Skolverket och den digitala skolan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Skolverket och den digitala skolan

 • 836 views
Uploaded on

Presentation från mitt pass på Framtidens läromedel, Uppsala 20/3 2012

Presentation från mitt pass på Framtidens läromedel, Uppsala 20/3 2012

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
836
On Slideshare
836
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
7
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Skolverket ochden digitalaskolan? Forskningen om den digitala skolan Hur påverkas resultaten? Hur kan ämnesundervisningen bli bättre med hjälp av it? Vad gör myndigheten på området?
 • 2. Elever om användandet (%)Ämne Ofta Sällan eller aldrigMatematik 2-3 94-94Naturkunskap/te 13-15 65-55knikEngelska 12-19 63-49Samhällskunskap 24-30 45-38Svenska 17-32 49-36
 • 3. forskning om it-användandets effekter✤ fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter✤ översikt 2006 MSU✤ PISA 2009✤ Holcomb 2009 (varsin/1:1)✤ Hylen/Grönlund 2010 (varsin/ 1:1, 40 studier)
 • 4. Olika analysmetoder används i studierMätbara effekter Kunskapstester, mätning av före och efter Strukturering av beskrivande data för analys Analys av andra studier, data, statistikUpplevda effekter Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Praktikfall Observationer
 • 5. IT ger effekter på elevers utveckling ochinlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever• För elever med särskilda behov
 • 6. Effekter på elevers motivationSärskilt tydligt i klassrum som fokuserar på lärandet somprocessIT ger ett ökat fokus på tolkning av information, och gersnabbare återkopplingIntegration av IT under lektionen förstärker lärandet
 • 7. Effekter på elevers samarbeteÖkad självständighetFörbättrat arbete i gruppÖkad kunskapsdelning
 • 8. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generelltFörbättrad attityd till lärande
 • 9. Bättre resultat med egendator (?)✤ tydlig förbättring av resultat på vanliga test✤ inga mätningar av andra kompetenser✤ bättre och längre texter✤ tillfällig nedgång noterad år 1✤ 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail)✤ en del studier påvisar inga mätbara effekter
 • 10. Skolverkets bedömning informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it lärare behöver mer kompetens- utveckling tekniska lösningar behöver ses över skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser
 • 11. Skollagen”Eleverna ska utan kostnad hatillgång till böcker och andralärverktyg som behövs för entidsenlig utbildning…” 10 kap. § 10 Nordic Photos
 • 12. Lpfö 98, rev. 2010”Multimedia ochinformationsteknik kan iförskolan användas…””--- utvecklar intresse förbilder, texter och olikamedier samt sin förmågaatt använda sig av, tolkaoch samtala om dessa ---” Nordic Photos
 • 13. Lpfö 98, rev. 2010 Lgr11 Gy2011Eleverna ska kunna användamodern teknik som ett verktyg förkunskapssökande, kommunikation,skapande och lärandeEleverna ska kunna orientera sig i enkomplex verklighet, med ett stortinformationsflöde och en snabbförändringstakt Nordic Photos
 • 14. InnehållLgr11”Eleverna ska kunnaorientera sig i enkomplex verklighet,med ett stortinformationsflöde ochen snabbförändringstakt.” Nordic Photos
 • 15. KursplanerKolla källans wikiNågra exempel:•skapa bilder med digitala ochhantverksmässiga tekniker och verktygsamt med olika material•fotografering och överföring av bildermed hjälp av datorprogram (årskurs 3)•vidare ska eleverna genomundervisningen ges möjligheter attutveckla kunskaper i att användadigital teknik för att kunna undersökaproblemställningar, göra beräkningaroch för att presentera och tolka data.
 • 16. Digital kompetens:säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål . Den underbyggs av grundläggande IKT- färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och
 • 17. Digital kompetens• Kunna och vilja använda it - i skolan, på fritiden, i arbetslivet• Förmåga att hantera och kritiskt värdera information• Färdigheter att kommunicera, skapa och utbyta information Nordic Photos
 • 18. Vi jobbar också med✤ kompetensutveckling✤ pedagogiskt ledarskap✤ lärresurser ✤ spindeln ✤ LRE ✤ tillgänglighet
 • 19. Tack! Peter Karlberg peter.karlberg@skolverket.se IT i skolan http://www.slideshare.net/peterkarlberg