2.dezinsekcia prírpravky
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2.dezinsekcia prírpravky

on

 • 3,457 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,457
Views on SlideShare
3,403
Embed Views
54

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 54

http://peterlatak.webnode.sk 54

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Mechanická dezinsekcia - plácačky, mucholapky, lepiace pásy, pasce a pod. - je málo efektívna

2.dezinsekcia prírpravky 2.dezinsekcia prírpravky Presentation Transcript

 • DEZINSEKCIA - je súbor opatrení zameraných na ničenie škodlivého hmyzu­ a ostatných článkonožcov prenášajúcich pôvodcov nákazlivých ochorení, obťažujúcich človeka a zvieratá a spôsobujúcich hospodárske škody poškodzovaním a znehodnocovaním výrobkov a produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu. Delí sa podľa rozsahu na preventívnu a represívnu (ohniskovú dezinsekciu).
  • ŠKODLIVOSŤ HMYZU
  • Ekonomická
  • 2. Epidemiologická (epizootologická)
  • 1. Ekonomická
  • Ekonomický význam múch je výrazný pri premnožení, za ktoré sa všeobecne
  • považuje viac ako 200 múch na jedincovi.
  • Spočíva na obťažovaní pri cicaní krvi a výlučkov kože a slizníc+ dopad na
  • úžitkovosť.
  • Zníženie prírastkov u ošípaných - 5 až 10 %, pričom u ošípaných je to
  • evidované už pri 40 jedincoch muchy domácej (musca domestica) a 1 bodavke
  • maštaľnej
  • Mliečna úžitkovosť - zníženie o 10-40 % a zníženie obsahu mliečneho tuku o
  • 4-5 %. Prírastky vo výkrme HP - o 20-45 %.
  • 2.Epidemiologická (epizootologická)
  • Epidemiologický (Epizootologický) význam spočíva v tom, že hmyz môže byť
  • vektorom, resp. rezervoárom infekčných, parazitárnych pôvodcov ochorení.
  • Prenos môže byť aktívny alebo pasívny.
  • Ixodes ricinus - kliešťové encefalitídy - výskyt 0,6 %
  • Lymská borelióza - výskyt 3 %.Prevláda názor, že borélie sa v črevách kliešťa
  • podrobujú špecifickému vývoju, kde pod vplyvom nasatej krvi dochádza k
  • genotypovým zmenám. Proteín, ktorý sa nachádza na povrchu ich tela sa mení
  • z pôvodného označovaného ako OspA na aspo. Po tejto metamorfóze môžu
  • cez sliny kliešťa vstupovať do krvi cicavca.
  • Preventívna dezinsekcia
  • - cieľom je predchádzať, odstraňovanie a likvidácia odpadov
  • z prostredia hlavne organických, melioračné práce výskytu hmyzu, t.j. hlavne dodržiavanie
  • všeobecných hygienických požiadaviek – zvyšovanie zdravotného uvedomenie
  • obyvateI'stva, hlavne pri boji a prevencii zameranej proti- všiam, blchám, plošticiam a pod.
