Om policy læring og forskning- og innovasjonspolitikken

762 views

Published on

Presentasjon for ESST og TIK-studenter ved Universitetet i Oslo oktober 2011

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
762
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Om policy læring og forskning- og innovasjonspolitikken

 1. 1. Policy-læring og kulturer i forsknings- og innovasjonspolitikken<br />Per Koch,<br />Vitenskapsprosjektet, KD<br />Norges Forskningsråd & TIK<br />19. Oktober 2011<br />
 2. 2. Betydningen av fortellinger i forsknings- og innovasjonspolitikken<br />Det finnes ingen objektiv kunnskapsbase for politikkutvikling<br />Det vi kan håpe på er kunnskapsrike folk med åpne sinn som gjør bruk av gode metoder for å forstå en kompleks verden. <br />
 3. 3. Forskjellige mentaliteter eller virkelighetsforståelser<br />Forskjellige departementer og råd snakker forskjellige språk<br />Forskningsdepartementer<br />Finansdepartementer<br />Næringsdepartementer<br />…<br />Hva er viktigst?<br />Grunnforskning eller innovasjon?<br />Økonomisk vekst eller velferd?<br />Teknologi eller kultur?<br />
 4. 4. Det er mange fortellinger<br />Ulik forståelse av:<br />Hva samfunnet er og hvordan det fungerer<br />Hvordan forskningen virker i samfunnet<br />Forståelsen av begreper (f. eks. “innovasjon”, “forskning”, ”vitenskap”)<br />Hva som er det beste teoretiske og metodologiske grunnlaget for policy utvikling <br />Forskjellige kulturer har forskjellige fortellinger som hjelper dem til å forstå verden rundt dem<br />
 5. 5. Vitenskapsfortellingen<br />Samfunnskontrakt mellom forskningen og det offentlige <br />Tilhengere i forsknings-departementer, grunnforskningsråd og universiteter<br />Fortelling: Forskning produserer ideer og oppfinnelser som kan brukes i samfunnet.<br />
 6. 6. Den lineære reservoarmodellen<br />Forskninggirideerog relevant kunnskap<br />Fortelling: Industriell innovasjon er primært et resultat av ideer skapt i universitetene og omdannet i bedrifter.<br />Anvendtforskninggjøromideenetilnoepraktiskanvendbart<br />Industrienutviklernyeprodukterogprosesser<br />Bedriften bringer produktenetilmarkedet<br />
 7. 7. Vitenskapsfortellingen vurdert<br />Sterke sider:<br />Forståelse for betydningen av langsiktig kunnskapsoppbygging<br />Mangfold for uforutsette problemer og betydningen av samspill mellom ulike disipliner<br />Svake sider:<br />Prioriteringsproblemet<br />Lineær modell, ikke i samsvar med virkeligheten<br />Overvurderer grunnforskningens leveranse av ideer og oppfinnelser<br />Undervurderer grunnforskningens betydning for læring og kompetanseoppbygging<br />For mye fokus på teknologioverføring i stedet for samspill<br />
 8. 8. Utfordring: Hvordan velge satsingsområder?<br />”Bottom up”: Forskerne bestemmer hva de vil forske på.<br />Men hvem bestemmer hvilke fag, institutter, fakulteter, institusjoner og temaområder som skal få mer støtte?<br />Historien bestemmer (Matteus-prinsippet)?<br />Studentene bestemmer?<br />Institusjonene bestemmer (men det krever strategisk kompetanse og vilje)?<br />Departementet bestemmer?<br />Forholdet mellom regionene: Arbeidsdeling eller konkurranse?<br />
 9. 9. Utfordring: Hvordan kommunisere nytten av forskning?<br />”La meg få gjøre det jeg vil, så vil dere få det dere vil ha en eller annen gang i fremtiden!”<br />Biter ikke på de som sitter med pengesekken.<br />
