Panel 3 galandrová daniela
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Panel 3 galandrová daniela

on

 • 964 views

 

Statistics

Views

Total Views
964
Views on SlideShare
964
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Panel 3 galandrová daniela Presentation Transcript

 • 1. Společenská Zodpovědnost
  CSR
  Corporate Social Responsibility
 • 2. Společenská Zodpovědnost
  CSR
  „Společenská odpovědnost firem představuje dobrovolný závazek, organizací chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí a společnosti, ve které podnikají.“
 • 3. DEFINICE CSR
  • Evropská komise : „dobrovolná integrace sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s okolím“.
  • 4. Nejenom Profit, ale také na další „P“ a to People(sociální oblast) a Planet (environmentální oblast).
  • 5. Smyslem CSR je přizpůsobit podnikání dlouhodobým cílům namísto krátkodobým a zaměřit se na optimalizaci zisku namísto maximalizace.
  • 6. Společensky odpovědné chování podniku je dlouhodobou investicí do jeho celkového rozvoje.
  • 7. Změna role podniků ve společnosti - veřejnost posuzuje a hodnotí nejenom kvalitu služeb a produktů, ale také míru odpovědnosti svého působení ve společnosti.
 • 3P - CSR
  • Profit / Ekonomická oblast
  - etický kodex společnosti, transparentní podnikání, odmítání korupce, kvalitní a bezpečné produkty a služby, marketingová atika a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery
  • People / Sociální oblast
  - přístup k zaměstnancům a podpora okolní komunity
  • Planet / Environmentální
  - dopady na životní prostředí - ekologická produkce, produkty a služby (soulad s normami a standard ISO, EMAS aj.), ekologie ve firemní politice, snižování negativního vlivu na životní prostředí, udržitelný rozvoj – ochrana přírodních zdrojů
 • 8. PRINCIPY CSR
  GLOBAL COMPACT OSN
  Principy odpovědného chování:
  Lidská práva:
  č.1. - podpora a respekt k ochraně základních lidských práv;
  č.2 – vyvarování se jejich porušování
  Pracovní standardy
  č. 3 - svoboda sdružování a právo na kolektivní vyjednávání
  č.4 - eliminace jakékoliv formy nucené práce;
  č.5 - otázka dětské práce;
  č.6 – diskriminace v zaměstnání
  Životní prostředí
  č.7 - podpora ochrany životního prostředí;
  č.8 – podněcování iniciativ propagující odpovědný přístup k živ. prostředí;
  č.9 - podpora vývoje a šíření technologií ohleduplných k živ. prostředí.
  č.10- Boj proti korupci - Firmy by měly bojovat proti všem formám korupce.
 • 9. CSR - HR = PR
  CSR – HR = PR
 • 10. CSR - HR = PR
  LIDSKÉ ZDROJE – nosný pilíř všech CSR aktivit
  - pokud nejsou zaměstnanci zainteresováni v aktivitách dané korporace, CSR se stává pouhou ukázkou PR.
  • důvěryhodnost každé organizace je porušena pokud je evidentní, že se společnost nechová tak jak prezentuje navenek
  • 11. aby CSR aktivity byly pro danou společnost přínosné a efektivní, musí v ně věřit i ten nejmenší článek – jednotlivý zaměstnanec firmy.
  • 12. CSR není aktivitou jednoho oddělení
  • 13. součást každého zaměstnance
  • 14. každé aktivity, kterou se vevnitř i navenek prezentujeme
 • CSR - HR = PR
  EFEKTIVNÍ ZAPOJENÍ
  • Zapojení zaměstnanců | firemní kultura | projevy zaměstnanců mimo pracovní proces |na veřejnosti | interpretují firemní kulturu
  • 15. Zapojení TOP managementu | chování manažerů | vzor pro své podřízené
  • 16. Integrace CSR do komerčních aktivit
  • 17. Zapojení klíčových externích partnerů
 • HRM ROLE
  HR Management|důležitá role při implementaci CSR
  Role HR Managementu|vést organizaci a její stakeholdery* k CSR aktivitám v těchto oblastech:
  • Vztahy se zaměstnanci
  • 18. Pracovní prostředí - zdraví a bezpečnost
  • 19. Vztahy s místní komunitou
  + efektivní komunikace + dobře vedené projekty, správně volené postupy a metody = získání konkurenční výhody
  *(tj. akcionáře, zaměstnance, management, zákazníky, investory, vládní organizace, neziskové organizace, a jiné veřejné organizace či sdružení)
 • 20. HRM ROLE
  • CSR aktivity nemusí být vždy finančně a časově nákladné
  • 21. organizace, které se zajímají o CSR mohou začít s malými projekty souvisejícími s pracovním prostředím, zaměstnanci a vztahy s místní komunitou