  • a vytvárať také podmienky, ktoré:zabraňujú vnikaniu, zahniezdeniu a pomnožovaniu
  • hmyzu
  • Represívna dezinsekcia
  • Je zameraná na ničenie hmyzu a podl'a spôsobu sa rozdeľuje na :
  • 1. mechanickú
  • 2. fyzikálnu
  • 3. biologickú
  • 4. chemickú
  • Mechanická dezinsekcia
  • - plácačky, mucholapky, lepiace pásy, pasce a pod. - je málo efektívna
  • Fyzikálna dezinsekcia
  • -teplo
  • -prúdiaca para pod tlakom
  • -elektrina + žiarenie (black-white lampy)
  • -slnečné žiarenie
 • Biologická dezinsekcia - využíva prirodzených nepriateľov, napr. dravé roztoče, proti iným škodlivým roztočom, ale aj lastovičky, osy, chrobáky, lienka
 • Chemická dezinsekcia Historický vývoj: koniec 19. storočia - prírodné látky - nikotín, zlúčeniny kovov začiatok 20. storočia - anorganické zlúčeniny 20. roky 20. storočia - zavedenie substituovaných fenolov 30. roky 20. storočia - pyrethrum obdobie 2. svet.vojny - DDT, HCH povojnové roky - Endrin 50. roky 20. storočia - organofosfáty 60. roky 20. storočia - karbamáty, syntetické látky odvodené od pyretra tzv. Pyretroidy - r. 2000 - neonikotínové prípravky
 • ROZDELENIE INSEKTICÍDOV PODĽA ÚČINKU : Insekticídy - pôsobia všeobecne na hmyz Akaricídy- posobia na roztoče Ovicídy- pôsobia na vajíčka Larvicídy- pôsobia na larvy Repelenty- pôsobia na hmyz – odpudzujúco Atrakanty- pôsobia na hmyz - lákajúco
  • PODĽA VSTUPU DO ORGANIZMU HMYZU SA INSEKTICÍDY DELIA NA :
  • KONTAKTNÉ
  • PERORÁLNE
  • RESPIRAČNÉ
 • PODĽA SPÔSOBU ÚČINKU DELÍME INSEKTICÍDY NA : Insekticídy s reziduálnym účinkom - prípravok pôsobí dlhodobo (týždeň, mesiac ...) Insekticídy so systémovým účinkom po aplikácii je prípravok rozvádzaný cievami rastlín a chráni rastlinu pred žravými a savými škodcami Insekticídy s kombinovaným účinkom
  • APLIKAČNÉ FORMY INSEKTICÍDOV
  • Podl'a skupenstva
  • -pevné
  • -tekuté
  • -plynné
  • l. Pevné aplikačné formy:
  • Popraše (P,D)1-50 µ
  • suché, sypké prášky, úč.1. - do 10 % (asanácia elektrického vedenia
  • (DRlONE, Pif-Paf)
  • -obsahujú jemne mleté účinné látky zmiešané s plnidlami (kaolín, krieda, sádra
  • ...)
  • -účinnosť závisí od veľkosti častíc, rovnomerného premiešania a pod.
  • -výhody - I'ahká a lacná aplikácia
  • - nevýhody - náročnosť na skladovacie priestory, ktoré musia byť suché
  2. Granule (G)100-200 µ - najnovšia aplikačná forma v teréne pod vplyvom tepla a vlhkosti sa postupne rozpadá a uvol'ňuje sa účinná látka - Neporex SG2 3. Nástrahy (N)- LAFAREX N, BLATEX, FORMITOX, MUCHACID, SNIP,FORMITOX. PROXIKOL
  • II.Tekuté aplikačné formy
  • Postreky:
  • pravé roztoky
  • koloidné roztoky
  • emulzie
  • suspenzie
 • TERMO-MECHANICKÉ -izodisperzné aerosóly, s časticami pod 5 µ m -vytvárajú sa v špeciálne upravených prístrojoch -účinná látka v nosiči (olej, voda) sa predhrieva a rozptyl'uje pomocou rýchleho prúdenia teplých plynov. Pri styku so vzduchom nastane ochladenie a kondenzácia pár ~ hmla (Swing-fog Igeba) MECHANICKÝ (STUDENÝ) AEROSÓL je polydisperzný. Obsahuje okrem jemných častíc väčší podiel hrubých častíc v rozmedzí 5-50 !-Im -vytvára sa v špeciálnom prístroji za studena pomocou stlačeného plynu (vzduchu) alebo mechanickým rozptýlením kvapaliny (Sthilka ) ~ ~ ~ 1. Aerosóly Aerosól je disperzná sústava, u ktorej dispergačným prostredím je vzduch a dispergovanou fázou kvapalina alebo tuhá látka. HMLA DYM Formv aerosólov TERMICKÉ -sú izodisperzné aerosóly s časticami do 5 µ m , nosičom býva dym zo špeciálnych dymotvorných látok -v praxi sa používajú ako dymovnice alebo tabletky, ktoré sa zapal'ujú
 • Sprej – forma aerosólu - stály tlak v bombičkách, použitie u malospotrebiteľov - Aplikácia studených aerosólov ULTRANÍZKOOBJEMOVÉ POSTREKY - ULV - (Ultra low volume) -aplikácia -špeciálny prístroj - vyvíja kvapôčky veľmi malé a predovšetkým rovnakej veľkosti (izodisperzný aerosól). Tým sa zvyšuje biologická účinnosť a znižuje sa dávka insekticídu a nosiča. ~ ~ -neprenikajú prachovými vrstvami, ani do hĺbky substrátu (max. 1-2 cm, v závislosti od poréznosti)- ošetrené objekty - uzavrieť na 10-24 hod., kým sa aerosól neusadí- reziduálny účinok - závisí od druhu insekticídnej látky a ,trvá 3-20 dní
  • PLYNY-FUMIGANTY
  • Plyny sú chemické látky, ktoré za normálnej (väčšinou bežnej, 15-22 °C) teploty
  • a tlaku môžu existovať len v plynnom stave.
