Elevers digitala kompetens och användning av IT för bättre måluppfyllelse

801 views

Published on

Talade på Computer Swedens konferens om IT i skolan den 9 februari 2012

Published in: Education
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Elevers digitala kompetens och användning av IT för bättre måluppfyllelse

 1. 1. Elevers digitala kompetens och användning av IT för bättre måluppfyllelse <ul><li>Digital kompetens </li></ul><ul><li>Styrdokumenten </li></ul><ul><li>IT </li></ul>
 2. 2. Datapolitik för skolområdet <ul><li>” datorn som ett redskap ..... bland andra” </li></ul><ul><li>” datorstöd i undervisningen och i planerings- och uppföljningsarbetet” </li></ul><ul><li>” användandet måste följa samma utvecklingslinjer som ..... samhället i övrigt” </li></ul>5 5 PM till regeringsbeslut 1992-08-20 Dnr U92/2745/Gru
 3. 3. Skolverkets bedömning <ul><li>informationsteknikens möjligheter i lärandet bör utnyttjas mer effektivt </li></ul><ul><li>det är viktigt att identifiera hur ämnesundervisningen kan bli bättre med hjälp av it </li></ul><ul><li>lärare behöver mer kompetens-utveckling </li></ul><ul><li>tekniska lösningar behöver ses över </li></ul><ul><li>skolan behöver tillgång till fler och bättre digitala lärresurser </li></ul>
 4. 4. Elever om användandet (%) Ämne Ofta Sällan eller aldrig Matematik 2-3 94-94 Naturkunskap/teknik 13-15 65-55 Engelska 12-19 63-49 Samhällskunskap 24-30 45-38 Svenska 17-32 49-36
 5. 6. <ul><li>Digital kompetens </li></ul>Nordic Photos • Kunna och vilja använda it - i skolan, på fritiden, i arbetslivet • Förmåga att hantera och kritiskt värdera information • Färdigheter att kommunicera, skapa och utbyta information
 6. 7. 1-1-satsningar Digital kompetens: säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet
 7. 8. <ul><li>Skollagen </li></ul>Nordic Photos ” Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” 10 kap. § 10
 8. 9. Lpfö 98, rev. 2010 Lgr11 Gy2011 Nordic Photos Eleverna ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt
 9. 10. Lpfö 98, rev. 2010 ” Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas… ” ” --- utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa ---” Nordic Photos
 10. 11. Innehåll <ul><li>Lgr11 </li></ul><ul><li>” Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.” </li></ul>Nordic Photos
 11. 12. Kursplaner <ul><li>Kolla källans wiki </li></ul><ul><li>Några exempel: </li></ul><ul><li>skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material </li></ul><ul><li>fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (årskurs 3) </li></ul><ul><li>vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. </li></ul>
 12. 13. http://kollakallans.wikispaces.com/Lgr11
 13. 14. forskning om it-användandets effekter <ul><li>fram t.o.m. 2005 nästan bara upplevda effekter </li></ul><ul><li>översikt 2006 MSU </li></ul><ul><li>PISA 2009 </li></ul><ul><li>Holcomb 2009 (varsin/1:1) </li></ul><ul><li>Hylen/Grönlund 2010 (varsin/1:1, 40 studier) </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Rapport författad av Torbjörn Skarin, Metamatrix och utgiven av Myndigheten för skolutveckling </li></ul>Effektivt användande av IT i skolan -analys av internationell forskning
 15. 16. Olika analysmetoder används i studier <ul><li>Mätbara effekter </li></ul><ul><ul><li>Kunskapstester, mätning av före och efter </li></ul></ul><ul><ul><li>Strukturering av beskrivande data för analys </li></ul></ul><ul><ul><li>Analys av andra studier, data, statistik </li></ul></ul><ul><li>Upplevda effekter </li></ul><ul><ul><li>Enkäter </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuer </li></ul></ul><ul><ul><li>Fokusgrupper </li></ul></ul><ul><ul><li>Praktikfall </li></ul></ul><ul><ul><li>Observationer </li></ul></ul>
 16. 17. Utvalda studier i olika länder/regioner Övr. Europa/ OECD,(orange) 5 studier USA, 2 studier Norden, 4 studier Storbritannien, 10 studier
 17. 18. IT ger effekter på elevers utveckling och inlärning <ul><li>På lärande och betygsutveckling </li></ul><ul><li>På motivation och engagemang </li></ul><ul><li>På nätverkande och samarbete mellan elever </li></ul><ul><li>För elever med särskilda behov </li></ul>
 18. 19. Effekter på elevers motivation <ul><li>Särskilt tydligt i klassrum som fokuserar på lärandet som process </li></ul><ul><li>IT ger ett ökat fokus på tolkning av information, och ger snabbare återkoppling </li></ul><ul><li>Integration av IT under lektionen förstärker lärandet </li></ul>
 19. 20. Effekter på elevers samarbete <ul><li>Ökad självständighet </li></ul><ul><li>Förbättrat arbete i grupp </li></ul><ul><li>Ökad kunskapsdelning </li></ul>
 20. 21. Övriga effekter på elever <ul><li>Stöd till elever med funktionshinder </li></ul><ul><li>Minskad frånvaro </li></ul><ul><li>Förbättrat beteende i skolan generellt </li></ul><ul><li>Förbättrad attityd till lärande </li></ul>
 21. 22. Bättre resultat med egen dator (?) <ul><li>tydlig förbättring av resultat på vanliga test </li></ul><ul><li>inga mätningar av andra kompetenser </li></ul><ul><li>bättre och längre texter </li></ul><ul><li>tillfällig nedgång noterad år 1 </li></ul><ul><li>5-8 år innan full effekt visar sig (Silvernail) </li></ul><ul><li>en del studier påvisar inga mätbara effekter </li></ul>
 22. 23. Förutsättningar <ul><li>kompetensutveckling </li></ul><ul><li>pedagogiskt ledarskap </li></ul><ul><li>tillgång till support </li></ul>
 23. 24. Tack! <ul><li>Peter Karlberg </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>IT i skolan </li></ul>

×