme Samarbejde Glæden ved at dele Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 160. 160. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte barrierer Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 161. 161. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte barrierer Det bliver for “skoleagtigt” Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 162. 162. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte barrierer Det bliver for “skoleagtigt” Kirken er usexet Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 163. 163. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte barrierer Det bliver for “skoleagtigt” Kirken er usexet Jeg kender ikke rigtigt min præst Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 164. 164. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte barrierer Det bliver for “skoleagtigt” Kirken er usexet Jeg kender ikke rigtigt min præst Osv. Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 165. 165. MOTIVATIONS- FAKTORER for aktiv deltagelse på sociale medier situationsbestemte Tekniske barrierer Andre prioriteter Mangel på tid Osv. Inspireret af blogposten: What Motivates People to Participate in Social Media? http://socialmediatoday.comonsdag den 1. juni 2011
 166. 166. VA IKKE ER BANGE FOR EKSPERIMENTERonsdag den 1. juni 2011
 167. 167. VA IKKE ER BANGE FOR EKSPERIMENTER test nye muligheder og se om det virker efter hensigten.onsdag den 1. juni 2011
 168. 168. VA IKKE ER BANGE FOR EKSPERIMENTER test nye muligheder og se om det virker efter hensigten. idé. idé. idé. dum idé. idé. idé. idé. god idé. idé. idé idé. idé. genial idé. idé.onsdag den 1. juni 2011
 169. 169. DU SKAL ENGAGERE DIG 1 PERSONLIGT DROP DET 2 TEKNISKE FOKUS 3 TA ENK ARRANGEMENTER FOR UNDER OG EFTER I 4 FIND DE MEST INTERESSEREDE 5 KLAR STRATEGI OG 30 MINUTTER OM DAGEN 6 VA IKKE BANGE FOR ER AT EKSPERIMENTEonsdag den 1. juni 2011
 170. 170. Peter Vittrup PV(aT)seismonaut.dkonsdag den 1. juni 2011

×