  • 22. HR Management hraje důležitou roli při rozvoji kreativního přístupu
  TIPY JAK ZAČÍT:
  • Kontakt s jinými HR profesionály |učit se od jejich CSR iniciativ|sdílet nápady a myšlenky| co mělo úspěch| poučení
  • 23. Partnerství s jinými organizacemi |co-sponzoring |místní eventy
  • 24. Kontakt s lokálními organizacemi | učit se od nich
  • 25. Požádat zaměstnance o návrhy CSR iniciativ aj.
 • CSR a ZAMĚSTNANCI
  • zdraví a bezpečnost zaměstnanců
  • 26. rozvoj lidského kapitálu – profesní i osobní rozvoj
  • 27. zapojování zaměstnanců
  • 28. dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce
  • 29. work-life balance
  • 30. flexibilní formy práce – „family-friendly“ pracovní prostředí
  • 31. rovné příležitosti
  • 32. rozmanitost na pracovišti
  • 33. nefinanční benefity
  • 34. podpora propuštěných zaměstnanců/ zajištění rekvalifikace
  • 35. lidská práva – opatření vůči všem formám diskriminace
 • CSR V PRAXI
  WORK-LIFE BALANCE
  • sladění pracovního a soukromého života
  • 36. zdraví a spokojenost zaměstnanců
  PŘÍKLADY:
  • flexibilní pracovní doba
  • 37. „homeoffices“ |telecommuting
  • 38. respekt a tolerance na pracovišti
  • 39. fitness centrum přímo v místě pracoviště
  • 40. nefinanční benefity
  • 41. podpora pro zaměstnance ve formě fitness voucherů
  • 42. stop smoking programy
  • 43. cvičení na držení těla, problémy s páteří,
  • 44. stress awarnessworkshops
  • 45. centrum pro výživu a zdravý životní styl
  • 46. různé formy benefitů ve vztahu k zaměstnancům
  • 47. příspěvky na stravování
  • 48. na dovolenou či rekreaci
  • 49. na životní či úrazové pojištění
  • 50. na penzijní připojištění
  • 51. zdravotní péče – preventivní prohlídky
  • 52. příspěvky na vakcíny
  • 53. dovolená nad rámec zákona
  • 54. kulturní aktivity
  • 55. příspěvky na vzdělávání
  • 56. FamilyDays
 • PROČ CSR V SOCIÁLNÍ OBLASTI
  • Zaměstnanci| závislost na finanční odměně |zdroj živobytí
  • 57. Práce| zásah do soukromého i rodinného života| vliv na zdraví
  • 58. Dlouhodobý úspěch firmy závisí na kvalitě zaměstnanců
  • 59. Odpovědné chování firmy | nábor, rozvoj a udržení si kvalitní pracovníků
  • 60. Spokojení a motivovaní zaměstnanci |vyšší produktivita |pocit hrdosti na chování zaměstnavatele
  • 61. Vyšší loajalita | nižší náklady na přijímání nové pracovní síly |
  • 62. Spokojenost zaměstnanců | kladný přístup k zákazníkovi | posilování image podniku
 • PŘÍNOSY CSR V SOCIÁLNÍ OBLASTI
  • žádaný zaměstnavatel přitažlivý pro talenty
  • 63. kvalitní zaměstnanci | jejich udržení
  • 64. motivace vedoucí k produktivitě
  • 65. kreativní a inovativní prostředí
  • 66. nízká fluktuace zaměstnanců
  • 67. lidské zdroje | dlouhodobá konkurenční výhoda
  • 68. firemní kultura|hodnoty firmy
  Uplatňování CSR konceptu v oblasti pracovního prostředí směřuje k oboustranně výhodnému vztahu vedoucí k vzájemnému posilování důvěry mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
 • 69. Pro to, aby zaměstnanci CSR akceptovali a řídili se jím. Je důležité:
  • Pochopení CSR
  „překlad“do „lidské řeči“ – srozumitelná komunikace
  • Příklady z každodenního života
  jak se snadno a zcela přirozeně chovat „společensky odpovědně“
  • Využití hodnot, které si zaměstnanci sami stanovili
  Logické propojení chování a kultury se společenskou odpovědností
  • Vzor v manažerovi
  Příklad v přímém nadřízeném
 • 70. CSR V PRAXI
  ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ
  • Nejefektivnější zapojení zaměstnanců do CSR aktiv | pochopí-li zaměstnanec jak přístup organizace ovlivňuje jejich každodenní život jak v práci tak v místní komunitě.
  • 71. Pokud nejsou CSR aktivity pouze nahodilou činností firmy, ale aktivity s vyšším dlouhodobým cílem. Lze tohoto efektu dosáhnout poměrně jednoduše.
  Organizace by měla :
  - brát na vědomí důležitost CSR aktivit pro své zaměstnance
  -přijít na to jak se zaměstnanci chtějí zapojit
 • 72. zapojení zaměstnanců do CSR
  • Široká škála možností od krátkodobých až po dlouhodobé projekty.
  • 73. Možnosti pro všechny úrovně zaměstnanců.
  • 74. Aktivní vs. pasivní
  MOŽNOSTI ZAPOJENÍ:
  • CommunityFellowships – pomoc místní komunitě