 10. 10. Korrelasjonsproblemet<br />Økonomiskvekst<br />FoU-investeringer<br />Vi tror vi studerersammenhengenmellomforskningogøkonomiskvekst…<br />
 11. 11. Korrelasjonsproblemet<br />Forskning<br />Økonomiskvekst<br />FoU-investeringer<br />…men erdetvirkelig bare forskning vi måler?<br />
 12. 12. Korrelasjonsproblemet<br />Forskning Vitenskap Utvikling Læring Innovasjon Mobilitet Maskiner Teknologi Utdanning Litteratur Patenter Design Lisenser Markedsføring Branding Kultur Reguleringer Globalisering Konkurranse Erfaring Kreativitet<br />Økonomiskvekst<br />FoU-investeringer<br />“Total faktorproduktivitet?” <br />Den svartebokseninneholder en langrekke former for læringognytenkning<br />
 13. 13. Næringslivsfortellingen<br />Samfunnskontrakt mellom staten og næringslivet<br />Tilhengere i næringslivet og i ulike næringsdepartementer<br />Fortelling: Næringslivet innoverer, noe som gir økt produktivitet og økonomisk vekst. Forskningen bør primært tjene næringslivets behov.<br />Opprinnelig lineær (som vitenskapshistorien), nå mer systemisk.<br />
 14. 14. Forskningenfår en bredererollesomlæringsverktøy<br />market pull<br />Through knowledge about customer and competitors the company does analysis of innovation<br />Acquired R&D<br />Market competences<br />Tacit knowledge<br />In-house learning based innovation<br />Acquired technology<br />Literature<br />Conferences and fairs<br />The company brings new or altered products, processes or services on to the market<br />Recruits<br />In-house R&D<br />
 15. 15. Et ønskeom å forståkunnskapsstrømmeneiinnovasjonssystemet<br />Policy-<br />institutions<br />Industrial structure<br />International framework<br />Customers <br />and users<br />R&D<br />Institutions<br />Company or <br />public institution<br />Learning<br />Networks<br />Innovation<br />Suppliers<br />Consultants<br />Financial<br />Institutions<br />Public policy<br />Cultural framework<br />
 16. 16. Næringslivsfortellingen vurdert <br />Sterke sider<br />Mer nyansert forståelse av bruk av forskning for læring i samfunnet og bedriftenes rolle som ideskapere<br />Samspillsforståelsen<br />Svake sider:<br />Kan undervurdere langsiktig kunnskapsoppbygging<br />Kan undervurdere andre sider av samfunnsutviklingen (velferd, kultur etc.) selv når disse har næringsrelevans<br />
 17. 17. Utfordring: Å forståkunnskapsstrømmer<br />Mobilitet<br />Brukerdrevetinnovasjon<br />Forholdetmellomleverandører og kunder<br />“Open innovation”<br />Betydningenavkunnskaps-intensive tjenestebedrifter<br />
 18. 18. Utfordring: Fokuspåandre former for læring<br />FoUiteknologi og mennesker<br />Design<br />Branding<br />Organisatoriskendring<br />Management-praksis<br />Eierskap<br />
 19. 19. Utfordring: Forskning som et læringsvektøy<br />Effektene av FoU-produkter:<br />Bedriftsøkonomisk avkastning<br />Spillover 1: økt produktivitet hos kundene<br />Spillover 2: innovasjon hos kunder og leverandører<br />Effektene av FoU på læring:<br />Bygger opp kompetanse som øker absorpsjonsevnen<br />Nettverksbygging<br />Forskningsbasert utdanning gir studenter som har lært å lære<br />
 20. 20. Policy problem<br />Hvordan koordinerer du en politikk med alle disse dimensjonene<br />Alle policy-miljøer kan ikke drive med alt!<br />Danmark: Vitenskapsministeriet<br />Finland: Research and Innovation Policy Council<br />Island: Science and Technology Policy Council<br />
