SETT2012 i Kista 20120424
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

SETT2012 i Kista 20120424

on

 • 526 views

Skolverket - om vårt uppdrag, om forskning, om styrning, om kompetens och mera

Skolverket - om vårt uppdrag, om forskning, om styrning, om kompetens och mera

Statistics

Views

Total Views
526
Views on SlideShare
526
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Apple Keynote

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

SETT2012 i Kista 20120424 Presentation Transcript

 • 1. Skolverket -om vårtuppdrag, omforskning, omstyrning, omkompetens ochmera
 • 2. Vårt uppdrag
 • 3. Skolverkets stöd till it-utveckling ochanvändning✤ sprida kunskap✤ ge stöd till kompetensutveckling✤ omvärldsbevakning✤ föra aktiv dialog med relevanta aktörer✤ verka för säker och kritisk användning✤ främja användning av digitala lärresurser
 • 4. Skolverkets bedömning informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it lärare behöver mer kompetens- utveckling tekniska lösningar behöver ses över skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser
 • 5. Vi jobbar också med✤ lärresurser ✤ spindeln ✤ LRE ✤ tillgänglighet
 • 6. SIS TK450 AG6 Lärresurser ochlärplattformar - en vägledning• Standarder • för att öka sökbarhet • för att öka användarnyttan • för att göra livet enklare • för att öka tillgängligheten
 • 7. Forskning
 • 8. forskning om it-användandets effekter✤ fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter✤ översikt 2006 MSU✤ PISA 2009✤ Holcomb 2009 (varsin/1:1)✤ Hylen/Grönlund 2010 (varsin/ 1:1, 40 studier)
 • 9. Elever om användandet (%)Ämne Ofta Sällan eller aldrigMatematik 2-3 94-94Naturkunskap/ 13-15 65-55teknikEngelska 12-19 63-49Samhällskunskap 24-30 45-38Svenska 17-32 49-36
 • 10. Olika analysmetoder används istudierMätbara effekter Kunskapstester, mätning av före och efter Strukturering av beskrivande data för analys Analys av andra studier, data, statistikUpplevda effekter Enkäter Intervjuer Fokusgrupper Praktikfall Observationer
 • 11. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning
 • 12. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling
 • 13. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling
 • 14. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang
 • 15. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang
 • 16. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever
 • 17. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever
 • 18. IT ger effekter på elevers utvecklingoch inlärning• På lärande och betygsutveckling• På motivation och engagemang• På nätverkande och samarbete mellan elever• För elever med särskilda behov
 • 19. Effekter på elevers motivationSärskilt tydligt i klassrum som fokuserar på lärandet somprocessIT ger ett ökat fokus på tolkning av information, och gersnabbare återkopplingIntegration av IT under lektionen förstärker lärandet
 • 20. Effekter på elevers samarbeteÖkad självständighetFörbättrat arbete i gruppÖkad kunskapsdelning
 • 21. Övriga effekter på elever
 • 22. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinder
 • 23. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinder
 • 24. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaro
 • 25. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaro
 • 26. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generellt
 • 27. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generellt
 • 28. Övriga effekter på eleverStöd till elever med funktionshinderMinskad frånvaroFörbättrat beteende i skolan generelltFörbättrad attityd till lärande
 • 29. Bättre resultat med egendator (?)✤ tydlig förbättring av resultat på vanliga test✤ inga mätningar av andra kompetenser✤ bättre och längre texter✤ tillfällig nedgång noterad år 1✤ 5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail)✤ en del studier påvisar inga mätbara effekter
 • 30. Styrning
 • 31. Skollagen”Eleverna ska utan kostnad hatillgång till böcker och andralärverktyg som behövs för entidsenlig utbildning…” ! ! 10 kap. § 10 Nordic Photos
 • 32. Lpfö 98, rev. 2010”Multimedia ochinformationsteknik kan iförskolan användas…””--- utvecklar intresse förbilder, texter och olikamedier samt sin förmågaatt använda sig av, tolkaoch samtala om dessa ---” Nordic Photos
 • 33. Lpfö 98, rev. 2010 Lgr11 Gy2011Eleverna ska kunna användamodern teknik som ett verktyg förkunskapssökande, kommunikation,skapande och lärandeEleverna ska kunna orientera sig ien komplex verklighet, med ett stortinformationsflöde och en snabbförändringstakt Nordic Photos
 • 34. InnehållLgr11”Eleverna ska kunnaorientera sig i enkomplex verklighet,med ett stortinformationsflöde ochen snabbförändringstakt.” Nordic Photos
 • 35. KursplanerKolla källans wikiNågra exempel:•skapa bilder med digitala ochhantverksmässiga tekniker och verktygsamt med olika material•fotografering och överföring av bildermed hjälp av datorprogram (årskurs 3)•vidare ska eleverna genomundervisningen ges möjligheter attutveckla kunskaper i att användadigital teknik för att kunna undersökaproblemställningar, göra beräkningaroch för att presentera och tolka data.
 • 36. Digital kompetens• Kunna och vilja använda it - iskolan, på fritiden, i arbetslivet• Förmåga att hantera och kritiskt värdera information• Färdigheter att kommunicera, skapa och utbyta information Nordic Photos
 • 37. The Social Media Revolution 2012
 • 38. Tack! Peter Karlberg peter.karlberg@skolverket.se IT i skolan http://www.slideshare.net/ peterkarlberg