  Zaměstnanec pracuje pro neziskové organizace či sdružení a jeho výplata je pokryta zaměstnavatelem, nikoli neziskovou
  • Team DevelopmentAssignments - projekty ve spolupráci s NGO‘s, speciálně vytvořeny a navrhnuty tak, aby splňovali specifické team-building cíle.
  • 75. One to one support mentoring: pomoc ve formě poradenství či osobního koučování jednotlivci či skupinám, které s takového vztahu benefitují jak na profesionálním tak na osobním poli.
  • 76. Non-executiveroles: Velké množství rolí, které může zaměstnanec nést na dobrovolnické bázi. Např. členství v NGO managementu, komisi aj.
 • zapojení zaměstnanců do CSR
  MOŽNOSTI ZAPOJENÍ:
  • IndividualVolunteering: podpora zájmu a snahy jednotlivých zaměstnanců týkajících se rozvoje místní komunity. Zároveň podpora rozmanitosti individuálních zaměstnanců.
  • 77. Done in a DayProjects: lokální aktivity /eventy
  • 78. Pro Bono aktivity – poskytnutí poradenských služeb zdarma – např. školení, reklamní služby, apod.
  • 79. Payrollgiving– pravidelné přispívání z platu zaměstnance
  • 80. Sbírka mezi zaměstnanci
  • 81. Firemní nadace nebo nadační fond
  • 82. Matchingový fond (zaměstnanci věnují určitou částku)
  • 83. Charitativní aukce a výstavy - získaný výtěžek bude věnován na podporu potřebné oblasti
  • 84. Jednorázové aktivity organizované firmou – dárcovství krve
 • zapojení zaměstnanců do CSR
  BUSINESS BENEFITS
  • vyšší loajalita k zaměstnavateli
  • 85. zvýšená satisfakce na pracovišti
  • 86. nižší procento pohybu zaměstnanců
  • 87. nižší absence
  • 88. vyšší satisfakce zákazníků
  • 89. posílení firemní kultury
  • 90. větší atraktivnost pro nové talenty
  • 91. zlepšení profilu společnosti u místní komunity
 • zapojení zaměstnanců CSR
  EMPLOYEE BENEFITS
  • nové poznání, zkušenosti, dovednosti
  • 92. rozšíření a zlepšení stávajících dovedností zaměstnanců
  • 93. osobní uspokojení
  • 94. rozvoj profesních, administrativních a osobních schopností a dovedností
  • 95. vliv na profesní růst
  • 96. cenná teambuilding zkušenost a tvorba vazeb mezi zaměstnanci
  • 97. lámání bariér, hiararchie
  • 98. nové vztahy
 • zapojení zaměstnanců do CSR
  SPOJENÁ RIZIKA
  • necitlivá interní komunikace|negativní vnímání zaměstnanci
  • 99. důležitá dobrovolnost I pocit donucení
  • 100. „pouze“ další filantropie
  • 101. plýtvání finančních zdrojů
  • 102. nedostatek vnitřní komunikace |koncentrace pouze navenek
  • 103. organizační selhání |přílišná náročnost v mnoha směrech |HR, marketing, sales, PR atd.
  • 104. necitlivá facilitace |neochotný přístup třetích stran
  • 105. negativní vnímání veřejnosti
 • KRITIKA CSR
  • MiltonFriedman – „za vším hledej peníze“
  argument – základní smysl každé korporace je maximalizovat zisk | návratnost investic svým akcionářů
  • Jiní argumentují: Jediný důvod proč firmy realizují sociální projekty je maximalizovat užitek. – komerční benefit – zlepšování reputace u veřejnosti, místní komunity, vlády atd.
  • 106. Podniky stěží budou dělat věci, které jsou v rozporu s jejich vlastními zájmy
  • 107. „chytrý management“, a ne společenskou odpovědnost
  omezení maximalizace zisku
  rozmělňování účelu podnikání
  nedostatek dovedností pro řešení společenských problémů
  nedostatečná přehlednost společenských aktivit
  vyšší náklady v souvislosti s realizací CSR
 • 108. SHRNUTÍ - přínosy CSR aktivit
  • firemní reputace – ochrana a budování reputace
  • 109. zvyšování hodnoty značky
  • 110. lepší firemní image a posílení věrnosti značce
  • 111. atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance
  • 112. zvýšená loajalita a produktivita zaměstnanců
  • 113. vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků
  • 114. odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů
  • 115. lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány
  • 116. úspory nákladů |risk management - předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům
  • 117. větší přitažlivost pro investory
  • 118. příležitost pro inovace, učení se, kontinuální zlepšování firmy
  • 119. přímé úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu
 • DĚKUJI ZA POZORNOST
  NEWDAY s.r.o.
  www.csr-solutions.cz
  www.newday.cz
  Daniela Galandrová
  info@csr-solutions.cz