  • VLASTNOSTI IDEÁLNEHO PLYNU
  • Musí byť toxický pre cieľového škodcu.
  • Musí mať vysoký difúzny penetračný potenciál.
  • Musí mať nízku reaktibilitu s ošetrovaným produktom.
  • Musí vytvárať neškodné metabolity.
  • Jeho použitie musí byť I'ahké.
  • Musí byť l'ahko detekovaný.
  • Musí byť chemicky "'stabilný v atmosfére.
  • Nesmie poškodzovať prostredie (hlavne ovzdušie).
 • PRI APLIKÁCII PLYNOV JE POTREBNÉ:
  • 1.Hermetické uzavretie priestoru
  • 2. Stanoviť účinnú látku v ovzduší ošetrovaného priestoru
  • 3. Dodržať dobu expozície
  • 4. Dodržať požadovanú vlhkosť a teplotu prostredia v mieste zásahu
  • VÝHODY PLYNOVANIA
  • vysoká účinnosť
  • rýchle pôsobenie
  • značná prenikavosť
  • čiastočný účinok raticídny, fungicídny a ovicídny
  • NEVÝHODY PLYNOVANIA
  • nemajú reziduálny účinok (výnimka - methylbromid !)
  • všetky sú vysoko jedované (ZNJ)
  • účinok je ovplyvnený teplotou a vlhkosťou prostredia
  • výbušnosť a horl'avosť
 • Podľa tohto zoznamu vyhovuje požiadavkám len málo preparátov. Pre široké použitie proti skladovým škodcom zostáva len FOSFOROVODÍK, METYLBROMID a KYANOVODÍK. Inertné plyny (napr. dusík a oxid uhličitý) začínajú nahradzovať toxické fumiganty, zvlášť tam, kde sú sklady plynotesné alebo môžu byť za ekonomicky prijatel'ných podmienok utesnené a limitujúcim faktorom nie je doba expozície.
  • KYANOVODÍK (HCN) - 5-30 g.m-3, expozícia 4-72 hodin , vetranie 48 hodín
  • - vysoko rozpustný vo vode !!!
  • zrniar čierny- vrodená odolnosť
  • - URAGAN O2,ZYKLON A, ZYKLON B
  • FOSFOROVODÍK (PH3) - 70g.m-,relatívne dlhá doba expozície (4-8 dní)
  • koroduje niektoré kovy, vetranie 48 hodín
  • -DELÍCIA, DELÍCIA GATOXIN, FOSTOXIN
  METHYLBROMID (CH3BR) -15-20 g.m-3 -expozícia 8-24 hodín -vetranie 24 hodín -!!! Reaguje s niektorými bielkovinami!!! -rozpúšťa sa v tukoch!!! -vhodný na plynovanie produktov s vyšším obsahom vody EVAPORAČNÉ PÁSY -instop pásy -Vapona
 • ORGANOFOSFÓROVÉ INSEKTICÍDY -estery kyseliny ortho-, thio-, pyro-fosforečnej -nervové jedy - inhibítory enzýmu acetylcholínesterázy -pôsobia - požerovo, kontaktne aj respiračne, t.j. vyrábajú sa vo všetkých dostupných formách -relatívne krátky reziduálny účinok (4-6 týždňov), ktorý sa však enkapsuláciou zvyšuje až na niekoľko mesiacov (3-4) -sú toxické pre teplokrvné živočíchy, avšak v organizme sa nekumulujú
  • Účinné látkv :
  • dichlorvos (Instop pás)
  • trichlorfon (Formitox, Faratox turbo)
  • dimethoat ( Bi-58 EC)
  • diazinon (DIACAP 300 CS, Neocidol) - nie pre hydinu a mačky!