 21. 21. Vitenskaps- og næringslivsfortellingenes sammenfall<br />Laissezfaire og fri konkurranse<br />Forskerne: Gi oss frihet, og vi gir dere resultatene!<br />Bedriftene: Velg ikke vinnere! Vi kjenner markedet best!<br />Passer bra sammen med nyklassisk makroøkonomi:<br />Forskning i en svart boks utenfor økonomien<br />
 22. 22. Problem med konkurransefortellingene<br />Forbud mot å ”velge vinnere”<br />Gjør det vanskeligere å bruke forskning og innovasjon som strategisk virkemiddel<br />Gir politiske legitimeringsproblemer: investeringene oppfattes som gave til sektorene, snarere enn et verktøy for å løse problemer<br />Store effektmålingsproblemer<br />
 23. 23. Samfunnsfortellingen<br />Samfunnskontrakt mellom staten og borgerne<br />Tilhengere i EU, OECD og spredt rundt i departementene<br />Fortelling: Forskning og innovasjon er en del av samfunnet og organisasjonenes læringsprosesser. Det offentlige må utvikle strategier for satsinger der vi trenger det mest. <br /><ul><li>Det er fortellingen som er ny, ikke praksisen</li></li></ul><li>Utfordring: Innovasjon for globale og sosiale utfordringer<br />OECDs Innovasjonsstrategi:<br />”Innovation is increasinglyperceived as a critical part ofthesolutionwhentackling global publicchallenges.”<br />Klima<br />Ren energi<br />Sykdom<br />Matforsyning<br />Migrasjon<br />Konfliktløsning<br />Eldrebølge<br />
 24. 24. Utfordringer<br />Utvikling av læringsarenaer for vurdering av fremtidige behov og utviklingsløp <br />Behov for helhetlig forsknings- og innovasjonspoltikk på tvers av sektorer<br />Forholdet mellom topdown initiativer og bottom up mangfold<br />Fri forskning vs. målrettet forskning. <br />Gir grunnforskningsbegrepet noe mening?<br />
 25. 25. Å forståsosiokulturellerammebetingelser<br />Stabile makroøkonomiske rammebetingelser<br />Pengepolitikk<br />Konkurransepolitikk<br />Skattenivå<br />Globale markeder<br />Sosiokulturelle rammebetingelser<br />Egalitær kultur med sosial mobilitet<br />Høye lønninger hos fagarbeider gir innovasjon og produktivitetsøkning<br />Høye utdanningsnivåer gir fleksibilitet, mobilitet og omstillingsevne<br />Velferd reduserer risiko<br />Politisk og sosial stabilitet gir tillit<br />
 26. 26. Samfunnsfortellingen vurdert<br />Sterke sider:<br />Økt fokus på overordnede samfunnsbehov og globale utfordringer. Deptene er ikke interesseorganisasjoner.<br />Setter ikke forskning opp mot andre samfunnsbehov. (Ikke forskning eller eldreomsorg, men forskning for eldreomsorg)<br />Økt fokus på forskningens samspill med næringsliv, samfunnsliv og offentlig forvaltning.<br />Nytt kritisk blikk på forskningens rolle og egenskaper. <br />Svake sider:<br />Kan lede til overdreven tro på forvaltningens rasjonalitet og evne til å forutse fremtiden (den planøkonomiske fellen)<br />Kan gi naiv teknologioptimisme og en undervurdering av forskningens negative sider.<br />Kan svekke mulighetene for radikale nyoppdagelser som følge av fri forskning.<br />
 27. 27. Tradisjoneltsynpåbevisbasertpolitikkutforming og governance<br />Politikere<br />Uavhengigeforskereogeksperter<br />Offentligetjeneste-mennogkvinner<br />“The wall of disinterested objectivity”<br />
 28. 28. En interaktivlæringsarene<br />Tjenstemennogkvinner<br />(eksperter)<br />Stake-holders<br />(eksperter)<br />Uavhengigeforskere<br />(eksperter)<br />Politikere<br />(eksperter)<br />

×