  • Pirimiphos-methyl (Acctelic 25 EC, Ultimate FOG)
  • Azamethiophos (Alfacron50 WP SNIP)- špeciálne určený na boj s muchami
  • v ŽV v 2-2,5 % koncentrácii
  • Chlórpyrifos (Empire 20,)
  • KARBAMÁTOVÉ INSEKTICÍDY
  • - estery kyseliny karbaminovej a karbamidovej
  • -nervový jed - inhibícia enzýmu cholinesterázy na rozdiel od OFI blok spôsobený
  • fyzikálnou sorpciou
  • -pôsobia požerom a kontaktne, sú vyrábané hlavne v tuhých aplikačných formách a
  • zmáčateľných práškoch, pôsobia ako požerové a kontaktné jedy
  • - toxicita pre teplokrvné živočíchy je rôzna, vysoká stálosť - dlhý reziduálny účinok
  • majú systémový účinok - využitie v pol'nohospodárstve pri ochrane rastlín
 • Účinné látky: propoxur (BA YGON 20 EC) - 2,5-5 % koncentrácia dioxicarb (FAMIDD 50 a 80 WP, ELOCRON popraš) - 2-4 % koncentrácii bendiocarb (FICAM 80 WP) – 0,3-1 % koncentrácia ,methomyl (LURECTRON) - nástrahy na muchy
  • PYRETHRÍNY A PYRETHROIDY
  • PYRETHRÍNY (pyrethrum) - králik starčekovitý (Chrysantheum cinerariaefolium)
  • zmes 4 chemicky príbuzných látok - pyrethrin l. a II. a cinerin I.
  • a II.- prvé poznatky o využití alkaloidov na ničenie hmyzu sú známe už
  • z Orientu, účinná látka sa nachádza v kvetoch v 0,3-3 %. Technický produkt je
  • zahustený na 20­30 % účinnej látky a je stabilizovaný.
  • Charakteristika:
  • kontaktný účinok s rýchlym omračujúcim efektom, tzv. knock-down
  • nemajú reziduálny účinok (24-48 h)
  • použitie - čisté prevádzky - domácnosti, potravinárske výrobne, obchody,
  • komunálna sféra a pod.
  • pôsobí ako nervový jed
  • Drione, Replin Super
  • PYRETHROIDY
  • moderná skupina insekticídnych látok odvodená od pyrethra, pripravené
  • syntetickou (chemickou) cestou Výhody:
  • nízka toxicita
  • dlhý reziduálny účinok ,dobrá skladovateľnosť
 • Účinné látkv : cypermethrin, permethrin, deltamethrin atď. Prípravkv: -BIOLlTY -OUTFLANK (permethrin 5 %) - ektoparazity u hydiny - K-OTHRINE 25 WP, EC, Flow (deltamethrin 2,5 %) Bandit 40 WP - vo vodorozpustnom sáčku -pyretroid CYPERMETRIN 40 %, dotykový a požerový jed dávka 40-80 mg.m-2 40 ml.m-2 -10 g (1 sáčok) v 5 I vody sa rozpustí - dávka 100 m2 (absorpčné povrchy alebo vysoká invázia - 2 sáčky) -účinnosť - 3-4 mesiace Bandit 10 EW - olejová mikroemulzia vo vode bez organických rozpúšťadiel -účinný 1-2 mesiace -nie je účinný na roztoče, -40 resp. 100 ml na 5 I vody(slabé a silné zamorenie) - komáre 20 ml na 100 litrov - larvicídny účinok na komáre Synergická látka- Piperonyl-butoxid -zvyšuje účinnosť pyrethroidov 10-12 násobne
 • NEONIKOTÍNOVÉ PRÍPRAVKY - boj proti muche domácej v ŽV, účinná látka thiamethoxam - 2,5-5 % koncentrácia (možnost' aplikácie náterom aj postrekom)
  • AGIT A (firma Novartis)
  • Agita 10 WG – thiametoxam
  • thianikotinylový insekticídy odvodený od prírodných nikotínov a patrí medzi
  • najstaršie insekticídne látky
  • najlepší je požerový účinok, čiastočne prechádza cez kutikulu hmyzu
  • prelomenie cyklu rezistencie
  • neboli zistené kumulatívne účinky a minimálny účinok na necielené
  • článkonožce
  • Integrovaný spôsob boja:
  • nová účinná látka
  • ničenie aj lariev
  • celkové preventívne opatrenia, tj. hygiena-organický odpad miesto množenia
  • hmyzu, minimalizovat'
  • predátory ? (lastovičky, roztoče, chrobáky a osy)
  • pôsobí ako požerový jed, je treba využit' základnú požiadavku, prilákat' hmyz.
  • Realizuje sa to :
  • a) prísadou cukru ako atraktantu
  • b) obsah Tricosénu ako stimulátora feromónov
  • c) pôsobí na muchy so sacím ústnym ústrojenstvom. Minimálne na muchy
  • s bodavým ústrojenstvom
 • REGULÁTORY RASTU VÝVOJA HMYZU Analógy juvenilných hormónov - juvenilné a rastové hormóny - vplyv na prirodzený vývoj hmyzu -ich analógy ovplyvňujú metamorfózu -I'ahká aplikácia -nízka toxicita -vysoká cena -pomalý účinok -aplikácia v presne vymedzenej dobe životného cyklu -druhovo špecifické Účinné látky : - methoprén (LAFAREX N a K)
  • Inhibítory syntézy chitínu
  • -blokovanie enzýmu chitinázy
  • Účinné látky:
  • -cyromazín(NEPOREX 2SG)
 • Analógy juveniIných (rastových)hormónov - Juvenilné hormóny v organizme článkonožcov riadia vývojové premeny v jeho dospievaní. Hmyz ich vylučuje pomocou zvláštnej žľazy. V priebehu vývoja hmyzu dochádza k jej zakrpatievaniu, čím dôjde k poklesu ňou vylučovaných hormónov a prebehne ďalšia tvarová vývojová premena (napr. z kukly na imágo), keď aplikujeme hmyzu látku, ktorá je rastovému hormónu podobná (analóg chemickej štruktúry), vyvoláme v organizme hmyzu umelý stav, ktorý imituje situáciu ako keby žl'aza nezakrpatela a vylučovala ďalej hormón a preto nedôjde k premene na vyššie vývojové štádium. Altosid - do liahníšť komárov. Nesmie sa dostať do zdrojov pitnej vody. Lafarex N-proti mravcovi faraónskemu Neporex -Inhibítory syntézy chitínu
  • Chlórované uhľovodíky
  • - pôsobia ako nervové jedy, do nervovej sústavy sa dostávajú cez tuky nervovej
  • sústavy ► ukladajú sa v tukovom tkanive, odkiaľ sa neobúravajú !
  • -dlhodobý reziduálny účinok
  • -pôsobia ako jedy-kontaktné ,požerové alebo respiračné
  • (HCH - Dymogam, Lindan, Fenoform forte,...)
  • (DDT - Neraditin - špeciál, Ripin, Nerakain, Dibovin ...)
  • Ich používanie v súčasnosti je zakázané.
  • Prvky a anorganické zlúčeniny
  • -fytotoxické
  • -vysoká toxicita pre teplokrvné zvieratá
  • -perzistencia v prostredí
  • -potreba vysokých dávok na usmrtenie hmyzu Zlúčeniny Arzénu - Aredin, Arsekol
  • Síry - Síra 80 WA, Síra SFINX, Sulikol, Polybarit,....
  • V praxi - postreky proti hubám, plesniam,v sadovníctve, vinárstve, lesníctve